Огоҳлантириш, кейин жазо

Сана: 63-0724 | Длительность: 1 soat 46 daqiqa | Таржима: VGR
Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, AQSh
E-1 “Ўн мингта Фариштани чақириши мумкин эди, шу ўринда улардан ҳар қандайи дунёни йўқотиб юборолади; лекин У сен ва мен учун ўлди”. Тахминан шу аснода якшанба эрталаб мактубни айтмоқчи бўлиб турибман, агар Раббимнинг иродаси бўлса, “Масиҳ ким эди?”
Кейин эса, мана шу қизчалар якшанба эрталаб бизга яна куйлаб беришини истардим. Уиллер ака, сени иккита ажойиб қизалоқларинг бор демоқчиман, қандай кийинадилар, ҳеч қанака косметика ва шунақаларсиз. Улар ўзларини тутишлари, куйлашлари худди христианлардай кўринади менга. Жуда ажойиб.
E-1 "Call ten thousand Angels," when one could have destroyed the world, "but He died for you and me." That's something like the basis that I want to have my message for Sunday morning, if the Lord willing, on "What was Christ?" And now we're expecting maybe these little girls could sing that song again for us, Sunday morning. Brother Wheeler, I certainly want to say that you sure got two fine little ladies there, and their dressing, and no makeup and everything. They look like Christians to me, and sing like it and act like it. That's very fine.
E-2 Мен, бир куни хотинимга: бу ерда бизда шундай сарамжон-саришта опаларимиз бор, мен буни жуда қадрлайман, дедим. Сочлари узун ва юзлари тоза, ва одоб билан кийинган, мен-мен ҳар сафар чиқишим билан сизлардан ҳурсанд бўлиб кетаман. Мен Медага: “Мен, қачон бўлса ҳам, уларни қатор қилиб, суратга оламан, бу ерда бизни черковимиз қандайлигини бошқа черковларга кўрсатиш учун”,− дедим. Бу ерда бунинг ҳаммаси гапирилади ҳам, улар-улар қулоқ соладилар. Ва биз ҳурсандмиз. Бу бизларга кўп нарсани беради. Биламизки, биз-биз сўраганимизда, агар виждонимиз қийнамаса – биламизки, Худо бизни эшитади.E-2 "I believe" I was saying to my wife the other day, "we have certainly a clean-looking bunch of women around here. I appreciate that. Their long hair and clean faces, and dressed decently." I—I—I admire you every time that I—I come in. I said to Meda, "I'd like to get them all in a row sometime and take their picture so I can show other churches the way our church is here." That, where we speak these things, they—they obey. And we're glad. It does something for us. We know that when we—we have our petitions, if our heart condemns us not, we know that God hears us.
E-3 Бугун эрталаб, менинг бир дўстим, у ерда, бу ерда эмас, уни у ерга ётқиздилар, олиб бордилар ва шундайгина-шунчаки чалажон, бир-икки дақиқадан сўнг ўлади деб ўйладилар. Қўнғироқ қилишди, бу тонг отар паллада эди. Мен ўрнимдан турдим, полга тушдим ва қария учун ибодат қила бошладим, ва Худонинг марҳамати билан унинг руҳи билан боғлана олдим, ва мана у қайтди. Ўзига келди ва яна қайтди (тушуняпсизми?), аввалгидек бизлар билан бирга яшаябди, Худонинг шуҳрати учун. Бу кекса Даух ака, тўқсон бир ёшли, унинг (унга ажратилган.―Тарж.) умридан йигирма-йигирма бир йил ортиқ. Лекин Раббий иноятли ва раҳм-шавқати мўлдир, шу боис биз бу учун миннадормиз.E-3 This morning, a friend of mine, way away from here, was laid out, hauled him away and just—just barely living, thought he would be dead in a few minutes. They called, it was about daylight. I got out of bed, on the floor, and started praying for the old fellow and was able by the grace of God to contact that spirit, here it come back. Got all right, come back again, you see, living with us tonight yet, to the glory to God. That's old Brother Dauch, ninety-one years old, twenty—twenty-one years past the time of his life's journey. But the Lord is good and full of mercy, so we're grateful for it.
E-4 Шундай қилиб, Невилл ака, бир-биримизга қараймиз, мени бу ерда−битта йиғилишдан ортиқ бўлмаслигимни биламан, бу якшанбада. Ва мен пасторимни вақтини олишни истамайман, у ваъз қилганида эшитишни яхши кўраман.E-4 Now, Brother Neville, we look around at one another and I know I just got a little… about one more service to be here, and that'll be Sunday. And I—I don't want to take my pastor, I just love to hear him preach.
E-5 Якшанба куни кечқурун ваъз қилганида, тўғриси, мен, кейин бир дўстим билан йўлдаги бир емакхонага бордим, бутерброд ейишга, Эванс ака ва Эванс опа билан, кейин йўл-йўлакай Сотман ака ҳамда опаникига ўтдим. Сотман ака ва қолган ҳамма бу ажойиб мактуб ҳақида эсладик. Ва сизларга айтаман; мен, қарийб, бутун ҳафта у (мактуб, ваъз.―Тарж.) билан яшадим. Ва туяқуш қандай ўзини яширинган деб ўйлаши тўғрисидаги баъзи бир қайдларни. Мана, у бошини ерга суққанида, бу аниқ, лекин унинг ўзи бутунлай кўриниб қолади. Ва баъзан бизлар ҳам шундай қиламиз. Бошимизни бирор нарсани ортига яширишга уринамиз ва доим... Бироқ бизлар, эҳтимол, барибир, ҳали ҳам кўриниб турибмиз, ҳа. У бизларни ҳамма нарсада кўради. Тушуняпсизми? Шунинг учун буни жуда қадирлайман.E-5 Sunday night when he preached, I tell you, I went up here with a friend to this little drive-in, to have a sandwich afterwards, Brother Evans and Sister Evans, and run into Brother and Sister Sothmann up there. Brother Sothmann and all of them was remarking about that wonderful message. And, I tell you, I've lived on it all week, almost. And some of them remarks that how that the ostrich thinks he had hid hisself. Now, that's true, when he sticks his head in the ground, but the most of him is still looking out. So that's about the way we do sometime. We try to hide our head behind something, there's always… maybe we're still showing, you know. He sees every bit of us, you see. So really appreciate that.
E-6 Мен... Кейин мен ўйлаб кўрдим, хўп, мен черков билан суҳбатлашишни яхши кўраман, ва мен-мен...эканлигимни ўйладим. Невилл акани сизлар билан гаплашишга имконияти доимо бор, шунинг учун мен келганларимда (чет элдан.―Тарж.) мен келаман. Мен иккиюзламачига ўхшашни истамайман: қўнғироқ қилмасалар ёки яна бирор нималар бўлмаса, шунчаки уйда ўтириш, у ерда эса черковда йиғилиш бўлаябди. Мени... Мен шу ерда бўлишни хоҳайман, чунки мен сизларни яхши кўраман.E-6 Then I thought, well, I like to talk to the church and I thought, well, I—I… Brother Neville gets to talk to you all the time, so then when I'm down here maybe drop down. I don't want to be hypocrite enough, and not out on a call or nothing, just set up there at the house and church open down here. I—I've got… I want to be down here because I love you.
E-7 Сизга айтсам, мен-мен, албатта, озроқ... Бу ердаги об-ҳаво менга тўғри келмайди, ва мен... Бу жойлар ҳам тўғри келмайди, ва менда бу ернинг ҳавосига аллергиям бор. Бу ҳавога кирганимдан менда шу заҳоти крапивница (эшак еми касаллиги―Тарж.) бошланади (тушуняпсизми?) ва бу билан ҳеч нарса қилолмайсан ҳам. Мени... Бу ердалигимизда бизни ҳаммамизни (Бранхам акани оиласини―Тарж.) тобимиз қочади. Бу ердалигимизда биздан деярли ҳеч ким ўзини бутунлай яхши ҳис қилмайди, чунки биз, ўша иссиқ иқлимга ўргангандаймиз.E-7 I tell you, I certainly kind of… The weather here doesn't agree with me, and I… and the country doesn't agree with me and I'm allergic to the air that's here. Just as soon as that air strikes me I just break in hives, right over, see, and there's nothing you can do about it. And I… And we don't feel good, none of us, when we're here. We… hardly one of us have been really feeling good since we've been here, 'cause we kind of gotten used to that high climate.
E-8 Бироқ бир нарса мени бу ёққа тортади − бу сизлар (бу аниқ), сиз ҳаммангиз. Биласизлар, бу ерда шунча дўстлар бор, мен-мен миннатдорман. Ўйлайманки мен... Агар мен, шахсан билган одамларни санасам, эҳтимол, бутун ер юзи бўйлаб миллионлаб бўлар эди. Бир куни кимдир тахминан санади, ва, мен шахсан билганларим ўн миллионга яқин одам эди шекилли. Лекин уйингда нимадир ўзгача, одамлари ўзгача. Улар шунчаки... Ҳамма билан шундай; ҳаётда ўзгача одамлар бор. Биласизми, мен бунга қўшиламан. Агар бу бундай бўлмаганида, унда нима учун бизни рафиқаларимиз биз учун шундай бир ўзгачалар? Ва нима учун-нима учун бизнинг... Тушунябсизларми? Бизлар ... Хотинлар, эрлар ва шу кабилар, қандайдир бир ўзига хос. Дўстлар билан ҳам худди шундай. Шундай бир қандайдир бошқача, улар билан учрашишни ва суҳбатлашишни шунчаки яхши кўрасан. Шунақа жойлар бор.E-8 But, now, one thing that draws me here is you all. That's right, you all. You know, you find lots of friends, I—I'm so grateful. I guess I… if I just counted, personally, people I know, it would be maybe millions around the world. It was once estimated by someone, and probably in personal knowing, of about ten million people. But there's something about—about home, about certain people: There's just… Everybody's got that, there's special people in your life. You know, I believe that. If there isn't, then why is our wife special to us? And why—why is our… See? We're… our wives, our husbands, and so forth, it—it's special. And you have that with friends. There's something other that you just love to meet with them and just talk with them. There's little spots.
E-9 Шунингдек ҳозир бу черковча турган илгариги ботқоқни эслайман, ундан ҳам олдин, у шу ерда пайдо бўлишидан олдин бу ерда ҳовуз бор эди. Мана нима учун йўл ҳовузни айланиб ҳатто ана ўша ёқдан ўтади. Умуман олганда, у келаверишдаги кўчага тегишли эди. Ва-лекин бу ерда ҳовуз бор эди. Ва мен бу ёққа қандай келганим ва Раббий учун черков қуриш мақсадида жой топмоқчи бўлганимни ҳам эслайман, умуман ёш бола эдим.E-9 And I can think of this old swamp here where this little church stood, and where before it stood here it was nothing but a—a pond. That's the reason that road set way out there, to get around that pond. This is actually the property, and the street comes right by the door there. And, but it was a pond. And I remember getting out here and trying to find a place to build a church to the Lord, and just a young boy.
E-10 Ва мен бу ерда мана бу ёш йигитни ва у ерда яна бирини, уларни қандай шавқ-завқ билан ибодат қилганларини эшитдим. Ўйлаб қолдим: “Биласизми, олдинлари мен ҳам шундай бир оз ҳам тин олмай ибодат қила олар эдим”. Кейин эса қарийверасан, секинлашаверасан, биласизми, ана шунақа. Аввалгидай ҳаракатланасан-у, лекин сен иккинчи передачадасан, Вуд акага айтганимга ўхшаб. Ва-ва сўнг, ўша муддатгача... Ундан кейин, бироздан сўнг, менимча етмиш ёки саксонга кирганингда, пастги передачага ўтасан. Бироқ, биласизми, барибир ҳаракатланаверасан. Токи ҳаракатланар экансан нима фарқи бор? Фақат айтган жойга етиб боришинг учун кўпроқ вақт керак.E-10 And I listened to these, this young fellow and this other one over here, praying a while ago, with all that enthusiasm. I thought, "You know, I used to be able to pray like that, without catching my breath, hardly." And then you get older, you kind of slow down a little, you know, and that. You're still moving, but you're "in second gear" as I told Brother Woods out there. But, and then as long… And then after a while you get down into low gear, when you get about seventy or eighty, I guess. But, you know, the… you're still moving, though. As long as you can move, what difference does it make? Just a little more time to get there.
E-11 Худди шу ерда, ўтларни орасида, ҳозир бу кафедра турган жойда, тўппа-тўғри шу ерда, тахминан у турган жойда қандай ибодат қилганимни мен эслайман, шу ерга қозиқчани ўрнатган эдим ҳам, кафедрани қаерга қўйишни билган эдим. Раббий Худо менга бу жойни берди. Ҳа, тақсир. Худди ўша ерни ўзида тамал тошида менинг ўша ваҳий ҳақидаги гувоҳлигим ётибди, қайсики ўша эрталаб менда бўлган эди, ўшанда мен базўр англаган эдим, “Бу сенинг чодиринг эмас, лекин ҳушхабарчи меҳнатини амалга ошир”,− деган эди У. Мен қарадим ва у ерда бутун дунёни кўрдим, ёруғ, зангори осмон, ҳамма ёқдан одамлар келишар эди; бу ўша ерда, тамал тошида ётибди. Гарчи ваҳийда шундай бўлади дейилган бўлса ҳам, бундай бўлади деб умуман ўйламаган эдим; лекин панд бермади, барибир ўшандай бўлади ҳам.E-11 I remember how I was praying, and right here in this weeds, right here where this pulpit stands now, just about where it's at, that's where I drove a little stake where I knowed to put the pulpit. The Lord God give me this place. Yes, sir. Now, right there in the cornerstone lays my testimony of a vision the morning I laid it, when I hardly could think then, said, "This is not your tabernacle, but do the work of an evangelist," He said. I looked out and I seen all the world there, and the bright blue skies, and people coming from everywhere; it's laying in the cornerstone there. How little did I think that would happen, even though the vision said so; but doesn't fail, it's going to be there anyhow.
E-12 Мана шу ҳафта менда кўп суҳбатлар бўлган эди, чунки якшанбада Раббийнинг муборак Ҳузури тушди. Душанба куни эса мен кетишим керак эди.E-12 I've been in a lot of interviews this week, because, Sunday, the gracious Presence of the Lord came down. And I was supposed to have left Monday.
E-13 Мен... Бизда ҳали болаларни таътили бошланмаган. Менинг таътилим кейинроқ бошланади, озгина кейинроқ. Лекин мен болаларим билан бирор ерга бориб келмоқчи эдим. Энди улар қайтишлари ва мактабга боришлари керак, шунинг учун мен мана шу ҳафта − энг тўғри келадиган қулай пайт деб ўйладим, ахир кейинги ҳафтада Чикагода, йиғилишда бўламан.E-13 I have… we haven't took a vacation yet, the kids. My vacation comes later, a little later on. But I've want to take the children on a little time. They got to go back and go to school now, and so I thought this week would be a good time. Facing Chicago next week in that meeting there.
E-14 Лекин кейин, Руҳнинг илҳоми билан, мен: “Суҳбатлашишни айни вақти”, − деб ўйладим. Айни вақти, қачонки бу-қачонки мени топса бўлади, мана шунақаларни бир нечтасига. Ва бу ерда... Мен бу ерда ўша хонада бўлганларнинг баъзиларини кўриб турибман. Улар биз билан Раббий бўлганмиди ёки йўқми, биладилар.E-14 But then the—the anointing of the Spirit, I thought, "Now is the time to have interviews." Now is the time that these… that I can get caught up on a few of them there. And there's… I see some of the people sitting present that was in the room. They know whether the Lord met with us or not.
E-15 Ғайриоддий нарса шундаки, бундан сал олдин Билли тайинлаган бир аёлдан бўлак барчаси, Луисвиллик аёл, у билан кичкина қизча бор эди. Менимча улар, умуман олганда Худонинг Черковига тегишли бўлсалар керак, Луисвиллда ёки қандайдир шундай. Келган ҳар бир киши билан, барча ҳолларда бўлгани каби: мен уйдан чиқишимдан олдин Муқаддас Руҳ, бу ерда ким бўлиши, нима ҳақида сўрашини менга айтди. Ва мен қоғоз варағига ёзиб олардим, улар нима ҳақида сўрашлари, уларни саволларини ва бунга қандай жавоб беришни айтарди. Кейин мен уларга дердим: “Мана нимани сиз...Қаранг, бир-икки дақиқа олдин Муқаддас Руҳ нима...”. Қўлимни столга узатаман ва: “Кўряпсизми? У менга буни, ҳали сиз келмасингиздан олдин айтди”, − дейман. Тушуняпсизми? Бироқ ҳали уйдалигимда: у ерда ким бўлади, ва нима бўлади у ерда, қанақа муносабат ва бу ҳақидаги ҳамма нарсалар, ҳали уйдан чиқмасимдан олдин.E-15 Strange thing that… everyone besides some women that Billy put in just a space just before, some lady from Louisville, she had a little girl that was here, I think they really belong to the Church of God in Louisville, or something. But every case, every one of them that come in, before I left home the Holy Spirit told me who would be here, what they'd ask. And I wrote down on a piece of paper and said just what they would ask and their questions the way they'd ask them, and how they'd be answered. Then I'd tell them, "Here's just what you… look now, a few minutes ago here, what the Holy Spirit…" Reach over on the desk and say, "See? He told me this before you ever come." See? But while I was up at the house, who would be there and what it would be, what their attitude would be, and all about it, before I even left home.
E-16 Кўпинча, бўларди, йўлда машинада кетаётганимда, ибодат қиламан; ва олдимда ибодат қаторини ўтаётганини кўраман, ва у ерга етиб келишимдан олдин, ибодат қаторида бўладиганларнинг ҳар бирини исмини биламан. Тушуняпсизми? Бу рост. Ва У амалга оширади...ва черковда қаерда ўтирадилар ва улар нима-қандай кийимда бўлади, ва қандай кўринишади, биламан. Мен одамларга буларнинг ҳаммасини айтиб ўтирмайман. Ахир...Сен гапирмайдиган кўп нарсалар юз беради. Буни гапиришни ҳожати йўқ. Мен одамларга фақат менинг назаримда уларга ёрдам бероладиган нарсанигина айтаман, Раббий менга: “Буни айт” деб айтишга мажбур қилганида. Мен кўрганларимни ҳаммасини айтишни хоҳламасдим, чунки бу нотўғри бўлар эди (тушуняпсизларми?); шунчаки... Албатта, нохушликлар ва ҳоказолар бўлган бўлар эди. Раббийнинг Руҳи ила бу билан қандай иш тутишни билиш керак.E-16 I seen the time, many time, when I would be coming down the road, praying, I'd see that prayer line pass before me and know every name that would be in the prayer line, before I ever got here. That's right. And even know where they was sitting in the church and what they… how they'd be dressed and what they'd look like. You don't tell people everything like that. You… There's things happening you just don't tell them. It's not necessary to tell them. I just tell people things that I think is going to help them, when the Lord presses me to tell them, say, "Say this." You wouldn't want to tell everything you seen, because that wouldn't be right, you see, you just… of course, you get in trouble and everything else like that. You have to know how to handle those things by the Spirit of the Lord.
E-17 Шунда бўлар эди, мени олдимда одамлар туришар ва менга саволлар беришарди, мен аниқ биламан, лекин уларга гапирмайман, чунки бундай қилмаслигим кераклигини сезардим. Эсингиздами, менимча, ўтган чоршанба мен “Асир” деган мавзуда ваъз қилган эдим? Тушуняпсизми? Кўряпсиз, бу одамга гапирмоқчи бўласан, лекин Нимадир: “Бундай қилма”,− дейди. Руҳ деди: “Бундай қилма. Бундай қилма”. Гарчи инъом буларни барчасини кўрса ҳам. Тушуняпсизми? “Бундай қилма. Бундай қилма”. Тушуняпсизми, унда яхшиси буни қилмаслик керак, акс ҳолда Худо билан кўнгилсизликлар бўлиши мумкин.E-17 I've had people stand before me and ask me questions, I know exactly, but I wouldn't tell them, because I just felt constrained not to do it. You remember, I believe was last Wednesday night, I preached on A Prisoner. See? See, you want to tell that person, but Something says, "Don't do it." The Spirit says, "Don't do it. Don't do it." Yet a gift is looking right at it, see. "Don't do it. Don't do it." See, so you better not do it; then you're in trouble with God.
E-18 Хўп, биз бу ёққа шунчаки бўлиш учун келмаймиз. Биз Раббимиз Сўзини эшитишни хоҳлаймиз. Сизлар ибодат қилдингиз, бизлар ҳам вақтимизни яхши ўтқаздик, ва-ва мен... Мен доим келганимда, мени Ёзув жойлари ёзилган дафтарим бор, чунки...Невилл ака шундай бағри кенг одамки, баъзан шундай: “Балки сен буни қиларсан, ёки уни, ёки гапирарсан?”, − деб сўраб қўймайди. Ва мен токи бирор бир парчани топмагунимча қидираман, кейин эса мана шундан бошлаймиз. Ва мен ишонаман...Хуллас, албатта, якшанба куни...E-18 Now, we don't come down here tonight just to stand here. We want to hear the Word of the Lord. You've been praying and we've had a wonderful time, and—and I… always when I come down I know I bring just a little book of text 'cause there's… Sometimes Brother Neville is so gracious he just keeps asking me, "Will you do this," or "do that," or "speak?" And I look through here till I find me a text of some sort and then we'll start it from there. And I'm sure… Now, be sure Sunday…
E-19 Хўш, мен... Билмаймиз, айтолмайман. Тушуняпсизми, баъзида мен бу ёққа чиқаман, фикримда эса гапирмоқчи бўлган аниқ бир жойим бўлади, бу ерга чиққанимда эса ҳаммасини бутунлай ўзгартираман. Ва менда Ёзув жойлари ёзилган, дейман: “Мен мана бу парчани оламан; Мен бу Ёзув жойини ишлатаман. Худди шу кетма-кетликда, мен уни, буни, ёки яна бирор нимани гапираман”. Масалан, ёзаман: 1- Коринфликларга 5:15 ва 2-Коринфликларга 7:1, ҳамда Матто 28:16 ва ҳоказолар, шунчаки шунақа ҳаммасини ёзаман, ва шу Ёзув жойларини ёзиб қўяман. У ёққа қарайман, шунда Ёзувда нима дейилаётганини биламан; баъзида бунга умуман тўхталмайман, четлаб ўтаман ва умуман бошқача кетади. Шу боис шунчаки билмайсан.E-19 Now, I don't… We never know, we cannot tell. You see, I've come here at times with—with a text in my mind that I was going to speak on, and get here and change it completely around. And I've had Scriptures wrote down, I say, "I'm going to use this text, I'm going to use these Scriptures. As they come down, I'm going to say this, that or the other." I'll write down, just like, First Corinthians 5:15, and Second Corinthians 7:1, and Matthew 28:16, so forth, just put it in like that, down here like this, and write them Scriptures down. And look down there, I know what the Scripture says there; sometime not ever even touch that, goes all the way around a different way, altogether. And we just don't know.
E-20 Шунинг учун, энди, агар Раббийни иродаси бўлса, мен шу ерда бўлганимдан бери, ушбу бир қатор йиғилишларнинг якунида, якшанба эрталаб жуда муҳим мавзуда гапирмоқчиман. Шунинг учун эртароқ келинглар, кечроққа қолишга тайёрланинглар, икки соатларга, тахминан шунақа. Шунинг учун...Менда-менда бу мавзуга Ёзувнинг ўттиз ёки қирқ жойидан ёзиб қўйилган, лекин мен ўйлаб турибман, қайсини мен...Мана мен нима қилишга ҳаракат қиламан, агар Муқаддас Руҳ Мактубни тушуниб олишга ёрдам берса, шунингдек У ҳозир қаерда турибди, ва бу қаердан бошланган бўлса, ўша ёқдан қуриб бошлаб, ва ҳатто ҳозирги вақтгача қураман.E-20 So now, if the Lord is willing, I want to speak, in closing these little series of services since being here, Sunday morning, on a very important thing. So, now, come early, prepared to stay just a little bit late, maybe about two o'clock, something like that. And so it's… I got around about thirty or forty Scriptures already wrote down on the subject, but I think what it… what I'm going to try to do, if the Holy Spirit will help me, to catch the Message and the place where It's at now, and build It right where It started, and build It right up into the present time.
E-21 Шу сабабдан, мен−мен Чикагога кетганимда, мен сўнгра дарҳол Аризонага кетишим керак, кейин нари ва нарига. Шу боис, мумкин, менимча, эҳтимол, кейинги йилдагина, балки кейинги ёзда Чодирга қайтарман, агар йўл-йўлакай келишни иложи бўлмаса, чунки мени йиғилишларим бор.E-21 So that when I—I leave for Chicago, then I got to go straight to Arizona, and then on, on and on. And it may be, as far as I know, it may be next year again, maybe next summer, 'fore I get back again to the tabernacle, 'less just passing across this way again, 'cause I got meetings.
E-22 Билли бўлса ҳозир океан орти бутун дунёни айланиб келадиган саёҳат билан шуғулланмоқда, у эса Рождество байрами ўтиши билан бошланади. Декабргача эса менда ҳаммаси банд қилинган, ва, декабрнинг биринчи ҳафтаси − Даллас чоғимда. Шунинг учун ундан-ундан кейин, январ ойида ер шарини тўлиқ айланиб чиқадиган саёҳатга жўнамоқчимиз, ер атрофини айланиб, тўлиқ, ва ҳозир биз шу билан шуғулланаяпмиз, излаяпмиз, Раббий қаёққа етаклайди. Ва-ва мен ҳаммадан шундай миннатдорман − ҳатто ўша одамлар, ҳизматчилар, гарчи мен уларнинг-уларнинг деноминацияларига қарши шунча гапираман ва шунга ўхшашлар...E-22 And Billy, right now, is working on overseas for a complete world tour beginning right immediately after Christmas. And I'm all booked up until around about December, and, well, maybe the first week in December, Dallas. So then—then in January we want to start on a complete world tour, all the way around, completely, and we're working on that now, finding just where the Lord will lead. And—and I—I'm so grateful to the… even to the people, the ministers, as much as I say against their—their denominations and things like that.
E-23 Биласизлар, у ерда турган, у ердаги ёзилган ленталарда, Рой Бордерс ака таклифномалар билан шуғурланади, ва Рождестводан кейин, янги йилдан кейин бутун дунёдан мингдан ортиқ таклифномалар келди. Мингта таклифнома келди. Шунинг учун Раббий, шунчаки, мени қайсисидан боришимга ва нима қилишимга йўналтириши керак. Биз шунчаки Унга боғлиқмиз. Ҳаммасини қабул қилишни иложи йўқ. Ёз давомида ҳатто саккизтасини, ўнтасини қабул қилишни иложи бўлмайди, агарда тўлиқ-тегишлича, агар фақат: бир кечқурун бу ерда, бошқа куни эса у ерда бўлиб юрилмаса, бу эса... Улар эса икки ҳафтага, уч ҳафтага, қанча қола олсанг ва ҳоказо, баъзилар эса “Раббий қанча хоҳласа шунча бўлсин” дейишади, ва-ва шунга ўхшашлар, шунинг учун нимадан бошлашни, нима қилишни билмайсан ҳам. Хуллас, биз шунчаки уларни Раббийнинг олдига қўямиз ва: “Мана, Самовий Ота, бизга Сен айт”, − деймиз. Сиз эса шу ишга ибодатларингиз билан ёрдам беринг менга (яхшими?); менга ибодатларингиз билан ёрдам беринг, ҳаммаси мувофаққиятли ўтиши учун.E-23 You know, on the books laying right back there now, Brother Roy Borders takes care of the invitations, and since Christmas, the first of the year, there's been over a thousand invitations around the world. A thousand invitations has come in back there. So the Lord just has to direct me on which one of those to go to, and what to do. We just depend on Him. You couldn't take them all. You—you couldn't take over eight or ten of them in a summer if you had to, in a—in a complete… 'less you just go one night here and one night there, and that's… they're asking for two weeks and three weeks, and so forth, as long as you can stay, or some of them says "just as long as the Lord will lead," and—and all like that, so you don't know just exactly where to start or what to do. So we're just laying them out before the Lord, say, "Now, You tell us, Heavenly Father." And you help me pray with this matter, see, you help me pray that we can get this over.
E-24 Ва мен: ўтган якшанба шифоланиш хизмати бўлган бўлса, унда, балки, бу якшанбада таълимотни оламиз ва, биз қанақа-қайси вақтдамиз биз-қаердамиз ўзи, ўша режанинг, Худонинг буюк режасини буюк уч томонлама мақсади қанақа-қанақалигини кўрсатиш учун уни очиб, маълум қиламиз деб ўйладим. Мен, ҳозир, унинг иккинчи қисми билан шуғулланаябман, Ёзув жойидан танлайман, уларни қидираман ва тузаман.
Энди, қараймиз, келинглар, бир дақиқа, бошларимизни эгамиз.
E-24 And I thought, after having the healing service last Sunday, then maybe this Sunday if we just take the teaching and bring it right up and show what—what the time that we're… where we're at, what—what's—what's—what's the—the threefold purpose of God's great plan since before the foundation of the world, and bring it down to today, the threefold plan of God, the plan. I'm working on the second part of it now, getting the Scriptures out, and hunting them out and placing them.
Now, let's see, let's bow our heads just a moment.
E-25 Раббий Исо, поданинг буюк Чўпони, бугун бизлар бу ерда Сенинг ўта марҳаматли, Муқаддас Исмингда йиғилдик. Раббий, бизлар Сени севамиз, шунингдек ушбу кечки ибодат йиғилиши учун, юрагимизда қувонч билан куйлаган черков мадҳиялари учун миннатдормиз, кирганимизда қарсак чалдик ва-ва уларни эшитдинг. Сўнгра бизлар тиз чўкдик, Сенга юрагимизни тўкдик, ва биз учун қилганларинг учун миннатдорлигимизни айтдик, ва яна сўрамиз, Сен бизлар билан бирга юришда давом эт.E-25 Lord Jesus, the great Shepherd of the sheepfold, we have assembled here tonight in Thy most gracious, holy Name. We love Thee, Lord, and we thank Thee for this prayer meeting night, for the hymns of the church as we've sang them with joy in our hearts, and—and heard them as they come in, clapping hands. And then we went down on our knees and all poured out our hearts to You, and thanked You for what You've done for us, and—and asking You to continue to walk with us.
E-26 Энди эса, Сўзни ўқиш ва одамларга нимадирни айтиш вақти келди. Бизларни фикрларимизни йўналтир, ва Ота улуғлангин. Шунингдек бизлар орқали барчага бу ердан юрагида қатъий нияти билан чиқишида ёрдам берадиган нарсани айт: олдингидан ҳам яхши ва Сенга яқинроқ яшаш истагида. Мана нима сабабдан бизлар бу ерда, Раббий; бизлар Сен ҳақингда қўпроқ билайлик деб шу ердамиз. Шу боис Сендан, бизлар қандай қилиб яхши христианлар бўлишни, ва-ва охирги кунларда ўзимизни қандай тутишимизни билишимиз учун, Сен Каломинг очилишида, Ўзингни буюк Зот эканингни бугун бизларга очишингни сўраймиз. Бизлар буни Исо Исмидан сўраймиз. Омин.E-26 And now the hour has come for the reading of the Word and for something to speak on, to the people. Direct us in our thoughts, Father, and get glory. And say something tonight, through us, that will help all of us to go out of here with a purpose in our hearts to live better and closer to You than we ever have. That's what we're here for, Lord, we're here to know more about You. And we pray that You'll unfold Your great Being to us tonight in the revelation of Thy Word, that we might know how to be a—a better Christian and how to act in this last days. We ask it in Jesus' Name. Amen.
E-27 Энди менинг назарим Ишаёдан бир лавҳача тушди. Ишаё 38. КелингларИшайёдан ўқиймиз,Ишайё 38:
Ўша кунлари Ҳизкиё тузалмас касалликка йўлиқиб, ўлим тўшагига ётиб қолди. Омиз ўғли Ишаё пайғамбар унинг ҳузурига келиб, шундай деди: “Эгамиз шундай демоқда: тайёргарлигингни кўриб қўявер, энди тузалмайсан, ўласан.”
Ҳизкиё юзини деворга буриб, Эгамизга ёлворди: “Эй, Эгам! Чин қалбимдан сенга содиқ бўлиб, йўлларингдан юрганимни ва олдингда тўғри ишлар қилганларимни эсла.” Шундай деб аччиқ-аччиқ йиғлади.
Шундан кейин Ишаёга Эгамизнинг қуйидаги сўзи аён бўлди: Бориб Ҳизкиёга шундай деб айт: Ота-бобонг Довуднинг Худоси − Эгамиз шундай демоқда: илтижоларингни эшитдим, кўз ёшларингни кўрдим. Умрингни яна ўн беш йилга узайтираман.
E-27 Now, my sight falls upon a text here of Isaiah, Isaiah 38. Let's read over to Isaiah, Isaiah 38.
In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet the son of Amoz came unto him, and said unto him, Thus saith the LORD, Set thine house in order: for thou shall die, and not live.
Then Hezekiah turned his face towards the wall, and prayed unto the LORD.
And said, Remember me, O LORD, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Heze-… Hezekiah wept sore.
Then came the word of the LORD to Isaiah, saying,
Go, and say to Hezekiah, Thus saith the LORD, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will add unto thy days fifteen years.
E-28 Ўқиганларимизга Раббий Ўз дуоларини қўшсин. Умид қиламан, бу қисқа мактуб учун ўзига ҳос, ажойиб мавзу. Мен уни: Худо одамни огоҳлантирмасидан, уни ҳукмга чақирмайди, деб номламоқчиман. Ва биз-биз бугун ушбу лавҳада, ундаги вазиятни ёки асосни тушунамиз: Худо инсонни ўлимга келтиришдан олдин, уни огоҳлантиради.E-28 May the Lord add His blessings to this reading. It's a very outstanding subject for a short message here, I believe. I want to call it: God Doesn't Call Man To Judgment Without First Warning Him. And we are—we are—we are to catch the—the background or the platform of it here, in this text tonight, God warning man before bringing him to his death.
E-29 Хуллас, ҳамма билан шундай бўлади. Айтишимиз мумкин: “Ҳа, у одам огоҳлантирилмасдан ўлди”. Йўқ, йўқ, йўқ. Худо ҳеч қачон... Ахир сиз у одамни юрагида нима бўлганини билмайсизку; ахир сиз унинг ҳаётида нималар юз берганини билмайсизку. Тушунябсизми? Худо ҳеч қачон инсонни ўлимга келтирмайди, олдин уни бундан огоҳлантирмай, унга бу ҳақида айтмай туриб; шунақа бир нарса бор, тайёрланиш. Худо суверен, ва У-У ҳар бир инсон юрагига тақиллатади, унинг келишига имконият беради. Хўп мана, У огоҳлантира олади, униси эса буни рад этади ва-ва қўл силтайди, ва бундан нарига кетади, айтайлик: “Э-э, бу шунчаки тобим қочиб турибди; ўтиб кетади”. Аммо барибир, бу Худо эди, Худо унга гапирган эди.E-29 Now, everyone has this. We might say, "Well, this fellow died without a warning." No, no, no. God never… You don't know what was in that man's heart, you don't know what's been a-going on in his life. See? God never brings any man to his death without first warning him about it, telling him, it's something, a preparation. God is—is sovereign, and He—He knocks at the heart of every man, giving him the opportunity to come. Now, He might warn away and turn It down, and—and shake his head to It and walk away, say, "Ah, it's just a funny feeling, I'll get over it." But, anyhow, it was God, God speaking to him.
E-30 Шунингдек Худо аввал одамларга огоҳлантириш бермай туриб, ер юзига ҳукмни юбормайди. Худо аввал нима қилмоқчилигини эълом қилмасидан, ҳеч қачон, ҳеч нарса қилмайди. Ва У одамларга танлов беради, ва сиз тўғри ёки нотўғри ҳаракат қилоласиз-қилиш мумкин. Бу Унинг... Тушуняпсизми, Худо ҳеч қачон Ўзининг-Ўзининг табиатини ўзгартирмайди. Унинг-Унинг энг биринчи режаси ўзгара олмайди, чунки У чексиз, шунингдек Унинг бутун программаси ва Унинг ғоялари − баркамолдир. Шу боис, агарда У Буни ўзгартирганида, бу Унинг яхшироқ бир нарсани ўрганганини кўрсатган бўлар эди. Шунинг учун, чексиз бўла туриб, У бирор нимага ўрганишини иложи йўқдир. Унинг-Унинг биринчи қарори − доимо мукаммал, ва ҳеч нарса уни ўзгартиролмайди. Тушуняпсизми?E-30 And God never even brings judgment upon the earth without first giving the people a warning. God never does nothing without declaring it first what He's going to do. And He gives people a choice, and you can you can do right or wrong. That's His… See, God can never change His—His nature. His program can never change from what He started with, because He's infinite and His program and His ideas are all perfect. So, if He would change It, that would show that He had learned more. So, being infinite, He cannot learn more. His—His first—His first decision is always perfect, and there's nothing can ever change It. See?
E-31 Худо, инсон жойлаштиришидан олдин − нотўғри қилишига имконият бор эди, Худо уни қабул қила олдиган ёки инкор эта оладиган асосга қўйди, у қабул қилиши ёки қабул қилмаслиги мумкин эди.E-31 God, before man ever was put… had a chance to do wrong, God put him on the basis to where he could accept or deny, he could receive or—or not.
E-32 Айтгандай, иш орасида, агар бу ерда ўша хизматчи бўлса, Бейкер ака, менимча, шу кунлари суҳбатда бўлган, илон уруғи ҳақида ёзган саволлари ўзим билан. Улар шу ерда менда турибди. Агар у шу ерда бўлса, унда албатта...Ҳозир мен уни кўрмаяпман. Аммо улар шу ердалар. У хотини билан, ажойиб эр ва хотин, лекин улар-улар илон уруғи таълимоти хусусида айрим бир нарсаларни тушунолмадилар, бу худди-мен гапирган баъзи-бир саволлар тўғрисида, ва-ва кейин ваъзлар, шунингдек, ҳомиладор бўлиш ҳақида гапирамиз, ва ҳоказолар. Лекин мен... У биродар сифатида ажойиб одам, масиҳчи бўлганига бир-икки йил бўлди, бироқ тушунмайди холос. Тушунябсизми?E-32 Say, by the way, if that minister in here, Brother Baker, I believe was on the—the interviews the other day, I've got his questions that he had wrote out for me on the serpent's seed. I got them laying back here now. If he's here, why, well… I don't see him anywhere right at the present time. But it's here. He and his wife, a very fine man and a—a woman, but they—they couldn't understand a few things about the teaching of the serpent's seed, how that—that… some questions about what I had said, and—and sermons beyond that, and—and talking about the—the pregnation and so forth. But I… then it's just like the brother, a fine man, just a Christian for a couple years or two, but just didn't understand, you see.
E-33 Бу оғир, агар...Муқаддас Руҳга таяниш керак, чунки бу Инжил жумбоқлар билан ёзилган. Уни ўтириб газетани ўқиган каби ўқиш мумкин эмас. У яширин. Ҳа, тақсир. Худо у ерда Мусога: “Хуллас, ҳеч қанақа санамлар ясама, − Ўз амирларида, − ҳеч қанақа самовий тасвирларни, ҳеч қанақа-ҳеч қанақа Фариштани ёки яна бирор нимани; ҳеч қанақа бутлар ёки тасвирларни ясама”, − деганида, ва, шундай бўлса ҳам, ўша куннинг ўзида унга иккита мис Фаришталарни қуйишни ва уларни марҳамат тахтининг қопқоғига қўйишни айтганида, Уни оқлаш учун қанақа баҳона топган бўлардингиз? Кўрябсизми? Унинг Сўзини тушунишингиздан олдин, Уни ва Унинг табиатини билишингиз керак. Унда−Унинг Ўзида бу Сўзга очқич бор, ва фақат Уфақат−Угина Бу билан муомалада бўла олади ва Уни оча олади, шунинг учун У очиши керак.E-33 It's hard if you don't… You have to depend on the Holy Spirit because this Bible is wrote in riddles. You just can't sit down and read It like a newspaper. It's hid. Yes, sir. How would you ever justify God when He told Moses up there, said, "Now, don't you make any engraven images," in His commandments, "don't you make anything like Heaven, any—any Angel, or anything else, don't make any engraven images," and yet on the same day told him to mold two Angels out of brass and put them right at the mercy seat, where mercy's at? See? You have to know God and His Nature before you can understand His Word. He—He—He has the key to that Word, Himself, and He—He's the only One can—can handle It and open It, and so He's the One that has to reveal It.
E-34 Ва энди, биз Унинг табиатида доимо инсонни ҳукмдан олдин огоҳлантириш бўлганини кўрябмиз, мамлакатни ҳукм қилишдан олдин огоҳ қилиш ва шунга ўхшашлар. Бизларни жавобгарлигимиз тўғрисидаги эслатма сифатида бизга У доим Ўз огоҳлантиришини беради. Биз масъулмиз, ва Худо бизларни бу ерга бир мақсад учун жойлаштирган, ва У бизни бу ерга қандай мақсадда қўйган бўлса, биз мақсад учун Унинг олдида жавобгармиз. Сиз Унинг олдига бориб, У сиздан нима қилишингизни хоҳлаётганини билишингиз керак. Тушунябсизми? Агар сиз...E-34 And now, we find out that His Nature was, here, to always to warn a man before judgment, to warn a nation before judgment, and so forth. He always gives His warning, a reminder to we, of a responsibility. We are responsible, and God has put us here on the earth for a reason, and that reason that He has put us here for, we are responsible to Him for that reason. You should go to Him and find out what He wants you to do. See? If you don't…
E-35 Агар сиз бир одамга ишлашга кирсангиз, ва у сизга фермада ёки яна бошқа бир жойда иш берса, сиз эса омборхонага бордингиз ва-ва у ерда шунчаки ўтириб, “Хўш?” − деб сўрасангиз. Кўрябсизми, сиз бориб ундан сизни нима қилишингизни хоҳлашини сўрашингиз керак, кейин эса ўшани қилишингиз керак. Агар сиз бирор одамга ишласангиз, сизнинг маъсулятингиз нима эканлиги билиб олинг.E-35 If you went to work for a man, and he give you a job on a ranch, or something another, and you just went out to the barn and just set down out there, and say, "Well?" See, you must go ask him what he wants you to do, and then do it. If you're working for a man, find out what your duties is.
E-36 Ва шунда, агар бизнинг ҳаётимиз шу ерда, бу ер юзида бўлса, унда биз бизларни бу ерга жойлаштирган Ўшанга боришимиз керак ва: “Раббий, Сен мени нима қилишимизни хоҳлайсан? Мен нима-нима-нима қилишим керак? Мен нима учун бу ердаман?” − дейишимиз керак. Ёки, уй бекаси, идиш-товоқ ювувчи бўлиш учунми, ёки...Худо сиздан ниманики истамасин, сиз уни қўлингиздан келганича яхши бажаринг. Қанчалик арзимас бўлмасин, аҳамиятсиз, у қанчалик арзимас бўлмасин, аҳамияти йўқ, сиз буни бараришингиз лозим.E-36 And then if our life is on the—the earth here, then we should go to the One Who put us here, and, "Lord, what would You have me do? What—what—what must I do? Why am I here?" If it's to be a housewife, dishwasher, if it's to be… Whatever God wants you to do, then you do that the very best that you know how to do it. No matter how little, no matter how little it is, you must do it.
E-37 “Ахир...”, − дейсиз сиз. Бизнинг фалокатимиз шундаки, ҳар бир киши бошқасининг иши билан шуғулланишни истайди. Ҳаммамиз тўпни олиб боришни хоҳлаймиз, деганларидай. Сиз тушунябсизми?E-37 You say, "Well…" The trouble of it, is, each one of us wants to do the next man's job. We all want to pack the ball, as we say, you see.
E-38 Ана бу соат каби, мана, ҳар бир ҳаракат ўз ўрнида. Хуллас, ҳамма деталлар стрелка бўла олмайди. Мана, мен вақтни билиш учун фақат стрелкаларга қарайман. Аммо, борди-ю биттагина ғилдиракчаси бузилса ҳам, улар нотўғри юради.E-38 Like this watch here, now, every little movement in there has its place. Now, every part of it can't be the hands. Now, I only look at the hands to see what time it is. But if one of them little wheels in there gets out of order, that won't keep the right time.
E-39 Худди шундай одамлар билан ҳам. Ҳар кимнинг ўзиники бор, Масиҳнинг Танаси уйғунликда Ўз ҳолатини эгаллаши керак. Тушунябсизми? Шундагина биз қараб, куннинг қайси соати эканлигини кўришимиз мумкин. Тушунябсизми? Шунда дунё соат нечалигига қарайди. Тушунябсизми, а? Бироқ улар сизни кузатадилар. Ва агар сиз оддийгина пружинача, бураладиган пружина бўлсангиз, ёки ким бўлганингизда ҳам, ўша меҳнатни иложи борича яхши бажаринг.E-39 And that's the way it is with people. We've all, the Body of Christ, has got to be in their position, in harmony. See? And then we can look around and see what time of day it is. See? Then the world's a-looking to see what it is. See? See? But they're watching you. And if you're just a little hairspring, mainspring, or whatever you are, you do the very best job you can at that.
E-40 Мана, чунки бизда бир кун келиб, Худонинг олдида жавоб беришимизга тўғри келадиган жавобгарлик бор. Ер юзига келадиган ҳар бир инсон Худонинг олдида ўзининг масъулияти учун жавоб бериши керак. Шунингдек кўпчилигимиз бошқарувчилигимиз учун жавоб беришимизга тўғри келади. Биз... Масъулият − бу Худо томонидан топширилган бошқарувдир; нима бўлмасин, аҳамияти йўқ. Мен бир дақиқа олдин айтганимдек, “уй бекаси”: унда ҳақиқий уй бекаси бўлинг. Тўғри. Агар фермер, ҳақиқий фермер бўлинг. Худо сизни қандай меҳнатга қўймасин, сиз уни бошқарасиз, бунинг учун сиз Худо олдида жавоб берасиз, чунки буларнинг барчаси буни бажариш учун зарурдир.E-40 Now, because, we have a responsibility that we've got to answer to God someday for. Every man that come on the face of the earth has to answer to God for a responsibility. And, to many of us, a stewardship, we have to answer for. We… This responsibility is a stewardship that's been committed to us by God, I don't care what it is. As I said a few moments ago, "a housewife," then be a genuine housewife. That's right. If it's to be a farmer, be a genuine farmer. Whatever it is that God has put you to do, you got a stewardship to that, you've got to answer to God for, because it takes all these things to do it.
E-41 Ҳизқиёга тайёр бўлиш, тайёргарлик кўриш кераклиги айтилган эди, чунки у ўз Яратувчиси билан учрашиши керак эди. Хўш, Ҳизқиё шоҳ эди, ва буюк эр эди. Сиз унинг илтижосига эътибор бердингизми бу ерда? “Эй, Эгам! Чин қалбимдан Сенга содиқ бўлиб, йўлларингдан юрганимни ва олдингда тўғри ишлар қилганимни эсла”. Бугун бу бизлар учун қанақанги гувоҳлик, шундай бўлиши ҳам керак. Худо олдида юрган эр киши, гарчи у ўлимга маҳкум этилган бўлсада, Худо эса, шунга қарамасдан, Ўзининг унга бўлган ниятини ўзгартирди, чунки Ҳизқиё нимадир қилмоқчи эди.E-41 Hezekiah was told to make ready and to get ready because that he had to meet his Maker. Now, Hezekiah was a king, and a—a great man. Did you notice his plea here? "Lord, I beseech You to consider me. I—I've walked before You with a perfect heart." What a testimony that is to—to—to us today, and it should be, a man that walks before God.
E-42 Худо эса бизга, юрагимиз ҳохишларини беришини айтди. Ҳизқиёнинг вақти келди, ва унда‒унда рак, ё бошқа нарса пайдо бўлди, ва‒ва ўшанда уни “чипқон” дердилар, лекин биз биламиз, фурункулдан (чипқондан−Тарж.), одатда ўлмайдилар. Бироқ бу, эҳтимол, рак бўлган, ва у чипқондай очилган. Ва−ва Худо Ишайёга: “Бор ва унга ўлишини айт”, − деди. Ҳизқиё эса яна бир нарса қилмоқчи эди. Унда−унда...E-42 Even death was pronounced upon the man and yet God changed His mind about him, because Hezekiah wanted to do something and God said He "would give us the desires of our heart." And Hezekiah's time had come, and he—he got a cancer on him, or something another, and—and they called it "a boil" in that day, but we know boils don't regularly kill you, they just get well. But it was perhaps a cancer, and it opened up like a boil. And—and God told Isaiah, said, "Go up there and tell him that he's going to die." And Hezekiah had something he wanted to do yet. He had—he had…
E-43 Худога бирон нима ҳақида ибодат қилганингда, сенга бунга сабаб бўлиши керак. Худди ўша мен тез-тез далил қилиб кўрсатадиган Ёзувдагига ўхшаб: “Агар кимки бу тоққа: ‘Силжи’, деса-ю, ўз қалбида шубҳаланмай, айтгани бажо келишига қаттиқ ишонса, айтгани бўлади”. Ана, бунинг барчаси сабаб ва мақсадга боғлиқ (тушунябсизми?) ёки‒ёки бу нарса юз бермайди. Тушунябсизми?E-43 When you plead anything to God, you got to be a reason for it. It's just like this Scripture that I so often refer to, "If you say to this mountain, 'Be moved,' and don't doubt, but believe that what you've said will come to pass, you can have what you said." Now, that's altogether controlled on motive and objective, see, or it won't happen. See?
E-44 Шунчаки мумкин эмас... Мана қаерда кўпчилик кўп хатога йўл қўяди, чиқади ва: “Мана, мен буни қилишга имоним борлигини кўрсатаман”, − дейдилар. Хўш бу бошдан бош нотўғри. Худо инъомларини улар билан ўйнашиш учун бермайди.E-44 You just can't go out here… That's where many of us makes a many mistakes, is going out and say, "Now, I'll show you I got faith to do this." Now, you're wrong to begin with. God don't give you gifts just to play with it.
E-45 Мен сал олдин гапирганимдек, У ваҳийни у билан ўйнашиш учун кўрсатмайди; бу ўйинчоқ эмас − бу муқаддас. Уларни фақат Раббий рухсат берганидай ишлат. Унинг асири бўлинглар. Ўша йигит ноҳақлиги ва у билан, бу билан ёки яна бирор нарса билан иш қандайлигини қанчалик айтгинг келишини аҳамияти йўқ, токи Худо айтмагунича оғзингни очма. Кейин, Раббий айтганида, ўшанда РАББИЙ ШУНДАЙ ДЕЙДИ билан боришинг мумкин. Ўшангача, у ҳақида ўйлаб ҳам ўтирма.E-45 As I was saying a while ago, He don't show you visions just to play with. That's nothing to play with. That's sacred. Just use it in… as the Lord will let you. Be a prisoner to Him. No matter how much you want to tell that guy he's wrong, and what this, that, or the other, you hold still till God says so. Then when God says so, then you can come with THUS SAITH THE LORD! Until that, just forget about it.
E-46 Бугун дунё худди Ҳизқиё бўлган ўша аҳволда; у (дунё―Тарж.) огоҳлантириш олди. Доим огоҳлантириш келган. Энди эса буларнинг ҳаммасини бўлмаётгани тасодиф эмас. Ҳаммасининг ортида нимадир турибди.E-46 The—the world today is just like Hezekiah was then, it's been warned. It's constantly being warned. The church is being warned. And, now, these things just don't happen by a—by a chance. They've all got something behind them.
E-47 Мана, Ҳизқиё касал бўлди, чипқон пайдо бўлди, бу тасодиф эмас эди. Худо у ёққа Ишаёни юборди, ва унга уйини тартибга келтиришини айтди, чунки у ўлади, деди. Ва Ҳизқиё йиғлади, ва Худога: “Мен Сенинг олдингда Сенга содиқ бўлиб юрдим, ва мен‒мен илтижо қиламан, меҳнат учун, яхши иш учун, Худонинг иши учун мени ҳаётимга раҳм қил”, − деди. Худо пайғамбарга: “Қайт ва унга айт”, − деди.E-47 Now, Hezekiah, being sick, having this boil, it wasn't by chance. God sent Isaiah up there and told him to set his house in order now because he was going to die. And Hezekiah wept, and told God, "I've walked before You with a perfect heart and I—I pray You spare my life for a cause, a good cause, the cause of God."
God told the prophet, said, "Go back and tell him."
E-48 Хўп ана, ахир ғалати эмасми? Ҳизқиё мамлакатда буюк одам эди. Тушунябсизми? Ҳизқиё шоҳ ва тақвадор одам эди. Модомики у Худога шундай илтижо қила олган экан, у ҳақиқий эр киши бўлган ва Худо уни: “Мен Сенинг олдингда содиқ юракда юргандим” – дегани учун таъна қилмади. Ана, бу кўп нарса ҳақида гапиради. Тушунябсизми?E-48 Now isn't that strange? Hezekiah was the greatest man in the land. See? Hezekiah was a king, and a godly man. He was a real man, if he could plead that before God and God didn't rebuke him for it, "I've walked before You with a perfect heart." Now that's a-saying a whole lot. See?
E-49 Ва Худо: “Йўқ, Ҳизқиё, бундай бўлмаган эди”, − демади, балки, у шундай юрганини тан олди. Ва У: “Мен‒Мен сенинг умрингни чўзаман. (Кўрябсизми?) Мен сени илтимосинг бўйича бераман”, − деди, чунки у солиҳ одам эди, у Масиҳга ҳақиқий ҳизматчи эди.E-49 And God never said, "No, Hezekiah, you didn't do it," but He admitted he did do it. And He said, "I'm going to I'm going to spare your life a little longer." See? "I'm going to give you your request," see, because he had been a just man, he had been a—a real servant to Christ.
E-50 Шунда биз бирор нарсани сўрашга ҳаққимиз бор деб ҳис қиламиз, агар‒агар бизда ниятимиз тўғри бўлса, шу билан бирга мақсадимиз ҳам.E-50 And then we feel that we have a right to ask something if—if our objective is right, and then our motive to it.
E-51 Хўш, бугун биз кўриб турибмиз, охирги йилларда, охирги ўн беш деган бўлардим, ҳатто ундан ҳам кўп йил, бутун мамлакат бўйлаб: “Товба қилинглар, бўлмаса ўласизлар”, − деган огоҳлантириш янграмоқда.E-51 Now, we see today that for the past many years, I'd say for the past fifteen, to more years, that constantly there's been a warning out across the nation, "Repent, or perish!"
E-52 Эътибор беринг, мен бугун эрталаб барвақт хотиним билан гаплашгандим, ва мен... Бу барвақт, нонушта вақти, мени кетишимдан олдин биз стол атрофида ўтириб, гаплашган эдик. Мен: “...хотини”, − дедим. У Билли Грейм, унинг хотини ҳақида, уларни қандай оддий ва одатдагидай яшашга ҳаракат қилишлари ҳақида гапирганди. Мен шунда: “Мана бу одам ҳақиқий хизматкор, у урунмаганида...қачонки у...бу одам, мумкин ўз кампанияларида йилига икки, уч миллионлаб олар, бироқ у уларни олмайди; буни унинг фондлари олади, қайтиб ишга ва радио эшиттиришларига ва яна шунга ўхшашларга сарф қилишади. Билли эса йилига йигирма беш минглар атрофида олади”, − дедим.E-52 You notice, I was talking today to the wife just early this morning, and I… early at breakfast, we was sitting at the table talking before I left. And I said, "Wife…" She was talking about Billy Graham, and about his wife, just how common and everything they try to live. I said, "That is a real servant when he tries not… when he… man maybe makes two or three million a year out in his campaigns, but he doesn't receive it, his foundation takes it, placing it back into the work and the broadcast, and so forth. And Billy gets about twenty-five thousand a year."
E-53 Шунда у: “Қандай қилиб у бир йилда йигирма беш минг сарфлаши мумкин?”, − деди.E-53 She said, "How would he ever spend twenty-five thousand a year?"
E-54 Мен: “У унга қанча тегишли бўлса, шунча олади, бор-йўғи шу. У уй учун тўлаши керак, ва ҳоказолар”, − дедим. Мен давом этиб, дедим: “Мен Билли Греймни жуда ҳурмат қиламан, − дедим, − чунки унда мактуб бор, ва бу мактуб ‒ товба қилиш”.E-54 I said, "He—he takes just what he has to have, that's all. He's got a home to pay for, and everything." I went on, and I said, "I've got lots of respects for Billy Graham," I said, "because that he has a message, and that message is repentance."
E-55 Ва сизга айтаман, ҳозир мамлакатда бўлган, мен биладиганларимни ичидан, бошқа ҳеч кимни Худо мана шу мактуб билан Билли Греймни ишлатгандай ишлатмаган. О‒о, у бу билан қоқ нишонга тегади; у бу билан шундайгина турибди ва, яъни, у ушбу устамонларни ва черков аъзоларини товба қилишга чақиради. Лекин ундан нари бормайди.E-55 And then, I tell you, there's nobody that I know of, that in the land today, that God has used with that message like Billy Graham. Oh, he's got it down pat, and he just stands there and, I mean, he calls them politicians and church members to repentance. But that's as far as he goes.
E-56 Мана энди Орал Роберс ака пайдо бўлади, Раббийнинг яна бир буюк хизматкори. Орал Роберс билан эса ҳеч ким тенг кела олмайди. Шунақанки аёвсиз олишади, у‒шунчаки у шунчаки ёвуз руҳларни қувади ва Раббийнинг Исмини чақиради ва Илоҳий Шифоланишга нисбатан яна қанақадир ҳис-туйғулар, ва шунга ўхшашлар. Ҳаммаси жойида. Бу элликчиларга элчи. Элчи бор черковий, деноминацион дунёга (тушунябсизми?), ва совуқ дунёда ҳам.E-56 And here comes Brother Oral Roberts, another great servant of the Lord. And there's nobody comes out there and compare with Oral Roberts. That bulldog grip of just—of just casting out evil spirits and calling the Name of the Lord and—and little sensations, and so forth, about Divine healing. That's exactly right. There is a messenger to the Pentecost.
E-57 Ундан кейин эса, ўзимизнинг камтарона хизматимизга қаранг, турибди: “Исо Масиҳ кеча, бугун ва то абад Ўшадир”. Тушунябсизми?E-57 There is a messenger to the church denominational world, see, and the cold world.
E-58 У нима қилябди? Ушбу Келиннинг гуруҳини чақирябди. Тушунябсизми? А? Кўряпсиз, бу−бу мана шу иккала гуруҳдан чақириб олаябди. У ғилдиракдан Ғилдиракни олади.E-58 And then look around in our own little humble ministry, standing "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever," you see. What's that doing? Calling that Bride group, you see. See? See, it—it calls from both those groups. It's taking a Wheel out of the wheel. You see what I mean?
E-59 Ундан кейин, Худо Билли Грейм ваъз қилаётган мактубни тастиқлаябди. Худо Орал Роберс ибодатлари бўйича касалларни шифолаябди. Ва Худо Исонинг ҳамма қилганларини келтириб чиқараябди, Исо Масиҳ кеча, бугун ва то абад Ўша эканлигини исбот қилаябди. Ва чақираябди бу барча ўша... Бу ушбу соатнинг мактуби. Ва бу мактублардан ҳар бири: “Товба қилинг ёки ўласиз”, − деб чақираябди. Бу аниқ. “Товба қилинг ёки ўласиз”. Ҳеч қандай умид қолмади; ҳаммаси охирига келди. Дунё Унинг Келиши ҳақида огоҳлантириш олди. Мана шу мактубларнинг ҳар бири Раббий Исо Келиши ҳақида гапирябди ва огоҳлантирябди, черков деноминацияларини ҳам...E-59 And then God confirms that message that Billy Graham preaches. God heals the sick by Oral Roberts' prayers. And God produces the things that Jesus… proves that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And it's calling those things that… It's messages of the hour. And each one of those messages is calling, "Repent, or perish!" That's right. "Repent, or perish!" There's no hopes, it's all gone. World's warned of His Coming. Each one of them messages speaks and warns of the Coming of the Lord Jesus, both to the church denominal…
E-60 Эсингиздами, Худо доим учтада (ҳа.), Ота, Ўғил ва Муқаддас Руҳ каби, ва оқланиш ва чўм- муқаддасланиш, Муқаддас Руҳга чўмдирилиш ва ҳоказо; У учтада.E-60 Remember, God is always in threes. Like Father, Son, and Holy Ghost; and justification, and bap-… and sanctification, baptism of the Holy Ghost; so forth; He's in threes.
E-61 Хўш, мана, Худо черков деб аталадиганларга товба мактуби ҳисобланади. Худо− элликчилар черковига Илоҳий шифоланиш мактубида. Худо − Келинга бўлган Мактубда. Тушунябсизми? Шундай қилиб, биз ҳамма чақираётганини кўриб турибмиз, бири бу ёққа, бошқаси у ёққа, буниси бу ерга, униси эса у ерга чақираябди. Худо дунёдан черковни чақиради; деноминациялашган черковни элликчиларга; Келинни эса элликчилардан чақиради. Тушунябсизми?E-61 Now, God is that message of repentance to the church nominal. God's in that message of Divine healing to the church Pentecostal. God's in the Message to the Bride. See? So we find out that all of them calling, one to this, this to that, and that to that. God calling the church out of the world; the… calling the church in the denominal church into Pentecost; and calling the Bride out of Pentecost. See?
E-62 Лютер, Веслей ва ҳозирги сингари. Тушунябсизми, ҳаммаси батамом тимсолларда, ва бунда хатолик йўқ. Мен буни четлари ва ёнларига, ичи ва ташқарисига қўл уриб кўргандим (текширдим−Тарж.) ва Ёзув бўйича кўрсатгандим, хронологияни (воқеалар тарихини вақт кетма-кетлиги бўйича−Тарж.), шу сабабли биз буни мутлақо ҳақиқатлигини биламиз. Тушунябсизми? Ҳеч қанақа хатолик. Умид қиламан, якшанба куни Худо буни шундай чуқурроқ ўргатади, буни тушунмай қолмайсиз. Шундайми?E-62 Like Luther, Wesley, and now. See, it's just all perfectly typed up and there's no mistake about it. I've hit all around the ends of it, and sides of it, and inside and outside of it, and showed it by the Scripture, the chronology of it, till we know that it's absolutely the Truth. See? There's no mistake. Sunday I hope that God sinks it so deep that you'll never be able to get away from it. See?
E-63 Хўш, Худо огоҳлантириш беради, ҳукмга тайёрлайди. Атом бомбалари ангарларда, ҳаммаси тайёр турибди. Ва Худо, У буни содир бўлиши учун йўл қўйишидан олдин, У Садўмда қилгани каби чақиришни амалга оширади: “Чиқ бундан. Тайёрлан. Нимадир юз беради”.E-63 Now, God giving warning, "Prepare for a judgment." The atomic bombs are in the hangars, everything setting ready. And God, before He can let this thing happen, He makes a call down through, like He did in Sodom, "Come out of it. Get ready. There is something going to happen."
E-64 Нуҳ пайғамбар кунларидаги каби, Худо гуноҳга ботган тўфондан олдинги буюк дунёни йўқотиш учун сувларни юборишидан олдин, Исо эса аниқ қилиб, у аниқ худди шу кундай кун бўлган эди деб айтди.E-64 Like in the days of Noah, before God sent the waters to destroy the world in the great antediluvian world that had come off into sin, as Jesus clearly said that it was a day just like this. "As it was in the days of Noah, so shall it be at the coming of the Son of man." How that the women on the rampage, and—and marrying and giving in marriage, and—and the great scientific achievements, and the smart educated going into the intellectual side, and the little humble Flock sitting off to one side waiting the pending judgment and the escape. And before God sent that judgment, He sent a prophet.
E-65 “Нуҳ даврида қандай бўлган бўлса, Инсон Ўғли келишида ҳам шундай бўлади”. Аёллар қандай жазавага тушмоқдалар, ва‒ва уйланябдилар, турмушга берябдилар, ва-ва буюк илмий ютуқлар; шу билан бирга ақллилар, ўқимишлилар интеллектуаллик сари ҳаракатланаябди, Кичик пода эса, шак-шубҳасиз бўладиган ҳукмни ва қутқарилишни кутиб четга чиқаябди.E-65 Just like He did to Hezekiah, He said, "Get ready, for the judgments are ready to fall."
E-66 Ва Худо ушбу ҳукмни юборишдан олдин, У пайғамбарни юборди (аҳа), худди У Ҳизқиёга юборганидек, У: “Тайёрланинглар, ахир ҳадемай ҳукм тушади”, − деди. Ва у одамларни ушбу соат учун тайёрлади. Нуҳ одамларни тайёрлади, ва бу ҳукмдан олдинга раҳм-шафқат чақириғи эди.E-66 And he made the people ready for the time. Noah made the people ready, and it was a call of mercy before judgment.
E-67 Найнаво ўша вақт келгунича хабардор қилинган эди. Худо Найнавога қаради ва У деди: “Менга-менга буларнинг ҳаммаси шундай жонимга тегди”. Мен тушунаман, гарчи ўша буюк, мажусий, худосиз дунё... Уларнинг шаҳри, ўша кунларда бўлганидай, ўшанда улар ҳақида шаҳарлар бўйича ҳукм қилинарди, ҳозир, аҳолини шундай кўп тарқалганидан кейин, энди мамлакатлар бўйича. “Бу катта шаҳар бутунлай гуноҳга ботди”, − деди У.E-67 Nineveh was made to know before their time. God looked down to Nineveh, and He said, "I'm—I'm just sick and tired of these things." I—I—I understand that—that the… though that great, heathen, Gentile world… Their city, as it was in them days, they judged them by city; now it's by nations, now after the population has spread the way it has. He said, "That great city is give over, altogether, to sin."
E-68 Ва Худо ҳукмни юборишдан олдин, У огоҳлантириш мактубини юборди: “Чиқинглар ундан. Тузалинглар”. Кузатиб боринглар, пайғамбар ...дан бошқа-бошқа ҳеч нарса демади. “Қирқ кундан кейин бу шаҳар барбод бўлади”, − деди.E-68 And God, before He would send judgment, He sent a warning message, "Come out of it! Get right!" Watch, the prophet never said nothing but—but to get… Said, "Within forty days this city will be destroyed."
E-69 Ва, о-о, баъзан буни қилиш шундай қийин – бунақа нарсани одамларга айтиш. Агар пайғамбар кузатиб бормаса, у муаммога дуч келади, чунки буни енгиллаштиришга ёки бу ерда озроқ, у ерда озроқ бироз муросага боришга ҳаракат қилади, шунда у бироз бир томонлама бўлиб қолади. Бироқ ҳақиқий пайғамбар, Худодан кўрсатма олгач, ҳеч қачон ҳеч бир нарсада муросага бормаслиги керак; у ҳаммасини қандай бўлса, шундай айтиб бериши лозим.E-69 And, oh, how sometime it's hard to do such things as that, to tell people. If the prophet don't watch, he'll get in trouble, because he'll kind of go off to one side, trying to make it easy, or compromise a little bit here and a little bit there. But the real prophet's got the order from God, should never compromise nothing, he should absolutely lay it right on the line.
E-70 Мана нима учун У Илёсни руҳини кўп марта ишлатган (тушуняпсизми?), чунки ушбу руҳ Унинг кўрсатмаларини доимо бажарган. Тушунябсизми сиз? Тушунябсизми, у Унинг кўрсатмаларини қандай бўлса, худди ўшандай етказган ва доим “Сўзга қайтинглар”. Тушунябсизми? Доимо ортга, Сўзга қайтариш учун.E-70 That's the reason He used the spirit of Elijah so much, see, because that that spirit always carried out His orders. You see? See, it brought His orders just exactly what It was, and always a "Come back to the Word!" See? Always a bring 'em back to the Word.
E-71 Хўп мана, биз Найнаво гуноҳларда эканини кўрамиз. Ва пайғамбар ботинолмай турди, чунки бу мажусий дунёси эди (тушунябсизми?); бу мажусийлар мамлакати, мажусий халқ эди, ўзининг халқи эмас, яҳудийлар эмас эди. Улар мажусийлар эди. Улкан кемалар, Найнаво савдо-сотиқ порти эди, балиқ овлаш саноати жуда ривожланган эди, одамлар балиқ овлар эдилар. Ва−ва шу сабабли уларда−уларда ўта гуноҳкор жой бўлган бўлиши керак; пул кўп. Ва−ва пул мўл-кўл бўлган жойда одамлар куннинг оммабоп фикрига эргашадилар, доим гуноҳ ва зўравонлик бошланади.E-71 Now, we find Nineveh in sin. And the prophet was hesitant because it was a Gentile world, see, it was a Gentile nation, a Gentile people; not his own, it wasn't Hebrews. They were Gentiles. A great ship, commercial seaport that Nineveh was, great fishing industrial there, the people fished. And—and they—they had… must have had a great sinful country there. Plenty of money; and—and where money is plentiful, and people are in the popular opinion of the day, sin always sets in, and violence.
E-72 Бу Худони безор қилди. Ва Унинг мамлакатда пайғамбари бор эди, шунинг учун У Ўз пайғамбарига: “У ерга бор, Найнавога ва: ‘Қирқ кундан кейин шаҳар ҳароб бўлади’, − деган сўзлар билан бақириб чақир”, − деди.E-72 God was tired of it. So He had a prophet in the land, so He said to His prophet, "Go down there to Nineveh and cry out, and say, 'Within forty days the city is going to be destroyed.'"
E-73 Хуллас “Биласанми, кўнгилсизликларга дуч келиш мумкин”, ‒ деб ўйлади Юнус. Шунинг учун у янада ишонч ҳосил қилмоқчи бўлди, ва қисқа таътил олишга ва Таршишга жўнаб кетишга қарор қилди. Биз эса фақат қирқ кунгина қолганини кўриб турипмиз. Тушунябсизми?E-73 Now, Jonah thought now, "You know, I might get in a little trouble." So he wanted to be more sure, so he thought he'd take a little vacation and—and go down to Tarshish. And we found out that the… there was just forty days left. See?
E-74 Шундай қилиб мактуб шошилинч; вақт яқин. Бирор нима билан ўйнашиб енгил қараш вақт эмас: ижтимоий фанлар бакалаври даражасини олиш ва бирор нарсани ўрганиш маҳали эмас. Вақт яқин. Мана гап қаёқда бугун одамлар билан, ҳали ҳам катта-катта мактабларни ва барча бу ўлкан нарсаларни қуришни хоҳлайдилар. Қачонки раҳм-шафқат... О-о, агар биз Раббийнинг Келишини ваъз қилаётган бўлсак, бизга мактабларни нима кераги бор? Худонинг олдида тавба қилиш керак. Тушунябсизми?E-74 So the Message is urgent, the time is at hand. Don't play around with other things and get a Bachelor of Art degree and find out something. The hour is at hand! That's what's the matter with people today, we're trying to build up big schools and have big things like that. When mercy… My! If we preach the Coming of the Lord, what do we need with schools? We need repentance towards God! See?
E-75 Хадсон Тейлор бир ёш хушхабарчига айтгани каби, у деди... Ёки ёш хитойлик унинг олдига келиб, деди: “Мистер Тейлор,− деди, − Раббий Исо мени Ўз Руҳи билан тўлдирди”. “Мен‒мен шундай бахтиёрман”, − деди. “Энди менга ўн йилча вақт ажратинг ва турли даражаларни ва ҳоказоларни олайин”,− деди.E-75 Like Hudson Taylor said to the young missionary, he said… Or, a young Chinese boy come to him, he said, "Mr. Taylor," said, "the Lord Jesus has filled me with His Spirit." Said, "I—I'm so happy!" Said, "Shall I take ten years now and get my degrees and so forth?"
E-76 У: “Ўғлим, даражаларни кутма. Агар чироғинг ёнаётган бўлса, бориб гапир. Бор, гапир, даражаларни кутма. Йўқ, даражаларни кутганингча ярминг ёниб бўлади”, ‒ деди.E-76 He said, "Son, don't wait for degrees. If the candle is lit, go tell It! Go tell It. Don't wait for degrees. No, you'll be half burnt out before you get done, with your degrees."
E-77 Ёнган пайти бошла, агар бошқа ҳеч нарсани билмасанг, унда қандай ёнгани ҳақида гапир холос. Фақат‒фақат бегонани жойини олишга, ёки бирор бир жойни уринма. Билган вақтинг, сенга маълум бўлган ўша ҳақиқатни гапир шунчаки: “Мана Бу менга қандай келди, ва мана мен Бунга қандай муносабатда бўлдим”, − деб айт. Бу... Агар бундан бошқа ҳеч нарсани билмасанг, шуни ўзини гапиравер. Келинг, ҳаракатга тушайлик.
Мактуб шошилинч; вақт яқин.
E-77 Let's, when it's lit, if you don't know nothing else, just tell how it got lit. And just—just don't try to take somebody else's place, or something place. When you know it, just tell what you know to be the Truth, "This is the way It come on me, and this is how I feeled about It." That's… If you don't know no more than that, say that! Let's go! The Message is urgent, the time is at hand.
E-78 Хўш, агарда Ишайё: “Кутиб турайчи, аввал қарайчи бу чипқон билан уни аҳволи қандай бўларкин”, − деса нима бўларди. Сиз тушунябсизми? Кўряпсиз, бу қандай‒қандай бу...E-78 Now, what if Isaiah say, "Well, now I'll wait and see how he gets along with that boil, first, you see. See how—how it…"?
E-79 Кўряпсиз, Худо унга: “Бор ва ҳозирни ўзида унга айт”, − деди. Тушунябсизми?E-79 See, God told him, "Go up there and tell him, right now!" See?
And He told Jonah to go. Oh, my!
E-80 Ва У Юнусга боришни айтди. О-о, бунисига қойил. Ва у денгиз қарига, океанга тушганида, шунда-шунда кема бўронга учради, улар елканларни йиғиштира бошладилар, кема эса айланаверди-айланаверди, улар нима бўляпди ўзи деб савол бера бошладилар эдилар. Лекин улар уддалай олмасдилар, сув кемани чўктираётган эди. Ва‒ва ҳамма ўзини худосига ёлвора бошлади, ва‒ва, биласизми, ўша пайтда... Юнус таътилда эди, шундай экан у ухлаб олсам бўлади деб ўйлаб, пастга трюмга тушган бўлиши ва оёғини кўрариб ухлаган бўлиши мумкин. Ва унга: “Эй ялқов, уйғон, ва ўз Худонгга илтижо қил”, ‒ дедилар. Юнус эса муаммо нимадалигини билар эди. Тушунябсизми?E-80 And when he got out there in that ocean and in that deep sea, and—and the ship got stalled in the storm, and they had hoist up the sail and then turn around and around, they wonder what the world was the matter out there. But they couldn't make out, looked like the thing getting waterlogged. And—and every man calling on his god, and first thing you know… Jonah was on his vacation, so he thought he might as well sleep, and he must have went down in the bulkhead of the ship, and laying up there with his feet propped up, asleep. And he said, "Awake, O sluggard, and call upon your God!" And Jonah knew what was wrong.
So does every man know what's wrong today! See?
E-81 Ва у: “Бунинг ҳаммаси менинг айбим. Мени олиб, қўлларимни боғланглар ва денгизга отинглар, шунда фалокат ўтиб кетади”, ‒ деди. У ерда гўё виждонли бўлган одамлар бор эди ва улар бундай қилишни истамаган эдилар, бироқ улар уни пайғамбар эканлигини билдилар ва у нима ҳақида гапираётганини билар эдилар. “Мен‒мен олдин таътилимни ўтқазаман деб ўйлагандим, аммо-лекин Раббий мени таътил ўтқазишимни истамаябди. Мен ўша ерга боришим керак; мени меҳнатим бор. Мен боришдан олдин озроқ дам оламан деб ўйлагандим, бироқ мен боришим керак. Мактуб шошилинч; мен ўша ерга тушишим керак”, ‒ деди.E-81 And he said, "It's all my fault. Take me and bind my hands, and throw me out in the sea, and then this trouble will let up." And they were kind of a gentlemen like bunch of fellows and they didn't want to do that, but they found out he was a prophet and knowed what he was talking about. He said, "I—I thought I'd take my vacation first, but—but the Lord don't want me take this vacation. I got to get down there, I got a job to do. I thought I'd rest up a little bit before I went, but I got to go. The—the message is urgent, I got to get there."
E-82 Юнус ушбу махсус тайёрланган балиқнинг қорнига тушганида, у (балиқ―Тарж.) бор кучи билан бутун жон-жаҳди билан шундай сувларни учириб Найнавога йўналганини тасаввур қиламан. Худо у ерга, мана шу атайин тайёрланган балиқда мактуб элтаётган эди. Ва у Найнавога бутун кучи билан жўнади, чунки унинг‒унинг бортида элчи бўлган эди, ва у‒у уни ўша ерга етқазиши керак эди. У нотўғри кемага минган эди, бироқ Худо у учун кемани кўриб қўйди.E-82 I'd imagine, when that certain prepared fish got Jonah down in his stomach, he done about-face and throwed water all over the country, and took out for Nineveh as hard as he could go. God was taking that message over there in that certain prepared fish. And he took out for Nineveh just as hard as he could go, because he—he had the messenger aboard and he had to get him over there. He took the wrong ship, but God had provided a ship for him.
E-83 Шунинг учун, тушунябсизми, Худо буюк ишларни қилиши мумкин, агар биз Унга итоат қилсаккина фақат. Тушунябсизми? У‒У йўл бўлмаган жойда, йўл яратади; У ‒ Йўлдир. Тушунябсизми? Ва мактуб бугунги кундаги каби жуда шошилинч бўлганида, Худо йўлни кўриб қўяди.E-83 So, you know, God's able to do great things if we'll just listen at Him. See? He—He'll make He'll make ways where there is no way. He is the Way. See? And when the Message is absolutely urgent, as It is today, God provides a way.
E-84 Яна диққатимизни қаратамиз, қачрнки Амос... Мен у ҳақида ваъз қилгандим, Амос тўғрисида. Агар бирор вақт ўша воқеани ўқимоқчи бўлсангиз, у ажойиб. Амос воқеасини ўқинглар, Амос 1-бобни. У ‒ огоҳлантиришнинг, ҳукм гуноҳни ҳалок қилишидан олдинги яна бир тимсолидир. Бу сафар, у огоҳлантириши керак бўлган шаҳарда яҳудийлар яшаршар эди, бу ерда‒ бу ерда ҳамма, афтидан, ҳақиқат йўлидан оғиб кетдилар ва у саёҳатчилик марказига айланди. Ва‒ва, тасаввур қиламан, мен ўша эрталаб, у ҳақида гапириб, ўрнак қилиб тавсифлаб берган эдим, унинг кал боши тепалик ортидан кўринган пайтда, шунда унинг кўзлари пастга қараганида бироз қисилди ва бу мамлакатнинг ва ҳалқнинг гуноҳларини кўрган эди; унинг оппоқ соқоли, у мана бундай қилиб бармоқлари билан уни силаганида... О-о, мана қандай. Лекин ҳеч ким уни қаердан пайдо бўлганини билмайди.E-84 We notice again when Amos… I preached on this fellow, Amos. If you'd like to read the story sometime, it's great, read the story of Amos, first chapter of Amos. He's another type of the—the warnings before judgment strikes sin. Now, the city that he was going to warn against, over there, was a bunch of Jews that—that they all got kind of off of the beaten line and had become a great tourist center. And—and I imagine, as I give the illustration that morning, speaking on him, that, when his bald head come up over the top of the hill and his little ol' eyes narrowed as he looked down and seen the sin of that great nation and people, his white beard as he fingered it like that. My, what a thing! But nobody knows where he come from.
E-85 Бу пайғамбарларни ҳеч ким билмаганди; улар шунчаки, қаердандир пайдо бўладилар, ва худди шундай кетадилар.E-85 Nobody knows those prophets, they just rise up from somewhere and go the same way.
E-86 Лекин у шаҳарга “РАББИЙ ШУНДАЙ ДЕЙДИ билан кирди. Товба қилинглар ёки ўласизлар. Чунки бу мамлакатни Худо йўқ қилади. У-У бу жойни ер юзидан ўчириб ташлайди. Сизлар ўз душманингиз билан сулҳ туздингиз. Ва сиз душманингиз билан ярашдим деб ўйлайсиз, бироқ у ерда оссурияликлар тинимсиз мустаҳкамланаябди. Олдин келишиб олмаси биргаликда бориш мумкин эмас. Гап тамом”, ‒ билан кирди. Хуллас у деди...E-86 But he went into the city with "THUS SAITH THE LORD! Repent, or perish! For God will destroy this nation. He'll—He'll wipe this place off of the earth. You've made an agreement with your enemy. And you're—you're at peace, you think, with your enemy, but all the time the Assyrians are—are building up out there. You can't walk two together unless you be agreed. That's all." So he said…
E-87 Ва Худованд бизни айрилишимизни хоҳлайди. У бизни дунёдан чиқишимизни, дунё билан ҳам, шунингдек Худо билан ҳам яшашга уринмаслигимизни, дунё ҳамда Худога тақлид қилиб яшашга урунмаслигимизни истайди. Биттаси ёки бошқасини яшаш керак; Биттасига ёки бошқасига ишониш керак.E-87 And God wants us to separate ourselves. He wants us "come out from the world," not try to live with the world and God too, not try to fashion after the world and after God. You have to live for One or the other, you have to believe One or the other.
E-88 Ва энди биз бу Амосни ўз халқига, агар улар товба қилмасалар, ҳукмни аниқ қилиб башорат қилганини кўриб турибмиз. (Ва-ва, о-о, бизни кунимизга бу қанчалик аниқ тўғри келади). Мен бу буюк шаҳар қандай (агар яна у ёққа қарасак), ўша буюк шаҳар, у ерда қандай ҳаммаси йўлга қўйилган, ва-ва ҳамма-ҳамма нарсасида зўр иқтисод, гуллаб-яшнаётган эди деб ўйлайман. Ва улар ўзларини Худо иродасининг ўзгинасидамиз деб ҳисоблашарди, чунки улар гуллаб-яшнамоқда эдилар. Лекин улар Худо доим гуллаб-яшнашнинг муаллифи бўлавермаслиги билиб қолдилар. Йўқ, Худо... Баъзида, черков гуллаб-яшнаганида, бу нарса Ундан узоқлаштиради.E-88 And now we find out that, this Amos, he certainly predicted a judgment upon this people except they repented. (And—and, my, so—so well does it fit our day.) I think this great city, as looking back through this again, the great city down there, how that it was all give over, and—and a great economy they had of everything, prosperous. And they thought they were just exactly in the will of the Lord, because they were prospering. But they found out that God is not always the author of prosperity. No, God… Sometimes, when prosperity strikes, the church usually gets away from Him.
E-89 Биласизларми, Худо, бир кунлари, Исроил ҳақида: “Мен сизни далада, қонга беланиб ётганингизда топдим, ва Мен сизларни ювдим ҳамда олиб келдим”, ‒ деган эди (Ҳизқиё 16:4-6.―Тарж.), токи Унинг болалари бўлиши учун. “Сўнг эса, сизлар ўсиб улғайиб, чиройли ёш аёлдай бўлганингизда, сизлар фоҳишанинг ролини ўйна бошладингизлар”. У деди: “Сиз-сиз ҳар бир ўткан-кетганни гўзаллигингдан баҳраманд қилаябсизлар”. Тушунябсизми? “Лекин сиз қашшоқ ва муҳтож бўлганингизда, сиз муҳтожлигингиз бўлганида, сизлар Менга хизмат қилган эдингиз. Аммо Мен сизни дуо қилганимда ва мўл-кўллик берганимда, сизлар Мендан кетган эдингиз” (Ҳизқиё 16:8-34―Тарж). Буни худди шундайлиги текширилган ҳам. О-о, мана қандай.E-89 You know, God spoke of Israel one time, said, "I found you bloody in the field, and I washed you up and brought you in," to be His Own child. "And then when you got big, and a beautiful young woman, you played the part of a whore." He said, "You—you—you just give yourself to every passerby." See? "But when you were poor and needy, when—when you had need, you served Me. But when I blessed you and give you plenty, then you went away from Me." And it's just about proved that way. Oh, my!
E-90 Хўш, биз бу пайғамбарни мамлакатга тегишлича танбеҳ берганини топдик, бу Амосни. У қишлоқдан эди. Лекин биз билиб олаябмизки, у шуни қилганида, танбеҳ берганида ва уларга агар улар Худо билан ҳаммасини тўғирламасалар, бундан нима келиб чиқишини айтди ва, улар ўзларининг шериги деб ўйлаган худди ўша душмани уларни яксон қилишини айтиб, қаттиқ койийди.E-90 Now, we find out that this prophet really struck down on that nation, this Amos. He was just a plowboy. But we find out that when he did, struck down and told them what it would be, and told them if they didn't get right with God that the enemy that they had taken in partnership would be the very one that destroyed them.
E-91 Мана энди, биз кўпяпмиз, бизнинг мағрур Америкамиз ҳам Худонинг қаҳр-ғазабидан қочиб қутилмайди. Бир куни мен буни шу ердалигимда айтганим каби, бу аниқ шу ерда бўлган эди, ҳаммаси якунига келгани ҳақида. Биласизми, мен, нимага таянишни кўрмаябман. Сиёсатга таяниб бўлмайди; куни битган. Ижтимоий ҳаётга ҳам таяниб бўлмайди, чунки у шу қадар маънавий бузилган. У ерда таянса бўладиган нарсани ўзи йўқ.
“Черков хусусида-чи?”
E-91 Now we find out that our proud America is not going to escape the wrath of God. As I spoke one day since I've been here, I'm sure it was here, of everything at the end. You know, I—I can't see nothing to build to. You can't build to politics, it's gone. You—you can't build to social life, because it's so demoralized. There's—there—there's nothing that you can build to there. And you can't put no hopes in nothing.
"How about the church?"
E-92 Черков билан ҳеч нарса қилолмайсан, у шунақа юзаки ва йиқилган, ҳеч нарса қолмади. Улар ўзини тўнғичлигини ясмиқ донилик овқатга алмаштирдилар ва‒ва шунчаки ҳукмни кутишмоқда. Муқаддас Руҳ Ўз мўжиза ва аломатларини кўрсатиб, бутун мамлакат бўйлаб ўтди, улар эса доим Унинг марҳаматини қадрига етмаябди. У Ўзини мана шу кунда Худонинг намоён бўлган Каломи эканлигини Ўзининг буюк тастиғи билан Ўзини тасдиқлаябди ва исботлаябди. Улар эса аввалгидай Буни инкор қиладилар. Кўрябсизми? Энди ҳеч нарса қолмаябди. Худо билан доимо бунақа қилиш мумкин эмас. Тушунябсизми?E-92 Well, you can't do nothing with the church, it's so formal and gone, there's nothing left. They've done sold out their birthrights for a mess of pottage, and they're just waiting judgment. The Holy Spirit has crossed this nation, showing His signs and wonders, and they continually spurn His grace. He a-vindicates Himself and proves, by His great a-vindication, that He's the Word of God manifested in this day. And they still turn It down. See? There's nothing left now. You just can't always do that to God. See?
E-93 Майли, биз олдин У Ўз пайғамбарларини огоҳлантирув билан юборишини билиб олдик. У Ўз йўлларини Ўз ҳаракат усулини ўзгартирмайди.E-93 All right, we find out, the first, He sends His prophets with warning. He doesn't change His way, His method of doing things.
E-94 У огоҳлантиргач, ҳар сафар ҳам жазолайвермайди. Сизлар мана шу фикримни кузатиб боришингизни хоҳлайман. Худо огоҳлантириш беради, лекин У ҳар доим ҳам огоҳлантирибоқ жазоламайди (урмайди). Сиз бунга эътибор бердингизми? Ва сўнгра, У огоҳлантириш юбориб, жазоламаганида, шунда: “Сенда Бу бўлмаган. Сен ёлғон гапирдинг. Сен-сен ноҳақ бўлгансан”, ‒ дея пайғамбарни устидан кулишади.E-94 He does not always strike when He warns. I want you to watch this quotation. God gives a warning but He don't always strike the same time He warns. Did you notice that? And then when He doesn't strike when He sends a warning, then the prophet is mocked, "You didn't have It. You told a lie. You—you wasn't right."
E-95 Эҳтимол Ишайёга ҳам худди шундай дейишгандир. У келди ва шоҳ ўлади деб башорат қилганида, кейин яна келиб: “Йўқ, у яшайди”, ‒ деанида сиз нима деб ўйлайсиз, одам нима деб ўйлайди?E-95 That same thing might have been said to—to Isaiah. What do you think that man thought when he went up there and prophesied the king was "going to die," then come back down and said, "No, he's going to live"?
E-96 Юнус билан эса нима бўлган эди, кўчаларда юрар: “О-о, бу шаҳар шунча кундан кейин хароб бўлади, қирқ кундан кейин”, ‒ деган эди, кейин эса Худо буни қилмади?E-96 What about Jonah going through the streets, saying, "Oh, this city is going to be destroyed within so many days, forty days," and then God didn't do it?
E-97 Кўрябсизми, эътиборли бўлиш керак, ҳамма вақт ҳам хароб қилмайди. Балки У... Шунда пайғамбарни устидан куладилар, доим ўша бир нарсани ўзи. Лекин агар у Раббийнинг Сўзи билан тастиқланган пайғамбар бўлса (тушунябсизми?), Худонинг аломатлари билан, Худо пайғамбарни тастиғи қанақа бўлади деган бўлса, шундай тастиқланган бўлса, бу эрлар эса шунақа эдилар ҳам. Тушунябсизми? Унинг Каломи ‒ уники (пайғамбарники‒Тарж.) эмас, балки у Худоники, ва бу амалга ошади. Бу агар Худонинг Каломи бўлса, рўёбга чиқиши керак. Буни тўхташиши мумкин бўлган ягона нарса ‒ бу дарров келтирилган товба.E-97 See, you have to watch, God don't always strike when He warns. But He… There's one thing, then the prophet is mocked. But if he is a vindicated prophet with the Word of the Lord, see, signs of God, vindicated, as God said the prophet would be vindicated (which these man were), see, his Word is not his, but it's God's, and it will come to pass. It's got to come to pass if It's God's Word. There's only one thing can stop it, that's a quick repentance.
E-98 Эътибор беринг, Амос, у-у ўз башорати амалга ошишини кўриш учун яшади, лекин Амос ўша шаҳар ҳақида гапирганда, қандай қилиб Худо сурияликларни киришга ва уларни босиб олишга ундаши ва қандай уларнинг ўз бузуқлиги уларни ғарқ қилиши буларнинг ҳаммасини қандай бўлиши тўғрисида гапирди. Менинг назаримда, агар бу ҳозир... Мен бу ерда шу Ёзувга қараябман, агар мен тўғри ҳисоблаган бўлсам, Амос башорат қилганидан кейин, тахминан эллик йил ўтди. Энди-чи, бунга сиз қандай қарайсиз? Амоснинг башорати амалга ошгунигача бутун бир авлод ўтиб кетди. Лекин сиз бу ерда ўқисангиз, бу ерда бу ҳақида айтилади, ва ҳаммаси, сўзма-сўз, аниқ у айтгандай амалга ошди. Кўрябсизми?E-98 Notice, Amos, he—he lived to see his prophecy, but when Amos spoke of that city, how it was going to happen, how God was going to cause the Syrians to come in and take them over, and so forth like that, and how their own corruption would eat them up. Why, I believe if it's right now… I'm looking down here upon the Scripture, and if I got this counted right, it's around about fifty years after Amos prophesied. And, now, what do you think? A whole generation passed before Amos' prophecy come to pass. But if you'll read over here, it tells you, and it happened just exactly word by word what he said. See?
E-99 Юҳанно Ваҳий китобини кўрди. Бу унинг яшаган кунларида юз бермади. Лекин биз қандай бунинг ҳаммасини аниқ содир бўлаётганини кўриб турибмиз. Шундайми?E-99 John saw the Book of Revelation. It never happened in his day. But we see it coming to pass just exactly. See?
E-100 Дониёр бу кун ҳақида башорат қилди, ўз куни ҳақида ва ҳаммаси тўғрисида охиригача. У буни амалга ошишигача яшамади. Худо унга: “Дониёр, китобни-китобни муҳрлагин, ёпгин китобни ва ўз охиратингга жўна. Ўз қисматинг билан оламдан кўз юмасан бироқ ўша куни тириласан”, ‒ деди. Тушунябсизми?E-100 Daniel prophesied of the day, of his day and all down through. He never lived to see it. He said, "Go your way, Daniel. Shut up the book—the book, and—and close the book. And you'll sleep in your lot, but at that day you'll stand." See?
E-101 Шундай қилиб, кўрябсиз... Худо ҳамма вақт ҳам, башорат қилиши биланоқ дарров ҳалок этавермайди. Амоснинг башорати, айтганимдай, эллик йил ўтганидан кейин у рўёбга чиқди. Лекин у рўёбга чиқди.E-101 Now, you see, the… you don't always… God… strikes as soon as He prophesies. Amos' prophecy, as I said, was fifty years later, it come to pass. But it did come to pass!
E-102 Ва шунда, Муқаддас Китобдан бўлган пайғамбар... Ҳақиқий, асл пайғамбар ‒ бу ўзгача одамдир. Унақа ўзгача эмас, бошқалардан фарқ қиладиган эмас, аммо унинг ўзига хос меҳнати бор. Тушунябсизми? Ва махсус топшириқни етқаза туриб, буни бажариш учун у ўзгача бўлиши керак (бошқа одамлар учун бироз бошқача).E-102 And then the prophet is a—is a… of the Bible… A real, genuine prophet is a special person. Not "a special," be any different from anybody else, but he's got a special job. See? And, having a special commission, he's got to be special (a little out of the way from the others) in order to do that.
It's just like God has liked His prophets to be "an eagle."
E-103 Худди Худо Ўз пайғамбарларини бургутларга ўхшатгани сингари.
Мана, бургут ‒ ўзига хос қуш. У оддий бир қуш, лекин у ‒ ўзгача қуш. Ва у бошқа ҳар қандай қушдан кўра юқори учиши мумкин. У ҳар қандай қушдан кўра узоқни кўради. Хуллас, баланд учиш учун, у юқори уча олиши учун ўшанга хос тузилиши керак. Агар у кўра олмаганида, шундай юқори уча олишдан не наф бўларди, шундай баланд учгани билан нима қилиши мумкин эди? Тушунябсизми? Хуллас у ўзига хос тузилган қуш бўлиши керак. Тушунябсизми? У қирғийлар оиласига мансуб шекилли; у тумшуғи билан узиб олади. Ва у озиқланади... Уларнинг кўпчилиги ўлаксахўр. Бургутларни қирққа яқин тури бор.
E-103 Now, an eagle is a special bird. He's just a bird, but he's a special bird. And he can fly higher than other birds. He can see farther than other birds. And, now, in order to go higher, he's got to be built so he can go higher. And what good would it do him to go up there unless he could see what he was doing after he got up there? See? So he has to be a special built bird. See? He's kind of in the—in the hawk family, he's "a ripper with the bill." And he eats the… many of them are scavengers. There's about forty different kinds of eagles.
E-104 Бироқ, тушунябсизми, черковда пастор бор, ва бу пастор ‒ ўзига хос инсон. У шундай тузилган инсонки, у одамларнинг норозиликларига сабр-тоқат қила-қила олади. У-у юкларни олиб боради; у, гуруҳнинг ҳўкизидай. У-у шундай одамки, кимдадир бошқа бировга қарши бирор нимаси бўлганда, у иккала оила билан ўтира олади ва ҳеч қайси томонни ёнини олмай ҳаммасини ечиб ва яна тинчликка, ярашишга келтириб билади. Тушунябсизми? У-у чўпон, у буларни ҳаммаси тўғрисида қандай ғамҳўрлик қилишни билади.E-104 But, you see, in the church there is the pastor, and that pastor is a special person. He's built to where he can—he can put up with the fusses of the people. He—he—he's a burden-bearer, he's the ox of the team. He—he's a man that can sit down when the… somebody's got something against somebody else, and sit down with them two families (and take neither side) and reason it out and bring it right back into sweetness. See? He—he's a pastor, he knows how to take care of things.
E-105 Хушхабарчи ‒ бу ўзига хос одам. Бу олов бўлиб ёнадиган одам. У шаҳарга лоп этиб киради ва ўз мактубини ваъз қилади, у ёқдан эса яна қаёққадир жўнаб кетади. Тушунябсизларми, у ўзгача инсон.E-105 The evangelist is a special man. He's a man that's burning like a fireball. He runs into a city and preaches his message, then gets out of there somewhere else. See, he's a special man.
E-106 Ўқитувчи ‒ ўзига хос инсон. У Руҳдан илҳомланади ва Сўзни олиб ва Муқаддас Руҳ ёрдамида уни бирга тузиб билади, бунда на чўпон, на хушхабарчи унга тенг келолади.E-106 The teacher is a special man. He sits back under the anointing of the Spirit and is able to take the Words and put them together by the Holy Spirit, that, the pastor or evangelist either one could not compare with him.
E-107 Ва сўнгра, биз апостолни ўзига хос инсон эканлигини кўрамиз. У ҳаммасини тартибга келтиради. Бу ҳаммасини тартибга солиш учун Худо томонидан қўйилган одам.E-107 And then, we find out, the apostle is a special man. He's a—he's a "setter-in-order." He's a man that's sent from God to set the things in order.
E-108 Пайғамбар ‒ бу ўзгача инсон. Пайғамбар ‒ бу шундай одамки, унга Раббийнинг Сўзи келади, чунки пайғамбарнинг ҳаёти шундай тузилганки, унинг онги ва онг остиси шунчалик яқин бўладики, у туш кўриши учун ухлашига ҳожат бўлмайди; у Уни бедор ҳолида ҳам кўради. Тушунябсизми? Хўш, буни Худо қилиши керак. Тушунябсизми, у нима бўлаётганини кўради.E-108 The prophet is a special man. A prophet is a man of whom the Word of the Lord comes to, because the prophet is so designed (life) that his subconscious and his first conscious is so close together that he doesn't go to sleep to dream his dream, he sees it when he's wide awake. See? Now, that's something God has to do. See, he sees what's going.
E-109 Пайғамбар келаётган барча нарсани анча олдин (тушунасизми?) олдиндан кўради. У Худонинг заққум косасини ҳали у тўлмаси, тўлганини кўради. Тушунябсизми? У: “РАББИЙ ШУНДАЙ ДЕЙДИ. Агар товба қилмасангиз, Худо бу шаҳарни ҳалок қилади”, ‒ дея олади. Нима учун? У ‒ бургут. У у ерда, юксакликда парвоз қилади. Тушунябсизми? Ва у жуда узоқни кўради, ва у ғазабга тўлган косани қандай тўкилаётганини кўради. Мана нимага қарайди пайғамбар. У мана шу ерда бўладиган нарсаларга қарамайди; у олисга қарайди. “Бу келаябди”, ‒ дейди у. У шунчалик узоққа кетиб қолиши мумкинки, бу сояни кўриб билади ҳатто. У: “Дунё...?...қоронғу ва зимистон бўлади”, деди у. У шундай юқорида, ҳозир қуёш нур сочаябди, лекин у мана шу сояни қандай яқинлашиб келаётганини кўради, ва у-у кўраётган нарсасини айтади. Бу нарса ҳали бу ерда эмас, лекин бу аниқ бўлади. Бу аниқ. Бу бўлади, халқ устида қоронғулик. У буни келгусида келишини билади, бунгача ҳали анча олдин, лекин у, шундай бўлсада, буни кўради.E-109 A prophet foresees way off, see, the things that is coming. He sees the cup of God's wrath, full, before it is filled. See? He can say, "THUS SAITH THE LORD! God will destroy this city except you repent." Why? He's an eagle. He rides way in yonder. See? And he looks way off there and he sees that cup of wrath poured out. That's what the prophets look at. He ain't looking what's going on here, he's looking yonder! He's saying, "It's coming!" He can go so high till he can see that shade. He said, "The world will be dark—darkness and gross darkness." He's up high enough, the sun's shining now, but he sees that shade coming, and he's—he's—he's saying what he's looking at. It ain't here yet, but it'll sure be here! That's right. It's going to be here, gross darkness upon the people. He knows it's coming, years away, yet he sees it.
E-110 Амос, ўша, Худонинг мойланган пайғамбари, у қоронғуликни ва ҳукмни кўрди. У Сирия ўз от аравалари билан, кирганини ва у ерда елиб юрганини, одамларни ўлдирганини кўрди. У буни ҳозир келишини айтди, ва Худонинг ҳукми уларни устига, бу содир бўлишидан эллик йил олдин айтди. Лекин, тушунябсизми, у пайғамбар сифатида Руҳда кўтарилган ва буни узоқдан туриб кўрганди. Тушунябсизми? У ҳали коса тўлмай туриб, ғазабга тўлган косани кўрди.E-110 Amos, that anointed prophet of God, he saw the—the darkness and the judgment. He seen Syria come down with their chariots and sweep through there, slaughter them people out. He saw it coming and the judgment of God upon them, now, fifty years before it happened. But, you see, being a prophet, he was lifted up into the Spirit and he saw it far off. See? He saw the cup, full, before it was filled.
E-111 Иброҳим каби, Худо Иброҳимга: “Сенинг наслинг ўша юртга киради ва тўрт юз йил давомида яшайди, кейин эса Мен уларни қудратли қўлим билан олиб чиқаман, чунки Амор халқларининг қабиҳлиги ҳали ҳаддан ошмади”, ‒ деди. Тушунябсизларми? Худо бу косани тўлишини билар эди. У Ўз пайғамбари билан гаплашган эди. Бу ерда У унга: “Кўрябсанми, мана Амор халқларининг косаси (тушунябсизларми?), лекин уларнинг қабиҳликлари ҳали тўлиб-тошмади, Иброҳим. Ҳозир бу ҳақида ҳеч нима дема, кутиб тур, лекин бу келади. Ва уларни косаси тўлганда, кейин тўрт юз йил, шунда Мен уларни олдингизда чигирткадай қуваман ва бу юртда сизни авлодингизни ўрнатаман”, ‒ деди. Омин. Мана бу Раббийнинг пайғамбари.E-111 Like Abraham. God told Abraham, "Your seed shall come into this country and sojourn here for four hundred years, and then I'll bring them out with a mighty hand, because the iniquity of the Amorites is not yet full." See? God knew that cup was going to fill up. He was speaking with His prophet, He told him now, "You see that cup of the Amorites down there," see, "but their iniquity is not filled up yet, Abraham. Don't say nothing about it now, hold off, but it will come. And when their cup's filled up, and them four hundred years, I'll drive them out like locusts before you, and I'll establish your seed here in this land." Amen! That's the prophet of the Lord.
E-112 Мана энди, у ўзининг ваҳийи ҳақида гапирганида, бу ғазабми, ёки шифоланиш, бу бироз кечикиши мумкин, лекин бу рўёбга чиқишии керак, агар у буни Раббий Исмидан гапираётган бўлса. Тушунябсизми? Балки, бу у сизга айтаётган дуодир. У бирор нимани сизга айтиши мумкин, сиз эса буни умуман кўрмайсиз. “Бу қандай бўлиши мумкин? Бу ахир... Мен-мен... У менга: ‘РАББИЙ ШУНДАЙ ДЕЙДИ, бу юз беради, у юз беради’, ‒ деди, бу эса рўй бермади. У адашди”, ‒ дейсиз. Хўш мана, сиз Бунга ишонмаганингиз учун ҳукм қилинасиз, лекин бу барибир рўй беради. Тушунябсизми? Бу рўй бериши шарт.E-112 Now, when he speaks of his vision, whether it's wrath or whether it's healing, it may linger, but it's got to come to pass if he speaks it in the Name of the Lord. See? It might be a blessing that he speaks for you. He might tell you a certain thing, and you can't see it at all. You say, "How can it be? Why, it's a… I—I—I… He told me, 'THUS SAITH THE LORD, "This is going to happen, and that was going to happen,"' and it ain't happened. The man is wrong!" Now you'll be judged for disbelieving It, but it's going to happen anyhow! See? It's got to happen!
E-113 “Кечикса ҳам, ‒ дейди Муқаддас Китоб, ‒ лекин бу, шунда ҳам, ўз вақтида айтади”. Бу рўёбга чиқади.E-113 "Though it linger," the Bible said, "yet will it speak in its season." It'll come to pass.
E-114 Пайғамбар фақат у ёққа қарайди ва кўради. У кўраётганини айтади. У бу ерда нима бўлаётгани ва сизни ҳозир қандай аҳволдалигингиз тўғрисида ўйлаб ўтирмайди; у нима бўлишига қарайди. Ва у буни айтаётганида, агар бу Раббийнинг Каломида бўлса, бу аллақачон айтиб бўлинган, ва дунёдаги ҳеч бир нарса буни тўхтата олмайди (Сиз тушунябсизми? Бу аниқ.), фақат Худонинг Ўзи қодир.E-114 The prophet's only looking off and seeing something. He's talking about what he's looking at. He ain't thinking about here and what you look like now, he's looking what it's going to be. And when he speaks that, if it's in the Word of the Lord, it's already been spoke and there's nothing in the world can stop it (you see, that's right,) only God Himself.
E-115 Эътибор беринглар, энди биз кўрамизки, У‒у ўз ваҳийсини айтганида, пайғамбар айтади... Хўп, баъзида у яхши нарсани гапиради, сизнинг шифоланишингиз ҳақида айтади. Майли, сиз балки: “Шунчаки бўлиши мумкин эмас буни; мен умуман яхши бўлмадим”, ‒ деб ўйлайсиз. Шунда сиз бу билан нима қиласиз? Бу нарса сизга Худонинг ҳукмини олиб келади. Бу аниқ. Тушунябсизми? Исо сизни қутқаришни ваъда қилди, агар сиз бунга ишонадиган бўлсангиз, агар сиз бунга ишонмасангиз бу‒бу нарса сиз билан содир бўлмайди. Сиз буни қабул қилишингиз керак; сиз бунга ишонишингиз керак. Тушунябсизми? Шунингдек, сиз буни қаёқдан келаётганини билишингиз керак, бу сизга Худога ёки пайғамбарингизга ишонч беради. Тушунябсизми? Сиз бунга ишонишингиз керак.E-115 Notice, now we find that when… He—he speaks his vision, the prophet does. Now, sometimes he speaks good things, he speaks of your healing. All right, you might think, "It just can't happen, I haven't got any better." Then what does that do? That just brings the judgments of God upon you. That's right. See? Jesus promised to save you if you'd believe It; if you don't believe It, it won't—it won't happen to you. You've got to accept It, you've got to, believe It. See? And you got to know from where It comes from, that gives your faith in God; or, your prophet. See? You've got to believe It.
E-116 Ва энди, биз бу ерда ушбу пайғамбарларни гапирганини, уларни-уларни гарпирганини кўриб турибмиз, ва уларни айтганлари рўёбга чиққан эди. Ва агар Худонинг ғазаби одамларга тўкилган бўлса, фақат биргина... Агар шу пайғамбар бирон-бир бошқа нарса юз беришини айтса, Худонинг қўлини фақат бир нарса тўхтатади ‒ бу товба қилиш. Худо олдида товба қилиш: бу Унинг ғазабини тўхтатади. Шунақа, буни кутиб ўтирманг, ўша заҳоти бажаринг. Агар Худо бирор нима деса, ўша заҳоти килинг уни.E-116 And now we find out here, that these prophets that spoke, they—they spoke and what they said come to pass. And if the wrath of God is poured upon the people, there's only one thing… If that prophet said that something another was going to happen, there's only one thing that'll stay the hand of God, that's repentance. That's repentance towards God, that stays His wrath. Now, don't wait for it, do it then! God says anything, you do it right then.
E-117 Ҳизқиё, билиши биланоқ у... У яхши одам эди, лекин Худо: “Ҳизқиё, сенинг вақти соатинг келди, ва Мен-Мен сени олишим керак; сени олиб кетаман. Бутун хонадонингни тартибга келтир”, ‒ деди унга.E-117 Hezekiah, as soon as he knew… He was a good man, but God said, "Your time has come, Hezekiah, and I—I must take you. I—I want to, I'm going to take you up. Put all your house in order."
E-118 Ва у-у деди: “Раббий, мен бу ишни фақат ўн беш йилда қилиб бўламан”. Кўрябсизми? “Агарда Сен... Мен-мен кетишимни биламан, лекин менга ўз уйимни тартибга келтиришим учун ўн беш йил керак бўлади. Мен буни ҳозирни ўзида қилолмайман. Мени-мени буни қилиш учун вақтим йўқ. Мен-мен шунчаки буни қилолмайман. Раббий, мен буни ҳаммасини қилишим учун яна ўн беш йил умр бер менга. Мен ўз уйимни тартибга келтиролмайман...”.E-118 And he—he—he said, "It'll take me fifteen years to do that, Lord." See? "Now, it's You… I—I—I know I'm going, but it's going to take me fifteen years to put my house in order. I can't do it right now. I—I haven't got the time to do it. I—I—I just can't get it done. Lord, let me live another fifteen years so I can get this thing done. I can't put my house…"
See, God's commission was, "Put your house in order!"
E-119 Кўрябсизми, Худонинг топшириғи: “Хонадонингни тартибга келтир”, ‒ эди.E-119 And Hezekiah said, "I can't do it in this year, it's going to take me time. I'll take this back, and make this up and take it over to this fellow here, it'll take me fifteen years to do it. Just spare me to do it. Let me, let me, give me a little time to do it." See?
E-120 Ҳизқиё эса: “Мен буни шу йил қилолмайман, менга... керак бўлади. Токи мен буни ҳаммасини оламан, уни ўзгартираман, ва уни ўша одамга етқазаман, мен-менга булар учун ўн беш йил керак бўлади. Мен буни қилишим учун, менга шавқат қил. Менга рухсат бер, ижозат бер менга... Буларнинг барисини қилишим учун, вақт бер менга”, ‒ деди. Кўрябсизми?
Шунда Худо унга: “Мен сенга марҳаматли бўламан”, ‒ деди. Лекин барибир кейин уни ўлишига тўғри келди. Шундайми?
E-120 Then God said, "I'll—I'll—I'll—I'll be lenient." But he had to die anyhow, you see.
E-121 Кейин эса яна, (у бу вақтдан фойдаланди), у, мана шу вақтда айниди. Тушунябсизми? Шунинг учун, у буларни тартибга солмай кетганида яхшироқ бўлар эди унга. Бу рост. Лекин Худо унга хонадонини тайёрласин деб яна ўн беш йил берди. Ахир у ўша заҳоти нима қилди? “Раббий, мен улгурмайман. Буни қилиш учун менга ўн беш йил керак. Сен менга хонадонимни тартибга келтиришимни буюрдинг. Мен буни ўн беш йилдан тезроқ қилолмайман, чунки бу ерда мени қарзим бор, у ерда эса фалон-фалон нарсам, бу ерда ана бу-у ишларни қилишим керак”, ‒ деди у.E-121 And then again, he took his time, he backslid during that time. See? And he would he would be better if he would have went on without it being set in order. That's right. But He give him fifteen years longer to put his house in order. Because, quickly, what did he do? He said, "Lord, I'm slow. I need fifteen years to do this. You've commissioned me to put my house in order. I can't do it for fifteen years because I got a loan here, and I got this over here, and I got this over here to do."
E-122 Шундай қилиб, у ерда тақвадор одам бор эди, ва Худонинг Сўзи барибир амалга ошиши керак. У барибир рўёбга чиқади, бироқ У шунчаки уни бироз кечиктирди (тушунябсизми?), у учун Уни бироз кечиктирди. Шундан кейин, бу вақт давомида у гуноҳ қилди. “Мен буни уни бошига солмайман, лекин бу ундан кейин болаларига ўтади”, ‒ деди У. Сизлар бу воқеани биласиз.E-122 Now, he was a godly man, and God's Word's got to happen anyhow. It's going to come to pass anyhow, but He just stayed It for a little while, see, hold It off to him. Then he done a sin during that time. He said, "I won't make it come upon him, but I'll visit it upon his children after him." You know the story.
E-123 Энди мана, биз баъзида тезда қилинган товба-тазарру Худонинг ғазабини бироз вақтга ушлаб туришини кўриб турибмиз.E-123 Now, we find out that a quick repentance sometimes holds the wrath off a while.
E-124 Хўш, мана, биз кўрябмиз, Найнаво... Худо айтди: “У ерга бор, ва дарҳол шаҳарга жар сол, уларга айт: ‘Агар...қирқ кундан кейин у ҳалокатга дучор бўлади’. ‒ дегин”, деди. Ва, о-о, улар қанақанги товба қилишди. Улар ўша пайғамбарни кўчалар аро “РАББИЙ ШУНДАЙ ДЕЙДИ. Қирқ кундан кейин бу ерда ҳамма нарса вайрон бўлади. Шаҳар қулайди”, деб боришини кўрганлари заҳоти.E-124 Now, we find out that Nineveh… God said, "Go down there and cry out to that city now, and tell them, 'If… within forty days the thing is going to fall.'" And, my, did they ever repent! As soon as they seen that prophet coming through the street, saying, "THUS SAITH THE LORD, 'The place will fall within forty days! The place will fall!'" The…
E-125 Шоҳнинг ўзи бутун мамлакат бўйича рўза, йиғи-сиғи қилишга фармон берди: “Ҳамма қанорга ўрансин, нафақат устига қанор олсин, нафақат бошингизга, бутун танангизга, ўзингизга, балки ҳайвонларингизга ҳам, даладаги мол-қўйларингизга ҳам ва кул сепинг, ва қанорга ўранинглар”. Қанақанги товба-тазарру бу.E-125 Even the king commanded a—a—a fast through the country, mourning, "Put on sackcloth, put ashes! Not upon your own head and upon your body and upon your flesh, but upon your cattle, upon your beasts of the field, put ashes and sackcloth." What a repentance!
E-126 Шундай қилиб, бу нарсани кўрганимизда, эътибор беринг, агар пайғамбар охиригача диққат-эътиборли бўлмаса (тушунябсизми?), уни ақли етмаса ва Худога бормаса, унда ўша пайтни ўзида буни кўрасиз, агар эътиборли бўлмасанг...E-126 Now, when we find out there, we notice, if the prophet don't watch real quick, see, get his wits together and go to God, you'll find out something right there, if you don't watch…
E-127 Ишаёга қаранг; у фақат ўз башоратини айтдида, кейин даштдаги ўзининг кулбасига кетди-борди. Ва у кетганидан кейин, Раббий ёлвораётган шоҳга гапирмади. Унинг ҳаракатланишини Ўз принципи бор. Мамлакатда пайғамбар бор эди. Раббийнинг Сўзи Унинг пайғамбарига келади. У у ёққа тушди ва: “Ишайё, қайтиб бор ва айтгин, Мен унинг ибодатини эшитдим. Мен қабул қилдим, мана бу... у буни қилиши учун ўн беш йил кераклигини сўради. Мен унинг кўз ёшларини кўрдим, чунки у бу нарсани қилишни жуда хоҳлади. Унга уни ўзи айтганидай, у ишни қилишга ўн беш йил керак бўлади. Бор, унда Мен уларни (ўн биш йил умрни.―Тарж.) унга беришимни унга айт”, ‒ деди. Кўрябсизми?E-127 Now look at Isaiah, he just spoke his prophecy, went on back into his little wilderness hut. And, when he did, the Lord never spoke back to the king that was praying. He has a way of doing things. There was a prophet in the land. The Word of the Lord comes to His prophet. He went out there and said, "Isaiah, go back and tell him I have heard his prayer. I have understood that it… that he thinks it's going to take him fifteen years to do this. I've seen his tears because he wanted to do the job so bad. It's going to take him fifteen years, he said, to do it. Go tell him that I'll let him have it, then." See?
E-128 Нега? У‒У Ишайёга бориб унга: “РАББИЙ ШУНДАЙ ДЕЙДИ”ни айтиш топшириғини берди. Кейин, агар бу ишда қандайдир бирон ўзгариш юз берса ёки кечикишми... Бу барибир рўй беради; у-у барибир ўлди. Лекин айтди... Агар бунда бирор-бир шунақа нарса бўлса, унда У “РАББИЙ ШУНДАЙ ДЕЙДИ”ни жўнатган одамига яна қайтиб келиши керак албатта. У Ишайёга: “У ёққа қайт ва унга айт”, ‒ деди.E-128 Why? He commissioned—He commissioned Isaiah to go tell him, "THUS SAITH THE LORD!" Then if there's any change in that, or lingering… It's going to happen anyhow; he—he died just the same. But said… If there's anything in that, then He's obligated to come back to the man that He sent THUS SAITH THE LORD to. He told Isaiah, "Go back out there and tell him."
E-129 Хуллас, Юнус бунга бошқача ёндашишга қарор қилди, тепаликка чиқиб олди ва: “Эҳ мени туғилмаганим яхшироқ эди-я”, ‒ деди. Ва, о-о, ундан кейин қандай давом этди. Ва Худо ўша ерда бир бутилкасимон кади ўсимлигини ўстирди ва унга соя қилди, токи у жаҳлидан тинчлангунигача. Лекин у: “Ахир мен у ёққа борган эдим-ку, улар мени ёлғончи пайғамбар дейдилар-ку”, ‒ деди.E-129 Now, Jonah took a different attitude, gets up on top of the hill and said, "Well, it'd be good if I never was born." And, oh, how he went on! And God had a little gourd to come up and make him some shade till he got cooled off up there. But he said, "Now, here, I went down there, and they're going to say I'm a false prophet."
E-130 Шунда Худо унга гапириб, деди: “Пастга қара, ўша шаҳарга. Юнус, у ерга қара, бутун шаҳар қанорга ўраниб, кул сепганича товба-тазарру қилаябди”.E-130 And God spoke to him, said, "Look at that city down there! Look a-there, Jonah, that the whole city is repenting with sackcloth and ashes."
E-131 Кейин У унга мана шу кади ва уни кемирган ўша қурт ҳақида гапирди. Бирор кун, Раббий йўл берса, мен Чодирга келмоқчиман ва фақат Юнус тўғрисида бир қатор ваъзлар қилмоқчиман. О-о, қанчалик кўп... У ерда шарқ шамоли эсади холос... О-о, ана бунга қойил. У ерда шунчалик кўп маъно, шунчаки...шундайгина ўзига тортади. У ерда табиий соф нарсалар бор ва улар тимсолларда...тўғри келади. Бунда ҳатто Исо Масиҳ кузатилади ва ҳоказолар. Албатта, Библиянинг ҳар бир қаторида Исо Масиҳ кузатилади. Ҳа, тақсир. Бу якшанба кунлик дарсимиз учун, шу сабабли, агар Раббийнинг иродаси бўлса, буни ҳаммасини билиб оламиз.E-131 And then He told him about the little gourd and the worm that cut it down. One day, the Lord willing, I want to come to the Tabernacle and take a series just on Jonah. Oh, there's so many great… that east wind blowing, and all. Oh, my! There's so many things in there, it just… it's thrilling. Them nuggets in there, it all types right in, fit. It even brings Jesus Christ in it, and everything else. Course, every line in the Bible brings Jesus Christ. Yes, sir. That's our Sunday's lesson, so we'll find that, the Lord willing.
E-132 Ва эътибор беринг, шундай бўладики, сен... Агар сен самимий бўлсанг, ва Худога айтсанг... Шундай қилиб, диққат- эътиборли бўлиш керак.E-132 And notice, there's things that you… If you're sincere and tell God… Now, you have to watch.
E-133 Хўш, мен сизларга яна бир битта Юнусни кўрсатмоқчиман, шу платформада.E-133 Now I want to show you another Jonah in the platform tonight.
E-134 Бир куни кечқурун бу ёққа одамлар келишди. Ўша аёл, бўлиши мумкин (унинг яқинларидан бирор киши), бугун шу ердадир, хуллас унинг исмини айтиб ўтирмайман; сизлар, эҳтимол уни кимлигини биларсизлар. Лекин улар шу ёққа келдилар, Кентуккидан, ажойиб инсонлар, ва улар-улар бу ерга йиллаб қатнаганлар. Лекин бу одамлар ажойиб одамлар эди, менинг яхши дўстларим эдилар... Улар-улар менинг ҳақиқий дўстларим эдилар, лекин улар... Улар черковда жонланиш бўлиб қолса келиб қоладиган одамлар тоифасидан эдилар; жонланиш ўтади: ташвишлар юки уларни босиб кетади, ‒ келмай қўясан. Шунингдек уларни ҳамма болалари шу ерда яслиларда бўлганлар; уларда...бўлган, бизда синфлар ва ҳоказолар бўлганида.E-134 One night there was a people that come here. The lady may be (some of their people) here tonight, so I won't call the name, you would probably know who it is. But they come here, fine bunch of people from down in Kentucky, and they—they come here for years. But the people, being fine people, good friends of mine. My, they were they were real friends of mine, but they… Just one of those kind of people that when a revival was going on they could come to church; when the revival was off, and the load was pulling, nobody would pull. And all the children was here on the cradle roll, they had the… when we had our classes and things.
E-135 Ва бир куни, мен уйга келдим, тўрт йил ёки беш йиллар олдин, тахминан шундай. Ва мана шу қизча (у саккиз ёшларда эди, яслида бўлан вақтида), у турмушга чиқди, иккита боласи бор эди. Ва у касалхонада, ўлим ёқасида ётган эди. Унинг қорнида тўрт ойлик, мумкин беш ойлик боласи бор эди; ва боласи ўлди, уни ўзини эса операция қила олмас эдилар, чунки уни токсикози бор эди. Ва улар операция қила олмас эдилар, шу сабабли онасини ҳам ўлишига қўйиб беришларига тўғри келди. Операция қила олмайдилар, бола эса (тушунябсизми?) бу аҳволда уни ҳалок қилар эди, шунинг учун улар... У шунчаки ўлаётган эди, унинг ҳеч қанақа имконияти йўқ эди.E-135 And one day I come home, about four years ago, or five, something like that. And this young girl, (which was about eight years old when she was on the cradle roll), she had been married and had two children. And she was laying out in the hospital out here, at the point of death. She was about four months, five, with a baby; and the baby had died, and they couldn't operate 'cause she had uremic. And they couldn't operate, so had to let the mother die, too. Can't operate, and, see, the baby would kill her like that, so they had… she was just dying, that's all, wasn't no chance for her.
E-136 У мени чақирмабдимикин деб, шуни билиш учун бордим. Ва мен касалхонага бордим, ва мана у кисларод ёстиқчаси остида ётибди. Мен қопқоқчани озгина кўтардим, у билан бироз гаплашдим, шунда дедим: “Сиз мени эслайсизми?”E-136 I went out to see her, she had sent for me. And I went into the hospital, and there she was under oxygen tent. I raised up the little flap, talked to her a little bit, and I said, "You remember me?"
She said, "Sure, Brother Bill, I remember you."
E-137 У: “Албатта, Билли ака, мен сизни эслайман”, ‒ деди.
Мен унга: “Қандайсиз... Сиз қанчалик касал эканлигингизни тушунябсизми?”, ‒ дедим.
У: “Ҳа”, ‒ деди. “Шу учун мен сизни чақирдим”, ‒ деди.
Мен унга: “Хўп, унда сиз билан Раббий ўртасида ишлар қандай?”, ‒ дедим.
Аёл менга: “Билли ака, мен-мен... Мен кетишга тайёр эмасман”, ‒ деди.
E-137 I said, "How is it the… Do you understand how sick you are?"
She said, "I do." Said, "That's why I sent for you."
I said, "Well, why, how is it with you and the Lord?"
She said, "Brother Bill, I—I've… I—I'm not ready to go."
E-138 Хўш, биз бош эгдик ва ибодат қилдик, унинг онаси ва эри, ўша хонада бўлганларнинг кўпчилиги ҳам, унинг онаси ҳам ва эри ҳам йиғлай бошладилар. Шунда мен-мен унга саволлар бердим, ва у Худо билан ҳаммасини тўғирлаб олди, ваъда берди ва орқага қайтди ва у қандай яшагани ва гуноҳлари учун афсусланишини ва Уни қанчалик яхши кўришини айтиб шундай йиғлар ва товба қилар эди, Худога ваъда берди. Ва мен бироздан сўнг турдим ва у бинодан чиқдим.E-138 Well, there we got down and prayed, and her mother and her husband, many of them in the room, and her mother and husband started crying. And—and then I—I asked her, and she got right with God (paid her vows and come back and made God the promise; and if she'd be forgiven; how she loved Him; and sorry for her sins, the way she had lived), and went on with her repentance and crying. And after a while I got up and went out of the building.
E-139 Кейинги кун эрталаб мен яна ўша ерга боришим учун қўнғироқ қилишди. Кейинги куни эрталаб токсикоз қанчалик кўтарилганини текшириш учун анализ қилган эканлар, ва унда бу нарсадан из ҳам қолмаган экан. Ҳаммаси ўтиб кетди, бутун токсикоз заҳри уни тарк этди. Шифокорлар шунчалик ҳаяжонланганидан: “О-о. Ахир бу... бўлиши керак. Бу жуда антиқа”, ‒ дедилар. Яна улар: “Биз‒биз уни тайёрлаймиз, ‒ дейишди, ‒ агар эрталабгача ҳам шундай қоладиган бўлса....”, ‒ дейишди. Ва улар: “Биз унга пенициллин беришда давом этаверамиз”, ‒ дейишди ёки инфекцияни таъсирини камайтира туриб, унга нима берган бўлсалар. Дедилар: “Биз операция қиламиз, шунингдек ўлик болани олиб ташлаймиз, токи у бирон нарсага ўтмасин”, ‒ дейишди, “Агар у билан ҳаммаси жойида бўлса, шунда...”, ‒ дейишди.E-139 And the—the next morning they called me up, to come back out there. And, come to find out, they come in that morning for a test and to see how the—the uremic condition had advanced, and found out she didn't have a speck of it. It was all gone, every bit of the uremic poison had left her. The doctors was so excited till they said, "My! Why, this, we ought… It's something very strange." Said, "We'll—we'll get her ready, and" said "if it's still that way by in the morning…" Said, "We'll keep giving her penicillin," or whatever they was giving her, keeping the infections down. Said, "We'll operate and—and take the dead baby before it set in something else." Said, "If she's all right, then…"
E-140 Ўша куни ундан яна икки ёки уч марта анализ олишди. Кечқурун жуда кеч бўлганда ҳам анализ олишди, ҳеч қанақа ёмонлашиш йўқ, ҳаммаси мутлақо жойида. Шунинг учун уни тайёрлашди, уни кисларод ёстиқчасидан олишди, ҳаммаси жойида. Кейинги эрталаб уни операция қилишлари, болани олишлари керак эди.E-140 Well, two or three times that day they tested her again. And that night, late, they tested her, nothing wrong, was perfectly all right. And they prepped her. Took her out from under the oxygen tent. Everything was fine. They was going to operate on her the next morning, take the baby.
E-141 Ва мен у ерга бордим. Ва шундай бўлганлиги сабабли... Хуллас, мен буни билмаган эдим; мен билмаган эдим. Раббим менга бу ҳақида ҳеч нима демаган эди. Агар хоҳласангиз, одамлардан сўрашингиз мумкин. Хуллас, улар... У аёл... У менга шундай бўлади деб айтмаганди. Лекин, о-о, бунақасини кўринг, унинг эри, гуноҳкор бўлиб туриб, мени олдимга келди ва: “Бранхам ака, мен ўз ҳаётимни Раббий Исога бермоқчиман”, ‒ деди.E-141 Well, I went out there. And because that this was done… Now, I never knew it, I never knew. The Lord never told me nothing about it. You could ask the people, if you wish. So they… she… He never said it would. But, oh, my, to see such a—a thing! Her husband, being a sinner, come over and said, "Brother Branham, I—I want to give my life to the Lord Jesus."
E-142 Ва мен: “Яхши, шу ерда бош эггин ва хотинингни қўлидан ол, шунда мана шу тўғри йўлдан кетасизлар”, ‒ дедим.E-142 And I said, "All right, just kneel down here and take hold of your wife's hand, and then you walk this straight life together."
E-143 Онаси қайтиб келди; у: “Бранхам ака, биласизми, мана мен ва менинг болаларим, ‒ деди, ‒ бизлар ҳаммамиз гоҳ бордик, гоҳ бормадик, гоҳ ундай, гоҳ бундай ва ҳаммаси Чодирнинг у ёғидан ‒ бу ёғига ўтиб юрдик ва шу кабилар. Бизлар ўтирамиз, сенинг ваъзингни эшитамиз, алтарга борамиз, ва яна қайтамиз”, ‒ деди. Ва яна: “Бранхам ака, мен ҳам қайтиб кетдим”, ‒ деди у. Сўнг деди: “Мен Раббий Исони менинг боламга меҳрибонлиги учун Унга қайтмоқчиман”, ‒ деди у. Энди, кўриб турганингиздек, бу-бу жуда яхши, бироқ Раббийга бу сабабли келмайдилар.E-143 The mother come back, she said, "Brother Branham, you know, here's me and my children," said, "we've all been in and out, and in and out, and around the Tabernacle, and things. We set and listen at you preach, and we'll go up to the altar and come back." Said, "I'm backslid, too, Brother Branham." She said, "I want to come back to the Lord Jesus, for His goodness to my child." Well, you see, that—that's very nice, but you don't come to the Lord Jesus because of that.
E-144 Ярим кечасига яқин, ўн иккида, бирда, унинг онаси мизғиб олибди. Ва у деди, онасини чақирди: “Она”.
Ва онаси: “Ҳа, азизам, нима истайсан?”, ‒ дебди.
У онасига: “Биласанми, мен шундай бахтиёрман”, ‒ деди.
Онаси: “Мен шунақанги хурсандман, сени бахтиёрлигингдан”, ‒ деди.
“Мен Худо билан ярашганман”, ‒ деди. “О-о, бу қандай ёқимли”, ‒ деди. Бир неча дақиқадан кейин у яна чақирди: “Она”, ‒ деди.
“Ҳа”, ‒ деди.
“Мен уйга кетябман”, ‒ дебди.
E-144 Along towards midnight, twelve, one o'clock, her mother dozed off to sleep. And she said, called her, said, "Mother."
And she said, "Yes, honey, what do you want?"
She said, "You know, I'm so happy!"
She said, "I'm so glad of you being happy."
Said, "I'm at peace with God." And said, "Oh, how fine it is!"
In a few minutes, again she called back, she said, "Mother."
Said, "Yes?"
Said, "I'm going home."
E-145 Шунда у деди: “Биламан”. “Ҳа, азизам, ‒ деди, ‒ эртага шифокор болани олади. Кейин, бир-икки кун ўтиб, кесилган жойлар тузалади ва бу ердан кетасан ва яна бахтли бўласан, сен эргинанг ва болаларинг билан, христианлар бўласизлар ва Худо учун яшайсизлар”, ‒ деди.E-145 And she said, "I know you are." She said, "Yes, sweetheart," said, "the doctor will take the baby tomorrow. And then about a day or two, when your incisions heal up and you get away from here, you go back home and be happy again, you and your hubby and the little children, and be a Christian and live for God."
She said, "Mother, I mean I'm going to my Heavenly Home."
She said, "Sure, honey, at the end of the journey."
She said, "This is the end of the journey."
"Oh," she said, "now, what's the matter?"
E-146 У деди: “Она, мен айтмоқчиманки, мен ўзимнинг осмондаги уйимга кетябман”.
Онаси деди: “Албатта, жоним, йўлнинг охирида”.
У деди: “Йўлнинг охири ҳам мана шу”.
“О-о, ‒ деди онаси, ‒ нима бўлябди?”
“Йўлнинг охири”, ‒ деди. “Ҳа, она, икки дақиқадан кейин мен ўламан”, ‒ деди.
E-146 Said, "The end of the journey." So said, "Yes, mother, within a few minutes I'll be gone."
E-147 Онаси уни асабийлашди ва босинқираябди деб ўйлади. У ҳамширани чақирди; ҳамшира қон босимини ўлчади. Ҳаммаси жойида. Беш дақиққадан кейин эса у кетди; у ўлди.E-147 Well, she thought she had just got nervous and delirious. She called the nurse, the nurse taken her respiration. Everything was normal. And within five minutes she was gone, she was dead.
E-148 Шундан кейин эса, бундан бир ёки икки ҳафта ўтиб уйга келганимда... Менимча, Грейем ака ўша қизнинг дафн маросимида ваъз қилган. Мен уйга қайтганимда ва Меда менга ўша қиз ўша кечаси ўлганини айтганида, мен, шундай, ...мадим (ишонмадим―Тарж.).
Мен-мен онаси билан кўришгани бордим. “Ҳа”.
E-148 And then when I come back home, in a week or two after that… I think Brother Graham preached the girl's funeral. When I come back home and Meda told me that that girl died that night, my, I couldn't…
I—I went to see the mother. "Yeah."
E-149 Ва мен-мен билмайман, нима мени мажбур қилди бундай қилишимга, лекин мен дедим: “Раббий Худо, Сен-Сен менга тушуниш беришинг шарт (тушунябсизми?): мен ўша ёққа борганимдан кейин, ва-ва уни эрига айтдим, ва у Раббийга келди, Сен ўша одам учун қилганларингни барчаси ва ҳоказолардан сўнг, кейин эса мана шунақа қилиб бу қизни олдинг”. “Сен менга тушуниш беришинг керак”, ‒ дедим мен.E-149 And I—I—I don't know what caused me to do it, but I said, "Lord God, You—You owe me an understanding," (See?) "after me going out there and—and telling that husband, and him coming to the Lord after You done these things for him, and all like that, and then take that girl's life like that." I said, "You owe me an understanding."
E-150 Худога мана шунақа гапирганингда, У сени ёлғиз қолишингга қўйиб беради. Мен... У менга ҳеч нимада мажбур эмас. Мен Ундан қарздорман. Шу, биласизми, У менга бир-икки кун аразлаб юришимга қўйиб берди. Ва қандайдир уч ёки тўрт ойдан кейин, мен, бир куни дарё соҳилида ўтирган эдим, ва Раббий ваҳийда менга гапирди ва: “Энди уни онасига боргин ва унинг онасига бундай дегин: ‘Ахир уни кетиш соати бундан бир йил олдин дала сайрида у дарёда чўкканида келмаганмиди? Ўшанда у кетиши керак эди, аммо Мен уни кетишга тайёр бўлганида олиб кетишим керак эди’. Ва мана нима учун бунинг ҳаммаси юз берди ва нима сабабдан сен у ёққа бординг”, ‒ деди У.E-150 When you tell God something like that, He'll leave you sitting alone. I don't… He don't owe me nothing. I'm in debt to Him. Well, He just let me pout it out for a few days, you know. And, after about three or four months, one day I was out on the creek bank and the Lord spoke to me in a vision, and said, "Now go to her mother, and say this to her mother, 'Did not her time come the year before that, when she was drowning in a creek, on a picnic? She should have went at that time, but I had to take her when she was ready to go.' And that's why all this happened and why you went out there."
E-151 Шунда мен тиз чўкиб бошимни эгдим ва йиғлаб юбордим. Мен: “Раббим Исо, мени кечир, Сенинг бефаросат қулингни. Раббим, мен ҳеч қандай ҳолатда бундай демаслигим керак эди”, ‒ дедим.E-151 Then I got down and cried. I said, "Lord Jesus, forgive me, Your poor stupid servant. I should have never said that, Lord."
E-152 Ва мен яна ўша аёлни олдига бордим; у ўша ерда, Бозор кўчасида яшар эди. Ва мен уникига бордим ва: “Мен сизга савол бермоқчиман”, ‒ дедим.E-152 And I had went back down to the lady, she lived over here on Market Street, and I went over to her, and I said, "I want to ask you a question."
She said, "Sure, Brother Bill."
And I said, "Is it true that this girl almost drowned?"
E-153 “Албатта, Билли ака”, ‒ деди у.
Шунда мен: “Бу қиз чўкиб кетишига оз қолган, шу ростми?”, ‒ дедим.
У деди: “Бу рост, Бранхам ака”. “Уни эри ва бошқалар уни дарёдан чиқаришларига тўғри келган”, ‒ деди. Ва деди: “Босим остида сунъий нафас беришдан фойдаланишга тўғри келди, аппарат олишга ва унинг ичидан сувни тортиб чиқаришга тўғри келди”, ‒ деди. “У юбкада эди. Улар дала сайлида эдилар. У ўша ерда юрган ва қандайдир таги ювиб кетилган қумтошга оёғини қўйиб, боши билан сувга кириб кетган ва сув ютган эди. Улар буни кўрмай қолган. У гоҳ кўриниб, гоҳ чўкиб кетаётганини кўришлари билан, унга етиб борган ва чиқариб олган”. Ва деди: “У ўлишига сал қолган”. “У...”, ‒ деди.
Мен: “Ўша сафар у кетиши керак бўлган”, ‒ дедим.
E-153 She said, "That's right, Brother Branham." Said, "Her husband and they—they had to get her out of the creek." And said, "They had to use artificial respiration upon… pressure, and they had to get a machine and pump the water out of her." Said, "She had her skirt on. They was having a picnic. She was out there and stepped in some sand, slipped off over her head and strangled in the water. They didn't notice her. And directly they seen her coming up and going down, and they run in and got her and brought her out." And said, "She almost died." Said, "She…"
I said, "That was her time to go."
E-154 Кўрябсизми, Худо нима қилаётганини билади. Шундай қилиб, Раббий, эҳтимол, менга айтган бўлар эди, агар мен ўшанда: “Раббий, Сен менга айтишинг керак, бу ҳақида айтишинг керак”, ‒ деган позицияда турмаганимда. У менга ҳеч нарсада бурчли эмас.E-154 See, God knows what He's doing. Now, the Lord probably would have told me that if I hadn't have taken the attitude that I did, "Lord, You owe me, to tell me about that." He don't owe you nothing!
E-155 Бир куни кечқурун мен йиғилишда бўлган эдим, ва бир хушхабарчини касал одам учун ибодат қилганини эшитдим, у деди: “Худо, мен Сенга бу одамни шифолашингни буюраман”. Кимга? Худога буйруқ қилиш? Кўрябсизми? Бу-бу ҳатто маданиятсизлик (тушунябсизми?), чунки бу-бу Худо, У хоҳлаганини қилади.E-155 I stood in a meeting one night and heard an evangelist praying for a sick person, said, "God, I command You to heal this person!" Who command God? See? It—it—it isn't—it isn't even intelligent, see, because that—that God, He—He does what He wants to.
E-156 Ахир тупроқ-ахир лой кулолга: “Нима учун сен мени бунақа қилдинг?”, ‒деб айта оладими? Тушунябсизми? Албатта, йўқ. Бироқ, агар пайғамбар бироз индамай турса ва кейин Раббийдан жавоб кутса, жавоб бўлади. Тушунябсизми?E-156 Can the—can the clay say to the potter, "Why did you make me thus?" See? Certainly not! But if the prophet will keep still and then seek the Lord for the answer, there's the answer there. See?
E-157 Худди мана бу, илон уруғи ҳақида саволлар берган одам билан бўлганидай. Тушунябсизми? Шунчаки-шунчаки кузат, ва-ва жуда шошилма. Ва шунда... Шундай қилиб, Худо Раббийни севганларга ҳамма нарсани яхшиликка қилади доим.E-157 Just like on this person was asking on the—the—the serpent's seed question, you see. Just—just watch, and don't—don't be—don't be in a big hurry. And then, now, God always brings to pass everything to work together for good to them that love the Lord.
E-158 Мана энди, агар-агарда Найнаво товба қилмаганда, унда-унда унга Худонинг ҳукмлари ёпирилар эди. Шундай қилиб, ёдингизда бўлсин, пайғамбар қулоқ тутиши керак. Бу огоҳлантириш эди.E-158 Now, if—if Nineveh would not have repented, then the judgments of God would have been upon them. Now remember, the prophet must listen. It was a warning.
E-159 Мана, бу мамлакат билан ҳам худди шу нарса... “Бранхам ака, ўтган якшанба сен: ‘Ҳеч қандай умид қолмади’, ‒ дединг”, деб айтасиз сиз. Ҳа. “Нега?” У чақириққа эътибор бермади. У албатта буни олади. У буни олади. Бу мамлакатни майда-чуйда бўлиб, сочилиб кетадиган вақт яқинлашиб келмоқда. Мен буни 1933-йилда кўрдим. Тушунябсизми? Мен қараган эдим...
Айтдилар, сиз айтишингиз мумкин эди: “Хўш, унда, бу нарса рўй бермади”, ‒ деб.
E-159 Now, the same thing to this nation. Then you say, "Brother Branham, last Sunday you said 'There wasn't a hope'?" Yes! "Why?" It spurned its call. It's got to receive It. It's going to receive it. There's coming a time when this nation's going to go to pieces. I saw it in 1933. See, I looked off.
You said, you might have said, "Well, it didn't happen then."
E-160 Аммо бу рўй беради. Муссолин ҳокимиятга келмаган эди ҳали; Магинота Линияси қурилмаган эди ҳали; ўша кунларда машиналар тухумга ўхшамас эди ва ҳоказолар; аёллар президентни сайламаган эдилар ҳали, қайсики талабага ўхшайди ва ҳоказолар; у ерда айтилган католик президент ҳам ҳали бўлмаган эди ва бошқа гапирилган нарсалар. Буларнинг ҳаммаси ўттиз йил ёки ундан кўпроқ йил муқаддам башорат қилинган эди, лекин У буни узоқда кўрсатди фақат, охиригача кўрсатди.E-160 But it's going to happen! Neither was Mussolini in power, neither was the Maginot Line built, neither did the car look like an egg in them days, and the things, neither did the women elect a President that would look like a—a college boy, and all these other things, neither would there be a Catholic President, and so forth, spoke of. About thirty years ago, or more, these things were predicted, but He only showed me way off down to the end.
E-161 Ва буларнинг барчаси соат сайин яқинлашар экан, коса тўлаябди. Билли Грейем, Орал Роберс ва қолганлар товба қилишни ваъз қилган эдилар. Пайғамбарлар ва шу кабилар мамлакатни мўжиза ва аломатлар билан кезиб чиқдилар, у эса янада кўпроқ гуноҳга ботиб бормоқда. Мана нима учун улар товба қилмайдилар, товба ёрдам берган бўларди.E-161 And as that thing approaches, time by time, that cup's filling up! And repentance has been preached by Billy Graham, Oral Roberts, and who else. Prophets, and so forth, has crossed the nation with signs and wonders, and she continually wades into sin. That's the reason they don't repent, repent brings it.
E-162 Эътибор беринг, Ахаб Илёснинг таънасига жавобан товба қилмади. Агар-да Ахаб товба қилиб, Худонинг олдида бўйсунганида эди, бу нарса юз бермас эди. Лекин Ахаб бориб Навўтнинг узумзорини эгаллади ва уни ўзини ўлдирди, ҳамда бу барча ёвуз ишларни қилди. Изабел эса... Пайғамбар РАББИЙ ШУНДАЙ ДЕЙДИ билан келди. Лекин улар нима қилдилар? Улар уни ўлдираман деб қўрқитдилар. Нима бўлди? Унинг башорати рўёбга чиқди; Изабелни кўппаклар еди ва Ахабни қонини ялади: унинг сўзи бўйича аниқ юз берди. У косани тўлганини кўрди. Тушунябсизми?E-162 Notice, Ahab never repented at the rebuke of Elijah. If Ahab would have repented and walked softly before God, the thing would never happen. But Ahab come down there and done took Naboth's vineyard and had him murdered, and all these evil things. And Jezebel… That prophet walked out there with THUS SAITH THE LORD! But what did they do? She only threatened to kill him. What happened? His prophecy was fulfilled, the dogs eat her and licked Ahab's blood. Just exactly according to his word! He saw the cup, full.
E-163 Мана нима учун Михо ҳам худди шу нарсани гапирган эди, қандай қилиб у Худо лаънатлаганни дуо қила оларди? Кўрябсизми, уни-уни сўзи, унинг башорати Сўз билан уйғунликда эди.E-163 That's the reason that little Micaiah, saying this same thing, how could he bless what God had cursed? See, his—his word, his prophecy, was in harmony with the Word.
E-164 Яҳё: “Сен укангни хотинига уйланмаслигинг керак, бу қонунга зид”, ‒ деганида Ҳирод товба қилмади. У товба қилмади. Бироқ у нима қилди? Унинг хотини пайғамбарни бошини сўради. Қаранглар, у қанақанги қўполликка йўлиқди. Қаранглар, у билан нима бўлди. Мана, ҳатто бугун, Швейцарияда кўм-кўк (зангори) сув, Уни инкор қилиниши, хотира сифатида бурқираб турибди. Тушунябсизми? Албатта, у Раббийдан таъна эшитганида товба қилмади. Яҳё унинг ким бўлишидан (прокломатор ёки ким бўлса ҳам; ёки император, ёки ким бўлганида ҳам) қатъий назар, унга айтди, Худо чақираётганда у товба қилиши керак ёки унга ғазаб келади.E-164 Herod, he never repented when John said "It's not lawful for you to have that, your brother's wife!" He never repented. But what did he do? His wife required the head of the prophet. Look at the filth he went into. Look what happened to him. Look, even today, in Switzerland, the—the blue waters of rejecting Him still boils as a—a commemoration. See, sure, he didn't repent when he was rebuked of the Lord. John told him, no matter what he was (a procurator, or whatever he was; or the emperor, or whoever he might be), he must repent when God calls, or wrath's upon him!
E-165 Пайғамбарларда кўпинча... Бу ерда менда ёзилган, лекин вақтим етмайди, чунки мени ўн дақиқа вақтим қолди.E-165 How many times in the prophets… I got wrote down here, but we won't have time because I got about ten minutes longer.
E-166 Агар товба бўлмаса, албатта ҳукм тўсатдан босиб келади! Ҳизқиё товба қилди. Кўрябсизми? Найнаво товба қилди. Ахаб товба қилмади. Новухадназар товба қилмади. Нуҳ вақтида одамлар товба қилмади, ва ўша пайтнинг ўзида ҳукм бостириб келаверди. Тушунябсизми? Хуллас шунақа, лекин, биринчидан, У ҳаммани огоҳлантиради. Ҳамма огоҳлантириш олади.E-166 If no repentance, then judgment is sure to come! Hezekiah repented. See? Nineveh repented.
E-167 Энди вақт яқинлигини кўриб туриб, қандайдир огоҳлантиришни пайқаётган ҳар бир одам, Худонинг ғазаби тўкилишидан олдин тезда товба қилсин.E-167 Ahab never repent. Nebuchadnezzar never repent. The people in Noah's times never repent, and the judgment swept right on in. See? Now, but He first warns everybody. Everybody gets a warning.
E-168 Мана, келинглар буни Бранхам Чодирига қаратамиз. Тушунябсиз, биз буни ҳаммасини, буни Ҳақиқатлигини кўрган эдик ва биламиз. Биз Бу мутлақо Ҳақиқат эканини биламиз.E-168 Now, seeing the time is at hand, let everyone that feels that there is a warning, repent quickly before the wrath of God strikes.
E-169 Каломнинг топшириғи қуйидагича: “Агар товба қилсангизлар ва ҳар бирингиз гуноҳингиз кечирилиши учун Исо Масиҳ Исмига сувга чўмсангизлар, Муқаддас Руҳни инъом қилиб оласизлар. Зеро ваъдалар болаларингизга ва барча узоқдагиларга”. Тушунябсизми?E-169 Now let's bring it down to the Branham Tabernacle. See, we have seen these things and know them to be the Truth. We know that It's absolutely the Truth. The commission of the Word is, "If you will repent and be baptized into the Name of Jesus Christ for the remission of your sins, you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is to your children and them that's far off." See?
E-170 Хўш, бир одам, мистер Доух, шу яқинда менга савол берди: “Бранхам ака, мен қарияпман. Мен қувватдан қолаяпман, тўқсон бир ёш”, ‒ деди у. “Сен нима деб-сен нима деб ўйлайсан, мен ўлишга тайёрманми? Мен қутқарилганманми, сен нима деб ҳисоблайсан?” ‒ деди у.E-170 Now, a man, Mr. Dauch, asked me here not long ago, he said, "Brother Branham, I'm getting old. I'm getting weak, ninety-one." He said, "Do you—do you think I'm—I'm ready to die? Do you think I'm ready to go? Do you think I'm saved?"
E-171 Мен унга: “Мистер Доух, сиз қачондир жисмоний кўрик учун врачга борганмисиз?”, ‒ дедим.
“Ҳа”, ‒ деди у.
E-171 I said, "Mr. Dauch, did you ever go to a—a doctor for a physical checkup?"
He said, "Yes."
E-172 “Ва сиз унга айтиб берасиз... Шундай қилиб, шифокор мана нима қилади: унда китоб бор, у шу китобни олади ва билиб олади. ‘Хўш, биринчи мен нима қилишим керак, бу одамни юрагини текширишим керак’. Шундай қилиб, у стетоскопни олади ва уни қулоғига тиқади, юракни текширади”. Ва мен дедим: “Кейин, навбатдагиси, қон босими, қўлдаги қон босимини ўлчайди. Ундан кейин нима қилади у, пешобдан таҳлил олади, ва яна нима, ундан қон олади, ва қолган ҳамма-ҳаммаси. У буларни ҳаммасини ўтали ва агар ҳеч нарса топмаса... Рентген қилади. Агар у ҳеч нарса топмаса, у: ‘Мистер Доух, сиз жисмонан соппа-соғсиз’, ‒ дейди”, ‒ дедим.E-172 "And you tell him… Now, what the doctor does, he's got a book laying there, and he takes this book and he finds out. 'Now, the first thing I ought to do to that man, check his heart.' So he gets a stethoscope and puts them in his ear, checks his heart." And I said, "Then, the next thing he gets, he finds out his blood pressure, with a—with a pressure on his arm. Then the next thing he does, he takes a urine specimen, and whatever more, and some blood out of him, and all these different things. He goes through all of it, and if he can't find nothing… Takes an X-ray. If he can't find nothing, he'd say, 'Mr. Dauch, you're—you're physically all right.'"
E-173 “У буни нимага асосланиб айтади? Унинг тиббиёт китобчасидаги шартларига асосан, агар бирор жойи касал бўлса, асосий олимнинг кўрсатмаси бўйича бу ана у ерда намоён бўлади, бу мана бунда таъсир қилади, ана унга таъсир қилади. Шундай қилиб, унда маълум бўлганига кўра, сиз жисмонан соғ-саломатсиз”. Тушунябсизми?E-173 "What's he basing that upon? On the conditions out of his medical book, that if there's anything wrong according to the head scientist it'll show up here, it'll do this here, it'll do that there. Therefore, as far as he can know anything about it, you're all right, see, physically.
E-174 “Хуллас, ‒ дедим мен, ‒ ушбу ҳолда, мен-мен жонингизни кўриб чиқаман. Тушунябсизми? Худо эса жон учун фақат битта Ускунага эга (бу аниқ): бу Унинг Каломи. Бу Унинг Каломи. Муқаддас Юҳанно 5:24да Исо айтди: ‘Менинг Сўзимни эшитган...’ Хўш, эшитиш ‒ бу бирор товушни шунчаки тинглаш эмас. Бу ерда ‘эшитиш’ ‘Буни қабул қилишни’ билдиради. ‘Менинг Каломимни қабул қилувчи’, (омин), ‘Буни эшитаётган!’ (Шунчаки туриб, буни сафсата дейиш эмас. ‘Бунда ҳеч қандай бирор нарса йўқ. Мен бунга ишонмайман’ эмас.) ‘Менинг Каломимни тинглаган...’ (Аҳа.) Бу Исонинг Сўзи, қачонки Уни Ўзи – Калом. Мана, марҳамат. ‘Агар Менинг Сўзимни эшитсангиз, ‒ деди У, ‒ ва Мени Юборганга ишонсангиз, унда ўлимдан Ҳаётга ўтгансиз; ва ҳатто ҳукмга келмайсиз, бироқ бундан ўтдингиз’. Омин”. “Юрагингиз ҳозир нимадан нафас олаябди”, ‒ дедим мен.
У менга: “Мен Бунга ишонаман. Мен буни эшитдим. Мен Буни қабул қилдим”, ‒ деди.
E-174 "Now," I said, "in this case, I—I'm giving it a soul examination. See? And God, for the soul, only has one Instrument, that's right, that's His Word. That's His Word. And Jesus said, in Saint John 5:24, 'He that heareth My Word.' Now, that hear doesn't mean just to listen at a noise. That hear means 'to receive It.' 'Who can receive My Word,' amen 'he that hears It!' (Don't stand still, call It nonsense, 'Them things, there's nothing to It. I don't believe That.') 'He that hears My Word!' That's the Word of Jesus, which, He is the Word. There you are. 'If you can hear My Word,' He said, 'and believe on Him that sent Me, he has passed from death unto Life; and shall not even come to the Judgment, but has already passed from it.' Amen!" I said, "How's your heart beating now?"
He said, "I believe It. I have heard It. I have received It."
E-175 Мен дедим: “Унда, Бош Мутахассисга, Бош Жаррохга асосан, Абадий Ҳаётнинг Бош Шифокори: ‘Сиз ўлимдан Ҳаётга ўтдингиз ва ҳукмга келмайсиз’, ‒ деябди”.E-175 I said, "Then according to the Head Specialist, the Chief Operator, the Chief Doctor of Eternal Life says, 'You've passed from death unto Life and shall never come to the condemnation.'"
E-176 Деди: “Мен сени сувда чўмдириш учун Исо Масиҳ Исми ҳақида ваъз қилганингда, мен ўша заҳоти сени ортингдан бордим ва сен мени чўмдирдинг”, ‒ деди. “Мен... Мен қанақа одам эдим, энди мен умуман бошқа одамман. Мен билан нимадир бўлди. Аввал мени Бу билан ҳеч қандай ишим йўқ эди, ва бошқа йўлдан юрардим, бироқ мен бурилдим ва мана шу йўлдан кетдим. Ва менинг юрагим Унга яқин бўлиш учун кечаю-кундуз ёнади. Мен, битта қолдирмай ҳаммасига ‘омин’ дейман. У мени қанақанги кесади, менга барибир, мен Унга мос бўлишни хоҳлайман. Ва менинг билишим бўйича, шундай ҳам”, ‒ деди.E-176 Said, "When I heard you preach on the Name of Jesus Christ for water baptism, I walked right in behind you and you baptized me." Said, "I… The man that I once was, I'm not that man no more. Something's happened to me. I used to care nothing about It and went on the other way, but I've turned and started back this way. And my heart burns day and night to get closer to Him. Every Word of It, I believe! I say, 'Amen!' to every bit of It. I don't care how It cuts me, I want to measure right up to It. And I have as far as I know."
E-177 Мен унга: “Сизнинг юрангингизни уриши чакки эмасга ўхшайди. Менимча-менимча, руҳан, сиз лаёқатлисиз”, ‒ дедим.E-177 I said, "Seems to me like your heart's beating pretty good. I—I believe you're spiritually able now."
E-178 “Қизиқ, Кўтарилиш келганида, мен унга бўлар эканманми, Бранхам ака?”, ‒ сўради у.E-178 He said, "Wonder if there would be when the Rapture comes, can I go in it, Brother Branham?"
I said, "It's not me to say who goes in or who does not."
E-179 Мен унга: “Ким бўлади-ю, ким бўлмайди, мен буни айтолмайман”, ‒ дедим.E-179 He said, "Well, I'd like to be living, I want—I want to see the Rapture so bad."
E-180 “Ўшангача яшашни хоҳлардим, мен шундай‒мен шундай Кўтарилишни кўришни истайман”, ‒ деди у.
Мен дедим: “Яхши, рухсат этинг, бу тўғрисида Фанлар Китоби ва жонлар китоби нима дейишига қарасам”. Мен дедим: “Мана, бу ерда, 2- Салоникаликлар 5-бобда, айтиладики: “Раббимизнинг келишига тирик бўлганлар вафот этган (дам олаётган) биродарларини огоҳлантирмайди (“қаршилик қилмайди”ни билдиради). Зеро Худонинг карнай-сурнайи чалинади ва ўлганлар (дам олаётганлар) биринчи бўлиб тирилади (чиримайдиган танага ўтадилар). Шунда бизлар, ўша кунда (ўша улар тирилиб бўлган вақтда...Тушунябсизми?) тирик бўлганлар бир дақиқада, кўз очиб юмгунча ўзгарамиз ва улар билан учрашамиз; сўнгра ҳавода Раббийни кутиб олиш учун кўтариламиз, улар билан бирга олинамиз”. Ухладингизми ё ухламадингизми, ўлганмисан ёки йўқ, дафн қилинганмисан ё сен умуман кўмилмагансан: барибир тириласан. Сизни ҳеч нима ушлаб қолмайди. Сиз шу ерда ҳозир-у нозир бўласиз”. Мен унга: “Доух ака, агар Исо менинг набирамни набирасининг набираси туғилишигача келмаса, сиз барибир керакли дақиқада у ерда бўлиб қоласиз ва агар олинадиган бўлишса, ҳаттоки улар ўзгаришидан олдин, сиз ўша ерда ҳозир-у нозир бўласиз”, ‒ дедим. Рост. Омин.
E-180 I said, "All right, let me see what the—the Science Book says here, to it, and the soul science here." I said, "Well, It says this, in Second Thessalonians, the 5th chapter, It said, 'We which are alive and remain unto the Coming of the Lord shall not prevent' (that means 'hinder') 'those that are resting, asleep. For the trumpet of God shall sound, and those who are asleep or resting shall wake up first, take on immortality. Then we which are alive at that day, at that time after they have done raised up, see, then we shall be changed in a moment, a twinkle of an eye, and meet with them; and then go up to meet the Lord in the air, be caught up together with them.' Whether you sleep, whether you don't, whether you do or whether you don't; wherever you're buried, if you're not even buried at all, you're coming anyhow! There's nothing can hold you. You'll be there!" I said, "Brother Dauch, if Jesus doesn't come until my great-great-great-grandchildren's grandchildren, you'll still be there right on a moment just exactly, and will be there before they're ever even changed, if they go." That's right. Amen!
E-181 Дуолар қелаябди, шунингдек, ғазаб ҳам келаябди. О-о, бизлар бугун бирини ёки бошқасини кутишимиз керак. Ё сиз Худонинг ғазаби сизга қандай ёпирилишини ва йўқ қилишини кутасиз ёки сиз Раббий Исони тирилишини (келишини―Тарж.) кутасиз. Буни ваъда қилган, худди ўша Худо... Мен жуда хурсандман.
Раббий Ўзининг кутаётган Келинини олишга келадиган,
Ўша Мингйиллик кунини шундай кутаябман,
О-о, бизнинг Исо ер юзига яна қайтганида
Қувончли озод бўлиш кунини юрак соғинди,
Шунда бу қоронғу дунёнинг гуноҳ ва ғам-ғуссаси, оғриқ ва ўлими тугайди;
Минг йил Исо билан ер юзида биз ҳокимлик қиламиз (о-о, қойил, “ва асрлар оша Раббий билан...” Тушунябсизми?)
E-181 There is a coming blessing just as the same as there is a coming wrath. Oh, we have to be looking for one of it tonight. You have to either be looking for the wrath to fall upon you and for destruction, or either you have to be looking for the resurrection of the Lord Jesus. The same God that promised one, prom-… I'm so glad!
I'm watching for the coming of that glad Millennium day,
When our blessed Lord shall come and catch His waiting Bride away;
Oh! my heart is yearning and groaning for that day of sweet release,
When our Jesus shall come back to earth again.
Then sin and sorrow, pain and death of this dark world shall cease,
In that glorious reign with Jesus of a thousand years of peace; (Oh, my! "And shall forever be with the Lord." See?)
E-182 Худо нима деган бўлса – амалга ошиши керак. “Уйлар қурадилар, уларда яшайдилар. Узумзор экадилар ва унинг меваларидан ейдилар. Бошқа бегоналар эгалик қилиши учун барпо қилишмайди. Ўз узумзорларини барпо қилишади ва ўша ерда қолишадилар”. Омин. Омин. “Муқаддас тоғимда (Худонинг халқини―Тарж.) улар ёмонлик ёки зарар етказмас.” Ҳамдлар бўлсин.E-182 What God said, it's got to come to pass. "They shall build houses, they shall inhabit them. They shall plant vineyards and they shall eat the fruit of them. They shall not plant and another inherit it. They'll plant their own vineyards and stay with it." Amen! Amen! "They shall not hurt or destroy in all My holy Mountains." Hallelujah!
E-183 Чириш чиримайдиганга айланганида, бу-бу ўлим ғалаба билан ютилганидир, ўшанда биз У қандай бўлса шундай кўрамиз Уни, ва Унинг шонли танасига ўхшаган тана бўлади бизда. О-о, қанақа вақт келаябди.E-183 When this mortal takes on immortality, this—this death is swallowed up in victory, then we shall see Him as He is and have a body like His Own glorious Body. Oh, what a time to come!
E-184 Худди Ўша Худонинг Ўзи, ёки Худо Сўзини ёки Унинг қаҳр-ғазабини тўкилишини башорат қилган худди ўша пайғамбарлар, мана шу келажакдаги хайр-баракалар ҳақида ҳам айтди-айтдилар. Мен шунақа хурсандман. Худо ҳеч қачон мамлакатни огоҳлантиришсиз яксон қилмайди. У ҳеч қачон инсонни огоҳлантирмай туриб ҳалок қилмайди. Шундай қилиб, агар У шундай қиладиган бўлса, унда бизлар учун нимадир рўй берди: бизларда охирги кунларнинг аломатларини тасдиғи бор, буюк Муқаддас Руҳ орамизда ҳаракатланмоқда ва Ўзининг Борлиғи билан черковни зарядламоқда, Ўз Сўзини тасдиқламоқда. Шунда Черков, ажойиб бир кун келиб, Худонинг куч-қудрати билан осмонга кўтарилишга тайёрланмоқда. Чунки бу бизлар учун огоҳлантириш: ҳар қандай юкни ва тўсқинлик қилаётган гуноҳни четга суриб, имонимизни Боши ва Ижрочисига (томон) бизга тайёрланган йўлни сабр-тоқат билан учиб ўта олишимиз учун.E-184 The same God and the same prophets that predicted the Word of God, or the wrath to be poured out, pour, also told of these coming blessings. I'm so glad! God never does give a—a nation a—a destruction without warning it. He never gives a man a destruction without warning it. And now if He does that, we have got something that's happened to us, the vindication of the signs of the last days with us, the great Holy Spirit moving among us and charging the church with His Presence, vindicating His Word. Then the Church is getting ready for a climb into the skies one of these days, by the power of God. Because it's a warning to lay aside every weight and the sin that so easily beset us, that we might fly with patience this race that's set before us, to the Author and Finisher of our Faith.
E-185 Худо сени дуо қилсин, черков. Худонинг садоқатли қўлидан тутиб ол. Ҳа, тақсир. Агар сиз Унинг Ҳозирлигини сезаётган бўлсангиз, Унга боринг. Агар юрагингизда бирор нима жойида бўлмаса, уни тузатинг. Бизни унчалик ҳам кўп вақтимиз қолмади; Раббийнинг Келиши яқин. Сизлар ишонасизми бунга? О-о, бунисига қойил. Ахир у ерда ажойиб бўлмайдими? Қандай вақт бўлар, у ерда, жаннатда сайр қилиб юрган ўтмиш ветенарларини кўрганимда. О-о қойил. Мен ўша соатни кутаябман.E-185 God bless you, church! Hold to God's unchanging hand! Yes, sir. If you feel His Presence, go to Him. If there's anything wrong in your heart, make it right. We ain't got much time left, the Coming of the Lord is at hand. Do you believe Him? Oh, my! Won't that be wonderful there? What a time, when I see the old veterans back yonder walking down through that Paradise! Oh, my! I'm looking for that hour.
E-186 Эсимда, эшитган эдим, укам айтиб берганидай, океан ортидан, қадимги жанг майдонларидан қайтаётганларида, гапириб берган эди: “Озодлик ҳайкали кўзга кўриниши билан қари ветеранлар чиқиб, Озодлик ҳайкалини кўриши учун барча мажруҳларни палубага олиб чиқар эдилар”. Кемада сузиб келаётганингда у кўзга биринчи бўлиб ташлади, чунки у жуда баланд. “Ва икки ёнга ёйиб кўтарилган қўлларни кўрганларида, ‒ деди, ‒ одамлар шундай ўзларини тутиб туролмайдилар, ва йиғлай бошлайдилар, шундай жасур бақувват эркаклар ўша ерда турадилар ва шундайгина палубага тиз чўкадилар ва йиғлай бошлайдилар”. Бу нима? Озодлик белгиси. Улар севган барча нарса мана шу белгида жо бўлган.E-186 I remember hearing my brother say, when coming back from across the sea, from the old battlefields and things, said, "Those old veterans, when they come in the sight of that Statue of Liberty, and rolled them cripples up there so they could see the Statue of Liberty." You see that first, on a ship, when you come up, because it's so high. "And see that arm standing up there," said, "them man just break down and cry. And just them great big man stand there, just fall right over on the deck and start crying." What was it? A sign of liberty. Everything that they ever loved laid right behind that sign there.
E-187 О-о, аммо нима бўлади мен Сионнинг қадим кемаси учиб келганини эшитганимда ва жанг тугаб, ғалабага эришилганида (ҳаллелуйя) ҳилпираётган байроғини кўрганимда, ва биз ўлим, гуноҳ ва дўзах енгилган уйга борамиз; бошқа энди гуноҳ йўқ, ўлим йўқ, ғам-алам йўқ. Мен қандай сигнал чалинаётганини эшитябман, қарийб. О-о, биз ушбу Шаҳарга яқинлашмоқдамиз. Ҳа, тақсир. Хушёр бўлинг, қадимги кема сузиб келмоқда. Худойим ўша соатни деб яшашимизга ёрдам бер.E-187 Oh, but what will it be when I hear the old ship of Zion blow that morning and I see the banners a-waving! When the battle's over and the victory's won, hallelujah! And we're coming Home, where death, sin and hell is conquered; and there's no more sin, no more death, no more sorrow. I can just hear the whistle blowing! Oh, we're nearing the City. Yes, sir. The breakers are coming in, the old ship's moving into her place. God, help us to live for that hour!
E-188 Раббий Исо, биз ‒ бу буюк Хушхабар Нурида юриш учун бор кучи билан, бутун борлиғи билан ҳаракат қилаётган одамлармиз, Сенинг буюк Хушбарангни, қайсиники тасдиғи учун Сен ўлдинг. Мана шу алдамчи, ёвуз кунларда, биз яшаётган соатда аломатларни қандай намойиш бўлаётганини кўраётганимиздан биз шунақанги миннатдормиз. О Худовандим, деворда ёзув бўлганида биз буни кўриб турганимиздан миннатдормиз Сендан, Раббим, нажот топишимиз жуда яқинлигини биламиз. Бизлар ваъз қиламиз, мамлакат бўйлаб юрамиз, Сен қандай буюк аломатлар қилишингни кўрамиз, ҳар куни Ўзингни намоён қиласан, ҳар йили. Ер юзида Унинг буюк Ғайритабиий аломати зоҳир бўлмаган бунақа йил бўлмабди. Ва биз Худонинг буюк армияси олға ва яна олға одимлаётганини кўриб турибмиз, биламиз.E-188 Lord Jesus, we are a people who are—are trying our best, with all that's in us, to walk in the Light of the gospel of Your great Gospel that You died to make right. We are so thankful to see, in this evil dark days that we're living now in this hour, that we see the signs appearing. O God, as it is the handwriting on the wall, we thank Thee, Lord, that we can see it and know that deliverance is close at hand. We preach, we cross the country, we see You work great signs, show Yourself daily, every year. There's not a year passes but what (great) His Supernatural sign is striking the earth. And we see it, knowing that the great army of God marches on.
E-189 О-о, кўп сонли эмас, бироқ қанақа қудратли гуруҳ бу, қайсики Абадий Ҳаётга эга. “Лашкарларини ҳалок қилади ва деворларга бостириб чиқади”, ‒ дейилган. Ҳа, ўлим лашкарлари унга ҳеч қанақа таъсирга эга бўлмайди, У улари яксон қилади, табиийлик ва ғайритабиийлик орасидаги деворга чиқади ва Худонинг қўлига киради, буюк абадийликка. Раббий Худованд, биз бу учун Сендан миннатдормиз. Биз вақт яқинлашиб келаётганини, яқин эканини биламиз.E-189 Oh, not many in number, but what a powerful group that's got Eternal Life! Said, "They shall run through a troop and leap over a wall." Yes, the "troop" of death will have no holders to it, She'll run right through it. Leap over the "wall" between natural and Supernatural, and go into the arms of God, into that great Eternity. Lord God, we thank You for this. We know the time is approaching at hand.
E-190 Мен илтижо қиламан, Худойим, агар бугун бу ерда Сени билмаганлар бўлса, қайсики тинчлик ўрнатмаган... Шунингдек, балки, бугун, биз гапирган пайтимизда, уларнинг юракларига нозик Овоз: “Мен бошқа атрофда лақиллаб юра олмаслигимни огоҳлантиришини сезаябман”, ‒ дегандир. О Худойим, улар дарҳол ўз уйларини тартибга келтиришсин. Ҳаммаси тартибга келтирилган бўлсин. Совуқлик кетсин... Балки улар христиандирлар лекин улар эга эмас... Улар бунақа ҳолатларида шунчалик кўп яшадилар ва шунча кўп нарсаларни кўрдиларки, улар учун–улар учун бунинг қадри йўқолди. Бу... Улар бунинг ҳаммасини чуқур ва самимий эмас, бепарво қабул қиладилар.E-190 I pray, God, that tonight if there be some here who doesn't know You, who's never made their peace… And maybe tonight, while we've been speaking, a little Voice has been speaking down in their heart, "I feel a warning that I can't be around much longer." O God, may they put their house in order, right now. May everything be set. May the coldness… Maybe they're Christians, but they just haven't… They've lived under this so long and seen so many things, they—they've just lost the value of It. It's… The things, they take it lightly instead of real deeply and sincerely.
E-191 О, Худойим, бу барча буюк нарсалар Черковнинг яқинда Кўтарилиши тўғрисида бизни огоҳлантираётганини англаган ҳолда бугун ҳаммасини текшириб олишимизга рухсат бер, шуни ато эт. Ва агар биз гуноҳ, имонсизлик ва ялқовлик билан қийналиб юрсак, биз Кўтарилишга кирмаймиз. Биз буни биламиз, Раббий, шунинг учун илтижо қиламиз, Сен бизларни ичимизда, юракларимизнинг тубигача Муқаддас Руҳинг билан куйдиргин. О Худойим, юракларимизни Ўз дуоларинг билан ёқгин. Тушунишимизга ёрдам бергин.E-191 O God, let us check up tonight, grant it, knowing that these great things are only warning us of the soon rapturing Church. And if we are laden with sin, with unbelief, and with slothfulness, we shall not make that Rapture. We know it, Lord, so we pray that You'll burn into us the Holy Ghost, down into our hearts. O God, set our souls on fire with Your blessing. Help us to understand.
E-192 Энди, барча одамларни дуо қилгин. Бизнинг қимматли пасторимизни ва хотинини дуо қил. Дьяконларни, нозирларни, барча келувчиларни дуо қилгин. Гуноҳларимизни кечир. Касалликларимизни шифола, Раббий. Ва юракларимизни ёқгин. Ва биз бу ердан огоҳлантирувчи мактуб билан борайлик, одамларни гуноҳларида учратганимизда: “Дўстим, бир кун келиб, сени Худо билан учрашишинга тўғри келишини англаб туриб, шундай иш тутишинг уят эмасми ахир?”, ‒ деб айтамиз. Бизга ато эт шуни, Раббий. Мен уларни Сенга топширябман, ҳозир, Мактубни топширябман, ва ҳаммалари биргаликда Сенинг шуҳратинг учун меҳнат қилсинлар. Исо Масиҳ Исми ҳақи. Омин.
Уни севаман, севаман Уни.
У аввалроқ яхши кўрди,
Ва Гўлготада нажотни
Менга берди.
E-192 Now, bless the people together. Bless our precious pastor and his wife. Bless the deacons, the trustees, all the laity, together. Forgive our sins. Heal our sicknesses, Lord. And set our hearts aflame. And may we go from this place with a warning message, as we meet the people in sin, and tell them, "Friend, aren't you shameful that you do such things, knowing that you have to meet God someday?" Grant it, Lord. I commit them to You, now; commit the Message, and all together, to work together for Your glory. In Jesus Christ's Name. Amen.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-193 Сиз Уни севмайсизми ахир? Ўйлаб кўринг, биз киммиз ўзи. Қара, дўстим, биз қанчалик юқори кўтарилдик. Лютер ва Веслей кунларига, орқага бир қарагин-а, ва барча асирларга. Ҳозир биз қаердамиз, қарагин: тўғридан-тўғри шу ерда, пирамиданинг нақ чўққисидамиз, қаердаки Худо Библияни Етти Муҳр орқали мутлақо очилганлигини буни ҳаммасини исботлаган худди шу ердамиз, энди энг охирида, Раббийнинг келиши ва Черковнинг кўтарилиши тўғрисидаги ўша етти сирни кутаябмиз фақат, қайсики тонг отгунича содир бўлиши мумкин. О-о, бунисига қойил.
Уни севаман, (самимий) севаман Уни.
У аввалроқ яхши кўрди,
Ва Гўлготада нажотни
Менга берди.
E-193 Don't you love Him? Think of what we are. Look how far up the road we are, friend. Just look back down the road from way down yonder, in the days of Luther and Wesley, on down through the ages. Look here where we're at: right here at the top of the pyramid; right here where God has proved it, that the Bible through the seven seals has perfectly been revealed; waiting only now for them seven mysteries right at last, on the Coming of the Lord and the Rapture of the Church that might happen before morning. Oh, my!
I love Him, (sincerely now) I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-194 Қачонки, энди, аста-секин... Бу ерда ҳар биримиз бу жойни қолдиришимизга, бу дунёни тарк этишимизга тўғри келишини англаябсизларми? Аёл зотидан туғилган инсоннинг умри қисқа ва ҳаёти қайғуга тўла эканлигини англаябсизларми? Бизлар Адан боғидаги ўша дарахтдан, ўлимдан (гуноҳдан―Тарж.) туғилганлигимиз туфайли, бизни ўлишимизга тўғри келишини биласизларми? Биз ‒ онамизнинг қорнини мевасимиз, ва бизни ўлишимизга тўғри келади, бизни бу ҳаётдан ажралишимизга тўғри келади. Ёшми қарими, буни аҳамияти йўқ. Агар ҳозир кекса эркак ёки аёл шу кечасини яшаб ўтса, улар кўпчилик ўн-ўн беш ёшли болалардан кўпроқ яшайди. Бундайларнинг юзлаби, бутун дунё бўйлаб, эрталабгача оламдан ўтишади: болалар. Шунинг учун бир нарса муҳим: сен ҳозир нима қилябсан?E-194 As we quietly now… Do you realize that each one of us in here is got to leave here, leave this world? Do you know that a man that is born of a woman is of a few days and full of trouble? Did you know that because that we're born of that tree from the garden of Eden, of death, that we've got to die? We're the fruit of our mother's womb, and we have to die, we have to separate this life. Young or old, it makes no difference. If the oldest man or woman in here lives through the night, she'll outlive or he'll outlive many ten-, fifteen-year-old children. Hundreds of them will die across the world before morning, of children. So all that matters, is, what are you doing right now?
E-195 Бу сенинг охирги имкониятинг бўлиши мумкин. Ёшмисан ёки кекса, сен черковга кела оласан ҳали. Ҳеч нарсани охирига етказмасдан қолдирма. Ўта самимий бўл. Ҳар қандай гуноҳ ва қолган барчасини четга суриб қўй. Тўғридан-тўғри Худонинг юзига қара ва савол бер: “Раббий, мен Сенинг кўнглингдан чиқаябманми? Раббий Исо, мен яна нима қила оламан? Бу ҳаётим тугаганидан кейин Сенга хизмат қилишим учун мени бошқа ҳеч қачон имкониятим бўлмайди. Бу менда бор бўлган ягона вақтим. Раббий Худо, мени нима қилишимни хоҳлайсан, менга билдиргин фақат. Агар мен бориб уни қилишим ёки буни қилишим керак бўлса, мен буни қувонч билан қиламан.E-195 This may be your last opportunity. Young or old, you're able to get to church. Don't leave one thing undone. Be deeply and sincere. Lay every sin and everything aside. Look straight in the face of God and ask the question, "Lord, do I please You? What else could I do, Lord Jesus? I'll never have the opportunity no more, after this life is over, to serve You. This is the only time I have. Lord God, only let me know what You want to do! If I should go do this or I should do that, I'd gladly do it."
E-196 Ҳақиқатдан ҳам ‒ чиндан биз буни айтаябмизми? Кичкинтойлар шундай уйлашармикин? Ўрта ёшлилар шундай ўйлармикинлар? Кексалар шундай ўйлармикинлар? Ўспиринлар шундай ўйлашармикин? Бизни кетишимизга тўғри келади, ким билади, эҳтимол, барчамиз эрталабгача оламдан ўтармиз? Биз буни билмаймиз. “Бу менга ғулғула солади”, ‒ дейсизлар. Аммо бундай бўлмаслиги керак. Ростини айтсак, мана шу ўлатга кетган кулбани (фоний танани―Тарж.) тарк этаётганингиз сизни ҳаммасидан кўп қувонтириши керак.E-196 Do we—do we think that sincerely? Does the little fellows think that? Does the middle aged think that? Does the old people think that? Does the teen age think that? We got to go, and how do you know that we all won't be gone before morning? We don't know it. You say, "That worries me." It shouldn't! Frankly, it should make you most happy to know that you're leaving this old pesthouse.
E-197 Бошқа олам мавжуддир. Жуда узоққа кетишга тўғри келмайди. У тўғридан-тўғри сиз билан. У тўғридан-тўғри атрофингизда. Сиз-сиз шунчаки... Фақат Худо сизга бешта туйғуни берди, бу ушбу дунё билан, шу билан алоқа қилиш учун. Бироқ бошқа дунё мавжуд, сизда у билан алоқа қиладиган туйғу йўқ, сиз у билан алоқа қила олмайсиз, чунки сизда улар йўқ.E-197 There's another world. You don't have to leave very far. It's right with you. It's right around you. You just… you… God only give you five senses, and that's to contact so much of this, this world. But there's another world that you haven't got any senses to contact, you can't contact it because you don't have it.
E-198 Масалан, якшанба кечқурун айтдим, мумкин, сиз буни тушунмагандирсиз... Бизда бешта туйғу бор: кўриш, таъм билиш, сезиш, ҳид билиш ва эшитиш. Лекин агар сизда кўриш қобилияти бўлмаганида, сизда фақат таъм билиш, сезиш, ҳид билиш эшитиш бўлганида, кимдир эса кўра олса ва: “Бошқа бир дунё мавжуд, қуёш бор”, ‒ деса, нима бўларди? Ушбу‒ушбу туйғулар билан мана шу барча нарсаларга дуч келасан, ва ўша нарса нима бўлса у сенга нима эканлигини айтади. Сиз, албатта, бу одамни ақлдан озган деб ўйлаган бўлардингиз, чунки сизда бу йўқ‒бу кўриш туйғуси сизда йўқ. Сизни билишингиз бўйича ҳеч ким бунга (кўриш туйғуси―Тарж.) эга эмас. Буларнинг барчаси ҳақида гапирган одамлар тўғрисида эшитгансиз, бироқ сиз бунга шубҳаланасиз. Лекин мана шу туйғу (кўриш‒Тарж.) орқали, буни ҳақиқат эканлигини биламиз. Буни ҳаммаси реал бор нарса. Тушунябсизми? Бу-бу шундай, буни кўриниб тургани реал. Туйғулар бу ҳақида айтаябди.E-198 For instance, I said, Sunday night, (maybe you didn't get it) what… we got five senses: see, taste, feel, smell, and hear. But what if you didn't have the sight (you just had taste, feel, smell, and hear), and somebody received their sight and said, "There's another world, sun"? Them—them feelings, you bump into things, and what it is can tell you what it is. Why, you'd think the person was crazy, 'cause you don't have that—that sense of—of sight. Nobody ever had it, you know of. You've heard of people that said such things as that, but you doubted it. But we know by this sense that it's real. It's a real place. See? It—it—it—it's a place where the… you can see. Your sense declares that.
E-199 Хўш мана, ўлганингда, юз берадиган ягона нарса, шунчаки бу бешта туйғулар ўзгаради (Шарафлар бўлсин. Фью.); шунчаки бошқа туйғуга эга бўласан. Ва сен юқорироқ туй билан тириласан, бундан кўра минг карра юқори туйғу билан бошқа ҳаётга, ўлим йўқ, ғам-ғусса бўлмаган ҳаёт. Ва ўша сен ҳозир тушунчага эга бўлмаган нарса у ёққа ўтганингда бунинг ҳаммаси аниқ кўринади. Ҳозир буни тушунмайсан, чунки сен бунга шунчаки дуч келаябсан; бу туйғуга эга эмассан. Сиз айтасиз: “Менда‒менда бугун бу ерда ғалати ҳис бор. Гўё бу ерда... Шундай йиғлагинг келади ёки мавж қилгинг, ё яна нимадир”. Бу Раббийнинг Фаришталари. Тушунябсизми?E-199 Now, the only thing you do when you die, you just change those five senses (Glory! Whew!), you just receive another sense. And you're alive with a higher sense, thousands of times higher than this, in another life; a life where there's no death, where there's no sorrow. And the things that you don't know nothing about now, you see it plainly when you cross there. You don't understand it now because you're bumping into it, you haven't got that sense. You say, "I—I feel a strange feeling here tonight. Looks to me like there's a… I just want to cry, shout, or something." It's the Angels of the Lord. See?
E-200 Бир одам айтганига ўхшаб, биласизларми, ҳеч қачон кўриш туйғусига эга бўлмаган, деди: “Баъзида мен реал ниманидир ҳис қиламан, худди бир, илиқлик туйғусини”, ‒ деди.
Дейсиз: “Бу қуёш нури”.
“Нима у қуёш нури? Мен уни ҳеч қачон кўрмаганман”.
E-200 Like somebody say, you know, that never did have the sense of sight, say, "Once in a while I feel something real, like a feeling like warmth."
You say, "It's the sunlight."
E-201 “Йўқ ҳеч қанақа...” Кўрябсизми, у ҳеч қачон кўрмаган, билмайди, бу нима эканлигини. Тушунябсизми, кимдир унга айтиши керак, ўша, кимки буни кўриб турибди. О-о, ана бунга қойил. Тушунябсизми?E-201 "What is the sunlight? I never did see it." "There ain't no…" See, he never did see, don't know what it is. See, somebody over there has to tell him, somebody that can see it. Oh, my! See?
E-202 Биз шундайгина ўзгараябмиз. Биз шунчаки ўзгараябмиз; ўлимдан қўрқманглар. Ўлим ‒ бу оддийгина чўчитгич. Исо уни енгди. Ҳатто Павлус охирига келганида, у: “Эй ўлим, сенинг нишинг қаерда? Қани сени қўрқувинг? Қабр, қани сенинг зафаринг? Сен мени қўлимга тушдинг дейсанми? Мен-мен сенга у ёқни, Қуддусни кўрсатмоқчиман. У ерда бўм-бўш қабр турибди ва ‘Мен Ўшадирман, сени енгган Ўша: ўлим ва дўзах’, ва мен Ундадирман, ва сен мени тутиб туролмайсан. Мен яна тириламан”. О-о, бунисига қойил. Ва у деди: “Менга тож тайёрлаб қўйилган, уни менга Раббим, адолатли Ҳакам, беради; ва биргина менга эмас, балки Унинг намоён бўлишини севган барчага”.E-202 We just change. We just change, don't be afraid of death. Death ain't nothing but a scarecrow. Jesus conquered it. Even when Paul come down at the end, he said, "Death, where is your sting? Where's your scare? Grave, where is your victory? You say you got me? I—I want to point you back there to Jerusalem. There's an empty tomb there and 'I am He that conquered both you, death and hell,' and I'm in Him and you can't hold me! I'll rise again." Oh, my! He said, "There's a crown laid up for me, that the Lord, the righteous Judge, will give me; and not only me, but all those who love His appearing."
E-203 Сиз Уни яхши кўрасиз. Сиз Унинг келишини кўришни истайсиз. Сиз Уни кутаябсиз. Бунинг тарихи узун; бу узоқ кутиш. Бу мухаббат. Лекин сиз Уни сабирсизлик билан кутмоқдасиз. О-о, мана бунисига қойил. Мана ишлар қандай бўлябди. О-о, биз ушбу вақтни, ўша соатни кутмоқдамиз. Агар бугун сизнинг юрагингиз тегишли аҳволда бўлмаса, дўстларим, хушёр бўл. Тушунябсизми? Хушёр бўл. Душманни сени алдашига қўйма. Муқаддас Руҳ ичингда Ўз Парвардигорига, Ўз Хўжайинига учишни истаганида, бу шундай севгики, уни ҳеч ким ифодалай олмайди. Бу рост. Бу реал. Бор нарса.E-203 You love Him. You want to see Him coming. You're waiting for Him. It's a long story, it's a—it's a long wait. It's a love affair. But you just can't wait till you see Him! Oh, my! That's the way it is. Oh, that's the time we're looking for, that's the hour! If your heart's not like—like—like that tonight, friend, be careful. See? Be careful. Don't let the enemy deceive you. When the Holy Spirit in here wants to take Its flight to Its Maker, to Its Master, there's a love affair that no one can tell about. That's right, it's real. It's real.
E-204 Шундай қилиб, агар: “Сен бу учун тайёр эмассан”, ‒ деган огоҳлантириш эшитилаётган бўлса, унда ёдингда тут, эҳтимол, Худо сени нимадир учун тайёрлаябди. Тушунябсанми? Сен ...га тайёр эмассан.E-204 So if there's a warning, saying, "You're not ready for that," then remember, God might be getting you ready for something. See? You're not ready…
E-205 Айтасан: “Ҳўп, агар мен чўмган бўлсам, кейин Муқаддас Руҳ ҳам, ҳўш, балки, Раббий мени олиб кетар?”, ‒ деб. Йўқ, нафақат бу, фақат ўшандагина сен ҳаёт учун тайёрланаябсан ҳам. Токи Муқадас Руҳни олмас экансан, сен-сен яшашга тайёр эмассан, сен Муқаддас Руҳни олганингда, сўнгра, ана шунда сен ҳаётга яроқлисан. Шу пайтгача сен ҳаётга яроқсиз эдинг (тушунябсизми?), лекин сен‒мана энди ҳаёт учун яроқлисан, Муқаддас Руҳни олганингдан кейин (тушунябсизми?), шунчаки сизни тайёрлайди. Тушунябсизми?E-205 You say, "Well, if I get baptized, the Holy Ghost, then, well, maybe the Lord will take me?" No, not only that, you're just then getting ready to live. You—you ain't ready to live till you get the Holy Ghost, and then when you get the Holy Ghost then you're just fit to live. You wasn't fit to live before that, see, but now you're just fit to live after you got the Holy Ghost. See? Just getting you ready. See?
E-206 “Хўш, ўлимга тайёрланиш керак”, ‒ дейди одамлар. О-о, мен эса яшашга тайёрланаябман. Омин. Мана гап нимада ‒ яшашга тайёрлан, Масиҳда яшашга, гуноҳни, ўлимни, дўзахни устидан ғолиб ҳаёт билан, менда аллақачон ғалаба бор. У‒ менинг Ғалабам, мен эса ‒ Унинг исботиман, мен эса ‒ Унинг ғалабасини исботиман. Омин. Мана қандай.E-206 People say, "Well, I got to get ready to die." Oh, my, I'm getting ready to live! Amen. The thing of it is, get ready to live, live in Christ! Victorious life over sin, death, hell, I already have the victory. He's my Victory and I'm His evidence, and I'm an evidence of His Victory. Amen! That's it.
E-207 “У сенда борлигини сен қаердан биласан?”. У менда бор. Омин. У, Ўз инояти билан менга берди уни (ғалабани―Тарж.). Мен буни сезаябман. Мен буни биламан. Мен буни ҳаётимда қандай ҳаракат қилаётганини кўриб турибман. Бу мени ўзгартирди. Ва мана шу Китобга мувофиқ, У айтди, мен Абадий Ҳаётга эгаман ва ҳукмга тушолмайман, бироқ мен ўлимдан Ҳаётга ўтдим, чунки У мени айбларимни олди. Ва агар У тўлов тўлаган бўлса, мени ҳукмга тушуришга уринма. У буни мен учун қабул қилди, мен эса буни қабул қилдим. Ҳа, тақсир.E-207 "How do you know you got It?" I got It. Amen. He gave It to me by His grace. I feel It. I know It. I see It working in my life. It changed me. And according to this Book here, He said that I had Eternal Life and would not be able to come to the Judgment, but I've passed from death unto Life because He took my judgment for me. And if He paid the price, don't try to bring me to any Judgment. He's done took it for me, and I accepted it. Yes, sir.
E-208 Хуллас, ҳеч қанақа суд йўқ. Бошқа‒бошқа ҳеч қанақа ўлим. О-о, бир кун келиб мени черковни қолдиришимга, одамларни қолдиришимга тўғри келади, лекин бу ‒ агар Исо ҳаялласа. Лекин агар бу юз берса, мен ҳеч қанақа ўлик эмасман. Мен ўлолмайман; менда Абадий Ҳаёт. Абадий Ҳаёт билан қандай ўлиш мумкин? Тушунябсизми? Доим Худонинг Ҳозирлигида, шунингдек абадий У билан бўламиз. Омин. Бу нарсадан менинг юрагим ҳаприқади, о-о, бундан яна ваъз қилгим келади. Шундайми? Яхши. О-о, У Ажойиб!
Ахир У ажойиб, ғаройиб, мўжизакор эмасми?
Ахир Исо, менинг Раббим, ажойиб эмасми?
Унинг Сўзига нима ёзилган бўлса,
Кўзлар кўрганди, қулоқлар эшитганди,
Ахир Исо, менинг Раббим, ажойиб эмасми?
Мен бу гувоҳликни яхши кўраман:
Унинг Сўзига нима ёзилган бўлса,
Кўзлар кўрганди, қулоқлар эшитганди,
Ахир Исо, менинг Раббим, ажойиб эмасми?
E-208 So there's no more judgment. There's no more—no more death. Oh, I have to leave the church and leave the people someday, but that… if Jesus tarries. And if that happens, why, my, I ain't dead. I can't die, I got Eternal Life. How can you die with Eternal Life? See? Always in the Presence of God and forever shall be with Him! Amen! That thrills my heart, my, makes me want to start preaching again. See? That's right. Oh, He's Wonderful!
Isn't He wonderful, wonderful, wonderful?
Isn't Jesus my Lord wonderful?
Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word;
Isn't Jesus my Lord wonderful?
I love that testimony.
Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word;
Isn't Jesus our Lord wonderful?
E-209 О-о, мен Уни севаман. У ‒ менинг Оромим, менинг Ҳаётим, менинг-менинг Умидим, менинг Подшоҳим, менинг Худойим, менинг Қутқарувчим, менинг... (О-о, мана қойил), менинг Отам, менинг Онам, Опам, Биродарим, Дўстим, ҳаммаси меники. Сиз тушунябсизми? Биз олдин шунақа кўшиқни куйлардик. Биласизларми, сизлар бирор марта ушбу элликчиларни қўшиқларини эслайсизларми... Умид қиламан, магнитафонни ўчиргандирлар. Ҳа? Биз олдинлари куйлаган қўшиқ:
У ‒ менинг Отам, менинг онам, У опам, акам.
У ‒ мен учун ҳамма нарса.
У ҳамма нарса. У мен учун ҳамма нарса.
У ҳамма нарса. У мен учун ҳамма нарса.
Ахир У ‒ Отам менинг, онам, опам, акам.
У ‒ мен учун ҳамма нарса.
E-209 Oh, I love Him! He's my Peace, my Life, my—my Hope, my King, my God, my Saviour, my… (Oh, my!) my Father, my Mother, my Sister, my Brother, my Friend, my everything! You see? We used to sing a little song like that. You know, do you all ever get them little Pentecostal songs like… I hope they got that recorder turned off, see. That song we'd use to sing:
He's my father, my mother, my sister and my brother,
He's everything to me.
He's everything, He's everything to me;
He's everything, He's everything to me;
For He's my father, my mother, my sister and my brother,
He's everything to me.
E-210 Биз буни қачон куйлаганимизни эслайсизми? О-о, кўп йиллар олдин... Шунингдек сўнгра, биз олдин куйлар эдик:
Мен биламан, бу Қон,
Мен биламан, бу Қон,
Мен биламан, бу Қон мен учун.
Мен зулматдалигимда,
У мен учун Хочда ўлди.
Мен биламан, бу Қон мен учун.
E-210 You remember when we used to sing that? Any of you remember it? My, years ago! And then we used to say:
I know it was the Blood, I know it was the Blood,
I know it was the Blood for me;
One day when I was lost, He died upon the Cross,
And I know it was the Blood for me.
E-211 Бу эски қўшиқни эслайсизларми? Яна қанақасини биз куйлар эдик? Қани:
Мен билан бардам бўл бир соат,
Токи мен у ерга боргунимча.
Мен билан дадил бўл бир соат,
Токи у ерга ибодат қилгани боргунимча.
Мен ғалаб қилаябман, мен ютаябман,
Мен ғалаб қилаябман, мен ютаябман.
Ахир мен Исони севаман,
У – менинг Қутқрувчим,
У менга жилмаябди,
У мени яхши кўради.
E-211 You remember that little song? Let's see, what was that other one we sang? Let's see.
Oh, won't you watch with me one hour,
While I go yonder, while I go yonder?
Oh, won't you watch with me one hour,
While I go yonder and pray?
I'm overcoming, I'm overcoming,
I'm overcoming, I'm overcoming;
For I love Jesus, He's my Saviour,
And He smiles and He loves me too.
E-212 Бу Смит ака эди, қора танли ака, олдин ана у ерда, бурчакда эдик. О-о, мен у ерда бу қора танлиларни эшитгандим; мен шунчаки ўша ерда турган эдим, қичқиргандим ва чақиргандим ва шунга ўхшашлар, машина ларсиллаб юрар, ва унинг атрофидан сакрар эди. У ерда ҳамма қарсак чалар эди. [Бранхам ака қўшиқ айтилаётганида қарсак чалади―Тарж.]
Мен билан бардам бўл... (Бу ритм, қора танлиларнинг ритми, биласизми. Улар айтганидек ҳеч ким куйлай олмайди; уринмасангизлар ҳам бўлади. А?)...бир соат
Токи мен у ерга боргунимча...
E-212 Used to be old Brother Smith, a colored brother, used to be down here at the corner. Oh! I'd hear those colored folks down there, I'd just sit there and scream and cry and everything else, shake my car all over and jump all around it like that. They all clapped their hands. [Brother Branham claps his hands while singing—Ed.].
Oh, won't you watch with…
That little beat the colored folks has, you know. Nobody can sing like them; you might as well forget it. See?
… one hour,
While I go yonder,…
E-213 О-о, шунақа. Мен у ерда тургандим, дедим: “О Худойим”. Шунчаки ёш йигит, йигирма ёшлар атрофида, мен машинани айланиб чопгандим ва шунчаки ана бундай хитоб қилар, Худойимни улуғлаган эдим. О-о, қандай вақтлар эди-я. Бу Худо одамлар орасида шу тарзда ҳаракат қилганининг боши эди. Энди, биз кучли Черковга кирдик, кўп сонли аъзолари бўлган эмас, балки Руҳда кучлига. Омин. Қандай ажойиб.E-213 Oh, my! I sit there, I said, "O God!" This little old boy, about twenty years old, I'd run around and around that car and just shout and praise God like that. Oh, what a time! That was just the early beginning, when God was just moving among the people like that. Now we're come into a strong Church. Not many in members, but powerful in the Spirit. Amen. How wonderful!
E-214 Ўшанда бир ашула бор эди... Мен у ердаги ўша кунни эслайман, Чатанугдаги, Тенниси штатида, мана шу... учратганимда. Чатануга эмас, бу Мемфисда бўлган эди, биласизлар, мен ўша ерда турган мана шу қора танли аёлни учратган эдим. Унинг боласи таносил касаллигига чалинган ва у бошига бу одамнинг кўйлагини боғлаб олиб, мана бундай қилиб скамейкага суяниб ўтирган эди. Ва Раббий ўша самолётни тўхтатди ва қандайдир тарзда унга учгани қўймаган эди ва менга келиб олишни... айтдилар. Ва Муқаддас Руҳ: “Озроқ юргин, ва у ёққа бор”, ‒ деди.E-214 Then there used to be a little song… I remember the day down there in Chattanooga, Tennessee, when I met this… Not Chattanooga, it was down in Memphis, where I met this little colored woman, you know, standing out there. You've heard me tell about it, you know. Her boy had the venereal disease. And she had this man's shirt tied around her head, leaning over the bench like that. And the Lord stopped that plane there and wouldn't let it go, somehow, and they told me come get… And the Holy Spirit said, "Take a little trip and go down this way."
E-215 Ва мен ўша ёққа сайр қила, қўшиқ айтиб боравердим. Мен ўйладим: “О-о, самолёт ана-мана учиб кетади”.E-215 And I went walking down through there, singing. I thought, "My, my plane's about ready to leave!"
E-216 “Боравер. Юришда давом эт. Юришда давом эт”, ‒ дерди холос. Менинг хизматимни бошида.E-216 Just kept saying, "Move on. Keep on going. Keep on going." Just the early part of my ministry.
E-217 Мен қарадим, ва у ерда фақирона капа, кичкина кулбача; у ерда деворга суянганча, бир кекса опа турган эди. О-о, у ўхшар эди... У “Жемим Хола” пончикларидаги опаларнинг бирига ўхшар эди: катта, семиз яноқлар, ва-ва сочлари, кўйлаги озгина биқинга. У дарвозачасига мана шундай суяниб олган эди, ва мен шунчаки... Мен мана бу... ҳақидаги ашулани айтиб борардим... шунақа... Қанақа эди-я бу... айтган қўшиғимни номини унутдим. Бу нимадир...ҳақида эди. Қандайдир шўх, элликчилар қўшиғи, юбилей ҳақида нимадир эди.E-217 And I looked, leaning across the fence there, and a little bitty shanty, little place there. There was an old sister standing there. Oh, she was… Looked like one of these sisters on the Aunt Jemima pancakes. Great big fat cheeks, you know, and her—her hair, her shirt brought on back. She leaned across the gate like that, and I just… I was singing that little song about… little… What was the… I forget the name of the little song I sang. Now, it's something about—about… It was a little Pentecostal shotty song, a little jubilee.
E-218 Ва мен шунчаки куйлашдан тўхтадим, яқинроқ келдим. Ёнигача келдим. Ва у ўша ерда турар, уни кўз ёшлари қалин катта яноқларидан оқар эди; уни қучоқлагим келди. У менга: “Хайрли тонг, парсон”, ‒ деди.
Мен эса: “Холажон, нима дедингиз?” ‒ дедим.
У менга: “Мен сизга: ‘Хайрли тнг, парсон’, ‒ дедим”, ‒ деди.
E-218 And I just quit singing, I got pretty close. And I walked by. And she was standing there and the tears running down them big fat cheeks; I wanted to hug her. She said, "Morning, parson!"
I said, "Auntie, what'd you say?"
She said, "I said, 'Good morning, parson.'"
E-219 Мен сўрадим: “Мени воиз эканлигимни сиз қаердан биласиз?” Қисқаси, биласизми, жанубликлар учун ‒ бу “хизматчи” деганини билдиради. “Хўш, сиз мени воизлигимни қаердан биласиз?” ‒ дедим.E-219 I said, "How'd you know I was a parson?" Now, to the people in the South, that means "minister," you know. Said, "Now, how'd you know I was a parson?"
She said, "I knowed you was coming."
E-220 “Мен сизни келишингизни билар эдим”, ‒ деди у.
Мен дедим: “Сиз мени келишимни билар эдингиз?” (Мен ўйладим: “О-о, ана бўлмаса”. А?)
E-220 I said, "You knew I was coming?" I thought, "Uh-oh, here it is, see."
E-221 У деди: “Ҳа, сэр”. Деди: “Сиз-сиз бирор марта Библияда шунамлик аёл ҳақидаги воқеани ўқиганмисиз, воиз?”
Мен: “Ҳа, холажон, ўқиганман”, ‒ дедим.
E-221 She said, "Yes, sir." Said, "Did—did you ever read the story in the Bible, parson, about that Shunammite woman?"
I said, "Yes, auntie, I've read it."
E-222 “Мен ‒ худди ўшанақа аёлман”, ‒ деди у. “Мен ҳам Раббийдан менга, эрим билан менга фарзанд беришини, мен уни У (Худо учун―Тарж.) учун тарбиялайман деб сўраган эдим”, ‒ деди у. Деди: “У буни қилди. У менга ўғил берди”. Ва деди: “Мен уни вояга етказдим, ажойиб бола”. Деди: “Воиз, у ёмон компанияга тушиб қолди. Ёмон касалликни юқтириб олди, ‒ деди, ‒ у ана у ерда ётибди, ўлаябди. У икки кундан бери ўлим ёқасида. У икки кундан бери ҳатто ўзига келмади. Шифокор келган эди: ‘У яшамайди’, ‒ ‘У ўлади’, ‒ деди. Бу венерик касаллик”, ‒ деди аёл. Ва у деди-у деди: “Мен фарзандимни ўлишига қараб туролмадим ва кечаси билан ибодат қилдим”. Ва деди: “Мен: ‘Раббим, дедим, ‒ деди, ‒ мен шунамлик аёл каби оддий бир аёлман, лекин, ‒ деди, ‒ қани Сенинг Илёс пайғамбаринг?’”E-222 She said, "I's was that kind of woman." She said, "And I asked the Lord to give me a baby, me and my husband, and I'd raise it for Him." Said, "He did, He give me the baby." And said, "I raised it, fine boy." Said, "He got with the wrong company, parson. He got a bad disease," and said, "he's laying in there dying. He's been dying for about two days now. He ain't even come to hisself for two days. The doctor man was here and said 'He can't live,' said, 'he's dying.' It was a social disease." And said—said, "I couldn't hardly stand to see my baby die, and I prayed all night." And said, "I said, 'Lord,' said, 'I's was the kind of woman that the Shunammite woman was, but' said, 'where's Your Elisha?'"
E-223 Ва деди: “Мен ухлашга кетдим, шунда мен тушимда, дарвозада турган эканман ва кўрябман, сиз мана шу шляпани чаккангизга бироз қўндириб кўча бўйлаб келаябсиз”. Лекин деди: “Фақат бир нарса, ‒деди, ‒ қани у...” “Сизни қўлингизда чемоданингиз бўлиши керак”, ‒ деди.E-223 And said, "I went to sleep and I dreamed a dream, that I was standing here at this gate, and I seen you coming down the street with that little hat kind of setting on the side of your head." But said, "There's only one thing," said, "where is that…" Said, "You supposed to have a suitcase in your hand."
I said, "I just left it down there at the Peabody Hotel."
E-224 “Мен уни ҳозиргина Рибоди меҳмонхонасида қолдирдим”, ‒ дедим мен.
Аёл: “Мен билгандим, сизда чемодан бўлиши керак эди”, ‒ деди. “Менинг болам ўлаябди”, ‒ деди у.
E-224 Said, "I knowed that you was supposed to have a suitcase." And she said, "My baby's dying."
I said, "My name's Branham."
She said, "I's glad to meet you, Parson Branham."
E-225 “Мени Бранхам деб чақирадилар”, ‒ дедим мен.
“Танишганимдан хурсандман, воиз Бранхам”, ‒ деди у.
E-225 I said, "I pray for the sick. Have you ever heard of my ministry?"
E-226 “Мен касаллар учун ибодат қиламан. Сиз бирор марта менинг хизматим тўғрисида эшитганмисиз?” ‒ дедим мен.E-226 Said, "No, I don't believe I ever did." Said, "Won't you come in?" And I walked in.
E-227 “Йўқ, менимча йўқ”, ‒ деди. “Сиз кирмайсизми?”, ‒ деди. Ва мен кирдим, у ерда бақувват йигит ётган эди. Мен аёлга Илоҳий Шифоланиш ҳақида гапиришга уриндим, аммо уни бошқа нарса қизиқтирар эди. Аёл йигитни қутқарилганлигини ва кетишга тайёрлигини айтишини истар эди. Ва аёл деди... Ва Худо уни қутқарди.E-227 That big fellow laying there like that. I was trying to tell her about Divine healing, but that wasn't what was interesting her. She wanted to hear that boy say he was "saved and ready to go." And she say… And God saved him.
E-228 Ва тахминан бир йилдан сўнг мен уни вокзалда юк ташувчи сифатида кўриб қолдим. Раббий ишларни қандай тугатади-я!E-228 And about a year later I seen him out there as a redcap down at the station. How the Lord does things!
E-229 Ва сўнгра мен орқага қайтганимда, шундан кейин мен... Самолёт соат еттида учиб кетиши керак эди, соат эса тўққиз ярим бўлиб қолган эди. Мен такси олдим ва орқага қайтдим. Ва худди ўша пайтда, мен кирганимда эълон қилиб дедилар: “Мана бу номерли самолётни учиши ҳақидаги охирги эълон”. Мен бу йигит учун ибодат қилишга боргунимга қадар, Раббий бу самолётни ерда ушлаб турди. Тушунябсизми? Мана қандай.E-229 And then when I got back, after that, I was supposed… that plane was supposed to leave at seven o'clock, and it was about half past nine. And I got a cab and went back. And just as I got in, said, "Last call for flight number so-and-so." The Lord held that plane on the ground there while I went and prayed for that boy. See? That's it.
E-230 Мен ўша қўшиқни эслашга уриндим: “Улардан бири”. Ҳа-ҳа. О-о, у қандай жарангларди бизда шу ерда, қарсак чалардик. Куйлардик:
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири;
(Ҳаллелуйя)
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири.
Юқори хонада улар Унинг Номи билан йиғилишди,
Юқоридан кучни олишди, Руҳда чўмдирилишди.
У бу кучни бизга ва уларга хизмат учун берди,
Мен улардан бири эканлигимдан жуда хурсандман.
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири;
(Ҳаллелуйя)
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири;
(Сизлар-чи?)
E-230 I was trying to think of that, a little song, "One Of Them." That's it. Oh, how we used to make that ring in here, and clap our hands. We'd say:
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them; (Hallelujah!)
One of them, I'm one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
They were gathered in the upper room,
All praying in His Name,
They were baptized with the Holy Ghost, And power for service came;
Now what He did for them that day
He'll do for you the same,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
One of them, I'm one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them. (Are you?)
E-231 Мана бу бандни эшитинг:
Дунёда шуҳратга эга эмаслар, аммо Руҳдан туғилганлар,
Ўша одамлар Исонинг муқаддас Исмига чўмдирилганлар,
Улар ҳамма жойда айтадилар, ўша куч уларда ҳам,
Мен улардан бири эканлигимдан жуда хурсандман.
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири;
(Ҳаллелуйя)
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири;
Биродар, бутун гуноҳни йўқотадиган дуони изла,
Юракка қувонч беради, жонда оловни У уйғотар.
Унинг Исмига шарафлар, менда ёнар у улардаги каби.
Мен улардан бири эканлигимдан жуда хурсандман.
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири;
(Ҳаллелуйя)
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири;
E-231 Listen at this verse.
Though these people may not learn to be,
Or boast of worldly fame,
They have all received their Pentecost,
Baptized in Jesus' Name;
And they're telling now, both far and wide,
His power is just the same,
And I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, one of them, I'm one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
One of them, oh, I'm one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, come, my brother, seek this blessing
That will cleanse your heart from sin,
It will start the joy-bells ringing
And will keep your soul on flame;
Oh, it's burning now down in my heart,
Oh, glory to His Name,
And I'm so glad that I can say I'm one of them. (Are you glad of that?)
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
Oh, one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
E-232 О-о, наҳот сиз хурсанд эмассиз? Келинглар, куйлаганимизда шунчаки бир-биримизни қўлларимизни сиқамиз. Сиз нима дейсиз? Келинглар шундай қиламиз.
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири;
(Ҳаллелуйя)
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири;
Биродар, бутун гуноҳни йўқотадиган...изла,
Юракка қувонч беради, жонда оловни У уйғотар.
Унинг Исмига шарафлар, (Қўлларимизни кўтарамиз)
...эканлигимдан жуда хурсандман.
E-232 Oh, aren't you glad? Let's just shake hands with one another when we sing it. What do you say? Let's do it.
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
I'm so glad too, brother.
Oh, one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, come, my brother, seek this blessing
That will… soul aflame,
That will start the joy-bells ringing
And will keep your soul on flame;
Oh, it's burning now within my heart,
Oh, glory to His…
Let's raise our hands up.
Glad that I can say I'm one of them.
E-233 Ҳамма биргаликда:
Биродар, бутун гуноҳни йўқотадиган дуони изла,
Юракка қувонч беради, жонда оловни У уйғотар.
Унинг Исмига шарафлар, менда ёнар у улардаги каби.
Мен улардан бири эканлигимдан жуда хурсандман.
E-233 All together.
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
I'm one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
E-234 Энди диққат қилиб эшитинг. Ҳа?
Дунёда шуҳратга эга эмаслар, (Ҳеч қанақа мактабни тугатмаганлар)
аммо Руҳдан туғилганлар, (Эллигинчилар дуоси)
Ўша одамлар Исонинг муқаддас Исмига чўмдирилганлар,
Улар ҳамма жойда айтадилар, (барча бурчак ва бурчакларда)
Ўша куч уларда ҳам,
Мен улардан бири эканлигимдан жуда хурсандман.
E-234 Listen close again now, see.
Though these people may—may not learn to be, (they never come from college)
Or boast of worldly fame,
They have all received their Pentecostal Blessing,
Baptized in Jesus' Name;
And they're telling now, both far and wide, (every little nook and corner)
His power is yet the same,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
E-235 О-о, буни куйла, черков.
...бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири;
(Ҳаллелуйя)
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан...
E-235 Oh, sing it, church!
… them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
Oh, one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of…
E-236 Энди рўмолчаларингизни олинглар:
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири;
(Ҳаллелуйя)
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири.
E-236 Take your little handkerchief now.
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
Oh, one of them, one of them,
And I'm so glad that I can say I'm one of them.
E-237 Раббийга ҳамд-у сано. Омин. Биз худди болалардаймиз, бизда ҳеч қанақа расмиятчилик йўқ. Худо ‒ формасиз. Тўғрими? Ҳа, тақсир.
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан бири;
(Ҳаллелуйя)
Улардан бири, улардан бири,
Шундай бахтлиман, мен улардан...
E-237 Praise the Lord! Amen! We're just like children. Nothing formal about us. God is without form. Is that right? Yes, sir!
I'm one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
I'm one of them, one of them,
Oh, I'm so glad that I can say I'm one of…
E-238 Сиз ўшалар бири эканингизга ҳақиқатдан ҳам хурсандмисиз? Шундай қўлларингизни кўтаринглар ва: “Раббийга ҳамд-у сано”, ‒ денглар. [Бранхам ака йиғилганлар билан жўр бўлиб: “Раббийга ҳамд-у сано!” ‒ дейди.―Тарж.] Мен улардан бири эканимдан шодман. Улар каби бўлганимдан бахтиёрман.E-238 Are you really happy you can say it? Just raise up your hand, say, "Praise the Lord!" [Congregation says, "Praise the Lord!"—Ed.] Praise the Lord! I'm glad that I'm one of them! I'm happy to be.
E-239 Раббий Худо, мен шундай хурсандман. Улардан бири, улардан бири, мен ҳам улардан бирилигимдан шундай хурсандман. О Худойим, бизни шундай бўлишимизга ёрдам бер. Сион йўлида, Раббим, Нурни ўчирмаслигимиз учун ёрдам бер. Ота, буни ато этгин. Исо Исми ҳақи биз ҳаётларимизни Сенга берамиз, хизматга. Омин. Омин.
Биз Сионга борамиз,
Қувончли, ажойиб Сионга.
Биз Сионга тўғри борамиз
Тангрини безалган шаҳрига.
Келинглар, барча юраклар
Ким Отанинг меҳнатин севади!
Ва тахтни ўраб куйланг,
Барча қутқарилганлар билан,
Ва тахтни ўраб куйланг,
Барча...(О-о, шунчаки Руҳда куйланг.) қутқарилганлар билан.
Биз Сионга борамиз,
Қувончли, ажойиб Сионга.
Биз Сионга тўғри борамиз
Тангрини безалган шаҳрига.
Биз Сионга борамиз,
Қувончли, ажойиб Сионга.
Биз Сионга тўғри борамиз
Тангрини безалган шаҳрига.
Ким Раббийни ҳурматламас,
Ўшалар куйламасин фақат;
Бироқ Худо болалари куйласин,
Ғам ва меҳнатни утутиб.
Бироқ Худо болалари куйласин,
Ғам ва меҳнатни утутиб.
Биз Сионга борамиз,
Қувончли, ажойиб Сионга.
Биз Сионга тўғри борамиз
Тангрини безалган шаҳрига.
E-239 Lord God, I'm so happy. One of them! One of them! I'm so glad that I can say I'm one of them. O God, help us to be that. Help us to keep the Lights a-shining, Lord, as we're marching towards Zion. Grant it, Father. In Jesus' Name, we offer our lives to You for service. Amen. Amen.
Oh, we're marching to Zion,
Oh, beautiful, beautiful Zion;
We're marching upward to Zion,
That beautiful city of God.
Come, we that love the Lord,
And let our joys be known,
Join in the song with sweet accord,
Join in the song with sweet accord,
And thus surround the throne
And… (Oh, just sing in the Spirit!)
… the throne.
Oh, we're marching to Zion,
That beautiful, beautiful Zion;
We're marching upward to Zion,
That beautiful city of God.
Oh, we're marching to Zion,
Beautiful, beautiful Zion;
We're marching upward to Zion,
That beautiful city of God.
Let those refuse to sing
Who never knew our God;
But children of the heavenly King,
But children of the heavenly King,
May speak their joys abroad,
May speak their joys abroad.
E-240 О-о, бу шундай тозалайди-ки! Сиз бу эски ашулаларни яхши кўрасизми? Яхшиси-яхшиси шулар бўлсин, ҳамма мумкин бўлган‒қандайдир бошқа қўшиқлардан кўра. Бу асл, юракка яқин қўшиқлар... О-о, ана бўлмаса. Уларни куйлаганимда шундай ёқимли ва қувончли, шунчаки ёқимли. О-о, шундайгина хурсанд бўлгинг келади.E-240 Let's sing it!
We're marching to Zion,
Oh, beautiful, beautiful Zion;
We're marching upward to Zion,
That beautiful city of God.

Нагору

Up