Масиҳ — Худонинг Ошкора Сири

Сана: 63-0728 | Длительность: 4 soat | Таржима: VGR
Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, AQSh
E-1 Рахмат, Невилл ака. Раббий сени дуо қилсин. Ибодатга бошларимизни эгиб, яна бир дақиқа тик турамиз.E-1 Thank you, Brother Neville. The Lord bless you. Just remain standing a moment while we bow our heads for prayer.
E-2 Осмондаги меҳрибон Ота, бу тонг биз яна Сенга мурожаат қилиб Сенинг илтифотинг ва бугунги кириб келган кунга Муқаддас Руҳнинг бошқарувини сўраймиз, токи бугун эрталаб йиғилиб Каломингни ўрганайлик ҳамда ҳозирги кунда қандай яшаш ва куннинг қайси вақтида яшаётганимизни билиб олайлик. Бугун биз билиб олишимиз керак бўлган ҳар бир Сўзга Сен бизни йўналтиришинг, бизга айтадиганларингни қабул қилишимиз учун Сен бизнинг оғзимиз, шунингдек юракларимизни ҳам монесиз очишинг ва барча нотўғри нарсаларга ёпишинг учун бизнинг фикрларимизга, юракларимизга Сенинг Муқаддас бошқарувингни сўраймиз; фақат Сен Худонинг Каломини оча олишингни биз биламиз.E-2 Gracious Heavenly Father, we're approaching Thee again this morning for mercy and for guidance of the Holy Spirit today, as it's dawned upon us, that we should meet together this morning and to teach Thy Word, and that we might know how to live in this present day, and what is the time of day that we're living. We would ask Thy holy guidance to our thoughts, our hearts today, that You would direct us to every Word that is necessary for us to know; that You would open our mouths freely, and our hearts, also, to receive, and that which You would speak to us, and would close our mouths to the things that are not right, knowing that only You can reveal the Word of God.
E-3 Энди эса, Раббим, модомики мен кўп ўтмай бу кичкина черковни қолдириб, дунёнинг бошқа тарафига жўнар эканман, мен уларни Сенга топшираман, улар эса менинг бир бўлагим, бир сўз билан айтганда, мен уларни жуда яхши кўраман. Ахир улар Сен учун Руҳан ҳамда Ҳақиқат Каломи билан тўлганлар. Ва мен ўтинаман, Сен уларни дуо қилгин, Раббим, Масиҳнинг севги ришталари билан бирдамликда сақлагин.E-3 And now as I have to leave the little church right away now for the other parts of the world, I'm committing them to Thee, Lord. Which, they are a part, the apple of my heart, as to say. They are the—the ones that's been begotten to You, by the Spirit and by the Word of Truth. And I pray that You will bless them, Lord, and keep them closely knitted together by the bonds of the love of Christ.
E-4 Бизнинг қадрдон севимли чўпонимизни дуо қилгин. Биз ёлворамиз, Сен уни Каломни Муқаддас Руҳи ила мойлагин, улар учун очгин ва бу подани озиқлантиргин.E-4 Bless our dear beloved pastor, the shepherd. We pray that You'll anoint him with the Holy Spirit, of Thy Word, and reveal to them and feed the flock.
E-5 Ва бир куни, яқинда, Сен бу кичик черковни, Озуқа ғамлаш кераклигини ва шундай вақт келади буни барчаси керак бўлишини, ваҳийда кўрсатдинг. Сотманн ака ва Вудс ака бошқа жойга ўтишга тайёр бўлганларини кўрганимизда... Бироқ Сен: “Ўша вақт учун бу Озуқани шу ерда жамла”, — дединг. Раббим, мен Ҳурмат билан буни қилишга ҳаракат қилдим.E-5 And once, just a while ago, when You showed the vision, the little tabernacle here, about to store up the Food, that there would come a time when this would all be needed. When we seen Brother Sothmann and Brother Woods ready to cross over into another country, to… But You said, "Store up this Food here for the time." Lord, reverently I've tried to do that.
E-6 Ва мана бугун эрталаб, мана шу дарсимизда, қайсики ҳақида биз ўйлаган эдик, Раббим, ёлвораман, ҳаммасининг охирида Сен — бу Худо, ва бу Сенинг Сўзинг ва Сенинг Ҳақиқатинг эканлигини кўрсатгин. Худойим, худди аввалгидек халқ Худованднинг марҳаматида озиқланиб ўсиши ва ушбу кунда бу бизга юборилган Унинг буюк инояти эканлигини улар кўра олишлари учун бергин буни. Ота, шу ерда турганларни ва шу ерда бўлмоқчи бўлганларни дуо қилгин. Барча шон-шуҳрат Сенга бўлсин, Исо Номидан сўраймиз. Омин.
Энди Раббим истисносиз, барчангизни дуо қилсин.
E-6 And now, this morning, in this lesson that we have thought of, I pray that You will cap it all off, Lord, to show that You're God, and this is Your Word and Your Truth. Grant it, Lord, that the people might feed thereon and grow fat, as it was, in the grace of God, that they would see that it's God's great mercy to us in this day. Bless all that's present and those who would like to be present, Father. And get glory to Thyself, for we ask it in Jesus' Name. Amen.
The Lord bless each and every one of you now.
E-7 Фақат бошлашимиздан олдин, менимча, бу ерда бизда Коллинзларни чақалоғи бор. Бир неча дақиқа аввал мен отаси билан учрашдим, ва...ва у чақалоқни бағишламоқчи эди. Шундай экан, биз буни ҳозир қилишни истаймиз: бу кичкинтойни бағшида қилиш хизматини ўтказишимиз учун ё Коллинз Ака ёки Опа болани олдинга олиб келишсин.E-7 And I believe, just before we start, we have a little baby here, a Collins. I met the father just a few moments ago, and—and he had a little baby he wanted dedicated. And we want to do that now, if Brother or Sister Collins, one, will bring the little one forward so we can have the dedicational service for this little fellow.
E-8 Биласизми, жўнаб кетаётганимда, бундан менга, албатта... Модомики улар — содиқ аъзолар ёки...Масиҳ Танасининг... Эътибор беринг мен “черков”ни эмас, балки “Масиҳ Танасини”, — дедим, шу ерда мана шу Танани, Унинг Танасини қисмини.E-8 Leaving, you know, why, it causes… as these are loyal members or… of the Body of Christ. You notice, I never said "of the tabernacle." "Of the bodies of Christ," the… this body here, a part of His Body.
E-9 Улар ҳозир ўз кичкинтойларини бағишламоқчилар. Лекин, менинг назаримда, чақалоқни ушлаб бунақа иш билан шуғулланишимга доим хотинимни ҳаваси келади. Ҳм-ҳм. Невилл ака, марҳамат, олдинга ўт.E-9 And they got a little fellow here they want dedicated. And—and this is always a job I think my—my wife envies me of, to hold the babies. Uh-huh. And Brother Neville, if you'll come forward, if you will.
E-10 Ака, исминг нима? [Отаси айтаяпти: “Клайд”.—Таҳр.] Бу бизнинг азиз биродаримиз, ҳурматли Коллинз Вилбарнинг туғишган акаси Клайд Коллинз ака ва унинг аёли. Коллинзлар оиласида тўлишиш бўлганини кўриб турибман, бу бола ҳам жуда ёқимтой экан.E-10 What is your first name, brother? [The father says, "Clyde."—Ed.] This is Brother and Sister Clyde Collins, is the brother to our precious brother here, Reverend Collins, Wilbur. And they've had an increase to the number of Collinses here, I see, and a very cute little fellow.
E-11 У қанчалик Коллинз Опа? [Онаси айтаяпти: “Деярли тўрт ойлик”.—Таҳр.] Қарийб тўрт ойлик. Унинг исми нима? [“Марк Давид Коллинз”.] Марк Давид. Бу жуда яхши исмлар. Кичкинтой шунақа хушрўй. Бола анча йириккина деган ҳам бўлар эдим.E-11 How old is he, Sister Collins? [The mother says, "Almost four months."—Ed.] Almost four months. And what's his name? ["Mark David Collins."] Mark David. That's a very fine name. He looks like a very fine boy. Say, he's kind of a big boy, too.
E-12 Мен биламан, бунда оналар бу болани муносиб тақдирлай оладилар. Наҳотки чиройли эмас? Ҳм-м. [Бранхам ака Марк Давидни кўтариб йиғилишга кўрсатаяпди—Таҳр.] яхши, энди бошимизни эгамиз.E-12 Now I know the mothers here can appreciate this little fellow here. Isn't that a doll? [Brother Branham holds Mark David up before the congregation—Ed.]
All right, as we bow our heads now.
E-13 Осмондаги Ота, бу ёш ота-она Парвардигор Худованд учун асраб-авайлашга уларнинг қўлига, уларнинг бу итифоқига берилган шу кичкина азиз одамча билан бу ерга келишибди. Улар ҳурмат билан бу кичкина Марк Давидни Қудратли Худовандга бағишламоқ мақсадида олиб келишаяптилар, Қайсики У бу бебаҳо болани соғ-саломат, кучли қилиб Худонинг улуғворлигига тарбия қилиш учун уларнинг қарамоғига берди.E-13 Heavenly Father, as this young father and mother comes with this little, precious lump of human flesh that's been given to their union, placed into their hands for a keeping for the Lord God. They reverently bring this little Mark David here for dedication to the Almighty, Who has give this precious little boy, fine health and a fine boy, into their care, to be raised for the glory of God.
E-14 Ё Раббим, ота-онани дуо қилгин. Уйингиздаги хум ҳеч қачон бўшамасин ва кўзача ҳеч қачон қуримасин. Раббий, оиланинг отаси соғ-саломат ва бу боланинг озуқасига ишлаб топишга қодир бўлсин; онаси соғлом бўлиб уни пишира оладиган ва уларни юраклари, Раббим, болани ўргатишга, уни Худонинг танбеҳларида тарбиялашга тайёр бўлсин.E-14 Lord, bless the father and mother. May the barrel never be empty, at the house, or the cruse never run dry. May the father be well and able, Lord, to work and to make food for the little fellow; may the mother be well and able to prepare it; and their hearts prepared, Lord, to teach the little fellow, to raise him in the admonition of God. Grant it, Lord.
E-15 Энди улар ўз қўлларидан бу азиз болани, митти Марк Давидни менинг қўлларимга бердилар. Шу боис мен бу черков руҳонийси билан биргаликда уни Сенга Исо Масиҳ Исми ҳақи фидоий ҳаёт учун бағишлайман. Бергин буни, Раббим. Унинг ҳаётида улуғлангин. Унинг умри узоқ бўлсин, агар Сенинг иродангда бўлса Раббий Исонинг Келишигача яшасин. Агар шундай бўлса, унда у келажакда Раббий Худованднинг Мактубини етказсин. Бергин буни. Уни соғлигини ва бахтини асра ва унинг юраги доимо Худонинг олдида тўғри ишлар қилишга мойил бўлсин. Исо Масиҳ Исми ҳақи бу гўдакни бағишлаб Сенга келтирамиз. Омин.E-15 Now from their arms, to mine, comes this lovely child, little Mark David. And I present him, with the elder of the church here, to You, in the Name of Jesus Christ, for a life of service. Grant it, Lord. Get glory out of his life. May he live a long life, even to this Coming of the Lord Jesus, if that be pleasing to You. And, if so, may he come to pack the Message of the Lord God, in the age that is to come. Grant it. Keep him healthy, happy, and may his heart always be set on doing the things which is right, before God. In the Name of Jesus Christ, we offer the child to You, in dedication. Amen.
E-16 Худо сизларни дуо қилсин. Худо сени дуо қилсин, Коллинз Опа, бу ажойиб ўғилчани ҳам, сени ҳам, Коллинз Ака. Худо сизларга ёр бўлсин.
“Уларни келтиринг”, ҳамма биргаликда:
Олиб кел, олиб кел,
Уларни тез Масиҳга келтир,
Олиб кел, олиб кел,
Бу кичкинтойларни Исога.
E-16 God bless you. God bless you, Sister Collins, and this fine boy, and you Brother Collins. God be with you.
Bring Them In, all of us together.
Bring them in, bring them in,
Bring them in from the fields of sin;
Bring them in, bring them in,
Bring the little ones to Jesus.
E-17 Бу менга ёқади. Шайтонда имконият бўлишидан олдин уларни Исога келтиринглар. Уларни ҳаёти Исога хизмат қилиш учун тақдим этилган.E-17 I like that. See, bring them to Christ before the devil even has a chance. They're already presented to Him then for a life of service.
E-18 Ким билади, бугун Даухлар оиласи келганми, улардан бирор киши келганми ё йўқми? Даух Опа? Браун Ака шу ердамисан, Браун Ака? Ха, мен хурсандман. Ва... Даух ака биз биланми ҳали ҳам? Жуда соз! [Том Браун Ака Уилльям Даух Акани аҳволи тўғрисида айтиб бераяпди—Таҳр.] даух ака бизларни тарк этишига сал қолди. Тушунаяпсизми, бизлар жуда кўп гапира олмаймиз, аниқроғи, жуда кўп сўрай олмаймиз, Худо уни яшайди деб айганидан ҳам мана йигирма бир йил ўтиб кетди. Яъни у Худо яшаш учун ажратган одатдаги ҳаёт ёшини яшаб бўлди.E-18 Does anybody know whether the Dauch family, any of them, got down today, or not, Sister Dauch? Brother Brown, are you here, Brother Brown? Yes, I'm glad. And the… Brother Dauch is still with us? Wonderful! [Brother Tom Brown comments about Brother William Dauch's condition—Ed.] Brother Dauch almost left us. See, we can't say too much or ask too much, he's already twenty-one years past the time that God told him to live. That's a ordinary lifetime, past the time that God told him he could live.
E-19 Бир куни эрталаб бизга у...у ўлаяби деб қўнғироқ қилишди ва бизлар у ерга югуриб бордик. Ва Раббим унга ҳақиқатан меҳрибон, уни сақлаб қолди. Мен уни тайёр ва у Раббимизни Келишини кутаяпти холос, деб ўйлайман. Аммо, биласизми, бизлар бир-биримизни ушлаб турибмиз. Биз шунчаки... Бу қария мен учун бу ерда худди...худди отамдек.E-19 But we had a call the other morning, that he was—he was dying, and we rushed up there. And the Lord God was really good to him, has spared him. Just, I think he—he's ready and just waiting the Coming of the Lord. But, you know, we all hold on to one another. We just… The old fellow is like a—like a dad to me here.
E-20 Эсимда, уни қандай шу ерда эски чодирда ўтирганини, эски бинода қачонки у... Исо Масиҳ Исмида сувда чўмдирилишга Нур порлаганида у дарҳол келди, тахминан саксон етти ё саксон саккиз ёшида ҳассачаси билан бу ерга чиқди ва: “Мен ҳозирни ўзидаёқ бориб чўмдирилишни хоҳлайман”, — деди. Кимдир бориб унга кийим олиб келди. У кейинги сафаргача кута олмади, у айнан ўша вақтда, ўша пайтни ўзида боришни истади. Менга ҳам...менга бунақаси ёқади.E-20 I remember him sitting right down here in the old tabernacle, the old part, when he… that Light flashed across, on that water baptism in the Name of Jesus Christ, right out of there he come. And about eighty-seven or eighty-eight years old, on a stick, come right up here and said, "I want to go right in there and be baptized." Somebody went and got him some clothes. He couldn't wait till the next time; he had to come right then, right then. So I—I like that.
E-21 Яқинда у (мен у билан гаплашган эдим): “Бранхам ака, нима деб ўйлайсан, ҳозир менда ҳаммаси жойидами?”, — деди.E-21 He said, the other day, I was talking to him; he said, "Do you think I'm all right now, Brother Branham?"
E-22 Мен: “Сиз бирор марта шифокорга кўринганмисиз?”, — дедим.
“Бўлмасам-чи”, — деди у.
E-22 I said, "Did you ever go to a doctor for a physical checkup?"
He said, "Yes, sir."
E-23 Мен: “Шифокор қулоғига стереоскоп тақади ва юрагингизга қўйиб юрак урушингизни текширади, электрокардиограмма қилади; сўнг қон босимингизни ўлчайди, ҳар хил асбоб-ускуналар билан сизнинг жисмоний аҳволингизни текшириб, пешоб ва шунга ўхшашларни таҳлил қилади. У буни мана бундай қилади: у китобга қарайди, қаерда мутахассислар турли мавзуларга ёзганлар: ʻАгар бу нарса юз бераётган бўлса, демак ана бу жойида эмасʼ, — деб”, — дедим.E-23 I said, "The doctor will put stethoscopes in his ears, and put them on your heart, see if your heart is beating right; and an electrical cardiogram, and then blood pressure, urine test, and so forth, instruments, to find out where your physical being. Now, the way he does that, he looks back on a—a book here, where specialists on these different subjects writes down, 'If this takes place, this is what's wrong.'"
E-24 Ва мен дедим: “Менда эса фақат битта стереоскоп бор — бу Инжил (тушунаяпсизми?), жон учун”. Ва мен: “Ҳозир мен сизни текшираман”, — дедим. Мен дедим: “Юҳанно 5:24 да: ʻМенинг Сўзларимни тинглаганʼ, — деб айтилган”. Мен дедим: “Бу шунчаки ўтириб Уларни эшитиш эмас. Бу — қабул қилиш демакдир (тушунаяпсизми?), Уларни қабул қилиш, Уларга ишониш. Сизнинг ичингизда нимадир бу тўғрилигини айтади. Сиз Уларни қабул қилдингиз, сиз Уларга ишонасиз, Улар — сизники. ʻТинглаган, — бу энди сизники, — Менинг Сўзларимни ва Мени Юборганга ишонган...ʼ Сиз бунга ишонасизми?”
У: “Ишонаман”, — деди.
E-24 And I said, "Now, the only stethoscope that I have is the Bible, see, for the soul." And I said, "I'm going to give you the test." I said, "Saint John 5:24, said, 'He that heareth My Words.'" I said, "That isn't just sit and listening to It. That's receiving It, see, receiving It; you believe It. Something inside of you tells you It's right. You've accepted It, you believe It, It's yours. 'He that heareth,' It's already yours, 'My Words, and believeth on Him that sent Me.' You believe that?"
He said, "I do."
E-25 Мен дедим: “Унда мен сизга Бош Шифокор нима деганини айтаман: ʻУ ўлимдан Ҳаётга ўтди ва энди ҳукмга келмайдиʼ.” Дедим: “Менингча сиз Китобларга кўра, кўрикдан ўтдингиз”.E-25 I said, "Then I'll tell you what the Chief Doctor said, 'He is passed from death unto Life, and shall no more come into condemnation or judgment.'" I said, "As far as I know, according to the Books, you've passed the examination."
E-26 Шундай кекса одам, қарийб юз ёшдаги — черковга умуман келмаган, бироқ унинг йўлида биринчи бор Нур порлаганидаёқ — у Буни қабул қилди. Бу тақдир этиб солинган уруғни кўраяпсизми? Аҳа. Худди шундай. Кўраяпсизми, унга Нур тушиши билан шу заҳоти Ҳаётга келади.E-26 That old man, of nearly a hundred years old, not a churchman at all; but just the first time that Light flashed across his path, he received It. See that predestinated seed laying there? Uh-huh. Yes, sir. See, as soon as the Light strikes it, it comes to Life right quick.
E-27 Хуллас, бугунги кун иссиқлигини биламан ва сизларни шунақа тиқилинчда ўтириш керак бўлган йиғилишга чақирганимдан менга озгина ноқулай. Аммо, Худонинг инояти билан кетишимдан олдин яна бир йиғилишни ўтказишга қарор қилдим, умид қиламанки, узоқ вақт эмас.E-27 Now, I know it's hot today, and I look like it's hard for me to call you people together for a service where you set jammed in like this. But yet I—I thought, by the grace of God, that I'd would have another service before I had to leave you all; for a short season, I trust.
E-28 Ва эртага тунда чоршанбадан бошлаш учун Чикагога боришим керак. Агар иложи бўлса, у ерга эрта боришга ва бир қатор йиғилишларни бошлашдан олдин бироз дам олишга қарор қилдим. Менимча, бу уларда... [Бранхам ака эълонни қўлига олаяпти—Таҳр.] Мана, худди шу ерда буни кўрдим. У ерда бу эълон бор унинг номи Мэринго...[Кимдир: “Мэриголд”, — деди.]...деган жой, ҳа, Мэриголд, Мэриголд, ҳа, шундай жой...арена. улар Мэриголд аренасида чоршанба кечкурун бошланиб якшанбагача давом этади. Шунингдек тўлиқ инжил тадбиркорлари ҳам шанба эрталабга нонушта ташкиллаштирадилар. Фақат айнан қайси жойни улар эълон қилганини мен аниқ билмайман. Йўқ. Демак шанба кечқурун Лейн-Текда, мен бу эълонда кўраяпман.E-28 And I've got to go now tomorrow night, to Chicago, to begin Wednesday. I thought I would get there a little early, if possible, and rest up a little before beginning a series of service. And I believe they've got it… Here, I was looking at it right here. It's—it's advertised up there. It's called the Marengo… [Someone says, "Marigold."—Ed.]… area, yeah, Marigold, Marigold, yeah, area arena. Marigold Arena is where it to be held, beginning Wednesday night, through Sunday. And the Full Gospel Business Men has a breakfast, also, on—on Saturday morning. And I don't know just exactly where they got that advertised, where. No. Then Saturday evening is at the Lane Tech. I see here it's—it's advertised.
E-29 Хуллас, агар сиз ўша ерда ёки ўша жойга яқинроқ бўлсангиз, биз ҳар доимги ўтказадиган оддий Ҳушхабар бўлади. Ваъзларнинг аксарияти, асосан, бу ерда илгари ўргатилган нарсалар ҳақида бўлади, чунки биз буни шу ерда кассеталарга ёзамиз, тушунаяпсизми. У ерда улар эътироз билдиришлари мумкин, аммо агар улар бу ерда чиқарилган ленталарни олсалар, умуман тинглашни хоҳлайдиларми ёки йўқ, бу уларга ҳавола. Улар айнан шу ердан чиқарилади. Бу ерда минбар ўзимизники.E-29 Now, if you're around in that area, or up there, it's be a regular, just a regular evangelistic service like we have at any time. Most of the Messages will be primarily on something that's been taught here, 'cause here is where we make our tapes, you see. Out there they can fuss. But if they get tapes made from here, that's up to them if they want to listen to any tape. It comes right from here. This is our own pulpit.
E-30 Шундай қилиб, мен улар билан одатда жуда чуқур бўлмаган нарсаларга тегинишга ҳаракат қиламан, чунки уларнинг аксарияти юз бераётган воқеаларни юзаки тушунишади... Аммо бу ерда, айнан шу ердан гапириш учун Худо юрагимга солган ҳамма нарса гапиришга ҳақлиман деб ўйлайман. Шунинг учун бизнинг барча ленталаримиз айнан шу ердан чиқарилади. Тушунаяпсизми? Ва ҳозир ана у хонада, хира ойна ортида одамларнинг бошларини кўриб турибсиз, ўша ерда улар магнитофонлар билан ўтирибдилар.E-30 So out there, usually I try to pick around on something not very deep, because many of them are shallow in experience and what comes in. But here I feel I have a right to say whatever God puts upon my heart, to say it from right here. So our tapes are all made from right here. See? And they're right in the room there now, you can see their heads up over the clouded glass in there, where they're sitting with their recorders.
E-31 Шунақа, агар сиз йиғилишга келишни хоҳласангизлар биз жуда-жуда хурсанд бўламиз. Фақат сиз агар у ерга келиб айнан қаерга боришни билмасангиз, унда сиз шунчаки тўлиқ Хушхабар аъзолари билан боғланлан нг ёки...ёки Карлсон ака билан, ва у...у сизга айтади... Сизларга у ёки “Филадельфия” черкови, ёки улардан бирор киши айтиб юборади; улар ўша ерга қандай етиб боришни аниқ тушунтира оладилар.E-31 Now, and if you want to come to the meeting, we'd be most happily to have you. Just, if you get there, don't know just where to go, why, just contact any of the Full Gospel people, or—or Brother Carlson, and he'll—he'll tell you that's… He can advise you, or the Philadelphia Church, or any of them, they can tell you right how to get to the place.
E-32 Ундан кейин мен душанба кечқурун қайтаман, кундузи ё кечга. Сешанба куни болаларни мактабга жўнатиш учун Аризонага қайтиб кетамиз. Ва ундан кейин, мен аниқ билмайман яна қачон қайтиб келамиз, чунки Раббим...У менга кейин нима қилишимни кўрсатишини хоҳлайман.E-32 Then I come back next Monday evening, sometime, afternoon or evening. And Tuesday we go back to Arizona for—for put the children in school, and so forth. And then I don't know just exactly when to be back again, because, the Lord, I want Him to lead me just on what to do.
E-33 Жуда ғалати воқеа содир бўлди. Мен бемалол... Мен биламан бу лентага ёзилмоқда ва буни лентага ёзилиши ҳеч халақит қилмас эди. Шунинг учун мен айнан Руҳнинг бошқаруви ҳамда ваҳий пайдо бўлган пайтда айнан У ҳаракатланаётган фурсатни бой бермасликни истайман. Бу... Хуллас охирги йил...менимча бу йил (бу охирги йил) менинг бутун хизматимнинг содир бўлажак нарсалар ҳақидаги ваҳийларга энг бой бўлганларидан бири эди; ва биласизки, бу содир бўлишидан олдин башорат қилинган эди ва ҳаммаси худди айтилганидек амалга ошди.E-33 A very strange thing happened. I might as well… I know this is taped, and I might as well place it on here. And right while visions and leadings of the Holy Spirit is moving, I like to strike just exactly while It's moving. That's… Now, in the last year it's been one, right along with one of the most highest time for visions that I've ever had, in all my ministry, has been this last year, of things that has taken place, that you people know that it's foretold before it happens, and it happened just the way it—it said.
E-34 Шундай қилиб биз яна бу ерга келдик ва...кўришга.бу ерни об-ҳавоси менга умуман ёқмайди, чунки мен...шу ерга келишим билан оёқдан қоламан. Ва мен шунчаки... мен шу тепаликдан ўтиб, шу водийга тушсам ва шу ерда ўн дақиқа бўлсам бас — менда қичитқи, (об-ҳаво туфайли) кўнгил айниши, бош айланиши бошланади, ҳамма нарса ғамгин, қоронғу туюлади ва мени бу ердан кетишимга тўғри келади. Тушунаяпсизми? Шу кунларда хотиним билан гаплашдим...E-34 Now, we come back here, and—and to visit. The climate in this place, I certainly don't like, 'cause I'm… just breaks me down as soon as I get here. And I just… I can cross the top of the knobs up there and come down in this valley, and I'm here about ten minutes and I got hives, get sick. Weather, swimmy-headed, everything looks spooky, dark, and I—I just have to get out of it. See? And the other day I was talking to the wife…
E-35 Лекин нима мени тортади...биринчидан, мени бу ерга айнан сизлар тортасизлар, тушунаяпсизми, бу черков. Сизларни ишонтириб айтаманки, умримда бўлган ҳамма жойлардан кўпроқ шу ерга келишни ва Хушхабарни ваъз қилишни яхши кўраман. Қарабсизки, бу ерда биз ленталарни бошқа жойлардан ўн баравар яхшироқ чиқара оламиз. Тушунаяпсизми? Кўраяпсиз, мана нима учун мен: “Худо қаерда бирон бир нарса қилса — ўшани ушлаб ол”, дейман. Аммо менимча, ҳамма гап шундаки, У мени биринчи марта чақирганида бу ердан кетишдан бош тортдим ва шунинг учун келганимда У мени бу ерда беҳаловат бўлишимга йўл қўймайди. Итоат этиш қурбонлик қилишдан яхшироқдир.E-35 But what brings me in, first, what brings me in here, is you people, see, this church. I tell you, of all the places I ever went in my life, this is my favorite place to come preach the Gospel. And looks like that we can make a tape from here that's ten times better than anywhere else. See? See, that's the reason I say, "Where God is doing something, then stay right with that." But I think, where the great thing is, that was me failing to go out at the first time when He called me, and therefore He makes it kind of rough on me when I come in. Obedience is better than sacrifice.
E-36 Шундай қилиб, мен ҳар доим у ерга ва ортга қайтиб, чодирда ваъз қиламан. Ва бу шаҳардан бўлмаган одамларни, сизларни хабардор қилишади. Билли Поль шу ерда бўлади, офисни ўзида, ва...ва исталган вақтда у билан боғланишингиз мумкин. Ва биз бу ерга ўтказиш учун яна келамиз... Ва шунда биз, агар Раббимиз хоҳиши бўлса, дарҳол Етти Карнайларни бошлаб юборамиз, охирги Етти Бало ҳамда Косалар, ва ҳоказолар, агар бўладиган бўлса; балки об-ҳаво бироз салқинлашар, ёки яна қачондир, Раббимиз қандай бошқарса.E-36 And then I'll be coming back and forth, all the time, preaching in the tabernacle. And you people that's from out of town, you'll be notified. Billy Paul will be here, right in the office, and—and can be reached at any time, through him. And we'll be coming back here, hold… And then the Seven Trumpets is coming up right away, the Lord willing, Seven Last Plagues, and the Vials, and so forth, just as we can, get a little cooler weather, maybe, or something, however the Lord leads.
E-37 Шундай қилиб, яқинда мен келганимдан кейин...нимадир ҳақида савол кўтарилган эди...кимдир менга чек берган тўғрисида, ва у ерда “шахсан сизга”, яъни, айнан менга ва фақат менга, “солиқ тўланган, текин” ва ҳоказолар ёзилган эди. Биз бордик энди ва, умуман олганда, бу чек менга кераклигини Билли билар эди ва мен...E-37 And now, the other day, coming in, there was a question brought up about something, about someone had given me a—a check, and it said "personally," exactly just to me, and me only, "tax paid, free," everything else. Well, we went, and Billy knew that I kind of had need of that check, now.
E-38 У бориб ҳуқуқшунослардан бу чек бўйича нақд пул олиш бизга мумкинмилигини сўради. У деди: “Албатта, ахир у — Америка фуқароси. Нега нақд пул ололмайди? (Кўраяпсизми?) Бу ерда ʻсолиқ тўланганʼ ва бошқалар ёзилган, ʻтекинʼ. Ҳар қандай фуқаро буни қила олади”.E-38 He went and asked the attorneys if we could cash it. He said, "Why, he's an American citizen. Why can't he cash it? See, says, 'tax paid,' and everything else, 'free.' Any citizen can do that."
E-39 Бироқ бу уни (Биллини) қониқтирмади, шунинг учун у молия инспекторига мурожаат қилди. У: “Албатта, у нақд пул ола олади”, деди. Деди: “У — Қўшма Штатлар фуқароси”.E-39 So then he couldn't be satisfied with that, Billy, so he goes to the public accountant. He said, "Why, certainly, he can cash that." Said, "He's a citizen of the United States."
E-40 Хуллас, бу ҳам унга камлик қилди, шу сабабдан у Мерл Миллерга (у Индиаполисда солиқ қўмитаси бошлиғи) қўнғироқ қилди, ва мана...Айс ва Миллер, улар бизнинг ишончли вакилларимиз. Шундай қилиб: “Шубҳасиз, ҳаммаси жойида. (Кўраяпсизми?) Албатта, у бу чекни олиши мумкин. Бу...бу унга деб ёзилган ʻфақат имзо қўйиладиʼ.” Фақат мен унга имзо қўя оламан ва ҳоказо, ва унга бизнинг муҳримизни қўйиш мумкин эмас эди.E-40 So, well, he couldn't think good about that, so he called Merle Miller, that's the head of the—the tax association at—at Indianapolis there, was our attorneys, and so Ice and Miller. So, "Sure, it's all right. See? Sure, he can have that check. It's—it's—it's made out to him, 'endorsee only.'" I can, only one can endorse it, so forth, and it couldn't be stamped with our…
E-41 Тушунаяпсизми, мен ҳеч қанақа чек бўйича пул олмайман. Ўша сафар худди шу нарсада мени тутган эдилар. Кимдир менга йиғилишга бир даста чекларни олиб келадида: “Мана, Бранхам ака”, дейди. Мен ўқийман: “Уилльям Бранхам, Уилльям Бранхам...” Ҳукумат эса доимо бу нарса билан шуғулланиб келган. Ва мен уларни ўзимга имзолаганман ва қарзларни тўлаганман, лекин шунга қарамай улар менга солиқдан уч юз минг доллар тўланмаган қарзим борлигини айтдилар. Шундай қилиб...шунда шов-шув ҳам мана шундан бошланиб кетди.E-41 See, I don't cash no checks. That's what they got me for the other time. Somebody bring in a bunch of checks, and say, "Here, Brother Branham," at the meeting. I'd say, "William Branham, William Branham…" Well, the government was taking care of all that, all the time. And I was signing them to myself and was paying the debts out there, but they said I owed delinquent taxes on all of it, anyhow, three hundred thousand dollars. So—so then that's where the fuss came.
E-42 Шундай қилиб, мен бу чекларни топширишим билан, вой онажоним! Яна ўша агент келди ва: “Энди биз яна сенга иш очамиз”, деди. шунинг учун аҳвол кескинлашди.E-42 So then as soon as I put this check in, whammy, here come the agent right back, said, "We'll reopen the case for him now." So it made it kind of rough.
E-43 Ли Вейл ака ҳам, мана шу ерда утирибди, (агар буни айтсам ҳеч нима қилмайди деб ўйлайман), биз шунчаки... У келди, ва бу ажойиб, ўқиб чиққан баптист... Яқинда мен уни Исо Масиҳ Номи билан сув ҳавзасида сувга чўмдирдим — Ли Вейл акани. У ҳақиқатан ҳам ажойиб одам, Масиҳдаги биродар. У бизга бу ерда ваъзлар ҳам қилган ва олий маълумотли зиёли, шунингдек Руҳ бошчилигидаги одам. Унинг устига Нур тушганида у қочишга ҳаракат қилганини айтди, бироқ у буни уддалай олмади, шунинг учун бир куни эрталаб мен уни шу ерни ўзида сувга чўмдирдим. Бошқа чидай олмади, шунинг учун биз бу ерга пастга тушдик, кийиндик ва сувга кирдик ва у Исо Масиҳ Номига сувда имон келтирди.E-43 And Brother Lee Vayle sitting here, I guess it's all right to say it, we just… He had come down, and this fine scholared Baptist here had… I baptized him in the Name of Jesus Christ, here in the pool the other day, Brother Lee Vayle. And so he's really a fine man, a brother in Christ. He's preached for us here before, and highly intellectually educated, and, besides that, a Spirit-led man. When the Light flashed across him, he said he tried to get away, but just couldn't do it, so I baptized him right here the other morning. Couldn't stand it any longer, so we just come down here and put on our clothes and went in, and was baptized in the Name of Jesus Christ.
E-44 У бундай Руҳий озуқани олгандан кейин балки энди жисмоний озуқа устида бир оз суҳбатлашишга тўғри келади деб ўйладим. Шунинг учун биз “Зангори Чўчқа” кафесига бориб ўтирдик ва ҳангомалашиб қолдик, савол туғилди: “Қандай қилиб одамларни сиз ҳақингизда шундай гапиришларига йўл қўясиз?”E-44 Well, I thought, being that he had taken that fine spiritual food, maybe to talk a little bit we would take some natural food. So we goes over to the Blue Boar, and sets down, was talking, and the subject come up, "How do you let people talk about you like that?"
E-45 Шундай қилиб, Вейл ака — мен билган энг ажойиб одамлардан бири, лекин, биласизми, мен уни доим “тепкини жуда тез босади” деганман. Шундай қилиб, у... Хуллас мен дедим... Умид қиламан, сен қарши эмассан, Вейл ака. Шундай қилиб, у... Мен дедим: “Дарҳол қизишма. Оғир бўл. Ахир Худо қилаяптику буни ҳаммасини”.E-45 Now, Brother Vayle is one of the finest man I ever knowed, but he's "just a little too quick on the trigger," I always told him, you know. And so, he, so I said… I hope that's all right, Brother Vayle. So he… I said, "Don't fly loose all at once. Sit still. God is the One that's doing it."
E-46 У: “Ҳа-а, балки бунақа қилиш сени қўлингдан келар, келаяпти ҳам”, — деди...у деди... Лекин, нима десам, у...у... Мен уни жуда ақлли деб ҳисоблайман, шунинг учун унга шунақа ақлли, интеллектуал одамлар учрайди; шундай қилиб у гапга кўмиб ташлай олади, улар эса бирон нарса дея олмай қоладилар. Бор гап шу.E-46 He said, "Ah, it might be all right for you," he said, he said. But, well, he—he… I believe he—he is so smart till that's what he's been meeting, those smart intellectual people; so he just knows how to pour it in there, and they ain't got no place to stand. That's all.
E-47 Шунинг учун мен: “Вейл ака, қулоқ сол” — дедим. Мен: “Бир куни Довуд, уни ўз ўғли тахтдан туширганида қўзғолон вақтида тахтни тарк этди, Исроил бўлинди ва Довудни тахтдан ўзини ўғли туширди, ва у шаҳардан чиқиб кета туриб йиғлади. Ва бир одам, кимгаки, билсанг, унинг охир замон мактуби ёқмас эди, унга буни фарқи йўқ эди; шунақа қари чол, чўлоқ, ўша ердан ўта туриб уни устидан кулар эди, ва Довудга тупурар эди. Соқчи эса қиличини қўлига олиб: ʻНаҳотки менинг шоҳимга тупураётган бу кўппакни бошидан жудо қилмайман?ʼ, деди. Довуд деди:ʻҚўявер уни, буни Раббим қил деди унгаʼ. (Кўраяпсизми?) Унга тупуришни буюрди, унинг устидан кулишни, сўнг эса унга тупуришни?! Деди: ʻРаббим буни қил дедиʼ.” Хуллас биз биламиз нима билан туганини бу воқеани. Вейл акани фикрича, бунақа бўлиш учун ўта раҳмдил бўлиш керак экан.E-47 So I said, "Look, Brother Vayle." We was sitting at the Blue Boar. I said, "David, one day, after being throwed from the throne by his own son, run off the throne, mutiny, Israel divided, and David took off the throne by his own son, and was going out of the city, weeping. And a guy that didn't like his last-day message, you know; he didn't care for him; little old fellow, kind of crippled up, going along there, making fun of him, and he spit on David. And that guard drew that sword, said, 'I'll let the head of that dog stay on him, that spit on my king?' David said, 'Let him alone. The Lord told him to do that.' See? Spit on him, making fun of him, and then spit on him. Said, 'The Lord told him to do that.'" Well, we know the story, how it returned back. Brother Vayle thought that took a whole lot of grace to do that.
E-48 Шундай қилиб, биз қайтишга ва офисга киришга улгурмай, Билли Полга молия инспектори қўнғироқ қилди ва унга бу ҳақида айтиб берди. Шундай қилиб, Вейл ака мен билан уйга кирди. Уйга кирганимда мен хотинимга дедим (кеч тушган эди чоғи)... Биз хонага кирдик. Мен унга: “Мен сенга бир нарсани айтмоқчиман, азизам”, — дедим.E-48 So no more than coming back and entering the office, the public accountant called Billy Paul and told him about this. So Brother Vayle went up the house with me. When I walked in, I said to the wife… Long about sometime in the afternoon. We went in a room. I said, "I got something to tell you, Honey."
E-49 Айни чиқиб кетишимдан олдин гаплашган эдик. У деди: “Билл, мен сени Раббим у ерга жўнатганини биламан; биз ҳаммамиз буни биламиз, лекин У сени яна қайтишингни айтмаган”. У деди: “Мана нимадан мен хавотирдаман”, — деди.E-49 We just been talking before I left. She said, "Bill, I know that God sent you out there; we all know that, but He never told you come back. He said… Now, that's where I'm worried about."
E-50 Мен унга: “Бу сен ва болалар учун деб ўйлайман. Менга фарқи йўқ. Агар Раббим йўл қўйса қаерга бормай, мен ҳамма жойда Унга хизмат қиламан”, — дедим. Шунда мен орқага юрдим...ва шундай дедим унга. Мен шунчаки бурилиб шляпамни қўйдим.E-50 I said, "Well, I think it's for you and the children. Don't matter for me. I'm going to serve Him, Lord willing, wherever I go." And so walked back, and I told her about it like that. So I just turned around, laid my hat up.
E-51 Шунда кимдир нимадир деди: “Ох, бу солиқ йиғувчи! Ох, мен уни борку...” Қандайдир мана шунақа қизишди.E-51 And somebody said something, about, "Oh, this tax collector! We ought to go out…" Just kind of raided out something like that.
E-52 Вейл акага айтганларимни ўйламай туриб, мен: “Тинч қўй уни. Балки буни қилишни унга Раббий айтгандир”, — дедим.E-52 Not thinking of what I had told of Brother Vayle, I said, "Let him alone. Maybe the Lord told him to do that."
E-53 Мен буни айтишга улгурмаган эдим ҳамки, деворда Нур порлади ва унга ёзди (у ерда Вейл ака ва хотиним ўтирган эди): “Аризонага қайт”. Деворга ҳарфлар билан: “Аризонага қайт”, деб ёзди. Рост. Шундай қилиб, мен ортга, омин, Аризонага қайтаяпман.E-53 I no more than said that, till a Light flashed on the wall and wrote across there, Brother Vayle and my wife sitting there, "Come on back to Arizona." With letters wrote across the wall, "Come on back to Arizona." That's right. So here I go, amen, back to Arizona.
E-54 Шунақа, шу ҳафта дуоларга бой бўлди. Шу ҳафта бизда Етти Муҳрлардан бери кутаётган одамлар билан шахсий суҳбатлар бўлди. Ва шубҳам йўқки, баъзиларни, албатта, бутун мамлакат бўйлаб бошқа шаҳарлардан таклиф қилдик. Лекин ўша тонг, суҳбат бошланишидан олдин, хонада ўтирганимда Муқаддас Руҳ менга одамлар билган ҳамма нарсани, нимани сўрамоқчи бўлганини; саволларни улар истаган кетма-кетликда қўйишимга, ва уларнинг тушлари ҳамда таъбирини улар менга ўзлари айтиб беришидан олдин ҳаммасини аниқ қилиб ёзишимни кўрсатди.E-54 Now, this week has been a week of great blessings. We had private interviews this week, of people who had been waiting since the Seven Seals. And I don't doubt but some of them, course, was called in from out of the town, across the nation. But the morning before the interviews started, sitting in the room, the Holy Spirit let me write out exactly everything they knew, everything they wanted to ask, rotate the questions just the way they wanted to, and tell them their dreams and interpretation before they ever told me.
E-55 Шундай қилиб, одамлар бу ерда хонада ўтиришибди, у ерда. Мен ҳам дарҳол уларга сўз бераман. Улар: “Бранхам ака, мен ана бу учун келдим”, — дейдилар.E-55 Now, the people are in the room here, there. And I'd go ahead and let them talk. They'd say, "Well, Brother Branham, I come such-and-such."
E-56 Мен дедим: “Унутманглар, биз бу ерга ҳангома учун йиғилмадик. Биз бу ерга бир-биримиз билан суҳбатлашиш учун келмадик. Сизнинг фикрингизда, юрагингизда сизга дуч келган савол бор ва сиз у нима эканини билмайсиз. Шу боис, эҳтимол, мен Худони ёрдами билан унга жавоб бера оларман”.E-56 I said, "Now, remember, we have assembled here not for fellowship. We haven't come here to fellowship with one another. There is a question in your mind, in your heart, that—that you've stumbled into and you don't know what it is. And maybe I'll be able, by the help of God, to do it."
E-57 Мен дедим: “Эсингиздами, жануб маликасида ҳам, Сулаймонга келганида, саволлари бор эди. Ва Каломда Сулаймон унга жавоб бера олмайдиган биронта очилмаган ёки яширин қолган ҳеч нима бўлмаган эди деб айтилган”. Ва мен дедим: “Бу ерда Сулаймондан ҳам буюкроғи турибди. (Тушунаяпсизми? Бу шундай.) Раббий Исо ваъда қилган: ʻҚаерда Менинг Номим билан икки ёки уч киши йиғилса, Мен ҳам ўша ерда улар орасидаман. (Кўраяпсизми?) Ва нимаики ўйласалар ёки истасалар, ва сўрасалар, уларга бериладиʼ. Ва энди сизларда билмаганларингиз тўғрисида савол бор; шундай бир нарсаки, сиз унга қандай ёндашишни билмайсиз; у билан қандай иш тутишни ҳам билмайсиз”.E-57 I said, "Remember, the queen of the South had some questions, too, when she came to Solomon. And the Bible said there was nothing revealed or held back to what Solomon couldn't answer for." And I said, "A greater than Solomon is here. See? That's right. The Lord Jesus promised, 'Wherever two or three are gathered in My Name, there I am in the midst of them. And whatsoever thing they can think of, or desire, and—and shall ask, it shall be given to them.' And now your question is something you don't know about, something you don't know how to approach about, something you don't know what to do about."
E-58 Ва мен дедим: “Яна Каломда айтилган, ʻУндан қўрққанларни атрофини Худованднинг Фаришталари қуршаб оладиʼ. Хуллас, бу бешта туйғумиз кўрсатмайдиган бошқа оламда...”E-58 And I said, "Again, the Scripture said this, that, 'the Angels of God are encamped about those who fear Him,' so in another world where the five senses does not declare."
E-59 Бешта сезгимиз фақат шу дунё билан алоқага эга. Агар сизда сезги туйғуси бўлмаганида, сиз ҳеч нимани сеза олмаган бўлардингиз. Сезги туйғуси сиз учун ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмаган бўларди ва дунё бошқача бўлар эди. Агар сизни кўриш қобилиятингиз бўлмаганида, сиз кўриб турган ҳамма нарса бошқа дунё бўлар эди, сиз бу ҳақида ҳеч нима билмаган бўлар эдингиз. Шунинг учун Худо бизга фақат шу бешта туйғуга имкон берди.E-59 The five senses only contacts this world. If you had no feeling, you couldn't feel nothing. Feeling wouldn't be nothing to you; that would be another world. If you had no sight, what you look at would be another world, you know nothing about it. So these five senses is the only thing that God let us loose to.
E-60 Шундай қилиб, яна бири бор [туйғу — Тарж.], имон деб номланувчи. Лекин имон орқали норвондан кўтариласан ва, ниҳоят, шунақа баланд кўтариласанки, ваҳий деб номланувчи дунёга ёриб кирасан. У ерда сен кўра оласан.E-60 Now there is another one called faith. But by faith you walk up a ladder, and finally you can get so high until you break into another world, which is vision. There you can see.
E-61 Худди бир сиз сезги туйғуси билан айнан нимани сезишингиз мумкинлигини ҳеч қачон билмаганингиздек, буни ҳеч қачон кўрмаганингиздек, кейин эса кўзларингиз очилганда ва сиз буни кўра олганингиздагидек. Бу у учун сир бўлар эди, ваҳоланки, бу шундай.E-61 Just like if you never knowed what this was you was feeling with your sense of feeling, never seen it; then your eyes come open, you could see it. It'd be all a mystery to that person who never could see. It'd be a mystery to him, but yet that's it.
E-62 Ва бу ерда Раббим... Биз бу ердаги ҳар тарафдан — шимол, жануб, ғарбдан — бутун мамлакат бўйлаб мана шу суҳбат учун ушбу жойга келган одамлар билан бирга бўлишимиздан олдин... Ва улар ўз гапларини айтиб бўлишлари билан (улар бермоқчи бўлган айнан ўша саволлар, нимаики сўрамоқчи бўлган бўлса, ҳаммасини), мен: “Бунга қаранг”, — деб барча саволлар айнан улар берган тартибда...бермоқчи бўлган кетма-кетликда ёзиб қўйилганини, жавоблар ҳам, саволларга қандай жавоб берилган бўлса худди ўшандай ёзилган қоғоз парчасини кўтариб кўрсатардим. Раббий буюк. У ҳаммасини билади. Бироқ мени ўзимга келишим учун уч кун керак бўлди — бундай шунақа толиқиш бўлади. Ва мана, шундай бўлсада, буни кетишимиздан олдин қилишга қарор қилдим.E-62 And in there, the Lord… Before we got here, to people from across the country, everywhere, from north, south, west, come in for these interviews. And as soon as they'd get through talking, just exactly the questions they would ask, the thing that they would ask about, I would say, "Watch here," raise over, and there was a piece of paper with every question, and rotate just exactly the way they asked it, was going to ask it, their answer down here to the question just the way it was answered out. The Lord is great. He knows all things. But, yet, take me about three days to come out of that afternoon, what it was, such a tear-down. And now I thought to get it, though, before we left.
E-63 Ва ҳар бир одамга ўзига хос муомала мавжуд. Хуллас, шунақа деса ҳам бўлади...E-63 And there is the proper way, the real way of, to individuals. Now, there is things can be said.
E-64 Агарда одамлар бу ерда билганларида эди қанақа юрак сирлари ошкор бўлганини, унда бу бутунлай... Бу жуда ҳам даҳшатли бўлар, бу жиноятларга сабаб бўлар, бу нарса учун бири бошқа бирини отиб ташлаган ёки яна бошқа бир нарсалар бўлар эди, агарда буларни ҳаммаси шу ерни ўзида, минбарда, одамлар олдида...одамлар орасида мана шунақа аён бўлганида. Бу нарса қамоқ жазосига элтувчи жиноятлар ва бошқа нарсаларни келтириб чиқарар эди...E-64 And if the people is here, that knows that secrets of hearts that was revealed, that would absolutely… It would be horrible; it would cause crime, it'd cause somebody to shoot another, or something, if that would be revealed right here at the platform like this, in a public, in before the public. It would cause penitentiary offenses, and everything else, that would.
E-65 Лекин сиз мана шундай бирга ўтирганингизда, Муқаддас Руҳ...фақат икки киши. Аммо биз тушунамизки, улар менга ўта шахсий саволларини берганлар. Мен бу ҳақида ҳеч нима демайман. Ва уларга айтадиганларимни қилиб, бориб бу ҳақида айтадиларми ёки йўқ, бу уларни иши. Тушунаяпсизми? Бироқ бу нарса бизни ўртамиздаги суҳбатда аён бўлади. Яъни битта-биттада одам таклиф қиламиз ва ҳаммаси Муқаддас Руҳ билан тўлиқ ҳал бўлмагунича у ерда ўтирамиз.E-65 But when you're sitting together like that, the Holy Spirit, just two of you together. But we understand this, that what they asked me is private. I say nothing about it. And what I say to them, it's up to them whether they want to say it or not. See? But it's to be known between us, the interview. That's taking the person, one by a time, and sitting there until everything is completely settled, see, the Holy Spirit.
E-66 Ундан кейин, қаранг-а, қанақанги иноят — Муқаддас Руҳ менга ҳар бири ҳақида (улар каттагина навбат эди) уларнинг келишидан олдин ҳаммасини айтиб берган эди: бутун мамлакатдан одамлар келишди, мен уларни ҳаётда сира кўрмаганман. Ва ҳаммасини ёзиб олдим, улар буни билишлари учун, саволларни айнан уларга жавоб бериладиган тартибида ёзиб олдим.E-66 And then to think of the grace, the Holy Spirit telling me all about it, to each one, a whole line of them, before they ever even got here; across the country, coming, people I never seen in life. And write it out so that they would know, just a routine according to the questions the way they would answer it.
E-67 Бир биродаримизда илон уруғи тўғрисида саволи бор эди, унга мен тўлиқ жавоб беришга улгурмаган эдим, чунки уларнинг ярим соати ўтиб бўлди. Умид қиламанки, у аллақачон уларга қоғозда жавоб олган. Мен... У саволларини ёзган эди ва у барча саволларига жавоб олмади, шунинг учун мен шунчаки қоғозда ёзма жавоб бердим. Агар уни олмаган бўлса, улар Билли Полда. Мен биламан у киши шу ерда ўтирибди, бир неча муддат олдин кўзим тушганди унга. Шундай қилиб агар у...агар у уларни топмоқчи бўлса, улар қоғоз варағига ёзилган — сенинг саволларинга жавоблар.E-67 One brother had questions on the serpent's seed, that I didn't get to answer just exactly, 'cause their little half hour was up. I hope that he got it all right, the answers to it, on the paper. I… He had it wrote out, and he didn't get to all of his answers, so I just give him the writing back, the answers on the paper. If he hasn't, Billy Paul has it. I know the man is sitting here; I just looked at him just a few moments ago. So if he—if he wants to find that, it's wrote out on a piece of paper, your answers to your question.
E-68 Хуллас, о-о, биласизми, Раббий шундай меҳрибон. Умид қиламанки, ҳамма ўзини яхши ҳис қилаяпти. Аҳа.E-68 Now, oh, how good the Lord is! I hope everybody is feeling good. Uh-huh.
E-69 Шундай қилиб, келинглар эслаймиз (ҳозир мен мана бу рўмоллар учун ибодат қилганимда), Даух акани унутмаймиз. У қадрдон акамиз ва уни ҳам ибодатда эслашни хоҳлардим.E-69 And now let's us remember, and now when I pray for these handkerchiefs, to remember Brother Dauch. He is a precious brother, and we want to remember him in prayer.
E-70 Ва мен Ангрен акани кўраяпман, лекин Ангрен опани ҳеч қаерда кўрмаяпман, ҳаммаси яхшими у киши билан. Ҳа, мана унинг ёнгинасида ўтирган экан. Албатта. Ҳа. Мен хурсандман. Чунки бизга яқинда қўнғироқ қилиб... Опамиз ва уни қизи билан бахтсиз ҳодиса юз берди... Эслай олмаяпман... Даунин, Даунин. Йўлга югуриб чиққанлар, ва агарда Худони меҳрибонлиги бўлмаганда, уларнинг иккисини ҳам ўша ерни ўзида босиб кетар эди. Ва мана улар черковга келдилар — поездга ўтириб келдилар.E-70 And I—I see Brother Ungren, but I—I can't see Sister Ungren anywhere, whether she is all right now. Yes, sitting right out from him. Sure. Yeah. I'm glad. Cause we was called out the other night, in a… just a emergency case of her and her daughter, Sister… I… Downing, Downing. Run off the road, and just the grace of God, or they would both have been crushed to pieces right there. And here they come right on to church, got on a train and come on.
E-71 Мен сизларни ҳаммангизни ҳеч қачон унутмайман. Мен сизларни яхши кўраман. Худо буни билади. Тушунаяпсизми? Мен сизларни яхши кўраман. Шунақа сирпанчиқ вақтда, бунақа об-ҳавода бутун мамлакатни кезиб!E-71 I'll never forget you all. I love you. God knows that. I—I love you. How, across the country, through slick weather!
E-72 Бу ердаги баъзи бир Жоржия ва Алабамадан, турли жойлардан, Тенниссидан, ҳар тарафдан келган акаларни кўрганимда, қандай улар ўз машиналарида музлаган йўллардан бу ерга ва отрга, битта йиғилиш учун, йўл босадилар.E-72 When I look at some brother here from Georgia, and Alabama, and different places, and Tennessee, and around, where they ride their car down the road, where the ice, sliding, and back and forth like that, to come here for one service.
E-73 Яқинда менга Даух акага оид шошилинч қўнғироқ қилганларида, мен Огайо штатининг Лайма деган жойи шунчалик узоқдалигини билмаган эдим. Шунчаки... Мен у ер жуда яқин деб ўйлаган эдим. Аммо мен ўйлагандек бўлиб чиқмади: ўша куни эрталаб мен бу ердан жуда вақтли йўлга чиқдим ва соат бирга етиб бора олдим; йўл белгилари қанчагача рухсат берган бўлса шуларнинг ҳаммасига юрдим... ундан ташқари йўл икки тарафлама эди. Ва мен ўйлаб қоламан — ахир бу бошқалар келадиган узоқ жанубдан яқинку; улар келадиган узоқ шимол ва ғарбдан.E-73 When I had that emergency call to Brother Dauch the other day, I didn't realize that Lima, Ohio, was so far away. Just… I thought that was a little skip, hop, and a jump. But, my, I left here real early that morning, never got there till one o'clock that afternoon, driving every—everything the speed limit would allow, and on dual highway. And I think how close that is, to way down in the South where these other people come from, way out in the North and West, where they come.
E-74 Мен сизларни яхши кўраман ва шунинг учун мен бу ерда иложи борича самимий бўлишга ҳаракат қиламан.E-74 I love you, and that's the reason I try to be deadly sincere here.
E-75 Ва кекса қариялар! Мен ҳозир у ерда охирида ўтирган Крич ака ва бошқаларни ва яна бутун йиллар давомида мен билан бўлганларни кўриб турибман, ва биз қандай биргаликда улғайдик. Бир икки кун олдин менимча, Мери Жоуни суратига кўзим тушганди. Биз биринчи марта учрашганимизда у миттигина эди, энди эса, менимча у турмушга чиққан ва болалари бор. Крич ака ва Крич опа ёш, сочлари қора эдилар, Меда иккимиз ҳам, энди эса бизни сочларимиз оқариб букчайганмиз. Кўраяпсизми, бундай одамларда қандайдир бир нарса борки у сени ўзига тортаверади. Тушунаяпсизми, улар билан...улар билан бирга бўлгинг келади. Тушунаяпсизми? Уларни олдиларида негадир доимо ўтган кунлар ҳақидаги хотиралар ёдингга тушаверади. Мен шунчаки уларни бу ердаги ёш ва қарияларга намуна қилиб кўрсатаяпман. Биз сабрсизлик билан Раббийни Келишини кутаяпмиз.E-75 And the old-timers! I see Brother Creech and them sitting back there now, and ones that's been with me all these years and things, and how we come up together. I was looking at Mary Jo's picture, I believe it was a couple nights ago. Just a little bitty tiny thing when we first met, and now she's married, I guess, and got children. Brother Creech and Sister Creech, young, black-headed, and Meda and I, and here we are gray and stooped over. See, there is something about people like that, that—that grips you. See, you—you—you want to stay with them. See? There is something another that—that always makes your mind pull back. Just giving them for examples to others that's here, young and old. We look forward for the Coming of the Lord.
E-76 Шундай қилиб, бугун эрталаб мен... қўйдим... ишонаман, Худо бугун эрталаб бу ерда якшанба мактаби дарсини беришни юрагимга солди (агар Худо йўл берса), у кўп вақтни олади. Мен ҳаракат... Ва мен... Чунки қандайдир вақтга бу менинг сўнги хизматим бўлади, мени билишимча...E-76 So this morning I have put it… God, I believe, put it in my heart to teach a Sunday school lesson here this morning, God willing, for a lengthy time. I… And now, this being my last service for a little while, as far as I know, the…
E-77 Ва мен сизларни бу ерда Невилл ака Муқаддас Руҳ бошчилигида бу черковда бу чодирга жавобгар бўлиб қолаётганини унутмасликларингизни хоҳлардим; у бу ерда қолаяпти, ва у бу Мактубга ишонади ва Унга худди мен каби ўргатади. Тўғри. Ва ҳар қандай вақтда, истаган пайтингиз сиз Невилл акани келиб эшитсангиз, аминманки, албатта бу сизга фойдага бўлади. У — Масиҳнинг буюк хизматкори.E-77 And I want you to remember that Brother Neville here, left in the church, in the charge of this tabernacle, under the Holy Spirit, that he is left here, and he believes this Message and—and teaches It just the same as I do. Right. And any time that you'd want to, you can see fit to come to hear Brother Neville, he certainly would do you good, I'm sure. He's a great servant of Jesus Christ.
E-78 Мен Орман Невиллни болалигидан бери биламан, ва у заррача ҳам ўзгаргани йўқ, фақат янада кўпроқ Худога яқинлашди. Мен биринчи марта уни қандай кўрганим ёдимда... мени унинг методистлар платформасига таклиф қилишганди. Ва бу ерга чодирга қайганимда: “Бир кун келиб мен уни Исо Масиҳ Номига сувда чўмдираман” дедим. Ва мана у ҳозир шу ерда, Мактуб билан, олдинлаб кетаяпти, ҳақиқий жасур хизматчи.E-78 I've knowed Orman Neville since I was a little boy, and he hasn't changed one speck, only got closer to God. I remember when I first saw him on a… I was invited to his Methodist platform. And when I come back here to the tabernacle, I said, "Someday, I'll baptize him in the Name of Jesus Christ." And here he is with the Message now, going on, a real gallant servant.
E-79 Ва Невилл ака кучли босим ва азобни бошдан кечирмоқда, бу ерда, чодирда у буни билдирмайди. Лекин Раббим менга одамлар ҳаётига озроқ қарашимга йўл бераётгани туфайли у нималарни бошидан кечираётганини мен биламан, тушунаяпсизми, кўп нарсани бошдан кечирмоқда. Ва у катта юк, босимга ва бошқаларга дуч келмоқда, албатта. Ва сизлар, шу ерликлар, Нун ўғли Ёшуа ва Ҳолиб Мусо Каломни олиб бораётганда унинг қўлларини ушлаб турганлари каби, унга ёрдам беринглар.E-79 And Brother Neville goes through many strains and heartaches, that he doesn't show it here at the tabernacle. But being that the Lord lets me have a little sight into people's life, I know what he goes through; a whole lot of it, see. And he certainly goes under a lot of labor and strains, and things. And you, you people here, hold him up like Joshua and Caleb held up the hands of Moses, as he's bringing the Word.
E-80 Энг муҳими, бир-бирингизни севинглар. Бир-бирингизни яхши кўринглар. Иблисни нималар деяётганини аҳамияти йўқ, энди сизларнинг барингиз — бир катта қимматли гуруҳсиз. Бироқ менинг огоҳлантиришимни ёдингизда тутинг (тушунаяпсизми?): иблис ҳаммаси шундай қолаверишига йўл қўймайди. Асло! Агарда унга нишон бўла оладиган бирор кишини олиб кела олса, у ҳамма нарсани отиб ташлайди. Тушунаяпсизми? У ишонмаган ёки қандайдир бир танқидчини олиб келади, ўтқизади ва унга сиз билан тинч ва шунга ўхшаш мулоқот қилишга қўйиб беради, сўнгра уни бирор заҳарли нарса билан зарарлайди, ва у бутун черков бўйлаб буни тарқата бошлайди. Бу тараф бўлманглар. Бирор-бир бошқа нарса билан ҳеч қанақа умумийлигингиз бўлмасин. Бир-бирингизга меҳрибон, ёқимли ва севимли бўлинглар. [Бранхам ака минбарни икки марта тақиллатди—Таҳр.] Ўша эркак учун ибодат қилинглар, токи у ҳам қутқарилишга эга бўлсин, ёки аёл учун, ёки ким бўлишидан қатъий назар, улар учун ибодат қилинглар. Бир-бирингиз учун туринглар.E-80 Love one another, above everything. Love one another. Don't… No matter what the devil tries to say! Now you're all one great big sweet group now, but remember my warning, see, Satan won't let that stay that way. No, sir. He'll shoot everything, if he has to bring somebody in to make his target. He'll bring some critic or unbeliever in, and sit him down, and cause him to fellowship with you under the quietness and things, and then he'll shoot that guy with some kind of a poison stuff, and he'll start through the church with it. Don't you take sides with it. Don't you have nothing to do with anything else. You stay right loving and sweet and kind to one another. Pray for that man, that he'll be saved too, or that woman, or ever who it is, just pray for them. And stick one with another.
E-81 Ўз чўпонингиз билан биргаликда туринг. Тушунаяпсизми, у — чўпон ва унга ҳурмат кўрсатинглар. У сизларни олдинга етаклайди ва... чунки у бунга Худо томонидан қўйилган.E-81 And stay with your pastor. See, he's the shepherd, and you give him respects. He'll lead you through, and, 'cause he's ordained of God to do so.
E-82 Унутмайсизларми? [Йиғилиш: “Омин” деди.—Таҳр.] Душман келади. Ва у келганида, шунчаки кучингиз борича бирлашинглар. Ва ўша шайтон душман қилиб ишлатган ё чиқади, ё киради ва сизлардан бирингизга айланади. Ана шу холос.E-82 Now do you remember that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] The enemy will come. And when he does, just cling that much closer together. And the one that the devil is using for an enemy will either get out or come in and be one of you. That's all.
E-83 Ҳеч қачон ўзаро тўдалар тузманглар... ёки тўдаларингизда бирлашиб тил бириктирманглар. Биз — биттамиз. Мен: “Чап қўл, мен сендан хафаман, сен менга керак эмассан, чунки сен ўнг қўл эмассан”, деб айта олмайман. Бу менинг чап қўлим. Мен уни қаерда бўлса ўша жойида бўлишини хоҳлайман. Ҳатто бармоғимни учи ҳам жойида туришини хоҳлайман, танамни ҳа бир бўлакчаси ўз жойида қолишини хоҳлайман. Худованд ҳам бизни имонлилардан ташкил топган “тана” каби бир-биримиздан маҳкам ушлаб олишимизни хоҳлайди, айнан бир-биримиздан.E-83 Don't never clan among one, or—or talk and make yourself clannish. We are one. I couldn't say, "Left hand, I'm—I'm mad at you, I'm going to take you away 'cause you're not a right hand." He's my left hand. I want him to stay there. Even the little tip of my finger, I want to stay right there, every little part of my body stay right there. And God wants us, as a body of believers, to stay right exactly with one another, right at with one another.
E-84 Шундай қилиб, бу ҳақида сизларда ленталар бор. Сизларда бизлар ишонган нарсалар тўғрисидаги ленталар бор. Сизларда черковдаги тартиб интизом, Худонинг черковида ўзимизни қандай тутаётганимиз, биз бу ерда қандай йиғилишимиз керак ва самовий жойларда биргаликда ўтиришимиз ҳақидаги кассета тасмаларингиз бор. Уйингизда қолманг. Агар Худо сизнинг юрагингизда бўлса, унда сиз бу ерга кириш ва биродарларингиз билан мулоқотда бўлиш учун ана у эшикларни очилишини сабрсизлик билан кутасиз. Агар сизда бўлмаса... сизда бунақа истак бўлмаса, унда сизларни ишонтириб айтаманки: сиз ибодатга туришингиз керак.E-84 And now you've got tapes on that. You've got tapes on what we believe. You've got tapes on discipline in the church, how we behave ourself in the church of God, how we got to come here together and sit together in Heavenly places. Don't stay home. If God is in your heart, you can't hardly wait for them doors to open out yonder, to get in here to fellowship with your brothers. If you don't, don't feel that way, then I tell you, it's time you got to praying.
E-85 Чунки биз охирги кунларда яшаяпмиз, қачонки Калом “биз ўша кунни яқинлашаётганини кўриб турганимизда” бир-биримизни Масиҳни севгиси ва Илоҳий муҳаббат ила яхши кўришимизни, биргаликда Самовий жойларда ва... ва Исо Масиҳда йиғилишимизни ҳамда бир-биримизни севишимизни бизга янада кўпроқ хабар қилмоқда... насиҳат қилмоқда. “Бир-бирингизга меҳр-муҳаббатли бўлганингизда — Менинг шогирдларим эканингизни ҳамма мана шундан билади”. Бу аниқ. Биргаликда туринглар.E-85 Cause, we're in the last days, where the Bible exalted… or exhorted us to—to, "Much more as we see that day approaching," to love one another with Christian love and Divine love, "to assemble ourselves together in Heavenly places and—and—and Christ Jesus," and love one another. "This will all man know you are My disciples, when you have love one for the other." That's right. Stay right together.
E-86 Агар бирор ака ёки опа бироз хато қилаяпди де ўйласанг: “Раббий, менда аламнинг ҳатто томири отишига йўл қўймагин, бу уни ранжитмасин ва менинг ҳаётимдан Масиҳни олиб ташламасин”, — дегин. Бу адоватнинг, ҳасад ва нафратнинг заҳарли кислотаси, у шундайгина сиздан Муқаддас Руҳни қувиб юборади. У Уни бу ердан, чодирдан ҳайдайди. У Худонинг Руҳини бўғиб қўяди ёки Уни бу ердан нарига ҳайдаб юборади, сизнинг чўпонингизга жабр қилади. У ҳамма нарса қилади. Тушунаяпсизми? Асло бунақа қилманг.E-86 If the brother, you think he's a little wrong, or the sister, say, "Lord, don't let me never have the root of bitterness spring up, 'cause it'll—it'll affect him, and it'll take the Christ right out of my life." That poison acids of malice, and jealousy, and hatred, that will just take the Holy Spirit right away from you. It will run Him from the tabernacle here. It'll kill the Spirit of God, or drive It away from here, hurt you pastor. It'll do everything. See? Don't you do that.
E-87 Шунчаки янада кучлироқ жипслашинглар. Тортинглар... Белбоғни олинглар, бу ерда бир ака, хизматдаги ака ваҳийда кўрган белбоғ ҳақида гувоҳлик берганидай. Шунчаки... Бу иплар Худонинг қурол-аслаҳалари: шунчаки ўзингизга кийиб, тортинг, бир-бирингизга яқинлашинглар. Нима бўлганида ҳам бир-бирингизни севингиз! Бир-бирингиз ҳақида ёқимли нарсаларни гапиринг, бир-бирингиз тўғрисида яхши нарсаларни сўзлаб беринг ва шунда Худо сизни дуо қилади.E-87 You just wax that much closer together. Draw up the… Take the buckle, as the brother testified, a minister here the other night, about having a buckle, seeing it in a vision. Just… That buckles on the whole armor of God. Just pull her on, tighten up, move right up close to one another. Love one another, anyhow. Talk nice about one another, say nice things about one another, and then God will bless you.
E-88 Шундай қилиб, бугун эрталаб, агар Раббийнинг иродаси бўлса, Унинг кўмаги ва марҳамати ила, менда бу ерда етарли даражадаги кўп саволларим... тўғрироғи, Ёзувдан жойлар бор. Ва энди, Уни бошлашдан олдин... У ерда магнитофонлар шақиллагандай бўлди менга. Энди Худонинг марҳамати билан Мактубга киришамиз.
Келинглар аввал ибодат қиламиз.
E-88 Now this morning, the Lord willing, by His help and grace, I got quite a bunch of questions here, of Scriptures, rather. And now before we approach It… I think I heard the recorders click on in there. We are going to bring the Message now, by God's grace.
First, a word of prayer.
E-89 Раббим Исо, мана мен шу Черков танасига улар биргаликда Худонинг садоқатли қўлидан, ўзларининг Абсолюти (бўлган) — Сўздан ушлаб туришлари учун гапираяпман; Павел ўз одамларини, уларнинг орасига “бўрилар киради”, — деб огоҳлантиргани каби мен ҳам уларни огоҳлантираяпман. Бугун Сен, ўшанда қандай бўлган бўлсанг, худди шундай Худосан, ва бу душман ҳам худди ўшандагидайдир. Исо Масиҳдаги бу мулоқот ва севги ришталари шу одамлар орасида доимо бўлсин.E-89 Lord Jesus, speaking to this body of the Church, that they should hold together with God's unchanging hand, their absolute, the Word; warning them, as Paul warned his flock, that, "there would be wolves enter in." You're the same God today as You were then, and that enemy is the same. May this fellowship and bonds of love always exist amongst these people, in Christ Jesus.
E-90 Бу эрталаб, Раббим, Сўзни ўқиган пайтимизда бизга ёрдам бер. Уларни (муқаддас инсонларни) сақлаб қолиш учун “бир вақтлар муқаддасларга берилган Имон”да Черков тўлиқ тасдиқланиши учун Муқаддас Руҳ Уни бизларга очсин. Икки йил аввал Сен кўрсатган ваҳийда, “Озуқани ғамла”, — дея, яхши, кўринишидан фойдали сабзавотларни кўрсатган эдинг; мен ваҳийда уларни шу чодирда, шу ерда қандай йиғилганини кўрдим. Мана шу, биз яшаётган соатда, Исо Масиҳ бизга тўлиқ очилиши учун, бугун бизга уларни бутун бочкаси билан (бергин буни, Раббим), ёки тўлиқ кассетасини олишимиз учун рухсат бергин; бизлар олдинда турган ишни бажаришимиз учун руҳан бақувват, барқарор бўлишимизга куч бериши учун. Ота, буни ато эт.E-90 Help, this morning, Lord, as we read the Word. May the Holy Spirit reveal It to us, that the Church might be fully established in "the Faith that was once delivered to the saints," to hold them. And may, as You gave the vision some two years ago, "to store up the Food," fine, healthy-looking vegetables that I saw in the vision, being stored here in this tabernacle, may we today receive a whole barrel full of That (Grant it, Lord.), or, a tape load: that It might reveal Jesus Christ to us in the hour that we live, to give us sustaining strength, the spiritual strength for the task that lays ahead. Grant it, Father.
E-91 Уларни, Ўз болаларингни дуо қил. Бугун эрталаб улар бу ерга мамлакатнинг кўп турли томонларидан келганлар. Эрталабдан иссиқ ва нам, бироқ, шундай бўлсада, бизлар Муқаддас Руҳнинг шу ерда Ҳозир бўлиб турганини сезиб турибмиз.E-91 Bless these, Thy children. They're in here this morning from many different parts of the nation. A hot, sticky morning, but yet we feel the Presence of the Holy Spirit, in all this.
E-92 Биз Жон Веслейни, Кальвинни, Сенкини, Финни ва бошқа кўпларни эслаймиз, ўшанда одамлар залда ҳатто электршамоллатгичларсиз ўтирганлар, ва юзларидан терлари оққан. Яхши, чиройли кийинган аёллар аудиторияда ўтирар ва шунақа терлаганларидан кийимлари ҳўл бўлиб кетар — жонларини озиқлантирган Худо Каломини тинглашар эдилар. Раббим, ҳозир улар Раббийни Келишини кутиб, ўша ерда, қаердадир, осойишта эканликларини англамоқдамиз.E-92 We think of John Wesley, and Calvin, and Sankey, and Knox, Finney, and many of those, even without electric fan, where people sat in halls, and perspiration running down their faces. The women, well covered and dressed, sat in the audiences and perspired till their clothing was soaking wet, listening to the Word of God, feeding their souls. Now, we feel, Lord, that they are at rest somewhere yonder, waiting the Coming of the Lord.
E-93 Ота, ҳаммамизни бирга асрагин. Муқаддас Руҳ бизни етакласин ва йўналтирсин. Сенга хизмат қилишда бизга узоқ умр бергин. Бугун эрталаб бизларга Сенинг Каломингдан ҳар биримизни юрагимизга тегиши учун, кутаётган бу буюк Мактубингни бергин. Гапирадиган оғизлар, Раббим, Ҳақиқатни гапирсин. Эшитаётган юраклар Ҳақиқатни қабул қилиш учун серҳосил бўлсин, ва барча одамзот томонидан ўқиладиган мактублар ва порлаб турувчи нур бўлишлари учун улар ўсиб, Абадий Ҳаётнинг буюк дарахтлари бўлсинлар; токи, улар Исо Масиҳ ўликлардан тирилган ва орамизда яшаётганини билсинлар. Бизларни меҳр-муҳаббат ва Руҳнинг мевалари билан шунчалик тўлдиргинки, бошқа эркаклар, аёллар, йигитлар ва қизлар ўша буюк воқеадан кейин икки минг йил ўтиб ҳам бизларда яшаётган Масиҳ Ҳаётининг натижаларини кўрсинлар. Ўз шон-шуҳратинг учун бергин буни, Ота. Биз буни Исо Масиҳ Номидан сўраймиз. Омин.E-93 Keep us together, Father. Let the Holy Spirit guide us and direct us. Give us long life of service for You. Give us this great Message this morning that we're expecting out of Thy Word, that It might go to each heart. Make the lips that speak, Lord, speak Truth. Make the heart that hears be fertile to receive Truth, and may It grow into great trees of Eternal Life, to be shining lights and read epistles of all men; they might know that Jesus Christ has raised from the dead and lives among us. Make us so full of love and the fruit of the Spirit until other men and women, boys and girls can see the results of the Life of Christ still living in us, after two thousand years from the great event. Grant it, Father, to honor Thee. We ask in Jesus Christ's Name. Amen.
E-94 Энди мен Ёзувлардан ўқимоқчиман. Ва мен умид қиламан, сизлар қоғоз ва қаламларингиз ва бошқаларни тайёрлагансизлар.E-94 Now I want to read some out of the Scriptures. And I trust now that you've got your pencils and papers, and everything, ready.
E-95 Невилл ака, сен ўрнингдан турма. Мен костюмимни ечмоқчиман холос, агар мен... [Невилл ака: “Тўғри”, — деди.—Таҳр.] Бу... Костюмимни ечганим учун узр сўрайман, лекин бу ерда... бу ерда жуда иссиқ.E-95 And, Brother Neville, you're sitting still. I'm just going to take my coat off. That's… [Brother Neville says, "That's right."—Ed.] It's a… Excuse me for taking off my coat, but this—this is awfully warm up here.
E-96 Энди мен сизларни Колосияликларга юборилган Мактубни очишингизни хоҳлайман, Колосияликларга 1-боб. Ва биз буни ...бошлаб ўқиб бўлганимизда... Уйга келиб, Колосияликларга юборилган бу Мактубни бобини тўлиқ ўқиб чиқишингизни хоҳлайман. Лекин бу эрталаб мен билан 15-оятдан 28-гача (28-оятни ҳам) ўқишларингизни хоҳлайман.E-96 Now I want you to turn to the Book of Colossians, the 1st chapter of Colossians. And then while we read this, beginning with… I want you, when you go home, to read the entire chapter of these Colossians. But I want you to read this morning, with me, from the 15th verse, 29th, inclusive.
E-97 Энди эса фақат сабр-тоқат қилинглар, чунки мен сезиб турибман, шу ерда, агар Худо менга ёрдам берса, айнан шуни, мен чодир ташкил топганганидан бери гапирган барча нарсалар ҳақида сизларга очади ва эслатади: мен нима деган бўлсам, нима учун гапирганман, ва нима қилган бўлсам, нима учун қилганман. Мана нега.E-97 And now just be as patient as you can, for I feel that in this here, if God will help me, will reveal and bring into your mind all these other things that I have talked on all through the days of the tabernacle; why I have said what I've said, and why I have done what I have done. This is why.
E-98 Энди 15-оятдан:
Кўринмас Худонинг сурати Масиҳдир,
У бутун борлиқнинг тўнғичидир*.
Худо бутун борлиқни Масиҳ орқали яратган.
Еру кўкдаги бор мавжудот,
Кўринадиган ва кўринмайдиган ҳар бир нарса,
Ғайритабиий кучлар, тахту салтанатлар,
Буларнинг ҳаммаси Масиҳ орқали,
Унинг Ўзи учун яратилгандир.
Масиҳ бутун борлиқдан олдин мавжуд эди,
Бутун борлиқ У туфайли мустаҳкам турибди.
Масиҳ жамоатнинг бошидир,
Жамоат Масиҳнинг танасидир.
Ҳамма нарсанинг ибтидоси Масиҳдир,
У ҳаммадан устун бўлиши учун
Биринчи бўлиб ўликдан тирилтирилган.
Худо Ўз комиллигини
Исода жо қилишни маъқул кўрди.
E-98 Now from the 15th verse.
Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:
For by him were all things created, that are in heaven, and that are in the earth, visible… invisible, whether they be thrones,… dominions,… principalities,… powers: all things were created by him, and for him:
And he is before all things, and by him all things consist.
And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminences.
For it pleased the Father that in him should be all fulness dwelt—should all fulness dwell;
E-99 Шу 19-оятни яна таъкидлаб ўтишга рухсат беринг:
Худо Ўз комиллигини
Исода жо қилишни маъқул кўрди.
Еру кўкдаги борлиқ мавжудотни
Масиҳ орқали Худо Ўзи билан яраштириб,
Масиҳнинг хочда тўкилган қони орқали
Улар билан тинчлик ўрнатди.
Қаранг, кимга тегишли эди бу яраштириш.
Сизлар ҳам бир вақтлар Худога душман эдингизлар. Фикру зикрингиз Худодан узоқ бўлиб, ёмон ишлар қилардингизлар.
Масиҳнинг жисмоний танадаги ўлими орқали Худо сизларни Ўзи билан яраштирди. Энди сизлар Худонинг олдида муқаддас, бенуқсон ва айбсиз турасизлар.
Шундай экан, ҳеч иккиланмай, имонингизда маҳкам туришингиз керак. Сизлар Хушхабарни эшитиб, умидга эга бўлдингиз. Ўша умидингизни йўқотманг. Бу Хушхабар ер юзидаги бутун жонзотга эълон қилинди. Мен — Павлус ўша Хушхабарнинг хизматчисиман.
Мен сизлар учун азоб чекаётганимдан хурсандман. Ахир, мен Масиҳ танаси, яъни жамоат учун азоб чекяпман. Шундай қилиб, менинг азобларим Масиҳ чеккан азобларга қўшилади.
Худонинг хабарини сизларга тўлиқ эълон қилишим учун У мени жамоатнинг хизматчиси қилиб тайинлади.
Бу Хушхабар асрлару насллар давомида сир тутилган эди, энди эса у Худонинг азизларига ошкор қилинди.
E-99 Let me put a little emphasis on that again, this 19th verse.
For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;
And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven.
Watch where that reconciliation went.
And you, that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, you now has he reconciled.
In the body of his flesh through death, to present you holy… unblameable… approvable in his sight:
If you continue in the faith grounded and settled, and not be moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;
Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is bound… behind of the affections of Christ in… flesh for his body's sake, which is the church:
Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfil the word of God;
Even the mystery which has been hidden from age and from generations, but now is made manifest to his saints:
E-100 Бу оятни ҳам яна бир бор ўқимоқчиман.
Бу Хушхабар асрлару насллар давомида сир тутилган эди, энди эса у Худонинг азизларига ошкор қилинди.
Худо барча халқлар ҳам Масиҳ орқали бой улуғворликка етишишларини ҳаммамизга кўрсатишни истади. Бу сирнинг моҳияти шудир: Масиҳ, яъни улуғворликка етишиш умиди сизларнинг орангиздадир.
Ҳар бирингиз Масиҳ танасининг етук аъзоси сифатида Худонинг олдида туришингизни истаймиз. Шунинг учун биз ҳаммани огоҳлантириб, донолик билан таълим бериб, Масиҳ ҳақида ўргатяпмиз.
Мен ҳам ана шу мақсадда жон–жаҳдим билан хизмат қилар эканман, менга кучли таъсир қилаётган
Масиҳнинг қудратига суянаман.
E-100 And I want to read that verse again.
Even the mystery which has been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:
To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:
Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we might present every man perfect in Christ Jesus:
Whereunto I also labour, striving according to the working, which worketh in me mightily.
E-101 Энди мавзу сифатида... мен мавзу сифатида шу ердан олмоқчиман, уни бутун Каломга асослаган ҳолда, бироқ мен уни: “Масиҳ — Худоннинг очилган сири”, — дея номламоқчиман. Масиҳ Худонинг чилган сиридир. Шундай қилиб, бизлар ҳаммамиз бираликда ўқиб, биргаликда бу мулоқотга эга бўлишимиз учун мен буни якшанба мактаби дарси тартибида тақсимладим.E-101 Now for a text I want to take out of there, this for a text, basing it upon the entire Bible, but I want us title this: Christ Is The Mystery Of God Revealed. Christ being the mystery of God revealed! Now, I took it in order as a Sunday school lesson, so we could all read together and—and have this fellowship together.
E-102 Шундай қилиб, Худонинг дунё яратилишидан ҳам олдин яширин бўлган сири бор эди. Хуллас, Худо фикрининг тубида У истаган ва амалга оширмоқчи бўлган бир нарса бор эди, ва бунда Унинг мақсади бор эди — Ўз Ўзини ифодалаш. Чунки, биринчидан, ўшанда ҳатто ой ҳам, юлдузлар ҳам, атом ҳам, молекула ҳам бўлмаган эди, ҳеч нима — У Худо эди. Бироқ ўша пайтда У унчалик Худо эмас эди, чунки “Худо” — бу топиниш, сажда қилиш объекти, ўшанда эса Унга сажда қила оладиган ҳеч нима бўлмаган эди.E-102 Now, God's secret mystery, He had before the world began. Now, back in the back part of God's mind, there was something that He was trying and was going to achieve, and He had a motive in doing it, in order to let Himself be expressed. Because, first, there wasn't even a moon, star, atom, molecule, or anything. He was God. But He exactly wasn't God at that time, because God is an object of worship, and there wasn't nothing to worship Him.
E-103 Шундай қилиб, Унинг буюк онгида бу атрибутларни (хусусиятларни) ифодалаш нияти бор эди. Унда севги бор эди, Унда Ота бўлиш нияти бор эди, Унда Ўғил бўлиш нияти бор эди, Унда Қутқарувчи бўлиш нияти бор эди, Унда Шифоловчи бўлиш истаги бор эди. Ва мана шу биз ифодаланганини кўриб турган бу буюк хусусятлар Худода бўлган.E-103 So, in His great mind, He wanted these attributes to be expressed. And in Him was love; in Him was to be Father; in Him was to be Son; in Him was to be a Saviour; in Him was to be a Healer. And all these great attributes that we see already expressed, they were in God.
E-104 Хуллас, менимча, ҳамма нарсадан олдин У Фаришталарни яратган. Шунда улар Унга сажда қила бошладилар, ва шу аснода У Худо бўлди. Ва олдинги Мактубларда буни мен тушунтиришга уринганимдай, мана шундан У буни фарқлай бошлади. Ва бу Фаришталар Унга сажда қилишни бошлаганларида ерда ҳатто молекулалар мавжуд бўлмаган эди. Ўшанда ҳеч нима бўлмаган эди. Фақат биргина зулмат ҳукм сурарди. На қуёш, на ой, на юлдузлар — ҳеч нарса бўлмаган эди; ўшанда У Худо эди. У Аюбдан: “Мен заминнинг пойдеворини қўйганимда сен қаерда эдинг (кўраяпсизми?), тонг юлдузлари жўр бўлиб куйлаганида, Илоҳий зотлар қувончдан ҳайқирганида, қаерда эдинг? (Кўраяпсизми?) Қаерда эдинг ахир?”, — деб сўрагани каби. Кўраяпсизми? Бу ҳали ерни яратилишидан анча олдин бўлган эди.E-104 So, my opinion, the first thing that He made was Angels. And then they worshiped Him, and that made Him God. And He started from there. As in previous Messages I have tried to explain it, break it down. And now, then, when Angels began to worship Him, that was before there was even a molecule in the earth. There was nothing. It was all darkness. There wasn't no sun, nor no moon, no stars, no nothing, then He was God. As He asked Job, "Where was you when I laid the foundations of the world, see, when the morning stars sang together, the sons of God shouted for joy? See, now, where were you?" See? That was way back before the earth.
E-105 Демак, Худовандда мақсад ва яширин сир бор эди. Ва айнан шу ҳақида Черковга гапирмоқчиман — дунёнинг ҳали бошланишидан олдин Унинг фикрида бўлган Худонинг яширин сири ҳақида ва у қандай қилиб мана шу биз яшаб турган соатгача очилиб келгани тўғрисида. Тушунаяпсизми? Мен ўйлайман, шунда сизлар нима содир бўлаётганини аниқ тушунасизлар (шундайми?).E-105 Now, God had a purpose and a hidden mystery. And that's what I want to speak on to the Church this morning, the hidden mystery of God that He had in His mind before the world ever began, and how that it's unfolded itself right down to this present hour that we're living. See? Then you will understand clearly then, you see, on, I believe, what is being done.
E-106 Худонинг Буюк сири қандай бўлса, шу ҳақида... Бу сир. У буни сир сақлади. Бу ҳақида ҳеч ким ҳеч нарса билмаган эди. Ҳатто Фаришталар буни тушунишмаган эдилар. Тушунаяпсизми, У буни очмади. Мана нима учун бизда Еттинчи Муҳр очилганида, еттинчи сир остида сукут бўлган эди. Исо ер юзида юрганида (улар Уни қачон келишини билишмоқчи эдилар) деди: “бу... Ҳатто Ўғилни Ўзи билмайди буни қачон содир бўлишини”. Кўраяпсизми, Худо буни Ўзида сақламоқда. Бу сир. Ва мана шу сабабдан самода ярим соат сукунат бўлган эди ва етти момақалдироқ ўз товушларида гапирдилар ва Юҳаннога ҳатто бу ҳақида ёзиш тақиқланган эди (тушунаяпсизми?) — Раббийнинг Келиши. Унинг қандай келиши, қачон келиши — ягона шуни У ҳали очмади. Яхшиям буни очмаган. Ҳа.E-106 God's great mystery of how, it's a secret. He kept it a secret. Nobody knowed nothing about it. Even the Angels didn't understand it. See, He didn't reveal it. That's the reason, under our seventh mystery, when the seventh seal was opened, there was silence. Jesus, when He was on earth, they wanted to know when He would come. He said, "It's not… Even the Son Himself don't know when it's going to happen." See, God has this all to Himself. It's a secret. And that's the reason there was silence in Heaven for a space of a half hour, and seven thunders utter their voices, and John was even forbidden to write it, see, the Coming of the Lord. That's one thing He hasn't revealed yet, of how He will come, and when He will come. It's a good thing that He doesn't. No.
E-107 У буни Муқаддас Китобда бўлган ҳар бир образда кўрсатди ёки очди. Шунинг учун бутун Ёзув Масиҳни очилиши ҳисобланади. Ҳм, ҳм! Бутун Муқаддас Китоб — бу Худонинг бутун Муқаддас Китобда эришмоқчи бўлган ягона мақсади, ягона режасининг ифодасидир. Муқаддас Китобдаги барча имонлиларнинг ҳаракатлари турлича бўлиб, Худонинг буюк мақсади нима эканлигини ифода этди ва энди бу оҳирги кунда У буни очиб берди ва кўрсатаяпди. Шу учун Худони ёрдами билан биз уни бугун шу ерни ўзида кўрамиз — Худованднинг фикрида доимо айнан нима бўлган ва У буни ифодалади.E-107 He has showed or revealed it in every type that's in the Bible. Therefore, the entire Bible is the revelation of God's mystery in Christ. Hum! The entire Bible is an expression of one goal that God had, one purpose He wanted to achieve in the entire Bible. And all the acts of the—of the believers in the Bible has been in type, and expressing what God's great goal is, and now in this last day He has revealed it and shows it. And God's help, well, you'll see it right here this morning, what the Lord has had in His mind all along, and has expressed it.
E-108 Шунинг учун бу ҳақида билиш ва сўнг уни одамларга етказишга ҳаракат қилиш қанчалик муҳим аҳамиятга эга бўлганини кўриб турибсиз. Тушунаяпсизми? Ва шунда... Буни менга Худо қандай очиб берганини тўлиқ тафсилотларида тушунтириб ўтирмадим.E-108 Therefore, you can see the great meaning of what it's been to know this, and then try to bring it to the people. See? And then you don't… I haven't went into details to try to explain It as God has revealed it to me.
E-109 Хуллас, агар белгиламоқчи бўлсангизлар... Мени ўқимоқчи бўлган анчагина жойларим бор. Ва ҳозир Луқо баён этган Инжилда, Муқаддас Луқодан 24-боб, мана бу... Эммаус йўлида иккита апостолларни кўраяпмиз. Ва Исо Ўзининг тирилишидан кейин уларга келиб қўшилди, улар эса Эммаусга Уни ўйлаб, гаплашиб, йиғлаб кетаётган эдилар... Унинг ўлимини, ахир улар Унинг, уларнинг фикрига кўра, ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмаган нарса учун қандай азоб чекканини кўрган эдилар: уларнинг Ҳазратини тутдилар ва хочга михладилар Уни. Ва...ва улар ўша йўлда йиғлаганча кетаверар эдилар.E-109 Now, if you want to mark this down. I got so many places I want to read from. And now in—in the Book of Saint Luke, the 24th chapter of Saint Luke, we find out it's… It is the two of the apostles on the road to Emmaus. And Jesus stepped out, after His resurrection, and they were on their—their road to over to Emmaus, going along the road, thinking and talking, and weeping, on account of His—His death, and how they seen Him suffer for what they had thought was of no value at all; they took their Lord and crucified Him. And—and they were going along there, weeping.
E-110 Ва У йўл четидан тушиб, улар билан Масиҳ ҳақида гаплаша бошлади. Исо уларга: “Эй фаросатсизлар! Наҳотки сиз билмайсиз, барча пайғамбарлар ва Забурлар...” — деди. Кўряпсизми? У нима қилган эди? Барча пайғамбарлар, Забур ва бошқа ҳамма нарсалар Унинг Ўзини ифодаланиши эканини бу ҳаворийларга тасдиқлади. Тушунаяпсизми?E-110 And He stepped out from the roadside and begin to talk to them about Christ. He said, "Oh, fools and slow to understand. Don't you know that all the prophets and the Psalms…" See, what was He doing? Identifying Himself to these apostles, that all of the prophets, and all of the Psalms, and everything, was Him, expressed. See?
E-111 Шундай қилиб, бугун эрталаб ваъз қила бошламаганимнинг сабаби, мавзуни шунчаки, тез-тез ўқиб ўтиб кетгандан кўра, биз буни таълимот сифатида ўргансак яхшироқ тушунамиз, деб ўйлагандим.E-111 And now the reason I never took to preach this morning, was because, I thought, in teaching, we would understand it better than just to take a text and skip over it. We would just teach it.
E-112 Хуллас, Забур ва барча пайғамбарлар У ҳақида гапирганлигини У айтган эди. Шунинг... Шу сабабли, бу бутун Эски Аҳд, бутун Янги Аҳд ва барча Забурлар, куйланган ашулалар, қўшиқларни улар У ҳақида куйлаганликларини кўрсатаяпти.E-112 Now, He was saying that all the Psalms and all the prophets spoke of Him. Well, there, therefore, that shows that all of the Old Testament, all of the New Testament, and all of the Psalms, the singing, the songs that were sung, were sung of Him.
E-113 21-Забурни олинг ва уни куйланг, уни ўша хочга михланиш куни тонги билан солиштиринг. Кўраяпсизми? “Эй Худойим! Эй Худойим! Нега Мени тарк этдинг! Менинг суякларим, улар Мени томошага қўйдилар. Улар Менинг қўлларимни, оёқларимни тешдилар”. Аммо, шунда ҳам, улар шу Забурни маъбадда куйлар эдилар ва айнан Ўшани хочга қоқар эдилар. Тушунаяпсизми? Кўраяпсизми, ўша диндор раҳбарлар, ўша буюк одамлар, буюк устозлар ва шунга қарамай, улар шунчалик кўр эдиларки — пайғамбарларни ўқиб ва ўша қўшиқларни куйлаб туриб ўзлари айтган жиноятни қилдилар.
Худди шу нарса бугун ҳам содир бўлмоқда!
E-113 Take the 22nd Psalm, and sing it, and compare it with the morning of the crucifixion. See, "My God, My God, why has Thou forsaken Me? All My bones, they stare at Me. They pierced My feet and My hands." Yet, all those things there, them singing that Psalm down there in the temple, and crucifying the very One. See? See, those great religious leaders, those great men, those great teachers, and yet so blinded, that was reading the prophets and was singing the songs, and doing the crime that they said they would do.
The same thing is taking place this morning!
E-114 Энди диққат қилиб эшитинг, чунки... энди мен ҳатто ердаги соат нечани кўрсатаётганига ҳам қарашни хоҳламайман. Мен сизлар буни тушунишингизни истайман. Тушунаяпсизми? Уни аҳамияти йўқ. Тушунаяпсизми? [Йиғилиш қувониб: “Омин”, — дейди.—Таҳр.]E-114 Now listen close, 'cause… Now I ain't going to even pay any attention to what that clock says. I want you to get this. See? I don't care. See? [Congregation rejoices and says, "Amen."—Ed.]
E-115 Шундай қилиб, Худони онгида бўлган фикрни ўзини У барча олимлардан яширганини асосан дастлаб асосан шу ерда кўриш мумкин. Ва фақат маълум миқдор, танланган, тақдир қилинган саноқ, фақат қисматида ёзилган одамлар буни эшитди. Ҳозир эса Ёзувдан пайғамбарлар замонини текширинглар ва қаранглар — ўшанда ҳам худди шу нарса бўлган. Тушунаяпсизми?E-115 So you can see here, basically, in the beginning, the very thought that God had in His mind, He hid it from all of those scholars. And the… Just a number, a selected predestinated number, a predestinated people, was the only ones that heard it. And now search back the Scripture down through the age of the prophets, and see if it wasn't the same thing. See?
E-116 Худди шундай, бу ерда ҳам Исо уларга пайғамбарларни ва Саноларни эслатди. Уларнинг ҳаммаси У ҳақида гапирганини айтди. Тушуняпсизми? Ва бу яҳудий устозлар, раввинлар, қонунчи олимлар, профессорлар олдин ўша яҳудийлар нима қилган бўлса, худди шундай қилдилар.E-116 Now, and Jesus here referring them to the prophets and the Psalms, He said they all spoke of Him. See? And here these Jewish teachers, rabbis, doctors of the law, professors, had did exactly like they had done before.
E-117 Энди, яна эътибор беринг, “Ёзувни текширинглар, зеро ўша Битиклар мен тўғримда гувоҳлик беради”, — деди У. Ёзувни текширинглар, Ёзувни, бутун Ёзувни. Мен нима қилишга уринаяпман? Айнан мана шу Муқаддас Битиклар доим ҳақлигини сизга кўрсатмоқчиман.E-117 Now notice, again, He said, "Search the Scriptures, for They are They that testify of Me." Search the Scriptures, the Scriptures, the entire Scriptures. What am I trying to do? To show you that this Bible is the thing that's right.
E-118 Яқинда касалхона палатасидалигимда гаплашган эдим, бир опа деноминациядан бўлган баъзи одамлар олдида мендан деноминациялар ҳақида, нима учун биз деноминацияга қаршилигимизни тушунтиришимни сўради. [“Де” – ажратиш (бўлиш), “nominare” – ном қўймоқ.—Таҳр.]E-118 The other day, standing in a hospital room, talking, a sister had asked me to explain about denominations, why we was—was against denominations, with some denominational people.
E-119 Тушунаяпсизми, қайтадан Сўзга қайтиш керак, чунки Сўз — бу Худо. Тушунаяпсизми? Исо ҳам бу ерда айнан шу ҳақида, Сўз — бу У эканлигини айтади. Сиз Каломни Ўзига қарши қилиб кўрсата олмайсиз, бундай қилиш мумкин эмас. “Азалда Калом бор эди, Калом Худо билан бирга эди, Калом Худо эди. Калом инсон бўлди!” Кўраяпсизми?E-119 You see, it's got to come back to the Word, because the Word is God. See? And Jesus declaring the same here, that the Word is Him. You can't make the Scripture contradict Itself. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And, the Word, made flesh!" See?
E-120 Энди, бу ерда У: “Битикларни текширинг, Улар Мен ҳақимда гувоҳлик беради. Улар орқали Абадий Ҳаётга эга бўламиз, деб ўйлайсизлар, — ва бу шундай, — Улар эса Мен ҳақимда гувоҳлик беради. Мен ҳам Улар ҳақида гувоҳлик бераман. Ва агар Мен нима ваъда қилинган бўлсам, ўшани қилмасам, унда Менга қулоқ солманглар. Борди-ю, Унинг ишларини қилаётган бўлсам, Менга ишонмасангиз ҳам, қилаётган ишларимга ишонинглар, чунки улар У — Калом эканлиги ҳақида гувоҳлик берадилар”. О-о, бундан-да аниқроқ бўлмаса ҳам керак. Кўраяпсизми? Яхши. Энди. “Ёзувни текширинглар”. У: “Мусо ва барча қонунлар ва ҳоказолар, пайғамбарлар ҳам, Санолар ҳам У ҳақида айтганлар”, — деди. Ва У яна, Ёзув У ҳақида гувоҳлик беришини айтди.E-120 Now here He says, "Search the Scriptures, They testify of Me. In Them you think you have Eternal Life," and that's true, "and They are the One that bear record of Me. And I'm bearing record of Them. And if I do not the works that's promised that I would do, then don't hear Me. But if I do the works, and you can't believe Me, believe the works, because they testify that He is the Word." Oh, it looks like it couldn't be any plainer. See? All right. Now, "Search the Scriptures." He said Moses and all the laws, and so forth, and the prophets, and Psalms, spoke of Him. And, again, He said the Scriptures testify of Him.
E-121 У бутун Битикларнинг асосий мазмуни ҳисобланади. Агар сиз Битикларни ўқисангиз-у Унинг ҳар бир оятида Масиҳни кўрмасангиз, унда олинг-да яна бир бор уни ўқинг. Тушунаяпсизми? Агар сиз Ёзувнинг ҳар бир оятида Масиҳни кўра олмасангиз, унда яна бир марта ўқиб чиқинг, чунки сиз ниманидир назардан қочирдингиз. Ёзув — бу Масиҳ. У — Сўздир. “Азалда Худо яратди” — деб ўқиганингизда — мана шу Масиҳдир. Тушунаяпсизми? Ҳар бир... шу жойдан, то Ваҳийдаги “Омин” деган сўзгача — ҳар бир Сўз Исо Масиҳ ҳақида гувоҳлик беради.E-121 He is the principle theme of the entire Bible. If you read the Bible, and don't see Christ in every verse of It, go back and read It again. See? If you can't see Christ in every verse of the Bible, then you read It again, because you've missed something. The Bible is Christ. He is the Word. When you read, "In the beginning God created," there is Christ. See? Every… From that, to the "Amen" in Revelations, is every Word testifying of Jesus Christ.
E-122 Мана нима учун “Дониёрнинг Иккинчи Китоби ва Маккавейларнинг Китоби, Агг Маҳшаргоҳи” деб аталган ва шунга ўхшаш қўшимча қилинган китобларлар, кўраяпсизми, — бу ҳақида Ёзувда айтилмаган. Тушуняпсизми? Бу нарса қолганларига қўшилмайди. У ерга Маҳшаргоҳни (католиклар афсоналарида: жаннатга киришдан олдин ўлганларнинг жони гуноҳдан тикланадиган жой.—Тарж.) ҳеч қандай тиқиштира олмайсан. У ёққа авлиё ва бошқаларнинг ҳомийлигини асло кирита олмайсан. Бунақа нарсалар учун у ерда жой йўқ. У ерда деноминация учун жой йўқ. У ерда жой йўқ... Муқаддас Китобдан ташқари бўлган таълимотлар учун жой йўқ. Тушуняпсизми? Шундай қилиб, шунақа нарсаларни кўрган пайтингизда, улар...улар бу манзарага умуман мос келмайди. Шунинг учун ҳам одамлар ўзларидан қўшиб, ўз...ўз мозаикалари парчаларида чалкашиб қолишди. Кўряпсизми? Улар, “Кеча, бугун ва то абад Ўшадир”ни тўғри бирлаштира олмайдилар.E-122 That's why these added books that they call "the Second Book of Daniel, and the—the Book of the Maccabees, and Agges Purgatory," and stuff like that, see, it's not spoke of in the Scripture. See? It doesn't theme up with the rest of It. There's no place to place purgatory in there. There is no place to place intersection of saints, and things. There is no place in there for that. There is no place for a denomination. There is no place for—for a creeds outside of It, of the Bible. See? So when you see those things, they—they just don't come into the picture. And that's why people has added those, and got their—their—their jigsaw puzzle all mixed up. See? They can't make it right, "same yesterday, today, and forever!"
E-123 Бироқ, агар ҳаммасини тўғри йиғилса, унда (гуноҳда) йиқилиш ва уйғонишнинг тўлиқ манзараси пайдо бўлади; яратилиш ва Худонинг айнан Масиҳда очилган бутун режасини тўлиқ манзараси. Омин! Барча бурилиш ва бурчаклари билан биргаликда бутунлай бирлашган манзара шунақадир. Бу худди шундай... Мен бу билан оёқ ости қилмоқчи эмасман, бироқ бу мозаикани йиғилишига ўхшайди.E-123 But, if the thing is put together right, there is the entire picture of the fall and regeneration. The whole picture of creation, and God's whole plan revealed right in Jesus Christ. Amen! That's the whole picture set together, every little crook and corner. It's just like… Now, I don't mean to be sacrilegious by this, but it's just like putting a jigsaw puzzle together.
E-124 Мана нима учун бугун бизда бунақа ёмон манзара. “Биз — имонлилармиз” — дейдилару ҳаммасини оёғини осмондан қиладилар (яъни тескари). Бундай бўлмайди. Гапирганларида: “Ҳа, У ҳамма жойда ўшандай, бироқ, фақат... У кеча, бугун ва абадул-абад Ўшадир, мана бундан ташқари”, — мана нима дейдилар. Кўряпсизми? Бу билан бутун манзарани бузасиз.E-124 That's why we got pictures today that looks horrible. Say, "We are believers," and the cow picking grass up in top of the tree. Don't work. That's when they say, "Yeah, He's every way, but just of a certain… He's the same yesterday, today, and forever, all but a certain thing." See? Then you ruin your picture.
E-125 Битикларда У худди Ўшани Ўзидир дейилган! Юҳаннодан 5 бобда... аниқроғи, Юҳаннодан Хушхабарнинг 14:12 да У: “Менга ишонган”, — ҳар қандай одам, — “Менга ишонган одам, Мен қилаётган ишларни қилади”, — деган.
— Хўп, энди бу бошқа замонда бўлган.
E-125 The Bible said He is the same! Saint John 5, or Saint John 14:12, He said, "he," he, anybody. "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also."
"Well, that was for another age."
E-126 Бу ерда сизда яна нотўғри расм келиб чиқаяпти. Сизда, чўлда, саҳрода, балиқ умуман йўқ жойда, балиқ овлаётган одам бўлиб чиқаяпти. Тушунняпсизми? Кўряпсизми, сиз уни балиқ овлаётган жойига, балиқларга тўла Жалилага юборишингиз керак, кўряпсизми. Тушуняпсизми?E-126 There you got your picture wrong again. You got a man fishing out in the desert, for fish, in a bunch of hot sand where there is no fish at. See? See, you've got to bring him back to where he's fishing, at Galilee, where there's plenty of fish, you see. See?
E-127 Сиз манзарани, кўринишни тўғри йиғишингиз лозим. Бу буюк Илоҳий манзара. Ва буни кўришни ягона йўли бор, бу, қачонки сиз Исо Масиҳни кўрасиз. Мана бу бутун Муқаддас Китоб. У (Масиҳ) — Муқаддас Китобнинг асосий мавзуси.E-127 You—you got to make the picture look right. It's God's great picture. And there is only one way you'll see it, that when you see Jesus Christ. There is the entire Bible. He's the principle theme of the Bible.
E-128 Энди сиз, бу ердан хоҳлаган жойингиздан мавзу танлашингиз мумкинлигини кўриб турибсиз ва ваъзгўй учун сукут сақлаш жуда қийин. Шу фикрни давом эттиргиси келаверади, лекин биз ўргатаётган нарсага қайтиш керак.E-128 Now you realize that any of these places here you could take a text, and it's just hard for a preacher to hold his peace. He look like he want to keep going with it, but you got to get back to what we're teaching on.
E-129 У Муқаддас Китобнинг асосий мавзусидир. У пайғамбарларда бўлган. У Саноларда бўлган. У Муқаддас Китобнинг тарихида бор бўлган. Муқаддас Китоб — бу башоратли Китоб. Бу тарихий Китоб. Бу муҳаббат Китоби. Бу қўшиқлар Китоби. Бу Ҳаёт Китоби. Ва Унда Масиҳни топасиз. У пайғамбарларда бор бўлган. У Саноларда бор эди. У тарихда бор эди. Шунингдек Битикларда У келажак воқеалари ҳамдир. Хуллас У олдин бор эди ва келажакда ҳам бўлади. Унда У қанақа экан? “Кеча, бугун ва абадул-абад Ўшандайдир”.E-129 He is the principle theme of the Bible. He was in the prophets. He was in the Psalms. He was in the history of the Bible. The Bible is a prophetic Book. It's a historical Book. It's a Book of love. It's a Book of—of songs. It's a Book of Life. And in there you find Christ. He was in the prophets. He was in the Psalms. He was in the history. And He also, in the Bible, is the things that is to come. So, He was before and till after. What does that make Him then? "The same yesterday, today, and forever."
E-130 Агар у ерга Уни “кеча, бугун ва тоабад Ўша” эмас қиладиган нарсани қўшсанг, Ли ака, унда нимага дуч келасан? Натижада бемаъни манзара келиб чиқади. Зеро У тарихдир, тушуняпсизми ва У Пайғамбар ҳамдир. У Забурлардир. У ҳамма нарса. Агар сизнингча У ҳамма нарса бўлмаса ва “Ўшанинг Ўзи” бўлиб чиқмаса, унда қаерда...сизнинг картинангиз нимага ўхшайди? Сиз буни тушуняпсизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Яхши.E-130 And you inject something in There, that doesn't make Him "the same yesterday, today, and forever," Brother Lee, where do you go to? You got an awful picture there. For, He was the history, see, and He is the Prophet. He is the Psalms. He is everything. And if you can't make Him everything, and the same, where, what's your picture look like? Do you see it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] All right.
E-131 Бу Ўшадир. У пайғамбарларда намоён бўлган эди — У уларда эди. У Саноларда эди. У тарихда эди, ва У келажакдир; “кеча, бугун, то-абад Ўша” (Ибронийларга 13:8, агар сиз ёзаётган бўлсангиз.) Унда У... У асосий бўлиши керак... Агар У айнан шундай бўлса, бизлар эса бунга ишонамиз, шундай эмасми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр] Демак, агар У шундақа бўлса, унда У бизларни суҳбатларимизни, фикрларимизни, бизни қўшиқларимизни, юриш-туришимизни асосий мавзуси бўлиши керак. [“Омин”.] У бизни ҳаётимизнинг асосий мавзуси бўлиши керак. Агар У — Муқаддас Китобнинг асосий мавзуси бўлса, Муқаддас Китоб эса бизда бўлса, унда У биз қиладиган ишимиз, гапимиз ёки ўйларимизнинг асосий мавзуси бўлиши керак — бу Масиҳ бўлиши керак. Тўғрими? [“Омин”.] Яхши.E-131 He is the thing! He was the prophets. He was in them. He was in the Psalms. He was in the history, and He is the things to come, "the same yesterday, today, and forever." Hebrews 13:8, if you're writing it down. He should be, then, He should be the principle, if that's what He is. And we believe it, don't we? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Then, if He is that, then He should be the principle theme of our talking, of our thinking, of our singing, of our walks. ["Amen."] He should be the principle theme of our life. If He's the principle theme of the Bible, and the Bible is in us, then He should be the principle theme of everything that we do, say, or think; should be Christ. Is that right? ["Amen."] All right.
E-132 Модомики биз шу ҳақида ўйлар эканмиз, модомики У бўл-...бизлар учун ҳамма нарсанинг Боши бўлди (Колосияликлардаги Мактубда шундай дейилган), У биз учун — ҳамма нарсанинг Бошидир. Зеро У бизлар учун бўлгандир, бизлар эса “ҳамма нарса” деб қараламиз. Сиз дейсиз: “Гуноҳкор масаласидачи?” У гуноҳкор учун, агар Буни қабул қилмаса Қози бўлишга тайинланганку. Буни қабул қиладиган имонли учун У шон-шухрат бўлди. Хуллас, “ҳамма нарса У орқали ва У учун яратилган”.E-132 Since, we think this, since He has been made—made the Head of "all things," to us. The Colossians said so here. He is the Head of "all things," to us. For He was made… For us, which we are considered "all things." You say, "What about the sinner?" He was made to be the Judge of the sinner if he don't accept It. He was made the glory for the believer who does accept It. So there, thing, "all things was made by Him, and for Him."
E-133 Куннинг шухрати ифодаланиши учун тун керакдир. Ёқимли идишга бўлган меҳр ва эътибор билиниши учун ёқимсиз идиш зарурдир. [Синодал таржимада: “эътиборли иш учун”.—Таҳр.] Ахлоқсиз кийим кийган ва ўз номусини сотган нопок аёл муҳитида одобли, хушхулқ хонимнинг ҳақиқий иффати жуда кўзга ташланади. Тушуняпсизми? Ҳақиқий Масиҳчи, ҳақиқий асл имонли намоён бўлиши учун, кимдир ёлғончи ва ўғри бўлиши керакдир. Имонлини қанақалиги билиниши учун иккиюзламачи керак.E-133 And it takes the night, to express the glory of the day. It takes the vessel of dishonor, to express the—the love and care for the vessel of the honored. It takes an evil woman, that would wear immoral clothes and—and sell her morals, to express the virtue of a decent genuine lady. See? It takes a crook and a thief, in a man, to express the genuineness of a real believer, a real Christian. It takes the hypocrite, to show up the believer, what he is.
E-134 Шундай қилиб, “Ҳамма нарса У томонидан яратилгандир”. Ва У ҳамма нарса бўлган эканми...барчамиз учун яратди, ҳамма нарса У орқали яратилган, шундай экан, унда биз ўзимизни У билан бир хил қилишимиз керак. Биз У билан бир хил бўлишимиз керак, чунки У биз билан бир хил бўлди. Қандай? Ҳаётимизни У учун яшаб, эътирофлар билангина эмас.E-134 So, "All things was made by Him." And since He was made all things… made, for all of us, all things was made for, by Him. Then, since that is true, we should make our identification (should be) with Him. We should be identified, ourselves, with Him, because He has identified Himselves with us. We should be identified with Him. How? By living for Him; not just a confession.
E-135 Кўпчилик одамлар эътироф қилишга тушадилар... айтган бўлардим... Ҳозир ҳатто шу даражага етиб бордики: “Сиз Масиҳчимисиз?” “Мен методист”. Мана, ўзини Масиҳчи қилиб кўрсатишга ҳеч қандай алоқаси йўқ. Яхши, қаранглар, методистлар нима қилишади. “Мен баптистман”. Яхши. Қаранглар, баптистлар нима қиляптилар. “Мен католикман”. Қаранглар, улар нима қиляптилар. Кўряпсизми?E-135 So many people take a confession, say… I say it's got to this place now. Are you a Christian? "I'm Methodist." Well, that's a long ways from being, making yourself known as a Christian. Well, look what the Methodists does. "I'm Baptist." Well, look what the Baptists does. "I'm Catholic." Look what they do. See?
E-136 Бироқ, аслида Масиҳ Ўзини сизда тасдиқлаганидагина, фақат ўшанда сиз Масиҳчи бўлишингиз мумкин. Баъзиларни худди шу ерда чақиб кетди! Умид қиламанки, ҳамма, кассетани эшитаётганлар ҳам буни тушунади. Тушуняпсизми? Кўряпсизми? А?
Сиз: “Мен элликчиман”, — дейсиз. Бу ҳали ҳеч нимани англатмайди.
E-136 But the only way that you can actually be a Christian is for Christ to identify Himself in you. How we got some, a stinger there! I hope everybody on the tape gets that, too. See? See? See?
You say, "I'm Pentecostal." That don't mean a thing.
E-137 Бу сизда тасдиқланган Масиҳ. Мана қачон У сизни тан олади.
“Мен ўзга тилларда гапирганман”, — дейсиз. Ёвуз руҳлар ҳам гапиради.
E-137 It's Christ identified in you. That's when He has recognized you.
Say, "I spoke with tongues." Devils does, too.
E-138 “Мен хурсанд бўлганимдан ҳайқирганман”. Мухаммаднинг, Будданинг издошлари ва бошқалари ҳам ҳайқирадилар. Ҳиндулар илон рақсига тушиб хитоб қиладилар. Кўряпсизми? Тўппа-тўғри. Уларнинг барчаси қичқирадилар. Сиғиниш маросимларида, кланларда — ҳамма жойда қичқиради ва бақирадилар. Одамлар бейсбол ўйинида қичқирадилар, бақирадилар.E-138 "I shouted." The Mohammedans, Buddhas, and everything shouts. The Indians scream at the snake dance. See? Sure. They all do. Cults, clans, and everything else, scream and holler. They holler and shout at a baseball game.
E-139 Лекин Масиҳ сизга ишонганида Ўзини сизга ўхшатади, ўшанда сиз Масиҳга ўхшайсиз. Масиҳчи деган сўз ҳам “Масиҳга ўхшаган” дегани. Мана сизнинг гувоҳномангиз, У билан бир хил бўлишингиз. Яхши. Энди У ҳам бизнинг гувоҳномамиз экан, бизлар ҳам У учун яшаб, У билан бир хил бўлишимиз керак.E-139 But when Christ is identified in you, identifying Hisself, then you are Christ-like. Which, the word Christian means to be "Christ-like." There is your identification. All right. Now, and since He is our identification, then we should be identified with Him, by living for Him.
E-140 Эътибор беринг, Худонинг бу буюк яширин сирида уч ёқлама мақсади бор эди. Ҳали дунё яратилишигача У эга бўлган Унинг буюк яширин сирида, унинг уч томонлама мақсади бор эди. Мана энди, бугун эрталаб шуни аниқлаб олмоқчимиз: бу уч ёқлама мақсад қанақа экан ўзи? Тушуняпсизми? Мен ишонаман, шу ерда ҳозир бўлиб турган Худонинг ёрдамида ва...У бизларга буни кўрсатади. Хуллас, агар Унда уч ёқлама мақсад бўлган экан, унда шу уч мақсад нима эканлигини билишни хоҳлар эдим.E-140 Notice, God has had a threefold purpose in this great mystery secret. God, in His great mystery secret that He had before the world began, He has got a threefold purpose in it. And now what we want to go upon, this morning, is, what is that threefold purpose? See? Now, I believe, by the help of the… of God, Who is present, and He—He'll show it to us. Now, if He had this threefold purpose, we want to find out what is this threefold purpose.
E-141 Биринчиси бу Худо Ўзини инсонларда очишни истади.E-141 The first thing was, that, God wanted to reveal Himself to the people.
E-142 У бутун олам, замон ва Абадийликни тўлдириб турган буюк Парвардигор бўла туриб буни қила олмас эди. У қила олмас эди. У одамларга Ўзини очиши учун жуда буюклик қилар эди, чунки бу ўта сирли (жумбоқли) бўлар эди. Ўша буюк Зот, ҳеч қачон бошланишга эга бўлмаган (ҳатто юз миллиард, триллион ва триллион ёруғлик йиллари циклидан чиқиб, то чексизликкача, Абадийликка чиқсак), аввал ҳам бўлган ва ҳозирда ҳам буларнинг барчаси бўлиб турган буюк Зотга буни қилишни иложи бўлганмиди.E-142 He couldn't do it as a great Jehovah God Who covered all space, time, and Eternity. He could not. He is too great to ever be revealed to people, because it would be too mysterious. How could that great Being that never did begin… that after you went beyond the cycle of a hundreds of billions and trillions and trillions of years of light-space, and on out into the infinite, into the Eternity, and a great Creature that was all that, and still is.
E-143 Лекин У оталик қилишни ёқтирар эди, зеро У Ота эди — мана нима қилишни хоҳлаган эди У. Ва У буни ифодалай олиши учун фақат битта йўл бор эди — бу Инсон Ўғли бўлиши эди. Мана нима учун Исо ҳар доим “Инсон Ўғли” деди. Кўряпсизми, улардан кўплари У нима ҳақида гапирганлигини билмаган эдилар. Аммо сизлар ҳозир тушуняпсизларми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Кўряпсизми? У Ўзини ифодалашни хоҳлади. Шунақа эди Унинг...Унинг буюк уч мақсадидан биттаси — бу Ўзини Ўзи намоён қилиши, инсон зоти билан Ўзини тенглаштириши, Ўзини Масиҳда очиши, ошкор қилиши эди.E-143 But what He wanted to do, He loved fatherhood, for He was a Father. And the only way that He could express it was to become a Son of man. That's the reason Jesus kept saying, "The Son of man." See, they didn't know what He was talking about, many of them. But now you get it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] See? He wanted to express Hisself. That was His, one of His great threefold purposes, was to express Himself, identify Himself with human beings, to reveal Hisself in Christ.
E-144 Иккинчидан, У одамларда яшай олиши учун, Ўзининг Танаси бўлган имонлиларда, яъни Ўзининг Келинида биринчиликка эга бўлиши эди.E-144 Secondly, to have the preeminence in His Body of believers, that is, His Bride, that He might live in people.
E-145 Шундай қилиб, У бунга Одам Ато ва Момо Ҳавода эга эди, бироқ гуноҳ уларни ажратди, демак унақада, буни яна қайтариш учун қандайдир йўл бўлиши керак. Қаранг-а, бу қанчалик мен учун қимматли! Тушуняпсизми? Худонинг мақсади қанақа эканлигини кўряпсизми? Унда нима учун У Одам Ато ва Момо Ҳавони ўша аҳволда сақламади? Унақада У Ўзининг бутун комиллигини, Ўзининг тўлиқ атрибутини ҳеч қачон ифодалай олмасди; чунки У у ерда Ота бўла олган эди, тўғри, лекин У шунингдек Қутқарувчи ҳам. Сиз дейсиз: “У Қутқарувчи эканини сен қаердан биласан?” У — Қутқарувчи, чунки мен буни яшаб ўтдим-да. Тушуняпсизми? Кўряпсизми? У Қутқарувчи ва У буни намоён қилиши керак эди. У буни қандай қила олар эди? Фақат Масиҳ орқали. Қандай У Ўғил бўлиши мумкин эди? Фақат Масиҳ орқали. Қандай қилиб У шифокор бўлиши мумкин эди? Кўряпсизми, буларнинг барчаси мана шу битта Шахсда, Исо Масиҳда боғланган. О-о, ана бўлмаса!E-145 Now, He could do that in Adam and Eve, but sin separated them, so now there had to be some way to get it back again. Oh, my! Oh, when I… This, this is rich, to me, just to even think of it. See? See what God's purpose was? Now why didn't He just keep Adam and Eve like that? Then He would never been able to express His fullness, His full attribute. Because, He could have been a Father there, that's true, but also He's a Saviour. You say, "How do you know He was?" He is, 'cause I've had the experience. See? See? He is a Saviour, and He had to express that. And how could He do it? Only through Christ. How could He be a Son? Only through Christ. How could He be a Healer? Only through Christ. See, all things are wound up in that one Person, Jesus Christ. Oh, my! When I—when I…
E-146 Мен... мен бу ҳақида ўйлаганимда, [Бранхам ака бармоқлари қарсиллатди—Таҳр.] мен деноминацияларни қандай кўринмай қолаётганини, қолган ҳаммаси шунчаки тарқалиб (кўздан йўқолиб, ғойиб бўлиб) кетаётганини, тушуняпсизми, Худонинг буюк мақсадини, Ўзини очаётганини мен кўраяпман. Биринчидан, Ўзини Масиҳда очиш, “Худонинг бутун борлиғи Масиҳнинг вужудида”, кейин эса У биринчилик, устунлик, раҳбарликка эга бўлиш учун бу “Худонинг вужудда тўлиқлиги”ни одамларга киритди.E-146 When I think of it, I—I just see denominations pass off the scene, and everything else just going, see, when I see God's great purpose, revealing Himself. And having, first, to reveal Hisself in Christ, "the fullness of the Godhead bodily." And, then, to bring that "fullness of Godhead bodily" into a people, that He could have the preeminences, the oversight, the leading.
E-147 Яқинда кечки пайт... Агар сизда бу кассета бўлмаса, мен шу ерда бир куни кечқурун “Исо Масиҳнинг Маҳбуси” мавзусида ваъз қилган эдим. Павлус — маҳбус! Кўряпсизми? Қачонки Худо сизни Ўзининг маҳбусига айлантиради, ўшанда сиз Руҳнинг айтганидан бошқа ҳеч нарса қилолмайсиз. Ва Павлус ўзининг буюк ақли билан... у ўқиди... бир кун келиб буюк руҳоний ёки раввин бўлиш учун Гамалиёлдан таълим олди. У шухратпараст эди. Ақл жиҳатдан у буюк одам эди, обрў-эътиборли, халқи ичида буюк киши эди. Аммо у буларнинг ҳаммасини, тушуняпсизми, Сўзнинг бир қисми бўлиш учун, Исо Масиҳни намоён қилиш учун, Уни ифода этиш учун, барчасини қурбон қилиши керак эди. У...деб айтиш нима эканини билар эди...E-147 Another one, the night, if you didn't get the tape, I preached here one night, on "A prisoner of Jesus Christ." Paul, a prisoner! See? When God gets you to be His prisoner, then you can't do nothing but what the Spirit says do. Paul, with all of his great intellects, he taught… he was taught by Gamaliel to be a great priest or rabbi, someday. And he had high ambitions. He was intellectually a great man, great authority, great man in the nation. But he had to sacrifice every bit of it, see, to become part of the Word, to express Jesus Christ. He knowed what it was to say…
E-148 У биродарлари чақирган баъзи бир жойларга боришни ният қилган эди, бироқ Руҳ унга шахсий истакларини амалга оширишни таъқиқлаган эди. Оҳ, агар буни имони сустлар тушуна олсалар эди! Тушуняпсизларми? Ўз хоҳишини амалга ошириш унга ман қилинган эди. У фақатгина...бажара оларди. “Руҳ менга таъқиқлади”. Кўряпсизми? У Масиҳнинг асири эди.E-148 He had a notion to go over some place, some brethren had called him, but he was forbidden by the Spirit to do his own will. Oh, if—if people half spiritual can pick that up! See? He was forbidden to do his own will. He only could do… "The Spirit forbid me." See? He was a prisoner to Christ.
E-149 Сўнгра бир куни бу фолбин қиз, у билар эди ундан... Павлус ўша жинни ҳайдаш кучига (ҳокимлигига) эгалигини билар эди, бироқ у буни фақат Худо хоҳлаганидай қила олар эди. У қиз ҳар куни унинг ортидан юрар ва кетидан қичқирар эди, аммо бир куни Руҳ унга рухсат берди. Мана шунда у унга — ундаги руҳга таъқиқлади. Кўряпсизми? Банди бўлиш нима эканини у билар эди.E-149 Then, this little fortuneteller one day, who he knowed, Paul knowed he had power to cast that devil out, but he could only do it as God willed it. Day after day she followed him, crying out after him, but one day the Spirit give him permission. Then he rebuked her, the spirit that was in her. See? He knowed what it was to be a prisoner.
E-150 Мусо — Масиҳни топиш учун, асир бўлиш учун, ўзининг ақлий қобилиятини қолдиришига тўғри келди. Худо ундаги барча дунёвийликни ва унинг буюк инсонлиги ҳислатларини чиқариб ташлаганида ва Олов Устуни Ҳузурига (қаршисига) қўйган ўша кунда у ҳатто тилдан қолди. У ҳатто гапиролмаганини айтди. Шунда Худо асирига эга бўлди. Тушуняпсизми? Сиз ўзингиз ҳаракат қилганингиз иш бермайди. Шунда Худо бу одамни у ерга бора олиши учун етарлича куч билан таъминлаши шарт эди.E-150 Moses, his intellectuals, he had to lose them in order to find Christ, to be a prisoner. Then when God got all the world beat out of him, and all of his mighty man that he was, and stand in the Presence of that Pillar of Fire that day, he was found just speechless. He didn't even, couldn't even talk, he said. God had a prisoner then. See? You won't try after your own searching. Then God had to endue this man, endow him with power enough that he could go down there.
E-151 Ва у деди: “Раббий, мен фиръавнга Сени айтганларингни айтдим, бироқ у буни қилишни хоҳламаяпти”.E-151 And he said, "Lord, I told Pharaoh what You said, and he wouldn't do it."
E-152 У деди: “Унда бу ўз таёғингни ол, — деяпти Худо, бу Худонинг Каломи, — у ёққа бор ва уни кун чиқарга чўз ва сўналарни (чивинларни) чақир”. Ва сўналар пайдо бўлди, чунки Унининг фиръавн ҳеч нарса билан ўзига оғдира олмаган қули бор эди. Ҳеч ким уни йўлдан қайтара олмас эди. У РАББИЙ ШУНДАЙ ДЕЙДИга кишанланган, Худо Каломини занжирларида бутунлай банди эди.E-152 He said, "Then take this, thy rod," God speaking, that's God's Word, "go out there and point it towards the East, and call for flies." And flies come into creation, because He had a prisoner that Pharaoh couldn't pay off with nothing. Nobody else could turn him no way. He was a complete prisoner in the chains of God's Word, bound up only to THUS SAITH THE LORD.
E-153 Эҳ, агар Худо Ўзига шунақа асирларни топса эди! Мана, айнан шунда У биринчиликни, устунликни кўрсата олади, тушунаяпсизми. У...У Масиҳдан бошқа ҳеч нарсани билмайдиган эркакни, тўғрироғи одамни ўшанга олиб келади. Мен нимани назарда тутаётганимни тушунаяпсизларми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Яхши. Бу иккинчидан.E-153 Oh, if God can get Him prisoners like that! Now, that's when He can express the preeminences, you see. He, He's got the man, or the person, so that he knows nothing but Christ. You get what I mean? [Congregation says, "Amen."—Ed.] All right. That's secondly.
E-154 Биринчидан, Ўзини бутунлай ифодалаш — Худо Масиҳда.E-154 First, to express Hisself completely, God in Christ.
E-155 Иккинчидан, шунга асосан Унинг Танаси, Келини бўлган Ўз Черковида биринчиликка эга бўлиши учун, биринчи ўринда бўлиб, улар орқали Ўзини намоён қила олиш учун. Яхши.E-155 Second, to have the preeminences, by this, in His Church, which is His Body, the Bride, till He could have the preeminence to express Himself through them. All right.
E-156 Ва учинчидан, биринчи Одамнинг гуноҳи орқали бузилган Шоҳликни керакли ҳолатига қайтариш (тиклаш); кечки салқинда У Ўз халқи билан суҳбатлашган, улар билан мулоқот қилиб юрган ҳолатига тиклашдир.E-156 And, thirdly, to restore the Kingdom to its rightly position, that fell by sin by the first Adam, back to where He walked in the cool of the evening, with His people, talked with them, fellowshipped with them.
E-157 Энди бўлса гуноҳ ва ўлим уларни Унинг Ҳузуридан ва Унинг намоён бўлишини барчасидандан ажратди. Сиз буни англаяпсизларми? Дунёни яратилишидан олдин Унинг қандай бўлганини...Ўзининг...Ўзининг бор хусусиятларини (атрибутларини) ифода этиш учун...E-157 And now sin and death had separated them from His Presence and His entire expression. Do you read it? Before the foundation of the world, to express all of His—His—His attributes, what He was.
E-158 Бироқ, агарда Троица (Учлик) тарафдорлари ўзларини бир дақиқага бўлса ҳам озод қилолганларида эди, шунда Ота, Ўғил ва Муқаддас Руҳ — бу учта Худо эмаслигини кўра олар эди. Бу худди Ўша Худонинг уч хил намоён бўлиши (атрибути). Кўряпсизми, бу намоён бўлиш, кўриниш. Ота, У... Ота бўлишни истаган эди. У Ота эди, У Ўғил эди ва У Муқаддас Руҳдир. Ота ва Муқаддас Руҳ эса — бу худди ўша Руҳдир. Наҳотки сиз кўрмаяпсиз? Сизлар тушунаяпсизларми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Учта худо эмас. Бу шайтон сизларга айтган сизлардан бутпарастлар қилиш учун. Тушуняпсизми? Бу битта Худо уч хил кўринишда ифодаланган: Ота бўлиш учун, Қутқарувчи бўлиш учун, Ўғил бўлиш учун, Шифокор бўлиш учун.E-158 Therefore, if any Trinitarian here would just let yourself loose a minute, you can see that Father, Son, and Holy Ghost is not three Gods. It's three attributes of the same God. See, it's expression. Father, He was, wanted to be a Father. He was a Father, He was a Son, and He is the Holy Ghost. And the Father and the Holy Ghost is the same Spirit. Don't you see? You get it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Not three gods. The devil has told you them things, to make an idolater out of you. See? It's one God expressed in three attributes. To be Father, to be Saviour, to be Son, to be Healer, see, is His expressions.
E-159 Ҳатто бу кассетани эшитувчилар ҳам бу фикрни тушуна олишлари учун мен шу мавзуда яна бироз давом этмоқчи эдим. Бу мавзуларни ҳар бирига жуда кўп вақт керак бўлар эди. Лекин, умид қиламанки, мен нимага интилаётганимни кўра олишингиз учун анча аниқ тушунтираяпман. Шундайми?E-159 I want to coast just a little bit so that even people listening to the tape will get the idea, that can see. It would take me around, around that clock, just each one of those subjects. But I hope I'm making it clear enough that you can see what I'm coming to. See?
E-160 Исо Масиҳда ифоланган Худо, Қайсики ҳам Ота, ҳам Ўғил, ҳам Муқаддас Руҳ бўлган, “Худонинг вужудда комиллиги”.E-160 God, expressed in Jesus Christ, Who was both Father, Son, and Holy Ghost, "the fullness of the Godhead bodily."
E-161 Ҳозир “Худонинг бор тўлиқлиги вужудда (танада)” устунликда (биринчи ўринда) бўлиб Унинг Черковида яшамоқда. Худода нимаики бўлса У Масиҳга тўкди; ва Масиҳда бўлган барча нарса Черковига, Унинг имонлиларига қуйилган эди.E-161 Now "the complete fullness of the Godhead bodily" dwells in His Church, the preeminences. All that God was, He poured into Christ; and all Christ was, was poured into the Church, the believers.
E-162 Деноминацияга эмас! Биз бунга бир неча дақиқадан кейин етиб борамиз ва сиз буни ақлингиздан бутунлай чиқариб ташлайсиз. Тушуняпсизми? Худонинг кўмагида, агар У йўл берса бизга, мен сизга бунинг сабабини кўрсатаман.E-162 Not denomination! We'll get to that in a few minutes, and it'll take it out of your mind forever, see; show you what causes that, by the help of God, if He'll just permit it to us.
E-163 Унинг мақсади ўзи қанақа? Ўзини Ўғилдек ифодалаш. Тушуняпсизми? Шундай қилиб, “Худонинг танадаги бутун тўлиқлиги” Унда бўлиши учун... Мен...бу ерда менда Колосяликларга ёзилган Мактуб очиқ. Кўряпсизми? Бу... Худонинг мақсади бутун Ёзувда қанақа бўлганлигини кўряпмиз. Демак, Момо Ҳаво, иккинчи Момо Ҳаво бўлган Келинни, Танани Ўзи билан яраштириш учун, айнан шу Ўғилнинг Ҳаёти, Унинг хочи орқали, бу ерда “Унинг хочини Қони” дейиляпти. Ва Худо буни тимсолларда кўрсатди, У Мусо ва қолганларда қандай бўлган бўлса. Худди шуни Одам Ато ва Момо Ҳавода қилди — бу билан уларни Масиҳ ва Келлининг тимсоли қилиб кўрсатди: У — иккинчи Одам, Черков эса — иккинчи Момо Ҳаво.E-163 What's His purpose now? Express Himself as a Son, see, and, now, that in Him might dwell "the fullness of the Godhead bodily." I'm, I've got Colossians laying here, right before me. See? That, all through the Scripture, that's what God purpose was. Then, through this Life of this Son, His cross, "the Blood," it says here, "of His cross," that He might reconcile to Himself a Body, a Bride; which is Eve, second Eve. And God give it in a type, like He did Moses and all of them. The same thing He did in Adam and Eve, giving a type, that they were Christ and the Bride. He is the second Adam; the Church is the second Eve.
E-164 Ва иккинчи Момо Ҳаво Сўз билан муросага келганда, у худди биринчи Момо Ҳаводек қилмайдими? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] “Ҳа майли, қўявер, бу бошқа вақт учун”, — демоқчи бўладилар. Ва бир неча дақиқадан сўнг биз бунга келамиз: бу бошқа вақт учун деганмикан У ёки йўқ. Қандай қилиб бу бошқа замон учун бўлиши мумкин, қачонки У “кеча, бугун ва абадий худди Ўша”?E-164 And as long as the second Eve compromises against the Word, isn't she doing the same thing the first Eve did? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Trying to say, "Well, it was for some other age." And we'll get to that in a few minutes, whether He said that it was for another age. How can it be another age, when He is "the same yesterday, today, and forever"?
E-165 Бироқ, Худо шундай мақсадни қўйди ва буни “доною оқиллардан яшириб, гўдакларга маълум этди” қайсиларки буни қабул қилишга олдиндан танланганлар.E-165 But God has purposed that and "hid it from the eyes of the prudent and wise, and revealed it to the predestinated babes" who were predestinated to receive it.
E-166 Мана нима учун (барча замонларга қаранг) доимо баъзиларга Нур тушганида, одамларга, Уни рад этар эдилар ва Уни ўчирар эдилар. Ва у ерда кучли оқилу донолар, руҳонийлар, турли буюк раввинлар, зўр ўқимишли устозлар, мисол учун: Никодим ва бошқалар — зўр ўқимишли одам, у эса Буни ҳатто тушунолмади.E-166 That's the reason, watch down through the age, whenever that Light hit some, they'd turn It away, and flashed It away. And great intellectuals and them great priests standing there, there was rabbis from great teachers and authority, like different ones, like Nicodemus and them, the man polished in scholarship, and he couldn't even understand It.
E-167 Ва у ерда ўша буюк руҳоний ва раввинлар бўлиб, улар бу Каломда таълим олган эдилар. Вой, улар Уни ақлан билардилар! У бўлса деди: “Сизлар — отангиз бўлган иблисдансизлар ва уни қилган ишларини қиласизлар”. (Юҳанно 8:44—Тарж.) Ўйлаб кўринг-а: муқаддас инсонлар, сиз ҳатто уларнинг ҳаётидаги бирор бир нарсага, ёки уларнинг оталарини ҳаётига, ёки уларни ота-боболарининг ҳаётига, ёки уларнинг бобосини-бобосини-бобосини-бобосини-бобосини ҳаётидаги бирор нарсага бармоғингиз билан кўрсатиш мумкин эмас эди. Агар улар шундай иш қилсалар, улар шармандаликда ўлишарди, уларни тошбўрон қилишар эдилар. Лекин мана Исо турибди ва диндор одамларни, бу гуруҳни “жинларни тўдаси” деябди.E-167 And there was those great priests stood out there, and rabbis who were taught in that Word. My, they knowed it, intellectually! And He said, "You are of your father, the devil, and his works you'll do." Think of it, holy men, you couldn't put your finger nowhere on their life, or their father's life, or their grandfather's life, or their great-great-great-great-great-grandfather's life. If they did, they died in shame, they was stoned to death. But here stands Jesus, calling that group, "a bunch of devils," religious people.
E-168 О-о, энди буюк шаҳодат! Шундай қилиб, Ўзи қариндошлигини тиклаш учун, қайтариш учун... Хуллас, У уларни йўқолган бўлишларига йўл қўйиши керак эди. Сиз буни тушуниб турибсиз. У уларни гуноҳ қилишларига йўл қўйиши керак эди, уларга ахлоқий эркинлик бериш учун... У...У Худо бўла туриб, уларни гуноҳ қилишига мажбур қилолмас эди; сўнгра эса Ўзи қилишга мажбурлаган иш учун жазолай олмас эди.E-168 Now, oh, the great revelation now! Now to restore back His kinship, to bring back, now, He had to let them get lost. You understand it? He had to let them sin, put them on free moral… He, He could not make them sin, and remain God, and then punish them for something He made them do.
E-169 Лекин У инсонни Ўзи билан ҳамкорлик қилиш шартларига қўйиб, шундан кейин инсонга эркин ахлоқий танлов асосида ҳаракат қилишига имкон берди. Тушуняпсизми? Ҳозир сизлар худди шу асосга У томонидан қўйилгансиз. Тушуняпсизми? Кўряпсизми? Сиз қандай хоҳласангиз шундай йўл тутаяпсиз, сизда эркин ахлоқий танлов бор. Қарабсиз-ки, агар биринчиси Унда шу асосда бўлган бўлса, унда иккинчиси ҳам шундай асосда бўлиши керак — шунақа асосда Унда ҳаммаси бўлиши керак, акс ҳолда У энг бошида нотўғри қилган. Тушуняпсизми? Лекин ҳаммаси худди ўша асосда турибди.E-169 But when He put man on partnership with Him, then let man act as a free moral agent, see, the same thing He's got you on today. See? See? You act any way you want to; you're a free moral agent. So, therefore, if He put the first like that, He has to put the second like that, He has to put everyone like that, or He acted wrong in the first place. See? But everybody is on that same basis.
E-170 Энди Унга эътибор беринг. Буни орқага қайтараяпти ва одамни шундай қилишни била туриб, уни шундай қилишига йўл бераяпти...у буни қилишини билар эди, бироқ, шунда нима содир бўлди? Бу Уни Қутқарувчилик атрибутини кўрсатди. Ва шунда Худонинг Ўзи Ўз қонунининг жазосини ўташи учун — ўлим, Уни рад қилиб йўқолган хотинини ўлиб ва қутқариб қолиши учун бутун мақсад Масиҳда қолади.E-170 Now noticing, in bringing that back; and letting that man do that, and knowing that he would do it, knowed he would do it. But what did it do? It displayed His attribute as Saviour. And the whole purpose then is left in Jesus Christ, to become… God Himself to take the penalty of His Own law, death, to die, to redeem the wife that was lost by rejecting Him.
E-171 Момо Ҳаво Сўздан четлашганида эрини ёнидан кетди. Черков ҳам Каломдан у ўзоқлашиб деноминацияга яқинлашганида, у Худо Каломини устунлигини рад этиб, инсоннинг донолиги устун бўлган дунё билан зино қилади. Бу тушунарлими? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Каломда шундай дейилган: “Руҳий зино қилаяптилар”. Муқаддас Китобнинг ҳар қандай Сўзини рад этиш ёки Унга қўшилган ҳар қандай талқин — бу бизнинг Эримиз бўлган (Куёвимиз) Худо олдида батамом рад этиш ва зино қилишдир. Зинокорлар Осмон Шоҳлигига кирмайдилар, биз буни биламиз. Тушундингизми? Мана шундай, кўряпсиз, Момо Ҳаво бошида айнан шундай қилган.E-171 When Eve went away from the Word, she went away from her mate. And when the church goes away from the Word, to a denomination, she rejects and commits fornications with the world of man's wisdom, rejecting the authority of God's Word. That sound clear? [Congregation says, "Amen."—Ed.] The Bible said, "Committing spiritual fornications." Any Word in the Bible, that's rejected, or if any self-interpretation put to It, it's absolutely rejecting and committing adultery against the God that is your Husband. An adulteress never enters the Kingdom of Heaven, we know that. See? Now, see, that's what Eve done at the first place.
E-172 Энди яна бир бор эътибор қилинг, Унинг уч ёқлама мақсади нимада эди? Ўзини Исо Масиҳда намоён қилиш, Исо Масиҳ бўлиб Танага кириш, Адан боғини тиклаш, йўқотилганни ортга қайтариш учун устунликка (тўнғичликка, биринчиликка) эга бўлиш. Фақат шугина жойида эмас эди. Қолган ҳаммаси Унда жойида эди.E-172 Now notice again, now, what's His threefold purpose? Manifest Hisself in Jesus Christ; to come into the Body, by Jesus Christ, to have the preeminences; to (what?) restore back Eden, bring back that which lost. That was the only thing out of order. All the rest of His things was in order.
E-173 Лекин У Қутқарувчи бўлиши учун, Ўзида бор нарсани (тушуняпсизми?), Ўзининг Қутқарувчилик хосиятини намоён қилиш учун, У одамга йиқилиши учун эрк, ахлоқий танлов бериши... йўл қўйиши керак эди. Кимдир йўқолган бўлиши керак эди. Шу сабабли, айнан инсоннинг йиқилиб, йўқолганлигидан Ўз қонунини ишлатиб, У Қутқарувчи бўлди. У эса буни қила олмади, бутун фазони, вақтни қамраган буюк Худованд бўла туриб, буни қилолмас эди. Ва У Инсон бўлиши керак эди. Ва У ўша йўқолган одамга қариндош бўлди (омин), ва Инсон бўлди — Худо тана бўлди!E-173 But He had to let, put man on free moral agency, to fall, so that He might be a Saviour, to display what's in Him, see, His attribute of Saviour. Something had to be lost. And the very thing, that man fell and become lost, He become the Saviour of that, taking His Own law. And He could not do it as that great Jehovah that covered all space, time; see, He couldn't do it. And He had to become a Man. And He took kinship with the man that was lost, amen, and become a Man: God, made flesh!
E-174 Ҳаллелуйя! Мени қизишиб кетаяпти деб ўйлаяпсизми? Ундай эмас. Ҳм-ҳм! Ичимда нимадир бор!E-174 Hallelujah! Think I'm excited; but I'm not. Something inside!
E-175 Ўғиллари ва қизлари ҳақидаги буюк мақсадига қайта туриб, мени Ўзидай қилиш учун (омин), менинг гуноҳимни Ўзига олиш учун, мени ўрнимда бўлиш учун Худованд Худолигидан кўчди, чунки У Абадий Отадир. Ушбу атрибут Унда эди, тушуняпсизми, шу учун бу намоён бўлиши керак эди.E-175 God became, from God, to become me, to take my sin upon Him, that He might make me Him, amen, back to His great purpose of sons and daughters of God, for He is the Eternal Father. That attribute was in Him, see, so that had to be displayed.
E-176 Энди сиз бу бутун уч ёқлама мақсадни кўряпсизми? Кўряпсизми? Ўзини ифодалаш учун... У бўлишни хоҳлайди. Шунақа, бу дунё йўқолган, Унинг хочидан оқиб турган Қон билан ярашиш орқали Қутқарувчи бўлиши учун, энди У Ўзини Инсонда ифодалаши керак эди. Хўш, У Ўз Черковида биринчиликка эга бўлиши учун, Ўзини Ўзи қутқариш ва Черковга қайтариш учун У шундай бўлиши керак эди.E-176 Now see the whole threefold purpose? See, to express Himself, He wants to become… Now, the—the world is lost, now He has to express Himself in a Man, to become a Saviour, through the reconciliation of the Blood from His cross. Now, He had to become that, to die, in order to save and to bring Hisself back into the Church, to have the preeminences in His Church.
E-177 Энди эсингизда бўлсин, бу ҳеч қачон деноминация бўлмаган, бўлолмайди ва ҳеч қачон бўлмайди! У биринчиликка эга бўлиши керак, У эса Сўздир. Омин! Қандай қилиб Унга қандайдир таълимотни қўйиш мумкин? Бу... Агар ҳар қандай таълимотни ва ҳар қандай деноминациянинг инсоний сўзлари қабул қилинса, Черков зинокорга айланади. Унга дарров суюқоёқ зинокорлар билан деган тамға (Ваҳий 17) қўйилади; Рим Католик Черкови — фоҳиша ва Протестантлар — суюқоёқдир. Бу нарса ўқиб билган ҳар бир одамга мутлақо равшан. Биз Черков Даврлари бўйича ўтдик ва сизлар буни ўша кассеталарда кўришингиз мумкин, агар истасангиз. Худди шундай. Демак, кимки Битиклардан ташқари таълимотга бирлашса — бу Худонинг назарида — суюқоёқ, бузуқ хотин. Ва у ҳам Момо Ҳаво нима қилган бўлса, худди шу нарсани қилди — Сўздан четга чиқди, Қайсики Масиҳ эди. О-о! Яхши.E-177 Now remember, it cannot, and will not, and never will be, and never has been, a denomination! He has to have the preeminences, and He is the Word. Amen! How can any creed be injected in There? It's a… it turns the church into a prostitute, to take any man's words of any creed or any denomination. It be quickly is marked, in Revelation 17, as a whore and harlots; the Roman Catholic Church being the whore, and the Protestants being the harlots. It's exactly as clear as any person could read it. We've come through the Church Ages, and you can see that in those—those tapes if you desire it. Exactly. Then, anything that joins itself with a creed outside of the Bible, is a whore in the sight of God. And done the same thing Eve did; got away from the Word, which is Christ. Oh, my! All right.
E-178 Энди бизлар, У Ўз фикрида дунё яратилмасидан аввал яширган сирини кўряпмиз. Энди сиз бу ҳақида озроқ ўқишни истармидингиз? Келинг ўқиймиз. Сизни вақтингиз кўпми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Биз...биз буни ўқиймиз. Келинглар, Эфесликларга Мактубдан бир жойга мурожаат қиламиз ва келинг, 1-бобдан бошлаймиз. Хуллас, бугун бизларда якшанба мактаби дарси давом этар экан, келинг, Масиҳнинг уч ёқлама намоён бўлиши ҳақида ўқиймиз.
Худонинг иродаси билан Исо Масиҳнинг ҳаворийси бўлган мен — Павлусдан...
E-178 Now we see His mystery He had hid in His mind before the foundation of the world. Now would you just like to read a little of this? Let's just read it. Have you got plenty of time? [Congregation says, "Amen."—Ed.] We'll—we'll read it. Now let's just all turn, just for one reading, anyhow, to the Book of Ephesians, and let's begin at the—the 1st chapter of the Ephesians, to read. And now as the Sunday school lesson goes on now, in this threefold manifestation of Christ, let's read.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God,…
E-179 Қаранглар, бу дунёвийларга йўлланмаган, балки:
Исо Масиҳга содиқ бўлган Эфес шахридаги Худонинг азизларига салом.
E-179 Now watch, it's not addressed to the world, but:
… to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:
E-180 Исо Масиҳга сиз қандай қилиб кирасиз? Черковга келиб қўшилибми? [Йиғилиш: “Йўқ”, — дейди.—Таҳр.] Туғилиш орқали! “Бир Руҳ билан, — Коринфликларга биринчи 12, — ҳаммамиз бир бадан бўлиш учун ўша битта Руҳга чўмганмиз”. Кўряпсизми?E-180 How do you get into Christ Jesus? By joining church? [Congregation says, "No."—Ed.] By a Birth! "By one Spirit," First Corinthians 12, "we are all baptized into one Body." See?
E-181 Яхши, мана у кимга гапиряпти. Бу ташқи дунёга мўлжалланмаган. Биз бу ҳақида гуноҳкор одамга гапиролмаймиз, чунки у бу ҳақида ҳеч нарса билмайди. Павлус бу билан гуноҳкорларга гапирмаган. “Бу Исо Масиҳдаги ана у...ана у Гуруҳга”, — деди у.
Отамиз Худодан ва Раббимиз Исо Масиҳдан сизларга иноят ва тинчлик бўлсин.
Раббимиз Исо Масиҳнинг Отаси — Худога ҳамду санолар бўлсин! У Масиҳ орқали (қаерда?) самовий оламда бизга ҳар хил руҳий қут-баракалар ато этди.
E-181 All right, that's the ones he's talking to. That ain't addressed to the outside world. We can't talk to the sinner on this, 'cause he knows nothing about it. Paul didn't address it to no sinners. He said, "This is to that—that—that Group there that's in Christ Jesus."
Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings (whereabouts?) in heavenly places in Christ:
E-182 “Самовий жойлар”. Эҳ, афсус, менинг вақтим кам! Мен буни айнан мана шу ерда, менинг Муқаддас Китобимда белгиладим, Самовий жойлар ҳақида, Самовий жойлар нима у. Бир дақиқага бўлса ҳам: Самовий жойлар — бу “имонли одамнинг Масиҳдаги ўрни”, тушуняпсизми, имонлининг Масиҳдаги ҳолати, Самовий жойларда.
Масиҳга тегишли бўлишимиз учун... (диққат билан эшитинглар)...бизларни дунё яратилишидан олдин танлади...
E-182 "Heavenly places." Oh, how I wish I had time! Here I've got it marked right here in my Bible, about Heavenly places, what is Heavenly places. Heavenly places, just for a moment, is "the believer's position in Christ," see, "where the believer stands in Christ," in Heavenly places.
According as he has chosen us… (listen close)… chosen us in him before the foundation of the world,…
E-183 У қачон бизни танлади? “Дунё яратилишидан аввал”, Унинг буюк яширин сири, унинг буюк сири... У бизни Масиҳда дунё яратилишидан олдин танлади.
Ўз ҳузурида муқаддас ва бенуқсон бўлишимиз учун, У Масиҳ ҳақи бизга (нима кўрсатиб?) муҳаббат кўрсатиб, бизни дунё яратилишидан аввал танлади.
Бизни мурувватига сазовор билиб, Исо Масиҳ орқали Ўзига (нима қилиб?) ўғил қилиб олишга азалдан қарор қилди.
E-183 When did He choose us? "Before the foundation of the world," when His great hidden mystery, His great secret.
… He chose us in Christ before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in (what?) love:
Having (what?) predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
E-184 “Азалдан танлади!” Мана сир. У... Масиҳ ёки бошқа бирон нарсани ер юзида бўлганидан ҳам олдин (Унинг буюк сирини сиз кўряпсизми?) У Келинни танлади, Момо Ҳаво Сўзга ишонмаганидан йиқилишини била туриб; унинг йиқилишини билиб туриб, У Келинни сайлайди, қайсики йиқилмайди, қолган бутун дунё У ҳақида нима дейишига қарамай Келин Сўзда туради. Улар бу Каломдан ушлаганча маҳкам турадилар! [Бранхам ака бир неча марта минбарни тақиллатади—Таҳр.] Улар шунда туришга азалдан тақдир қилинганлар. Аҳа. “Исо Масиҳ орқали Ўзига фарзанд қилиш”, — Черковни бу улуғвор ва буюк позицияга азалдан танлади!E-184 "Predestinated!" There's the mystery. He, before Christ or anything else was ever on earth, you see His great mystery, that He chose the Bride. Knowing Eve would fall, from disbelieving the Word, knowing that she would fall; but He would choose a Bride that would not fall, that would hold to that Word regardless of what all the rest of the world had to say about It. They would hold to that Word! They are predestinated to stand there, "the adoption of children by Jesus Christ," predestinated the Church to that great, glorious stand!
E-185 Энди кўряпсизми Унинг сирини? Нима учун? Йиқилган Момо Ҳавони тиклаш учун, чунки у Черковнинг тимсоли эди. Ва энди эътибор беринг, Худо Одамнинг биқинини очди ва Момо Ҳавони — унинг қонидан ва этидан чиқариб олди — ва унинг руҳини бўлиб, эркак ва аёлдан аёлни ажратди ва уни Момо Ҳавога жойлаштирди. Унинг биқинидан қовурғасини чиқариб олди ва ундан Момо Ҳавони яратди — Худованд худди шундай қилиб Масиҳнинг биқинидан Қон ва сувни чиқарди (Масиҳ эса Каломдир), ва Каломни олди, ва Унинг Черковини, Момо Ҳавони яратди. Кўряпсизми, Унинг Танасидан чиққан, Қон билан сотиб олинганни яна Ўзига қайтараяпти!Энди тушунарлими сизга? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.]E-185 Now you see His secret? What to? To restore fallen Eve, as she was a prefigure of the Church. And now notice, as God opened up the side of Adam and took out Eve, by his own flesh and blood; and divided his spirit from masculine and feminish, to feminish, and put it in Eve. Took the rib from under his side, and made Eve out of it; so God did the same thing, taking out of the side of Christ, the Blood and the water. And Christ is the Word, and taking the Word and making up His Church, Eve; see, back to Himself again, redeemed by the Blood that was come from His Body. You see it now? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-186 Ва дунё яратилишидан яширин бўлган Худонинг буюк сири энди очилаяпти, бироқ доим тимсолларда кўринар эди. Энди қаранглар, У...У буни амалга оширганини биз кўриб турибмиз. Ва шу ерда, Эфесликларга Мактубда ва бошқа кўплаб жойларда... Лекин бу сизга етарлича бўлади... Шундай қилиб, асрлар давомида У бу сирни аста-секин очган эди. Энди кўряпсизми? Хўш, ...давомида. Ахир У қандай...E-186 God's great mystery now being unfolded, that's been hid since the foundation of the world, but prefigured it all the way down through. Now watch, we find that, that He—that He did that. And here in Ephesians, and many other places, but that will give you enough to… Now, down through the ages, He has been slowly unfolding this mystery. Can you see now? Now, down through the…
E-187 Тимсолларда нима юз берди энди? У Одам Атонинг биқинини очди ва Одам Атода бўлган Момо Ҳавони ясаш учун унинг танасининг бир қисмини олди. Келин Сўз бўлишлиги керак, зеро У Каломдир. У таълимотларга асослана олмайди. У деноминацияда ҳам туролмайди. У яхши хулқга ҳам асослана олмайди. У фақат Сўзда туриши лозим, чунки У (Келин) — Унинг бир қисмидир. У Масиҳдан олинган эди. Тушуняпсизми?E-187 How did He? What happened in the prefigure now? He opened Adam's side and took part of his flesh, which was Adam, to make Eve. The Bride has to be the Word, for He is the Word. She cannot stand on creeds. She cannot stand on denomination. She cannot stand on good behavior. She has to stand alone on the Word, because She is part of It. She was taken from Christ. See?
E-188 Энди фақат Кўтарилиш эканига ишончи комил бўлиши учун... Лютер бир қисми эди, пайғамбарлар бир қисми бўлгандилар. Агар улар қисми эмас бўлса... Фақат ваҳий бўйича улар танани ташкил қилардилар: товонлар, оёқ панжалари, қўллар ва ҳоказо Бошгача (биз бунга бир неча дақиқадан сўнг етиб борамиз), кўряпсизми, барча Кўтарилиш мана шундан иборат! [Бранхам ака қарсак чалди ва минбарни урди—Таҳр.] Бу Тана Сўздир, қайсики Масиҳ. Омин!E-188 And to be sure, that, the whole Rapture now; Luther was a part, Wesley was a part, the prophets was a part. If they're—aren't a part… Just in the revelation that they was making up, the body, feet, toes, arms, and so forth, until the Head (which we get to that in a few minutes), see, that makes the entire Rapture. It's the Body of the Word, which is Christ. Amen!
E-189 Бундан ташқарида экансиз, сиз ҳалок бўлгансиз. Мени қизиқтирмайди, қанчалик яхши одамсиз ёки сизни ўзаро муносабатларингиз қанақа, ё қанақа мулоқотдасиз, ёки сизнинг ташкилотингиз қанақа — сиз ҳалок бўлгансиз, агар бу Сўз сизда бўлмаса.E-189 Outside of That, you're lost. I don't care how good you are, or what your relationship is, or what your fellowship is, or what your organization is, you're lost, outside of that Word being in you.
E-190 “Агар сиз Менда бўлсангиз (Сўзда), ва Менинг Каломим қалбингизда бўлса, унда нимаики истасангиз, сўранглар”, — чунки сиз ва Калом — бу битта нарсани ўзи. У биринчиликка, устунликка эга. Бошқарув Унда. Сиз...сиз Унинг асири. Дунё ўлик. Сизда энди бошқа ҳеч... Сиз қолган одамларни қандай бўлса шундай яшаётганликларини кўриб турибсиз, лекин, сиз ундай қилмайсиз. Сиз — маҳбуссиз. Сиз Унга қўшилгансиз: “Мен берган юк енгилдир”. Масиҳга, Унинг Сўзига боғлангансиз. “Мен фақат... Отамга маъқул ишни қиламан. Агар сиз Мен У эканлигимга ишонмасангиз, унда Сўзга ишонинг”. Шунчалик мукаммал! Эътибор беринг.E-190 "If ye abide in Me, the Word, My Word abide in you, then you ask what you will," because you and the Word are the same. He has the preeminences. He's got the rulership. You're a… you're a prisoner to Him. The world is dead. You have nothing more… You see the rest of the people living the way they do, but yet you do not do it. You're a prisoner. You're yoked with Him. "My yoke is easy." Yoked with Christ, with His Word. "I do that only which the… pleases the Father. And if you can't believe that I am He, then believe the Word." So perfect! Notice.
E-191 Энди диққатингизни қаратинг, бутун асрлар давомида У сирни секинлик билан пайғамбарлари орқали ва тимсолларда ошкор қилиб, буни аста-секин очган эди. Хуллас, буни ҳатто қараб чиқишимиз мумкин — Ўзини намоён қилаяпти.E-191 Notice now, down through the ages, He has been gradually letting this out, slowly unfolding the mystery, through the prophets and through the types. Now we can just go on to that, and, expressing Himself.
E-192 У Ўзини Мусода ифодалади. Мусога қаранг: болаларни қирғин қилаётган пайтда туғилган. У озод қилувчи бўлиб туғилган. У қамишлар орасига яширилган эди, худди Исо Мисрга олиб кетилганга ўхшаб. У у ёқдан чиқди. У тоққа чиқди ва амрлар билан қайтди.E-192 He expressed Hisself in Moses. Look at Moses. Born in the time of persecution of the children. He was born to be a deliverer. He was hid in the bulrushes, just like Jesus was taken down into Egypt. He came out. He went up on the mountain, come back with the commandments.
E-193 Исо тоққа кўтарилди (Унинг биринчи ваъзи – тоғдаги ваъз), қайтиб пастга амрлар билан тушди. “Аждодларимиз айтганларини эшитгансиз: ʻЗино қилмаʼ. Мен сизларга айтаман: агар сиз аёлга шаҳват билан қарасангиз, у билан зино қилган бўласиз”. Қонунчи, Руҳоний, Шоҳ, Раҳбар — худди шундай!E-193 Jesus went up to the mountain, His first sermon, sermon on the mount, come back down with the commandments. "You heard them say, them of old times, 'Thou shalt not commit adultery.' I say to you, whoever look upon a woman, to lust after her, has committed adultery." Law-Giver, Priest, King, Leader, just exactly!
E-194 У Ўзини Юсуфда ифолади — ўз акалари ичида, деноминацияда туғилди. Улар ундан сабабсиз нафратландилар, чунки у руҳга эга (руҳан яшар) эди. Худо у билан эди. У тушларни таъбирлай оларди. Акалари эса уни ёмон кўришар эди. У ўз акалари томонидан салкам ўттиз кумуш тангага... сотилган эди. Худди шундай У Ўз биродари бўлган Искариотлик Яхудо томонидан ўттиз кумуш тангага сотилган эди. Уни, Юсуфни чуқурга ташладилар ва ўлди деб ўйладилар. Тўппа-тўғри. Отасига ва бошқаларга уни ўлди дедилар. У чуқурга ташланди, кўтарилди ва фиръавннинг ўнг қўли бўлди.E-194 He expressed Hisself in Joseph, born amongst denomination, his brethren. They hated him, without a cause, because he was spiritual. He saw visions. God was with him. He could interpret dreams. And his brothers hated him. He was sold for al-… by his brethren, by almost thirty pieces of silver. Just exactly like He was sold by Judas Iscariot, one of His brethren, by thirty pieces of silver. He was throwed into a ditch and supposed to been dead. That's right. The father and them was told that he was dead. That he's throwed into this ditch; taken up, and went to the right hand of Pharaoh.
E-195 Зиндонда — у қандайин азоб чекди! Ва — ва у ерда икки киши қутқарилди... Шаробчи ва нонвой, аниқроғи, улардан бири ўлди, бошқаси эса қутқарилди. Ва шаробчи... Улардан бири ўлди, бошқаси эса қутқарилди. Худди хочдаги каби, бизнинг гунохларимиз учун хочга михланиб, У Ўз қамоғида бўлганида (биз маҳбусларга айландик), — бир қароқчи ўлди, бошқаси эса қутқарилди. Кўряпсизми, худди ўшандагидай, бир хил.E-195 In the dungeon, how he suffered there! And—and there was two saved… The butler and the baker, one of them lost and one was saved, rather. And the—the butler… One of them was lost and the other one saved. Just as on the cross, when He was in His prison house, of tacked to the cross for our sins, become a prisoner, one thief was lost and one was saved. See, just exactly.
E-196 E-196 Then he become at the right hand of Pharaoh, the king that he dreamed, that had the vision that he would set at the king's feet, and all authority in Egypt was given to him. His vision had to come to pass. He might have studied of it, many times, while he was in—in that prison down there. His whiskers growing out, and so forth, but he studied it. Someday his vision had to come to pass.
E-197 Гарчи кечроқ бўлса ҳам, лекин содир бўлиши керак эди! Ўтган кечқурун, ёки ундан олдинги кечқурун...чоршанба кечқурун шу ерда айтганимдай. Тушуняпсизми, бу юз бериши керак. Агар буни Худо айтаётган бўлса, бу юз бериши керак. Бу тасдиқланган пайғамбар ва бу амалга ошиши шарт, чунки бу Худонинг Сўзидир.E-197 Though it linger, it's got to happen! As I spoke last night, or night before, Wednesday night here at the service. See, it has to happen. When God says so, it's got to happen. It's a vindicated prophet, and it has to come to pass, 'cause it's God's Word.
E-198 Сўз эса фақат пайғамбарга келади. “Пайғамбар” деган сўз “ёзилган Илоҳий Каломни очувчи” деганидир, шу аснода — башоратчи, кўряпсизми, ёки олдиндан кўрувчи. Эътибор қилинг. Олдиндан билувчи...биласизми, у олдиндан айтганида у башорати билан Илоҳий тарзда тасдиқланади ва бу содир бўлади. “Агар орангизда бирор пайғамбар бўлса, ва у сизга маълум бир нарсани бўлади, деб айтса, уни айтгани эса содир бўлмаса, унга қулоқ солманглар. Лекин содир бўлса, унда Мен у билан. Яхшиси ундан қўрқинглар, чунки Мен у билан”. Кўряпсизми? Бу аниқ. Ана бу исбот, мана қандай билиш мумкин бу Ҳақиқатми ёки йўқ.E-198 And the Word comes only to the prophet. The word prophet means "a revealer of the Divine written Word," the same as it does a forth-teller, see, or seer. Notice. And the seer, how, the one you know is telling forth, he is Divinely vindicated by foreseeing, and it comes to pass. "If there be one who is prophet, will speak to you and tell you certain things are going to happen. And if it don't happen, don't listen to him. But if it does happen, then I'm with him. You better fear him, because I am with him, you see." That's exactly. There is the vindication, there where you know whether it's the Truth or whether it isn't.
E-199 Худо одамлар орқали Ўзининг халқига Ўзининг Сўзи билан гапиради. Кўряпсизми, Худо фақат одам орқали гапиради. “Мен — Токман, сизлар эса — новдаларсиз. Узум Токи ҳосил бермайди. Узум Токининг новдалари Токнинг ҳосилини келтиради. Эътибор беринг, ҳамиша шундай бўлган.E-199 God is speaking back through His Word, to His people, by people. See, God only speaks through man. "I am the Vine, ye are the branches." The Vine doesn't bear fruit. The branches talk, bears the fruit of the Vine. Notice, it's always been that way.
E-200 Демак, кейин биз Юсуфни кўраяпмиз, қачонки... Олдин Юсуф билан кўришмасдан, ҳеч ким фиръавнга теголмас ёки келолмас эди. “Менсиз ҳеч ким Отанинг олдига боролмайди”. Ва Юсуф тахтдан турганида, карнайлар янграр ва “Ҳамма тиз чўксин! Юсуф келяпти!” — деб қичқиришар эди.E-200 Now we find Joseph, then, that when no man could touch or come to Pharaoh without first seeing Joseph. "No man can come to the Father, only by the Son." And when Joseph left the throne, they sounded trumpets, "Every knee bowed! Joseph is coming forth!"
E-201 Ҳамдлар бўлсин! Ва бир куни, У Отасининг Тахтидан турганида (тушуняпсизми?), ҳар қандай қабила тиз чўкади ва ҳар қандай тил очиқ тан олади. Ва ҳар бир олам У Худо Ўғли деб гувоҳлик беради. Ва сен ҳам... Ўшанда жуда кеч бўлади. Буни ҳозир қил.E-201 Glory! And someday every knee will bow, and every tongue will confess, when He leaves the Throne of His Father, see, to come forth. Everybody will bear witness that He is the Son of God. You either… It's too late then. Do it now.
E-202 Энди бизлар буни тимсолларда кўряпмизки... Мен ҳозиргина гапирганимдай, мисол қилиб ҳатто Довудни олишимиз мумкин: тахтдан кетди, ўз халқи томонилан рад этилди, худди ўша тоққа, Зайтун тоғига чиқди. У ўзининг зиндонига бораётган эди, чунки у ўзининг биродарлари ва халқи томонидан рад этилган эди. У йиғлаганича кўтарилар эди. Бу ундаги Масиҳ Руҳи, рад этилган бўлганида Қуддусга қараб ҳўнграб юборди ва деди: “Қуддус, мен неча бор...” рад этилган Шоҳ.Саккиз юз йил утиб, Довуд Ўғли Қуддус тепасида турган эди, у ерда, тепаликда Қуддус устида турган эди, ва инкор этилган эди, ва Қуддус устидан йиғлаб юборди ва деди: “Энди сенинг вақти-соатинг келди”. Тўғри. Кўряпсизми?E-202 Now we notice that through the types. We could take even David, as I spoke of a while ago, going off his throne, rejected by his own people; going up the same mountain, Mount of Olives, as he's going over to his prison. He was going to his prison house because he was rejected of his brethren and of his own people. He went up, weeping. That was the Spirit of Christ in him, to be rejected as he looked up over Jerusalem and wept, and said, "Jerusalem, how oft would I…" A rejected king. Eight hundred years later, the Son of David stood on Jerusalem, up there above Jerusalem, and rejected, and wept over Jerusalem, and said, "Now your hour has come." That's right. See?
E-203 Буларнинг ҳаммаси Уни билдирар эди, фақат тимсолда, бироқ, сир яширин эди. Ўша одамлар нима қилаётганларини билишмас эди. Улар буни Руҳ бошқарувида қилаётганликларинигина билишарди холос. Ҳа, охирги кунлардаги буюк шаҳодат учун буни сақлади, лекин буни ифодалаган...Ўзини Мусода ва Довудда, Юсуфда, Илёсда ва бошқаларда намоён қилди. Сиз... Ўша пайғамбарларни ҳар бирини олиш мумкин ва уларнинг ҳаёти Исо Масиҳни қанчалар мукаммал ва аниқ ифодалаши ҳақида айтиб ва кўрсатиб бериш мумкин. Гарчи Унинг сири охирги кунларда очилади деб ваъда қилганидек тўлиқ очилмаган бўлсада; У буни ифодалай олишидан аввал, уни тўлиқ тушунишни кутиш, тушуняпсизми? Агарда У ҳаммасини айтганида...E-203 All those things typed Him, just in type, but yet the mystery was hid. Them men didn't know what they were doing. They only knew that they were led by the Spirit to do some. Now, holding it back in the last days, for the great revelation. But, expressing it, express Himself in Moses, and David, and Joseph, and Elijah, and on down through. You… we could take each one of those prophets, and bring their lives out and show it expressed Jesus Christ perfectly, exactly, yet never giving His secret in full; waiting for to make it known in the last days as He promised, waiting for it to be fully comprehended, see, before He could express it, if He told the whole thing.
E-204 Чунки Калом сирларда ёзилган. Уни сирларда ёзилгани учун Исо Отадан миннатдор эди.E-204 Because, the Bible is written in mysteries. Jesus thanked the Father for it, see, that It was wrote in mysteries.
E-205 Шундай қилиб, Раббийнинг Келиши сирлидир. Биз Уни қачон келишини, қандай келишини билмаймиз, лекин биз Уни келишини биламиз. Кўряпсизми? Шу каби Худонинг барча сирлари бу охирги кунни кутган эди. Бу аллақачон тугаллангандан кейин, шунда У очади ва қилган ишларини кўрсатади. О Худойим! У Ўз сирларини ҳеч қачон тўлиғича очмади.E-205 Now, the Coming of the Lord is in mystery. We don't know when He's coming, how He's coming, but we know He is coming. See? And so was all the mysteries of God waiting for this last day. After He's already been completed, then He reveals and shows what He's done. Oh, my! Never gave His mystery in full.
E-206 Етти Муҳр билан таққослаганда бу жуда ўхшаш. Шундай қилиб, Худо Мартин Лютерни ўша черков давридаги ўша биринчи черковни чиқиши учун ишлатганида ва У Джон Веслейни ишлатганида, У уларда ўша черков даврини очган эди ва уларни аста-секин чиқарган эди. Қачонки бизлар...агар ҳозир биз Калом варақлаб қараб чиқсак ва аниқласак...E-206 It's just like this, comparing the Seven Seals. Now, when God used Martin Luther for the coming out for that first church or that church age, and when He used John Wesley, and He gradually brought them out, and was revealing in them that church age, when we… when it goes back through the Bible now and find out. But in the last days, the reason that was such a tremendous thing, that He spoke of it here and showed those Seven Thunders. And Look and Life ma-…
E-207 Аммо охирги кунларда бу шунчалик ҳайратланарли эдики, чунки У бу ҳақида шу ерда айтган ва ўша Етти момоқалдироқни кўрсатгани эди, ва “Нигоҳ” ҳамда “Ҳаёт”, “Менинг Ҳаётим” журнали ўша Нур ва Булут доирасини нашр қилди, қайсиники улар тушуна олмаган эдилар ва ҳозиргача буни тушунмайдилар. Лекин шу ерда, бу нарсани бўлишидан бир неча ой олдин: “У ёққа бор ва ушбу сирларни очилишини кут”, — деди, кейин эса бу нарса У қандай деган бўлса, аниқ, худди шундай содир бўлди. [Бранхам ака тўрт марта минбарни тақиллатди—Таҳр.] Сиз шу суратдаги ўша ўнг томонда турган Фаришта, қачонки у пайдо (зоҳир) бўлганида, мана шу орқага кўтарилган қанотлари билан тушаётган, ва Унинг боши ён томон бурилганини кўрдингизми (сездингизми?)? Аниқ худди ўша суратдагидай эди. Шу нарса юз беришидан бир неча ой олдин шу ерда: “ўша очилмаган, ечилмаган тугунларни (тушунмовчиликларни) очиш учун У имонлилар Танасини биргаликда тўплашини”, — айтди.E-207 Life magazine then packed that Circle of a Cloud and Light there that they could not understand, and don't know it yet. But here telling, "Go there and wait for these mysteries to be revealed," and here months before it happened, and then it happened at exactly the way He said it would do. Did you notice in that picture? Even that Angel on the right, when He was being materialized, coming down, with His wings back and His head setting sideways, there it is right there in the picture, just exactly. Months before it happened, told here, that, "He's going to bring the Body of believers together; to reveal, take up them lost ends."
E-208 Мана, Лютер келди, у фақат оқланишни ваъз қилди, ўша даврда жаранглаб ўтди. Бу ўзи қанақа давр эканлигини у билмади. Мана, Веслей келди, у ҳам ўз даврида жаранглаб ўтди. Тушуняпсизми? Ва у ёқдан кўплаб одамлар чиқди, бошқа черковлар вужудга келди. Кейин элликчилар келди ва жаранглаб ўтди, ва улар ҳам ташкилотга айланиб яна ортга, ўлимга қайтдилар — бир неча дақиқадан сўнг биз яна бунга қайтамиз — ўлимга қайтишди.E-208 Here come Luther through, he only preached justification, just pounded away in that age. He didn't know what the age was. Here come Wesley through, and he pounded his age through. See? A lot of outfalls come from it, the other churches raising up. Then here come Pentecost, pounding away, and they organized and went right back into death again; as we'll get to it in a few minutes, right back into "death."
E-209 Шунда бу таълимотлар нимадан ташкил тоганини очиш учун сир ошкор бўлишни бошлайди: мисол учун, Лютер катехизис ва ҳоказоларни тузди, Вэслей эса уни, буни ва бошқасини ва қолган нарсаларни олиб келди; ундан кейин Элликчилар худди шундай ташкилотни ва “Ота, Ўғил, Муқаддас Руҳ”га чўмдирилишни ва бошқаларни яратдилар; шундан бўлак ҳеч нарсани билмасдилар, чунки... Кейин бу охирги кунларга яна келади ва ана шу сирларни барчасини олади ва уларни аниқ изоҳлайди ва очади. Нима учун? Буларнинг барчаси Худонинг қалбида бўлган буюк сир очилган сўнгги кунларда.E-209 And then comes the revelation of the mystery, to reveal what it's all been about. Where, these little doctrines, like Luther brought out catechism and everything else; and Wesley brought this, that, and the other, and these other things; and then Pentecost brought organization just the same, and "Father, Son, Holy Ghost" baptism, and things; not knowing any different, 'cause… Then come back in the last days and pick up all these mysteries and clearly explain it, reveal it. Why? It's all the last days when this great mystery that God had in His heart is being revealed.
E-210 Сизлар буни тушуняпсизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Агар тушунмасангиз, унда мана шу кассеталарга яна қайтинг. Сизлар билан яна қанча вақт бўлишимни билмайман. Эсингизда бўлсин, бу Ҳақиқат — РАББИЙ ШУНДАЙ ДЕЙДИдир. Бу Ҳақиқат. Бу Ёзув.E-210 Do you get it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] If you fail, come back to this tape again. I don't know how much longer I'll be with you. Remember, this is the Truth, of THUS SAITH THE LORD. It's the Truth. It's the Scripture.
E-211 Худди сўнгги етти Муҳрларнинг етти сирлари каби, уларнинг сирлари. Муҳрлар очилиб бўлган эди — барча даврлар ўтди ва у ерда улар кўп нарсани сочиб ташланган ҳолда қолдирдилар. Худо эса Буни сочилиб ётишини истамагани учун У яна келаяпди ва буларнинг ҳаммасини олаяпди, улар яратган ўша таълимотларни ва уларни аниқлади ва буларни барчасини очиб берди. Масиҳ Худонинг Черков учун уч ёқлама мақсади эканлигини, Унинг (Масиҳнинг) сирини очиб, худди шуларни ҳозир амалга оширмоқда! О-о, ана бўлмаса! Уларни очиб бераяпди!E-211 Like the seven mysteries of the seven last Seals, the mysteries of them. The Seals had done been broke, and every age had come down, and there they had left a lot of scattering. And God, not willing that It should be scattered, He comes back and picks up those things, those doctrines they started, and brought it on out and revealed the whole thing. Same thing He's doing now in revealing the mystery of Christ, how He was God's threefold purpose for the Church! Oh, my! Letting Him out; reveal!
E-212 Вэбстер луғатида “очиш” — бу “маълум қилмоқ, очмоқ, ва айниқса Илоҳий ҳақиқатни”, — дея Вэбстерда ёзилган, мана нимани англатади ваҳий. Ваҳий — бу Масиҳнинг Ўзини Ўз Черковида қандай очилишидир.E-212 Reveal, Webster says, is to "Make known. Make known, and, especially," Webster says, "in Divine Truth," that revelation means. The revelation, it is Christ's way of making Himself known to His Church.
E-213 Энди дейишлари мумкин: “Бранхам ака, ахир сен буни шунчаки айтаяпсан”. Йўқ, биз буни шунчаки гапирмаймиз.E-213 Now we're going to say, "Now, Brother Branham, you're just saying this." Now, we won't say, just say this.
E-214 Энди, диққат қилинг, У Ўзини Бутрусга очди. Агар сиз ҳозир белгиламоқчи бўлсангиз, унда биз... Агар сиз буни ўқимоқчи бўлсангиз, биз...Биз буни ўқиймиз, агар истасангиз, Матто баён этган Инжилдан 16:15 ва 17 да. Мен буни ўқийман. Улар Исонинг қиёфаси ўзгарган тоғдан тушиб келганларида, У: “Одамлар Мени, Инсон Ўғлини, ким деб ҳисоблайдилар?” — деб сўради.E-214 Now notice, He made Hisself known to Peter. Now if you want to mark this down, and we… If you want to read it, we'll… We'll read it, if you want to, in Saint Matthew 16:15 and 17. I'll quote it. When they come from the Mount Transfiguration, He says, "Who does man say I the Son of man am?"
E-215 “Баъзилар Яҳё пайғамбар деб, бошқалар Илёс пайғамбар деб, яна бирлари эса Еремиё ёки бирон-бир пайғамбарлардан бири деб ҳисоблайдилар”. Лекин У бошқа нарса ҳақида сўради.E-215 "Some says, oh, they think You're 'Elijah,' and some says You're 'one of the prophets,' 'Jeremiah,' or some of them." But that wasn't what He asked.
E-216 Сизлар-чи, Мени ким деб ҳисоблайсизлар? — деди У. Мана бу ерда энди У Черковга мурожаат қилади. Кўряпсизми?
“Мени одамлар ким деб ҳисоблайдилар?”
E-216 He said, "Who do you think that I am now?" Now there is the Church He is talking to. See?
"What does man think I am?"
E-217 Бугун: “У файласуф — бу ижтимоий дин, — У яхши одам бўлган. Биз Унинг таълимоти тўғрилигига ишонамиз. Уни ҳаётга тадбиқ қилиш керак. Мен ўйлайман, агар шундай қилсак, бизларга яхши бўлган бўлар эди. Бизларни ўз черковларимиз бўлиши керак эди ва ҳоказолар”. Бу қандайдир Қорбобо, худди Қорбобо ҳақидаги ҳикоядай.E-217 Today, "He's a philosopher; this social religion. He was a good Man. We believe His teaching is right. It's a subject to be lived by. I think it'd make us all better, if we did. We ought to have our churches, our—our so forth." That's a Santa Claus, like a Santa Claus story.
E-218 Бу биз қандайдир черковни ифодалашимиз керак дегани эмас. Бу шундай ҳаётки, унда сиз ўзингиз яшамайсиз, балки У сизни ичингизга киради ва Ўзи яшайди, сиз эса барча инсоний интеллектуал қобилиятларга нисбатан бутунлай асирга айланасиз. Сизни Руҳ етаклайди. Қандай билиш мумкин буни.E-218 It's not expressions of some church that we should express something. It's a life that you don't live yourself, but He comes in you and lives by Hisself, and you become a prisoner; to any human intellectual being at all. You're led by the Spirit. And how do you know?
E-219 Сиз дейсиз: “Эҳтимол, мен ақлимни йўқотгандирман. Балки ақлини йўқотган одам шунақа қилар”.E-219 Now, you say, "I might know I was losing my mind. Maybe a man that loses his mind does that."
E-220 Бироқ агар сиз Масиҳнинг ақлига эга бўлсангиз, унда Масиҳ Ўзини сиз орқали ифодалаяпди бу Уни Ўзи эканини намоён қилади, ва...сиз ўз ақлингизни йўқотмагансиз.E-220 But if you have the mind of Christ, Christ expresses Himself through you, shows that it's Him and not… you've not lost your mind.
E-221 Баъзи одамлар хом-ҳаёлларга берилиб, ўзларини билмай қоладилар ва руҳий касал бўлиб қоладилар. Бу албатта...биз биламиз, бундай қилмаслик керак. Бу иблис, ҳақиқий нарса келмай туриб, унга танқид қилишга уринади. Тушуняпсизми? Доим сохтаси бор. Тушуняпсизми?E-221 Some people, under illusions of things, goes out and becomes insane. Well, that, we know that's wrong. That's the devil trying to impersonate the real thing before it gets here. See? They're always a bogus. See?
E-222 Бироқ ҳақиқий, чин инсон ўзининг фикридан ва фикрлашларидан кечади! Қандайдир кўр-кўрона келмайди. Йўқ, жаноб. Сиз ақлингиз етиб, хаёлингиз жойида бўлиб келсангиз, Масиҳ сизни эгаллайди ва Ўз-Ўзини ифодалайди. Ва энди сиз бу дунё учун — ақлсизсиз.E-222 But a real man, and to lose his own thoughts and his own thinking! Not come up blindly like that. No, sir. You come up with your right senses, and Christ takes you over and expresses Hisself. And now, to the world, you're an insane person.
E-223 Мана, агарда сиз руҳий касал бўладиган бўлсангиз, сиз ҳақиқатдан ҳам касал бўлсангиз, унда ҳеч нима... Иблис сизни тўлиқ назоратига олади. Ва у сизни Каломга тескари бўлган ҳамма нарсани қилишга мажбур қилади.E-223 Now, if you're insane, you're actually insane, then there's nothing, the devil can't take you in complete control. He'll make you do everything contrary to this Word.
E-224 Аммо сизни Масиҳ эгаллаганида У бу Сўзни тўғридан-тўғри сиз орқали ифодалайди, чунки бу Уни Ўзи. У — Калом! [Бранхам ака уч марта минбарни тақиллатди—Таҳр.] Тушуняпсизми? Ва шунда сиз Масиҳнинг ифодасини, намоён бўлишини кўрасиз. Қанақадир ҳаёлий нарсани эмас, бироқ ҳақиқий, асл Масиҳнинг сиз орқали Ўзини ифодалашини. Қандай ажойиб!E-224 But when Christ takes you over, He'll express that Word right through you, because it's Him. He is the Word! See? And then you can see the expression of Christ. Not some illusion of some sort, but a real genuine Christ expressing Himself right through you. How beautiful!
E-225 Энди диққат қилинг. “Сизлар Мени ким деб ҳисоблайсизлар?” — деди У. У Черковдан, Ўзининг ўн икки шогирдидан сўраяпди. Ўша пайтда яшаган миллион одамлар ичидан ўн икки кишидан, Ўзининг Черковидан сўради.
Нуҳ давридаги миллионлар ичидан саккиз одамдан сўради. Ана. Ҳм-ҳм. Кўряпсизми?
E-225 Now watch. He said, "Who do you say I am?" He is asking the Church, His twelve. Out of the millions of that day, He asked twelve, His Church.
In the millions in the days of Noah, He asked eight. Uh-huh. See?
E-226 У эса: “Нуҳ пайғамбар кунларида қандай бўлган бўлса, Инсон Ўғли Келишида ҳам худди шундай бўлади (кўряпсизларми?), саккизтагина жон қутқарилганидагидек”, — деди.E-226 And He said, "As it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of man, see, where eight souls were saved."
E-227 Мен ҳозир саккиз жон қутқарилади демаяпман. Тўғри тушунинглар. Мен бунақа демаганман. Кўтарилишнинг охирги лаҳзасида, ўша кичкина гуруҳда қанча одам қутқарилишини мен билмайман. Мен сизга бу кичкинагина гуруҳ бўлади дейман. “Чунки ҳаётга олиб борадиган эшик жуда тор, йўли эса энсиздир. Бу йўлни топадиганлар оз”.E-227 I don't say there going to be eight saved now. Now don't get that all wrong. I never said that. I don't know how many is be, going to be saved in that, that that's the… that last moment to—to Rapture that little group. It'll be a small group, I'll tell you that. "For strait is the gate, and narrow is the way, but few there'll be that'll find it."
E-228 Лекин барча асрлар оша сотиб олинган (танланган) буюк Тана кўтарилганида, ўшанда у ерда буюк Тахт бўлади! Ваҳий Китобининг 7-бобида бу: “Ҳисобига етиб бўлмайдиган улкан бир оломон” — деб таърифланган, улар, барча асрлардан кўтарилганлар, Ёзув қанчалик очилган бўлса, шунчалик Унинг Нурида юрган ўшалар. Энди эса биз биламизки, Веслей Лютердан кўра кўпроқ Нурга эга эди. Элликчилар Веслейдан кўра кўпроқ порлаганини биламиз. Кўряпсизми? Албатта-да.E-228 But when the great ransomed Body through all ages comes up, then that's going to be a great throne there! Revelation 7 express it, "Great number, which no man could number," through all the ages has come up, them that's walked in the Light of the Bible as far as It was revealed to them. And now we know that Wesley had more Light then Luther did. We know Pentecost outshined Wesley. See? Certainly, it does.
E-229 Чунки бу, худди пайғамбарлар даврида содир бўлгани каби, токи У “бутун Камолотни” Масиҳда тўлиқ очилмагунича бу аста-секин очила бораяпди.E-229 Because, it just gradually let loose, as it did down through the prophets, and so forth, till it was perfectly made known, "the Godhead bodily in Christ."
E-230 Энди эса ҳозир Масиҳ Черковда очилаяпди. Буларнинг барчаси Момо Ҳавони унинг Эрига нисбатан тўғри ҳолатга қўйиш учун Худонинг очилишидир. Эътибор беринг, Худо ҳам — Черковнинг Эри, Черков эса — Унинг Келини.E-230 And now the Christ in the Church is just being made known. The whole thing is the revelation of God, to take Eve back to her right position again with her Husband. Notice, and God is the Husband of the Church, and the Church is His Bride.
E-231 Шундай қилиб, Бутрус, ундан сўраганларида: “Сен Барҳаёт Худонинг Ўғли — Масиҳсан”, — деди.E-231 Now, Peter, when he called, said, "Thou art the Christ, the Son of the living God."
E-232 Энди қаранглар: “Бахтиёрсан сен, эй Юнус ўғли Симон, — ʻЮнус ўғлиʼ нимани билдиради, тушуняпсизми, — сен бахтиёрсан, зеро бу сирни сен ўз уқув-идрокинг билан уққанинг йўқ. Сен Буни қайсидир мактабда ўрганмадинг. Балки осмондаги Отам сенга очди Буни”. “Мана шу тошда...”, — деганига эътибор қилинг. Бутрус, Худонинг тақдир қилган Уруғи, қайсики шу Нурни қабул қилди ва Шоҳликнинг очқичларини олди. “Исо Масиҳ Ким экани ҳақидаги мана шу ваҳий (очилиш) қоясига”. У — тўлиқликда намоён бўлган Худо. “Мана шу қоя устида...” Ота, Ўғил ва Муқаддас Руҳ эмас, У — иккинчи Шахс. “Мана шу қоя устига Мен Ўзимнинг Жамоатимни (Черковимни) қураман ва дўзах дарвозалари Уни ҳеч қачон буза олмайди, ҳеч қачон енголмайди Уни”. Кўрдингизми? Мен Ўз Жамоатимни мана шу қоя устига қураман”, — Исо Масиҳнинг ваҳийси устига.E-232 Now watch. "Blessed art thou, Simon Barjona," says, which means, "son of Jona." See? "Blessed art thou, for flesh and blood never revealed this to you. You never learned It from some school. But My Father which is in Heaven has revealed It to you." Notice what He said to him, "Upon this rock…" That's Peter, the predestinated Seed of God that had received this Light, and given the keys to the Kingdom. "Upon this rock of revelation of Who Jesus Christ is," He is the full, manifested God. "Upon this rock…" Not a Father, Son, and Holy Ghost; and Him being the second Person. "Upon this rock I'll build My Church, and the gates of hell will never shake It down, never prevail against It." See? "I'll build My Church upon this rock," a revelation of Jesus Christ.
E-233 Қаранглар, Масиҳ сизда (ваҳийнинг) очилишнинг Ҳаётини марказига айланади. Тушуняпсизми? Сиздаги Масиҳнинг Ҳаёти Уни очилишнинг (ваҳийнинг) маркази қилади. Каломдаги Масиҳ Каломни Масиҳнинг тўлиқ очиқлиги қилади. Масиҳ сизда сизни бутун ҳамма нарсани тўлиқ очиқлиги қилади. Кўряпсизми, Худо нима қилишга ҳаракат қилади?E-233 Look, Christ in you makes Him the center of Life of the revelation. See? Christ's Life in you makes Him the center of the revelation. Christ, in the Bible, makes the Bible the complete revelation of Christ. Christ in you makes you the complete revelation of the whole thing, see, what God is trying to do.
E-234 Унақада янгидан Туғилиш нима? Сиз айтишингиз мумкин: “Бранхам ака, янгидан Туғилиш нима?” Бу Исо Масиҳнинг шахсан сизга очилганлиги. Омин! Тушуняпсизми? Сизнинг черковга қўшилганингиз, қўлини қисганинг, энди бошқача иш тутишларингиз, таълимотни айтиб беришингиз, қанақадир қоидалар тўплами бўйича яшайман деб ваъда беришингиз эмас. Бироқ Масиҳ, Муқаддас Китоб — У сизга очилган Сўздир. Кимни нима дейиши, нималар бўлаётганини аҳамияти йўқ, асосийси — Масиҳ. Чўпонми, руҳоний, ким бўлмасин... Асосийси —сиздаги Масиҳ, мана шуни ўзи Черков қурилган ўша ваҳийдир.E-234 What is the new Birth then? You'd say, "Well, Brother Branham, what is the new Birth?" It is the revelation of Jesus Christ personally to you. Amen! See? Not you joined a church, you shook a hand, you done something different, you said a creed, you promised to live by a—a code of rules. But Christ, the Bible, He is the Word that was revealed to you. And no matter what anybody says, what takes place, it's Christ; pastor, priest, whatever it might be. It's Christ in you, that is the revelation that the Church was built upon.
E-235 Сиз дейсиз: “Мен Лютеранман, мен Баптист, мен Пресвитерианман”. Бу ҳеч нарсани билдирмайди...Худо учун ҳатто мана шуни [Бранхам ака бармоқларини шақиллатади—Таҳр.] билдирмайди, умуман ҳеч нарсани, ҳатто бармоқларингни қарсиллатишингизни ҳам билдирмайди.E-235 You say, "Well, I'm a Lutheran. I'm a Baptist. I'm Presbyterian." That don't mean one, don't mean [Brother Branham snaps his finger—Ed.] that to God, not a thing, not a snap of your finger.
E-236 Бу нима? Бу очилган, тушунилган Масиҳ, У эса Сўздир. Ва Сўз очилаётганида, У Ўзини ифода этади. Тушуняпсизми? Худонинг Масиҳдаги мақсади шунақа — Ўзини ифода этиши учун, Ўзининг Шахсий қонунини олиш ва Ўз қонуни бўйича яшаш учун... ва Ўз қонунини Ўз ўлими билан амалга ошириш эди. Ва Масиҳ, Худованд, гуноҳни танада ҳукм қилиш учун, фақат Худонинг Каломига ишонадиган, Момо Ҳаво каби Уни инсоннинг ақлий тушунчаларига алмашмайдиган, сотиб олинган, танланган шавкатли Келинни Ўзига келтириш (қайтариш) учун танада ўлди. Сиз тушуняпсизми? Масиҳнинг нияти шунақа. Худонинг нияти шунақа. Янгидан Туғилиш буни очиб беради.E-236 What is it? It's Christ being revealed, and He is the Word. And when the Word is revealed, It expresses Itself. See? That's God's purpose for Jesus Christ, was to express Himself, to take His Own laws and live by His laws, con-… and fulfill His law, by death. And Christ, God, died in flesh, in order to condemn sin in the flesh, that He might bring to Himself a glorious Bride, redeemed back, that will believe only in the Word of God; and not swap It, like Eve did, for intellectual conceptions of man. You see it? That's Christ's idea. That's God's idea. The new Birth reveals this.
E-237 Агар инсон ўзини янгидан туғилганман деса, Масиҳни “бугун”га эмас, балки “кеча”ги кунгагина тегишли қилиб қўйса, Унинг охирги кунлар учун берган ваъдаларини эса бошқа кунларга тегишли қилишга уринса, унда бу одам ёки бу шахс иблисга алдангандир. Агарда бу одам Бунга ишонаман деса-ю, аммо бу нарса у орқали тасдиқланмаса...E-237 And if a man says he is born again, and try to place these promises of Christ, in this last days, to some other age, making Him Christ yesterday but not today, then that man or that person has been in a—a delusion by Satan. And if that man says that he believes That, and it doesn't manifest itself through him?
E-238 Марк баён қилган Инжилнинг 16 бобида Исо: “Қуйидаги аломатлар имонлиларга ҳамроҳ бўлади; бутун жаҳон бўйлаб ва асрлар оша”, — деган эди. Жинларни қувиш ва янги тилларда сўзлаш, ва бу, уларга ҳамроҳ бўладиган инъомларни “улар бўладилар” бу барча буюк намоён бўлишлари! “Улар бўлиши мумкин, бўлиши керак эмас”. “Улар бўладилар”! Ер-у осмон ўтар, лекин Унинг Сўзи ўтмайди.E-238 Jesus said, in Mark 16, "These signs shall follow them that believe; into all the world, and to every age." Casting out devils, and speaking with tongues, and—and all these great manifestations of gifts that would follow, that, "they shall!" Not, "they may be; they ought to." "They will!" And heavens and earth will pass away, but His Word won't.
E-239 Хуллас, Ўзини ҳар бир шахсда ифодалаётган бу — Масиҳдир, аҳамияти йўқ у заковатли одамми ёки алифбони ҳам билмайдиганми. Ҳаворийларнинг ярми уни билмасдилар. Шунақа. Лекин улар Масиҳни билардилар. Улар Бутрус билан Юҳаннога эътиборлари улар қандайдир семинарияни тугатганлари учун тушмади. Улар дарвозада ўтирган шол тиланчини шифолаганларида (кўряпсизми?), “Уларни Исонинг шериклари эканини пайқадилар”, — дейилган. Улар Исонинг шериклари эканини англадилар.E-239 So it's Christ expressing Himself in the individual, whether he's intellectual or whether he's—he don't know his ABC's. Half the apostles didn't know it, see, but they knowed Christ. They never taken heed to Peter and John, knowing that they had been out of some seminary. They said, "They taken heed and noticed that they had been with Christ," when they healed the lame man, see, at the gate. They knowed they—they had been with Christ.
E-240 Янгидан Туғилиш — бу Масиҳ, бу ваҳий, шаҳодат. Худо сенга ушбу буюк сирни очди ва бу янгидан Туғилишдир. Хўш, агар мана шу гуруҳни бутунлай бир жойга йиғсак, бу, ваҳийни — мутлақо уйғунликда бўлган ва Худо Ўз Каломини ифодалаб бажарган айнан ўша ишлари ҳамда ўшандай ҳаракатлари билан уни (ваҳийни) Ўзининг Каломи орқали намоён қилса нима бўларкин? Эҳ, қанийди Черков ўз ўрнини, позициясини билса эди! Бир куни У билиб олади. У қанақа ҳолатда эканини билганида, ўшанда Олиниш юз беради. Мана шундай, билиб олинг.E-240 The new Birth is Christ, is a revelation. God has revealed to you this great mystery, and that's a new Birth. Now what are you going to do when you get all that group together, where the revelation is perfectly in harmony, and God expressing it through His Word by the same actions, the same things that He did, making the Word manifest! Oh, if the Church only knew its position! It will, one day. Then, the Rapture will go when it knows what it is. Now notice.
E-241 Сиз: “Бранхам ака, лекин бу ахир... ундай эмаску” — дейсиз. О-о, ҳа, бу ҳам. [Бранхам ака уч марта минбарни тақиддатди—Таҳр.] Бу Ҳақиқатдир.E-241 You say, "Brother Branham, but that—that ain't…" Oh, yes, it is, too. It is the Truth.
E-242 Эътибор қилдингизми? Павлус ҳеч қачон Исони жисмонан билмаганди. Павлус У билан таниш бўлмаган эди. Павлус Уни фақат ваҳий орқали, билган эди. Тўғрими? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Павлус Исони фақат (илоҳий очилиш) ваҳий орқали билган, худди Бутрусга очилгани каби.E-242 Did you notice? Paul never knew Jesus, physically. Paul never knew Him. The only way that Paul knew Him was by a revelation, by a vision. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Paul only knew Jesus by the revelation, just like Peter did.
E-243 Бутрус Уни танавийлигида кўрган эди, аммо у Уни танавийлиги бўйича билмади, чункии Исо ҳам: “Бу сирни сен уқув-идрокинг билан уққанинг йўқ (асл “эт” ва “қон”, яъни инсоний ақл-идрок.—Тарж.). Ҳатто буни сенга Менинг Шахсий ҳаётим ҳам очмади. Балки Осмондаги Отам сенга У Худонинг Каломи эканини очди ва Мен мана шу қоя устида Ўз жамоатимни қураман”, — деган. Бутрус Уни танавийлик бўйича билмади. Одамлар Унга тегиб, сезиб, бирга юрган эдилар.E-243 Peter had seen Him in flesh, but he didn't know Him by flesh, 'cause Jesus said so. "Flesh and blood didn't reveal it to you. Even My Own life didn't reveal it to you. But My Father which is in Heaven has revealed the thing to you, that He is the Word of God, and upon this rock I'll build My Church." Peter didn't know Him by flesh. Man walked, and handled Him, and everything else.
E-244 Павлусда бошқа ҳаворийлардан кўра анча буюк бир нима бор эди. Кўряпсизми?E-244 Paul had something greater than any of the apostles did. See?
E-245 Улар: “Яхши, Павлус, мен сенга қараганда кўп шаҳодатларга эгаман, чунки, биласанми, мен У билан бирга юрганман. Бир куни У билан балиқ овлаган эдим. Мен Уни гапирганларини эшитганман. У мен билан кемага ўтирган эди ва ҳатто менга: ʻАна у ерга сузайлик, ўша ерда кўп балиқ тутамизʼ, — деди. Биз шундай қилдик ҳам”. Кўряпсизми? “Тушунаяпсанми, Уни бу ишларни ҳаммасини қандай қилганини кўрганмиз”.E-245 They said, "Well, I—I've got more of a revelation than you, Paul, because, you know, I walked with Him. I went fishing with Him, one day. I heard Him talk. He sat in a boat with me, and actually told me, 'Let's go over here and fish in this place, and we'll get more fish.' And we did it." See? See? "We seen Him do things."
E-246 Аммо Павлус Уни ўлиб дафн қилиниб ва яна тирилиб, Исроил фарзандларини етаклаган ўша Олов Устунида Ўзини ифодалаганидан кейин кўрди. Билиб... Павлус яҳудий бўла туриб ҳеч қачон буни “Раббий” деб айтмас эди, агарда Уни кеча, бугун ва абадий яна Ўшалигини намоён бўлишини кўрмаганида. У шундай деди: “Павлус, — бошқа сўз билан айтганда, — кеча Мен қандай бўлсам, бугун худди Ўша Худоман. Мана Мен худди ўша Нурдаман, худди ўша Олов Устуни, Мусо гаплашган Ўша ёнаётган бутада бўлган”. Ибронийларга ёзган Мактубда у қонунни иноятдан ажрата билганига ажабланмаса ҳам бўлади — у худди ўша Олов Устуни билан учрашди. У: “Мен сен қувғин қилаётган Исоман”, — деди.E-246 But Paul saw Him after He was dead, buried, rose again, and expressed Hisself in the Pillar of Fire that led the children of Israel. Knowing… Paul, being a Jew, would have never called that "Lord" unless he had seen the expression, He was back, the same yesterday and forever. He said, "Paul," in other words, "I'm the same God today that I was yesterday. Here I am, in the same Light, the Pillar of Fire that Moses talked to, in the burning bush." No wonder he could separate the law from grace, over in the Book of Hebrews; he met that same Pillar of Fire. He said, "I am Jesus, Whom you persecute."
E-247 Мана энди У бугун шу ерда, худди ўша тарзда, худди Ўша Олов Устуни, Ўз-Ўзини ифодалаб ва тасдиқлаб, ҳамда дунё яратилишидан бурун яширин бўлган Худонинг сирини очиб, шу билан Ўзини исботлаб, У бугун мана шу ерда. Кўряпсизми буни?E-247 And here He is today, in the same manner, by the same Pillar of Fire, expressing Himself and vindicating Himself the same, revealing the mystery of God that's been hid since the foundation of the world. See it?
E-248 Павлус Уни фақат ваҳий орқали билиб олди. Бутрус Уни фақат ваҳий орқали билди.E-248 Paul only knewed Him by—knew Him by revelation. Peter knew Him by revelation.
E-249 У У билан юрган эди, гаплашган эди. Шу учун, бу Сўзни...қўйиш мумкин. Мен ҳозиргина У Сўз эканини айтдим. Хуллас, олим одам ўтириши ва токи сизни ақлингизни қандайдир тарзда боғлаб олмагунича, шу Сўзни ўқиб бериши мумкин (тушунасизми?), агар истаса, чунки у ақлли, у зўр, ажойиб битирувчи. Католик руҳонийсини олинг ёки, майли, йўқ — ҳақиқатдан ҳам Ёзувда яхши тайёрланган теологни олинг, Баптист биродар ёки пресвитериан ёки яна бошқасини, ҳангома қилганингда, у сени умуман ҳеч нарса билмаслигингни кўрсатади (тушуняпсизми?). Нима учун? Кўряпсизми, чунки у Уни танавий тарзда таниди — Сўзни. [Бранхам ака Муқаддас Китобни уриб қўйди—Таҳр.]E-249 He walked with Him, talked with Him. Therefore, you can set in this Word. Now, I've just said that He was the Word. Now, a scholar can sit down and read that Word till he can just tie your mind up in any way, see, if he wants to do it, 'cause he's smart, brilliant. Get a Catholic priest, or, not so much as that, as a real good trained theologian in the Bible. Brother, a Baptist, or a Presbyterian, or something, he'll make you think that you don't know nothing, see, when it comes to talk. What? See, because that he has knowed Him in the flesh, the Word. [Brother Branham pats his Bible—Ed.]
E-250 Лекин сиз биргина йўл билан, Уни ваҳий орқали танибгина қутқарилишингиз мумкин!E-250 But the only way you're saved is by know Him by revelation!
E-251 Агар мен олсам... Мен пресвитерианлар таълимотини олишим ва элликчиларни шундай ўраб ташлашим мумкин ва сиз чурқ этолмайсиз. Мен баптистлар таълимотини олишим, ва сизлар-элликчилар умуман тушунчага эга бўлмаган миллионлаб нарсаларни кўрсатишим мумкин. Шундай, лекин асосийси бу эмас. Бу Унинг Черкови эмас. Бу Унинг Черкови эмас.E-251 If I can take, I can take the Presbyterian doctrine and tie you Pentecostal till you won't know. I can take the Baptist doctrine and show you Pentecostals a million things that you know nothing of. That's right, but that's not it. That's not His Church. That's not His Church.
E-252 Унинг Черкови — бу У, Худо экани, Сўзнинг Ўзи орқали очилган ва ифодалаган Унинг Ўзидир. (Омин! Сиз буни тушуняпсизми?) [Бранхам ака минбарни икки марта тақиллатди—Таҳр.] Кўряпсизми?E-252 His Church is Himself revealed, (Amen! Do you see it?) and expressed by the Word Itself, that He is God. See?
E-253 Унда сиз қандай қилиб “Ота, Ўғил ва Муқаддас Руҳ”, — дейсиз ва шунда чўмдириласиз? Мажусийлар! (Мажусийлар — кўп худоликлар.—Тарж.) Худди шундай. Қандай қилиб сиз Исо Масиҳни У — Калом деб биламан дейсиз, қачонки Муқаддас Китобни бирон жойида, бирор кишини қачондир “Ота, Ўғил, Муқаддас Руҳ” Исмида чўмдирилган Ёзув жойи бўлмаса?E-253 How can you say, "Father, Son, and Holy Ghost," then, and be baptized in it? Heathens! Right! How can you say you know Jesus Christ, He is the Word, when, there's not a Scripture in the Bible, there's not a place where anybody was ever baptized in the name of "Father, Son, Holy Ghost"?
E-254 Сизлар эса...сизлар эса, Исочилар, сувда чўмдиришда фақат “Исо” исмини ишлатасиз! Мени ўзим шахсан тўрттами ёки бештами Исочилар билан танишман. Шундай қилиб, кўряпсизми, деноминацияларингиз сизни нимага етаклаяпди? Бу , Қобулнинг ифодаланиши, қайсики у қон ўрнига мева-чеваларни қурбонликка келтирди. Тушуняпсизми?E-254 And you—and you Jesus-only people, just using the name "Jesus" for baptism! I'm personally acquainted with four or five Jesuses, myself. So you see what your denominations lead you into? That's the darkness, the expression of Cain, who brought fruits in the stead of blood. See?
E-255 Аммо ваҳий Қон орқали келади (тушуняпсизми?), Марямнинг қорнида яралган Қон, Худонинг Қони бўлган Исо Масиҳ орқали келади. Павлус ҳам Уни ваҳий орқали билди. Мана биз Уни қандай таниймиз бугун — бу Уни таниш мумкин бўлган ягона йўл. “Мен методист” демагин. Бу ҳеч нарсани билдирмайди. “Мен баптистман”, — дейиш эмас. Бу ҳеч нарсани билдирмайди. “Мен католик”. Бу ҳеч нарсани билдирмайди. Балки Худо сизга очган ўша Сўзига берган ваҳий орқали! У — Сўздир. Сўз эса...биласиз, У сизга очилган, чунки У Ўзини ҳаётга тадбиқ қилади ва Ўзини сиз орқали ифодалайди. О-о!E-255 But the revelation come through the Blood, see, through Jesus Christ, Who is the Blood of God, creative Blood in the womb of Mary. And Paul knew Him by revelation. That's how we know Him today, is only the only way you could know Him. Not say, "I'm Methodist." That means nothing. "I'm Baptist." That means nothing. "I'm Catholic." That means nothing. But by the revelation, that God has revealed the Word to you! He is the Word. And the Word, how you know It's revealed, It lives Itself and expresses Hisself through you. Oh!
E-256 Черковларда ушбу ваҳийни аллақачонлар унутишди. Рост бу. Ҳақиқатни ваҳийсини шаҳодатини — улар буни унутдилар. Улар ... кетдилар.E-256 Churches has long forgotten that great revelation. That's right. Revelation of the Truth, they have forgotten it. They went to…
E-257 Шундай қилиб, Лютер пайдо бўлганида у буюк одам эди. У ўша куннинг ваҳийсига эга эди. Аммо нима юз берди? Риккилар тўдаси кирди, ўзларининг “майдонча” (деб атаган бўлар эдик бугун) турмаклари ва рикетлари билан ва бошқаларини; уларнинг ҳаммаси у ерда тўдаландилар, ва...ва билмай қолдилар буни қандай...E-257 Now, when Luther raised up, he was a great man. He had the revelation of that day. But what happened? A bunch of rickies got in, flat-top's haircuts, as we'd call it today, and rickettas, and all of them, they got around there. And—and—and, the first thing you know, it's there.
E-258 Бу ибора... Агар сиз фақат...фақат Библиянинг нумерологиясини (Сонларни сирли маъносини ўрганиш.—Тарж.) билганингизда эди шунда Элвис ёки Рикки Ёзувда нимани билдиришини тушунардингиз! А-ҳа. Худди шундай... Исо нима учун... Сиз айтасиз: “Бу ерда исминг нима даҳли бор”. Нима даҳли бор? Бу исм фақат мана шу охирги кунларда, охирги кунларнинг шу одамлари учун келиши мумкин.E-258 That expression. If you only—only knew the numerology of the Bible, and know what Elvis or—or Ricky means, to the Scripture! Uh-huh. Just like, why did Jesus… You say, "There is nothing to that, your name." There isn't? That name could only come in this last days, for this last-days people.
E-259 Унда нега Исо Ибром исмини Иброҳимга, ундан кейин Сорайни Сорага (Синодал тарж. “Сора”—Тарж.) ўзгартирди? Нима учун У Шоулни Павлусга ўзгартирди? Нима учун у Шимўнни Бутрусга ўзгартирди ва ҳоказо? Кўряпсизми, албатта, бу қандайдир маънога эга.E-259 Why did Jesus change Abram's name to Abraham, then, Sarai to Sarah? Why did He change Saul to Paul? Why did He change Simon to Peter, and so forth? You see, certainly it means something.
E-260 Бу исм шу бугунгача айтилолмас эди. Бунақа исм фақат ҳозирги вақтда айтила олади. Мана, нима учун ер юзи бугун бизда шундай ёвуз, жирканчли жойга айланди — шунақа нарсалар туфайли. Бутун инсоният ирқи бузилган. Тамом бўлган! Тушуняпсизми? Шунинг учун ҳам мана шунақа у.E-260 That name could not be spoken till this day. That's the reason we got this hellish thing we got in the earth today, because of such things. The whole human race is corrupted. It's—it's gone, see, and that's why it is.
E-261 Энди эътибор қилинг: Лютер билан ҳаммаси жойида эди, у ўз кунида яшаб ўтди ва унда ваҳий бор эди, аммо у кетиши билан, қаранглар, улар нима қилдилар. Веслейда мактуб бор эди — қаранглар, бу нимани келтириб чиқарди. Биринчи (эски) элликчиларни мактуби бор эди — қаранглар, улар нима қилдилар. Улар бир жойга... ...га ўхшаган бир гуруҳ одамларни йиғдилар.E-261 Notice now, he was all right, he was in his days, Luther, and he had the revelation; but as soon as he left, look what they did. Wesley had a message; look what it did. The old early Pentecostals had a message; look what they did. They got a bunch of men together, just like exactly the same thing that…
E-262 Худди шундай Худо марҳамати бўйича Исроилга Олов Устунини, пайғамбарни, қурбонликни юборди ва улар орасида Ўзини зоҳир қилди, ва уларни Мисрдан Қизил денгиз орқали олиб чиқди. Ва улар ўзларини орасида буюк амалдорлари бўлиши учун, уларни ўзлари бу учун нимадир қилишлари учун улар қонунни хоҳладилар. Шунда уларга нима бўлди? Улар саҳрода қирқ йил дайдишга қолдирилгандилар ва ўша ташкилотлардан биттаси ҳам ўтмади.E-262 God, by grace, sent Israel a Pillar of Fire, a prophet, a sacrifice, and showed Hisself among them, and brought them out of Egypt, across the Red Seas. And they wanted a law, so they could have great dignitaries, they could have something to do into it. And what did they do? They was left in the wilderness for forty years, to wander, and not one of that organization ever went over.
E-263 Холиб ва Ёшуа, фақат иккаласи чиқдилар ва: “Биз уни ололамиз, Худо Каломига қаранглар”, — дедилар.E-263 Caleb and Joshua, the only two that stood out and said, "We're able to take it, to look at the Word of God."
E-264 Уларнинг ҳаммаси саҳрода ўлдилар. Исо ҳам уларни замонида У Ўз баракалари ва қудратини кўрсатганидан кейин, улар билан абадий тугатилганини айтди: худди Лютерда, Веслейда ва бошқаларда бўлганидек. Шундай эмасми?
“Ота-боболаримиз саҳрода манна егандилар”, — дедилар.
E-264 Every one of them died in the wilderness. And Jesus said they were Eternally gone, right, after He had showed His blessings and power in their ages; like Luther, Wesley, and so forth. Did He?
Said, "Our fathers eat manna in the wilderness."
E-265 У: “Ва уларнинг ҳаммаси ўлдилар”, — деди. Яъни, Худодан абадий ажралганлар. Уларнинг жасадлари саҳрода қолди. Кўряпсизми? “Улар ўлдилар. Лекин Мен Худодан келган Осмондан тушувчи Ҳаёт Нониман”. Улар буни тушунолмадилар. Улар шунчаки буни тушуна олмадилар.E-265 He said, "And they're, every one, dead." That's, Eternal separated from God. Their carcasses perished in the wilderness. See? "They are dead. But I'm the Bread of Life that come from God out of Heaven." They couldn't see it. They just couldn't see it.
E-266 Майли, черков аллақачон буни унутди. Сўзнинг Ҳақиқатини ваҳийсини ўрнига — улар интеллектуал ваъзларни, ақл-заковатли одамларни, аъзолик ва билимни қабул қилдилар.E-266 All right, church has long forgotten it. They accepted intellectual message, intellectuals, membership, knowledge, instead of the revelation of the Truth of the Word.
E-267 Энди эшитинг, улар бугун дейдилар... Худо бизларга бутун жаҳон бўйлаб юришни ва касалларни шифолашни, Хушхабарни тарғиб қилишни ва жинларни қувишни васият қилганига ишонасизми? “О-о, ҳа, ҳа, бу тўғри, лекин...” Кўряпсизми?E-267 Now look here, they say today. Do you believe that God commissioned us to go into all the world, and heal the sick, and preach the Gospel, and cast out devils? "Oh, oh, yes, I suppose that right, but…" You see?
E-268 Яқин кунларда бир аёл мен билан гаплашганида, у: “Ахир барча черковлар уйғунликда-ку”, — деди.E-268 A lady, talking to me the other day, she said, "Well, all the churches are in harmony."
E-269 Мен: “Уларни биронтаси бошқаси билан уйғунликда эмас”, — дедим. Худди ўша ерда католиклар турганди. “Сизлар хусусингизда қандай? Мана сиз — методист, улар эса католиклар, сизлар бир-бирингиз билан гармониядамисизлар?”, — дедим мен. “Мана шу Рим папаси уларни ҳаммасини бирлаштирмоқчи — бунақа одамлар учун бу иш ёмон эмасга ўхшайди”.E-269 I said, "There isn't one of them in harmony with the other." There's Catholics standing there. I said, "How about you? You're a Methodist and that's a Catholic, are you in harmony with one another?" I said, "This pope come to unite them together, that's a good thing for all that kind of people."
E-270 Бироқ Худонинг Черковини бунга ҳеч қанақа алоқаси йўқ. У бу тўдалардан ташқарида турибди. А-ҳа. Тўғри. Худди шундай.E-270 But the Church of God has nothing to do with it, not a thing. It's out from the whole bunch. Uh-huh. Right. Yes, sir.
E-271 Сиз уларни бирлаштирмоқчисиз?! Бири бунга ишонади, бошқаси эса...методист сув пуркашни қабул қилади, баптист чўмдиришни қабул қилган, ва буниси ҳам, униси ҳам Муқаддас Руҳни Унинг қудратини тўлалигидалигини рад этадилар. Улар: “Биз имонга кирганимизда Муқаддас Руҳни қабул қилган эдик”, — дейдилар.E-271 You want to unite that together, and one believes in something and the other; Methodist takes sprinkling, the Baptist take immersion, and both of them denying the Holy Ghost in Its fullness of the power. They said, "We received the Holy Ghost when we believed."
E-272 Муқаддас Китобда: “Сизлар имон келтирганингиздан кейин Муқаддас Руҳни қабул қилдингизларми?”, — дейилган. Мана сизга фарқ. Тушуняпсизларми? А? Худди шундай. Кўряпсизми?E-272 The Bible said, "Have you received the Holy Ghost since you believed?" There is the difference. See? That's right. See?
E-273 Улар эса: “Биз — католик черковимиз. Биз энг биринчимиз. Биз мана буни қилдик”, — дейдилар. Методистлар: “Бизлар Муқаддас Китобга асосланамиз”, — дейдилар.E-273 And they say, "We're the Catholic church. We started early. We did this." The Methodists say, "We are based upon the Bible."
E-274 Исо: “Қуйидаги аломатлар имонлиларга ҳамроҳ бўлади”, — деган. Хўп, қани буларнинг ҳаммаси? Аҳа. Кўряпсизми? А? Тўғри. “Мен қилаётган ишларни сизлар ҳам қиласизлар”, — Унга ишонган ҳар бир киши, ҳар бир мавжудот. Хўп, буларнинг бариси қаерда ўзи? Ҳм-ҳм. Ахир бу Унинг Сўзлари-ку. “Еру осмон ўтар, лекин Менинг Сўзларим амалга ошади”. Хўп қани буни ҳаммаси? Кўряпсизми? О-о, ахир бу ерда дархол кўринаяпти-ку!E-274 Jesus said, "These signs shall follow them that believe." Now where is it at? Uh-huh. See? Yeah. "Works that I do shall you do also," every creature, every person that believes in Him. Now where is it at? That's His Words. "Heavens and earth will pass away, but My Word shall never fail." Now where is it at? See? Oh, it just shows!
E-275 Бу нима? Бу қандайдир чатиштирма ҳолат. Қаранглар, агар йирик чиройли чатишган маккажўхори дони олинса, бу чатишган донни олсак —бу кўринишидан яхшигина дон. Лекин у экилса, нима бўлади? Мана бундай пояча бўйнини кўрсатади, сарғаяди ва сўлийди. Ҳар бир деноминация билан ҳам у чатишганида худди шундай бўлади: инсон сўзлари билан Худонинг Сўзлари аралаштириб юборилган. У мўжиза ва аломатларгача ўсиб боради, Исонинг Сўзга ишонч ҳақида гапирганларига келган пайтда шундай сарғайиб қоладилар ва: “Бизлар Буни қабул қилолмаймиз”, — дейдилар ва орқага қайтиб кетадилар.E-275 What is it? It's a hybrid condition. Look here, you take a big fine grain of corn that's hybrid, and you take that hybrid corn, it's a pretty corn. But you plant it, what do you get? A little stalk comes up like this, and turns yellow and wilts down. That's the way every denomination is, when it's hybrid, with man's words mixed with God's Words. It'll come up to the signs and wonders, and what Jesus said about believing the Word, and it turns yellow, and say, "We can't accept It," and go back.
E-276 Худди Канъон юртини кўргани борган, қолган айғоқчиларнинг ҳаммаси қилгани сингари. Улар у ерга қайтдилар ва: “О-о, биз уларни олдида чигирткадаймиз! Бизлар уларни енголмаймиз! Бу Онок авлоди, уларнинг бариси шунақа ишларга қодирки!”, — дедилар. Шу билан улар орқага қайтишди.E-276 Just like all them other spies did that went over and looked at Canaan. They come over there and said, "Oh, we look like grasshoppers aside of them! We can't take them! The Amalekites will, all these, what they're going to do!" And they went back.
E-277 Холиб билан Ёшуа эса Худо Сўзининг асл фарзандларидан бўлиб (омин), Худо уларга: “Мен бу юртни сизларга бераман”, деганини билардилар. Улар: “Биз уни олишдан ҳам кўпроғига қодирмиз!”, — дейишди.E-277 And Caleb and Joshua, being thoroughbreds, amen, by the Word of God, knowed God said, "I give you that land." They said, "We are more than able to take it!"
E-278 Ҳаммаси сизни нимадан туғилганингизга боғлиқ. Агар сиз Худо Каломидан туғилган бўлсангиз, унда Худо Каломи Унинг Жамоатида устунликка эга бўлади. Шу учун ҳам У ўлди. Унинг мақсади шунақа эди — Жамоатида амал қилаётган Ўз устунлигига етишиш...эга бўла олиш учун. Ҳаммасидан илгари Худо Каломи порласин, қолган ҳаммаси қанақа бўлишини аҳамияти йўқ. Ақл-заковатли одамларни унақа, бу бунақа деганлари мени ҳеч қанча қизиқтирмайди. Худо Каломи шундай дейилган, ва биз буни олишдан кўпроғига қодирмиз!E-278 It depends on where you're born from. If you're born of the Word of God, God's Word has the preeminences in His Church. That's what He died for. That's His purpose, that He might be able to achieve, to have His preeminence working in His Church. Let the Word of God shine forth, first, no matter what anything else looks like. I don't care if the intellectuals says this, that, the other, it has nothing to do with It. God's Word said so, and we are more than able to take it!
E-279 “Агар мен буни ўз черковимда ваъз қилганимда, — деди менга бир хизматчи, — унда мен черковнинг тўртта устунига ваъз қилган бўлардим”.E-279 "If I preached that in my church," a minister told me, said, "I'd be preaching to four posts in the church."
E-280 Мен деди: “Мен эса ваъз қилар эдим”. Худди шундай. Худо Каломида шундай дейилган. Биз буни қилоламиз. Худо айтди шундай қилишни. Омин!E-280 I said, "I'd preach to that." Yes, sir. God's Word said so. We can do it. God said do it. Amen!
E-281 О-о, албатта, улар бу билан ўзларини оқлайдилар. Кўряпсизми? Мана нима учун улар шу охирги кунларнинг охирги вақт Мактубига нисбатан кўрлар, қачонки Худо Ўзини исботлаяпди. Улар Буни қандайдир бир спиритизм ёки нимадир, э-э (буни нима деб атасам экан?), қандайдир ақлий, қандайдир хом-ҳаёл ёки шунга ўхшаш бир нарса деб тасвирламоқчи бўладилар. Тушуняпсизми, улар Бундан Уни Ўзи бўлмаган бошқа нарсани қилмоқчи бўладилар.E-281 Oh, yeah, they excuse themselves by this. See? That's why they're blind to the Message, of the end time, this last days when God is proving Himself. They try to class It as some kind of a spiritist, or some, oh, (what would I call it?) some mental, an illusion, or something on that order. See, they—they try to make It something that It isn't.
E-282 У шу ерда бўлганидагидек, Исо ерда бўлганида — Уни Баалзабул, фолбин деб қандай атаган бўлсалар, худди шундай қилдилар. Ҳозир эса улар буни қанақадир ақлий телепатия демоқдалар. Кўряпсизми? Ўшанда ҳам улар Исони ўша ерда туриб ва одамларга қараб, уларнинг юрагидаги фикрларни фаҳмлашини билган эдилар. Муқаддас Китобда шундай айтилган.E-282 Just like they did when He was here, when Jesus was here, they called Him "Beelzebub; a fortuneteller," now they say it's kind of like a mental telepathy. See? When, they know that He could stand there and look upon the people and discern the very thoughts that's in their heart. The Bible said so.
E-283 Ахир Ибронийларга 4-бобда: “Худонинг Каломи жонли ва таъсирли, ҳар қандай дудама қиличдан ўткирроқдир. У жон билан руҳни, бўғинлар билан иликни ажратгудек суқилиб киради. Худонинг Калому ҳаёлу юракнинг ниятларини фош этади”, — деб айтилмаганми? У эса худди шу Каломни Ўзи эди. Одамда мана шу Сўз устунликка эришган пайтда яна худди шу нарсалар юз беради, зеро бу — Калом! Омин! [Бранхам ака тўрт марта кафедрани қоқди.—Таҳр.] Бундан кейин қандай қилиб қоқилиш мумкин бунда? Ахир бу мутлақо равшанку. Кўряпсизми? Яхши.E-283 Well, does not Hebrews the 4th chapter, says, "The Word of God is quicker and sharper than a two-edged sword, and can discern the very thoughts of the mind"? And He was that Word. And when that Word is preeminence in the man, the same thing takes place again, for it is the Word! Amen!… see how you can stumble over this from now on. There it's so perfectly plain. See? All right.
E-284 Мана нима учун улар худди ўша вақтларда Масиҳ ер юзида бўлганидаги каби кўзлари кўр. О-о, қойил! Улар ҳам худди ўшандай иккиланаяпдилар. Улар: “У Баалзабул. Баал...”, — дегандилар. Улар бу ишларни У қила олишини кўрдилар, шу учун: “У шунчаки... Ноқонуний туғилган ва умуман У қандайдир ғалати. У шунчаки қандайдир жинга чалинган. У... у қандайдир Самариялик ва унда жин бор. Мана у бу нарсаларни қандай қилади”, — деб айтгандилар.E-284 That's why they're blind, same as it was in the days Christ was on earth. Oh, my! They stagger the same way. They said, "He is Beelzebub. Beel-…" They seen He could do it, so they said, "He's just a… He was born an illegitimate child, and kind of a odd fellow. He's just got possessed with some devil. He's a—He's a Samaritan over there, and He's got a devil in Him. That's how He does that."
E-285 Исо уларга: “Мен буни сизларга кечираман”, — деди, кўряпсизми, Худо Каломини ва Худонинг ишларини ёвуз руҳ деганларини. У: “Мен буни сизларга кечираман. Лекин бир кун Муқаддас Руҳ келади ва шунда Унга қарши бирор сўз ҳеч қачон кечирилмайди, на бу дунёда, на келажак дунёда (ёки ўша буюк кунда). Бу кечирилмайди”, — деди. Шу учун, кўряпсизми, бу Ёзувда аниқ қилиб ёзилган.E-285 Jesus said, "I'll forgive you for that," see, calling the Word of God, the works of God, an evil spirit. He said, "I'll forgive you for that. But someday the Holy Ghost will come, and one word against It will never be forgiven, neither in this world or the world that is to come, or that great Day. It will not be forgiven." So, you see, that's written plain in the Scripture.
E-286 Шу учун, ўша куни одамлар келганларида, қанчалик ўқимишли ва қанчалик катта деноминацияга тегишли бўлмасинлар, аҳамияти йўқ — улар маҳкум бўлганлар. Бошқача бўлиши мумкин эмас! Улар Муқаддас Руҳни “сакровчи тақводорлар” ёки қандайдир бошқача, қандайдир ёмон номлар билан ёки шунга ўхшашлар билан атаб, Уни ҳақорат қилдилар. Худонинг Черкови эса буни (ҳақоратни) доим олиб юришига тўғри келган.E-286 So when people come to that Day, no matter how intellectual, and how big a denomination they belong to, it's condemned. They have to be! They've blasphemed the Holy Ghost, calling It "holy-roller" and something another that had an untasty name, or something like that. And God's Church had to bear it all the time.
E-287 Ҳатто Павлус Агриппа олдида: “Улар ʻбидъатʼ деб атаганлари, —қайсики ақлдан озганлик дегани, — мен айнан шундай қилиб ота-боболаримизнинг Худосига сажда қиламан”, — деди. Мана шу буюк ўқимишли олим эркак ўша, “улар ʻбидъатʼ деб атаган” ҳолатга келиши керак эди.E-287 Even Paul, before Agrippa, said, "In the way that's called 'heresy,'" which means crazy, "that's the way I worship the God of our fathers." That great intellectual scholar had to come to that place, "in the way that's called 'heresy.'"
E-288 Нега? Бу унга очилган эди. Унинг олдидан чиққан Ўша Олов Устуни: “Мен Исоман, чўлда Мусо билан бўлган буюк Худованд. Мен Ўша, нишга қарши юришинг қийин”, — деди.E-288 Why? It was revealed to him. That Pillar of Fire hanging before him, said, "I am Jesus, the great God that was in the wilderness yonder with Moses. I am He, and it's hard for you to kick against the pricks."
E-289 Шунда Павлус ўша ерда туриб, унинг ҳаёти гаровда турганини билиб туриб, деди: “Улар ʻбидъатʼ деб атаганларига, мен айнан шундай қилиб ота-боболаримизнинг Худосига сажда қиламан”. Бу шундай номланган эди, чунки Масиҳнинг буюк Ҳақиқати нимада эканлиги Павлусга очиқ эди.
Бугун бўлса одамлар: “Бу деноминация”, — дейдилар.
E-289 Then Paul standing there, know that the life was laying at stake, he said, "The way that's called 'heresy,' that's the way I worship the God of our fathers." It was called that because it was revealed to him what the great Truth of Christ was.
And today, people say, "It's a denomination."
E-290 Бу Исо Масиҳ, сизда очилган янгидан Туғилиш, У Ўз Сўзини ифодалай олиши учун сизда устунликка эгалиги. Ва ушбу кунларга У нима ваъда берган бўлса, ҳаммасини Ўзининг Танаси орқали, қайсида У ҳаракатланади, амалга ошира олади. Омин! Бу Худо Каломининг намоён бўлганлигидан бошқа нарсамасдир. Эътибор қилинг. Яхши.E-290 It's Jesus Christ, the new Birth, revealed in you, that He has the preeminences, that He might express His Words. And anything that He's promised in this last days, He can bring it to pass, through His Body as He's working. Amen! It's just exactly the Word of God made manifest. Notice. All right.
E-291 Худди Масиҳ вақтида бўлгани каби, Худо Масиҳнинг Ўзини очиши учун калитга эга. Сиз ишонасизми бунга? [Йиғилиш: “Омин, — дейди.—Таҳр.] Теология мактаблари Буни ҳеч қачон тополмайдилар. Исо шундай деган. Агар ҳозир буни ўқимоқчи бўлсангизлар, унда Матто баён этган Инжилда 11:25 ва 27 оятларда. “Сен бу ишларни донолару идроклилардан яшириб, гўдакларга маълум этганинг учун, Сенга шукурлар айтаман”. Кўряпсизми? Кўряпсизми? Аҳамияти йўқ...E-291 Same as in the days of Christ, God holds the key to this revelation of Christ, Himself. You believe that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Schools of theology can never find It. Jesus said so. If you want to read it now, in Saint Matthew 11:25 and 27. "I thank Thee, O Father, God of heavens and earth, that Thou hast hid this from the eyes of the wise and prudent, and revealed it to babes such as would learn." See? See? I don't care…
E-292 Ўша кунларнинг олимларига қаранг, ўша яҳудийларга (шунақа ажойиб кишилар), уларнинг ташкилотларига: фарзий, саддуқий ва Ҳирод тарафдорлари, ва улар ким бўлишидан қатъий назар (кўряпсизми?), уларнинг барча буюк ташкилотларига, қайсиларгаки Исо деди: “Сизлар кўрларнинг кўр йўлбошчиларидирсизлар. Сизлар ҳақингизда Ишаё яхши айтган: ʻСизларнинг қулоқларингиз бор-у эшитолмайсиз, кўзларингиз бор-у кўрмайсизларʼ. Чунки Ишаё буни Руҳдан илҳомланиб айтди, шунинг учун Самовий Худо сизларнинг кўзларингизни кўрмайдиган қилди. Сизлар ўқимишлилик томонни қабул қилиб, Момо Ҳаво қилганидек қилаяпсизлар, бироқ Худонинг Руҳи ҳақида ҳеч нарса билмайсизлар. Шу учун ҳам, наҳот уларнинг ҳаммаси чуқурга йиқилмайди: йўлбошчи ҳам, кўр ҳам?” Йўлбошчи кўрлар билан бирга йиқилади, чунки уни ўзи ҳам кўр. Йўлбошчи йиқилади...кўр кўрни етаклагани учун, улар ҳам, бошқалари ҳам чуқурга қулайди.E-292 Look at them scholars of that day, those Jews, very fine men, their organizations of Pharisees, Sadducees, and Herodians, and whatever they might be. See? All their great organizations, and Jesus said, "You are blind; you lead the blind. Well did Isaiah speak of you, 'You have ears, and can't hear; and eyes, that you can't see.' Cause, Isaiah said this in the Spirit, therefore the God of Heaven has blinded your eyes. You're doing like Eve did, accepting the intellectual side, and know nothing of the Spirit of God. Therefore, won't they all fall in the ditch, both the leader and the blind, too?" The leader will fall with the blind, 'cause he's blind also. The leader fall, that's blind, leading the blind, they both fall in the ditch.
E-293 Фақат Худогина бу очқичга (калитга) эгадир! У худди шу нарсани Ёзувнинг бундан олдинги жойида айтган, қайсики мен ҳозиргина ўқиган эдим, қачонки У: “Одамлар Мени, Инсон Ўғлини ким деб ҳисоблайдилар?”, — деган эди.E-293 And God alone holds this key! He expressed the same thing in a previous Scripture there a while ago when I read it, when He said, "Who does man say I the Son of man am?"
E-294 Шунда Бутрус жавоб бериб деди: “Сен барҳаёт Худонинг Ўғли — Масиҳсан!”E-294 And Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living God."
E-295 Исо Бутрусга жавобан деди: “Сен бахтиёрсан, эй Юнус ўғли Симон! Бу сирни сен ўз уқув-идрокинг билан уққанинг йўқ; балки Осмондаги Отам сенга очиб берган! Мана шу биргина очиқликда Мен Ўз умматимни бунёд этаман. Жаҳаннам кучлари эса ундан устун чиқмас”. Кўряпсизми? Энди сиз тушуняпсизми?E-295 He said, "Blessed art thou Simon, a son of Jonas. Flesh and blood never revealed this to you. My Father which is in Heaven! Upon this revelation here, alone, I'll build My Church. The gates of hell will never prevail against it." See? Now you see?
E-296 E-296 So therefore there is no school, no theologians, no teachings of the Bible among any school, that knows anything about It. They cannot know nothing about It. It's impossible for them to know anything about it. God has hid the senses, of knowing It, from the very elected teachers and everything else.
E-297 Бу шахсий, инсон билан индивидуал тарзда бўладиган иш, қайсигаки Масиҳ очилади.E-297 It's a personal, individual affair with the person, that Christ is revealed to them.
E-298 Агарда сиз айтсангиз: “У менга очилди”, — деб, кейин эса, Масиҳ Муқаддас Китобда кўрсатган Ҳаёт, Ундаги ўша Ҳаёт сизда бўлмаса, унда сиз нотўғри ваҳий олгансиз.E-298 And if you say, "He's been revealed to me," and then the Life that Christ produced here in the Bible, that same Life is in Him, does not produce Itself in you, then you've got the wrong revelation.
E-299 Агарда мен ошқовоқни ҳаётини нокни ҳаётига жойлаштирганимда, унда нокда ошқовоқлар етишарди. “Сиз уларни мевасига қараб биласизлар”. Мутлақо тўғри. Шундай қилиб биринчи дарахт экасан, ток новдасини ва у узум шингилларини келтиради: биринчи чиққан куртак узумни етиштирса, кейингиси лимонларни ўстирса, учинчиси — нокларни, тўртинчиси олмаларни келтирса — унда у ерга нимадир пайвандланган ва ўз ҳаётини келтираяпди. Ҳар бир деноминация ўз ҳаётини келтириб чиқарадиЛекин, агар ўша бошдаги узум токи қачон бўлса ҳам бошқа куртак чиқарса, у биринчи марта бўлгандаги каби узум бошини етиштириб беради.E-299 If I put a life of a pumpkin into the life of a pear tree, it would bear pumpkins. "By their fruits you shall know them." Exactly right. And if the first, you put out a tree, a grapevine, and it put out a bunch of grapes; the first shoot it put out, brought grapes, the next one brought out lemons, and the next one brought out pears, the next one brought out apples, there is some kind of a grafted affair in there, that's bearing its own life. Every denomination will bear life of itself. But if that original vine ever puts out another shoot, it will bear grapes like it did the first time.
E-300 Ва агар Ҳаёт...Исо Масиҳнинг Ҳаёти имонлиларни яна бир гуруҳини яратса, унда у биринчи имонлилар келтирган ҳосилни олиб келади, ва натижада улар ўзларининг ишлари билан Фаолиятлари Китобини ёзадилар, чунки Бу худди ўшандай бўлади, худди ўша Ҳаёт. Тушуняпсизми, мен нимани кўзда тутаяпман? Бу шунчаки муқаррар. Бу, сизни ичингизга Муқаддас Руҳнинг Ўзи томонидан киритилган сиздаги Масиҳнинг Ҳаётидир, Қайсики Ўз Ҳаётини сиз орқали яшайди.E-300 And if the Life—the Life of Jesus Christ ever puts out another body of believers, it'll bear the fruit that the first one did. They'll write a Book of Acts behind it, 'cause It'll be the same, same Life. See what I mean? You just can't get away from it. It's the Life of Christ in you, been injected in you, by the Holy Spirit Itself living Its Life through you.
E-301 “Кўрларнинг кўр йўлбошчилари!” Эътибор беринг, фақат Худо бу очқичларни тутиб турибди. Биронта теолог сизга айтолмайди, буни иложи йўқ. Бу улардан яширин. Улар Бу ҳақида ҳеч нарсани билмайдилар.E-301 "Blind leaders of the blind!" Notice, God holds this key, alone. No theologian can tell you; It's not known. It's hid from them. They know nothing about It.
E-302 Хуллас мактаблар... Сиз айтасиз: “Мен файласуфлик, ҳуқуқшунос доктори даражасига эгаман”, — деб, сиз фақат қиласиз... Мен учун ва, мен ишонаман, Худо учун ҳам ва ҳар қандай ҳақиқий асл имонли учун ҳам бу нарса сизни айнан ўша даражада янада узоқлашганингизни англатади, сиз шунчақи чекингансиз. Худо билим орқали ўрганилмайди. Уни тушунтирилишдай нарса орқали ўрганиб (билиб) бўлмайди.E-302 So the schools, when you say, "I got a Ph., LL.D.," you only make… To me, and, I believe, and to God and to any real true believer, that means you're just that much farther away, you just backed off. God is not known by education. He is not known by how to explain It.
E-303 Худо — Исо Масиҳ ваҳийсини оддийлигини энг саводсиз одамга очилиши орқали билиб олинади. Тушуняпсизларми? Сизнинг теологиянгиз билан эмас. Айнан Исо Масиҳнинг ваҳийси билан. “Мана шу қояда Ўз Черковимни бунёд этаман”. Янгидан Туғилиш орқали Исо Масиҳнинг ваҳийсини Ўзидан бўлак бошқа ҳеч қанақа қоя қабул қилинмайди, бошқа биронтаси эмас, ҳеч қанақа католик қояси эмас, ҳеч қанақа протестант қояси, ҳеч қанақа мактаб, ҳеч қанақа бошқаси қабул қилинмайди. У у ерда, ичкарида туғилади, ва Ўзининг Шахсий Ҳаётини олиб киради ва сизнинг ҳаётингиз энди йўқ, тугади. Ва Масиҳнинг Ҳаёти сизнинг ичингизга кириб, инсонлар назарида шунақа устунликка эга бўладики, У қилган ўша мўжизалар, аломатлар, ишлар, ўша Ҳаёт айнан ўша нарсаларни сиз орқали амалга ошаётганини яққол кўришади. Бусиз бошқа барчаси эса ҳатто умуман инобатга олинмайди. Диққат билан қаранг, буюк Илоҳий ваҳий қандай очилаяпти!E-303 God is known by simplicity and of revelation of Jesus Christ to the most illiterate person. See? Not your theology. It's a revelation of Jesus Christ. "Upon this rock I'll build My Church." No other rocks accepted, no other things accepted, no other Roman rock, no other Protestant rock, no other school, no other nothing, but on exactly the revelation of Jesus Christ through the new Birth. He borns in there, and He injects His Own Life, and your life is gone. And the Life of Christ is projecting Itself through you, with the preeminences, to the people; that they see the very Life, and works, and signs, and wonders, that He did, is doing the same thing through you. Outside of that, the rest of it's not even called to, at all. Watch God's great revelation unfolding!
E-304 Айнан шу ваҳийнинг етишмаслиги оқибатида бизларни орамизда шунчалик кўп турли бўлинишлар ва шунчалик кўп масхаралашлар бор. Орамизда шунчалик кўп бўлинишлар борлигини сабаби одамларга Сўзнинг очилгани етишмайди. Кўряпсизми, бу ваҳий (Каломдаги) устозларга етишмайди.E-304 By lack of this revelation is why we have so many different divisions among us, and so much mockery. So much division among us, is because the people lack that revelation. See, they lack that revelation, the teachers.
E-305 Павлус ўзининг Масиҳ тўғрисидаги буюк шаҳодатидан кейин, Коринфликларга 1-Мактубида, 2-бобида... Модомики ёзиб олаётган экансизлар, албатта ўқинглар. Қаранг! О-о! Шунда у: “Мен ҳеч қачон сизларга инсоний донолик билан келмайман”, — деди. Мана бу доноликка эга одамга қаранг ва мана бу олимликка эга одамга қаранг, — “Мен ҳеч қачон сизларга бунга ўхшаш сўзлар билан келмайман”. 1-Коринфликларга 2-боб. О-о, мен... шундай хоҳлардимки...E-305 Paul, after his great revelation of Christ, said, in First Corinthians, the 2nd chapter. Be sure to read that as you write it down. Watch! Oh! He said, "I never come to you with wisdom." Look at that man who did have the wisdom, but look at that man who had the scholarship, "I never come to you with them kind of a words." First Corinthians, the 2nd chapter of First Corinthians. Oh, I wish…
E-306 Келинглар, шу жойни ўқиймиз. Қандай... Бизлар битта ёки иккита оятни ўқиймиз, сизлар бир дақиқа сабр қилоласизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Сизлар... иккиланмасликларингиз учун, мен ўқимоқчи эдим. Ҳар ҳолда, кассетани эшитаётганларга бу ерга қарашига имкон берган бўлар эдим.E-306 Well, let's just read it. How… Can you stand a minute and let's read just a verse or two? [Congregation says, "Amen."—Ed.] I'd just like to read it so you—you wouldn't be con-… It'd get even the people on the tape to turn back to it, anyhow, give them a chance.
E-307 Коринфликларга 1-мактуб, 2-боб. Мана бу буюк ҳаворий Павлусга қаранг, Худонинг ақлли хизматкорига. Келинг бунга қараймиз.
...Мен, Павлус, мен сизларнинг олдингизга Худонинг режасини эълон қилгани келганимда, сўзамонлик ва инсоний донолик билан гапирмадим. (Мен ҳеч қачон: “Мен ана шундай ва ана бундай Докторман”, — демадим. Кўряпсизми?)
Орангизда эканман, Исо Масиҳдан ва Унинг хочга михланганидан бошқа ҳеч нарса билмасликка қарор қилдим.
Олдингизда заифлик ва қўрқув ҳисси ҳамда катта қалтироқ билан келдим.
Менинг сўзим ва ваъзим инсон заковатининг ишонтирувчилигидан эмас, Худо Руҳи ва қудратидан далолатдир.
E-307 First Corinthians, the 2nd chapter. Listen to this great apostle here, Paul, the intellectual servant of God. Let's look at here.
… I, Paul, when I come to you, came not with excellency of speech… of wisdom, declaring to you the testimony of God. I never said I—I'm Doctor So-and-so. See?
For I am determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified.
And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.
… my speech and—and my beseeching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and power… of the power.
E-308 Мана, кўряпсизми, мана бу Хушхабар. Исо шогирдларига: “Бутун жаҳон бўйлаб юринглар ва ҳамма тирик жонга Инжил Хушхабарини тарғиб қилинглар”, — деди. У: “Боринглар, ўқитинглар”, — демади. У: “Боринглар, ваъз қилинглар”, — деди. Бошқа сўз билан айтганда: “Мана шу қудратни кўрсатинг ва шунда бу аломатлар уларга ҳамроҳ бўлади”. Шунчаки ўқитиш буни етиштирмайди. Бу аломатларни етиштирадиган Руҳнинг Ўзи керак бўлади. Тушуняпсизми? Эшитинг буни.
Токи сизларнинг имонингиз инсон донолигига эмас, балки Худонинг қудратига асослансин.
E-308 There, see, there is the Gospel. See? Jesus said, "Go ye in all the world and preach the Gospel." Didn't say, "Go teach." He said, "Go preach." In other words, "Demonstrate the power, and these signs shall follow them." Just teaching doesn't do it. It takes the actual Spirit Itself demonstrating these signs. See? Listen to this.
That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.
E-309 (О-о! Ана бу бошқа гап! Кўряпсизми?) Мана шу одамни ўзгартиради! Мен у ерда тушунтирсам ва: “У худди Ўшани Ўзи эмас” – десам, бунда эмас, қачонки У Ўшани Ўзи. Агар мен шундай қилсам, бу шуни кўрсатадики, бу нарса... Албатта, агар инсон менга шундай деса, унда ҳаммаси равшан, у ваҳийга, Худонинг уч ёқлама ваҳийсига эга эмас. Тушундингизми? Мана шундай ва...
Бироқ, заифликда... етук бўлганлар орасида сўзлаб берадиган бир ҳикмат борки, у бу дунёнинг ва бу дунёдаги ўткинчи ҳокимларнинг ҳикматидай эмас.
Биз Худонинг махфий, сирли ҳикмати борасида гапирамиз. У бу ҳикматни дунё яратилишидан аввал бизга улуғлик яратиш учун шайлаб қўйган эди.
Бу ҳикматни, сирни бу дунёнинг ҳокимларидан ҳеч ким тушунмади: на руҳонийлар, на раввинлар... (мени кечиринглар)... яна кимдир, бу ҳақида ҳеч нарса билмадилар. Тушунсалар эди, улуғ Раббимизни хочга михламас эдилар.
E-309 Oh, my! See, to change the man! Not in what I can explain away, and say, "He's not the same," when He is the same. If I do that, it shows, to me, it—it… Surely, a man tell me that, would show to me he don't have the revelation, the threefold revelation of God. See? Now, and…
Howbeit in weakness… among you that are perfect: yet not with the wisdom of the world, but of the princes of this world, that come to nought:
But we speak the wisdom of God in… mystery, (see, the threefold mystery of God) even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory:
Which none of the princes of this world knew: none of the priests, rebbi—rabbis… (pardon me)… or anything, knew anything about it; for had they known it, they would have not crucified the Lord of glory.
E-310 “Бу ерда сен раввин ва руҳонийлар хусусида адашасан лекин”, — деб айтишингиз мумкин. Ким Уни хочга михлади? Оҳ-ҳо.E-310 You said, "You're wrong about rabbis and preachers there." Who crucified Him? Uh-huh.
E-311 О-о, бизлар яна ва яна давом эттиришимиз, буни ўқийверишимиз мумкин эди, кўряпсизми. Вақтни тежаймиз чунки биз фақат... Вақтимиз ҳали бор, лекин бизларда бу ерда айтадиганларимиз кўп, агар Раббий ёрдам берса. Мана шундай, ҳозир бу етишмайди...E-311 Oh, on and on and on, we could go. Read it, see, on, save time, 'cause we got just… Not getting late yet, but we just got plenty here to say if the Lord will help us now. Lack of this now…
E-312 Павлус ҳам, бу олий интеллект одами, ҳеч қачон одамларга ўзининг буюк теологик терминлари билан гапиришга уринмади. У Раббий Сўзини камтарона қабул қилди ва шу Сўз билан яшадики У унинг орқали ифодаланган эди. У шунақа...шунчалик художўй бўлиб яшадики, улар унда Исо Масиҳни кўрардилар; шучалик эдики, улар ундан унинг қўл рўмолчасини сўрардилар, уни олиб касалларга қўйишлари учун. Мана бу Масиҳнинг Ҳаётидир.E-312 And Paul, this great intellectual man, never tried to express his great theological terms upon the people. He humbly accepted the Word of the Lord, and he lived the Word so that It expressed through him. He lived so—so godly until they seen Jesus Christ in him, so much, till they wanted his handkerchief, to take it and lay it upon the sick. There is the Life of Christ.
E-313 Энди қаранг, баъзилар: “О-о, энди, тушунасанми, ким-қачонлардир Илёс шундай қилган эди, (у ҳассасини қўйган эди), аммо, о-о, бу Илёс яшаган кунларда бўлган эди”, — дейдилар. Мана шундай, дунё шундай деб ўйлаган эди. Ўша замон черковлари, интеллектуал руҳонийлари ва бошқалар шундай деб ўйлаган эдилар.E-313 Now watch some say, "Oh, well, you see, Elijah done that, a long time ago, laid his stick; but, oh, that was the days of Elijah." Now, the world thought that. The intellectual priests and things, and churches of that day, thought that.
E-314 Бироқ ўша имонлилар гап нимада эканлигини билган эдилар. Улар Илёсда бор бўлган Масиҳнинг очиқлиги, айнан ўша Ҳаётни ифодалаётган худди ўша ваҳий Павлусда бўлганини кўрдилар, чунки у пайғамбар эди. Тушуняпсизми? У башорат қилар эди, ва барчаси айнан айтилганидек бўлар эди, ва Худо шу тарзда пайғамбарни тасдиқлашини билар эдилар. У Худонинг пайғамбари эканлигини улар билар эдилар. Уларни бунда умуман иккилантира бўлмас эди. Улар Бутрусни башорат килганини ва ҳаммаси амалга ошганини кўрганларида: “Менга фақат унинг сояси тушса бас”, — дердилар. Омин! Ана бу Черков. Бу ўшалар, қайсиларки бунга ишонадилар. Худди шундай. Бу...орқали очилган эди.E-314 But to them believers, they knowed different. They seen the revelation of Christ that was in Elijah, same thing was in Paul, expressing the same kind of Life, 'cause he was a prophet. See? He foretold things that happened exactly the way it was, and they knowed that was God's identification of a prophet. And they knowed that he was God's prophet. You couldn't shake them from it, at all. Even when they seen Peter foretell those things that come to pass, they said, "Just let his shadow pass over me." Amen! That's the Church. That's the ones that believe it. Yes, sir. It was revealed by…
E-315 Бўлмасачи, ахир Павлус: “Улар менга ишонадилар, чунки менда файласуф ва ҳуқуқшунос олими дипломи борлиги ва бошқалар учун”, — дедими? Йўқ. “Мен буларни барисини унутдим. Инсон донишмандлиги, — деди у,— ўлиши керак эди ва мен Уни Унинг тирилиш қудратида биламан. Мана мен сизларга нима билан келаман, Худонинг қудратини намоён қилиб келаман”, — деди у.E-315 Why, did Paul say, "Because I—I got a Ph., LL.D., so forth, they believe me"? No. He said, "I forgot all those things, the wisdom of man." Said, "Had to die, and I know Him in the power of His resurrection. That's what I come to you at, with a demonstration of God's power."
E-316 Бу нима қилар эди? Бу Исо Масиҳ кеча, бугун ва то абад Ўша эканлиги кўрсатар эди. Исо қилган худди ўша ишларни Павлус ҳам қилди. Ва улар ёнаётган бутада зоҳир бўлган Худо, буюк Ота, Павлусга Буни зоҳир қилганини кўрган эдилар ва бу очиқ намоён бўлар эди.E-316 What was it? Making Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. The same works that Jesus did, Paul did the same. And they seen God, the great Father that had demonstrated in the burning bush, had demonstrated It to Paul, and here It was being demonstrated.
E-317 Ва У ҳар бир даврда худди Ўшадир. Худонинг уч хил ҳаракати тарзи: “кеча, бугун ва то абад”. Нима? Қутқарувчи Ўзининг Черковида, биринчилик келадиган Шоҳликда. Омин! Сиз буни кўряпсизми? Бунданда мукаммал бўлиши мумкин эмас!E-317 And He's the same in every age. God's threefold manner, "yesterday, today, and forever." What? Redeemer; in His Church; preeminences in the coming Kingdom. Amen! You see it? Just as perfect as it can be!
E-318 О-о, эътибор беринг! Масиҳнинг Илоҳий шаҳодатини фақатгина Муқаддас Руҳ очиб беради. Ҳеч қандай мактаб буни қила олмайди. Бирорта олим бу ишни қила олмайди. Ҳеч қайси одам, қанчалик у олий маълумотли, художўй ёки яна бир нима бўлмасин, ҳеч қандай одам бундай қилолмайди.E-318 Oh, notice! The Holy Ghost is the only Revealer of the Divine revelation of Christ. There is no school can do it. No scholar can do it. No man, how well educated, how godly, or anything else, there is no man can do it.
E-319 Бу ерда мен қаттиқ чақиб олсам бўларди. Сиз Масиҳчилардан кимлар янгидан туғилгансизлар, Муқаддас Руҳга тўлганлар қўлларингизни кўтаринглар? Яхши. Унда давом этамиз. Яхши. Эътибор беринг.E-319 I could sting hard here. How many is Christians, born again; raise up your hands, filled with the Holy Ghost? All right. Here we go then. All right. Notice.
E-320 У бу нарсани фақат тақдир қилинганларга очади. Тушунаяпсизми? Худди шундай. “Отам кимни Менга берган бўлса, Менинг олдимга келади. Агар Мени юборган Отам бировни жалб қилмаса, у Менга ҳеч ҳам келолмайди”. Кўрдингизми?E-320 And He will only do it to the predestinated. That's exactly. "All the Father has given Me will come, and no man can come except the Father has give him to Me first." See?
E-321 “Бу Одам — Баалзабул, У фолбин. У иблис”, — деган ўша руҳонийларга қаранг.E-321 Look at them priests, saying, "This Man is Beelzebub. He's a fortuneteller. He's a devil."
E-322 Мана бу, олти нафар эри билан яшаган ўша аёл; у беш нафари билан яшаган ва ўшанда олтинчиси ҳам бор эди. Исо унга: “Бориб, эрингни бу ерга чақириб кел”, — деди.
У эса: “Менинг эрим йўқ”, — деди.
E-322 And that little old woman walking around there, living with six husbands; she was living with five, and had the sixth one then. And Jesus said, "Go get your husband, come here."
She said, "I have no husband."
E-323 “Эрим йўқ деб, сен тўғрисини айтдинг, — деди Исо. — Сенинг беш нафар эринг бўлган, ҳозиргиси ҳам эринг эмас”.
Аёл Унга: “Ҳазрат”, — деди. Нима? Ўша Нур мана бу Уруғга тушди.
E-323 Said, "Yes, you've got six. You've had five, and the one you're living with now is not your husband."
She said, "Sir!" What? That Light struck that Seed.
E-324 У (Нур) ўша руҳонийларга тушганида улар: “Бу Одам – сеҳргар”, — дедилар. Кўряпсизми, у ерда Ҳаёт йўқ. Қандайдир чатишма. Улар ташкилотгача ўсдилар, аммо ўша ерни ўзида ўлдилар.E-324 When it struck them priests, they said, "This Man is a fortuneteller." See, no Life there. A hybrid, to come up as far as organization, but died from there on.
E-325 Аммо бу аёл гибрид эмас эди. “Ҳазрат, мен тушундим”, — деди у. Мен уни катта-катта чиройли кўзларини ёришганини кўряпман, юзларидан кўз ёшлари оқаяпти. “Ҳазрат, кўриб турибманки, Сен пайғамбарсан. Мен Масиҳни кутаяпман. Масиҳ келган вақтда, У айнан шу ишларни қилади, ҳамма нарсани бизга маълум қилади”, — деди ўша аёл.
Исо аёлга: “Сен билан гаплашаётган Мен Ўшаман”, — деди.
E-325 But this woman was not a hybrid. Said, "Sir, I perceive!" I can see her big pretty eyes shine up like that, tears running down her cheeks. Said, "Sir, I perceive that You're a prophet. I'm looking for a Messiah. And when that Messiah comes, He'll do this very same thing. He'll tell us these things."
He said, "I am He."
E-326 О Раббий! У кўзасини ўша ерда қолдирди. “Мана, У шу ерда! Боринглар, менинг қилган ҳамма ишларимни айтиб берган Ўша Одамни кўринглар”. Нима эди бу? Бу Нур ўша Уруғга тушди. У ерда эса Ҳаёт бор эди. У униб чиқди.
Бугун ҳам худди шу нарса!
E-326 O Lord! She left her pot. "Here He is! Come, see a Man who has told me the things." What was it? That Light struck that Seed. That Life was there. It come forth.
Same thing today!
E-327 Аммо илоҳиётчи олим: “Бир дақиқа. Мен текшириб қарайчи, пастор Муди ёки яна кимдир нима деган...”, — дейди.E-327 But the theologian will say, "Now wait just a minute. I'll find out if So-and-so, Pastor Moody said, or…"
E-328 Пастор Мудини бунга, бу кунга нима даҳли бор? Пастор Муди ўзининг кунида яшади, лекин бугун эмас. Албатта. Лютер ўз кунида яшади, лекин Веслей кунида эмас. Веслей Элликчилар кунида эмас, балки ўз кунида яшади. Элликчилар ўз кунида яшади, аммо ҳозирги соатда улар Бундан аллақачон узоқдалар. Бизлар охирги соатда яшаяпмиз. Шак-шубҳасиз.E-328 What's Pastor Moody got to do with this, this day? Pastor Moody lived in his day, but not now. Certainly. Luther lived in his day, but not in the day of Wesley. Wesley lived in his day, not in the day of Pentecost. Pentecost lived in their day, but they're a long ways from This in this hour. We're in the last hour. Sure.
E-329 Уларнинг ташкилотлари ва юзакиликлари Бунинг у ерда йўқ эканини кўрсатади. Сўз ҳеч қачон бутун қудратида тўғри тасдиқланмаган эди. Деноминциялар, уруғлар... Ва улар деноминацияларни тузадилар, сўнг эса ҳақиқий буғдойга бангидевонанинг ёввойи уруғини қўшадилар ва ўша заҳоти ўладилар. Экин ёввойи бангидевона билан (тўғри), тиконли яшил буталар ва қичитқиўтлар билан босилиб, қисиб қўйилади(аҳа, кўряпсизми), ортга қайтади. Ўша ерни ўзида ҳаммаси ўлади. Кейин улар далани ҳайдадилар ва ҳаммасини янгидан бошладилар, ҳақиқий Уруғларни экдилар ва уларнинг баъзилари кўкариб чиқди — уларни қисиб қўйдилар.E-329 Their organizations, and scruples up, proves that It's not there. The Word has never been correctly vindicated; just only in its strength, seeds, denominations. And they'd make denomination, then put them old jimson weed seeds in with that genuine wheat; died right out. Crop went to jimson weed, right, greenbriers and nettles, uh-huh, see, went on back to that. It died right out. Then they broke the field up and started over again, planted some real Seeds, and some of them come up, it choked It out.
E-330 Бироқ кейин Худо ушбу охирги кунларда Унинг Қонида ювилган халқини У олиб чиқишини айтди ва улар шу учун танланган эдилар. Улар албатта бўладилар. Худо шундай деган. Ва Бу очиб юборади... Ва айнан “Мана, Мен... юборяпман”, Малаки 4 даги аломатни ва У нима қилади? “Қайтадан тиклайди”, У ваъда қилган ваҳийни охирги кунларга у қайтаради, ўша буюк ишларни бу оҳирги кунларга олиб келади. Нима қилиши керак... Малаки 4 нима қилади? Оталар Имонини фарзандларга қайтариш керак. Тушуняпсизми? Бу шундай, ўша нарсани келтириш, худди ўша Олов Устуни ҳаракатда: яна ўша аломатлар, яна худди ўша мўъжизалар, худди Ўша Исо; У Ўшанинг Ўзи эканини кўрсатиб, У худди Ўша эканини ваъз қилиб, У кеча, бугун ва абадий Ўша эканини тасдиқлаб.E-330 But then, God said, in this last days He would bring out a people washed in His Blood, and they were predestinated to be there. They've got to be there. God said so. And It would reveal… And the very sign, "I will se-…" Malachi 4, and what he would do, "restore back again," bring back, in the last days, these great things that He promised, it'd bring the revelation. What is to… What's he to do, Malachi 4? Was to bring back the Faith of the fathers, to the children. See? That's right, to bring that same thing, the same Pillar of Fire, in on the scene; the same signs, the same wonders, the same Jesus; making Him the same, preaching Him the same, vindicating Him the same yesterday, today, and forever.
E-331 “Бу барча йиллар давомида методистлар қурти, баптистлар ҳамда католиклар ва уларнинг барча қуртлари бу...бу Имонни умуман уруғи қолмаган деноминация тўнкасига айлангунигача еб битирган бу Имонни Мен тиклайман”, — дейди Раббий. Бироқ Мен ўша ҳамма йиллар учун яна қайтадан тиклайман”, — дейди Раббий. Нима? “Улар қолдириб кетган барча аломатлар ва мўъжизаларни, Мен яна мана шу энг бошдаги Дарахтга қайтараман ва Мен Уни тиклайман”, — дейди Раббий. Ўша пайғамбар тасдиқланган пайғамбар эди. Унинг сўзлари амалга ошиши лозим. Омин.E-331 "I will restore," saith the Lord, "all the years that the Methodist worm, and the caterpillar worm, and the Baptist, and the Catholic; and all them worms eat that, that Faith down, till it become a denominational stump where there's no seeds left in there. "But I will restore again," saith the Lord, "all the years." What? "All the signs and wonders that they've forsaken. I'll take it right back to that original Tree again, and I will restore It," saith the Lord. That prophet was a vindicated prophet. His words has to come to pass. Amen.
E-332 Фақат Муқаддас Руҳ Масиҳнинг Илоҳий ваҳийсини очувчисидир, ва бу барча даврларда шундай эди. Ёдингизда бўлсин... барча асрлар оша? Раббийнинг Сўзи кимга келар эди? Фақат пайғамбарга. Тўғри. Тўғрими? [Йиғилиш: “Омин”, —деди.—Таҳр.] Пайғамбар ҳам олдин тасдиқланган бўлиши керак. Унинг пайғамбарман дегани билан эмас, бироқ у пайғамбар бўлиб туғилгани ва уни пайғамбарлиги исботлангани; ва унинг барча айтганлари аниқ Калом бўйича амалга ошгани эди; шунда қолган барчасини эътиборга олманг. Кўряпсизми? Бу шундай эди, Раббийнинг Сўзи фақат Муқаддас Руҳ билан келар эди. Муқаддас Китобда: “Бу пайғамбарлар Муқаддас Руҳ томонидан бошқарилиб, Худонинг Каломини ёзганлар”, — дейилган.E-332 The Holy Ghost, alone, is the Revealer of the Divine revelation of Christ, and has been in all ages. Remember, all ages! Who did the Word of the Lord come to? Prophet, alone. That's right. Is that right? And the prophet had to be vindicated, first. Not 'cause he said he was a prophet; because he was born a prophet, and proved to be a prophet, and everything he said was exactly on the Word and come to pass, then everything else let go. See? It was, the Word of the Lord came only by the Holy Ghost. The Bible said, "The men of old, moved by the Holy Ghost, see, wrote the Word."
E-333 Қаранглар. Агар Муқаддас Руҳ Уни кўрсатмаганида, Яхё Чўмдирувчи Исони ҳеч қачон танимаган бўлар эди. Тўғрими? [Йиғилиш: “Омин”, —деди.—Таҳр.]E-333 Look. John the Baptist would never had known Jesus if it hadn't have been for the Holy Ghost pointing Him out. That right? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-334 Яхё Чўмдирувчи, бу буюк пайғамбар, келиб деди: “Ҳозир ораларингизда Ўша турибди. Қаердадир шу ерда оддий Одам турибди, Худонинг Қўзиси”. “Ўшанда мен гувоҳлик бердим...гувоҳлик бераман. Мен Худонинг Руҳини, Муқаддас Руҳни, осмондан каптардай тушаётганини ва У келиб Унга қўнганини кўрдим ва Осмондан: ʻБу Менинг севимли Ўғлимдир, Ундан мамнунман᾽, — деган нидо келди”, — деди Яхё.
Бу нима эди? Муқаддас Руҳ унга: “Мен Уни кўрсатаман”, — деган эди.
E-334 John the Baptist, that great prophet that come forth, and said, "There is One standing among you right now. And an ordinary Man standing here somewhere, that's the Lamb of God." John said, "Then I bore record. I bare record. I saw the Spirit of God, the Holy Ghost, descending from Heaven like a dove, and It went upon Him. And a Voice said, 'This is My beloved Son in Whom I'm pleased.'"
What was it? The Holy Ghost said, "I'll point Him out."
E-335 Фақат шу тарзда бугун сиз Уни таниб қоласиз, фақат шу тарзда сиз Худонинг уч ёқлама ваҳийсини билиб оласиз — Муқаддас Руҳ... Бу эса фақат бир йўл билан — буни кўришга тақдир қилинган бўлсангизгина. Агар бундай бўлмаса, унда сиз буни ҳеч қачон кўрмайсиз. Агар буни кўриш сизга тақдир қилинмаган бўлса, унда сиз буни ҳеч қачон кўрмайсиз, чунки бу Нур чақнаши мумкин, ва Худонинг Ўзи Ўзини намоён қилиб буни тасдиқлаб турганида, сиз нари кетиб буни устидан куласиз, ва буни қандайдир интеллектуал қарашлар билан тушунтириб қўл силтайсиз. Кўряпсизми? Лекин буни кўриш сизга берилмаган бўлса, сиз буни кўрмайсиз.E-335 That's the only way you'll know Him today, only way you'll get the threefold revelation of God, is for the Holy Ghost. And the only way it can ever be, is you're predestinated to see it. If it don't, you'll never see it. If you're not predestinated to see it, you'll never see it; 'cause that Light can flash and you'll go away and make fun of it, and explain it away, by some intellectual conception. When the very God, Himself, manifesting Himself and proving it, see, but, if it ain't upon you to see it, you won't see it.
E-336 Худо шунчаки: “Мен мана буни танлайман, ана уни танлайман”, — демади, аммо У билган эди Ўзининг... У олдиндан била олар эди, чунки У чексиздир, ва У — У билади ҳар бир... У чексиз, шундай экан, У ҳамма нарсани биларди. У охирини билар эди ва охирини бошдан аниқлай олар эди. У — Худо. Агар У бундай қилолмаса, унда У Худо эмас. Худди шундай. У чексиз. Яхши.E-336 God never just said, "I'll choose this one, choose that one," but He knew by His… Reason He could predestinate, because He's infinite, and He—He knows every… He's infinite, so therefore He knowed everything. He knowed the end, and could tell the end from the beginning. He's God. If He can't do that, He's not God. Yes, sir. He's infinite. All right.
E-337 Яхё Уни ҳеч қачон танимас эди, агар унга Муқаддас Руҳ кўрсатмаганида. Кўряпсизми, Худо Ўзининг сирини олий маълумотли ва ҳоказолардан қандай яширади? Қаранглар, бу одамлардан ҳар бири айтган эди.... У кимга буни кўришни тақдир қилган бўлса, бу нарса ўшанга оддийликда очилади. Эшитинглар! Бошқа одамлар ёнгинасида тургандилар ва каптарни кўрмадилар, улар ҳеч қандай Овозни эшитмадилар ҳам, чунки бу нарса фақат азалдан танланган Уруғга юборилган эди. “Азалдан белгилаганларга?” Албатта, у азалдан белгиланган эди.E-337 John would have never know Him, no, sir, had the Holy Ghost not pointed out. See how God hides His mystery to the high, educated and everything? Look, every one of them people…?… And simplicity reveals it to whom He has predestinated to see it. Look here! Others standing by and never even seen the dove, they never heard no Voice, for it was only sent to that predestinated Seed. Predestinated! Certainly, was predestinated!
E-338 Ахир Ишаё унинг туғилишидан етти юз йигирма йил олдин бу инсоний туйғулардан Илоҳий Руҳда кўтарилди ва: “Бир овоз янграмоқда: “Чўлда Эгамизга йўл ҳозирланг, Саҳрода Эгамизга тўғри йўл очинг”,” – деди.E-338 Why, Isaiah, seven hundred and twelve years before he was born, in the Spirit, raised up out of these human senses, and said, "There's a voice of one crying in the wilderness, 'Prepare the way of the Lord, and make His… '"
E-339 Агар Ишаё буни кўра олган бўлса, унда Малаки ҳам худди шу тарзда азалдан танланган охирги пайғамбар ҳақида, Эски Аҳднинг барча пайғамбарларини тож кийишини, ўша асосий... ўша, аср охирида турган буюк пайғамбарни кўра олмас эдими? Кўрдингизми? “Бу тақдир қилинган!” — деди у. Албатта танланган. Малаки ҳам уни кўрган эди.E-339 Then, if Isaiah could see it, couldn't Malachi see the same thing for a predestinated last prophet, the sealing off all the prophets of the Old Testament, that main… that great prophet standing there at the end of the age? See? He's saying it's predestinated! Certainly, he was. Malachi saw him, too.
E-340 Исо шундай деди: “Агар буни қабул қила олсангиз, у — ўша кишики, қайсики ҳақида шундай дейилган: ʻМен Ўз элчимни юбораяпман, — Малаки 3, — у Мен учун йўл ҳозирлайдиʼ.” Кўряпсизми? Шубҳасиз, ушбу мактубни кўриш унга тақдир қилинган эди. Унинг у ёққа қараб, ўша тушиб келаётган каптарни, саҳрода Исроил билан бўлган ўша Нурни, пастлаб учиб ҳаракатланаётганини кўриб билгани ҳайратланарли эмас.E-340 Jesus said, "If you can receive it, this is he who was spoken of, 'I send My messenger before My face,' Malachi 3, 'to prepare the way before Me.'" See? Sure, he was predestinated to see that message. No wonder he could look yonder and see that dove coming down, that Light that was in the wilderness with Israel, coming, moving down.
E-341 Худонинг Ўзи: “Бу Менинг севимли Ўғлим, Ундан ниҳоятда мамнунман”, — деди. Худо ва одам бир бутун бўлди.E-341 The God Himself, saying, "This is My beloved Son in Whom I'm pleased to dwell in." God and man becoming One.
E-342 “Мен гувоҳман, — деди Юҳанно, — мен Уни кўрдим, Отанинг Ягонасини. Мен бунинг гувоҳиман”. Омин! [Бранхам ака бир марта қарсак чалди—Таҳр.]E-342 "I bare witness," John said, "I beheld Him, the only begotten of the Father. I'm a witness of it." Amen!
E-343 Мана, марҳамат сизга. Оддийлик! Унинг отаси, бу мўйсафид ваъзхон... Унинг отаси буюк илоҳиётчи бўлган, сиз биласиз, у мактабни тугатган эди. У отасининг деноминациясига қайтиши керакдай эди гўё. Бу Худонинг иродаси бўлмас эди.E-343 There you are. Simplicity! With an old preacher, his father; his father was a great theologian, you know, he come out of a school. Look like he'd have went back to his father's denomination. That wouldn't have been the will of God.
E-344 Худо унга ҳали у ердалигида, унинг туғилиши арафасидалигида унга текканида, туғилишидан уч ой аввал Муқаддас Руҳни олди. Худди шундай. Марьям у ерга келганида, кичкина Яҳё онасининг қорнида олти ойлик бўлган эди ва ҳеч қачон... Унинг кичкина мускулчалари ҳали ҳечам қимирламаган эди. Ва Марьям қўрқар эди... Аниқроғи, Элисабет, унинг (Яҳёнинг) онаси, гарчи кичкинтойнинг мушакчалари ўсаётган бўлса ҳам, бироқ у қорнида ҳаёт борлигини сезмаган эди. Ва Марьям келиб уни қучоқлаганида, унга қўлларини қўйганида... Ҳм. Тушуняпсизми? Худди шундай. “Худо менга айтди, менда ҳам бола бўлади”, — деди у.
“Сизлар Юсуф билан турмуш қурдингизми?”
“Йўқ”.
“Марям, бу қандай бўлиши мумкин?”
E-344 When God touched him at his birth back there, and he received the Holy Ghost three months before he was born. Yes, sir. When Mary went up there, and little John was six months old, in his mother's womb, and had never… Them little muscles had never moved yet. And Mary was afraid… The little muscles were growing, but she couldn't feel no life, Elisabeth, his mother, rather. And when Mary come up and grabbed her, and hugged her, put her arms, laid hands on her. See? And said, "God has spoke to me, and I'm going to have a baby, too."
"Are you and Joseph married?"
"No"
"Mary, how can this be?"
E-345 “Муқаддас Руҳ мени қамраб олади, ва менда ҳомила пайдо бўлади. Шунда мен Унинг Исмини “Исо” деб атайман. У Худонинг Ўғли бўлади”.E-345 "The Holy Ghost shall overshadow me, and there will be created in me. And I shall call His Name 'Jesus.' He'll be the Son of God."
E-346 Ва шу “Исо” деган сўз айтилиши биланоқ кичкина Яҳё онасининг қорнида ўйноқлаб қимирлай бошлади.E-346 And as soon as that word 'Jesus' spoke, little John begin to leap, and shout, and jump around in his mother's womb.
E-347 “Дуолидир, Раббий Худованд! Не бахтки, Раббимнинг онаси менга ташриф айладилар! Раббимнинг онаси!” — деди у. О-о, ана бўлмаса! [Бранхам ака бир марта қарсак чалади—Таҳр.] “Раббимнинг онаси қаердан меникига ташриф буюрди? Зеро сенинг саломинг қулоғимга етиши биланоқ, қорнимдаги бола қувончдан ўйноқлаб кетди”.E-347 She said, "Blessed be the Lord God! For whence comes the mother of my Lord? The mother of my Lord!" Oh, my! "Whence comes the mother of my Lord? For, as soon as your salutation come into my ears, my baby leaped in the womb, for joy."
E-348 Қандайдир бир таълимотни унга ўргатиши мумкин бўлган ҳеч қанақа семинария керак бўлмагани ҳайраланарли эмас. Унда муҳим топшириқ бор эди. У чўлни одами эди, чўлга кетди ва кутди. Ўша ерда Худо унга гапирар эди ва деди: “Энди...”, — ва унга очди. О-о, мана сизга яна очиқлик! “Ва Мен сенга айтаман, У Ким эканини. Сен пайғамбарсан. Сўз — сенга. Сен ўзинг ким эканингни биласан. Сен келишинг керак”. Бу ўтган якшанбадаги саволга жавоб бераяпди. Кўрдингизми? “Яхё, сен ким эканингни биласан. Хотиржам бўл, ҳеч нарса гапирма. У ерга бор. Ва Кимни кўришинг керак бўлса, Ўшани кўрганингда, Осмондан аломат бўлади, худди Нурга ўхшаган каптар тушиб келади. Бу Ўша бўлади, сен Уни кўрасан”.E-348 No wonder he didn't want no seminary, something to indoctrinate him with something, another. He had an important job. He was a man of the wilderness, went out into the wilderness and waited. God told him out there, said, now, and reveal to him. Oh, there is your revelation again! "And I'll tell you Who He is. You're a prophet. The Word is to you. You know who you are. You've got to come." That answers a question from last Sunday. See? "You know who you are, John. Keep yourself quiet; don't say nothing. Go on out there. And when you see this One, there'll be a sign coming from Heaven, like a Light, a dove will come down. That'll be Him when you see Him."
E-349 Мана нима учун Исо сувга кирганида, Яъё қаради ва Илоҳий Руҳнинг осмондан каптардай учиб келганини кўрди. “Мана, Худонинг қурбонлик Қўзиси! Мана У! Бу Ўша — дунёнинг гуноҳини Ўзига олувчи”, — деди у.E-349 That's the reason, when Jesus walked out in the water, John looked over and he seen that dove coming down, he said, "Behold the Lamb of God! There He is! He's the One that will take away the sin of the world."
E-350 Исо уни ёнига келиб, тўппа-тўғри сувга кирди. Яхёнинг кўзлари Исонинг кўзларига тушди. Танавий олганда улар қариндош эдилар. Марьям билан Элисабет холаваччалар эди. Уларнинг кўзлари тўқнашди. Бу Худо ва Унинг пайғамбари эди (омин) — у ерда турар эдилар.E-350 Jesus walked right straight out in the water, to him. Them two eyes of John met them two eyes of Jesus. They were second cousins, by flesh. Mary and Elisabeth were first cousins. Their eyes met one another. There was God and His prophet, amen, standing there.
E-351 Яҳё Унга: “Аслида Сен мени сувда чўмдиришинг керак! Сен бўлсанг менинг олдимга келдингми?” — деди.E-351 John said, "I have need to be baptized of Thee. Why come Thou to me?"
E-352 Исо унга деди: “Кел ҳаммаси шундай бўла қолсин. Ахир биз Худонинг иродасини тўла бажаришимиз зарур”.E-352 Jesus said, "Suffer it to be so now, but, remember, thus it behooveth us to fulfill all righteousness."
E-353 Нима учун Яҳё бундай қилди? Чунки У Қурбонлик эди. Яҳё пайғамбар эди, у буни билар эди; Қурбонлик эса У қурбонлик қилинишидан олдин ювилиши керак эди. О-о! О-о! Шунда у Унга индамади ва Уни чўмдирди.E-353 Why did John do it? Because He was the Sacrifice. John was a prophet, he knowed; and the Sacrifice has got to be washed before It's presented. Oh! Oh! And he suffered Him, and he baptized Him.
E-354 Шундан кейин, мана, Осмон очилиб кетди (оҳо!) ва Унинг устига Худонинг Руҳи каптар шаклида тушиб қўнди ва осмондан: “Бу Менинг севикли Ўғлимдир. Ундан ниҳоятда мамнунман”, — деган овоз келди. Шоҳ Яковда (Китобидаги таржимада): “Мен Унда яшашим (бўлишим) керак”, — дейилган. Хуллас, қанақасига айлантирма, ўша нарса келиб чиқади, “яшашим керак”, ёки... “Бу Менинг севикли Ўғлим, Ундан Мен ниҳоятда мамнунман”, ёки “яшагим келади”, умуман олганда, худди шу нарса.E-354 And when he did, lo, the Heavens opened, oh, my, and that dove come down upon Him, and a Voice said, "This is My beloved Son in Whom I'm pleased to dwell in." King James puts it, "in Whom I'm pleased to dwell." So it's just any way you want to turn it around, same thing, "dwell in," or… "This is My beloved Son in Whom I am pleased to dwell," or, "to dwell in," either one you want to put it, same thing. All right.
E-355 Кўриб турибмизки, бу ўшанда унга очилган эди. У ерда бошқа одамлар ҳам турган эдилар, бироқ бу ҳақида ҳеч нарса эшитмадилар. Буни фақат биргина Муқаддас Руҳ очади.E-355 We see then it was revealed to him. Others standing there didn't hear nothing about it. The Holy Ghost, alone, reveals it.
E-356 У Ўзини Павлусга, яна бир танланган Уруғга очганда ҳам, худди шу нарса бўлди.E-356 Same when He reveals Himself to Paul, another predestinated Seed.
E-357 У ерда Павлус ўша атрофларда юрганида, эҳтимол: “Агар мен ўша тўдани топсам эдим, мен уларни нимталаб ташлар эдим, чунки мен Доктор Шоулман. Мен Гамалаилнинг қўлида тарбияландим. Мен Мудининг Библия мактабиданман”, ёки яна бир бошқасидан, тушуняпсизми. “Мен...мен маълумотли одамман. Мен нима деяётганимни биламан. Мен бу сакровчи тақводорларни ниматалаб ташлайман. О, буюк авлиё ота, сен фақат менга ана у ёққа боришимга рухсат бер, мен ўша ердаги урушқоқ баттолларни битта қўймай ҳибсга оламан. Биз бу барча Илоҳий шифоланишларни тўхтатамиз”, — деган бўлиши керак.
Чўнтагига солди-да: “Мен йўлга тушаман”, — деди.
E-357 There was Paul going around, he might have said, "If I get a hold of that bunch, I'll tear them to pieces, because I'm Doctor Saul. I come up under Gamaliel. I come from the Moody Bible…" or some other one, see. "I, I'm a scholar. I know what I'm talking about. I'll tear that bunch of holy rollers to pieces. And I tell you, great holy father, you just give me the permission to go down there, and I'll arrest every one of them noisemakers down there. All this Divine healing stuff, we'll stop it."
Put it in his pocket, said, "I'm on my road down."
E-358 Ва ўша куни (ана қойил!) кундузи соат ўнбирларда Нур унинг юзига тушди ва у ерга қулади.E-358 And that day, my, about eleven o'clock in the day, a—a Light shone in his face, and he fell to the earth.
E-359 Нима сабадан? У азалда танланган Уруғ эди. Худо: “Мен уни танладим. (Ҳа!) У Менинг номим ҳақи қанчалар азоб чекиши кераклигини унинг ўзига кўрсатмоқчиман. Мен уни Мажусийларга юбораман ва у ҳар қанақасига обрўсизланади, таҳқирланади; бироқ у Менинг Исмим ҳақига гувоҳлик қилади”, — деди.E-359 Why? He was a predestinated Seed. God said, "I have chose him. Yeah. And I'm going to show him what great things he'll suffer for My Name's sake. I'll send him to the Gentiles, and disgrace him in every way that they can be—be disgraced, but yet he'll bare My Name."
E-360 Шунда Павлус чўлга, уч ярим йилга Арабистонга жўнади, токи ўша черковга хос бўлган барча нарсани унутиб, Каломни ўрганмагунича, ва Калом уни ўзи бўлди, ва у асирга айланди. Ва мана у муҳаббат ришталарида қайтаяпти! “Менинг барча семинария тажрибаларим билан тамом, тугади! Мен — Исо Масиҳнинг қули. (Омин!) Биродарим Филимўн, мен — Исо Масиҳнинг қулиман. Мен фақат У менга нима деса, шуни гапираман”.E-360 Paul went down, then, till he got all of his ecclesiastical stuff cut off of him, down at the backside of the desert, for three years and a half. Down there in Arabia, until he learned the Word, and the Word become he. And he become a prisoner; here he come back in chains of love! "All my seminary experience is gone! I'm a prisoner to Jesus Christ. Amen! Philemon, my brother, I'm a prisoner of Jesus Christ. I only can speak and say what He tells me."
E-361 Бугун Худога ўзини Унинг иродасига, Унинг Сўзига маҳбус қиладиган асирлар керак.E-361 God needs prisoners today that will prison yourself to His will, to His Word.
E-362 Мана Павлус ким эди. У қанчалик интеллектуал билимга эга бўлмасин, бунинг аҳамияти йўқ, Худони у ваҳий орқали таниди. Худди шундай. Ваҳий келганида интеллектуал билимлар умуман четланди, шу ваҳий қоясида Унинг уммати бунёд этилган. Худди шундай. Эътибор беринг, у азалдан танланган Уруғ эди.E-362 That's what Paul was. No matter how much intellectual he had learned, he had knowed God by revelation. Yes, sir. The intellectual went all the way out of the business then, when the revelation come; which, upon the rock the Church is built. Yes, sir. Notice, he was a predestinated Seed.
E-363 Унинг Ким эканини фақат Муқаддас Руҳ кўрсатади. Биронта одам эмас... Одамлар бундан: “Ота, Ўғил ва Муқаддас Руҳ” ва шунга ўхшаганларни қилади. Тушуняпсизми? Аммо Муқаддас Руҳ Уни намоён бўлган Самовий Раббий Худованд каби очади (о-о!), бу — У эканини!E-363 The Holy Ghost, alone, shows you Who He is. There is no man; they'll make you "Father, Son, and Holy Ghost," and everything else, out of it. See? But the Holy Ghost will reveal Him as the Lord God of Heaven made manifest, that that is, oh, Him!
E-364 Энди, эътибор беринг. На пайғамбарлар, на подшоҳлар,на бошқа бирор киши, бироқ бу ерда биринчи марта Худо Масиҳда очилган эди, Ўз комиллигини Унда жо қилиб, инсоний танада. [Бранхам ака олти марта кафедрани қоқди.—Таҳр.] Ана шу очиқликдир. О, менинг Раббим! Ҳозир мен сизларга бир куплетни куйлаб бераман.
Халқлар ўзгармоқда, Исроил уйғонмоқда (шундай эмасми ахир?)
Мажусийларни (черковларни, деноминацияларни) — уларни кунлари саноқли;
Аломатларнинг амалга ошишлари, халқларнинг саросимаси,
Халқ, ўзингникиларга қайтгин! (Сизларни у ердан қувган эдилар.)
Ўша сотиб олиниш куни келаяпди,
Қўрқувдан халқ инграмоқда;
E-364 Now notice. Not prophets, not kings, not nothing else; but here, for the first time, God was revealed in Christ, in the fullness of the Godhead bodily, in human flesh. That's the revelation. Oh, my! Going to sing you a verse now.
Nations are breaking, Israel is awakening, (are they?)
The signs that the prophets foretold;
The Gentile church in a denomination, their days are numbered, with horrors encumbered;
"Return, O dispersed, to your own." You're kicked out of them.
The day of redemption is near,
Men's hearts are failing for fear;
E-365 Уларнинг барча голливудча ҳазиллари буни бекитолмайди. Бу худди ёш болани кечаси мозордан ўтаётганида чалган ҳуштагига ўхшайди. Тушуняпсизми?
Чироғингни тўлдир ва тоза сақлагин,
Юқорига назар сол! Қутқарилиш яқин.
Сўздан узоқ бўлган сохта пайғамбарлар кўтариладилар,
Худованд Исо Масиҳ бўлганлигидан. (Бу шундай.)
Дунё бизнинг вақтимизда Ваҳийни рад этган бўлсада,
Бироқ бизнинг йўлимиз унда асосланган.
Ўша сотиб олиниш куни келаяпди,
Қўрқувдан халқ инграмоқда;
Чироғингни тўлдир ва озода сақлагин,
Юқорига назар сол! Қутқарилиш яқин.
E-365 All their Hollywood jokes ain't covering it up. Like a little boy whistling, going by the graveyard at night. See?
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near!
False prophets are lying, God's Word they're denying,
That Jesus the Christ is our God; (that's right)
This generation spurns God's revelation,
But we're walking where the apostles have trod.
The day of redemption is near,
Men's hearts are failing for fear;
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up, your redemption is near!
E-366 Биродар, бу ваҳийни қабул қил. Бу насл Илоҳий ваҳийни рад этаяпди! Кўряпсизми? Сохта пайғамбарлар қилади буни. “Уларни мевасидан билиб оласиз”. Улар чатишганлар. Улар, Калом бўлган, Ўзини Масиҳ орқали очаётган Худонинг ваҳийсини, Худонинг Каломини ўрнига ташкилот билан бир хил бўлди. О-о, ана бўлмаса!E-366 Get the revelation, brother. This generation, spurning God's revelation! See? False prophets are doing that. "By their fruits you shall know them." They are—they are hybrid. They are bred into a organization; instead of the Word of God, the revelation of God revealing Himself through Christ, Who is the Word. Oh, my!
E-367 Шу ерда тўхтасак ҳам бўлар эди, лекин агар...агар истасангиз мен яна келганимда давом эттирамиз. Ҳозир... Сиз давом эттиришимизни хоҳлайсизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Ўзингиз биласиз, агар хоҳласангиз. Шундайми? Озгина... Мен чаққонроқ гапираман, хуллас, шу учун... Лекин бу...сизлар учун етарлича вақт ажратамиз... Ундан кейин сизда дам олишингизга вақтингиз бўлади. Яхши.
Худди шу нарса. Эътибор беринг, бу танланган Уруғ!
E-367 We could stop here, but if… get again when I come back, if you want to. Now there's… You want to go ahead, that's up to you. [Congregation says, "Amen."—Ed.] All right. Just a little… I'll hurry, so, but take time enough that you'll… You got some time to rest, after this. All right.
Same, notice, that predestinated Seed!
E-368 Унинг Ким эканлигини биргина Муқаддас Руҳ сизга кўрсатади; пайғамбарлар ҳам ёки шоҳлар ҳам эмас. Лекин бу ерда танада бўлган Худо. Бу тўлиқлик. У бутунлай очилди ва дунёга маълум бўлди! О-о, қойил!E-368 The Holy Ghost, alone, shows you Who He is; no prophets or His kings. And here God is manifested in flesh. Here is the fullness. He is completely revealed and made known to the world. Oh, my!
E-369 Худонинг Ўзи гувоҳлик берган ўзгариш тоғига қаранглар: “Бу Менинг Севикли Ўғлимдир. Унга қулоқ солинглар!”, — деди. У ерда қонунни ифодалаганича Мусо турган эди. У ерда пайғамбарларни ифодалаганича Илёс турган эди. Бироқ У... Улар кетдилар ва У деди: “Бу Менинг Севикли Ўғлимдир. Унга қулоқ солинглар!” – деди. У ерда уч нарса тақдим этилган эди: қонун, пайғамбарлар ва Масиҳ. Ва шунда У: “Бу Ўшадир”, — деди. Худо пайғамбарларда тўлиғича намоён бўлмади, қонунда ҳам ифодаланмади; лекин У Масиҳда намоён бўлди. У намоён бўлди.E-369 Look on Mount Transfiguration, when the testimony of God Himself, "This is My beloved Son. Hear ye Him!" There stood Moses representing the law. There stood Elijah representing the prophets. But He… They passed away, and He said, "This is My beloved Son. Hear Him!" There was three represented there; the law, the prophets, and Mo-… and Christ. And He said, "This is Him." God, fully; not manifested in prophets, not manifested by law; but manifested in Christ, He is.
E-370 Масиҳ раҳм-шафқатли. Қонун сизни зиндонга тиқди, лекин озод қила олмади. Сизни бу учун ҳукм қилиш ва ўлдириш учун пайғамбарлар — Худонинг адолатидирлар. Рост. Лекин Исо танланган Уруғга, уни Ўзи чақирганини била олиши учун Худонинг муҳаббати ва шаҳодати (ваҳийси) эди. “Бу Ўшадир. Унга қулоқ солинглар!”E-370 Christ has mercy. The law put you in jail, but couldn't get you out. The prophets is God's justice, to condemn you and kill you for it. That's right. But Jesus was God's love and revelation, to let know, to a predestinated Seed, that He had called you. "This is Him. Hear Him!"
E-371 Билиб олинглар ахир! Худонинг бутун комиллиги маълум бўлди. Ушбу яширин сир энди очилди, Худо намоён бўлди. Худо билан инсон битта бўлди, мойланган Одам, Масиҳ! Масиҳ нима дегани? “Мойланган”. Мойланган, Қайсики Худонинг тўлиқлиги билан танада мойланган. Қандай қилиб одамлар бундан шубҳаланадилар?E-371 Know! The fullness of Godhead is made known. This secret of mystery is now revealed, that God is manifested. God and man become One, the anointed Man, Christ! What does Christ mean? "The anointed One," the Anointed that was anointed with the fullness of the Godhead bodily. Oh, my! How can people doubt it?
E-372 Қачонлардир Мусо Унга қисман эга эди; Довуд Унга қисман эга бўлган эди; аммо бу ерда У тўла комилликда намоён бўлди. Одамларнинг гуноҳлари учун ўлиш учун, Ўзининг Черковида устунликка эга бўлиши учун унга муқаддас Ҳаётни келтириши ва бу охирги кунларга берган ҳар бир ваъдасини ушбу кунларда намоён қилиш учун — Худонинг Ўзи ер юзида турар эди. Худо Ўз тўлиқлигида, Тушуняпсизми? Нима учун...E-372 Where once, partly, Moses had Him; partly, David had Him; oh, my, but here He is manifested in the fullness, Deity Himself standing on earth. God, in His fullness, to die for the sin of the people, that He might bring to His Church a sanctified Life; that He might have the preeminence, in fullness, in His Church, to manifest every promise in these last days, that He promised for the last days. See? What was…
E-373 Энди, эшитинглар. Эшитаяпсизларми? Ўзингизни озгина чимчиланг. Яхши? Диққат қилиб эшитинглар.E-373 Listen now. Are you? Now just pinch yourself a little now. See? Watch.
E-374 Нима учун Исо намоён бўлди? Худони кўрсатиш учун. Уни Ўзи Худо эди. Ўзгача бўлиши ҳам мумкин эмас; ҳеч ким ўла олмас эди, ҳеч қандай пайғамбар ўла олмас эди. У Худо эди. У пайғамбарларнинг Худоси эди. У пайғамбарлар ҳам эди. У шоҳлар ҳам эди. Тарих ҳам Унинг Ўзи эди. У келиши керак бўлган Ўша эди. У азалдан бор бўлган Ўша, ҳозирда бор, ҳамда мана шу кунда бўлиши керак бўлган Ўша: кеча, бугун ва Абадий Ўшани Ўзи. У мана шу мақсадда намоён бўлди.E-374 What was Jesus manifested for? To show God. He was God. He had to be; no man could die, no prophet could die. He was God. He was the God of the prophets. He was the prophets. He was the kings. He was the history. He was He that was to come. He that was, He that is, and He that's to be in this day; the same yesterday, today, and forever. He was manifested for that purpose.
E-375 У Черковда устунликка, биринчиликка, Ўз ўрнига эга бўлганида, бу охирги кунларга ваъда қилинган Худонинг ҳар бир Сўзини У — Худонинг тўлиқлиги — мана шу мақсад орқали амалга ошира олиши учун. Исо: “Менга ишонган киши Мен қилаётган ишларни ўзи қилади ва ҳатто бундан ҳам буюкроғини қилади. Зеро Мен Отамнинг олдига кетяпман”, — деди. Кўряпсизми, Унинг мақсади шунақа эди. Намоён бўлиши шунақа эди. Энди бугун У буни шунчалик кўра оладиганларни топишни истайди, қайсиларки Сўзга батамом рухсат беради...E-375 And through that purpose He achieved a Church, that He, the fullness of God, might bring to pass every promised Word of God in these last days; when He gets the preeminences, preeminence in the Church, the position, His place in the Church. Jesus said, "He that believeth on Me, the works that I do shall he also; even more than this shall he do, for I go to My Father." See, that was His purpose. There was the manifestation. And now, today, He wants to get somebody that can so see it, that they can let the Word…
E-376 Тушунаяпсизми, Исо буни шунчалик кўрдики, У ўша кун учун шунчалик ўз вақтида туғилган эдики, Худо Унинг ҳар бир ҳатти-ҳаракатида намоён бўлган эди. У Худонинг шаҳодати, ваҳийси, очилган Худо эди.E-376 See, Jesus so seen it so, was so perfectly born for the day, until God expressed every move that He made. He was God's revelation; God, revealed.
E-377 Хуллас, бу охирги кунда У ҳар бир ваъдани очиб бера олиши учун, Ўз Руҳи ва Қони билан У Черковни муқаддаслади. Энди қаранглар, қолган барча руҳоний эрлар олмаган, ўтган замонлардан қолган ўшаларни бу охирги кунларга йиғишни уддалай олмадими ахир, ва Муқаддас Руҳи билан Етти Муҳрнинг барча сирини оча олмадими? Мана кўряпсизми? У Ўзини ифодалаяпти. Мана шунақа Унинг Мақсади. Мана нима учун ҳам У ўлди! Унинг уч ёқлама намоён бўлишидан иккинчи қисми шунақа. Биринчидан, Ўзини Масиҳда ифодалаш, кейин Черковда Ўзини намоён қилиш. Ва худди шундай — Масиҳ Калом эди, ва Черков ҳам Каломни ўзи орқали ўтишига қўйганида Калом бўлади.E-377 Now He sanctified, with His Spirit and Blood, a Church, that He might make every promise in this last day be revealed. Now, see, He could go back and pick up what these other fellows has left off here, in the last days, and by His Holy Spirit reveal all the mystery of the Seven Seals. See, He is expressing Himself. That's His purpose. That's why He died. That's the second fold of His threefold manifestation. First, to express Hisself in Christ, then express Hisself through the Church. And the same thing, Christ was the Word, and the Church becomes the Word when it lets the Word go through them.
E-378 Аммо улар деноминация гибридини, чатишмасини қабул қилганларида қандай қилиб Сўз у орқали ўта олади? Бу ерлашади (ерга тегади, тушади) ва шунда қисқа туташув бўлиб, сақлагич куяди. Кўряпсизми?E-378 But when they accept a hybrid denomination, how can the Word go through it? It's grounded, then it causes a short and blows a fuse. See?
E-379 Лекин ток эркин оққанида — Худонинг Каломи — У Ўзини ифодалайди. “Мен қилган ишларни сизлар ҳам қиласизлар”. Ва охирги кунларда бу содир бўлади: “Мана, Мен сизларга Илёс пайғамбарни юборяпман ва у фарзандларнинг юракларини оталари Имонига қайтаради”.E-379 But when the current is flowing freely, the Word of God, It expresses Itself. "The works that I do shall ye be also." And in the last days it shall come to pass. "Behold I send to you Elijah the prophet, and he shall turn the hearts of the—of the children back to the Faith of the fathers."
E-380 Ва шунда У Ўзини Ўзининг Илоҳийлигини тўлиқлигида, Илоҳийликни Ўз Черкови орқали намоён қила оладиган шунақа вақт келади, шу Черковида устунликка эга бўлади. О-о, ана холос! Нима? Мойланган Зот, энди мойланган одамлар (о-о!), яна Мойланган Келин ва Куёв бўлиши учун. Нима билан мойланган? Момо Ҳаво ва Одам Ато рад этган нарсани қабул қилиб, Каломдан мойланиб қайтиш, чунки У деди: “Менинг Сўзим Руҳ ҳамдир”. Тушуняпсизми, Сўз билан мойланган. Момо Ҳаво рад этган нарса билан У қайтаяпти, биз эса қабул қилаяпмиз.E-380 And in there, there would be a time come forth when He could express Himself in fullness of His Godhead, Deity, through His Church, have the preeminences in this Church. Oh, my! What? The anointed Man; now the anointed people; oh, my, to bring back the anointed Bride and the Bridegroom. Anointed by (why?) accepting what Eve turned down, and Adam; coming back with the anointing of the Word, because He said, "My Word is Spirit." See, anointed with the Word. What Eve turned down, He comes back and we accept.
E-381 Яна шу гибрид ҳолатни кўряпсизми? Момо Ҳаво билан айнан шу нарсани қилган эди у.E-381 See how that hybrid condition, again, just exactly what he done Eve.
E-382 У Момо Ҳавога: “Сен буни қилма ва уни қилма, ва сен мана буни ва ана уни қилишинг мумкин”, — деди.E-382 He told Eve, "Don't you do this, and don't you do that; and you can do this, and that."
E-383 Иблис эса: “О-о! Сен биласанку...”, — деди. Лекин у ўгирилди ва уни эшитди.E-383 And Satan said, "Oh! You know…" But she turned around and listened to him.
E-384 Аммо бу Момо Ҳаво охирги кунда бундай қилмайди, чунки унга буни қилмаслик тақдир этилган. Худди шундай. Худода ҳаммаси шундай бўлади. У билади. Унда...бўлмайди... Черков бенуқсон бўлиши керак, деди У. У у ерда Унинг намоён бўлган Каломининг улуғворлигида туради.E-384 But the Eve in the last day is not going to do it, because She predestinated not to do it. Yes, sir. God's going to do it. He knows. He'll have it. He said His, spot… "Church would be there without spot or a wrinkle." She is going to stand there in the splendor of Him, His Word made manifest.
E-385 У бу дунё учун Нишона, Аломат бўлади. У... бўлади. У бу дунё учун шунақа бўладики, дунё қарайди ва: “Э...”, — дейди. Қолган бутун дунё: “У шундай тақводор. У бизга қариндош эмас. У бизнинг гуруҳга тегишли эмас”, — дейди. Мен буни биламан. Ва бу яхши ҳам, тушуняпсизлар. У...У ўша юқоридаги Гуруҳга тегишли.E-385 She'll be a token to the world. She'll be an ex-… She'll be something to the world that the world can look and say, well, the rest of the world say, "Ah, She's a holy-roller. She's the second cousin. She don't belong to our group." I know. That's a good thing, see. She, She belongs to this Group up here.
E-386 Яқинда бизлар гаплашиб турганимизда бир одам мендан сўради: “Яхши, сиз қайси деноминацияга тегишлисиз?” — деб.
“Ҳеч қайсига”, — дедим мен.
“Нима?”
“Ҳеч қайсига, — дедим мен, — мен Шоҳликка тегишлиман.”
“Яхши, аммо сиз қандай қилиб қўшилдингиз?”
“Унга келиб қўшилмайдилар. Унда туғиладилар”. Мана қандай!
“Бу қанақа Шоҳлик экан?”
“Исо Масиҳнинг сирли Танаси”, — дедим мен.
E-386 A man said the other day, to me, standing and talking, he said, "Well, what denomination do you belong to?"
I said, "None."
"What?"
"None." I said, "I belong to a Kingdom."
"Well, how do you join that?"
"You don't join it. You are born in it." Uh-huh.
"What Kingdom is that?"
I said, "The mystical Body of Jesus Christ."
E-387 “Ҳаммамиз бир бадан бўлиш учун ўша битта Руҳга чўмганмиз”, — Унинг Руҳидан туғилдик, шунда биз Шоҳликка тегишли бўламиз. Ва ҳаётимиз бўйича америкалик эмасмиз, немислар эмасмиз, кимлардир эмасмиз, биз — Христианлармиз (Масиҳчилармиз). Биз дунёвий нарсаларга нисбатан муҳаббат қулларидирмиз, мустаҳкаммиз ва Руҳда юрамиз. Бу дунёга бўлган ҳуқуқларимизни сотдик ва ушбу Қимматбаҳо Зумрадни сотиб олдик ва Муқаддас Руҳга Ўзини намоён этишига имкон бериб яшаймиз. Мана қанақа Унинг ҳақиқий Черкови. Мана сизлар қанақасизлар ва мен қанақаман, агар бизлар фақат шу ўзимиздаги “мен”ни қолдирсак ва қандайдир таълимотда айтилгани бўйича эмас, балки Худога Унинг Сўзи бўйича хизмат қилсак.E-387 "By one Spirit we are baptized into this Body," born of His Spirit, then we belong to a Kingdom. And our lives are not Americans, we're not Germans, we're not nothing; we are Christians. We are settled, and walk in the Spirit, a love-slave, from the things of the world. And our rights to the world, we've sold out and bought this Pearl of Great Price, and walk and letting the Holy Spirit manifest Itself. That's what His real Church is. That's what you are, or what I am, if we'll let ourself go and serve God, and by His Word, and not by what some creed says.
E-388 Эътибор беринглар, бу ерда мойланган Инсон, Масиҳнинг Ўзи, Худованд очилаётган бўлсада, лекин энди... Қаранглар! Аммо...аммо энди... Нега? У устунликка эга. Худо Исо Масиҳда тўла-тўкисликда намоён бўлди — Худонинг буюк сири Унинг ваҳийси.E-388 Notice, the anointed Man, the Christ Himself here, O God, is made known. But now… Look! But, but now (why?) He has the preeminences. God fully manifested, in Jesus Christ, God's great secret of His revelation.
E-389 Ваҳийнинг ушбу буюк нури доим бу дунёнинг донолигини кўр қилганди.E-389 This great Light of revelation has always blinded the wisdom of this world.
E-390 Исо Масиҳ кунларида, У ер юзида бўлганида, улар-улар кўрмайдиган бўлгандилар. Улар: “Ахир, сен ўзингдан Худо қилаяпсан-ку! Сен ўзингни Худога тенглаштираяпсан!” — дедилар. У нафақат Худога тенг, балки У Худонинг Ўзи эди. Тушуняпсизми? Кўряпсизки, улар буни тушунмадилар. Ҳа, дарвоқе, сизлардан баъзиларингиз...E-390 In the days of Jesus Christ, when He was here on earth, they—they had blinded them. They said, "Why, you even make yourself God! You make yourself equal with God!" He was not only equal with God; He was God Himself. See, they don't get it. And by the way, some of you might…
E-391 Мунофиқлар бир куни менга, Исо ҳеч қачон Худонинг Ўғлиман демаган, деб айтдилар. У айтган. У аниқ айтган. Сен Муқаддас Китобни билмайсан, холос. У қудуқ ёнидаги аёлга нима деган эди? Кўряпсизми? Унга нима деганди У?E-391 I've heard infidels one time told me that Jesus never did say He was the Son of God. He sure did. He certainly did. You just don't know your Bible. What did He say to the woman at the well? See? What did He tell her?
E-392 “Масиҳ келишини биламиз. У келганида, У шу ишларни қилади”.
“Сен билан гаплашаётган Мен Ўшаман”.
Худди шундай Павлусга ва бошқаларга ҳам.
Эътибор беринг. Аммо ҳозир Черков устунликка, биринчиликка эга.
E-392 "I know Messiah cometh. And when He comes, He'll do these things."
He said, "I am He, and speaks to you."
And to Paul, also, and different ones.
Notice. But now the Church has the preeminence.
E-393 Худонинг буюк сири ҳар доим бу дунёнинг донолигини кўр қилган. Улар буни тушуниб етолмайдилар. Улар шунчаки буни англамайдилар. Шайтон буни тушунмайди. Қолганлар буни тушунмаяпди, лекин фақат буни — Худо билан Масиҳ Бир эканини тушуниши учун танланганлар тушунадилар. Улар ҳар сафар Уни учга бўладилар. Кўряпсизми? Улар шубҳасиз шундай қиладилар.E-393 God's great secret has always blinded the wisdom of the world. They can't get it. They just don't understand it. Satan don't understand it. None of the rest of them understands it, but just those who are predestinated to understand it, how God and Christ are One. They'll make Him three every time. See? They certainly will.
E-394 Диққат қилинглар, кейингиси, иккинчидан, улуғворликка умидингиз — намоён бўлган Масиҳ сизда. Бу Масиҳда намоён бўлган буюк Худо — энди Масиҳ сизда намоён бўлаяпди.
Бизлар шошиламиз.
E-394 Notice, next, secondly, the manifested Christ in you, the hope of glory. That great, manifested God in Christ; now Christ manifested in you.
We'll hurry.
E-395 Қаранглар! Бир пайтлар Худонинг буюк сири, Унинг фикридаги буюк яширин сири, энди Унга ишонганлар юрагига, яъни Унинг Танасига солинди. Дунё яратилишидан аввал Унинг ақлида нима буюк сир бўлган бўлса, энди, ҳозир намоён бўлди. Бир ўйлаб кўринг-а!E-395 Look! What was once God's great secret, great mysterious secret in His mind, is now put in the hearts of the believer, that is, the Body of Christ. What was God's once great secret in His mind, before the foundation of the world, is now made manifest. Think of it! See? Oh, my! Oh, I'm…
E-396 E-396 I'm sure we don't, we don't get it. Well, I—I can't see it the way I ought to, and—and I'm sure you don't. See?
E-397 Аммо Худонинг буюк сири, эндиликда Исо Масиҳда очилган эди ва ундан кейин Черковга узатилган эди. Бир вақтлар Худонинг фикрида нима бўлган бўлса, энди Масиҳнинг Танасида. Исо Жамоатига, Ўзининг Келинига муҳаббатини изҳор қилмоқда, Унга сирларини пичирламоқда.E-397 But God's great mystery, what the Eternal God had as a mystery, has now been unfolded in Jesus Christ, then given right down to His Church. What was once in God's mind is now in the Body of Christ. Jesus making love to the Church, His Bride, whispering secrets to Her.
E-398 Сиз хотинингизгами ёки уйланмоқчи бўлган қизингизгами ниманидир қандай айтиб беришни биласиз. Сиз уни шунақа қаттиқ севасизки, сиз унга сирларингизни айтасиз ва ёнингизга яқинроқ ўтирғизасиз, “сени севаман”, дейсиз ва ҳоказо. Буларнинг ҳаммасини биласизлар.E-398 You know how you tell your wife things, you know, the little girl you're going to marry. You love her so much, you just tell her the secrets, and get her up next to you, and love you and everything. You know how it is.
E-399 Айнан мана шу нарсани Худо, Масиҳ Жамоати билан қилади. Кўрдингизми? У Унга сирларини билишига қўйиб беради, фақат сирларини. Таннозликни эмас; мен Унинг Хотинини назарда тутаяпман. Тушуняпсизми? Яхши. Энди қаранглар. Ўзининг марҳамати туфайли уларга Унинг сирини ваҳийсини очиб беради. Унинг марҳамати билан улар тушунадилар! Худди Худонинг марҳамати... Одамлар, мен буни биламан...умид қиламанки, сизлар буни шахсан қайсидир бир ана бу ёки ана у гуруҳга айтиляпти деб тушунмайсизлар; бироқ Худо сирини бутун Черков билан бўлишаяпди, агар улар уни қабул қилсалар. Тушуняпсизларми? Бу фақат менга ёки сизга тегишли эмас. Бу, У киришга уринаётган Черковига тегишли.E-399 That's what God, Christ, is doing to the Church. See? He is letting Her know the secrets, just the secrets. Not these flirters; I mean His Wife (See? All right, now look.) knows, by having the revelation of His secret made known to them, by His grace! How the grace of God! People, I know it… I hope you don't think this sounds personal, to a—a bunch of people, or this, that; but the secret that God is sharing with the whole Church, if they would just receive it. See? It doesn't mean just me or just you. It means the Church, that He—He is trying to get into it.
E-400 Ва сиз: “Яхши, нима учун улар буни қабул қилмайдилар?” — деб айтасиз. Улар буни қабул қилолмайдилар. У яна деди... у буни ҳаммаси ҳақида айтди. “Бу қандай бўлиши мумкин?” Чунки Ишаё, улар буни кўриб билмайдилар, деб айтган эди. Тушуняпсизми? Ва У доим дегани...E-400 And you say, "Well, why don't they receive it?" They can't receive it. He said, again, He said these things. "And how could they?" Because Isaiah said they can't see it. See? And He's always said…
E-401 Пайғамбар Павлус бундай деган эди: “Охирги кунларда одамлар бемулоҳаза, мағрур, Худодан кўра айш-ишратни кўпроқ севадилар, муросасиз ғийбатчи, нафсни тия олмайдиган, инсонлик ва яхшилик душмани; кибрли, мақтанчоқ; ўзларини художўй кўрсатиб, илоҳий қудратни эса инкор этадилар; бундай одамлардан узоқлаш. Улар гуноҳларга ботган, турли ҳирсу-ҳавасларга берилган жувонларнинг уй-жойларига суқилиб кирадилар ва уларнинг дилини овлайдилар, — шортлар кийган ва сочларини кесган ва ҳоказо, — турли ҳирсу-ҳавасларга ботган ва: ʻҲаммаси жойида. Э, буларни ҳаммаси ақлдан озганлар. Ҳеч қандай... эътибор берманг...ʼ” Кўряпсизми? “Ҳеч қачон ҳақиқатни уқа олмайдилар. Янис билан Ямбрис Мусога қандай қарши турган бўлсалар, бу одамлар ҳам ҳақиқатга худди шундай қарши турадилар”, черковлар тузишга ва одамлар гуруҳлари тузишга қодирдирлар. Ҳа, худди шундай.E-401 The prophet Paul said, "In the last days the people would be heady, highminded, lovers of pleasure more than lovers of God, trucebreakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good; heady, highminded, see; having a form of godliness, but denying the Power thereof; from such turn away. For this is the kind that goes from house to house, and leads silly women, led away with divers lusts," with shorts, and bobbed hair, and everything else. "Led away with divers lust, and saying, 'It's all right. Oh, they're crazy out there. Don't pay no… '" See? "Never able to come to the knowledge of the Truth. And these men resisted It, as Jambres and Jannes withstood Moses," able to produce a church, and produce a group of people. Yes, sir.
E-402 “Аммо уларнинг ақлсизлиги ҳаммага маълум бўлади”, — қачонки Исо Ўз Келинини олиб кетиб, Уни юқорига қўяди ва: “Мана У”, — дейди ва У Келин билан учиб кетади. Мана шундай. Уларнинг ақлсизлиги эса билиниб қолади.E-402 "But their folly will be made manifest," when Jesus takes His Bride and sets Her up here, and said, "This is Her," and away He goes with Her. That's right. And their folly will be made known.
E-403 Унинг марҳамати туфайли уларга бу сирнинг ваҳийсини очилишига қаранглар! Қаранглар! Бу буюк ваҳий, очилган сир, сизга маълум бўла бошлаганида, сиз бу дунёнинг барча (ишларини) нарсаларини рад қиласиз. Кўрдингизми?E-403 Look at having the revelation of this secret made known to them by His grace! Look! When this great revelation, revealed mystery, is made known to you, then you denounce all the things of the world.
E-404 Мен яна бир бор бунга қайтмоқчиман. Мен буни айтмоқчи эмас эдим. Мен буни кассеталар учун ва ҳамма жойларда уларни эшитадиган, ўша одамлар учун бунга қайтаяпман. Бу кассета бутун дунё бўйлаб боради. Тушуняпсизларми?E-404 Now I'm going to come back once again. I just might as well say it. I'm pointing to it. The tape's sake, and those that are going across. This tape goes across the world. See?
E-405 Сиз аёллар, Муқаддас Руҳга чўмганман дейсизлар-у, аммо сочларингизни ўстиришга журъатингиз етмайди; ҳолбуки Муқаддас Китоб буни қоралайди ва аёл... эркак, агар унинг аёли сочини кесса, хотинини ҳайдаб юборишга ҳаққи бор, дейди. Ва бундай қилиши Худонинг олдида шармандалик бўлмайди. Яна Муқаддас Китоб, агар у сочларини кесиб турса, унда у ўзининг бошини бадном қилади, дейди. Ва бу нарса умумқабул қилинган...ахир биласиз, бу умумқабул қилинди, чунки аёл қирқилган сочи билан ибодат қилаяпди ҳатто. Тушуняпсизми?E-405 You women that claim you've got the baptism of the Holy Ghost, and not the audacity to let your hair grow out; when the Bible condemns it and said a woman's… a man has got a right to put away his wife in divorce if she bobs her hair. Honored before God, to do so. The Bible said, if she cuts her hair, she dishonors her head. And it's a common; just, you know, what any old common thing is, for a woman to even pray with bobbed hair. See?
E-406 Шортлар, шимчалар ва шунга ўхшаш ҳар нарсаларни киядилар! Муқаддас Китоб эса: “Ҳар қандай аёл, қайсики (о-о, сен айтасан...) эркакка тегишли бўлган кийимни кияди Худо учун жирканчлидир”, — дейди, уни расво бўлган, ифлос, қандайдир эски, сассиқ ҳожатхонадай дейди. Тушуняпсизми? Худо учун бадбўйлик! Ва ундан кейин шу кўринишинг билан сен ибодат қилмоқчимисан? Худо рад этади, сендан юзини буради. Бу ҳақиқат.E-406 Wearing shorts, and these slacks, and things! The Bible said, "Any woman that will," (oh, you say…) "that put on a garment that pertains to a man, it's an abomination to God," filthy, dirty, like an old stinking bathroom somewhere. See? Oh, my! The filth in God's nostrils! And then you try to pray or offer up prayers in such a thing as that? God refuses it, turns it away. That's right.
E-407 “Хўп, — дейсиз сиз, — энди бир дақиқага тўхта-да Бранхам ака, сен Эски Аҳд ҳақида гапиряпсан”.E-407 "Well," you say, "now wait a minute, Brother Branham, you are talking about the Old Testament."
E-408 У кеча, бугун ва абадий худди Ўшанинг Ўзидир. Бу Худонинг тўла очилганидир. Худо қачондир нима деган бўлса, у буни ҳеч қачон ўзгартирмайди. У доимо буни кучайтиради, аммо ўзгартирмайди буни. Қонун кучайтирилган эди, лекин ўзгартирилмаган эди. Кучайтирилган!E-408 He is the same yesterday, today, and forever. It's the full revelation of God. God ever says anything, He can never change it. He always magnifies it, not change it. The law was magnified, not changed. Magnified!
E-409 “Ҳар қандай зино қилган киши, ўлдирилсин”, бироқ, ҳозир эса кучайтирилган, “аёлга шаҳват билан қараган ҳар қандай одам!” У ҳеч қачон амрларини ўзгартирмаган. У мураккаблаштирди, уни оширди, орттирди.E-409 "'Whosoever commits adultery shall be guilty of death,' but whosoever," now magnified, "looketh upon a woman to lust after her!" He never changed the commandment. He magnified it.
E-410 “Шаббат кунини муқаддас деб билинг, бу кунга риоя қилиб юринг”, ҳафтада бир кун; энди У буни кучайтирди, “фароғат” Худони Руҳини ўзида сақлашдан келиб чиқади. “Амр устига амр, қоида устига қоида; озроқ у ердан, озроқ бу ердан. Яхшилик пайида бўлинглар. Зеро Мен бу халққа ўзга тилда ва тушунарсиз шевада гапираман. Ва мана шу оромдир. Бу Раббий Ҳузуридан чиқиб келаётган тинчланиш”.E-410 "'Remember the sabbath day; keep it holy,'" one day in the week; now He magnified it, the "rest" comes from keeping the Spirit of God. "Precept upon precept, and line upon line; here a little, and there a little. Hold fast that what's good. For with stammering lips and other tongues will I speak to this people. And that is the rest. That's the refreshing from the Presence of the Lord."
E-411 Аммо улар Буни эшитишни хоҳламадилар ва бошларини сарак-сарак қилдилар, секин-секин нарига, ўзларининг деноминацияларига одимладилар. Ҳа, “Бу тинчланишдир”, — тушуняпсизми, шанба кунини мураккаблаштираяпди, бу шаббатчилар ва бошқалар учун. О-о, ана қойилл! У ўзгартирмаяпди, У буни кучайтираяпди. “Дўзах уларни қабул қилиш учун эшикларини очди”.E-411 And yet they would not hear It, and wagged their heads and walked away, for their denominations. Uh-huh. "This is the refreshening," see, magnifying the sabbath day; to you Sabbatarians, and so forth. Oh, my! He don't change. He magnifies it. "Hell has spread her gates to receive them."
E-412 Мана шундай, энди охирги вақт Мактубини кўряпсизми, нима учун Уни рад этадилар. Шундай эмасми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр] Мана шундай, деноминация эмас, балки Унинг сирларини очилишидир. Тушуняпсизми, ҳеч қанақа деноминация эмас. Ваҳий! Худо деноминация орқали тушунилмайди. У ваҳий орқали тушунилади.E-412 Now, you can see now, the end-time Message, why It's rejected. Can you? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Now, no denomination, but the revelation of His mystery. See, no denomination. The revelation! God is not known by denomination. He is known by revelation.
E-413 Қаранглар! Худо Ўзининг Танасида — Масиҳда, Масиҳ эса Ўзининг Танасида — Келинда. О-о-о, ана бўлмаса! Худо Масиҳда намоён бўлди, Масиҳ эса Келинда намоён бўлди! Худо Одамнинг танасидан аёлни олганидай ва у йиқилган эди; худди шундай Худо Масиҳнинг Танасидан, Унинг Каломи бўлган Унинг этидан Келинни чиқараяпди, қайсики деноминация ёки таълимот орқали йиқилмайди. Ҳеч қанақасига! Бироқ У тоза, беғубор Худо Каломи намоён қилаётган кўринишида қайтади.E-413 Look! God in His Body, Christ; and Christ in His Body, the Bride. Oh-oh-oh, my! God made manifest in Christ; Christ made manifest in the Bride! And as God took from the body of Adam, the woman, and she fell; then God has took from the Body of Christ, His flesh, His Body, which is His Word, and is bringing a Bride out that won't fall by denomination or creed. No, sir. But She is coming back with the pure, unadulterated Word of God being manifested.
E-414 Умид қиламанки, бу кассетани эшитаётган ҳар бир одам буни тушунади. Тушуняпсизми?E-414 I hope every man that hears this tape, and every woman, will understand that. See?
E-415 У — иккинчи Момо Ҳаво, аммо У Ўзининг поклик ва муқаддаслик либосларини Эрини олдида ифлос қилмайди, кир қилмайди. У ким нима гапиришига қарамасдан, Унинг Сўзи билан туради; сиз бу барча ўзингиз истаган экуменик ҳаракатларга ва бу тегишлиликларга эга бўлишингиз мумкин.E-415 She is the second Eve, but She is not breaking and—and spoiling Her skirts of purity and holiness, to Her Husband. She'll stay with His Word regardless of what anybody says; you can have all the ecumenical moves you want to, and all the affiliations.
E-416 Ҳа, улар яқинда таъқиб қилишни бошламоқчилар ва шу яқинларда, ҳамма черковларни ёпмоқчилар. Сиз буни кўряпсизми. Черковларни бўлса, мана шунга ўхшаганларни, деноминация бўлмаганларни улар омборларга айлантирадилар. Агар экуменик ҳаракатга (экуменик ҳаракат – бу ҳаракат, турли диний конфессияларни бирлашиш ҳаракати. – Тарж.) тегишли бўлмаган борса-да, бирор киши учун ибодат қилса, уни ўша жойда отиб ташлайдилар. Бу бор... Олий лютеран хизматчиси, буларнинг энг каттаси шундай деди. Бу нарса шу ерда, уни сиз ана у ерда, журналдан ўқишингиз мумкин. Бу аниқ.E-416 And they're going to bring a persecution on, pretty soon, and shut up all the churches. You see that. And churches like this, who is not denomination, they'll use them for a storehouse, anything. And if any man goes and offer a prayer for anybody else that don't belong to the economical movement, will be shot on the spot. It's already. That Lutheran minister, the head of it, said so. And it's right here, You can read it right here in your magazine. Right.
E-417 Уларни нима дейишларини аҳамияти йўқ, бу Черков ушбу Нурга содиқ қолади. У буни аллақачон, ўшандаёқ исботлади, ва У нима бўлишидан қатъий назар, яна шунақа бўлади. [Бранхам ака минбарни бир неча марта тақиллатди—Таҳр.] Бу Худонинг Каломидир. Улар бўлса, барча экуменик ҳаракатлар ва барча қолганлари тамом бўлади. Келин У Ерда тоза ва бенуқсон туриш ҳаракатида. Бу аниқ. У ўша ерда ҳозир бўлади.E-417 Don't make any difference what they say, that Church will stand true in this Light. She's already proved it back yonder, and She'll do it again in the face of everything. It's the Word of God. And they, all ecumenical movements and everything else, will be gone. She is going to be There without spot or wrinkle. That's right. She'll stand there.
E-418 Эътибор беринг, Худо Унинг Танасида, Масиҳда намоён бўлди. Энди сиз уч ёқламаликни кўрдингиз, жуда созми?E-418 Notice, God manifested Himself in His body, Christ. Now you see the threefold, beautiful thing?
E-419 Масиҳ Ўзининг Танасида, Черковда, Худо Масиҳ орқали қандай тасдиқлаган бўлса, Ўзининг ваъда этилган Каломини тасдиқламоқда.E-419 Christ in His Body, the Church, vindicating His promised Word, like God did through Christ.
E-420 “Ким Мени гуноҳда айблаб билади? Агар Мен Отамнинг ишларини қилмасам, унда Мен қаерда риоя қилмай қўйдим? Энди сизлар, йигитлар, сиз уларни бажараётганингизни (сизнинг деноминациянгиз) айтасизлар, унда кўрсатинглар Менга. Ҳа, шундай. Кўрсатинг Менга, Масиҳ сифатида қаерда Мен чекиндим. Кўрсатинглар, қаерда Мен хато қилдим ва қаерда битта бўлса ҳам аломатни бажармадим, қайсики уни Худо Каломи бўйича Масиҳ бажариши керак эди-ю, Мен уни бажармадим”, — деди У. Кўряпсизми? Худо Ўзининг Танасида.E-420 "Who can condemn Me of sin? If I do not the works of the Father, then where have I—where have I failed? Now you fellows say that you are doing it, you denomination now, now show Me. Yeah. Show Me where I fail to be the Messiah. Show where I failed of, on one sign that God said the Messiah would do, that I haven't fulfilled it," He said. See? God in His body.
E-421 Шундай қилиб, Масиҳ: “Мен қилаётган ишларни сизлар ҳам қиласизлар”. Кўряпсизми, кўряпсизми, худди Ўша Худо. Тушуняпсизларми? “Менга ишонган киши, Мен қилаётган ишларни ўзи қилади ва ҳатто бундан каттароғини ҳам қилади. Зеро Мен Отамнинг олдига кетяпман”, — Черков Унинг ваъда этилган Сўзини тасдиқлаб кўпроқ Нурда бўлади. Энди Ўзининг сирини Ўзининг Келинни Дарахтига охирги кунда очиб, Дарахтда бўлган дастлабки меваларни олиб келиб, худди Худо Ўзининг ваъдаларини Масиҳни Танасида [Бранхам ака минбарни икки марта тақиллатди—Таҳр.] амалга оширганидай, Масиҳ ҳам айнан ўша Ўзининг ишларини Масиҳни Танасида, Черковда (тушуняпсизми?) бажараяпди Кўряпсиз, энди аввал бошдаги Дарахтда бўлган ўша меваларни келтириб, Унинг сирини Унинг Келини Дарахтида топиб, Худо ваъдасини Масиҳ танасида қандай амалга оширган бўлса, худди шундай Масиҳ ҳам Унинг ишларини Масиҳнинг Танасида, яъни Черковида ҳам қилади.E-421 Now Christ, "The works that I do shall you do also." See, see, the same God. See? "The works that I do shall you do also; more than this, for I go unto My Father," the Church will be a little longer in Light, see, vindicating His promised Word. As God did His promises in Christ's body, so is Christ doing His same works in Christ's Body, the Church, see, now making His mystery known to His Bride Tree in the last day, bringing forth the fruits that was in the Tree at the beginning.
E-422 Диққат қилиб қаранглар, дарахт новда ўстирди — лютеранларни. У нима қилди? Дарахт ўса бошлаганида у билан бирга мева ҳам ўсди. Нима бўлди? Улар уни деноминация қилдилар. Шунинг учун боғбон келди (Ота, Хўжайин) ва уни кесиб ташлади: “У ўлик”.E-422 Watch, the tree puts forth a branch, a Lutheran. What did it do? When the tree started coming up, here come the fruit coming up with it. What happened? They denominate it. So the pruner come by, the Father, Husbandman, and cut the…?… "It's dead."
E-423 Веслей издошлари пишдилар; жуда яхши етилди. Улар нима қилишди? Мева яна қайтиб дарахтга борди, хуллас У узум новдасини кесди — ўлик.E-423 Up come the Wesleyan; it done fine coming up. What did it do? The fruit went right back into the tree again, so He cut the vine off, it dead.
E-424 Менга биттасини бўлса ҳам, битта черковни кўрсатинг... Мен билмоқчиман. Мен черковларнинг тарихини ўттиз уч йилдан бери ўрганаман (биламан). Менга битта жой бўлса ҳам, бир марта бўлса ҳам черков бирор жойда ташкилот айлансинда ва ўша ерни ўзида ўлмаганини кўрсатинг. Фақат аъзоликни сонини, уйғонишларни ва шунга ўхшашларни ҳисобга олмай, менга битта жой бўлса ҳам кўрсатинг-чи, уларни яна оёққа турганларини. Кўряпсизми? У ерда бунақаси бўлмаган. Ҳеч ҳам йўқ. У тамом бўлди.E-424 Show me one, one church… I want to know. I've got thirty-three years of church history. Show me one time, one place, where any church ever organized that didn't die on the spot. Show me one place they ever rose again, outside of just numbers and things, not a revival. See? It's not there. No, sir. She's all gone.
E-425 Шундай қилиб, уни Боғбони нима қилди? Келди-да, уни кесиб чиқди. Кўряпсизми? У деноминация мевасини етиштирди; апельсин дарахтида лимонлар, шунинг учун У уни қириб чиқди. (кўряпсизми?), парваришлаган эди, ўстирган эди уни....E-425 So what did her Husbandman do? Come by and pruned it. See? It brought forth denominational fruit; lemons on an orange tree, so He pruned it off, see. Brought it forth, kept up.
E-426 Аммо дарахтнинг ўзаги қаерда? Шундоққина ўртасида. У уларнинг ҳаммасини тагидан то энг учигача кесди...E-426 But where is the heart of the tree? Right in the middle. And He's pruned them all down, till right in the top…
E-427 Бу ерда унинг томирида Уруғи бор. Оқар сувлар бўйида ўтқазилган дарахтга ўхшаб, ким Худонинг қонунлари ва севгисини юрагига (жойлади) қабул қилади: “Оқар сувлар канорига ўтқазилган, — 1-Сано, — мевасини мавсумида тугадиган, барглари эса сўлмайдиган дарахт кабидир у киши”. Бу ерда бўлса, тўппа-тўғри...E-427 He's got a Seed down here in the root. Like a tree that's planted by the rivers of water, he that takes God's laws and love in his heart. "And he shall be like a tree," Psalms 1, "planted by the rivers of water; his leaves shall not wither; in his season he'll bear his fruit." And here it is right…
E-428 Мевалар қаерда тезроқ етилади? Дарахтни учида. Нима учун? Унга ёруғлик тушади. Омин! Бу тўғри. Ва дарахтнинг нақ учида, мана шу охирги кунларда, У Келин Дарахтини ўстиради.E-428 And where does the fruit ripen at quickly? In top of the tree. Why? The light's on it. Amen! That's right. And right in the top of the tree, in this last days, He's bringing forth a Bride Tree.
E-429 Энди ёдингизда бўлсин, “илон уруғи”га умуман тескари, У Ҳаёт Дарахтидир, кўрдингизми. У — ўша Уруғ, “аёл Уруғи”, боғдаги Ҳаёт Дарахтидир. “Энди у қўлини узатиб, ҳаёт дарахти мевасидан ҳам олмасин, мевани еб, абадий яшайдиган бўлиб қолмасин”. У эса — ягона Дарахт, Ундан еб, абадий яшаш мумкин. Унинг Каломи — Ҳаётдир. Демак, бу Калом, Худованд Каломи қайсиданки Адан боғида Момо Ҳаво юз ўгирган эди; ва шунда мана Масиҳ — намоён бўлган Калом.E-429 Now remember, He is that Tree of Life, contrary to "the serpent's seed," you see. He's that Seed, "the woman's Seed," the Tree of Life in the garden. "And lest they put forth their hands and move this Tree, they'd eat that Tree and live forever." And He's the only Tree that can be taken, that you can live forever. His Word is Life. And that be the Word then, the Word of God which Eve turned down in the garden of Eden; then here is Christ, the Word, made manifest.
E-430 У ер юзига келганида, У мана шу Ҳаёт Дарахти эди. Сиз бунга ишонасизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Рим бўлса-чи, улар нима қилдилар? Уни кесиб ташлашлари керак эди. У шармандалик дарахтига осилган эди, “Ёғочга осилган ҳар бир киши лаънатидир”, — инсоният ирқи учун лаънати бўлди.E-430 And when He come on earth, He was the Tree of Life. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] And Rome, what did they do? He had to be chopped down. And He was put on a tree of disgrace, "cursed is he that hang on a tree," become a curse for the human race.
E-431 Энди эса бу орқали У Келин Дарахтини ўстираяпди, қайсики Унга қайтарилган Ҳаёт Дарахти бўлади У, худди Эдем Боғидаги Эр ва Хотиндай, [Бранхам ака бир марта қарсак чалади—Таҳр.] (о-о, Худога шон-шараф!); худди ўша Калом ва худди Ўша Худо орқали, [Бранхам ака тўрт марта минбарни тақиллатади—Таҳр.] Эр ва Хотинда намоён бўлган — яна қайтадан худди ўша Келиннинг Дарахти; эътибор қилинг, уни очаяпди!E-431 And now through that, He brings forth a Bride Tree, which will be the Tree of Life restored back to Him, as Husband and Wife in the garden of Eden, (oh, glory to God) by the same Word and the same God made manifest in Husband and Wife, the same Bride Tree back again.
E-432 Хуллас, о-о, бу ерда шунча кўпки, биз узоқ давом эттиришимиз мумкин. Шуни билиб қўйингки, Масиҳ Дарахти, боғдаги Таналар, қилаяпди...ҳозир Ўзининг сирини ушбу Келин Дарахтига ошкор қилаяпди.E-432 Notice, making it known! How, my, there's just so much here, we could just keep on going. Notice, the Tree of Christ's Body in the garden, making… now making His mystery known to this Bride Tree.
E-433 Эътибор қилинг, Масиҳ томонидан, иккинчи Одам томонидан қутқарилган! Бу ўша эканлигига сиз ишонасизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Яна Уйга қайтиб, Аданга, ўзининг йиқилган хотини билан, яна Уйга қайтарилиши учун сотиб олинган хотини билан! Бугун бу Масиҳ ва Черковдир; Ўзининг Хотинини қайтариб олиб кетаяпди. Энди кўряпсизми уч ёқлама сирни? [“Омин”] Худо Масиҳда намоён бўлди; Масиҳ Черковда намоён бўлди — ўша Қондан ва ўша Руҳдан ва бошқалардан яратилган, битта бўлган эркак ва аёлни, биринчи Одам Ато ва Момо Ҳавони ортга қайтариш учу ҳаммаси биргаликда.E-433 Watch, redeemed by Christ, the second Adam! You believe He was? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Going back Home, to Eden, with His fallen wife redeemed back Home again. That's Christ in the Church today, taking His Wife back. See the threefold mystery now? ["Amen."] God manifested in Christ; Christ manifested in the Church; all together, to bring back the original Adam and Eve again, man and woman, which are one, made out of the same Blood and same Spirit, and everything else.
E-434 Руҳ орқали Черков Масиҳнинг Қонидир, чунки Ҳаёт Қондадир. Бу Муқаддас Руҳга чўмдирилиш, қайсики Унинг Танасига чўмдиради, қайсики фақат Унинг Танасини, Унинг Этини, Унинг Каломини тан олади. [Бранхам ака кўп марта Муқаддас Китобини қоқади.—Таҳр.]E-434 The Church is the Blood of Christ, by the Spirit, because the—the Life is in the Blood. That's the baptism of the Holy Ghost that baptizes us into His Body, that recognizes only His Body, His flesh, His Word. [Brother Branham pats his Bible—Ed.]
E-435 Деноминация ҳеч қачон бунгача етиб бормайди. Бу — (ваҳий) очиқликдир. У (деноминация) буни билади. Худди шундай Момо Ҳаво ҳам буни билган эди, бироқ у йиқилди, Бу (Келин) эса бу ҳақида билади ва йиқилмайди. У олдиндан танланган шунга! Ҳалеллуйя! Унга йиқилмаслик тақдир этилган. У хато қилмайди. У мана шунга тақдир қилинган. “Қандай саодатли ундай киши-ким, Худованд инобатга олмас айбин”. Хизматчи акалар мен нима ҳақида гапираётганимни биладилар, бу ерда сизлар кўпчиликсизлар. Кўряпсизми? “Қандай саодатли ундай киши-ким, Худованд инобатга олмас айбин”, — Довуд.E-435 Denomination won't, never touch that. It's a revelation. She knows it. So did Eve know it, but she fell; but this one knows it, and won't fall. She is ordained! Hallelujah! Whew! She is ordained to not fall. She won't fail. She is predestinated to it. "Blessed is the man who God will not impute sin." You ministers know what I'm speaking of, when there's a couple dozen of you sitting here. See? "Blessed is the man who God will not impute sin," David.
E-436 Диққат қилинглар, қутқаради ва қайтаради Ўзи билан, Уйга кетадилар, инсон танасида Абадий Ҳаётга ортга: ейдилар, ичадилар, абадий яшайдилар. Ишаё шундай деган эди: “Халқим уйлар қуриб, ўзлари ўша ерда яшайди, токзорлар ўтқазиб, ҳосилини ўзлари ейди. Энди улар қурган уйларда бошқалар яшамайди”. Болаларини олиб қўймайди, балки улар У ерда ўз авлодлари билан бўладилар. У уни қуради ва ўша ерда яшайди. Омин. “У бошқа киши ейиши учун ўтқазмайди, у экади ва ўзи ейди”. Омин! Бу нима дегани? Унинг Келини У билан бирга қайтади, қутқарилган ва яна аввал, бошдаги Одам ва Ҳавога қайтади, [Бранхам ака тўрт марта минбарни тақиллатади—Таҳр.] зеро ўлим ортга қолади. Улар орқага, хочга қарайдилар ва ўлим билан орани очиқ қилганларини, узилганларини кўрадилар.E-436 Notice, redeeming back, with Him, going Home; back to Eternal Life in a human body, eating, drinking, living forever. Isaiah said, "They would build houses and inhabit them, plant vineyards and eat the fruit. They'll not build and another take it." The children won't take it, but they'll be there with their offsprings. He'll build it and stay there. Amen. "He don't build, and another eat; he builds and eats, himself." Amen! What is it? His Bride going back with Him, redeemed back to the original Adam and Eve again, for death is left behind. They look back at the cross and see the death has been paid.
E-437 У билан Уйга кетишимиз учун Куёвни кутиб, ортимизга, бизни сотиб олганга қараб ва ҳозирнинг ўзида Самовий жойларда ўтирганимизча, бизлар имонимиз билан У билан бирга тирилдик.E-437 And now, by faith, we are resurrected with Him, sitting in Heavenly places right now, looking back to what redeemed us; waiting for the Husband to come, to march on Home with Him.
E-438 Асрлар оша ҳар бир пайғамбарида, ОдамАто ва Момо Ҳавода намоён бўлган Худонинг уч ёқлама мақсади. Ва Ўша Кимки келади, Ўша Кимки бор...Ўша кимки келаде — тўлиқ намоён бўлиш, Худо Каломининг очилиши, Одам Ато а Момо Ҳавони ортга Уйга сотиб олинган ҳолда қайтиши — Худовад Ўзини очаяпди!E-438 Threefold purpose of God, manifested in Adam and Eve, and every prophet, and down through the ages, and He that is to come; He that was, He which is, and He—He which is to come. The whole manifestation, the revelation of the Word of God, Adam and Eve going back Home again, redeemed, God making Hisself known!
E-439 У ерда У Довуднинг Тахтида ўтиради. Тўғрими? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Ва ҳамма нарса бўлади... Барча халқларни темир ҳассаси билан бошқаради. У ерда ҳар икки томондан дарахтлар бўлади. Ва бу келадиган ҳар бир халқ учун шифо бўлади. Бу барглар халқларнинг шифоси учун бўлади. Шоҳлар унга ўз шарафларини келтиришади. У ерда ҳеч нарса камситилмайди, бунақа нарса у ёққа кирмайди. Ва Сион тоғида кечаю-кундуз Нур бўлади ва нажот топганлар ўша Нурда юрадилар. Ҳаллелуйя!E-439 There He'll sit upon the Throne of David, that right, and shall own, rule all nations with a rod of iron. There will be a—a tree on each side. And each nation that comes in, this healing will be for. These leaves will be for the healing of the nations. The kings shall bring their honor into it. There will be nothing that can defile, or anything ever enter in. And Mount Zion will have a Light on her, all day and night, and the redeemed shall walk in that Light. Oh, hallelujah!
E-440 Бу ўйлаб топилган афсона эмас, бу теологик концепция эмас. Бу Унинг порлаган Каломи орқали Исо Масиҳнинг ваҳийси. У ҳар бир асрда ҳақиқат эди, ва бу Калом мана шу ерда ҳам ҳақиқат! Бу ҳозир шу ерда ҳақиқат. Бу мен учун ҳақиқат, бу сиз учун ҳақиқат ва мана шу ваҳийга эга ҳар бир эркак, ҳар бир аёл учун ҳам ҳақиқат. Омин.E-440 To think, it's not a mythical story, it's not some theological conception. It's a revelation of Jesus Christ, by His Word, which is outshining. It's been true in all ages, and it's true in this age. It's true here now. It's true with me, it's true with you, and every man and woman that holds this revelation. Amen.
E-441 Худо Ўзини қандай очаётганини кўряпмиз ва сиз Унинг асири эканлигингиздан Ҳаёт булоғи тошаяпти. Сиз — Унинг севгисини асирисиз. Дунё кулиши мумкин, уларни масхара қилишлари ва: “Кетдик бу ёқдан”, —дейиши мумкин. Сиз кетардингиз, бироқ сиз — маҳбуссиз. Тушуняпсизми? Бошқа аёллар голливудлашиши мумкин, аммо сизлар эмас. Сиз — асирсиз. Кўряпсизми, сиз — Масиҳнинг асири. Бошқа эркаклар агар истасалар чекиши ва ичиши, айш-ишрат қилишлари, сўнг христианлар, нозирлар ва ҳатто воизлар бўлишлари мумкин, лекин сиз эмас. Сиз — асирсиз, Каломнинг асири. Худди шундай. Худди шундай.E-441 And see God Himself making Himself known, and pulsating Himself through the life, that you're a prisoner to Him now. You are His love-prisoner. The world can laugh, make fun of them, say, "Come on out." You could go, but you're a prisoner. See? The other women can act Hollywood, but not you. You're a prisoner. Amen. See, you're a prisoner to Christ. Other men can smoke and drink and carry on, if they want to, and call themselves Christians, deacons, and even preachers, but not you. You're a prisoner, a prisoner to the Word. Yes, sir. Yes, sir.
E-442 Ўз сирини Ўзининг Келинини Дарахтига очаяпди: Иккинчи Одам Ато, Масиҳ томонидан қутқарилган, аввалги Аданга тикланган бўлиши учун Уйга қайтаяпди; ўлимдан, касалликдан, қайғудан, шармандаликдан озод бўлганича, Абадий Ҳаёт билан қайтмоқда.E-442 Making His mystery known to His Bride Tree; redeemed by Christ, the second Adam; going back Home, to be restored back to the original Eden, free from death, sickness, sorrow, shame, going back with Eternal Life.
E-443 Унда... Эшитинглар, шунча одам нотўғри тушунчага эгалар. Бу... Одамларни христианликка киритиш, унга бўйсундириш — бу Худонинг фикрида умуман бўлмаган. “Биз одамларни Христианликка киритдик, унга бўйсунтирдик”, — дейсизлар. Бу ундай нарса эмас. “Хўп, улар энди ичмайдилар, улар энди ёлғон гапирмайдилар”. Биласизми, Мухаммаднинг издошлари сиздан устун келишлари мумкин. Сиз биласизми, Африкадаги мана бу мажусийларни, мана шу қора танлилар қабилаларида шунақа қонунлари борки, улар сиз Христианликда қила биладиган ҳамма ишингиздан устун келиши мумкин.E-443 Then, listen, so many people has got the wrong conception. The—the… To convert people to Christianity, and to its government, is not God's thought at all. You say, "We made converts to Christianity by His government." That's not it. "Well, they're not supposed to drink. They're not supposed to lie." Do you know the Mohammedans can outshine you. You know the heathens in Africa, them black men, and they got laws among their tribes that outshine anything you can produce in Christianity.
E-444 Бўлмаса-чи, мен ўша ёққа Шунгай деган қабилага борганман. Агар ёш қиз маълум бир ёшгача эрга тегмаса, у қолдириши керак... қабиласини тарк этиши керак, ўзининг қабиласига хос бўёғларини ўчириши керак. У шаҳарга кетади, шунчаки мардикор аёл бўлади. Ва агар у... Турмушга чиқиши олдидан бокиралиги текширилиши керак. Борди-ю, агар у бирор киши билан зино қилганлиги аниқ бўлиб қолса, унда у...у ким эканини айтиши лозим ва уларни иккисини ҳам ўлдирадилар. Ҳа. О-о, улар... улар, мана бу... ...аталувчилардан ўтиб кетолади.E-444 Why I've went to that tribe of Shangaan there. If a young girl isn't married by a certain age, she has to leave the—leave the tribe, take off her tribal paint. She goes into the city; she's just a roustabout. And if she… Before she's married, she has to be tested for her virgincy. She be found guilty of committing adultery with some man, he, she has to tell who it is, and they're both killed, together. Uh-huh. Oh, they can—they can outshine what these so-called…
E-445 Хўш, агар шу Христиан деб аталгувчилар орасида шундай қилганларида нима бўлар эди? Улардан тўқсон тўққиз фоизи тонг отгунича ўлган бўлардилар. Худди шундай. Рост, эркаклар ҳам, аёллар ҳам. Бу шундай эканлигини биласизлар.
“Нима?” “Мен тозаманку!” — дейсан сен.
E-445 What if you did that in so-called Christians? Ninety-nine percent of them would die before daylight. That's right. That's right, both men and women. You know that's right.
"What?" You say, "Well, I'm pure!"
E-446 “Ким бир аёлга шаҳват билан қараса ҳам, аллақачон кўнглида у билан зино қилган бўлади”. Энди бунга нима дейсиз? Сен ўзингни нима дейсан, эй опа, эркак кўзига ўзингни намойиш қиласан? Сен ҳам, худди шу ишни қилганлар каби, айбдорсан. Тушуняпсанми?E-446 "Whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her in his heart already." Now what about that? What about you, sister, that presented yourself to that man like that? You're just as guilty as if you did it. See?
E-447 “О-о, лекин буни ҳеч қиси йўқ”. Пастор қўрқади, бу ҳақида гапиришга, нега ахир? Агар у бу ҳақида очиқчасига айтса, унинг деноминацияси раҳбарлари уни ҳайдаб юборадилар. Улар — чатишганлар. Улар Каломни қабул қилмайдилар. [Бранхам ака уч марта қарсак чалади—Таҳр.] Буни шундайлиги Каломда айтилган. Исо шундай деган, У эса — Бош.E-447 "Oh, but it's all right." Pastor is afraid to say that, 'cause why? His denominational headquarters will kick him out if he gets straight on that. They're hybrid. They don't take the Word. The Word said that's true. Jesus said it's true, and He's the Head.
E-448 Энди, эътибор беринг, Худованд Ўзини ошкор қилаяпди. Йўқ... Биз одамларни Христианликка бўйсундириш орқали эмас, балки Худо Масиҳда бўлгани каби, Масиҳ сиздалиги ваҳийси орқали. Худо Масиҳда қандай бўлган бўлса, худди шундай Масиҳ сизда! Худо Масиҳда нима қилган бўлса, Масиҳ сизда шуни қилади! Худо Масиҳда қанақа аломатлар қилган бўлса, Масиҳ ҳам сизда шунақа аломатларни амалга оширади! О-о, ахир бу ажойиб эмасми? Менга бу ёқади.E-448 Now notice, God making Hisself known. Not, we're not suppose to make converts to Christianity by a government; but by the revelation, the Christ in you, as God was in Christ. As God was in Christ, Christ in you! When, what God did in Christ, Christ does in you! What signs did God in Christ, Christ does in you! Oh, isn't that beautiful? Uh! Oh, my! I like that.
E-449 Исо деди: “Ўша кунларда”, — яъни мана шу кунда. “Ўша куни, — мана шу ваҳий, очиқлик маълум бўлганида, — Мен Отамда, Отам эса Менда; Мен сизларда, сизлар эса Менда эканлигини билиб оласиз”. Қачонки ваҳий намоён бўлади, “ўша куни сиз биласиз, Мен ва Отам бирмиз; Мен Отамда ва Отам Менда”. Ваҳий келганида, ўшанда бу “Мен сизларда ва сизлар Менда”. Мана марҳамат сизга. Ўзаро боғлиқликка қаранглар, уч ёқлама намоён... нима учун? Яна орқага қайтариш учун. Бизлар қайтишимиз керак...
Исо Худо Каломи бўлгани каби, У буни исботлади ҳам...
E-449 Jesus said, "At that day," that's this day. "At that day," when this revelation is made known, "you will know that I am in the Father, and the Father in Me; I in you, and you in Me." When the revelation is made manifest, "At that day ye shall know that I and the Father are One; I am in the Father, and the Father is in Me." Then when the revelation comes forth, then it's, "I in you, and you in Me." There you are. See the manifold, threefold mani-… What for? To bring it back. We've got to be.
As Jesus was the Word of God. He vindicated the same, if He—if He wasn't Word.
E-450 Агар У қандайдир буюк теолог бўлганида эди, У Каломни намоён қилмас эди. Дунё излаган ҳақиқий ўша Масиҳ (Мессия) бўлмас эди. Тушуняпсизми? Худди шундай, шундай бўлар эди ҳам.E-450 He wouldn't have made manifest the Word, He'd have been some great theologian. That would have been the real messiah the world was looking for. See? Yes, sir, that would have been him.
E-451 Мана кимни излаяптилар бугун улар, Билли Грейемдан ҳам устун келадиган қандайдир...кимнидир ёки уларни ташкилоти ёрдамида босиб ташлайдиган бирор кимсани кутаяптилар; ўрнидан турсаларда, бу Баптистларга улар нимада турганини билишини кўрсатса. Шубҳасиз. Улар шунақасини қидирадилар. Бироқ Черков итоаткорлик ва Тирик Худо, Масиҳнинг аломатини қидиради.E-451 That's what they're looking for today, some—some—somebody can exceed Billy Graham, or somebody can smother down with their organization, come up and show them Baptists they don't know where they're standing. Sure. They're looking for that. But the Church is looking for the humility and the signs of the living God, Christ. See?
E-452 Исо буюк теолог бўлмаган эди. У дурадгорни ўғли деб аталадиган оддий деҳқон эди. Кўряпсизми? У ҳамма жойда юрди, лекин Худо... У деди: “Сизлардан бирор киши Муқаддас Битикларда Мен ҳақимда айтилганлардан биронтасини қилмаганимни кўрсатсин”, — деди.E-452 Jesus wasn't a great theologian. He was a common peasant, a carpenter's son, so-called. See? He walked around, but God… He said, "Some of you show Me what the Bible says that I will do, that I haven't manifest."
E-453 Шундай қилиб, Черков бугун худди ўша ишларни қилиб билади. Масиҳ нима қилган бўлса, Черков ҳам бугун шуни қилади. “Мен Отамда, сизлар Менда ва Мен сизларда ҳозир эканимни ўша кунда фаҳмлайсизлар”. Кўряпсизми? Мана шунақа, Сионга қараб олдинга одимлаб боряпсиз (қаёққа?) — Шоҳликка! “Мен сизларда эканимни ўша куни фаҳмлайсизлар”.E-453 So the Church can do the same thing today. What Christ did, so does the Church do now. "That day you'll know that I am in the Father, and the Father is in Me; I in you, and you in Me." Yeah? There you go, marching on to Zion, to (where?) the Kingdom! "At that day you will know that I am in you."
E-454 Бу ёққа бир қарангларда! Бу ерда, бу ажойиб. Сиз буни ўтказиб юборишингизни истамайман. Энди ҳамма, сизлар ҳам, кассеталарни эшитаётганлар ва жунглилардагилар ҳам, сиз қаерда Буни эшитганингизда ҳам, эшитинглар.E-454 And watch here! Here, it's beautiful. I don't want you to miss this. Now everybody, and you people on tape, out in the jungles and wherever you hear It, now listen.
E-455 Исо: “Отам Мени юборганидек, Мен ҳам сизни юбораман”, — деган эди. Кўряпсизми? Энди диққат билан қаранглар. Уни юборган Ота, Унга кирди, Ўзининг ҳуқуқини исботлаш учун, зеро У Калом эди. Сизни юбораётган Ўша Исо ҳам, худди ўша Худони исботлаш учун, тасдиқлаш учун сизлар билан боради ва сизларда бўлади. “Худди Барҳаёт Ота Мени юборгандай, Мен Отам орқали яшайман; худди шундай Мен ҳам сизларни юбораман ва сизлар ҳам Мен орқали яшайсизлар”. Ким ўзи У? У Каломдир. Сиз Калом билан яшаяпсиз. Мен мана шу мавзуда бир-икки соат ваъз қилишни қанчалар хоҳлар эдим. Эътибор беринг: “Мени юборган Отам ҳам”, юбораётган Ота У билан борди.E-455 "And as the Father has sent Me, so send I you," Jesus said. See? Now watch. The Father that sent Him went in Him, to vindicate Himself right, for He was the Word. And the same Jesus that sends you, goes with you and in you, to vindicate the same God. "As the Father has sent Me, and I live by the Father; so I'll send you, and you live by Me." What is He? He's the Word. You live by the Word. Oh, how I'd like to take a text on that, and preach now for about a couple hours on it, see, on that, how he was… on that. Notice, notice, "And the Father that sent Me," went with Him, the Father that sends.
E-456 Бизларни юбораётган Исо ҳам, бораяпди... “Яна бироздан кейин дунё Мени бошқа кўрмайди, сизлар эса кўрасизлар, зеро Мен — “Мен” шахсий олмош, Шахс, Исо, — сизлар билан бўламан, ҳатто сизда дунёнинг охиригача бўламан. Мен қилган ишларни, сизлар ҳам қиласизлар”. Энди орқага қарангда, У нима қилган эди-ю, кейин яна қаранг, сизлар нима қилаяпсиз ва энди таққосланг.E-456 The Jesus, that sends us, goes in. "A little while and the world won't see Me no more, yet ye shall see Me, for I," personal pronoun, "I," the Person, Jesus, "will be with you, even in you, to the end of the world. The works that I do shall you do also." Now go back and see what He done, then see what you do, then compare yourself.
E-457 “Нуҳ пайғамбар даврида қандай бўлган бўлса, Инсон Ўғли келишида ҳам шундай бўлади. Ва Лут кунларида бўлганидек...”, қачонки замонавий Билли Грэйем, Орал Робертс Садўмга тушдилар ва Садум одамларига ваъз қилдилар ва уларни кўзларини кўрмайдиган қилдилар, кўряпсизми, мана шу Хушхабар билан. Битта Фаришта қолди, Элчи, Иброҳим билан ва Танланган гуруҳ билан, У қанақа аломат қилди ўзи? Кўрдингизми? [Бранхам ака пауза (тўхталиш) қилаяпди—Таҳр.] Иброҳим Уни ким деб атади? Ҳазратим, Раббим, Худо, Танада намоён бўлган. У Унинг Ўзи эканини, Худо Унда эканини кўрсатган Исо, охирги кунларда Ўз Келинида намоён бўлади! Шундай, бунинг охири йўқ; фақат Худонинг очилиши, ошкор бўлиши! Бу Абадий, фақат ҳаракатда юради ва юраверади.E-457 "And as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of man. And as the days of Lot," when a modern Billy Graham, Oral Roberts went down into Sodom and preached to them Sodomites, and blinded their eyes, see, with the Gospel. One Angel stayed back, a Messenger with Abraham and the Elected group, and what kind of a sign did He do? See? And what did Abraham call Him? Elohim, God manifested in flesh. Jesus showing that He Himself, God in Him, will be manifested in His Bride in the last days! Oh, my, my! Just no end to it; just a revelation of God! It's Eternal, just keeps moving on and on and on.
E-458 Эътибор беринг: гуноҳ ўлим орқали уларни ажратмагунича, Одам Ато ва Момо Ҳаво каби ўша битта бор эди ўшанда; энди эса Масиҳ, иккинчи Одам Ато Ўзининг Келинини Ҳаёти орқали ўлимдан сотиб олаяпди ва Ўзининг Келинини худди Адан Боғидаги Эр ва Хотин каби Худо билан мулоқотга тиклаб, энди У аввалги Аданга қайтаяпди: Масиҳ ва Унинг Келини.E-458 Notice, then, One like the first Adam and Eve, before sin separated them in death; now Christ, the second Adam, in Life, redeems His Bride from death; and now on His way back to the original Eden, restoring back His Bride in fellowship, back with God, as Husband and Wife, in the garden of Eden, Christ and His Bride.
E-459 Шунда ўша куни Худо “Шоҳлик Отага ўтади, У ҳамма нарсада ҳаммаси бўлиши учун”. “У Мени чақирган чоғида жавоб бераман”. Довуд Масиҳда, Довуд Тахтга ўтирган, инсоният ирқи устидан Подшоҳ. “Улар ўйлаганлари ҳамоно, Мен уларни нима ҳақида ўйлаётганлигини биламан. Улар гапиришга улгурмаслари Мен уларга жавоб бераман. Бўри билан қўзичоқ бирга ўтлаб юради. [Бранхам ака бир марта қарсак чалади—Таҳр.] Шер ҳам ҳўкиз каби сомон ейди. Муқаддас тоғимнинг бирон ерида ҳеч бир ёвузлигу ёмонлик қилинмайди”, — яна тўппа-тўғри ўша Аданга, кечиктирмасдан.E-459 And God, at that day, "The Kingdom be given over to the Father; He might be all-and-all." "While he's yet speaking, I'll hear." David, Christ, David sitting on the Throne, the King over the whole human race. "And while they're yet thinking, I'll know what they're thinking about. Before they speak, I'll answer them. The wolf and the lamb shall feed together. The lion shall eat straw like a bullock, and they shall feed together and lay down. They shall not hurt nor destroy in all My holy Mountain," right back exactly to Eden again, as hard as it can go!
E-460 Мана Унинг уч ёқлама мақсади. О Худойим, буни тушунишимизга ёрдам бер! Буни англашимизга ёрдам бер!E-460 There is His threefold purpose. O God, help us to know it! Help us to know it!
E-461 Энди диққат қилиб тингланг, давом этамиз: аввалги бошдаги Аданга қайтишга.E-461 Listen closely now again as we go on, going back to the original Eden.
E-462 Бизлар Ундан туғилганимизда, биз У билан тўламиз. Тушуняпсизми, сизнинг ҳаётингиз...Унинг Ҳаёти сизларда бўлади. Ўшанда сизнинг барча ҳатти-ҳаракатингиз, фаолиятингиз У ҳақида гапириши лозим.E-462 Then when we are born of Him, we are filled with Him. See, your life, His Life is in you. Then, all our actions should declare Him.
E-463 Бу худди бир...бир дарахтни ҳаётини бошқасига ўтқазасан, нокдан ҳаётини олсак ва уни олмага ўтқазсак, у нок етиштиради. Шундай бўлиши керак, чунки ундаги бор ҳаёт, ҳаётий шира, куртак — нокдан. Яхши.
Унда бизнинг барча ҳатти-ҳаракатларимиз У ҳақида сўзлаши керак.
E-463 Like taking—taking life out of one tree and putting it into another. Take a life out of a pear tree and put in an apple tree, it'll bear pears. It's got to, 'cause the sap, the life in it, the germ is pear tree. All right.
Then, all of our actions should declare Him.
E-464 Бизларда Унинг Исми. Тўғрими? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Биз Унинг Исмини олишимиз керак.E-464 We have His Name. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] We should bear His Name.
E-465 Ёдингизда бўлсинки, ҳозир бизлар Унинг Келини сифатида, Унинг Руҳидан ҳомиладормиз. О-о, ана қойил! Черков болаларни туғади (тушуняпсизми?) Унинг Исмига эга, Унинг Руҳидан ҳомиладор: Унинг Ҳаёти аломатларини биринчилиги билан амалга ошириб, У ўлмаган, бироқ абадул-абад тирик, Унинг тирилганининг исботини кўрсатиб, Унинг Исмини олади, Унинг Ҳаётини кўтариб юради. Бу Абадий Ҳаётдир. Ва бизлар Унда тирик эканлигимизни бу дунёга исботлаяпди!E-465 And remember, we are now, as His Bride, pregnated with His Spirit. Oh, my! The Church, bearing children, see, pregnated by His Spirit with His Name; bearing His Name, bearing His Life; bringing forth the signs of His Life, evident with the preeminences, evidence of His resurrection; showing that He is not dead, but alive forevermore. This is Eternal Life, and vindicated, vindicates to the world that we are alive in Him. Whew!
E-466 Сен буни қаердан биласан? Черков аъзоси бўлганинг учунми? Чунки Масиҳ сен орқали яшаяпти, сен Унинг Руҳидан шунчалик ҳомиладорсанки, қолган нарсалар учун сен асирсан. Сиз Хушхабарга занжирбандсиз, Каломга занжирбандсиз, худди шундай болаларингизнинг ҳаммаси ҳам, қайсиларники сиз туғасиз, худди шунақалар, чунки сизлар асирсизлар.E-466 How do you know, 'cause you're a church member? Because, Christ is living through you, so pregnated with His Spirit that you—you're a prisoner to anything else. You're confined, oh, my, to the Gospel, confined to the Word, and all the children that you can bring forth is that, 'cause you're a prisoner.
E-467 Сиз зино қилолмайсиз; сиз аллақачон ҳомиладорсиз. [Бранхам ака бир марта қарсак чалади—Таҳр.] О, Шон-шарафлар бўлсин! У енголмайди. Ҳаёт қорни бошқа нарсалар учун ёпиқ. Сиз азалдан танланиш орқали аллақачон Уникисиз. Ўша Уруғ Ҳаётга ўсди; дунё буни тушуниб билмайди. О-о! Мана шунга бир соат тўхташни қанчалар хоҳлар эдик! Ишончим комил, сизлар буни тушундингизлар. Тушуняпсизми? Масиҳ ва фақат У тугатди. Уруғ ўша ерда эди. Уруғ аллақачон бор эди. У ёққа У қачон жойлаштирганди? “Дунё яратилишидан аввал У бизларни азалдан Абадий Ҳаётга муқаррар қилди”. Шундай ҳаёт киритишлари билан бу Уруғ у ерда ётган эди... Ёриб ўтган бошқа уруғ у ерда ушланиб қололмади, чиндан ҳам бундай қилолмади, гўё... Шу учун, қачонки мана шу Уруғ кирган эди, қорин шу заҳоти ёпилди, қолган барча уруғлар ҳайдаб чиқарилган эди.E-467 You can't commit adultery; you're already pregnated. Glory! He can't take a hold. The womb of life is closed to anything else. You're already His, by predestination. That Seed has come to Life; no world can get in. Oh! Oh, how we'd like to stay on this for about an hour! I'm sure you understand. See? Christ, and His alone, already finished. The Seed was there. The Seed was, already. When was it put there? "Before the foundation of the world, has predestinated us unto Eternal Life." And as soon as the Life-giving flow, that Seed laying there… Other seeds that just would come in, wouldn't take hold, just couldn't do it, like. But when that Seed come in, quickly it stopped up the womb; all the rest of the seed was drove out, see, like that.
E-468 Шунда сен Масиҳда мавҳ этилган асирга айланасан. Масиҳ сенда. Унинг Ҳаёти Унинг исботини келтиради, Унинг аломатларини. О Худойим! Қаранглар, Ўзининг тирилганини исботи учун Ўзининг Ҳаётилигини белгиларини кўрсатади, дунёга мана шу Абадий Ҳаётни кўрсатади, биз Унда тириклигимизни дунёга тасдиқлайди. Ўйлаб кўринг-а, Нажоткоримиз билан, Худо билан тирикмиз, бизларни (Черковни) айнан шу мақсадда яратган ва Унинг яратувчи Ҳаёти бизларда.E-468 And you become a prisoner, surrounded, in Christ. Christ in you, His Life bringing forth His evidence, His signs. Oh, my, my, my! Look, bringing His signs of Life as a evident of His resurrection, proving to the world that Eternal Life, vindicates to the world that we're alive in Him. And think of it, alive with God, our Redeemer, Who created us for the very same purpose, the Church, and His creative Life in us.
E-469 Яъни, Мусо Худонинг Каломи бўйича: “Сўналар галаси келсин”, — дейиши мумкин эди, — шунда чивинлар келди. Сўналарни ярата оладиган Худованд олмахонларни ҳам яратиши мумкин. Тушуняпсизми?E-469 That is, Moses could said, by the Word of God, "Let there come," and there come flies. A God can make flies can make squirrels. See?
E-470 Шундай қилиб, У нимани хоҳласа, шуни қилиши мумкин. У яратиши мумкин. У ҳамма нарсани қилиши мумкин. У Худо. Худди Ўша Худо, ўша яратувчи Ҳаёт, тушуняпсизми, ўша сизларда бўлган... Сен — асирсан; сен буни айтолмайсан, токи сенда У айтишингни айтмагунича. Аммо қачон сен айтасан, бу Худонинг Сўзидир. Шунда У буни шундай бўлишини тасдиқлайди. Қолган ҳаммаси тўғри, ва у буни айтганида, бу шундай бўлиши кераклигини у билади.E-470 So He can do whatever He wants to. He can create. He can do anything. He's God. The very same God, that creative Life, you see, that's in you, can… You're a prisoner; you can't speak it till He says speak it. But, when you spoke, it's God's Word. He's vindicated it to be so. Everything else is right, and He knows, when that's spoke, it's got to be so. See?
E-471 Мусо ҳассасини олди ва: “Қурбақалар бўлсин” — деди, чунки Худо: “Қурбақалар бўлсин”, — деган эди. У фақат буни айтди холос. Тўғри. Шунда қурбақалар ҳар жойда, ҳамма ерни босиб кетди. Улар қаердан келиб қолди? Ҳеч ким билмайди. Олдин у ерда улар йўқ эди, аммо одам орқали амал қиладиган Яратувчи, Худо, мана шу тирик мавжудотларни яратди.E-471 Moses took his rod, and said, "Let there come frogs," 'cause God said, "Let there come frogs." He just transmitted it on out. That's right. And frogs was in everything, everywhere was frogs. Where did they come from? Nobody knows. They wasn't there before. But the Creator, God, working through a man, created things, a living species.
E-472 Биринчи қурбақани яратган худди Ўша Худо, иккинчисини ҳам яратади. У ҳамма қурбақаларни яратади. Сиз мени тушуняпсизми? Биринчи олмахонни яратдими, иккинчи олмахонни яратади, ҳамма олмахонларни яратади, олмахон умуман бўлмаган жойда олмахонларни яратиши мумкин. У хоҳлаган ишини қилиши мумкин! У Худодир! У Худодир! У — Ҳаёт! Мен бу ҳақида ўйлаган пайтимда, мени титроқ босади!E-472 The very God that made the first frog can make the second frog. He makes all frogs. Oh, my! You see what I mean? Made the first squirrel, makes the second squirrel, make any squirrel; can make squirrels where there is no squirrels. He can do anything He wants to! He is God! He is God! His Life! Oh, my! When I think of it, makes me shiver! Uh-huh.
E-473 О-о, У билан яшаш, биз У билан яшаш учун У билан Уйга бораяпмиз! Абадий Ҳаётга эга бўлиб, У билан доим бирга яшаш учун У билан биргаликда Уйга кетаяпмиз!E-473 Oh, to live with Him, going Home with Him, to live with Him! Going Home with Him to live with Him forever, having Eternal Life!
E-474 Худо билан инсон бир бутун бўлгани бу — Худованд севгисининг буюк сирини ифодаланганидир. Тушуняпсизми? Худо ва одам — бирдир, ва ҳамма гап шундадир. Худо ва одам бир бутун у ерда, ва Худо билан одам — бир бутун бу ерда. Тушуняпсизми? Бу нимани билдиради? У бизларда устунликка эга бўлиши учун, Унинг Руҳига тўлган бўлишни. Бу Худонинг ютуғи эди, яъни шундай қилиш Худонинг мақсади эди: У Масиҳда бўла олиши учун, Масиҳ эса бизларда ва биз ҳаммамиз биргаликда — бирмиз. Муқаддас Руҳ, Масиҳга буни очган худди Ўша бу ерда ҳам буни очади: ғайритабиий яратувчи Қудрат. О-о, ана бўлмаса!E-474 This is God's great mystery of love expressed, that God and man became one. See? The whole thing is God and man, one. God and man was one, there; and God and man is one, here. See? What is it? Being filled with His Spirit, Him having the preeminences. That was God's achievement, that's God purpose to do that: that He might be in Christ; and Christ in us; and all of us together, one. The Holy Spirit, same thing; It revealed it to Christ, reveals it here; the supernatural creative Power. Oh, my!
E-475 Худди Ўша Худо, Қайсики қила олди...Қайсики Мусога буни айта олган эди: “Бақалар пайдо бўлсин”, — деб, худди Ўша Худо, мана бу ерда ҳам: “Сув винога айлансин”, — деб айта олган эди. Тушуняпсизми? Омин. Тўғрими? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] У — Худди Ўша Худо, худди Ўша.E-475 The same God that could—that could say that to Moses, "Let there come frogs," the same One could stand up there, "Let this water be turned to wine." See? Amen. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] He's the same God, the same One.
E-476 Ҳақиқатдан ҳам У ўзгармайди. Бу одамдаги Худо. Унинг намоён бўлиши шунақа. У айнан шуни очади. Айнан шуни қилишга ҳаракат қилади У. Одам яратиб билмаслигини Худо Каломи очади ва кўрсатади — Худо Яратувчи ҳисобланади. Энди бу одамлар эмас, бу одамлардаги Яратувчи Худо, қайсики ҳозир Унинг Черковидадир. Омин!E-476 He just don't change. It's God in man. That's His manifestation. That's what He's revealing. That's what He's trying to do, and God's Own Word revealing It. Shows that man cannot create; God is the Creator. And it ain't man no more; it's God the Creator, in man, which is His Church now. Amen!
E-477 Уйга, осмонга бораяпмиз, доим У билан яшаймиз. Худо Черковига Абадий севгисини изҳор қилаяпди.E-477 Going Home to Heaven, live with Him, ever. God expresses Eternal love to the Church.
E-478 Эшитинглар, энди диққат қилиб тингланглар. Мен буни сизлар тушуниб етишингизни хоҳлайман. Бундан ташқари бўлган ҳеч қанақа черков, ҳеч қанақа белги, ҳеч қанақа жамият, ҳеч қанақа гувоҳлик, ҳеч қанақа таълимот, ҳеч қанақа деноминация қабул қилинмайди. Худо “улуғвор умидимизнинг мағзи — сизнинг ичингиздаги Масиҳ”дан бошқа ҳеч нарсани қабул қилмайди. Ана шу Худо тан оладиган ягона нарса. Жамоат эмас, черков эмас, таълимот эмас, деноминация эмас, ҳеч нима — қолган ҳаммаси ўлик. Бу бўлакчаларни кесиб ташлаш керак, [Бранхам ака икки марта кафедрани қоқади—Таҳр.] Масиҳ сизда устунликка эга ҳолда яшай олиши учун, буларни ҳаммасини кесиб ташлаш керак.E-478 Listen, listen close now. I want you not to fail to get this. No other church, no other sign, no other fellowship, no other government, no other testimony, no other creed, no denomination, is accepted outside of This. God accepts nothing else but that, "Christ in you, the hope of Glory," the only thing that God recognizes. No fellowship, no church, no creed, no denomination, no nothing; everything else is dead. It's fragments that has to be cut off, pruned off away from the thing, that Christ might live with preeminences in you.
E-479 Орқага қараманглар! Ўтган нарсаларни эслаш керак эмас: “Бу ерда менда бир шохча бор, у: ʻБу менинг ташкилотимʼ, — деяпди”. Бу кесиб ташланиши лозим. “Бу ерда менинг ана буним ва мана буним. Мана бу бундай дейди. Онам мени тақводорсан, дейди”. Бу ҳам қирқилиб ташланиши керак. Тушуняпсизми? “Қўяверинг, лекин менинг эрим мана шу шортларни кийишимни хоҳлайди”. Бу ҳам шунақа — кесиш ва ташлаб юбориш. Тушуняпсизми? Бу қирқилиши ва кесилиши керак, токи, фақат сен ва Масиҳ қолсин. Тушуняпсизми? Ҳм!E-479 Not referring back! I got one limb here, that says, "It's my organization." That's got to be cut off, too. "I got my so-and-so here. This says this. My mother will tell me I'm a holy roller." That's got to be cut off, too. See? "Well, I know my husband wants me to wear these shorts." That's got to be cut off, too. See? It's got to be cut off and pruned till there's just you and Christ, alone. See? Uh!
E-480 Ўйлаб кўринг! Тирик Масиҳнинг тирик Ҳозирлиги, тирик Каломи билан; о-о, тирик Масиҳ, тирик Ҳозирлик, тирик Калом! Қаранглар! Ўзининг Хусусан шахсий, шахсий исботи билан Ўз Черковини тасдиқлайди.E-480 Think! By the living Presence of the living Christ by the living Word; oh, living Christ, living Presence, living Word! Watch! By His Own personal, personal vindication proves His Church.
E-481 Аъзолик эмас. Мусонинг кунларида У ҳеч қачон бунақа ишлар қилмади. У буни бошқа ҳаммаларининг даврида, дунёнинг охирида, гап вайрон бўлишга қараб бораётганида ҳам ҳеч қачон қилмади. Лутнинг кунларида аъзолик деган гап йўқ эди. Бу Шахсан тасдиқ бўлганди: Худо танада. Тушундингизми? Шахсан тасдиқланиш!E-481 Not members! He never done it in the days of Moses. He never done it in the days of anybody else at the end of the world, when it come to the place where it was the destruction. The days of Lot, it wasn't membership. It was personal vindication, God in flesh, see, personal vindication.
E-482 Эсингизда бўлсин! Ўйлаб кўринг-а, одамлар мана шунга ўхшаган ана шундай вақтда, буюк деноминациялар даврида, қайсидаки биз яшамоқдамиз, Унинг Руҳидан туғиладилар, ва тирик Худо Ўзининг тирик Сўзини олади ва...ва Уни шахсан тасдиқлайди! [Бранхам ака бир марта қарсак чалади.—Таҳр.] Каломдаги бу Ҳаёт, Уруғдаги ўша (куртак) ҳомила (Калом эса Уруғдир, қайсиники уруғ сепувчи сепишга чиққан), ва Ҳаёт — бу Каломдаги Масиҳ бўлиб, У шахсан сизда, сиз ўзингиз қилолмайдиган ўша нарсани тасдиқлагани ҳолида, У шахсан сизда; бу сиз эмас, балки Ўзи эканини тасдиқлаб турибди. Ва сиз энди Унинг Келини бўлишингиз учун, Унинг севгисини қули, У билан бир бутун бўлдингиз.E-482 Remember! Think of it, that, people born of His Spirit, in a day like this, in this great denominational age that we live, and the living God takes His living Word and—and vindicates it, personally, this Life that's in the Word, the germ that's in the Seed! And the Word is a Seed that a sower went forth to sow. And the Life is Christ, in the Word, personally in you; vindicating something that you cannot do, proving Hisself that it's not you, but it's Him. And you've become one, a—a—a love-slave to Him, to be a Bride.
E-483 Осмонни ва ерни ва ундаги ҳамма нарсани яратган Худога шукурлар бўлсин! Табиийки, “У Ибтидо ва Интиҳо, Аввали-ю Охиридир. У ҳозир бор, азалдан бор бўлган, келажакда бор бўлғуси. У Довуд авлодидан келиб чиққан Зот, Ёруғ тонг юлдузидир”. У ҳамма нарсада ҳамма нарсадир.E-483 Thanks be to the living God Who created the heavens and the earth and all that's in the midst! No wonder, "He is Alpha and Omega, the Beginning and the Ending; He that was, which is, and shall come; the Root, and Offspring of David; the Bright and the Morning Star." He is all-in-all.
E-484 Унинг алоҳида бир кишидаги Уни Ўзини Ўзи ифодалаётганлигини шахсан тасдиқлаши билан; мана шу вақтга ваъда қилинган тирик Сўз — Худонинг буюк ваҳийсининг тасдиғи сиз орқали Ўзини ифодалайди. Қаранглар, фақат алоҳида бир одамда, гуруҳда эмас! Алоҳида одамда, гуруҳда эмас! У ҳар бир одамни алоҳида тасдиқлайди. Сиз буни тушуняпсизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Методистларни эмас, баптистларни эмас, пресвитерианларни эмас, лютеранларни эмас, элликчиларни эмас, балки алоҳида олинган одамни!E-484 His Presence, in the individual, with a personal vindication of Himself expressing Himself, the living Word that's promised for the day, expressing Itself through you, a vindication of the great revelation of God. Look, only in an individual, never in a group! An individual; not in a group! His identification is with an individual. You get that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Not with the Methodist, not with the Baptist, not the Presbyterian, not the Lutheran, not the Pentecostals, but as an individual!
E-485 “Бирини оламан, бошқасини эса қолдираман; Мен уларни айираман”. Бу рост. “Ўшанда икки киши далада бўлади; бири олинади, бири қолдирилади. Ўша кеча бир тўшакда икки киши бўлади: бири олинади, бири қолдирилади”.E-485 "I'll take one, and leave one; I'll separate them." That's right. "There'll be two in the field; I'll take one and leave one. There'll be two in bed, and I'll take one and leave one."
E-486 Бу бир гуруҳ эмас. Бу Муқаддас Руҳга тўлган, Худонинг ҳомиладор фарзандини шахсан тасдиқланиши, у ўзини Худога шу қадар топширадики, бошқа ҳеч нарса ҳақида хавотир олмайди. Шунда Муқаддас Руҳ унда булоқдай тошиб, одамлар олдида ҳамда бу дунё олдида ўзини ифодалаганича, шахсан... Каломнинг Ўзини шахсан тасдиғини кўрсатиб, Ўзининг Ҳаёти билан яшайди.E-486 It's not a group. It is a personal vindication of a pregnated child of God, filled with the Holy Ghost, so surrendered to God that he don't care about anything else. And the Holy Spirit living Its Life, pulsating through him, showing the personal—personal vindication of the Word, Itself, expressing Itself to the people and to the world.
E-487 Қандай қилиб дунё шундай нарсани ёнгинасидан кўр-кўрона ўтиб кетади? Худди шундай, католиклар Муқаддас Патрикни билмадилар ва у ўлмагунича тан ҳам олмадилар. Улар Муқаддас Мартин билан ҳам шундай қилдилар, уни тушунмадилар. Улар барча асрларда шундақа қилдилар.E-487 How can the world blindly walk by something like that? Just as the same as the Catholics walked by Saint Patrick and didn't recognize him till after he was dead. Same thing they done by Saint Martin, didn't recognize it. Same thing they've done in all ages.
E-488 Жанна ДʼАрк билан ҳам худди шу муносабатда бўлдилар. Католик черкови уни жодугар деб, оловда ёқдилар, чунки у художўй аёл эди. Кейинроқ эса, юз эллик йилдан кейин ўша (уни ёқиб ўлдирганларни.—Тарж.) руҳонийларни жасадларини очиб олдиларда, уларни жазо сифатида улоқтирдилар.E-488 The same thing they done to Joan of Arc. The Catholic church burnt her, for a witch, because she was spiritual. About a hundred and fifty years later, dug up the body of those priests and throwed them in, to do penance.
E-489 Бу шундоқ уларнинг ёнгинасидан ўтаяпди, улар эса, бу ўтиб бўлмагунича, тушунмайдилар. Буни фақат ер яратилишидан олдин Худо тақдир қилган, азалдан танланган Уруғгина пайқайди. Худди шу нарса Нуҳ даврида ҳам бўлиб ўтди, худди шу нарса Мусо вақтида бўлиб ўтди, Илёсни вақтида, пайғамбарлар вақтида, Исо вақтида ва токи мана шу соатгача! Худо Уруғидан ҳомила олган одам, Ўзини намоён этган, Каломнинг Ўзидан ҳомила олган одам, у ўзини Худонинг ихтиёрига шунчалик топширадики, бу одамда, уни алоҳида ўзида Калом ва фақат Калом Ўзини намоён қилади.E-489 It goes right by them, and they don't recognize it till it's gone. It only picks up the predestinated Seed that God predestinated before the foundation of the earth. The same thing come through in the days of Noah, same thing come through in the days of Moses, days of Elijah, days of the prophets, days of Jesus, on down through and to this very hour. The pregnated person with the Seed of God, the Word in there manifesting Itself, so surrendered to the will of God that the Word, and the Word alone, manifests Itself in this person, the prisoner, to an individual.
E-490 “Менинг черковим...”, — деб ўтирманг. Мана шундай, “сени черковингни” бу ерда ҳеч қандай алоқаси йўқ.E-490 Not say, "My church…" Now, "my church" has nothing to do with it.
E-491 Бу алоҳида одам, битта одам! Бутун дўзах бу Таълимотга қарши. Бутун дўзах бу Ҳақиқатга қарши, аммо бу Ҳақиқат.E-491 It's an individual, one person! All hell is against this Teaching. All hell is against this Truth, but it is the Truth.
E-492 Исо ҳеч қачон айтмаган эди: “Хўп, сен, Бутрус, Юҳанно ҳам, қолган ҳаммаларингиз, сиз ваҳий олдингиз, энди бутун черков қутқарилади”, — деб.E-492 Jesus never said, "Now, Peter, you and John, and all the rest the people, you've got the revelation, now the whole church is saved." No.
E-493 Йўқ, бу шахсан унинг ўзи учун эди. “Мен сенга айтаман, сенга — уларга эмас, — сенга, сен — Бутрус, мана шу қоя устида Ўз Жамоатимни қураман”. Бутрус дегани эса “тош” дегани. Тош “тан олинган, танилган” ёки “ажратилган” демакдир.E-493 It was to him, personally. "I say unto thee, thee," not to them, "to thee, thou art Peter; upon this rock I'll build My Church." And the word Peter, means "a stone." Stone means "the confessed one," or, "the separated one."
E-494 Маълум бир қояда, қандайдир бир ишончли (тушуняпсизми?) — чақирилган нарсада, Черков чақирилган — мана шу қояда, мана шу сирнинг “очилишида”. “Бу сирни сенга инсон ақл-идроки очмади. Аммо мана шу сирнинг очилишида, ваҳийда, чақирилган гуруҳда, Мен Жамоатимни шулар устида қураман. Бутун жаҳаннам кучлари ҳеч қачон бунга қарши туролмайди”.E-494 Upon a certain stone, upon a certain thing; see, a called-out, the Church called out; upon this stone, upon this "revelation." "Flesh and blood never revealed it to you. But upon this revelation, called-out group, I'll build My Church in them. And all the gates of hell will never be able to withstand it."
E-495 “Бошингдаги бирон тола сочинг ҳам тушмайди. Сен Меники! Мен сени охиратда тирилтираман, унга Абадий Ҳаёт бераман ва уни охирги кунларда кўтараман”. Мана у — ваҳий. “Уларни” эмас, балки “уни”, алоҳида бир одам. Гуруҳни эмас; Алоҳида одам! Бутун жаҳаннам кучлари, дўзах бунга қарши.E-495 "Not one hair of your head shall perish. You are Mine! I'll raise you up in the last day, give unto him Eternal Life, and raise him up at the last days." There it is, the revelation. Not them; but "him," an individual! Not a group; an individual! All hell is against it.
E-496 E-496 But His mystery is only revealed to His beloved Bride. That's the only one could see it.
E-497 Исо уларга шундай деди: “Ишаё пайғамбарнинг каромати сиз иккиюзламачиларга, ўт-ўланда ўрмалайдиган илонларга жуда тўғри келади. Сиз бу ерда юрасиз-да: ʻО-о, буюк, муқаддас пайғамбарлар! Биз уларга мақбаралар қурамизʼ, — дейсиз. Уларни сизни ўзингиз у ёққа тиқдиларингиз”, — деди У. Ахир У шундай демадими?E-497 He said, "Well did Isaiah speak of you, you hypocrites, you snake in the grass. You go out here and say, 'Oh, the great holy prophets! We mark their tombs. We polish them.'" He said, "You are the one that put them in there." Did He say it?
E-498 Ўша уларни кунларида католик черковларига Римда уларни Никеяси бўлишидан олдин уларга эски аҳд...Эски Аҳд пайғамбарларини юборганида худди шу нарсани У айтган бўлар эди, ва илдизлар ҳамда ердан чиққан бошқа нарсалар билан озиқланган, ҳатто кийимлари бўлмаган, қўй терисига ўраниб олиб, узоқлардан келган ўша қари пайғамбарлар бу Инжил Ҳақиқатини ҳимоя қилишга ҳаракат қилган эдилар. Аммо Католик черкови интеллектуал тушунчаларни хоҳлади. Шунда улар чиқардилар... Шунда Муқаддас Ириней, Поликарп, Мартин ва бошқалари пайдо бўлишди. Улар сўнг нима қилдилар? Улар уларни қабрларга тиқдилар: Жанна ДʼАркни, Муқаддас Патрик ва қолган ҳаммасини. Улар ўшаларни гўрга тиқдилар, энди эса қайтишаяпди ва ўша қабрларни оқлашаяпди, Жанна ДʼАрк билан қилганлари сингари. Улар нима қилдилар? Уларни уларни ўша ерга ҳайдадилар! [Бранхам ака тўрт марта минбарни тақиллатади—Таҳр.]E-498 Same thing He would say to the Catholic churches in their days, when they were sent the prophets of the old—the old testament before they had Nicaea, Rome up there, and elect. Them old prophets come out of there eating grubs and things out of the ground, with not even clothes on, with sheepskin wrapped around them, and tried to stand for that Truth of the Bible. But the Catholic church wanted their intellectual conception. Then they brought out… There come Saint Irenaeus, Polycarp, Martin, all the rest of them. And what did they do? They put them in the tomb, Joan of Arc, Saint Patrick, and the rest of them. They put them in there, now come back and whiten the walls like they did Joan of Arc. What did they do? They put them in there!
E-499 Мен мана нима дейман. Унинг Руҳи сизларга илтижо қилиб: “Оқланган деворлар! Ўзини ким-нима деб ҳисоблайдиган мунофиқлар, сиз инсоний фикрларни қабул қиласиз, Каломни эса қолдирасиз. Каломни қабул қилиб, Худо Уруғидан ҳомила олиш ўрнига, сизлар ҳар турли гибрид, чатишмаларни қабул қиласиз”, — деб қичқираяпти. Уни “фоҳиша”дек ўтиргани ажабланарли эмас, чунки у “одамларни Худони эмас, инсонлар таълимотига ўргатиб, руҳий зино қилаяпди”.E-499 Then I say, as His Spirit calls onto you, "Whited walls! You hypocrites, calling yourself something, when you take the intellectual conception of man, and leave the Word go. Instead of come pregnated with the Seed of God, the Word in you, you've taken every other hybrid." No wonder she set as a "whore," because she "commits spiritual fornications," teaching the people things of man and not things of the God.
E-500 Лекин У: “Қўрқмагил, эй кичик пода! Отангиз Шоҳликни сизга беришни муносиб кўрди”, — деди. Рост. Албатта. Биз унга эгамиз.E-500 But He said, "Fear not, little flock, it's your Father's good will to give you the Kingdom." That's right. Certainly. There we have it.
E-501 Бибиляда, ваҳийда: “Бу буюк шаҳар ер юзи подшоҳларига бош бўлади” — дейилган. У — фоҳиша, дейилган. Бу ким? У ўзини тартиблиман деб, хоним деган номга лойиқман деб, аммо зино қиладиган аёл у. “Унинг қўлида зино ҳаромликлари нопокликлари билан тўлиб тошган коса — бу дунё учун қадаҳ бор эди”. Ва унинг қизлари — протестант черковлари ҳам бор эди. Уларнинг ҳар бири ундан худди ўша ёлғон таълимотлар билан, худди ўша сувда чўмдирилиш билан ва Муқаддас Руҳга чўмдирилиш ўрнига қўлини қисиб қўйиш каби одатлар билан ундан чиқдилар; ва улар Куёвнинг Исмини қабул қилиш ўрнига ўзларини “Ота, Ўғил ва Муқаддас Руҳ” деган сохта таълимотлар ва ҳоказолар билан чиқдилар.
Сен: “Буни ҳеч қандай фарқи йўқ”, — дейсан. Йўқ, фарқи бор.
E-501 The Bible, in Revelation, said, "This great city reigned over all the kings of the earth." Said she was a "whore." What is that? A woman that claims to be a lady and commits fornication. "She had a cup in her hand," of toast, to the world, "of the… filled with the filthiness of the abominations of her fornications." And she had daughters, the Protestant churches, that every one come out of her with her same false doctrines, same baptisms, and by shaking hands, instead of the baptism of the Holy Ghost; and their false doctrine of "Father, Son, Holy Ghost," and all that, instead of taking the Name of the Bride—Bridegroom, and so forth.
You say, "It don't make any difference." It does.
E-502 Агар мен чекка (чек, квитанция—Тарж.) исмим ўрнига “муҳтарам”, “хизматчи” ва ҳоказоларни қўйсам, унда менга нақд пул бермайдилар. Рост. Банк рад қилади. Яхши. Энди эътибор беринг.E-502 If I put my name on a check, and say, "the reverend," to "minister," or so forth, that won't cash nothing. That's right. It's turned down at the bank. Uh-huh. Notice. All right.
E-503 Лекин бутун сир, У ваъда берганидай, фақат Келинга очилади. Дўзах бу Ҳақиқатга ва бу сирни очилишига қарши. Лекин Келин мана шунда турибди. Бу унинг жойи.E-503 But all this mystery is revealed only, as He promised, to His Bride. Hell is against this Truth, of the revelation of this mystery. But the Bride is standing on it. That's Her stand.
E-504 Черков, сен нима учун очсан, сен нимага чанқадинг? Бу Ота яширин сирни сенга очишга ҳаракат қилмоқда. Лекин сиз кўп нарсаларга сизни ундан маҳрум қилишларига йўл бераяпсиз: ишингизга йўл берасиз, хотингизга қўйиб берасиз, ўз болаларингизга имкон берасиз, сиз бу дунёнинг ташвишларига йўл берасиз, қанақадир бир пасторга рухсат берасиз, яна кимларгадир буни сиздан қоқиб туширишларига имкон берасиз, ўзингиз эса шу пайтда аллақачон букилиб бўлиб, юрагингизда ташналикни ва очликни ҳис этасиз. Бу Худо сизга мана шу ваҳийни ошкор қилишга уринмоқда, кўряпсизми, бу охирги кун аллақачон келди. Эътиборга олиб қўйинг.E-504 Why do you hunger, Church, why do you thirst? It's the Father trying to reveal this hidden secret to you. But you let so many things get it out of you. You let your job, you let your wife, you let your husband, you let your children, you let the cares of the world, you let some pastor, you let somebody else get that out of you, when you know that way down in your heart you're thirsting, hungry. It's God trying to reveal it to you, see, the revelation. The last day is here. Notice now.
E-505 Келинг, яна бир бор ортга қараймиз. Мен буни ёнидан ўтиб кетолмайман. Бу ёққа бир дақиқага қаранглар, бир неча дақиқадан кейин эса биз тугатамиз. Яна бир дақиқага диққат эътиборингизни бир жойга тўпланг.E-505 Let's look back again. I can't pass all this. See? I just want you look here just a minute now, and we'll close just in a few minutes. You'll be… Just give me your undivided attention for a minute.
E-506 Қаранглар, мана бу ерда, Колосаликларга 18-оят. Колосаликларга Мактубининг 18-ояти.
Масиҳ жамоатнинг бошидир,
Жамоат Масиҳнинг танасидир.
Ҳамма нарсанинг ибтидоси Масиҳдир,
У ҳаммадан устун бўлиши учун
Биринчи бўлиб ўликдан тирилтирилган.
E-506 Notice, Colossians, the 18th verse here. In the Book of Colossians, 18th verse.
Now he is the head of the church, the body: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in—that in all things he might have the preeminences.
E-507 “У – Жамоатнинг боши, қайсики Унинг Танаси ҳисобланади ва У афзалликни, устунликни хоҳлайди”. Энди эшитинглар, диққат билан эшитинглар, давом эттирамиз. Нима? У Тананинг Боши, Ўзининг Келини Танасини, қайсики Уни Ўзидан олинган: эти ва суягидан, Одамдан бўлгани каби, тушуняпсизми, Келин.E-507 "He is the Head of the Church, which is His Body, and He wants the preeminences." Listen now, listen close while we're going. What? He is to be the Head of the Body, His Bride's Body, which is taken from Him; flesh and bone, like in Adam, see, Bride.
E-508 “Ўликдан туғилган”, кўряпсизми, яъни, ўликдан – ишонмаслик гуноҳидан туғилган.E-508 "Born from the dead," see, that's, born from the dead, sin of unbelief.
E-509 Момо Ҳавони нима ҳалок қилди? Ишонмаслик. Тўғрими? [Йиғилиш: “Тўғри”. — деди.—Таҳр.] Уларнинг нимага ишонмаганлиги? Худога ишонмаганлигими? Йўқ. Уни Худога имони бор эди. Албатта. Ахир у: “Худо йўқ”, — дедими? Йўқ, жаноб. У (Момо Ҳаво) даҳрий (Худосиз, кофир) эмас эди. “Э, — деб у, — биласизми, мен Унинг Каломига умуман ишонмайман”, — дедими? О-о, йўқ. У бир осон, оддий нарсадан бошқа ҳамма нарсага ишонар эди.E-509 What killed Eve? Unbelief. Is that right? Their unbelief in what? By, for the un-… the unbelief in God? No. She had faith in God. Sure. Did she say, "There is no God"? No, sir. She wasn't an infidel. "Well," she said, "you know, I don't believe His Word at all"? Oh, no. She believed all but one little thing. See?
E-510 Энди, ахир Муқаддас Китоб айтмайдими, Ваҳий Китобида, Исони Ўзи: “Мен — Исо Ўз фариштамни олдингизга юбордим, токи у булар тўғрисида жамоатларимга шаҳодат берсин”, — деб? “Кимда-ким Бунга бирон нарса қўшса ёки Бундан бирон нарсани олиб ташласа”. Агар бир аёлни Худо Каломини бир жойида шубҳалангани учун мана шу барча азоб-уқубатлару-қайғулар келиши керак бўладиган бўлса, У сенга битта Сўзда бўлса ҳам шубҳаланишингга йўл берармиди? Бу нотўғри бўлган бўлар эди. Тушуняпсизми? Кўряпсизми, бу адолатдан бўлмас эди.E-510 Now didn't the Bible say, over in the Book of Revelation, Jesus said Himself, "I—I Jesus have sent My angel to testify of these things unto you"? "Whosoever shall take one Word from It, or add one word to It." And if all this heartache and sorrow had to come because a woman doubted one Word of God, will He let you back doubting one Word? He would be unjust. Uh-huh. See? See, that wouldn't be right. Condemned…
E-511 Мана, бир одам ўртага чиқади ва Сўзнинг бир жойида шубҳаланиб, бутун азоб-уқубатларга сабаб бўлади; ундан кейин у яна давом этаверади, йиллар давомида тажрибасини ва Муқаддас Китобни тушуниши ва ҳоказолар ортаверади, бошқалар ҳам бунга ҳаётларини бағишлайдилар; ундан кейин: “Ҳей, бемалол шундай озиқланаверинг. Ҳаммаси жойида, ҳар ҳолда, мен бунга йўл бераман”, — дейдилар. Шундайми? Йўқ-йўқ. Худо иккиюзламачи эмас, лекин...? Худо шахсга юз-хотир қилиб ўтирмайди. Энди диққат қилинглар.E-511 Here is one man standing, and he caused all this heartache because of one word doubted; then he goes ahead and takes years of experience and everything, and the Bible and so forth, and others who have give their lives for it; then say, "Oh, you can go ahead and eat it. That's all right, I'll let you back, anyhow"? Oh! God is no respect of person, but…?… See? See? God is no respecter of person. Now notice.
E-512 Эътибор беринг ҳозир. “У — Тананинг Боши”, яъни ишонмаслик гуноҳидан Худо Каломига туғилганларнинг. Бу ҳар бир деноминациянинг, ҳар бир таълимотнинг баҳонаси. Каломга ишонмаслик, Қайсики У Унинг Ўзи, Ҳаёт Каломидир. Кўряпсизми? Фақат Каломгина Ҳаётга эга. Ҳар қандай бошқа сўз гибриддир. Бу қанчалик Унга ўхшамасин, буни аҳамияти йўқ, у Калом эмас.E-512 Notice now. "He is the Head of the Body" that's born from the sin, of unbelief in God's Word. That exc-… that excuses every denomination, every creed, see. Unbelief in the Word; which is Himself, the Word of Life. See? The Word, only, has Life. Any other word is a hybrid. No matter how much it looks like It, it isn't the Word.
E-513 Калом Ўзининг Шахсий Ҳаётини келтириб чиқаради, уни Момо Ҳаво ўзининг шахсий тушунчасига алмаштирган эди. Бугунги ҳам Уни қандайдир бир кишининг тушунчаси туфайли қандай ўзгартирганини кўринг? Мусо, токи ёнаётган бутани кўргунича, Худо ҳақида ажойиб тушунчаси бор эди, кўрганида ўзини мағлуб бўлганини кўрди. Мусо эътибор бермаган нарсага ёнаётган бута эга эди. Деноминация эътибор бермаган нарсага Калом эгадир.
“У, Бош, тирилишнинг биринчи мевасидир”.
E-513 The Word produces Its Own Life, that Eve swapped for personal knowledge. See how the church has, today, through some man's understanding? Moses had a great understanding of God till he met the burning bush, then he saw his failure. The burning bush had what Moses lacked. The Word has got what the denomination lacks.
"He, the Head, is the first fruits of the resurrection."
E-514 Биз мана шу “ваҳий” деган сўздан четга чиқамиз, яна озгина, агар истасангиз. [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Яхши. Яхши, фақат озгина.E-514 We'll go off this, "revelation"; just a little while longer, if you say so. [Congregation says, "Amen."—Ed.] All right. All right, right, just a little bit now.
E-515 “У — бу тирилишнинг биринчи мевалари”. Тўғрими? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] диққат қилиб қаранглар. Унда, Уни Ўзи Ким? “У Танаси бўлган Ўз Жамоатининг, Келиннинг Боши”.E-515 "He is the first fruits of the resurrection." Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Watch. Then, what is He? "He is the Head of the Body, which is His Church, Bride." Uh-huh.
E-516 Демак, Келиннинг Танаси Бошга эргашиши керак, зеро У — Унинг тирилишининг ва сирининг бир қисмидир. У эргашмаслигини иложи йўқ. О-ҳо-ҳо, ана бўлмаса! У (Келин) – Худо сирининг бир қисми: Худо у ерда Ўзини қандай очиб ва қандай Уни (Масиҳни) Каломи билан тирилтирган бўлса, худди шундай У Ўз Черковини очади, бино қилади ва уни худди шу Калом билан тирилтиради. Келин — Унинг уч ёқлама сирининг бир қисмидир.E-516 Then, the Bride-Body must follow the Head, for it is part of His resurrection and part of the mystery. It's impossible for it not to go. Oh, my! It's part of God's mystery, how God revealed Himself here and raised it up by the Word, so He reveals His Church and raising it up by the same Word. It's a part of His threefold mystery.
E-517 Қабрдан Бош қандай чиқарилган бўлса, худди шундай Тана ҳам Унинг ортидан Аданга бориши керак, қаердаки оиланинг Боши — Эркак, Куёв. Куёвнинг Танаси бўлган Келин, Куёвнинг ортидан эргашиши керак, чунки бу Бошдир. Бош намоён бўлган, Абадий Ҳаёт билан қайтаяпти, Тана эса Унинг ортидан эргашиши керак, чунки бу яна Эр ва Хотин. Омин! Мана шу Калом билан ҳомилали экансиз, Қайсики Унинг Танаси; сиз Каломни қабул қилганингизда, Уни Танасини қабул қилгансиз, Унга кирагансиз. Таълимотни эмас, балки Каломни қабул қилганингизда!E-517 As the Head was took from the grave, so must the Body follow Him back to Eden. Where, the Head of the family, the Man, the Bridegroom; the Bride being the Body of the Bridegroom, must follow, the Bride, because that's the Head. And the Head is revealed, and come back with Eternal Life; and the Body must follow that, because it is Husband and Wife again. Amen! And as long as you're pregnated with the same Word, which is His Body; you've took His Body, become in Him, when you took the Word. Not the creed; the Word! Oh, my!
E-518 Мана шу мавзуни олсакда, тушдан кейин давом эттирсак бўлмасмиди? А? Мана, қойил бунга, яхши бўлмасмиди? Тушуняпсизми? Энди бир ўйлаб кўринг-а, буларни ҳаммаси нима дегани.E-518 Wouldn't that make a text for this afternoon, to go on? Huh? My, wouldn't that be wonderful? See? Just think of it now, what it is.
E-519 Шу учун Тана...тан ололмайди. Буни ўтказиб юборманг. Шу учун Тана Каломдан бошқа, ҳеч қандай раҳбарликни тан ололмайди. Чунки Бош Тана билан боғланган, Бош эса бу — Калом ва бу ҳам худди ўша Калом, [Бранхам ака кафтларини бир марта қарсиллатди.—Таҳр.] биргина Устунлик! Шу сабабдан деноминация ва “авлиё оталар” ва қолган ҳаммаси — бу бир ҳосилсиз ер. Фақат битта Устунлик бор, бу Масиҳ. Тана фақат бир нарсани — Каломни тан олади!E-519 Therefore, the Body cannot recognize… Don't you fail this. The Body, therefore, cannot recognize any other headship but the Word. Cause, the—the Head is connected with the Body, and the Head is the Word, and it's the same Word, one Headship! Therefore, denominations, and holy fathers, and everything else, is dead dung. There is one Headship, that's Christ. The Body only recognizes one thing, the Word!
E-520 Энди, менга кўрсатинг-чи, қаерда бирор киши Танага “Ота, Ўғил ва Муқаддас Руҳ” Исмидан чўмдирилган эди? Сизни ўзингиз нимани тан оласиз? Тушуняпсизми, мен кассетани эшитаётган, биласизми, минглаб одамларга мурожаат қилаётганимни тушунаман, ва кассеталарни бутун дунёга тарқатиш бизнинг хизматимиз. Сен қайси исмда чўмдирилгансан? “Нажот топишимиз учун осмони фалак остида одамзотга берилган бошқа ҳеч бир исм йўқ” , — дейди Калом. Агар сен Масиҳга бўлган имонингни кўрсатиш учун чўмдирилган бўлсанг, ва шу билан бирга таълимотни номини олсанг, унда сен — гибридсан.E-520 Now show me where somebody was baptized, in the Body, in the name of "Father, Son, Holy Ghost"? And what you recognizing? See, I realize I'm talking to thousands, on tape, you know, and we got a tape ministry around the world. What name are you baptized in? "For there's not another name given under Heaven," said the Word, "whereby man can be saved." If you're baptized, to show your belief in Christ, and then take on a creed name, then you're a hybrid. If you're not exactly like that church and exactly like their teaching…
E-521 Агар сиз ўша черковга ўхшамасангиз, ва уларнинг таълимотига тўлиқ қўшилмасангиз, унақада, католик (кўряпсизми?), қандай қилиб энди сиз папанинг юрисдикциясида бўлишингиз мумкин, Мас-...Бутрусдан бошлаб у ҳаворийларнинг меросхўри деб туриб, гарчи бу папа ва бу черков Худо Ўз Черковини аломат ва мўжизалар ёрдамида чақирган биринчи (бошдаги) Сўзга мутлақо зид тарзда ўргатаётган экан? Худди ўша нарсаларни қилаётган, Ўз халқини орасида яшаётган, ўшанда Унда, Худода бўлган худди ўша тирилишни намоён қилиб, бугунги кунда худди ўша Калом покликда тарғиб қилинаётганини кўриб туриб, Римнинг бошқарувини (устунлигини) қандай қилиб қабул қила оласиз?E-521 Then, you Catholic people, see, how can you go under the jurisdiction of a pope now, saying that he is the successor by apostolic succession, from Chri-… from Peter, and this pope and this church teaches so contrary to this first Word which God recognized, by signs and wonders, to be His Church? And to see that same Word being brought forth today in its purity, showing the same resurrection that He had there, God living among His people, doing the same things, then you can recognize a headship in Rome?
E-522 Бизнинг Устунлигимиз — Осмонда. Мен Римга бормоқчи эмасман, мен ўлганимда Осмонга бормоқчиман. Тушуняпсизми? Кўряпсизми? Устунлик — Самода.E-522 Our Headship is in Heaven. I'm not going to Rome; I'm going to Heaven when I die. See? See? The Headship is in Heaven.
E-523 Хотин эрига эргашиб боргани каби, Тана ҳам Бошга эргашиши лозим. Одам Ато, гарчи у йўлдан озмаган бўлса-да, лекин у Момо Ҳаво билан бирга чиқди. Момо Ҳаво алданган эди, у жиноятга қўл урди, акс ҳолда У қабрдан чиққан вақтда, Раббий Исонинг кунида бутун Тананинг бутунлай тирилиши юз берган бўлар эди. Лекин У Ўз Танаси бўлган Келинни гуноҳларидан сотиб олиши керак эди. Келин Унга бориши учун қутқарилган бўлиши керак. [Бранхам ака икки марта қарсак чалади—Таҳр.] Сизлар буни тушуняпсизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.] Ҳа-да! Кўряпсизми, унда бу содир бўлмас эди. Қутқарилиш давом этмоқда.E-523 And the Body must follow the Head, as the wife follows the husband. Being that Adam was not deceived, he walked out with Eve. Eve was deceived, she was in the transgression, or the entire resurrection of the whole Body would have come forth at the day of the Lord Jesus when He come forth from the grave. But He had to redeem Her, which is His Body. She has to be redeemed in order to come to Him. Do you see it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Oh my! See, it couldn't have happened then. The redemption is going on.
E-524 Энди Муҳрларни кўряпсизми? Ўшанда У воситачилик хизматини қилди ва қутқарди, бироқ бир куни У қутқариш Китобини олиш учун келади. Ва мана шу Китобда бўлганларнинг ҳаммаси Уники бўлади, зеро Китобдаги сўзлар — бу имонлилардир, Сўз эса — бу Унинг Ўзи. У бу Қутқариш Китоби учун ва У Қурбонлик Қўзиси сифатида қурбон бўлганида, дунё яратилишидан олдин ўша Китобда ёзилганларнинг ҳаммаси учун келади.E-524 Now you see the Seals? When He was in His mediatorial work back there, redeeming, but someday He comes forth to get this Book that He's redeemed. And all that's in this Book would be Him, for that's the believer, the words in the Book, and the Word is Him. And all that's in that, He come forth for this Book of Redemption, whose names are written on the Book before the foundation of the world, when He was slain as a Lamb.
E-525 Мана У ўшанда қилган ишларини бугун ҳам намоён қилиб, Ўзининг Сўзидадир. Келин бошқа нарсани бошчилигини тан ололмайди. Йўқ, жаноб. Ҳеч қандай епископни ва бошқа бировини. У (Келин) битта Бошчиликни — Масиҳни тан олади, Масиҳ эса Каломдир! О-о! Мен буни яхши кўраман. Худди шундай.E-525 And here He is today, in His Word, manifesting the same thing He did there. She can't recognize another headship. No, sir. There's no bishop, no nothing. She recognizes one Headship, that's Christ, and Christ is the Word. Oh, my! Whew! I love that. Uh! Yes, sir.
E-526 Бош қабрдан кўтарилгани каби, худди шундай Унинг Танаси ҳам Аданга Унинг ортидан бориши керак. Шунинг учун Тана Сўзнинг Устунлигидан бошқа ҳеч қандай устунликни тан ололмайди.E-526 As the Head was took up from the grave, so must His Body follow Him into Eden. Therefore, the Body cannot recognize any other headship, but the Headship of the Word.
E-527 Ҳеч қайси деноминация ҳеч нимани Унга қўша олмайди. “Кимда-ким Бундан бирон нарсани олиб ташласа ёки бирон нарсани Унга қўшса...” Улар Ундан олиб ташладилар; шу заҳоти сиз ўлган бўлиб қоласиз, гибридга айланасиз. У шу ерда қўлларидаги бу гувоҳлиги билан, “ўзининг зиноликларини ҳаромлиги” билан, ўзининг такидлаганига кўра ишонган Ўша Каломга қарши руҳий фоҳишаликларни қилади. Кўряпсизми?E-527 No denomination can put anything to It. "For whosoever shall take one Word away from It, or add one word to It, it took away from It." You're dead, hybrid, right there. She's back here, this testimony in her hands, "the filthiness of her fornications, committing in spiritual adultery," against the very Word that she claims to believe. See?
E-528 Шунинг учун ё Калом, ё умуман ҳеч нарса. Рост. У — Калом! Сиз буни шундай эканини қаердан биласиз? У, Калом, исботланган. Тушуняпсизми? У тегишли равишда тасдиқланган Калом, Черковнинг Бошлиғи, Боши. У — Калом, Бошлиқ. Ўзини Ўзи тасдиқланишини кўрсатиб, У Черковида, инсонда бўлган Ўзининг Руҳи билан тегишли равишда тасдиқланади — бу бутун Тана учун тўғридан-тўғри исботдир. [Бранхам ака пауза қилади ва бир бор қарсак чалади.—Таҳр.] Шунда ҳеч қанақа таълимотни кераги йўқ. Деноминациялар ўлдилар. Бироқ Бошчиликнинг ўзи, шахсан тасдиқланиши билан Танада тан олинган (тушуняпсизларми?), Ўзини тасдиқлаган ҳолда, Танага Бошчиликни исботлайди. Шунда бизлар Битта тасдиқланган Бошчилик билан, яъни Масиҳ билан, Худонинг Каломи билан бирлашганмиз, бироқ қандайдир черков таъсири остида эмас.E-528 Therefore, it's the Word, or nothing. That's right. He, the Word! How do you know it's right? He, the Word, is vindicated. See? He, the Word, properly vindicated, is the Headship, the Head of the Church. He is the Word, the Headship. He is properly identificate, identified, vindicated, by His Own Spirit being in the Church Itself, the person. Showing forth Himself, in vindication, is the direct proof to the entire Body. You don't need creeds, then. Denominations has perished. But the Headship Itself, recognized in the Body by personal identifications, see, identifying Himself, proves the Headship to the Body. Then, we are united under One vindicated Headship, that is, Christ, the Word of God [Blank.spot.on.tape—Ed.] not under any church.
E-529 Демак, бизнинг Бошчилигимиз Шоҳликдир. “Худонинг Шоҳлиги ўз ичингиздадир”, — дейди Муқаддас Китоб, Исо. Шоҳлик! Бизлар деноминация эмасмиз. Бизлар Шоҳликка тегишлимиз, Шоҳлик эса — бу, Худо ва Каломи бир бўлган кундаги каби, шу кунларда ҳар бир ваъдасини амалга ошириб, бизларнинг шахсий ҳаётимизда Руҳ ва Ҳаёт бўлган Худо Каломидир. Бугун Калом ва Худо — Ўз Черковида бир бутун, худди аввалгидек Адан боғида Одам Ато ва Момо Ҳаво каби — қайтиб келиб тикланган бўлиш учун, оҳирги кунда Мактубни олиб бориш ва ўликлардан тирилиш вақтида кўтарилиш учун қутқарилган Танани Унинг Бошчилиги билан амал қилаяпди. Худонинг уч ёқлама мақсади – Унинг Танаси!
Энди бутун диққатингизни Қадим Исроилдаги тимсоллардагига қаратинглар.
E-529 Then, our Headship is a Kingdom. "The Kingdom of God is within you," said the Bible, Jesus. The Kingdom! We are not a denomination. We belong to a Kingdom, and the Kingdom is the Word of God made Spirit and Life in our own life, bringing to pass every promise in this day, as it did in that day when the Word and God was one. And the Word and God is one in His Church today, making It the Headship of the Body that is redeemed, to bring the Message in the last day; and be taken up from the dead, in the resurrection, to go back and restore again, as Adam and Eve, in the beginning in the garden of Eden. The threefold mystery of God, His Body! Oh, my!
Notice closely now, like in types, Israel of old. [Blank.spot.on.tape—Ed.]
E-530 Мен бунга жуда ҳам кўп тўхталдимми? [Йиғилиш: “Йўқ”, — дейди.—Таҳр.] Мени қўйманглар, мен жуда ҳам... киришиб кетишимга қўйманг... Энди эшитинг. Бизларда яна йигирматача саҳифа қолди, холос. Лекин мен ҳозир... Яна озгина, шу билан мен сизларни ҳаммангизни кейинги ёзгача ёки қайсидир вақтгача қолдираман; агар Худонинг иродаси бўлса. Тушуняпсизми?E-530 Am I taking too much time on it? [Congregation says, "No."—Ed.] Don't let me, don't let me go too… Now listen. Now we ain't got but about twenty more pages. See? See? But now I… Just a little bit now, and then—then I'll leave you all go till next summer, or sometime, if the Lord willing. See?
E-531 Энди қаранглар. Эътибор беринг, худди Қадимги Исроил тимсолига ўхшаб, битта Бош остида бирлашган. Энди тушунаяпсизми? Қадим Исроилдаги каби: битта Худо, Олов Устуни билан тасдиқланган ва пайғамбар орқали Каломдай очилган. Худди ўша Худо, худди ўша Олов Устуни, худди ўшандай услубда; У Ўз йўлларини ўзгартиролмайди. Ахир бу... Бундан мукаммал бўлиши мумкин эмас. Шундай эмасми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.]E-531 Now look. Notice now, united together under one Headship, in a like manner, type of Israel of old. Now you getting it? Like Israel of old; one God, vindicated by a Pillar of Fire, and revealed Hisself through a prophet, to be the Word. The same God, same Pillar of Fire, same way; He cannot change His ways. Is that… Just perfect as it can be. Isn't it? See? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-532 Битта Худо! Исроилда нечта Худо бор эди? [Йиғилиш: “Битта”, — дейди.—Таҳр.] Келинда эса нечта? [“Битта”] Умуман улар нечта? [“Битта”] Албатта.E-532 One God! How many Gods did Israel have? [Congregation says, "One."—Ed.] How many has the Bride got? ["One."] How many will there ever be? ["One."] Sure. Sure.
E-533 Кўряпсизми, Муқаддас Руҳ етакчилиги остида, Қайсики У буюк пайғамбар, Мусо кунларида Олов Устуни эди. Тўғрими? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Яхши. Ваъда этилган ерга кета туриб.E-533 See, under the leadership of the Holy Spirit, which was the Pillar of Fire in the days of Moses, the great prophet. He was directed by a Pillar of Fire. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] All right. Going to a promised land.
E-534 Христианлар даврида ҳам битта Худо бор. У Павлус исмли пайғамбарга Олов Устуни кўринишида зоҳир бўлди, у бўлса Унинг Исми учун бир халқни олиб чиқиш учун Мажусийларга юборилган эди. Тўғрими бу? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.]E-534 And in the Christian age, there was one God which appeared in a form of a Pillar of Fire, to a prophet called Paul, who was sent to the Gentiles, to take a people out for His Name's sake. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-535 Охирги кунларда ҳам Ўзини исботлаб худди ўша кўринишда келди, кўряпсизми, худди ўша аломат билан, худди ўша мўъжиза билан, ўша Олов Устуни билан, худди ўша Хушхабар, худди ўша Сўз билан, худди ўшандай намоён бўлиш билан.E-535 And in the last days, has come down in like manner, vindicating Himself, see, in the same sign, same wonder, same Pillar of Fire, same Gospel, same Word, same manifestation.
E-536 Унинг Танаси ваъда қилган ишларини худди Марк 16 даги ва бошқа жойлардагидай амалга оширади. Қабр Унинг Танасини ушлаб тура олмади, аммо тирилишда у (тана) У (Масиҳ) билан биргаликда тан олинди. Сиз буни тушуняпсизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Демак, (У келганида) қабр Унинг имонли (художўй) фарзандларини Танасини ушлаб туролмайди, балки У (Келинни танаси) У билан бирга тан олинади, чунки У Танаси бўлган Келинни тирилтириш мақсадида ўлди. Тан олинади, чунки бу Унинг Танаси, чунки бу Унинг Каломи. У деноминациядан тўлиқ ажралиб Унга берилган, У эса Каломдир. Тушуняпсизларми? Бу Тана У билан танилади, чунки бизлар ўлимдан Ҳаётга ўтганимизни, Унинг асири бўлганимизни билиб, — энди бизнинг тирилганимизни биринчи меваларига эгамиз. Худо ҳам Ўзининг шахсан Бошчилиги билан У кеча, бугун ва абадий худди Ўшанинг Ўзи эканлигини исботлаяпти, ўшанда Ўзи қилган ишларни , худди ўша ишларни бажариб: “У Менда, Мен эса Унда, сизда”, — ва ҳоказо, сиз биласиз. Бу рост.E-536 His Body will do the works that He promised, like in Mark 16, and so forth. His body was not held in the grave, but was recognized with Him in the resurrection. Do you get it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Then, the Body of His believing children will not be held in the grave when He comes, but will be recognized with Him, because He died for the purpose to resurrect His Bride, the Body. Recognized, because it is His Body, because it's the Word. It's so completely yielded from denomination things, to Him, and He is the Word. See? And it's recognized with Him because now we have the first fruit of our resurrection, by know that we've passed from death unto Life, become prisoners of His. And God, proving to us by His personal Headship that He is the same yesterday and forever, by doing the same things through the Church that He did then, "He in me, and I in Him, in you," you know, so forth. That's right.
E-537 Унинг Танасини қабр ушлаб тура олмади, тирилишда У билан биргаликда тан олинган эди, ҳозир ҳам худди шундай (эшитинглар), мана у нимани билдиради: Унинг Каломи, Қайсики Унинг Ўзи, тирила бошлади. Лютер, Веслей даврлари давомида бўлган Ўша Калом Ўз Қудратида тирила бошлади; ўшанда У ҳаракат қилишни бошлади, ундан кейин У, Калом янада кўпроқ сурилди, ҳозир У айнан бир бўлишга қараб яқинлашмоқда. Тушуняпсизми? Қаранглар. Энди Танадаги Ҳаёт Кўтарилиш жуда яқин эканлигини тасдиғи ҳисобланади. Қачонки сизлар, Бошчилик (Устунлик) ҳамда Тана бир бўлишини ва Унинг намоён бўлишини тўла равишда кўрасиз, бу энди Тана ҳадемай Бошчилик томонидан қабул қилинишидан дарак беради.
Халқлар барбод бўлмоқда, Исроил кўтарилди.
E-537 His body was not held in the grave. Recognized with Him in the resurrection, same as He is now, listen, which means this: His Word, which He is, has been begin to be risen. The Word, that down through the age of Luther, Wesley, see, has begin to raise up to Its power; there It begin to move, then It moved a little more, now It's coming up to identification. See? Watch. Now, to the Life in the Body, is a vindication of the Rapture is at hand. When you see the Headship and the Body becoming One, and the fullness of the measure of His manifestation, shows that the Body is about ready to be received to the Headship.
Nations are breaking. Israel is awakening.
E-538 Мен нимани назарда тутаётганимни тушуняпсизларми? У Ўзи қутқарган Ўз Танасига Ҳаёт бера бошлади (нега?). Воситачилик меҳнати ниҳоясига етди, У Танани Кўтарилиши учун исбот сифатида Танага Ўз Ҳаётини киритаяпти. Энди эсингизда тутинг, охирги кунда...E-538 See what I mean? He has begin to give Life unto His Body, (why?) the One that He has redeemed. The mediatorial work is done, He's bringing His Life to Body, in a vindication for the Rapture. Remember, now, in the last day…
E-539 Мен... Агар озгина сабр қилсангизлар, яна озгина, жуда яхши бўлади. Буни пайқамай қолишингизни мен истамайман. Мен яна бир нарсани гапирмоқчи эдим, яна озроқ давом эттирамиз.E-539 I—I, if you'll let, just bear me on this just a little bit now, now, it'll be all right. I don't want you to miss it. I—I, and I got… I got to take this tape now, being I started this far. One more great remark I want to make, if I have to move over a little of it.
E-540 Энди диққат қилинглар. Эшитинглар. Бу жуда муҳим. Мана нимага биз эътиборимизни қаратишимизни истардим. Эсингизда бўлсин, ўша биринчи кунда бўлган худди шу нарса охирги кунларга қайтади ва тасдиқланади. Тушуняпсизларми? Одам Ато ва Момо Ҳаво, эр ва хотин, ҳеч қандай гуноҳ йўқ, Ҳаёт, кейин эса ҳалокат. Эътибор беринглар, диққат билан қаранглар.
([Бранхам ака кимгадир айтаяпди—Таҳр.]: Ўша ерда ўранглар. Оҳо.)
E-540 Now notice. Listen to this. Now is the great thing. Now is where we want to watch. Remember, in the last days, will exactly go back and vindicate the first day; see, Adam and Eve, husband and wife, no sin, Life; then the fall. Notice, notice closely.
Twist her up. Uh-huh.
E-541 Эътибор қилинг, бунинг сабабичиси ким эди? Люцифер (Иблис). Люцифер биринчи марта қандай қилган бўлса, ҳозир ҳам шундай қилмоқда.E-541 Notice what caused it. Lucifer! Lucifer is doing now as he did at the first time.
E-542 Мажусийлар шоҳлиги шоҳ Навухадназардан бошланганидай, худди шундай: мажусийлар ирқи ўзга тилларни, ваҳий, тушларни таъбирлай оладиган пайғамбар орқали тасдиқланган эди. Ва кейинги мажусийлар даври бунга ўхшаган нарсаларсиз ўтди, шунчаки мидёнликлар ва персликлар, темир ва ҳоказолар. Оёқ бармоқлари эса худди шу тарзда тугайди, яна — мажусийлар шоҳлиги.E-542 Just as the kingdom of the Gentiles was brought in, with King Nebuchadnezzar, vindicated the Gentile race by a prophet who could interpret unknown tongues, visions, dreams. And it's come down through the Gentiles, without anything, just Medo-Persians, and iron and so forth, and in the feet it goes out the same way again, the Gentile kingdom.
E-543 Диққат қилинглар, Иблис охирги кунларда ҳам, у бошида нима қилган бўлса, шуни қилади. Люцифер нима қилган эди? Люциферни қилган биринчи иши, бу одамни Худо билан мулоқотидан айирди — у ўзига бундан ҳам ҳашаматли бирлашган шоҳлик ўрнатмоқчи бўлди, бир қараганда анча маданиятли; Микоилда, Масиҳда бўлгандан ҳам анча буюк шоҳлик.E-543 Notice Lucifer, in the last days, is doing as he did at first. What did Lucifer do? The first thing that Lucifer done to separate the fellowship of God and man, he wanted to build him a united kingdom, a greater splendor and seemingly more cultured, a greater kingdom than Michael, Christ had.
E-544 Сиз тушундингизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Хўш, агар сиз буни назардан қочирган бўлсангиз, унда қўлингизни кўтаринг холос, мен яна бир марта такрорлайман.E-544 You got it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Now, now if you miss it, just hold up your hand, I'll say it again, you see. See?
E-545 Люцифер бошида, унинг юрагида Осмонда Масиҳда бўлгандагидан ҳам анча ёрқин, анча ҳашаматли бир нарсага эришиш мақсади бор эди (тўғрими? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.]); гўё у Масиҳнинг Шоҳлигидан кўра анча маданиятли, анча гўзал, анча баҳайбатдек туюлар эди. Сиз ўйлайсиз, бизлар Миллениумда (Мингйиллик Шоҳликда – Тарж.) автомобиллар ва самолётларга эга бўламизми? Шунақами? Кўряпсизми, Люцифер нима қилади?E-545 Lucifer, at the beginning, his purpose in heart was to achieve a brighter and greater thing in Heaven than Christ had, is that right, by seemingly a more cultured, more beautiful, more splendor, than the Kingdom of Christ. Do you think we'll have automobiles in the Millennium, and airplanes? See? See what Lucifer is doing?
E-546 Шундай қилиб, гердайган йирик интеллектуал деноминациялар ҳам худди шу ишларни қиладилар; худди шу нарсаларни қилиш учун биргаликда тўпланишади. Кўряпсизми? Улар тўпланадилар ва деноминациялар ташкил қиладилар, ҳаммаси бир-биридан ўтишга (зўр бўлишга) уринади. Ва ҳозир улар шундай дабдабага эришдиларки, энди фақат католиклар черковига бирлашишдан бошқа яна нима қилишларини билишмайди. Эҳ-ҳе. Кўряпсизми? Люцифер деноминацияга ишонмайдиганларни итариб киритиш учун яна каттароқ шоҳлик қураяпти ва ҳатто улардан черков биноларини олиб, уларни омборларга айлантираяпти, уларнинг пасторлари эса ҳуқуқларидан умуман маҳрум бўлишяпти.E-546 Now, the big fancy intellectual denominations are doing the very same thing, gathering themselves together to do the same thing. See? They are gathering and a denominating themselves, each one trying to beat the other one. And now they got so much splendor, they don't know what to do but to unite it with the Catholic church. See? Lucifer again building a bigger kingdom, to push out people that don't believe in denominations; and even take their church buildings and make storerooms, and the pastors of such has no rights at all.
E-547 Худодан бўлган одам, агар унда боришга ва бунга қарашга етарлича жасорат бўлса, Буни эшитиб ёки Буни кўриб, ҳеч қачон деноминацияда қолмаган бўлар эди. Албатта. Тушуняпсизми? Мен буни танқид сингари айтмаяпман, мен буни ҳақиқат сифатида айтаяпман, буни очиқ ҳолда кўриш учун.E-547 And a man that is a God-sent man would never stay in a denomination after hearing This or seeing It, if he—if he's got enough to go out and look at It. Certainly. See? I don't say that critically; I say that truthfully, see, to see that revealed.
E-548 Эътибор беринг, мана шу охирги кунларда Люцифер худди шу ишларни қилади. Сиз буни кўраяпсизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Иблис худди ўша ишларни қилади — гибрид черковлар қуради, гибрид аъзолардан гибрид, Калом ўрнига билим билан; янги туғилган одамлар ўрнига интеллектуал одамлардан, интеллектуал шоҳликни бунёд этиб, қайсики у Масиҳнинг кичик подасидан устун бўлар эди. Тушуняпсизми? Буни айнан ким қилади? Йиқилган фаришталар.E-548 Notice, in this last days, Lucifer is doing the same thing. Can you see it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] The devil doing the same thing, building up a hybrid church, a hybrid by hybrid members, hybrid by knowledge instead of the Word, by intellectual men instead of born-again men, building an intellectual kingdom that will outshine Christ's little bitty flock. See? What is it that did that? Fallen angels.
E-549 Ахир Библияда ёзилмаганми, айнан шу йиқилган фаришталар ўзлари олдин тегишли бўлган Масиҳга эмас, балки Люциферга қулоқ солдилар, деб? Тўғрими? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.]E-549 The Bible said it was fallen angels who listened to Lucifer instead of Christ, Who they once belonged to. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-550 Энди диққат қилиб эшитинг — “йиқилган фаришталар”. Булар ўзи қанақа фаришталар? Лютер, Веслей, католиклар, элликчилар фаришталар қилганига ўхшаб, олдинги ҳолатларини сақламадилар ва Люцифернинг Никейдаги асосий қилган эпчиллигига ўхшаб, ташкилот бўлдилар. Ва улар нима қилдилар? Муқаддас Китоб айтгани каби, “ҳайвоннинг тасвири”ни қилиш учун, хизматчиларнинг буюк экуменик ассоциациясини ташкил қилдилар.
Шундай қилиб, Христиан уюшмаларни тузадилар, у эса бу черковнинг ва шунга ўхшаган бошқаларнинг эшикларини ёпади. [Бранхам ака беш марта кафедрани тақиллатди.—Таҳр.] Кўряпсизми, Люциферни қилаётган ишини?
E-550 Now listen close, "fallen angels." What kind of angels? Luther, Wesley, Catholic, Pentecostals, who kept not their first estate like the Angels did, and has fell into organization, like Lucifer's main hold at Nicaea. And what have they done? Organized a great ecumenical association of ministers, to make "an image unto the beast," as the Bible said. And building a Christian economy that'll close the doors of this church and others like it. See Lucifer at his work?
E-551 Мен сизларга Худонинг уч ёқлама ваҳийсини, ёки бўлмаса Худонинг сирини етказмоққа ҳаракат қилаяпман.E-551 I'm trying to bring you the threefold revelation, or mystery of God.
E-552 Улар ўзи нима қилдилар? Момо Ҳаво қилгани сингари, йиқилган фаришталар қилгани каби, улар донолик ва илмларнинг мулоҳазаларига сотилдилар. Веслей Худодан юборилган одам эди, лекин унинг ортидан нима содир бўлди? Бунга йиқилган фаришталар кирди. Бу фаришталар олдин ким эдилар? Худо яратган зотлар эдилар, аммо Люцифернинг донолиги тузоғига илиндилар, Люцифернинг донолиги домига тушдилар. Энди сиз кўряпсизми, улар ким бўлдилар? Йиқилган, адашган фаришталар бўлдилар. Худонинг элчилари ер юзида Ҳақиқатни ўрнатиш учун чиқдилар, улардан турли тузилмалар ташкил бўлди. Ўша Ҳақиқат янада олдинга юришидан ва ўзини эълон қилишидан, Масиҳни ҳақиқий очилишигача етиб боришидан олдин, адашган, йиқилган фаришталар кирдилар ва ҳамма нарсани қўлларига олдилар, ҳамда бундан деноминация қилдилар.E-552 What did they do? Sold out to reasonings of wisdom and education, like Eve did, fallen angels did. Wesley was a man of God; but what followed him? Fallen angels got into it. What was the angels, first? Creative beings of God, but fell for Lucifer's wisdom, fell for Lucifer—Lucifer's wisdom. And you see what they become? Fallen angels. And organizations, from men of God who has went forth to establish Truths in the earth; before that Truth could go on and proclamate and get on to the real revelation of Christ, fallen angels come in and took it over and made denominations out of it.
E-553 Мана нима учун Етти Муҳрнинг сирини ваҳийси очилиши керак эди.E-553 That's the reason the revelation of the Seven-Seal mystery had to be unfolded.
E-554 Энди сиз буни кўряпсизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Нимани улар қолдирдилар... Агар Лютер яна нарироқ борса эди, унда бу мана шу ерда бўлган бўлар эди. Агар Веслей янада нарироқ борса эди, агар Элликчилар нарироқ борсалар эди, унда нима қиларди улар?E-554 Now you see it? What they left off! If Luther would have went on, it'd have been here. If Wesley would have went on, if Pentecost would have went on, what would they'd done?
E-555 Энди фақат битта нарса содир бўлиши мумкин. Охирги вақтда Мактуб бўлиши керак [Бранхам ака бир неча бор кафедрани тақиллатади.—Таҳр.], қачонки Унинг (Мактубнинг) кетидан бошқа ҳеч нарса энди эргашолмайди. Ва энди экуменик дунё шундай тартиб ўрнатдики, энди ҳеч қандай деноминация ва ҳеч нима Унинг ортидан эргашолмайди; сиз ё Бундасиз, ёки сиз Бунда эмассиз. Мева дарахтнинг учида турибди ва Нур ўша танланган мевани ёритади. Ва У худди шу пишиқлик ва таъмни кўрсатиб, Ундаги бўлган худди ўша Руҳни намоён қилиб, Масиҳнинг меваси бўлиб етишади. Сизлар буни тушуняпсиз, деб умид қиламан! Шундайми?E-555 Now there is only one thing can happen. There has to be a Message at the end time, when there is nothing else can follow It. And now the ecumenical world has set up such a regime that there can be no denomination and no not nothing else follow it; you're either in it or you're not in it. The fruit is in the top of the tree, and the Light is shining on that predestinated fruit. And she is ripening into Christ-like fruit, bringing forth the same mellowness and sweetness, and the same Spirit that He had in Him. Hope you see it! See?
E-556 Мен бир кунда жуда кўп нарсани беришга ҳаракат қилаяпман. Мен сизларни чарчатдим. [Йиғилиш: “Йўқ”, — дейди.—Таҳр.]E-556 I—I try to put too much in one day. I wear you out. [Congregation says, "No."—Ed.]
E-557 Қаранглар, улар фикрларга сотилдилар, улар деноминацияларнинг мулоҳазаларига сотилдилар. “Агар мен мана шунга тегишли бўлсам эдим! Кўпчилик мана шу черковга боради”. Кўряпсизларми? “Қани эди, мен Методист ёки Пресвитериан бўлсам эди”. Бир қаранг-а, қаерга кетди улар. Мана шунақа, мен ҳозиргина тушунтирдим, бу шохчалар қирқилганлар. Улар ўлик. Улар энди Масиҳ билан бошқа боғланмаганлар, акс ҳолда улар худди ўша Ҳаётни келтирар эдилар. Улар У билан бирлашмаганлар.E-557 So, look, they sold out to reasonings, sold out to reasonings of denomination. "If I can just belong to this! The—the mayor goes to this church." See? "If I can be a Methodist, or a Presbyterian." Just look where they've gone. Now, I've just explained, them limbs are pruned off. They're dead. They're not connected with Christ any more; they'd be bringing the same Life. They're not connected with It.
E-558 Лекин улар цитрус меваларига ўхшайдилар. Ҳар қандай цитрус меваси цитрус дарахтида ўсаверади, аммо у ўзининг мевасини беради. Агар апельсин дарахтига грейфрудни пайванд қилса, у апельсин дарахти ҳисобига ўсаверади, аммо у грейфрудларни етиштиради. Агар унга лимон (бу цитрус ўсимлиги) пайванд қилинса, у худди ўша нордон лимонни етиштиради, аммо у бунинг ҳаёти ҳисобига яшайди. Деноминациялар ҳам черков номидан худди шу нарсани қиладилар.E-558 But they're—they're like a citrus fruit. Any citrus fruit will live on a citrus tree, but it'll bring its own fruit. You put a grapefruit in a—in a orange tree, it'll live by the orange tree, but it'll bring forth grapefruit. You put a lemon in there, it's a citrus fruit, it'll bring forth an old sour lemon, but it's living off of the life. And that's what denominations are doing, by under the name of the church.
E-559 Айнан Келин оригинал асл Дарахт, оригинал Руҳ ҳисобланади. Ваҳий Масиҳдан келади, деноминациядан эмас. Масиҳдан! Ўзингизга белгилаб қўйинг.E-559 It's the Bride that's the original Tree, the original Spirit. The revelation comes from Christ, not the denomination. Christ! Notice.
E-560 Деноминация нима қилишга уринади ўзи? Люциферга ўхшаб ўзини кўкларга кўтаришни. Улар ўзларини “Черков, Келин” деб атайдилар. Улар Ваҳий 17да айтилганидай — улар сохта келиндир. Келин устидан, Масиҳнинг кичик подаси устидан кўкларга кўтарилдилар; Люцифер, улар кўтарилишидан олдин, у ўзини семинария маълумотлари ва теологияга жойлаштирди, ваҳий орқали тушиниладиган Илоҳий Ҳақиқатнинг камтар Сўзидан ўзини юқори қўйиб, ўзини иззатлайди. Агарда сен уларнинг гуруҳига тегишли бўлмасанг, унда сени супуриб ташлайди.E-560 What's the denomination trying to do? Exalt itself, like Lucifer. They so-call themselves "the Church, the Bride." Which, they are in Revelation 17, as is spoke of, the false bride. Above Christ's little flock, the Bride; Lucifer thinks and exalts himself above the humble Word of God's Truth by the knowledge of the revelation, and has placed himself by a seminary education and theology until they have got themselves up. And if you don't belong in their group, then you are a out-wash.
E-561 Люциферга ўхшаб, у бошда нима қилган бўлсин ва у одамларга айнан шундай дейди, ўшанда Ҳавога айтганидай: “Албатта, Худо бизларни қабул қилади! Биз камбағалларни боқаяпмиз”. Бу яхши. “Шак-шубҳасиз, У бизларни қабул қилади. Бизлар — кучли деноминация. Бизлар — ажойиб черков. Бўлмасамчи, бизларнинг улкан биноларимизга қаранг! Бизларни катта аъзолигимизга қаранг. Биз миллионлармиз. Албатта-да, Худо бундай катта гуруҳни рад этмайди”.E-561 Like Lucifer did in the beginning, say to the people just exactly what Lucifer said to Eve, "Surely God will receive us! We feed the poor." That's good. "Surely He will receive us. We are a great denominational. We are a beautiful church. Why, look at our great buildings! Look at our great membership. We stand in the millions. Surely God will not turn that group down."
E-562 Қобил ҳам худди шу нарсани қилди — ўзи ишлов берган, ағдарган, меҳнат қилган ерида яхши меваларни етиштирди, ўстирди ва келтирди, ва қўзининг камтаргина қонини рад этди.E-562 The same thing that Cain did, brought in the pretty fruits from the ground that he had tilled, and toiled, and worked, and brought in the fruits, and rejected the humble blood of the lamb.
E-563 Худойим, раҳминг келсин, одамлар тағин ўйламасинлар, мен буни ниманидир, қандайдир шахсий тушунчани ёки яна ниманидир олқишлаш учун айтмаяпман. Мен сизларга бор-йўғи, фақат Ҳақиқатни айтаяпман. Наҳотки сиз уларни нима қилаётганини кўрмаяпсиз? Кўряпсизми? Мен буни баланд қилиб ва кескин айтаяпман, бироқ михни охиргача қоқиш керак ва букиш керак ундан фойда бўлиши учун (тушуняпсизми?), токи сиз буни кўрмагунингизча.E-563 God have mercy, that men and women will not think I'm saying this to exalt something, or some personal revelation or something. I'm only telling you the Truth. Can't you see what they're doing? See? I speak it loud and harsh, but you got to drive a nail till it clinches, if it's going to do any good, see, till you'll see it. See?
E-564 Мана шунақа, одамларга айтадилар: “Бўлмасамчи! Сен бизларнинг шунча вақтдан бери турган буюк католик черковимиз ҳақида, бизнинг буюк методистлар ва бизнинг... Бизларнинг ота-боболаримизга қара!” Кўряпсизми? Аммо улар Раббийнинг Сўзини буздилар. Момо Ҳаво ҳам Худоники эди, Уникилардан бири эди, у Одам Атодан (иккинчи даражали) қўшимча маҳсулот эди; Ва у Худо Каломининг битта Сўзга шубҳаланганида шуни ўзи етарли бўлди.E-564 Now, saying to the people, "Surely! You mean to tell me that our great Catholic church, that stood all this time, our great Methodist, and all? Look at our forefathers!" See? But they broke the Word of the Lord. And Eve was God's, one of His, and he… she was a by-product of Adam; and because she doubted one Word of God's Word, it did it.
E-565 Мана бугун ҳам Люцифер бу ерда ўз ишини устида. Шундай, эсингизда бўлсин, дажжол — бу коммунизм эмас. Дажжол ҳақиқатга шунчалик яқинки, иложини топсалар, ҳатто танланган кишиларни ҳам йўлдан оздирадилар, — деди Исо Матто 24да, — “агар иложини топсалар, ҳатто Танланганларни ҳам”. Люцифер ўз сафсаталари билан Худо Каломини чегаралаб, одамда Худо билан бирликни яна ва яна бузади. Буни у тўғри деб ўйлайди ва бу билан у Худо Каломини бузади.E-565 And here is Lucifer at his job again, today. And, remember, the antichrist is not communism. The antichrist is so close like the real thing, till, "It'd deceive the very Elected if it was possible," Jesus said, Matthew 24, "the Elected if it was possible." Lucifer, again, Lucifer again is breaking God's unity in man, by his—his limiting the Word of God to his reasonings. What he thinks that's right, and what he thinks, he breaks the Word of God.
E-566 Шу нарсани у Исо вақтида ҳам қилди. Исо эса: “Сиз ўз урф-одатларингиз билан Худо Каломи қудратини бекор қиласиз”.E-566 And the same thing he did in the days of Jesus. And Jesus said, "You, by your traditions, has made the Word of God of no effect."
E-567 Деноминациялар ҳам ўз ташкилий интеллектуал фикрлари билан Худо Каломининг одамларга таъсирини йўқотдилар. Бу аниқ. Улар шундай Уни тушунолмайдилар. Кейин улар: “Муқаддас Китобнинг Худоси қани ўзи?” — дейдилар. У шу ерни ўзида. Уни Ўзи Муқаддас Китоб, мана У Ким.E-567 And the denominations, by their organized intellectual reasonings, has made God's Word of no effect upon the people. That's right. They just can't see It. Then they say, "Where is the God of the Bible?" He's right here. He's the Bible, that's what He is.
E-568 Эътиборингизни қаратинг. Люцифер ҳийла қилишга ўтади, Адан боғида қилганига ўхшаб, ўз қудрати ва кўкларга кўтаришлари ваъдалари билан васвасага солиб, Худо билан одамни бирлигига путур етказади. “Бўлмасам-чи, агар биз билан бўлсанг епископ бўлишинг мумкин. Сен вилоят пресвитери бўлишиг мумкин. Сенга нима керак бунақа нарсага қизиқишинг?” Қаранглар, бу элликчилар, католик ва ҳоказоларда шундай. Кўряпсизми? Инсонга Сўздан ва Худонинг ваъдасидан ташқарида куч олиши ҳақида кўплаб ёлғон ваъдалар беради. Муқаддас Руҳ сизга тушганида сиз куч оласиз, лекин епископ ёки нозир, ёки яна кимлардир бўлганингизда эмас. Тушуняпсизми? Аммо Люцифер яна ўзининг иши билан машғул.E-568 Notice, now, Lucifer comes in the cunningness, and breaks the unity of God to man, just like he did in Eden, by great temptations of promises of self-power and exaltations. "Why, you might become a bishop if you'll just stay with us. You might come a district presbyter. Why would you go to something like That?" See, that's Pentecostal, the Catholic, and so forth; see, a great false promise, to men, to receive power outside the Word and promise of God. You receive Power when the Holy Ghost is come upon you, not when you become a bishop, or a deacon, or whatever he was. See? But Lucifer is at his job again.
E-569 Бу черков буни тушуняптими? Қўлларингизни кўтаринглар, мен кўришим учун. [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Яхши, унда мен бунга узоқ тўхталмайман.
...дан оғиб... Худо Каломига қарши борадилар! Кўряпсизми?
E-569 Does this church understand that? Raise your hand so I'll see that. [Congregation says, "Amen."—Ed.] All right, I won't stay with it any longer, then.
Breaking from, apart from the Word of God! See?
E-570 У Никейда, Римда ҳам худди шу нарсани қилди. Константин уларга нима берганини биласизми сиз? Сиз Черков Даврларини ўтдингизлар. Уларда Масиҳдан бошқа ҳеч нарса йўқ эди. Улар эски кичкина уйларда, ҳамма жойда, қаер тўғри келса, тош ерларда ўтирар эдилар. Сиз буни биласиз, агар Никей Кенгаши ва Никей олди Кенгаши тўғрисида, Никей Оқсоқоллари ва бошқалар, черков тарихини ўқиган бўлсангизлар. Уларни ҳеч нимаси йўқ эди. Бироқ уларда мана шу кенгашни ўтказдилар ва Христианликка Рим мажусийлигидан баъзи бир нарсаларни ва тақводор одамлар ва оқсоқолларни ва бошқаларни, папаларни ва бу ҳамма бемаъни нарсаларни киритдилар, шунда Константин уларга нима берди? Менга бирон бир теолог жавоб берсин. [Бранхам ака беш марта кафедрани қоқди.—Таҳр.] У уларга мулк, мол-мулк берди. У уларга озодлик ва барча истаган нарсасини берди.E-570 He did the same at Nicaea, Rome. You know what Constantine give them? You went through the Church Ages. He give… They didn't have nothing, but just Christ. And they set in little old buildings anywhere they could, on hard rock floor. You know that, if you've took the Nicaea Council and the Pre-Nicaea Council and Nicaea Fathers, and so forth, and the history of the church. They had nothing. But when they had this council and inducted some of the Roman paganism into Christianity, and put holy men and bishops, and so forth, and popes, and all this kind of nonsense, what did Constantine give them? I ask any theologian to tell me. He gave them property. He give them freedom and all that they wanted.
E-571 Шундай кейин улар Худо Каломини инсоний донолик ва маданиятга алмашдилар! Шунда Люцифер Адан боғида нима қилган бўлса, худди шу ишини қилди ва улар ўша заҳоти ўлдилар. Элликчилар Черкови Римда, Никейда ўлди, аммо охирги кунларда Келин Дарахтида тирилиши керак.E-571 And they swapped the Word of God for the wisdom and culture of man! And that's the same thing Lucifer did then, he did in the garden of Eden, and they died right there. The pentecostal Church died at Nicaea, Rome, but to be resurrected in the Bride Tree in the last days.
E-572 Эътибор беринг, Люцифер, Худо Каломига тескари равишда, ўшанда қилгандай, шумлик ва васвасалар билан келади, ҳокимликни беришининг ёлғон ваъдалари билан.... У Римда, Никейда ҳам худди шу нарсани қилди. У бугун ҳам Бутун Дунё Экуменик Кенгаши олдида худди шу нарсани қилаяпти.E-572 Notice, Lucifer comes in, cunning, like he did then, and by temptations and false promises, of power outside, apart from the Word of God. He did the same at Nicaea, Rome. He's doing the same today at the World Council of Ecumenical churches.
E-573 “Келинглар, ҳаммамиз бирлашамиз”, — дейди папа. “Барча экуменик биродарлар мен билан бирлашишларини хоҳлайман. Биз — бирмиз”. Ҳаммаси тўғри, ташкилотларингизда сизлар бирсиз. Лекин бу Масиҳнинг Келинига ҳеч қандай алоқаси йўқ, биродар, ҳеч қанақа. Сиз ҳеч қачон бунақанги нарсалар билан Унинг номини булғай олмайсиз.E-573 "Let's all unite together," the pope says. "I want all my ecumenical brethren out there to unite with me. We are one." That's right, in organizations you are one. But that has nothing to do with the Bride of Christ; not a thing, brother. You'll never wash Her in anything like that.
E-574 Мана шунақа, охирги кунларда Келин Дарахти вақтида, Худонинг фарзандларида худди ўша аввалги Имон тикланиши ваъда берилган. Малаки Китоби 4-бобида Худо: “Мана, Мен, Эгангизнинг улуғ ва даҳшатли куни келишидан олдин, олдингизга Илёс пайғамбарни юбораман, ва у фарзандлар Имонини тиклайди”, — деди. Мана шунақа, бу Илёснинг биринчи келиши эмас эди. Йўқ, йўқ.E-574 Now it is promised, in the last days, that the original Faith in the same, to be restored to the children of God at the time of the Bride Tree. Malachi 4, God said, "Before the world burns up with fire, behold I send to you Elijah the prophet, and he will restore the Faith of the children." Now, that wasn't the first Elijah that come. No, no.
E-575 Шундай қилиб, биз бу ерда Илёснинг ёпинчиғи ва чакмони ҳақида, шунга ўхшаган нарсалар тўғрисида ўқитмаяпмиз. Биз фақат Худо Каломини ўргатамиз. Тушуняпсизми? Айнан шундай деб У айтган ҳам. Кўряпсизми, бизларда Илёс бунақа — Илёс унақа деган ҳар турли арзимас гаплар бор. Бу...бу... Биз буни биламиз. Бу... Мен бу ҳақида гапирмаяпман, руҳан фикрлайдиганлар буни тушунади. Кўряпсиз, кеч бўлди...шундайга ҳам чўзиб юбордик, албатта, мана шу тасмага сиғдиролмайман.
Мана шунақа, охирги кунларда ваъда берилган. Агар...
E-575 Now, we don't teach here Elijah's mantel and Elijah's blankets, and all those things like that. We just teach the Word of God. See? That's what He said. See, we got all kind of a Elijah this and Elijah that, which is nonsense. That's—that's… We know that. That's, I'm not talking about that, and you that's spiritual-minded understand. See, as the late, hour is getting late, and can't put it all on this tape, of course.
Now, the promise in the last days. Now if…
E-576 Матто баён этган Хушхабарда Исо айтган, 11-чи ёки 6-бобда бўлса керак...ёки 6-боб ва 11-чи... Йўқ, бу 11-бобда ва тахминан 6-оят. Яҳё у ёққа шогирдларини кўриб келишга юборганида, ҳақиқатдан ҳам Исо Ўшами деб, Исо бундай деди: “Кимни кўргани бордингизлар? Шамолда ҳилпираб турган қамишними? Нафис кийинган одамними?” “Ёки бўлмаса, пайғамбарни кўргани бордингизми?” — деди У. “Пайғамбарданда улуғроғини”, — деди У. Яхё пайғамбардан улуғ эди, у Янги Аҳднинг элчиси эди. Ва У яна: “Агар бу башоратларга ишонишни истасангизлар, бу ўша, пайғамбарлар у ҳақида: “Мана, Мен Ўз элчимни юборяпман. У Мен учун йўл ҳозирлайди”, — деб айтган”, — деди.E-576 Jesus said, in—in Matthew, I believe, the 11th chapter or the 6th chapter, and the 11th… No, it's the 11th chapter and about the 6th verse. When John sent his disciples over there to see if He really was the One, Jesus said, "Who did you go out to see? A—a—a wind… a reed that's shaken by the winds? Did you go out to see such-and-such?" He said, "Or did you go to see a prophet?" He said, "More than a prophet." John was more than a prophet; he was the messenger of the Covenant. And He said, "If you can receive it, this is he which is spoke of by the prophets, 'I'll send My messenger before My face.'"
E-577 Шундай, бу пайғамбар Малаки Китобининг 4-бобида эмас, 3-бобида. Чунки Илёснинг Малаки 4да келишида ер ёниб кул бўлиши ва солиҳлар Мингйиллик Шоҳликда нопокларнинг кулини босиб юришлари керак. Тушуняпсизми? Шундай қилиб, бу у эмас. Кўряпсизми?E-577 Now, that's in Malachi 3, not Malachi 4. Cause, the Elisha that was to come in Malachi 4, the earth was to be burnt with a fervent heat, and the righteous was to walk out in the Millennium upon the ashes of the wicked. See? So it is not that one. See?
E-578 Энди биз ушбу ваъданинг бажарилишини кўраяпмиз. Масиҳ, ҳақиқий Бошчилик Ўзининг Келинига келади, дастлаб нима қилган бўлса, худди шу ишларни қилади ва Уни тайёрлайди ва Ўз Каломини, Юҳанно 14:12да аввал қандай бажарган бўлса: “Менга ишонган, Мен қилган ишларни у ҳам қилади”, — шундай бажаради. Шунда Бош ва Тана ишларда ҳам, аломатларда ҳам, Ҳаётда ҳам бир бутун бўлади — Худонинг Ўзи томонидан охирги кунлар учун ваъда этилган Сўзи орқали тасдиқланади. У буни охирги кунларга ваъда берди. Мана шунақа, агар сиз руҳан фикр юритадиган одам бўлсангиз, сиз буни англаб оласиз.E-578 Now we see the promise being fulfilled. Christ, the true Headship going in, coming in His Bride, doing the same works that He did at the beginning, and making ready and fulfilling His Word as He did, at first, in John 14:12, "He that believeth on Me the works that I do shall he do also." Then, the Head and the Body are becoming One, in works and in sign and in Life, vindicated by God Hisself through His promised Word for the last days. He promised this in the last days. Now, if you're spiritual, you'll catch it.
E-579 Шунда биз кўрамизки, Никоҳ зиёфати яқин қолган. [Синодал тарж. “Кечлик”.—Тарж.] Шундай экан, агар мен сизларни бошқа кўрмасам, ёдингизда бўлсин, Никоҳ Зиёфати энди яқин. Ва шунда, ваъдага кўра Шоҳлик ҳадемай келади, буюк Мингйиллик, Черковнинг кўтарилиши ва нопокларнинг йўқ қилиниши юз беради. Бу дунёнинг барча расволиги ва гуноҳларини йўқотиш ва уни яна эритиб юбориш ва келгуси вақтлар учун янги ёрқин Мингйилликни келтириш учун Ер Олтинчи Муҳр остида вулқонлар билан тозаланади.E-579 Then, we can see that the Marriage Supper is at hand. Now, if I never see you again, remember, the Marriage Supper is at hand. And then the Kingdom according to the promise is ready to be issued in, the great Millennium, the taking up of the Church, and the destroying of the wicked. And the world, under the Sixth Seal, to be purified by volcanic, to take all the corruption and sin of the world and to mold her out again, and bring forth a bright new Millennium for the age that is to come.
E-580 Қачонки бизлар буни ҳаммасини, буюк уч ёқлама очиқликни кўрамиз: Худо Масиҳда; Масиҳ Черковда; келаётган Шоҳликни. Одам Ато билан Момо Ҳаво, Масиҳ ҳамда Унинг Келини рамзини ифодалаб, қутқарилдилар ва Адан Боғига қайтарилдилар ва шунда Унинг ваъдаси бўйича Шоҳлик тикланади. Худога ҳамдлар бўлсин! Энди уч ёқлама сир-синоатнинг очилиши орқали ва Унинг шахсан исботланган азалдан бор бўлган Каломининг Бошчилиги орқали.E-580 When, we see all these, great threefold revelation: God in Christ; Christ in the Church; the Kingdom coming. Adam and Eve redeemed back to the garden of Eden, in the representation of Christ and His Bride, and then the Kingdom is going to be restored according to His promise. Praise be to God! Now, by the revelation of the threefold mystery, the secret, and by the personal vindicated Word by His original Headship!
E-581 “Ажойиб, Худога шукур, биз олқишлаймиз, Ҳаллелуйя, биз куйлаймиз”, — дейиш керак эмас. Бу... бу бундай эмас. Мен миссионерман. Мен дунёни етти марта айланиб чиқдим. Тушуняпсизми? Мен ваҳшийларни, шайтон малайларини ва шунга ўхшашларни, қандай улар куйлашларини, қандай қичқиришларини кўрдим. Мен ҳар турли танавий намоён бўлишларни кўрдим. Булар танавийдир.E-581 Not say, "Well, glory to God, we shout; hallelujah, we sing." That, that ain't it. I'm a missionary. I've been seven times, practically, over the world. See? I've seen heathens, devils, and everything else, dance and shout. I've seen all kinds of fleshly manifestations. That's carnal.
E-582 Лекин мен Масиҳнинг Бошчилиги тўғрисида айтаяпман. Эътибор қилинг, азалдан бор бўлган Бошчиликнинг шахсан тасдиғини олиб, биз иблиснинг саволига бериладиган жавобга эгамиз. Омин! [Бранхам ака бир бор қарсак чалади.—Таҳр.] Ҳамдлар бўлсин! Бизларда иблиснинг саволига жавоб бор. У, Масиҳ тирилди ва баҳони тўлади ва Бошчиликни ўрнатаяпти... аниқроғи, Танани.E-582 But I'm talking about the Headship of Christ. Notice, being personally identified by the original Headship, we have the answer to the devil's question. Amen! Glory! We have the answer to the devil's question. He, Christ, is risen and has paid the price, and raising up the Head… or the Body.
E-583 Иблис бунга тоқат қилолмайди. Мана нима учун ушбу экуменик шоҳликлар тузилади. Мана нима учун уларнинг ҳаммаси ҳозир шу ишга қўшилмоқдалар. Мана нима учун иблис бўкирмоқда ва додламоқда. Унинг қаҳр-ғазаби... унинг режалари Унинг Танаси устидан Бошчилик қилаётган, қайта турган, тирилган Масиҳ томонидан очилган эди. [Йиғилиш жуда хурсанд бўлаяпди—Таҳр] Ҳамдлар бўлсин!E-583 The devil can't stand it. That's the reason these ecumenical kingdoms are setting up. That's the reason they're all coming into what they're doing now. The devil, that's the reason he's howling the way he is. His wickedness has been… his scheme has been uncovered by the risen, resurrected Christ in the Headship over His Body. Glory!
E-584 Сиз мени ўзини билмайди, деб ўйлаяпсизми? Йўқ! [Бранхам ака уч марта кафедрани қоқди.—Таҳр.] Бизда иблисга айтадиган жавобимиз бор. “Энди яшаётган мен эмас, балки менинг ичимда Масиҳ яшаяпти”. Буни мен ўйлаб топмадим, бу Унинг Қудрати. Мен ўйлаб чиқармадим, бу Унинг Каломи. У буни ваъда берди ва мана у, марҳамат. У шундай бўлади деди ва мана шундай бўлди ҳам. Бизларда унга берадиган жавоб бор.E-584 You think I'm beside myself? I'm not. We've got the devil's answer. "Not me that liveth, but Christ the Word living in me." It's not my idea; it's His Power. Not my idea; it's His Word. He promised it; here it is. He said it would be here, and here it is. We got his answer.
E-585 Масиҳ тирилди ва бизнинг қутқарилишимиз учун тўловни тўлади. Худо Масиҳда нимани намоён қилган бўлса, ўшани У, Қондан Ҳаёт чиқа олиши ва тана сотиб олина олиши (қутқарилиши), бу сотиб олинган танада Худо Ўз Каломини бугунги кунга, худди ўша кунда У намоён қилганидай намоён қила олиши учун У бу танага берди. О! Шон-шараф!E-585 Christ is risen and has paid the price for our redemption. What God in Christ manifested, He gave that flesh, that and Blood; that in the Blood might come the Life, and the flesh be redeemed, that—that God in this redeemed flesh could manifest His Word for the day as He did in that day. Whew! Glory!
E-586 Сиз тушуняпсизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Эҳ, мана буниси қойил! Қачон мен тўхтай оламан? Қаранглар. [“Давом эттир”]E-586 You see it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Oh, my! When can I stop? Notice it. ["Go on!"]
E-587 Демак, биз Худо Ҳузурида оқланган ҳолда турибмиз. Худди ваннадаги оқартиргичга тушган сиёҳ томчисидай, сиз энди бу сиёҳ доғини ҳеч қачон тополмайсиз. У йўқ бўлди. У ҳеч қачон яна пайдо бўлмайди. Ва киши ҳақиқатан қутқарилган (Буни кўраётган ва Буни Буни эшитаётган ўша тақдир қилиб танланган Уруғ), унинг гуноҳлари йўқотилди. Улар йўқ бўлди. Улар ажратилган. Улар Исо Масиҳнинг Қонига тушди ва бу энди ҳеч қачон эсланмайди. Худо буни унутади. Ва улар Худо Ҳузурида Худонинг ўғли, қизидай турадилар. Омин ва яна Омин! “Энди бизлар Худонинг ўғилларимиз”. Бўламиз эмас, бизлар шундаймиз! Энди биз қутқарилганмиз.E-587 Then, we stand justified in the Presence of God. As a drop of ink dropping into a—a—a tub full of bleach, you'll never find the stain of the ink no more. It went somewhere. It'll never come back again. And when man is truly redeemed, that predestinated Seed that sees It and accepts It, his sins are demolished. It's gone. It's separated. It's dropped into the ink of the—of the Blood of Jesus Christ, and it's never to be remembered. God forgets it. And he stands as a son and daughter of God, in the Presence of God. Amen and amen! "Now we are the sons of God." Not we will be; we are! Now we are redeemed.
E-588 Бизларда иблисга жавобимиз бор. Худо Ўзини исботлади. Худо Ўзини мана шу кунга берилган Ўз ваъдаларида исботлайди. Ҳаллелуйя! Бошчилик шу ерда. Омин! Масиҳ, тирилган Раббий ҳар доим У қандай бўлган бўлса, бу ерда ҳам худди ўша Ўзининг тирилиши қудратида Ўзини намоён қилади. Мана иблисга жавоб.E-588 We have Satan's answer. God has vindicated Himself. God proves Himself, to His promise in this day. Hallelujah! The Headship is here. Amen! Christ, the risen Lord, is here in the same Power of His resurrection that He ever was, manifesting Himself. There's the devil's answer.
E-589 Мана нима учун шу кунларда мана шу ерда ўтирган одам беҳуш йиқилган эди, бизлар: “Ҳаёт, орқага қайт!” — дея олдик. Чунки Муқаддас Руҳ шундай деди.E-589 That's the reason when this man sitting here, dropped dead the other day, sitting here, we could say, "Come back, life!" Cause, the Holy Spirit said so.
E-590 Мана нима учун У Мексикада ўша ўн беш соатга яқин ўлик ҳолатда бўлган чақалоқ билан буни қилди У. Ваҳий келганида У деди: “Уни ҳаётга қайтар”, — деди. Шунда: “Бола тирилсин”, — дедим. Ва ўша бола, қайсигаки шифокорлар ўлими ҳақида гувоҳнома ёзган эдилар, ўша куни эрталаб соат тўққизда ўлган эди, кечқурун соат ўн бирда яна ҳаётга қайтди ва у бугун ҳам тирик.E-590 That's why it could do to that little baby yonder in Mexico, had been dead for about fifteen hours, when the vision come and said, "Call it back to," death, "life." And said, "Let the little baby live." And the baby that the doctors wrote a statement, died at nine o'clock that morning, and eleven o'clock that night come back to life; is living today.
E-591 Нима бу? Бу инсоний нарса эмас. Бош билан Тана бир бутун бўлди. Бу Ўз халқида намоён бўлган Худо. Мана шу сабабдан эр билан хотин бошқа энди иккита эмас; улар битта. Худо билан Унинг Черкови битта. “Сизлардаги Масиҳ”, Худонинг буюк ваҳийси. Худога Шукур! Ҳаттоки Унинг Исмини олганмиз, Унинг Исми — Исо, Мойланган. У Исо деб номланган, чунки У Мойланган. Бу Масиҳнинг мойланган Танаси, худди Ўша тана каби Худони намоён қилади, ифодалайди. Ўша Тана эса буни барчасини...бу таналар, ва улар орқали Худо Шоҳлик сари интилиб, Ўзининг уч ёқлама намоён бўлишини амалга оширмоқда. Тирилди, баҳосини тўлади! Бизлар сотиб олинганмиз. Худо буни исботлади, тасдиқлади. Кўряпсизми?E-591 What is it? Not them people. The Headship and the Body has become one unit. It's God manifested in His people. That's the reason the husband and wife is no longer twain; they're one. God and His Church is one, "Christ in you," God's great revelation. Glory to God! Even bearing His Name; His Name is Jesus, the Anointed. The reason He is called Jesus, He is the Anointed. It's the anointed Body of Christ, proving, manifested God like That body did. And That body redeemed every of this, these bodies, and through there God works His threefold manifestation, going to the Kingdom. Risen, paid the price! We're redeemed. God has proved it, vindicated it. See?
E-592 Шунда бизлар Масиҳда оқланган ҳолда Унинг олдида турибмиз. Чунки У суд ҳукмини чиқаролмайди, негаки, мен ўзим унинг бир қисми бўлган ўша Танани У аллақачон ҳукм қилган. Нима... Қандай қилиб мен Унинг бир қисми ҳисобланаман? Мана У, У менда. “Агар сиз Менда ва Менинг Сўзим сизда бўлса, унда нима десангиз... Отамдан Менинг Номимдан нимаики сўрасангиз, сизга берилади”, — чунки У у ерда. Оқланган! Худога Шукур!E-592 And we stand justified in Christ, before Him. Because, He cannot pass judgment, for He's already judged that Body, in which I am a part of. What, how am I a part of it? Here It is; It's in me. "If My… ye abide in Me, and My Words in you, then what you say… Ask the Father anything in My Name, it'll be done, because It's there." Justified! Glory to God!
E-593 О-о, шундай қилсакки, дунё буни тушунса эди! Нима учун? Мана марҳамат сизга. Бу Масиҳнинг тирик Танаси, Қайсики нажот топган ҳолида, сотиб олинган бўлиб турибди. Қутқарилган!E-593 Oh, if I could get the world to see that! Why? There you are. There is the Body of Christ living, standing redeemed. Redeemed! Oh, my!
E-594 Унинг назарида оқланган ҳолда! Биз нима учун оқланганмиз? Биз Унинг ғалабасидирмиз. Черков — бу Унинг ғалабаси. Бизлар Унинг ғалабасини кўрсатиб, ушбу охирги кунларда мана шу шонли Хушхабар билан чиқамиз. У мана шу мақсадда ўлди, бизлар — Унинг ғалабасининг исботи. Омин! Бизлар Уни тушганини ва Черкови аро яшашини кўрганимизда — бу Унинг ғалабаси бўлади. Бу Уни қабрда ушлаб туролмаганини кўрсатади ва худди шундай у бизларни ҳам ушлаб туролмайди. Рост. У...?... Бизлар энди потенциал ҳолатда тирилдик, чунки биз ўликлардан, Унинг Сўзига ишонмасликдан, деноминация таълимотларидан — кеча, бугун ва абадий Ўша, Унинг Ўзи бўлган, бизлар орқали ишлаб, Ўзини ифодалаб келаётган абадий Худонинг абадий Сўзига тирилдик.E-594 Justified in His sight! Why are we justified? We are His victory. The Church is His victory. We come forth in this last days with this glorious Gospel, showing His victory. He died for this purpose, and we are proof of His victory. Amen! When we see Him coming down and living among the Church, that's His victory. Shows that he couldn't keep Him in the grave, neither can they keep us. That's right. We're bound to rise. And we're already, potentially, arised, because we've raised from dead, unbelief in His Word, from denomination creeds, to an Eternal Word of the Eternal God; which is Him, Hisself, working through us, manifesting Himself that He is the same yesterday, today, and forever.
E-595 Шундан кейин Калом Бошдан Танага қараб сурилди. Нима бу? Худди ўша Сўз. Ҳеч нарса қўшиш ёки Ундан олиш мумкин эмас. Шунинг учун, худди ўша Сўз, ўша Куннинг яқинлашгани сайин, улар битта эканлигини тасдиқлаган ҳолда, Бошдан Танага қараб туша бошлайди, тўппа-тўғри Танага. Улар — Эр ва Хотин. Улар — Танаси Унинг Танасидан, Сўзи Унинг Сўзидан, Ҳаёти Унинг Ҳаётидан, Руҳи Унинг Руҳидан. Тушуняпсизларми? Омин! Сиз буни қаердан биласиз? Худди шу гувоҳликни, худди ўша мевани, худди ўша Сўзни келтиради (кўряпсизми?), Масиҳни намоён қилади: худди ўша Ҳаётни, худди ўша Худони, Ўша Руҳни, худди ўша Каломни, худди ўша Китобни! Омин! Худди ўша аломатлар: “Мен нима қилган бўлсам, сизлар ҳам қиласизлар”. О-о, Ҳаллелуйя!E-595 And then the Word moves on down into the Body, from the Head. What is it? This same Word. Nothing can be added or taken from It. So that same Word moves from the Head, as the Day comes close, down into the Body, down into the Body, vindicating that they are One. They are Husband and Wife. They're flesh of His flesh, Word of His Word; Life of His Life, Spirit of His Spirit. See? Amen! How do you know it? Bears the same record, same fruit, same Word. See, manifests Christ; same Life, same God, same Spirit, same Word, same Book! Amen! Same signs, "Things that I do shall you also." Oh, hallelujah! My!
E-596 E-596 Notice, the vindicated Word in His Body is His very victory and the reason of His death. See, the death, not in the Spirit; when He died, He only died in the flesh. His Spirit went to hell and preached to the souls in prison. That right? His flesh, only, died, then He raised it up again and quickened it. Quicken means "made alive," His flesh, which was His body. And that's the Word. It's been laying dead for years, but It gradually begin to come in the reformation, and now She is standing upon Her feet!
E-597 Эҳ, афсуски Ҳизқиёлга қайтишга ва сизга “қуриган суяклар” мисолида кўрсатишга вақт йўқ. “Эй, инсон, бу суяклар тирилиши мумкинми?” — деди У.
Сўнгра У: “Башорат қил”, — деди.
E-597 Oh, how I wish I had time to go back into Ezekiel, and pull out them "dry bones," and show you. He said, "Can these bones live again?"
He said, "Prophesy!"
E-598 Башорат қандай келиши мумкин? Фақат пайғамбар орқали. Бу Раббийнинг Сўзи. “Эй қуриган суяклар, Эгамизнинг Сўзини эшитинг!” Ва шунда суяклар паю-мушаклар билан қопланди, сўнг устиларига тери тортилди ва улардан буюк бир оломон кўтарилди ва Сион томон юра бошлади. Худога шукур! Бу У. Бу У — ғалаба.
Худонинг нажот топганлари Сионга қувониб келадилар,
Унинг муқаддас тоғларида ҳеч нарса зарар етказмайди ва бузмайди.
E-598 How can prophecy come? Only through the prophet. It's the Word of the Lord. "Hear ye, dry bones, the Word of the Lord!" And sinews, skin come upon them, and they stood up a mighty army, and begin to march towards Zion. Glory to God! That's Him. That's Him, the victory.
The ransomed of the Lord shall come to Zion then with joy,
All His holy mountains, nothing hurt or shall destroy. Yeah.
E-599 У Ўзини исботлаганида, Ўзининг тирилган Ҳаётини тасдиқлайди. У, Келин қолганларга боғлиқ эмас. У — мустақил Аёл, қолган барчасидан фарқ қиладиган, покланган улкан қуш. Бу ҳақида Каломда нима дейилганини биласиз: “Буюк покланган (қон сепилган) қуш”. Лекин У Унинг Исмига эга, У Унинг Ҳаётига эга. Унинг Ҳаётига эга. Зеро...E-599 He proves His resurrection Life then as He a vindicates Himself. She, the Bride, is independent from all others. She's an independent Woman, a great speckled bird that's different from all others. You remember the Bible on that, "The great speckled bird." But, She had His Name, She had His Life. For the…
E-600 Улар қушга қандай қилиб қон сепгандилар? Уларнинг иккиси ҳам оппоқ эдилар, ундан кейин эса битта қушни бошини узгандилар ва унинг қонини бошқасига сепгандилар. Мана шу бошқа қуш қип-қизил қонга беланган ва мана шундай қилиб қанот қоқар эди ва қон ерга сепилганича: “Муқаддас, муқаддас, муқаддас”, — деб қичқирар эди.E-600 How did they speckle the bird? They were both white, and then they pulled the head off of one bird and drained the blood out upon the other bird. And the other bird was speckled with the red blood, and it flopped its wings like this, and the blood cried, "holy, holy, holy," as it bathed the ground.
E-601 Шундай қилиб Масиҳ, ўлган Эр, Ўзининг Қонини, Ўзининг Ҳаётидаги Ўзининг Қонини бизларга, сепган...Унинг Қонини олиб бораётиб: “Муқаддас, муқаддас, муқаддас Раббийга!”, — деб хитоб қилганича, Унинг Қони бизларда. Бу антиқа қуш. Шак-шубҳасиз. Аммо У, Келин, У орқали тасдиқланган ва У қолганларга боғлиқлиги йўқ. “Токи сиз иккингиз тирик экансизлар, фақат унга ёпишиб ол”. Фақат Уни тут, Сўзни — ҳеч қандай...ҳеч қанақа зино, ҳеч қанақа деноминация белгилари, ҳеч қанақа таълимот белгилари, умуман ҳеч қандай зинокорлик. Сўз ва фақат биргина Сўз!E-601 So Christ, the dead Mate, put His Blood, His Blood from His Life, into us; sprink-… carrying His Blood, crying, "Holy, holy, holy, unto the Lord!" It's an odd-looking bird. Sure, it is. But She, the Bride, is—is identified by Him, and She is independent from all others. "Keep thee only unto her as long as you both live. Keep thee only to Him, the Word," no, no adultery, not one sign of denomination, not one sign of creed, no adultery at all. The Word, and Him alone!
E-602 Эдди Пруит: “Мен Масиҳ қоясида турибман, қолган пойдеворлар нуқул қум”, — деган эди.E-602 "On Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sands," said Eddie Perronet. Uh-huh.
E-603 Мана У, Масиҳ, Сўз! У Калом эди; У Каломдир. Черков ҳам У орқали Унинг бир қисми бўлиб, ва бу яна Калом бўлади. Шахсан У томонидан тасдиқланиб, фақат Унинг мулки! Унинг мулки, фақат Уники! Келин У томонидан сотиб олинган, У орқали, У учун ва фақат Унинг учун қутқарилган. Бу рост. Демак, ўша, иблис нимадан увиллаши, ана шу очилаяпти.E-603 That's it, Christ, the Word! He was the Word; He is the Word. And the Church becomes the Word, by Him making Her a part of Him, and that's the Word again. Personally identified by Him, His property alone! His property alone! She is redeemed by Him, through Him, for Him, and for Him alone. That's right. Then, what the devil is howling about, that it's being revealed.
E-604 Биз хавфли вақтда яшамоқдамиз. Ёзув айтади, қачонки булар юз бера бошлаганида, “бошқа энди вақт бўлмайди”. Мана шу нарсаларни намоён бўлишини кўрганимизда, у йўқолади. (Ваҳий 10:6.—Тарж.)E-604 We're in a dangerous time. Remember, the Scripture says, when these things begin to happen, "time is no more." She is fading away, when we see the manifestation.
E-605 Ана шунақа кўринишларни кўрганимизда: “Зизилалар”. Сизлар эшитдингизларми, шу кунларда минг одам ўлди? “Айрим жойларда зилзилалар бўлди”.E-605 "Earthquakes." You see them thousand killed the other day? "Earthquakes in divers places."
E-606 “Осмонда даҳшатли ҳодисалар, олов устунлари”, — деб ёзилган, учар тарелкаларга ўхшаган, атрофларда сузадилар. Буни нима эканини улар билмайдилар. Кўряпсизми? Улар ҳеч қандай тасаввурга эга эмаслар.E-606 Said, "Fearful sights in the skies, pillars of fire," like, floating around like flying saucers. They don't know what it is. See? They don't have any idea.
E-607 Сиз эътибор бердингизми, Садўм вайрон бўлиши олдидан у ерга тушган ва у ердаги аҳволни текширган фаришталарга? Буни сиз эслайсизми? [Йиғилиш: “Омин”, — деди.—Таҳр.] У ерга бир гуруҳ тушган эди, улар учта эдилар. Улардан бири Иброҳим билан қолди. Эслайсизми буни? [“Омин”] Улар суд-тергов ишлари учун Осмондан тушган Олов эдилар. Бири...E-607 Did you notice the Angels that come down, investigated Sodom before Sodom was destroyed? You remember that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] There was a bunch of them come down, three of them. One of them stayed with Abraham. You remember that? ["Amen."] They were Lights from Heaven, that came down in the investigating judgment. One's…
E-608 Қаранглар, уларни қаердан топаяпдилар. Уларни Пентагон атрофларида ва шундай жойларда топаяпдилар. Бу — дунёнинг устидан, Садўм устидан ҳукм. Ва Ўша, яна битта вакил, черковлар орасида ҳозир бўладиган Ўша — Ўзини тасдиқлаётган Масиҳнинг Ўзидир. Тушуняпсизми? “Юқоридаги, осмондаги кўриниш ва пастдаги, ердаги аломатлар”. Албатта.E-608 Look where they're all found. Around the Pentagon, and things, they find them. That's the world judgment, Sodom. And there is One represented, will be represented amongst the churches, will be Christ Himself, vindicating Himself. See? "Sights on the… in heavens above, and signs in the earth below." Certainly.
E-609 Тасдиқланганлар! О, бундан иблис додлайди: Ундаги (Келиндаги) Каломнинг ваъдаси Ҳақиқатнинг намойишидан.E-609 Identified! Oh, the devil is howling about this: the manifested Truth of the promise of the Word in Her alone.
E-610 Уларда жавоб йўқ. Исо келган вақтда, нима учун ўша фарзийларда жавоб йўқ эди? “Агар Мен жинларни Худонинг қудрати билан қуваётган бўлсам, унда сизлар кимнинг кучи билан қувиб чиқаряпсизлар?”, — деди Исо. Кўряпсизми? У бир Ўзи турганди.E-610 They don't have the answer. When Jesus come, why didn't those Pharisees? He said, "If I cast out devils by the finger of God, who do you cast them out by?" See? He stood alone.
E-611 Унинг Черкови ҳам бир ўзи туради. У ҳеч нима билан боғланмаган. Лекин У Худо яшаган тана бўлиб, Худо томонидан тасдиқланган эди; Черков ҳам худди шу ишларни бажариб, Унинг Танаси томонидан тасдиқланди. У ҳам (Черков ҳам, Келин ҳам—Тарж.) охирги кунлар учун Унинг ваъда этилган Сўзининг намоён бўлган Ҳақиқати, Унинг Танаси ҳисобланади. Куёвга Келин, ва фақат Келингина содиқ қолади. Мана нима учун иблис бўкиради, мана шу буюк ташкилотлар Уни (Черковни; Келинни—Тарж.) ёпиш, қуршаб олиш учун нимадир тайёрлаяпти. Улар ҳеч қачон буни қилолмайди, У ёпилмайди, балки кўтарилади. У ҳозир, Унга ваъда қилинган, тасдиқланган Сўзнинг қудрати билан тирилди. Омин!E-611 And His Church stands alone. She is not hooked with nothing. But He was identified by God, being the body that God dwelt in; and the Church is identified by His Body, doing the same thing. She is His Body, the manifested Truth of His promised Word for the last days. And She, and She alone, stands by It. That's why the devil is howling, these great organizations, to set up something to close Her up. They'll never do it. She'll be taken up, not closed up. She is now risen, and by the power of the vindicated Word promised to Her. Amen!
E-612 Мана ўша ваъдадан Келин қанчалар тутиб турибди! “У мен учун қайтиб келишини менга айтди. Мен бунга ишонаман”. Кўряпсизми? Ҳа, жаноблар. Унинг Бошини, Унинг Қутқарувчисини, Унинг Эрини, Унинг подшоҳини, Унинг Раббийсини, Унинг Севиклисини, Унинг нажоткорини учратиш учун. Белгиланган учрашув жойида!E-612 How a Bride holds that promise! "He told me He would return after me. I'll believe it." Uh-huh. See? Yes, sir. To meet Her Headship, Her Redeemer, Her Husband, Her King, Her Lord, Her Lover, Her Saviour, in the provided meeting place!
E-613 Улар билан учрашиш учун Унда учрашув жойи бор. Сиз биласиз, У... ҳа, Куёв ҳеч нарсани эътибордан қочирмайди. Унда тасдиқланиш, узук бор. Унда Келин киядиган кийим бор. Тушуняпсизми? Ва Унда Келин билан учрашадиган маълум бир жой бор, яъни ҳавода. Мутлақо ҳаммаси олдиндан кўзда тутилган. Унда энди Никоҳ Зиёфати тайёрланган, меҳмонлар танланган ва таклиф қилинган. Унинг хизматчилари, атрофда барча фаришталар диққат қилиб туришибди. О-о-о-о-о!
Ўша вақт яқин, ширин учрашув вақти яқин
Юқорида, булутлар устида.
У ерда мен сени учратаман, бизни учрашув кутмоқда
Осмондаги ажойиб уйда.
Одамлардан ҳеч бири бунақа қўшиқларни эшитмаган,
Шош-шуҳратини тўлиғича У кўрсатар.
Худо Ўғлининг Ўзи у ерда Бошловчи бўлади (Худонинг тўлиқ намойиши)
Ўша учрашувда юқорида. (О-о, ана бу ажойиб!)
E-613 He's got a place to meet Them. You know, He… Yeah, the Bridegroom, don't leave out nothing. He's got the ring, the identification. He's got the robe that She wears, Her clothing. See? And He's got the provided place to meet Her, that's in the air. Everything has been all provided. He's got the Wedding Supper already set; guests already invited, already chosen. All the Angels are standing around, His servants, at attention. Oh-oh-oh-oh-oh!
Oh, there is going to be a meeting in the air,
In that sweet, sweet by and by;
I'm going to meet you, going to meet you over There
In that Home beyond the sky;
Such singing ever heard, ever heard by mortal ears,
It'll be glorious, I do declare!
And God's Own Son, He will be the leading One, (full manifestation of God,)
At that meeting in the air. Oh, my!
E-614 Энди Унинг тасдиқланишишларига эътибор беринг.
Сиз Мусо деган чақалоқ ҳақида эшитганмисиз,
Қандай Довуд душман билан жангга палахмон билан борди;
Сиз туш кўрган Юсуф хақида эшитганмисиз,
Дониёр хақида ва бошқаларни саноларини куйлаймиз.
О-о, Каломда кўплаб тасдиқланган қахрамонлар мавжуд.
Кун келади, ва ўша одамлар ҳозир бўлишади.
Уларни тезроқ кўришни истайман
Ўша учрашувда юқорида.
Чунки ўша вақт яқин, ширин учрашув вақти яқин
Юқорида, булутлар устида.
У ерда мен сени учратаман, сизларга салом дейман
Осмондаги ажойиб уйда.
Одамлардан ҳеч бири бунақа қўшиқларни эшитмаган,
Шош-шуҳратини тўлиғича У кўрсатар.
Худо Ўғлининг Ўзи у ерда Бошловчи бўлади,
Ўша учрашувда юқорида. (О-о, ана бу ажойиб!)
E-614 Watch His vindications now.
You've heard the—heard the story told of Moses in the bulrush,
You have heard of fearless David and his sling;
You heard the story told of dreaming Joseph,
Of Daniel and the lions we often sing.
Oh, there's many, many others vindicated in the Bible,
How I long to meet them all, I do declare!
By and by the Lord will let us meet them,
At that meeting in the air.
For there's going to be a meeting in the air,
In that sweet, sweet by and by;
And I'm going to meet you, greet you over There
In that Home beyond the sky.
Such singing ever heard, has been heard by mortal ears,
It'll be glorious, I do declare!
And God's Own Son will be that leading One
At that meeting in the air. Oh, my!
E-615 Бу ёқадими сизга? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Энди Унинг уч ёқлама сири ваҳийсининг учта мақсади очилди. У – Бош, яъни Ягона У. Келинг, буни куйлаймиз. Мен энди бошқа ваъз қилолмайман. Мен ўзимни жуда яхши ҳис қилаяпман.
О-о, ўша вақт яқин, ширин учрашув вақти яқин
Юқорида, булутлар устида.
У ерда мен сени учратаман, сизларга салом дейман
Осмондаги ажойиб уйда.
Одамлардан ҳеч бири бунақа қўшиқларни эшитмаган,
Шош-шуҳратини тўлиғича У кўрсатар.
Худо Ўғлининг Ўзи у ерда Бошловчи бўлади,
Ўша учрашувда юқорида.
E-615 Don't you love that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Now the threefold purpose of His great mystery of revelation has been revealed. He is the main One. That's the One. Oh, my! Let's sing it. I just can't preach no more. I feel so good, see.
Oh, there's going to be a meeting in the air,
In the sweet, sweet by and by;
And I'm going to meet you, greet you over There
In that Home beyond the sky;
Such singing ever heard, has been heard by mortal ear,
It'll be glorious, I do declare!
And God's Own Son, He'll be the leading One
At that meeting in the air.
E-616 Сиз ўша ёққа бормоқчимисиз? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Омин! Худонинг марҳамати билан, Худонинг инояти билан! Тушуняпсизми? О-о!
Сиз Мусо деган чақалоқ ҳақида эшитганмисиз,
Қандай Довуд душман билан жангга палахмон билан борди; (уларнинг барчаси-тимсоллар)
Сиз Юсуфнинг туш кўрганлари хақида эшитганмисиз,
Дониёр хақида ва бошқаларни саноларини куйлаймиз.
О-о, Каломда кўплаб (Қайсики Удир) тасдиқланган қахрамонлар мавжуд.
Кун келади, ва ўша одамлар ҳозир бўлишади.
Уларни тезроқ кўришни истайман
Ўша учрашувда юқо-...
E-616 Are you going? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Amen! By the grace of God, by the grace of God! See? Oh, my!
You have heard of little Moses in the bulrush,
You have heard of fearless David and his sling; (them is all types)
You have heard the story told of dreaming Joseph,
And of Daniel and the lions we often sing.
Oh, there's many, many others in the Bible (which is Him),
And I long to meet them all, I do declare!
By and by the Lord will let us meet them
At that meeting in…
E-617 У ерда фақат Битта Бош!
О-о, ўша вақт яқин, ширин учрашув вақти яқин
Юқорида, булутлар устида.
У ерда мен сени учратаман, сизларга салом дейман
Осмондаги ажойиб уйда.
Одамлардан ҳеч бири бунақа қўшиқларни эшитмаган,
Шош-шуҳратини тўлиғича У кўрсатар.
Худо Ўғлининг Ўзи у ерда Бошловчи бўлади,
Ўша учрашувда юқорида.
E-617 But there is one main One!
Oh, there's going to be a meeting in the air,
In the sweet, sweet by and by;
I'm going to meet you, a greet you over There
In that Home beyond the sky;
Such singing ever heard, has been heard by mortal ears,
It'll be glorious, I do declare!
And God's Own Son, He'll be that leading One
At that meeting in the air.
E-618 Ҳа, биз бир-биримизни Ўша Ерда учратамиз. Келинглар, ҳамма: Методистлар ва Баптистлар, сиз ким бўлсангиз ҳам, Худонинг Руҳидан янгидан туғилганлар, келинглар, қўшиқ айтган вақтимизда, бир-биримизни қўлларимизни сиқамиз.
О-о, ўша вақт яқин, ширин учрашув вақти яқин
Юқорида, булутлар устида.
У ерда мен сени учратаман, сизларга салом дейман
Осмондаги ажойиб уйда.
Одамлардан ҳеч бири бунақа қўшиқларни эшитмаган,
Шош-шуҳратини тўлиғича У кўрсатар.
Худо Ўғлининг Ўзи у ерда Бошловчи бўлади,
Ўша учрашувда юқорида.
E-618 Now, we're going to meet one another over There. Let's all, the Methodists, and Baptists, and whatever you are, that's born again of the Spirit of God, shake one another's hands as we sing it.
Oh, there's going to be a meeting in the air,
In that sweet, sweet by and by;
I'm going to meet you, and greet you over There
In that Home beyond the sky;
Such singing every heard, has been heard by mortal ears,
It'll be glorious, I do declare!
For God's Own Son will be the leading One
At that meeting in the air.
E-619 О-о-о! О-о, бу ажойиб. Кўраяпсизми? Хаммаси қандай бўлишини кўряпсизми? Эшитинг.E-619 Oh-oh-oh! Oh, that's wonderful, see, see what He will be. Now look.
E-620 Дўстлар, биз тугатишимиз керак. Кўряпсиз, соат қарийб икки бўлаяпти, ва бизлар... бўлмасам бу ерда кечгача қолиб кетамиз. Менда шу мавзу бўйича кўплаб саҳифалар бор, кўряпсиз, шу ерда тугатишимизга тўғри келади. Чунки бунинг охири йўқ.E-620 We just got to close, friends. It's nearly two o'clock, see, and we'll—we'll be here at supper. I just got page after page of this yet, see, so we're just going to have to close on this. There is no end to it.
E-621 Бу ваҳий. Худо Каломи абадий бўлгани каби, бу ҳам адабий. Қаранглар, Худонинг буюк сирининг уч ёқлама мақсади очиқ! Худо Масиҳда намоён бўлди, Масиҳ Черковида, йўқотилган Момо Ҳавони сотиб олиш ва олдинги аҳволдаги Адан боғига яна қайтариш учун, намоён бўлди. О-о, қойил!E-621 It's a revelation. It's as Eternal as God's Word is Eternal. Look, but the threefold purpose of God's great mystery is revealed! God manifested in Christ; Christ manifested in the Church; in order to redeem the lost Eve back to the original condition in the garden of Eden. Oh, my!
E-622 О-о, ўша Кун, хаммаси шундай буюк бўлади! Ҳа. Бу тез орада бўлади. Бизлар бунга ишонамиз. Сиз бунга ишонасизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Ҳар сафар, мен бу ҳақида ўйлаган вақтимда, мен бу қўшиқни эслайман.E-622 Oh, there is going to be some great times on that Day! Yeah. It's right away. We believe it. Don't you believe it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] I just think of that song every time I think about it.
E-623 У Ўзини Дониёрда, ҳам Мусода, ҳам Еремиёда исботлади. Ким бўлганди улар? Пайғамбарлар эди улар, қайсики уларга Сўз келган, (тушуняпсизми?) буюк одамлар эдилар. “Сиз Юсуфнинг туш кўрганлари ҳақида эшитганмисиз”, (кўряпсизми?) ва шерлар уясидаги Дониёр ҳақида, ва қолган хаммалари ҳақида, сизлар биласизлар. Ахир бу... Ким эди улар? Пайғамбарлар. Тушуняпсизми? Лекин Ўша Бош... Худо уларда фақат вақтинчагина тимсоллар кўрсатди.E-623 He vindicated Himself in Daniel, and in Moses, and in Jeremiah. What were they? The prophets which the Word came to, see, them great men. See, you've heard the story told of dreaming Joseph, you see, and Daniel in the lions' den, and all these other ones, you know. Them, that, what were they? Prophets. See? But the main One… God was just, temporarily, typing in them.
E-624 У Одам Ато тимсолида Ўзини кўрсатди. У нима тўғри эканини билган, лекин ўз хотинини қайтариб сотиб олиш учун чиққан эди, чунки у хато қилган эди. Масиҳда гуноҳ йўқ эди, лекин У чиқди ва Ўзининг йўқолган фарзандини қутқариш учун гуноҳни олди. Тушуняпсизми? Кўряпсизми? У Ўзини тимсолларда кўрсатди.
Ва Мусо деган чақалоқ,
Қандай Довуд душман билан жангга палахмон билан борди;
Сиз Юсуфнинг туш кўрганлари хақида эшитганмисиз (пайҳамбар ҳақида)
Дониёр хақида ва бошқаларни саноларини куйлаймиз.
О-о, Каломда кўплаб тасдиқланган қахрамонлар мавжуд.
Кун...
E-624 He typed Himself in Adam, knowing what was right, but walked out to redeem his wife, because she was wrong. Christ didn't have to be sin, but He walked out and took sin, to redeem His lost child. See? See? He typed Hisself.
And Moses in the bulrush,
And you've heard of fearless David and his sling;
You've heard the story told of dreaming Joseph, (the prophet,)
And of Daniel and the lions we often sing.
Oh, there's many, many others in the Bible,
And I…
E-625 Улар... уларни ўзи Инжил. “Кун...” Бироқ, уларнинг барчаси Унда намоён бўлгандилар. Тушуняпсизми? Усиз - уларнинг барчаси халок бўлади. Тушуняпсизми? Мен ҳам Ўша бўлишим учун, Унинг бир қисми бўлишим керак. Омин! Кўряпсизми?
Кун келади, ва ўша одамлар ҳозир бўлишади. (Худди шундай.)
Худо Ўғлининг Ўзи у ерда Бошловчи бўлади,
Ўша учрашувда юқорида.
E-625 They, they are the Bible. "And I…" They was all manifested in Him, though. See? Without Him, they're all gone. See? And I have to become part of That, to be Him. Amen! See?
And I long to meet them all, I do declare. That's right.
But God's Own Son, He'll be that leading One
At the meeting in the air.
E-626 Ибронийларга Мактубнинг 11-бобида: “Улар бизсиз камолга эришмасин деб, Худо биз учун аълороқ баракаларни кўзда тутган эди”, – деб ёзилган. Қўллар ва оёқлар миясиз, билимсиз, бошсиз ва ҳоказоларсиз, тўла-тўкис баркамол бўлолмайдилар. Тушуняпсизми? Шундай экан, биз ҳаммамиз Унда беками-кўст, баркамол бўламиз: “Шу учун, бир Тана бўлиш учун битта Руҳга чўмдирилдик”, – Ҳукмдан озод бўлган, гуноҳдан... ўлимга ўтган... Омин! “Худонинг Ўғлини Ўзи у ерда Бошловчи бўлади, ўша учрашувда, юқорида”. [Бранхам ака беш марта кафедрани қоқади.—Таҳр.] Сиз Уни севасизми? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.]
Уни севаман, Уни севаман,
У олдин...
E-626 Hebrews 11, said, "They could not be perfect without us." Hands and feet cannot be perfect without the brains, the knowledge, the head, and so forth. See? And we're all perfected in Him, "So by one Spirit we're all baptized into one Body," free from Judgment; passed from sin, unto death… Amen! God's Own Son will be the leading One at that meeting in the air. Do you love Him? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
I love Him, I love Him
Because…
E-627 Раббий Исо, Муқаддас Руҳ мойланиши мана шу дастрўмолларга тушсин, Раббий, ва касалларни шифоласин. Ха шундай бўлади...?... Исо Масиҳ Номи билан...?...
...-менга нажот.
E-627 Lord Jesus, the anointing of the Holy Spirit come upon these handkerchiefs, Lord, and heal the sick. May it be so, as they set it upon it. I pray that You'd make it so, in Jesus' Name. Amen.
… calvary's tree
[Brother Branham begins humming I Love Him—Ed.]
E-628 [Бранхам ака: “Уни севаман”ни хиргойи қилади.—Таҳр.] Бир ўйлаб кўринг-а. Очилган Масиҳ ҳозир бизда, бизда ҳозирни ўзида. Қандай ўзи У... У қандай очилди? Чунки У мени олдин яхши кўрди. Нима қилди У?
Ва Гўлготада сотиб олди
Наж-...
E-628 Just think, "Christ, revealed," right in us now, right now in us. How did He, how was He revealed? Because He first loved me. What did He do?
And purchased my salvation
On…
E-629 Шарафлар бўлсин! Ўша буюк Аҳд Фариштаси, даштда Мусо билан бўлган, Ўша; Ўша, Дамашқ йўлида Павлусга келган – Худди Ўшанинг Ўзи бизларга Уни суратга олишимизга руҳсат берган, Худди Ўшанинг Ўзи, яқинда “Ҳаёт” деган ойномадаги суратда: худди ўша Калом, худди Ўша Худодан, худди ўша каналлар, воситалар орқали, худди шу йўл билан, худди ўша ваъдалар билан! “Қаерда икки ёки уч киши Менинг номим учун йиғилса, Мен ўша ерда уларнинг орасида бўламан”. Демак, У шу ерда. “Эгамиздан қўрққанларнинг атрофида эгамиз фариштаси қароргоҳ қуради”, – қайсиларки фақат Унинг Сўзида маҳкам турадилар. Ҳеч кимса Худодан қўрқмай туриб, бу Каломни ҳурмат қилолмайди. Тушуняпсизми? Демак, мана У бугун эрталаб шу ерда, бизлар билан, қачонки бизлар Унга Руҳда сиғинар эканмиз.E-629 Glory! That great Angel of the Covenant, that One Who was with Moses in the wilderness, that One Who come to Paul on the road to Damascus, that same One permitted His picture to be taken with us; the same One that was in the picture in the Life magazine the other day; the same Word, by the same God, through the same channels, by the same way, by the same promise! "Wherever two or three are gathered in My Name, I am there in their midst." Then He is here. "The Angels of God are encamped about those who fear Him," that hangs only to His Word. No man can respect that Word without fearing God. See? Then, here He is in here this morning, with us, as we worship Him in the Spirit.
E-630 О-о, мана шундай қаттиқ Мактубдан кейин, мен ўйлайман, биз бир неча вақт Унга Руҳда сиғинишимиз керак бўлади. Тушундингизми, шундай кўзларингизни юминг ва келинг, яна бир бор Унга қўшиқ айтамиз: “Мен Уни севаман, мен Уни севаман”. Қўлларингизни Унга кўтаринглар.
Уни севаман, Уни севаман
У олдин севган
Ва Гўлготада сотиб олган
Нажот менга.
О-о, биз Уни шунчалар севамиз!
Отага ишонч, Уғилга ишонч
Ва Муқаддас Руҳга-учаласи хам битта.
Жин титрайди, гунохкор эса туради,
Иеговага бўлган ишонч дунёни ларзага солади!
E-630 Oh, since a hard Message like this, I think we just ought to worship Him a little bit in the Spirit. See, just close your eyes and let's sing that to Him again, "I love Him, I love Him," just as you—you raise your hands, like, to Him.
I love Him, I love Him
Because… first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
Oh, my, how we love Him!
Faith in the Father, faith in the Son,
Faith in the Holy Ghost, these three are One;
Demons will tremble, and sinners awake;
Faith in Jehovah makes anything shake.
E-631 Омин!Худога Шукур! Уни қанчалик севамиз! Энди шундай юракларингизда Унга сиғининг, шундай завқланинг Ундан, фақат... фақат ўйлаб кўринг бир, У қандай қилиб ҳамма нарсани мукаммал қилди. Қаранглар, бизлар учун У нима қилди. Шунча йиллар ичидаги ваҳийлар – уларнинг барчаси бажарилди. У нима деган бўлса, барчаси бажарилади, У қандай айтган бўлса, айнан шундай юз беради.E-631 Amen! Glory to God! How we love Him! Just worship Him in your heart now, just adore Him, just—just think how beautiful He's done. Look what He's done for us. All these years of the visions, not one has ever failed. Everything that He said would come to pass, come just exactly the way He said it.
E-632 Мен сизларни севаман. Болалар, Худо берган амрларни унутманглар: “Бир-бирингизни севинглар”. Ҳар бир кишини севинг: яхшими ёки ёмонми, гуноҳкорми ёки солиҳми, барибир уларни севинг. Агар севмасангиз, унда Худо сизга ёрдам беришини илтимос қилинг, чунки Худо гунохкорни севди. Сизларда эса-Худонинг табиати. Агар одам хато қилаётган бўлса, барибир уни яхши кўр. Унинг гуноҳларига қўшилманг. Тушуняпсизми? Унинг гуноҳларига қўшилманг. Лекин юмшоқлик билан, ёқтирмаслик ва таъна билан эмас, балки нозиклик билан унга Муқаддас Руҳ билан сизга очилган ва сиздаги, ичингиздаги Исо Масиҳ орқали ўша одамни абадий Ҳаётга бўлган умид ҳақида сўзланг.
Хозир Исонинг Исмини
Сен ол, қайғу фарзанди,
Ва ердаги водийда олиб юр,
О-о, У тинчлик беради... (Қаерга борсангиз хам, унутманг.)
О-о, Бу Исм...
E-632 I love you. Don't forget the commandments of God to you, little children, "Love one another." Love everybody. Right or wrong, sinner or saint, love them, anyhow. If you don't, then pray God to help you, 'cause God loved the sinner. And the nature of God is in you. If the man is wrong, love him, anyhow. Don't partake of his sins. See? Don't partake of his sins. But in sweetness, not in sourness and rebuke, in sweetness tell him of the hope of Life that rests within you, through Jesus Christ being revealed to you by the Holy Ghost.
Take the Name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Oh, take It, (don't forget now,) everywhere you go.
E-633 О-о, қадрли Бу Исм. О-о, бизлар Унинг Исмидамиз. Бизлар Унинг Исми орқали чақирилганмиз.
Қувонч бу ерда ва юқорида,
Бу Исм менга ёқимли,
Қувонч бу ерда ва юқорида.
E-633 Oh, precious, that Name! Oh, we have His Name. We are called by His Name.
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-634 Энди мен сизлар билан яна учрашгунимгача, сизларга кичкинагина сирни очмоқчиман. Буни эсингизда тутинг. Келинг, ўрниларимиздан турамиз. Буни эсингизда сақланг.
Биз Шу Исмни шарафлаймиз,
Биз Унинг оёқларига йиқиламиз
Ва биз осмонда тож кийдирамиз, (Биз Унга тож кийдирамиз.)
Уни Шох деб эълон қиламиз.
Бу Исм, (Бу Исм)..(ёкимли менга),
Қувонч...
E-634 Now I'm going to give you a little secret, till I meet you again. Remember this, as we stand. Remember this.
At the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in Heaven we'll crown Him, we'll crown Him,
When our journey is complete.
Precious Name, precious Name, O how sweet!
The hope of…
E-635 Бу уч каррали ваҳий нима? Унда очилган умид ва Самовий қувонч.
Бу Исм, (Бу Исм), менга ёқимли
Бу ерда ва осмонда Қувонч...
E-635 What? The threefold revelation! Hope and joy of Heaven, revealed in Him.
Precious Name, precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of…
E-636 Нима? Ер юзида умид ва Самоларда қувонч-барчаси Масиҳда намоён бўлди. Худо, Черков, қолган ҳаммаси аниқ Масиҳда ошкор бўлди. Муқаддас Китоб бу Масиҳдир. Муқаддас Китоб – бу ёзилган Калом. У Каломдир. Унинг намоён бўлиши, Уни кўрсатиш учун Каломнинг танасига киргани – Ҳаётнинг исботидир. О-о, бу ажойиб эмасми ахир! [Йиғилиш: “Омин” – дейди.—Таҳр.]
Муқаддас Исмни сен олгин..
Химоя сифатида (унутманг буни)... кишанлардан.
Агар душман фалокат ила тахдид солса,
Фақат шу Исмни такрорлагин.
Бу Исм (бу Исм) ёқимли менга, (ёқимли менга,)
Қувонч бу ерда ва юқорида,
Бу Исм (бу Исм) ёқимли менга,
Қувонч бу ерда ва юқорида.
E-636 What? The hope of earth and joy of Heaven, everything is manifested in Christ. God, the Church, everything else, is manifested in Christ. The Bible is Christ. The Bible is the written Word. Which, He is the Word. Its manifestation is the evidence of the Life coming into the flesh of the Word, to manifest It. Oh, isn't it wonderful!
Take the Name of Jesus with…
Now listen close now.
As a shield (don't forget that now)… every snare;
When temptations round you gath-…
What must you do?
Just breathe that holy Name in prayer.
Precious Name, precious Name, O how sweet! O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-637 Билмас эдим... Албатта, художўй бўлгач, руҳий нарсаларга диққат билан қарайсан. Худо буни билади, мен бу нарсани билмаган эдим ҳатто. Аммо сиз бурилсангиз ва соатга қарасангиз, ҳозир соат роппа-роса икки – Иккинчи Силтов тугади. Учинчи Силтов жуда яқин! Кўряпсизми? [Йиғилиш хамду-сано айтиб қувона бошлайди.—Тарж.]
Биз Шу Исмни шарафлаймиз,
Биз Унинг оёқларига йиқиламиз
Ва биз осмонда тож кийдирамиз,
Уни Шох деб эълон қиламиз.
Бу Исм...
Иккинчи Силтов аниқ намоён қилинган эди! [Йиғилиш қувонишни давом этади.—Тарж.]
Қувонч бу ерда ва юқорида,
Бу Исм ёқимли менга,
Қувонч бу ерда ва юқорида.
E-637 Not knowing… Of course, being spiritual, you watch spiritual things. Not knowing this; God knows it. But if you'll turn and look at the clock, it's on the dot, two o'clock, the end of the Second Pull. The Third Pull is at hand! See?
At the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in Heaven we'll crown Him,
When our journey is complete.
Precious Name…
Second Pull has been made manifested!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-638 Сездингизми, Руҳ худди ўша қўшиқни олдида уни бир октавага кўтарди? Кейинги Силтов яқин! Омин!
Хозир Исонинг Исмини
...-ол, қайғу фарзанди,
Ва ердаги водийда олиб юр,
О-о, У сенинг қалбинга тинчлик беради.
Бу Исм (бу Исм) ёқимли менга,
Қувонч бу ерда ва юқорида,
Бу Исм ёқимли менга,
Қувонч бу ерда ва юқо-...
Муқаддас Исмни сен олгин..
Химоя сифатида кишанлардан.
Агар душман (нимадир хозир сизни ишончингизни юқотишга мажбур қилади) фалокатга,
(Унутманг фақат) Шу Исмни такрорлагин.
Бу Исм ёқимли менга,
Қувонч бу ерда ва юқорида,
Бу Исм (бу Исм) ёқимли менга,
Қувонч бу ерда ва юқорида.
E-638 Did you notice the Spirit take the same song and picking it up an octave higher like that? The next Pull is at hand! Amen! Uh-huh.
Take the Name of Jesus with you,
It's later than you think!
… sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Oh, take It everywhere you go.
Precious Name, precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy…
Now if temptations come, what do you do?
Take the Name of Jesus with you,
As a shield from every snare;
When temptations (something to make you disbelieve now) gather,
Just remember, breathe that holy Name in prayer.
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-639 Энди келинглар, ҳаммамиз ҳурмат билан бошларимизни эгамиз.
Шу Исмни шарафлаймиз...
E-639 Let us bow our heads now, everybody, reverently. Look now.
At the Name of Jesus bowing…
E-640 [Бранхам ака Исо Исмини ўзинг билан ол қўшиғини яна бир қаторини хиргойи қилади. Бир ака ўзга тилда гапира бошлайди. Лентада очиқ жой. Бошқа ака таъбирлайди.—Таҳр.]E-640 [Brother Branham hums another line of Take The Name of Jesus With You. A brother speaks in another tongue. Another brother gives an interpretation—Ed.]
E-641 Энди, агар сиз тушунаётган бўлсангиз, Раббийнинг Сўзи нотаниш одамга ўзга тилда гапириб ва билмайдиган одам орқали таъбирини бериш учун, йиғилишга Раббийнинг Руҳи тушди! Сизлар эслайсизми, душман қандай келган эди, ва улар нима қилишни билмасдилар? Раббийнинг Руҳи битта одамга тушиб, нима қилиш кераклигини очган эди. О-о!E-641 Now if you understand, the Spirit of the Lord dropped in the meeting, upon unknown languages, speaking it to a man not knowing; to interpret it by another man not knowing. The Word of the Lord! You remember when the enemy was coming up and they didn't know what they would do? The Spirit of the Lord fell upon a man, and revealed what was to be done. Oh, my!
E-642 Энди итоаткорлик билан бошларимизни эгамиз. Худо дуо қилсин сизларни.
Учрашгунимизга қадар,
Масиҳнинг оёқлари олдида учрашамиз;
Қадар...
Хуп яхши, пастор.
Худо сен билан, учрашгунимизга қадар!
E-642 Just bow our heads now, humbly. God bless you.
Till we meet! till we meet!
Until we meet at Jesus' feet;
Till we meet!
All right, pastor.
God be with you till we meet.

Нагору

Up