Ўз кунинг ва Унинг мактубини фаҳмлаб ол

Сана: 64-0726M | Длительность: 2 soat 13 daqiqa | Таржима: VGR
Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, AQSh
E-1 Хайрли тонг дўстлар. Келинг, бир дақиқа тик турамиз.
Азиз Худованд, бу хаёт ташвиши-ю қий-чувида биз Сенга ҳамду-сано айтишга, Каломингни ваъз қилиш, Сени яхшироқ билиб олишимиз учун кейинги бир неча дақиқа ёки соатга (қанча бўлмасин Сен биз учун қанча тайёрлаган бўлсанг шунча) тўхтадик – мана нима учун биз бу эрталаб йиғилдик. Худойим, келиб эшитишга тайёр бўлган ва тайёрланган одамлар борлигидан биз миннатдормиз. Биз яшаётган шарт-шароит ва вақтга қарамасдан улар барибир ишонмоқдалар. Ва биз Сендан миннатдормиз.
E-1 Good morning, friend. Let us remain standing just a moment.
Dear God, as we in this hustle and bustle of life have paused for these next few moments or hour, whatever it may be that Thou has provided for us, to give praise and glory to Thee, to preach Thy Word, to know Thee better... That's why we have gathered this morning. And we thank Thee, God, because that there is people who are ready and have prepared themselves to come listen. Regardless of the conditions and the time and--that we live in, they still believe. And we thank Thee for them.
E-2 Худойим, бизлар Сенинг буюк шифоловчи қудратинг, Сенинг Каломинг ваъдалари учун миннатдормиз. Бу гувоҳликларни эшитган пайтимизда юракларимиз қанчалар ёнади! Бу инсон ўғиллари не дардларга дуч келмайди – Сен Ўз куч-қудратинг, марҳаматинг ва Ўз ваъданга кўра уларни шифоладинг. Мана улар гувоҳликлар бериб, Худога ҳамду-санолар айтишмоқда. Бу учун биз Сендан миннатдормиз.
Энди Сен бу соат бизга тайёрлаган ваъзингни эшитишимизга ижозат бер. Сенинг Каломингдан ўқиган вақтимизда, ўқиганимизни мазмун-моҳиятини бизга очгин. Ҳаммасида Сенинг ироданг бўлсин, зеро бизлар буни Исо Исми ҳақи сўраймиз. Омин.
Марҳамат, ўтиринглар.
E-2 God, we are grateful to Thee for Thy great healing power, the promises of Thy Word. How our hearts burn when we hear these testimonies. All kinds of afflictions that's been brought upon the sons of man, Thou and Thy grace and power and with Thy promise has healed them. And they're here testifying, giving praise to God. We thank Thee for this. And now, may we today hear the message that Thou hast provided for us for this hour. As we read in Thy Word, may You give to us the context of that which we read. Let Thy will be done in all things. For we ask it in Jesus' Name. Amen. (May be seated.)
E-3 Бугун эрталаб бу ерда бўлиш — катта шарафдир. Барчангизни кўриб турганимдан жуда хурсандман. Вудс ака, Рой Роберсон ака, кўплаб бошқа биродарларимиз ушбу бинонинг шамоллатилишини совутгич ўрнатиб яхшилаш учун охирги икки кун виждонан меҳнат қилишди, чунки улар сизни ўтган якшанба қанчалар қийналганингизни кўришган эди. Сизлар бемалол ўтириб ваъзни эшитишингиз учун, черков ғазнасидаги бирмунча маблағдан ─ ўзингиз қилган хайр-эҳсонлардан фойдаланиб ҳамма нарсани ёқишди. Ўша кунлардагидан кўра бугун анча салқин. Хуллас, бу имконият учун бизлар Худодан ва сизлардан миннатдормиз.E-3 It's a privilege to be here this morning. I'm very happy for all of you. And Brother Woods, Brother Roy Roberson, many of the other brethren, has worked faithfully the last two days to air condition this building for this purpose, 'cause last Sunday they seen how you suffered. And they had a little money in the church treasury, and they went to work and put it to work to make you comfortable, with the money that you placed into the offering, to--while you can set, listen at the message. Much cooler today than it was then. So we're grateful to God and to you people for this opportunity.
E-4 Хурсандман... Рой Бордерс ака, бугун у негадир залнинг охирида қолишни истади ва... Мен унга курси олиб хизматкорлар билан шу ерда ўтиришини айтгандим, бироқ у хоҳламади. Ҳаммангизга аён, у шу соҳада бизни вакилимиздир. Бу ерда Бордерс акани, кўплаб бошқа хизматчилар ва дўстларимизни кўришдан мамнунман.E-4 Glad Brother Roy Borders... He wanted to kinda stay back it the back this morning. And I told him to get his chair and set out here with these ministers, but he wouldn't do it. As all of you know, Brother Borders represents us in the field. So glad to have Brother Borders in, and many other ministers and friends.
E-5 Мен бутун хафта: “У ерга келганимда ҳар бир хизматчи, ҳар бир одамни табриклаб саломлашаман”,─ деб айтиб эслаб юраман. Бу ерда турганингда эса Мактуб сени шунчалик қамраб оладики, дунёдаги ҳамма нарсани унутиб қўйишинга сал қолади. Хуллас... Шунақа.E-5 Through the week I--I get to thinking, and say, "When I get down there Sunday, I'm going to recognize ever minister, ever person." Then when you get here, you're so took up in the message till you just forget everything almost, so--what it was.
E-6 Энди мен Аризонага қайтишим керак. Кейинги душанба қайтиб келишим керак, бир хафтадан кейин болаларни мактабга жўнатиш учун яна Тусонга қайтишим лозим. Шундан кейин мен бу ерга қайтаман. Хотиним ҳам ўқишни бошланишидан икки ҳафта олдин болаларни рўйхатга қўйишни бошлаш учун у ерда олдинроқ бўлиши шарт. Мен ҳам... Кейин мен бу ёққа бир неча вақтга қайтмоқчиман.E-6 Now, I got to go back to Arizona. I got to go back next Monday, a week, back to Tucson to get the children there for school. And I'm coming back then after that. And the wife has to be there early to begin the--to register the children two weeks before school starts. And I... Then I am going to return back for a while here.
E-7 Ҳозир эса бу менинг таътил вақтим. Биласизлар, мен декабрдан ваъз қилдим: январь, февраль, март, апрель, май, июнь ва июль. Ҳозир, агар Худонинг иродаси бўлса, ҳеч қанақа махсус чақирув бўлмаса, унда бу пайт мен...мен дам оламан, таътил оламан. Мен овга жўнайман. Ва мен...E-7 And now, this is my vacation time. As you know, I've preached since December, January, February, March, April, May, June, and July. Now, God willing, and not any special call, this is the season that I--I--I take my rest, my vacation; I go hunting. And I...
E-8 Хуллас, агар Раббим мени бошқа жойга чорласа, унда аҳвол ўзгаради. Худо доимо биринчи ўринда. Ва мен Уни биринчи ўринда бўлишини хоҳлайман, сизлар хам Уни биринчи ўринда бўлишини хоҳлайсизлар. Бироқ маълум бир чақирув, даъват бўлмаса ва бу Унинг иродаси бўлса, унда мен кейинги икки ой айнан шу билан машғул бўламан,—дам олиш учун овга бораман. Мен...E-8 Now, if the Lord should call me to something else, them things are out of the picture. God's always first, and I want Him to be first. And you want Him to be first. But then if there's no certain call and that be His will, that's what I'm to do now for the next couple months, is to go hunting. Now--to rest myself. I...
E-9 Мен қандай кечинмаларни яшаб ўтишимга тўғри келишини сиз тасаввур қилолмайсиз, бу дунё ҳеч қачон буни билмайди. Тушунаяпсизми? Бу нақадар оғир босим. Раббий Ўз шогирдларига улар билан юрган вақтида: “Ёвонга кетамиз, озроқ дам оламиз” – дегани ажабланарли эмас. Кўряпсизми? Кундан-кунга мен буни янада кўпроқ ҳис қилаяпман, айниқса бу ер юзидаги кунларим қўшилавергани сайин. Тушунаяпсизми? [Невилл ака: “Ҳа, омин” – деяпди.—Таҳр.] Ёш ўтгани сайин бу сезилади. Бизнинг пасторимиз ҳам бунга “Омин” деганини эшитиб турибсизлар. У... Ёшимиз элликдан ошгандан кейин энди навқирон эмаслигимизни тушунамиз. Ҳамма нарсага вақтимиз кўпроқ кетади.E-9 You don't realize; the world will never know what I have to go through with. See? And it's a--just such a strain. No wonder the Lord told His disciples when He was walking with them, "Come apart into the desert, rest awhile." See? I realize that more every day, and especially as my days get more upon the earth. You see? As you get older you realize it. You hear our pastor saying "amen" to that too. He--we can realize that we're not boys after we pass fifty years old. Now... We got to have a little time.
E-10 Ҳозир эшитган гувоҳликлар учун биз хурсандмиз. Кеча Алабамадан, қаердандир ўша томонлардан бир қанча кишилар келишганида ва Худонинг ўша йиғилишларда қилган буюк ишлари, болаларнинг шифоланиши ва бошқа ҳар хил нарсалар ҳақида сўзлаб берганларида хотиним Вудс хонимларникида эди. Ва булар шундай кўпки… О-о, буни ҳаммасини айтиб беришга анча вақт керак бўларди.E-10 We're so grateful for the testimonies that we've just heard. Wife was over at Mrs. Wood's yesterday when some people come in from down in Alabama, somewhere down in there, and was telling about the great things the Lord did in that meeting, the little children being healed and different things, and so many things that... My, it'd just take a long time to--to get it told.
E-11 Шу ўринда унутмаслигим керак... Менимча, кимдир менга Ларсон опани якшанба куни болачаси билан бу ерда икки марта бўлганини айтди. Мен билмасдим ҳам, лекин, менимча, кимдир менга бу бола унинг невараси эканини айтди, қайсиники, эҳтимол, бағишлов учун Чикагодан олиб келган. Бу аёл бизга жуда меҳрибон бўлган ва биз уни жуда қадрлаймиз. У бу кичкинтойни бағишлаш учун Чикагодан олиб келган. Менимча, гарчи унга бағишлов учун эплаб-сеплаб вақт топиш осон бўлмаса-да, бироқ у шу болани Худога бағишланишини жуда хоҳлаган. Шундай қилиб, мен ҳали гапириб турар эканман, Ларсон опа агар истаса, болани бағишлов хизматига олиб келиши мумкин.E-11 Then I also have to remember that... I believe some of them told me that Sister Larson has been here two Sundays with a little baby. I wouldn't know, but I believe they said it was her grandchild, maybe, for dedication. She's bringing it down from Chicago. The lady's been very kind to us, and we are--appreciate her. And she brought a little baby from Chicago for dedication, which she has quite a little time to get it out, I think, for dedication; but she's interested in this child being dedicated to the Lord. So if Sister Larson will while I'm speaking, if she'll just bring that baby up for this dedicational service...
E-12 Кейин, балки... Ҳозирча, опа тайёрланганича мен...мен бу ваъзга тайерланганимдек ҳозирланиш ҳали ҳеч қачон бунчалик қийин бўлмаганини айтмоқчиман, нақ кеча оқшомгача-я. Ҳафта давомида мен қўнғироқлар ва бошқа нарсалардан кейин хонамга кириб чалғишга ҳаракат қилдим, қандайдир бир мавридли нарсага диққатимни қаратишга уриндим. Мен кирганимда, мен...мен ҳатто қўлимдан келмади... Миям бўм-бўш эди. Мен ертўлага тушдим. Жуда исиб кетдим, шунинг учун ертўлага тушиб ўша ерда ўтирдим. Сўнг Библияни очиб ўқишга ҳаракат қилдим ва ухлаб қолдим. Кейин туриб сув ичдим, бардам бўлишга ҳаракат қилиб кўчага чиқдим ва сайр қилдим. Зинапояга ўтирдим.E-12 And then perhaps while she's making ready, I--I want to say that this has been the hardest message that I ever did try to prepare until last night. Through the week I would go into the room to try to set aside after my calls and things, to--to try to get something on my mind for the hour. And when I would go, I--I couldn't even... My mind was blank. And yesterday I went into the basement. I thought it was too hot, so I went down into the basement, set down there. And I'd try to get my Bible and read, and I'd fall asleep. Then I would get up, and get a drink of water, and try to shake myself, and go outside, and walk around, set on the step.
E-13 Зинапояда ўтирганимда кимдир машинада тўхтамасдан ўтиб кетди ва мени кўйлаксиз кўрди – жуда иссиқ эди. Улар қўл силкидилар. Қўл силкидиларми йўқми билмагандим... Кимдир... Балки шу ерлик кимса, шу шаҳардан, балки, черковдан бирор киши – менга қўл силкиди. Ва мен... Мен шунчалик ўйга чўмгандим-ки, ўтиб кетаётган машинани тасодифан кўриб қолдим. Мен қўл силкидим.E-13 Somebody come by and caught me with my shirt off, setting on the step; it was so hot. They waved. I didn't know whether they waved... Somebody, it might've been somebody here local in the city or it might've been somebody in the church, waved at me. And I--I was so thinking; I--I just happened to glance as the car passed by. I waved.
E-14 Кеча кечқурун машинага ўтирдим ва бирор нимани тушуниб олишга уриниб, Чарльстаун томонга кетдим. Менга Раббим ниманидир айтмоқчидай эди, лекин мен... Иблис мени ҳеч нима қилолмаслигим учун йўлимда туришга уринар эди. Хуллас мен: “Агар у шунчалик қилаётган бўлса, нима ҳам дер эдим, демак кутаман, кутишда давом этаман холос, мен У очмагунича эшикни тақиллатавераман”, ─ деб ўйладим. Хуллас, бор-йўғи бир неча дақиқа аввал... аниқроғи, бугун эрталаб, қарийб еттилардан ўтганида, мен жуда барвақт турдим.E-14 Last night I got into the car and went up in around towards Charlestown, trying to get something. The Lord, seemed like, wanted to tell me something, but I--Satan was trying to stand in my way to keep me from doing it. So I thought, "Well, if he does that, I'm just going to keep on tarrying, just keep on waiting, pounding at the door until He opens. So then just a few moments ago, or just about a little after seven o'clock this morning... I was up real early.
E-15 Кеча мен ўзимни ёмон ҳис қилган эдим, уруниб... Мен жўхори еган эдим, у эса менга ёқмади, ҳаво жуда иссиқ эди ва мен...мен бу аҳволдан қутулишга уринардим. Бугун эрталаб соат саккизларга яқин тасодифан Каломдан бир жойга кўзим тушди, қайсики мени лол қолдирди. Мен Каломдаги бу жойга яна қарадим ва у мени бу сафар ҳам ҳайратга солди. Мен бутун Калом бўйлаб текшира бошладим ва бир неча дақиқа олдин тугатдим. Хуллас, бу эрталаб Худони биз учун каломи бор бўлиши мумкин ва шайтон бизни ундан маҳрум қилмоқчи эди.
Ларсон опа, марҳамат, гўдакни бу ёққа олиб келинг.[Бранхам ака болани бағишлайди. Лентада бўш жой.—Таҳр.] Худо ёр бўлсин уларга ва ёрдам берсин.
E-15 Yesterday, a little sick, trying... I'd eaten some corn that hadn't agreed with me just right, being real hot, and I--I was trying to get away from that. And--and then this morning about eight o'clock, I happened to pick up a Scripture that's astounded me. And I looked at that Scripture again, and again It astounded me. And I went following It through the Scripture; and I just got through a few minutes ago. So it may be that the Lord has a message for us this morning that Satan has tried to keep from us.
Would you bring the little one here, Sister Larson? [Brother Branham dedicates the child--Ed.] God be with them and help them.
E-16 Шундай қилиб, ўтган якшанба мен сизларни икки кун ушлаб қолдим ва менимча... тўғрироғи икки йиғилиш: эрталаб ва кечқурун, сизларга осон бўлмаяпди. Тушунишимча, бу... Сизлардан баъзиларингиз катта масофани босиб ўтишингиз керак, иш кунини қолдириш ва шунга ўхшашлар. Шунинг учун, агар ҳатто биз якшанба... душанба куни кетадиган бўлсак, бир ҳафтадан сўнг, унда мен кейинги якшанбани йиғилиши ҳақида эълон қиламан, агар Худо хоҳласа (тушунаяпсизми?), агар йиғилганлар оқшомга ҳам қолишни исташмаса. Тушунаяпсизми? Бу...бу... Ахир сизлардан кўпчилигингиз...
Бугун кечқурун йиғилиш бўлса (қани кўрайликчи), сизлардан кимлар учун бугун кечки хизматнинг бўлиши маъқул? Хўш, энди эса кимга кейинги якшанбада маъқул? Қўлингизни қўтаринглар. Кейингига? Ох-хо! Қанчалик кўп, деярли тенг. Хм! [Кимдир:”Зич, ака!”—деди –Таҳр.] Нима-нима? [“Икки сафар ҳам бўлсин”. Бранхам ака ва йиғилганлар кулишмоқдалар. Бен Брайнт ака:”Бугун кечқурун ҳам иккита йиғилиш бўла қолсин”, деди.] Бай-бай-бай, Бен! [Бранхам ака ва йиғилишдагилар кулишаяпдилар.]
E-16 Now, I have been keeping you last Sunday two days, and I think--or two services, morning and evening, and that makes it hard on you. I understood that--that some of you have to travel so far, and miss a days work, and so forth. So even if we're going to leave Sunday--Monday, a week, I'll just announce the service for next Sunday, the Lord willing (See?), unless the congregation would want it to be--stay over for the night. See? That's--that's up... There's so many of you. How many would rather it be tonight, let's see--have the services tonight? Now, would rather have it next Sunday, raise your hand. Next... Oh, my, that's a close one. What say? Now, Ben... Amen. Um...
E-17 Бу эрталаб менинг ваъзим узун бўлади, бироқ мен...мен билмайман, айнан қандай... Мен биламан... Мен черков уставларини тузишда иштирок этаман, лекин, агар кўрган бўлсангиз, мен у ерда: “Фақатгина агар магнит тасмага ёзмаётган бўлсам” ─деб ёзганман. Тушунаяпсизми? Шундай қилиб, ҳозир бу тасмага ёзиб борилаяпди. [Бранхам ака ва йиғилишдагилар кулишаяпдилар ─Таҳр.] Демак, балки биз икки марта йиғилишга ҳаракат қиламиз: бугун кечқурун ва кейинги якшанба, шунда кўрамиз...агар Раббийни хоҳиши бўлса. [Йиғилиш:”Омин!”, ─ деяпди] Агарда сиз шу ҳафтада ваъзни тўлиқ эшита олмасангиз, унда кейинги якшанбага келинглар.E-17 I got... This message is long this morning, but I--I don't know just how... And I know I help make the rules of the church, but in there if you'll notice I said, "Except I am taping." See, so this is taping. So maybe we will try to get back both times tonight and next Sunday then, we'll--if the Lord's willing.
Now, if you don't get a message this week, then you come next Sunday.
E-18 Мен сизларни икки марта келишга тўғри келаётганидан жуда афсусдаман, лекин улгурмаслигимизни ва бизни вақтимиз жуда оз қолганини сезиб турибман. Эсингизда бўлсин, агар вақт чўзилиб кетса, ҳадемай бизда бунақа имконият бўлмайди. Тушунаяпсизми? Ёдингизда бўлсин, нимадир содир бўлади. Ё қонун бизни тўхтатади, ёки иблис сизларни орангиздан ўтади ва сизларни тарқатиб юборади. Доим шунақа бўлган. Тушуняпсизми? Нимадир содир бўлади. Шунинг учун биргаликда ўтказган ҳар бир дақиқани қадрига етайлик.E-18 I hate to have you come twice like that, but I feel we haven't got but just a little more time. And just remember, if time moves on, we're not going to have this privilege very long. See? Remember, something will take place. Either the law will stop us or Satan will move among you and scatter you. It's always been that way. See? Something will take place. So let's appreciate every minute that we're together.
E-19 Демак, уйига қайтиб кетиши керак бўлганлар учун энди ─ бугун оқшом ҳам ўтган якшанбадаги сингари қисқароқ ваъз бўлади. Хуллас, сизлар... Агар сизлар кассетани эшитишни хоҳласангиз, биз албатта, кассетани сизга жўнатамиз, агар сиз уйга қайтишингиз керак бўлса. Борди-ю, бундай бўлмаса, бугун оқшом мен, Худо хоҳласа, ваъз қиламан.E-19 So now, to those who have to go back to your homes tonight, it'd be like last Sunday night. I just had a--a little short message. And so you--if you want it on tape, why, we'll sure send you the tape if you have to go back home. If not, I'm going to preach tonight if the Lord willing.
E-20 Кечами ёки...ёки ўтган куними менда бир мақолача бор эди, қисқагина ваъз, қайсиники бир нарса ҳақидаги хотиралардан юзаки белгилаб олгандим, бу хотира аллақачонги. Умуман олганда, иккита ваъз бор; қайсиси бўлади ҳали бир қарорга келмадим. Улардан биттаси – “Суви турмайдиган ҳавза”. Ё бўлмаса, “Шамолни эксанг ─ бўронни ўрасан” ─ оддийгина Хушхабар ваъзи. Бугун эрталаб таълимот бўлади. Шундай қилиб бугун оқшом ё “Шамолни эксанг ─ бўронни ўрасан”, ёки бўлмаса “Сув сақламаган ҳавза” деган мавзуда гапираман.E-20 I had a note yesterday or--or day before yesterday, a little message I'd jotted down from memory of something, and--it's from a long time. It's two messages of--kinda between one of them is "A Leaking Cistern," or either the--"Sowing to the Wind and Reaping a Whirlwind," just a Gospel message. This morning is teaching. And so tonight I'll either speak on "Sowing to the Winds and Reaping a Whirlwind," or either, "A Cistern That Is Leaking."
E-21 Энди бу эрталаб Муқаддас Ёзувдан ўқимоқчиман. Шундай...
Ҳаммангизга қулайми? “Омин” денглар. [Йиғилиш “Омин”─ дейди.─Таҳр.] Яхши.
Энди мен истардимки, сизлар мен билан Хўшея пайғамбарнинг китобини очсангизлар (ким ўқимоқчи бўлса). Келинглар, пайғамбар Хўшея китобининг 6-бобидан бир неча оятларини ўқиймиз.
Келинглар ўрнимиздан турамиз.
E-21 And this morning I want to read from the holy Writ now. And are you comfortable? Say, "Amen." [Congregation replies, "Amen."--Ed.] That's good. Now, I want you in your Bibles to turn with me to the Book of Hosea, you who desire to read. And let us read a few verses out of the 6th chapter of the Book of Hosea the prophet. And shall we stand.
E-22 Азиз Худованд, бизлар бу Китобни қўлларимизга олишга лойиқ эмасмиз, зеро бизлар на Осмонда, на ер юзида, на ер остидаги оламда бу Китобни олишга, ва ҳатто Унинг ичига назар солишга бирор кимса лойиқ эмаслигини Каломда ўқияпмиз. О-о, гўё бўғизланган қўзидек бўлган Бир Зот чиқди ─ У Китобни олди, зеро У лойиқ эди ва Унинг Муҳрларни бузди. Ва бугун эрталаб бизлар Унинг Китобда ёзилган бу парчаларни очиб беришини кутаяпмиз, чунки бу Китоб гуноҳни ювиш китоби. Унда барча оқланганлар ёзилган. Ва бизлар ўзимиз яшаб турган вақтимизда, мана шу тонгда, ўз ўрнимизни топайлик. Зеро бизлар буни Исо исми ҳаққи сўраймиз. Омин.
...“ Келинглар, Эгамизга қайтайлик!
У бизни тилка-пора қилди, шифони ҳам Ўзи беради.
Бизни ярадор қилди, яраларимизни Ўзи боғлайди.
Унинг ҳузурида яшай олишимиз учун, икки кунда бизни хаётга қайтаради,
Учинчи куни оёғимизга турғизади.
Келинглар Эгамизни билишга интилайлик.
Тонг отиши муқаррар бўлгандай, у албатта бизга зоҳир бўлади,
Куз ва баҳорда ёмғир ёғиши табиий бўлгандай,
У албатта олдимизга келади.”
“Сени нима қилай, эй Эфрайим?!
Сени нима қилай, эй Яҳудо?!
Сенинг севгинг тонгдаги тумандай тез ғойиб бўлар,
Саҳардаги шудринг каби буғланиб кетар.
Шунинг учун сўзларим билан сени ўлгудай саваладим,
Пайғамбарларим орқали сени чопиб ташладим.
Чиқарган ҳукмим сени чақмоқ каби уради.
Зеро, Мен қурбонликни эмас, раҳм-шавқатни истайман,
Куйдирилган қурбонликларни эмас, Мени таниб-билишингни афзал кўраман.
Халқим Одам Атодай аҳдни бузди, эвоҳ, Менга бевафолик қилди.
Гилад ─ ёвузларнинг шаҳридир, кўчалари қон доғларига тўладир.
Руҳонийлар қароқчиларга ўхшайди, улар пистирмада ётиб, қурбонини пойлашади.
Шакам шаҳри йўлида қотилликлар қилишади,
Ҳа, улар мудҳиш жиноятларга қўл урди.
Мен Исроилда даҳшатли ҳодисани кўрдим:
Эфрайим бевафолик қилди! Исроил ўзини булғади!
E-22 Dear God, we are unworthy to take this Book into our hands, for we read in the Scriptures that no man in heaven or in earth or beneath the earth was worthy or even able to take the Book or even to look upon It. Oh, and there came One that had been--like a lamb had been slain; He took the Book, for He was worthy; and He loosed the seals thereof. And we're looking to Him this morning to reveal these contexts that's written in the Book, because it is the Book of redemption; all that is redeemed is written therein. May we find our position this morning in the time that we're living. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
Come now, and let us return to the LORD: for he hath torn, and he will heal us; he has smitten, and he will bind us up.
After two days will he receive us: in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight.
Then shall we know, if we follow on to know the LORD: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as rain, as the latter and former rain unto the earth.
O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee? for your goodness is as a morning cloud, and as the early dew it goeth away.
Therefore have I hewed them by the prophets; I have slain them by the words of my mouth: and thy judgments are as the light that goeth forth.
For I desired mercy, and not sacrifice; and the knowledge of God more than burnt-offering.
But they like man have transgressed the covenant: they have--they have dealt treacherously against me. Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood.
And as troops of robbers wait for a man, so the company of priests murder in the way by consent: and... commit lewdness.
I have seen an horrible thing in the house of Israel: there is the whoredom of Ephraim, Israel is defiled.
Also, O Judah, he has sent an harvest for thee, when I return the captive of my people.
E-23 Раббим Исо, бу ерда кўзда тутилган ўша маънони Ўз Муқаддас Руҳинг билан очиб бергин, биз эса Сендан кутамиз, Исо исми ҳаққи. Омин.E-23 Lord Jesus, draw from this by Thy Holy Spirit the context that's intended, as we wait further on Thee. In Jesus' Name. Amen.
E-24 Шундай қилиб бу эрталаб менинг мавзуйим: “Ўз кунинг ва Унинг Мактубини билиб ол”.
Ўтган якшанба “Карнай байрами” ҳақида ўрганган дарсдан биз кўриб турибмиз... Энди эса сизларнинг эътиборингизни Худонинг соатида Исроилнинг вақти...вақти қачон бошланишига қаратмоқчиман.
E-24 Now, my subject this morning is: "Recognizing Your Day and It's Message." We see from last Sunday's lesson, as we taught the Feast of the Trumpets... And I want to call to your attention now, the time--time of Israel in God's timepiece.
E-25 Бугун якшанба мактаби дарси ўтказамиз, мен бизни қайси вақтда яшаётганимизни англашингизни ва билиб олишингизни хоҳлайман. Кўриб турганингиздек, вақт аллақачон мутлақо охирлаб қолган. Бундан айнан ўша соат ва вақтни, қабул қилишингиз керак бўлган белги ва Мактубни билиб олишга сизда имконият бор.E-25 We are dealing today upon a Sunday school lesson that I want you to realize and recognize the time that we're living. We're just about to run out, as you see. And then by this you should know the very hour, and time, and sign, and Message that you are to receive.
E-26 Энди, ўтган якшанба куни бошлаганимиз каби... Биз Карнай мавзусида, Муқаддас Китобнинг охирги Етти Карнайи ҳақида ваъз килмоқчилигимизни айтган эдик. Шахсан мен, уларни худди Муҳрларда бўлгани каби ўтиб борамиз деб ўйлаган эдим, лекин мен уларнинг ҳар бирини очилишида ҳайратланарли бир нима содир бўлганини сездим.
Ва бу ерда Черковнинг Етти Даврини ваъз қилганимизда, уларнинг ҳаммаси шу қадар мукаммал кўрсатилган эдики, Муқаддас Руҳни Ўзи тушиб келди ва тасдиқлади, газеталарга жойлаштирди ва бутун мамлакат бўйлаб тарқатди, осмонда ой билан кўрсатди ва ҳаммаси айнан шундай ─ худди шу тарзда бўлишини бу нарса содир бўлишидан бир неча ҳафта ва ойлар муқаддам исботлади. Шу ерда скинияда У буни кўрсатди. Шу ерда... шу вақтда У буни очди. Ой ва Қуёшда У буни кўрсатди. Шу даврда давлатларнинг ўрни ва ҳолати билан У буни кўрсатди, жумладан, Рим иерархияси чиқиб яна Фаластинга борганида; гўё бу Пётрдан кейинги биринчи папа эди (улар Пётрни рим папаси бўлган деб таъкидлашади). Ахир бу хайратланарлидир!
E-26 Now, as we started last Sunday... We've been speaking of going to preach on the Trumpets, the last Seven Trumpets of the Bible. And me in myself, I thought they would break forth just like the Seals. But I've noticed on each one of these openings there has been a tremendous thing happen.
And as we preached the Seven Church Ages... And they were so perfectly, until the Holy Spirit Himself come down among us and vindicated it, and put it upon the papers, and throwed it across the nation, and showed it in the moon in the heavens, and proved it to us weeks and months before it happened that--just the way it would be, perfectly. Here in the tabernacle He made it known. Here on the--in the time He made it known. On the moon and the sun He made it known. And in the position of the nations at this time He made it known, as the hierarchy of Rome left and went back to Palestine; supposedly had been the first pope back since (they claim) Peter, being the pope. Now, it was so tremendous.
E-27 Сўнгра кўриб турибмиз, барча сирлар яширин бўлган Етти Муҳрлардан олдин... Мен ўзим ўша Черков даврларини доскада чизишни билмаган эдим. Ҳеч қачон... Худо билади. Мен Худо мамлакатнинг барча рўзномаларига тушиши учун буни бир ярим йилдан кейин осмонда ой билан тасдиқламоқчи бўлганини билмаган ҳолда, ваҳий орқали чиздим. Мен буни билмаган эдим. Мана шу Лаодикия даврини ифодаловчи ойнинг сирли тутилиши бўлишини билмасдим ҳам.E-27 Then we see before the Seven Seals that hid all the mysteries... Me not knowing what I was drawing on the board for the church ages, I never... God knows. Just by vision I drawed it, not knowing that God, a year and six months later was going to vindicate it in the skies by the moon and slip it across the national papers. I didn't know that. I didn't know there'd be a mysterious blackout in the moon to represent this Laodicea age.
E-28 Хўп, мана, рўзномаларда фақат олтита давр бор. Бу чунки Лаодикия черкови тўлиқ тутилган эди. Агар сиз руҳий маъносига эътибор берсангиз Худо буни осмонда кўрсатгани каби. Мен буни ерда, мана шу жойда чизганимда, кўриб турганингиздек, кичкинагина жой, фақат ингичкагина нур чизиқчасини қолдирдим. Ва у айнан Танланганлар ер юзидан чақирилиши олдидан, мен уни у ёққа еттинчи давр учун жойлаштирдим. Лекин Худо буни осмонда кўрсатганида тўлиқ тутилиш бўлган ─ мумкин, бу Лаодикия Давридан охирги киши чақирилиб бўлганини англатар. Бизлар билмаймиз. Балки шу ҳақида ваъз бўлар.E-28 Now, on the papers you only get the six ages. It's because the Laodicea church was blacked out completely. And if you notice the spiritual application? As God said it in the heaven... When I said it here on earth, I left a little bitty space, as you see, just a teeny little bit of light; that was just before the very elected was to be called from the earth, the reason I placed it on there for the seventh age; but when God put it in the heavens it was totally blacked out. Means maybe the last one is called from that Laodicea age; we don't know. There could be a sermon on it.
E-29 Хўп, яна эътибор беринг, Етти Муҳр олдидан... Бу нарса худди шу тарзда содир бўлиши ҳақида тушунчам ҳам йўқ эди. У бу ҳақида шу ерда, Чодирда айтди ва мени Аризона штати Тусонга юборди, нималар содир бўлишини сизларга айтиб бердим. Ва бу ерда еттита Фаришта келади деб қандай башорат қилинган бўлса худди шундай содир бўлганини кўрган бир одам бугун шу ерда ўтирибди. Сўнг бу бутун мамлакат бўйлаб газета ва журналларда босиб чикарилди: “Пирамида шаклидаги сирли Нур доираси”, ─ худди мен шу ерда сизларга чизиб кўрсатганимдек. Фаришталар турган ўша жойдан қирқ саккиз километр юқорига кўтарилган ва қирқ уч километр кенгликда бўлган эди; ёки қирқ уч километр йўқорига ва қирқ саккиз километр кенгликдами ─ айнан қандай эди эсимдан чиқди. Буни барча Штатларда кўришди, Аризона штати, Тусонни сал жанубида худди ўша вақтда айнан ўша жойда, қаерда бу содир бўлди.E-29 Now, notice again before the--the Seven Seals, which I had no idea it was that way... Here at the tabernacle He spoke of it and sent me to Tucson, Arizona, telling you all what would happen. And there's men setting present today who was there to see it happen just exactly the way it was told here would happen: seven angels would come. Then the newspapers packed that, and the magazines, across the nation: Mysterious circle of Light, in a form of a pyramid, just like I drawed it here and showed you, raised up from where those angels was standing and went thirty miles high and was twenty-seven miles across, or either twenty-seven miles high and thirty miles across, I forget which it was. And was seen throughout the states, just up above Tucson, Arizona, right where it happened, same time.
E-30 Кўраяпсизми, Муқаддас Китоб... Худо ҳеч ҳам шунчаки... Бу шунчаки кимнингдир бир нимани сизга зўрлаб тиқиштирмоқчи бўлгани эмас, балки бу сизга шу соатнинг айни руҳий жиҳатини очиб беришидир.E-30 See, the--the Bible... God is not just... This is just not someone trying to--to press something to you, but to reveal to you the very spiritual application of this hour.
E-31 Ва шундан сўнг кейинги ваъзларда Каломнинг барча яширин сирларини, таълимотлари ва ҳоказоларини очиб берган Еттита Муҳрлар очилган эди, уларни эса бизни вақтда дунё шунақанги ғазаб билан танқид қилаяпди, танқид қилмоқда ва Буни ёлғон, у-бу деб таъкидламоқда.E-31 And then, the next message... That opened up the Seven Seals, which undone all the hidden mysteries of the Bible, the doctrines and so forth, which the world so rudely attacks nowadays, attacks it and says it's wrong, this, that...
E-32 Шу яқинда Аризонада улар ҳар хил магнит тасмаларини мен айтмаган нарсаларни гўё мен айтгандай чиқиши учун бирлаштиришибди. Сиз фақат Аризонадаги ниятлар ҳақидаги ўша ваҳийни бир эсланг! Каломда айтилган: “Бўйнинга тош осганлари сен учун анча яхши бўлар эди.” Ва яна бир жой майли у ким бўлмасин воиз ё бошқа ким ─ ҳар қандай киши, - “Бундан битта Сўзни олиб ташласа ёки Бунга битта сўзни қўшса!..” Одамлар мен айтмаган нарсани айтилди деб кўрсатишга уриниб, бу нарса У билан келган деб, ўз изоҳларини Сўзга қўшадилар; бу Унинг Сўзи. “Кимки қўшса ёки чиқариб ташласа!..”E-32 Here the other day in Arizona, splicing tapes to try to make me say things that I didn't say. Just remember the vision about the Arizona proposition. The Bible said it was far better for you that you had a rock at your neck. And another thing: "That whosoever (let him be preacher or what he will) will take one word away from It or add one word to It..." People putting their own interpretation upon the Word as It's been given, trying to make It say something that I did not say, and not my word, It's His Word. "Who shall add to or take away..."
E-33 Ва мен яна ваҳийда, сизларга тушунтирганимдек, менимча, бир неча ҳафта олдин бир якшанбада, бу пайғамбарларнинг шиддатли қулашини кўрдим. Буларнинг ҳаммаси бўлади... Мен: “Фақат бундан узоқроқ туринглар”, – дедим. Агар мен бу билан курашаяпманми, унда Худо у билан кураша олмайди. Аммо, келинг биз бу ишни Унга қўйиб берамиз. Уни Ўзи буни ҳал қилади. Тушунаяпсизми?E-33 And then in the vision we seen these prophets whirl down, as I explained to you, I believe, several Sundays ago. It'll all be. I said, "Just keep away from it." As long as I'm fighting it, then God can't fight it. But let's let Him have it. He's the One Who takes care of it. See?
E-34 Энди, ўтган якшанба нима бўлганини кўрдик, у ерда... байрам кунлари ҳақида ваъз қилдик ва бу Ҳосил байрами эди. Ҳосил байрами билан Карнай байрами орасида анча узоқ давр бор эди; Ҳосил байрамидан Карнай байрамигача роса эллик кун бор. Ва эллик кундан кейин (яъни эллигинчи кун “эллик”ни англатади) боғламларни силкитиш ёки боғл-... ҳосилнинг биринчи меваларини келтирар эдилар. Ва кўриб турибмизки, ўшанда бу тимсолда эди: ўша табиий биринчи мевалар Муқаддас Руҳнинг биринчи ҳосилларини инсонларга ёғилишини ифодалаган эди.
Шундан кейин биз ўша эллик кун мажусийлар томонидан қабул қилинганини аниқладик, яъни “Худо Ўзининг Исми ҳаққи мажусийлардан халқ чақирди”, ─ Ҳосил байрами. Ва бизлар бу давомли Ҳосил байрамини бошдан кечирдик.
E-34 Now, we noticed last Sunday there was--preaching the feast days... And there was a feast of Pentecost. And between the feast of Pentecost and the feast of Trumpets there was a long period of time, exactly fifty days between Pentecost and the feast of the Trumpets. And fifty days, which Pentecost means "fifty"; and it was the sheaf-waving, or the in-gathering, the firstfruits of the harvest was brought in. And we see that it was in type back there with the natural firstfruits, representing the firstfruits of the Holy Spirit to be poured out upon the people. And we find out then that them fifty days was received by the Gentiles, which God called from the Gentiles a people for His Name--the feast of the Pentecost. And we have been going through that long feast of Pentecost.
E-35 Ҳақиқатдан ҳам эллик кун ичида роппа-роса еттита шанба бор. Еттита шанба эса Етти Черков Даврини билдиради, қайсиларки Унинг Исми ҳақи мажусийлардан халқни чақириш учун эллигинчиларнинг ҳосил байрами пайтида чақириб олинади.
Энди, бу ўтган етти шанбанинг охирида оқланиш куни бошланади [синод. Тарж. “тозаланиш”─ Таҳр.], бу Етти Карнай эди. Ва Етти Карнай йиғи куни деб эълон қилиши керак эди, қурбонлик келтиришга... тўғрироғи, гуноҳларини оқланиши учун чақирардилар. Ва шундан кейин кўраяпмизки, Исроил... Етти Карнай фақат Исроилга тегишли бўлган.
E-35 Now, actually from the fifty days would be exactly seven sabbaths. And seven sabbaths represented the seven church ages to be called in the time of the Pentecostal--feast of Pentecost, to call a people from the Gentiles for His Name. Now, at the end of these seven Sabbaths which has been, there was to be the Day of Atonement, which was the Seven Trumpets. And the Seven Trumpets was to call a day of mourning back for the sacrifice or the atonement. And we find out then that Israel--the Seven Trumpets pertained only to Israel.
E-36 Кейин: нега У менга бу Етти Карнай ҳақида ваъз қилишимга йўл бермади? Мен буни эълон қилишга тайёр эдим, бино бутунлай одамларга тўлган, Етти Карнайни ваъз қилишга ҳамма нарса тайёр эди. Мен бўлсам: “Нимадир мени жуда безовта қилаяпти”, - дедим. Мен айтдим... Биз ишлашда давом этдик (Билли ва ҳаммамиз), кейинги ҳафтага хонада совутгич бўлиб, ўша Етти Карнайга ҳаммасини тайёрлашга ҳаракат қилгандик; саккиз ёки ўн кунга мактаб залини ижарага олдик. Лекин Муқаддас Руҳ қандайдир бир сабаб туфайли бундай қилишимга йўл бермади, ва нима учунлигини тушунмасдим.
Ва шунда мен ибодатга кирдим. Мен хотинимга: “Мен ибодат учун кирмоқчиман”, ─ дедим. Ва мен Раббий олдида чин дилдан ибодатда тиз чўкдим. У менга ўша Етти Карнай Олтинчи Муҳрда айтилганини очди, мен бўлсам бу ҳақида аллақачон ғайритабиий тарзда ваъз қилибман. Кўряпсиз, бу Худонинг қўли, ҳаммаси жойида. Бу Исроилга тегишли, ва бизлар буни Олтинчи Муҳрда тушуниб олибмиз; сизларда бу бор, Яҳудийларни таъқиб қилиниши ҳақида.
E-36 And then, why He wouldn't let me preach them Seven Trumpets... I even was ready to announce it, had the halls ready and everything to go into to preach the Seven Trumpets. And I said, "There's something bothering me so bad." I said... We kept on working, and Billy and all of us, trying to get everything ready for the air-conditioned building for this next coming week for the Seven Trumpets, having ten days--or eight days: had the school auditorium. But the Holy Spirit wouldn't let me do it for some reason. And I wondered why. And when I went in to pray... I told the wife, "I'm going in." And sincerely I knelt down before God to pray. And He revealed to me them that seven trumpets sounded under the Sixth Seal, and I've done preached it, supernaturally. See? It's the hand of God, the whole thing. It pertains to Israel; and we picked it up under the Sixth Seal, you all who have that, how the persecution of the Jews...
E-37 Мажусийлар даври худди шу ҳосил байрамида давом этади. Карнайлар... уларнинг ҳаммаси Олтинчи Муҳр остида жаранглади. Ва бизлар буни ўтган якшанбада карнайлар байрами ҳақида гапириб ўтган эдик (агар буни эшитишни истасангизлар). Бу нимани келтириб чиқарди? ─ Яҳудийларни дунёнинг барча бурчагидан ўз ватанига қайтиши. Улар ўша ерда бўлиши керак. Муҳрларни очилиши, Олтинчи Муҳрда ва... Етти Карнай Олтинчи Муҳрда янгради.E-37 The time of the Gentiles has been in this Pentecostal feast. The trumpets, under--all of them was sounded under the Sixth Seal. And we picked it up last Sunday under the Feast of the Trumpets, if you all want to get it. What was it to do? To rush the Jews from all parts of the world back into their homeland. It must be there. And the opening of the Seals under the Sixth Seal and under... The seven trumpets sounded in the--in the Sixth Seal.
E-38 Энди, Еттинчи фариштанинг Мактуби ўнбиринчи соатдаги мажусий ишчиларни биринчи соат ишчилари олган худди ўша иш ҳақини олишлари учун чақириб, айнан Муҳрларни сирини очиши керак. Тушунаяпсизми?
Ҳа, Исо шундай ўргатган. Ҳосилни йиғишга одамлар келди деди У. Улар ёлланган эдилар. Эрталаб тонгда ёлланган вақтларида улар билан вақти келишилди... бир кунга бир динордан. Ундан кейин яна кимдир туш вақтида келиб ишга тушди. Ва ундан кейин ўнбиринчи соатда, яъни куннинг охирги соатида яна кимдир келди ва куннинг биринчи соатида келганлар олган иш ҳақини ─ охирги соатда олди.
E-38 Now, the seventh angel's Message is to open the mystery of the Seals, calling the eleventh hour Gentile workers to receive the same pay that the first hour workers got. See? Now, Jesus taught it. He said there was some peoples went into the harvest. They were hired, and when they did--of a early morning--they received a--a--a time, a penny for the day. And then at noontime someone else come in and went to work. And then at the eleventh hour, that's the last hour of the day, that someone come in and received the same kind of pay that they did at the first hour of the day, last hour.
E-39 Ҳаммаси шунчалик бекаму-кўст мос келади, ахир биринчи соат элчилари Сўз билан, Хушхабар билан, Ҳақиқат билан Эллигинчилар Кунига келишди. Шундан кейин уларга йўл бермаган қоронғи давр бўлди. Сўнг куннинг ўртасида Лютер, Веслей ва бошқалар келдилар. Кейин кечқурунги вақт бошида улар қанча олган бўлса худди шунча иш ҳақи олишлари учун Мактуб келиши керак эди. Кечқурунги вақтнинг Мактуби ҳаммасини яна тиклаши, худди шу нарсани орқага қайтариши керак.E-39 It's so perfectly, how the first hour messengers with the Word, with the Gospel, with the Truth, they came in at the day of Pentecost. Then there was a dark age that blocked them out. Then at the middle of the day, Luther, and Wesley, and them came in. And then there is to be an evening time Message, and to receive the same thing that they did at the beginning. The evening time Message is to restore back again, to bring back that same thing again.
E-40 Ўтган ҳафтадаги ваҳийни эсланг, Келин келди ва ҳозир бўлди... Унинг олдиндан кўрилиши. Ваҳийда шундай дилбар Келин келди. Мен эса бу ҳақида ўйлаган ҳам эмас эдим; шунчаки у ерда ўтириб кўчага қараб турган эдим. Ва мана Келин келаяпди. Мен ёнгинамда: “Бу Келиннинг олдиндан кўрилиши”, ─ деган Овозни эшитдим. Ва У (Келин) ёнимдан ўтиб кетди. Мен уни қанақалигига эътибор бердим, У жуда гўзал, ёқимли, ёшгина эди. У шундай юрар эдики, фақат Угина шундай юра олар эди, У марш қилмаган эди; айнан аёлларга хос одимлар эди, латиф, нозик ҳаракатлари ўзига ярашган леди эди. У менинг чап томонимдан, мана шу томонимдан ана бундай ўтиб борарди, ва У кўздан ғойиб бўлди.E-40 And remember the vision of last week, that when the Bride came to be--preview of it. There came up the little Bride, lovely, in the vision. And I--not thinking about it, just setting there watching outside. And there come the Bride. I heard a Voice by the side of me, said, "Here is a preview of the Bride." And She came by. I noticed Her, the way she was, very lovely, pretty, young. She was walking just the step as She could, not a march, just in the stride of a--a woman, how they walk gracefully, ladylike. That's the way She was walking, coming to my left on this side. And She went out of my sight.
E-41 Кейин У мени ўнг томонга бурди ва ҳар бир черковни ўз даврларидан чиқишларини кўрсатди. Эх, қандай одобсиз! Ва охиргиси бу охирги кунлар даври черкови бўлиб, уни жодугар аёл етаклаб борар эди. Ва улар шундай ахлоқсиз кийиниб олган, шундай расво манзара! Улар беадаб рақс ва рок-н-ролл ритмида марш қилиб боришарди. Ва ўша аёллар беадаб рақс билан иккиюзламачи кулранг қоғозни ушлаганларича тўлғанишарди. Кулранг – бу оқ билан қорани ўртасида, бу шундай алдамчи ранг. Кулранг – бу оқ ҳам эмас, қора ҳам эмас. Бу алдамчи ранг. Ушбу кулранг қоғозни улар олдиларида тутиб туришар, “хула-хуп” дейиладиган [“hula” – ўтлардан ясалган гаваяликлар юбкаси.–Тарж.] охори тўкилган тўрлардан иборат юбкасини олдида тутиб, белидан юқориси умуман яланғоч эдилар. Ва ҳаракатланишлари... гоҳи ритмда, гоҳи тиришиб, мана шу мусиқада тўлғанишар эдилар. “Бу черков”, – деди.E-41 Then He turned me to the right side, and He showed me each church as they've come up out of the ages. And oh, how vulgar. And the last one was this last day church age, which was led by a witch. And they were so immorally dressed, so filthy looking. And they were marching to the time of twist and rock-and-roll. And those women throwing themselves just in twist, with holding just paper, gray, hypocritical. The word... Gray is between a white and a black, which is a deceiving color. Gray is neither white or black. It's a deceiving color. And gray-looking paper, holding in front of them, with lace-like hula skirts, holding in front of them; and completely nude from their waist up. And was marching to the--or time, or twisting, and carrying on with that music, walking up. And said, "That is the church."
E-42 Ва қачонки бу менинг олдимдан ўтиб кетганида, мен худди хушимдан кетгандай бўлдим. Мен ўйладим: “Наҳотки бу, Масиҳга ўзини Келиндек кўрсатишга уринаётган ўша бўлса? Одамзод қилиб биладиган бутун кучи ва ҳаракатлари билан Масиҳ учун Келин яратишга уринса-ю ва мана шунақа разил, ифлос, бадном фоҳиша Масиҳнинг Келини бўладими?” Бундан менинг юрагимга оғриқ кирди.E-42 And when it passed by me, my heart like to fainted. I thought, "If that's what is trying to be presented to Christ as a bride... Of all the efforts and things that men has put forth to try to bring forth a bride for Christ--and a vulgar, dirty, filthy-looking prostitute like that to be the bride of Christ." It made me sick at my heart.
E-43 Ва у ўтиб кетган вақтда, ундан кейин... Биз турган жойдан олдимиздан ўтаётганида у олдинида қоғозчани тутиб турар, кетаётганида ҳозирги вақтдаги замонавий рақсдагидек биланглаганча ва чайқалганча бир томонга, кейин бошқа томонга қалтирар эди, ахлоқсиз ишларга берилганча кетишда давом этарди.E-43 And as she passed, after she... Coming before where we was standing, she was holding the paper in front of her, twisting, and rocking, and moving herself one side and then the other side as she went, like the modern dances they have of this day, using herself in an immoral act as she was marching on.
E-44 Мен бу нарсалар учун жавоб бермайман. Мен фақат нимани кўрган бўлсам шуни гапираман. Ва Худо менга Қози, бироқ бу черков АҚШдан эди.E-44 I'm not responsible for these things. I can only say what I seen. And God is my Judge. But that was the church from U.S.A.
E-45 Шундай қилиб, у ўтиб кетганида орқасидан у умуман ҳеч нима билан бекитилмаган эди. Ва ундан кейин, у ўтиши билан мен ўзимда беҳоллик ва беҳушликни ҳис қилдим.E-45 Now, as she passed by, the whole back part had no covering at all. And then as she passed by I felt faint and sickly.
E-46 Шунда У: “Дастлабки кўринишга яна Келин чиқади”, - деди. Ва мана яна унинг ортидан Келин пайдо бўлди, кўринишидан худди ўша, бошида ўтган Келинга ўхшар эди. Шунда менинг юрагим қувончдан ўйнаб кетди, ҳар ҳолда Келин бўлади ва У Ўша бошидаги каби кийинган ва айнан ўшандан яратилган бўлади. У чақирилган бўлиши керак.
Ва мен бу Ҳақиқат эканлигини биламан. Агар бу ёлғон бўлса, унда олдин кўрган ҳамма ваҳийларим ёлғон бўлган. Лекин ҳаммага аёнки, У ҳали бирор марта Ҳақиқат бўлмаган нарсани гапирмаган. Бу шунчаки амалга ошиб бораябди...
E-46 Then He said, "The Bride will come into preview again." And here the Bride came behind her, the very same looking Bride that passed at the beginning. Then my heart jumped for joy to know that there will be a Bride. And she'll be made of the same thing and clothed in the same thing that the one was at the beginning. She is to be called. And I know that is the Truth. If that isn't true, then every vision that I've had in the back has been wrong. And anyone knows that not one thing has He ever told us but what was the Truth. It come to pass just...
E-47 Ундан кейин эса, ўзини черков деб атаётган замонавий черковни қабиҳлигини кўрдингизми?E-47 And can you see then the filthiness of the modern church, calling herself a church?
E-48 Шу кунларда кимдир айтганидек; Раддел ака, ҳозир анави девор ёнида турган, қадрдон акам. У буни узум навдасига пайванд қилинган шохча сингари кўрди. Ва бизлар яқинда буни хонада муҳокама қилгандик. Ва Раддел ака айни пайтдаги аҳвол ва...ва бугунги черковларда қандай руҳ сезилиб тургани-ю уларнинг пасайиб, тушиб кетаётганидан ташвишда эди. Бу ерга суҳбатга ҳар томондан хизматчилар келиб: “Бранхам ака, нима бўлаяпди? Нима гап ўзи?” – деб сўрайдилар. О-о!E-48 As someone said the other day, Brother Ruddell a precious brother of mine, standing against the wall over there now, that he seen it like a sucker on a vine. And we was discussing it in the room the other day. And Brother Ruddell was disturbed about the conditions of time and the--and the feeling of the spirit in the churches today, how it's begin to drop down. Ministers coming from everywhere, interviews out here asking, "What has happened, Brother Branham, what has happened?" Oh, my.
E-49 Радделл ака менга: “Улар иблис руҳидан тўлаяпдиларми ёки қандай?” – деб савол берди.E-49 Brother Ruddell asked me the question, "Are they living off of the spirit of Satan, or what?"
E-50 Мен дедим: “Йўқ, пайванд қилинган шохча узум новдасидан озиқланади”. У яшайди, чунки цитрус меваси бўлган лимон апельсин дарахтида ўсаверади; лекин у апельсин солмайди, гарчи унинг ҳисобидан яшаётган бўлсада.
Ва бунақа черков деб аталадиган черков ─ бу бор-йўғи пайванд қилинган шохчадир, у дин номи остида, черков номи билан яшайди. Католиклар ва протестантлар – улар фақат Новдадан куч олаётган шунчаки пайванд шохчалар, бироқ ўзларига хос ҳосил беради, чунки улар имонга кирмаганлар. Улар Худонинг дастлабки олдиндан белгиланган режасида бўлмаган эдилар. Мана нима учун улар албатта Каломни инкор этадилар ва ўзга турдаги меваларни келтирадилар. Ҳақиқий, асл дарахт ўз илдизидаёқ апельсин дарахтида апельсин етказишга мўлжалланган эди.
“Мен – ток, сизлар эса новдасизлар”,- деди Исо.
E-50 I said, "No, the sucker lives off of the strength of the vine." It lives, because the citrus fruit... A--a lemon will grow in an orange tree, but it will not bear oranges, though it lives by its life. And the church, so-called, only is a grafted sucker living under the name of religion, under the name of the church, Catholic and Protestant, just suckers pulling the--from the strength of the Vine, and yet bearing the fruit of what they are, because they wasn't converted. They wasn't in the original predestinated plan of God. That's the reason they have to deny the Word and bear other kind of fruit. The real genuine tree and its root was predestinated to bring forth oranges on an orange tree. Jesus said, "I am the Vine; you're the branches."
E-51 Бироқ ўша дарахтдан яна битта новда ўсиб чиқса, унда бу новдада унинг дастлабки меваси етишади. Ва буларнинг барчаси Токнинг қоқ учида қайта тикланиши лозим. Буни ҳаммасини ёритиб ва тўғрилаш учун, кечки Нур, тикланиш келиши керак. Аммо бу Токни ўзидан чиқади ─ Унга пайвандланган деноминациядан эмас, бироқ Сўзнинг асл меваси. Бу нарса кечки вақтга пайдо бўлиши керак. “Ва кечки пайтда Нур бўлади”. Фақат Нур етишишга олиб кела олади.E-51 But if that tree ever puts forth another branch, it will bear its original fruit. And there's got to be a restoration of all these things right at the end of the Vine. There is to become forth a restoration, an evening Light to light it up and to make it right. But it will come out of the Vine, not a denomination that's grafted into It, but a original production of the Word. It's to come forth for the evening time. And there'll be Light in the evening time. It takes the light to ripen it.
E-52 Кўраяпсизми, Муқаддас битиклар қанчалар мукаммалдир! “Кун, қайсиники кун ҳам тун ҳам дея олмайсан”. Қуёш етилтирмагунича мева етила олмайди. Сен қанчалар кўп ваъзлар қилмагин, нималар қилганингда ҳам, у етила олмайди, бу намоён бўлолмайди, тасдиқлана олмайди; балки, фақат У орқали, Қайсики: “Мен оламнинг Нуриман” –деди ─ Калом. Шунинг учун, буни етукликка келтириш, ё бўлмаса тасдиқлаш, ёки бўлмаса исботлаш, ёки бизнинг вақтимизга У нимани башорат қилган бўлса шуни намоён қилиш учун Куч келиши керак, Муқаддас Руҳнинг Ўзи. Кечки нур буни амалга оширади. О қайси вақт бу!E-52 See how perfectly the Scripture is: "A day that won't be called day or night." Fruit cannot ripen unless the sun ripens it. No matter how much you preach, whatever you do, it cannot be ripened; it cannot be manifested; it cannot be vindicated, only by Him who said, "I am the Light of the world, the Word." So there has to come forth a--a--a power, the Holy Spirit Himself, to ripen, or to vindicate, or to prove, or to make manifested that what He's predicted would happen in this day. The evening Light produces that. What a time.
E-53 Дастлаб Келин қандай аҳволда бўлган бўлса, У худди шундай ҳолатда ўтди. Бироқ мен Унинг қадами қандай адашганини кўрдим ва Уни ортга, жойига қайтаришга урундим. Шундай қилиб, биз яшаётган ўша вақт ҳақида, буларнинг ҳаммаси тўғрисида кўп гапириш мумкин.E-53 The Bride passed in the same position as She was when She was at the beginning. But I was watching her getting out of step, and trying to pull her back. Now, much could be said on these things, of the day that we're living.
E-54 Мана энди, Ҳушея 6:1 да: “Келинглар, Эгамизга қайтайлик!”—деди. Эсингиздами, у уларни тарқатиб юборилишини айтган эди, ва бу шундай бўлган эди. “Улар тарқатиб юборилганидан сўнг Эгамизга қайтади, ва У уларни яраларини боғлайди”—деди у. Эътибор қилинг, қайтадилар...тарқатиб юбориладилар. Иккинчидан, улар яраланган ва кўр қилинган эдилар. Айнан шундай содир бўлди. “У бизни шифолайди ва яраларимизни боғлайди”.
Ҳизқиёл 37 да айтганидек: “Қуриган суяклар, қуриган суякларга тўлиб кетган водий”. Ҳизқиёл буни кўрди, уларнинг қайтишини.
Энди эътибор беринг, Хўшея бундай деди: “Икки кундан кейин! Икки кундан кейин уларнинг олдига У қайтади. У бизларни қабул қилади ва бизларга... бизларни ҳаётга қайтаради”. Шундай қилиб, “ҳаётга қайтаради” дегани ўликлардан тирилишни билдирмайди. “Ҳаётга қайтаради” менинг аниқлашим бўйича, бу ерда ҳам ва бошқа жойларда ҳам “уйғониш”ни, “жонланиш”ни билдиради. “У бизни икки кундан сўнг уйғотади”. Бу: “У бизларни тарқатиб юбориб, жаҳолатда қолдириб, ярадор қилганидан кейин, бизни учинчи кунда яна оёққа турғизади” ─ дегани.
E-54 Now, Hosea said in 6:1, "Return to the Lord." Remember, he said that they would be scattered, and they were. He said they'll return to the Lord after they'd been scattered, and He would--will bind them up. Notice. Return... Be scattered... The second... They were torn and was blinded. That's just exactly what happened. "He will heal us and bind us up," like Ezekiel 37, the dry bones, the valley full of dry bones. Ezekiel saw it, their return again. Then notice, Hosea said, "After two days... (After two days He would return to them.) He will receive us and give us--revive us." Now, revive doesn't mean "resurrection." Revive there is the same word used anywhere else (I looked it up), means "a revival." "He will revive us after two days." That would be in the third day. "He will revive us again after He's scattered us, and blinded us, and tore us."
E-55 Сиз биласиз, яҳудийлар бизлар кўра олишимиз учун, шу мақсад билан кўзлари ожизланган эди. Улар халқ сифатида тарқоқ, бўлинган эдилар, шунинг учун ўз Нажоткорини рад қилдилар, токи биз Масиҳни қабул қила олишимиз учун, мажусийлардан Унинг Исми ҳақи чақирилган халқ бўлиши учун эди.E-55 You know, the Jews were blinded for the very purpose that we could have sight. They were torn apart and scattered as a nation, and rejected their Messiah that we might receive the Messiah, that there might be a people called out of the Gentile for His Namesake.
E-56 Энди, эркак киши келаяпди ва аёл киши унинг фамилиясини олаяпди. Бу кўр бўлиб қолган Мажусийлар бўлса сувда имон келтирганда “Раббий Исо Масиҳ” Исми бўлиши кераклигини тушуна олмайди! Жуда афсус, лекин шундай бўлиши керак. Яҳудийлар, улар...улар буни кўрмаслиги керак эди. Буни фақат бир киши кўра олади, буни ўша олдиндан тайинланган кўради.
Яҳудийлар бунда ўз Масиҳларини кўра олмадилар, гарчи улар ўзининг катта олимликлари билан машҳур билимдонлар ва мутахассислар, таълим олган ҳамда сиз ўқиётган худди шу Каломни ўқиган одамлар бўлишсада. Ҳозир, бизларга маълум бўлгач, бу Масиҳ эканини аниқ кўриб турибмиз. Бироқ улар буни кўра олмадилар, бугун ҳам одамлар буни кўра олмайдилар. Улар ҳам жаҳолатда қолишлари башорат қилинган.
E-56 Now, the man comes forth, and the woman takes his name. These blinded Gentiles who can't see that Name, the Lord Jesus Christ, in baptism, it's just too bad, but it has to be that way. The Jews, they had to--they had to not see that. There's only one can see it; that's the one who's predestinated to see it. Otherwise you'll never see it. The Jews cannot see that being their Messiah, and yet they were scholars and theologians, men of great renown scholarship, read the same Bible that you read. Now, after it's been made know to us, we can see it plain that was Messiah. But they couldn't see it. Neither can they see it today. They are prophesied to be blinded too.
E-57 Бугунки кун черкови кечки вақт Мактубини рад этиши, кўрмаслиги башорат қилинган. Ваҳий китоби 3-бобида: “Сен аянчли, ачинарли” ─ дейилган. Яқинда Келинни...тўғрироғи черковни кўрсатиб ўтилган аҳволига эътибор қилинглар: “Яланғоч, кўзи ожиз ва бу ҳақида билмайди ҳам”. Раббим Исо, бизга раҳм қил! Каломда у яланғоч деб айтилган. Мен буни ҳозиргина кўрдим. Лаодикия черкови ялонғоч эди. Ва ана энди кун охирига келиб ўзини кўрсатганида у “яланғоч” эди ─ буни ҳеч қачон пайқамаган эди. “Буни билмаган ҳам”.E-57 The church this day is prophesied to be blinded to reject the evening time Message; Revelation 3 said so; "Thou art wretched, miserable..." Notice the Bride's condition the other night--or the church: naked, blind, and don't know it. Lord Jesus, be merciful to us. The Bible said she was naked. I never saw it till just now. Laodicea church was naked. And when she appeared the other night, she was naked (never noticed it), and didn't know it.
E-58 О-о, шукрлар бўлсин! Албатта-да, шунчалик миннатдормиз! Менимча, Худо бизга очаётган ҳаммаси учун биз етарлича миннатдор бўлмаяпмиз.E-58 Oh, how thankful, how... No wonder we are so grateful. I feel that we're not grateful enough for the things that God is making known to us.
E-59 “Яланғоч”. Унинг яланғочлиги, бу хақида билмаслиги ва унинг “кўрлиги” менга вахийларда айтилган... кўрсатилган эди. Мажусийлар кираолишлари учун Исроил қандай кўр қилинган бўлса, худди шундай Келин олиб кетилиши учун Мажусийлар ғафлатда қолдирилганлар, Исроил эса карнайлар байрамини олди. Мутлақо мукаммал!E-59 Naked, and the vision said--showed me she was naked and didn't know it. Blinded. As Israel was blinded, so that the Gentiles could come in, now the Gentiles are blinded so the Bride can be taken out and Israel can receive their feast of trumpets. Just perfectly.
"After two days He will revive us (or give us a revival), bringing us together (the Jews speaking on these trumpets now). And He shall--and we shall live in His sight (or have Eternal Life. See?). We'll be in His sight."
E-60 “Икки кундан сўнг У бизларни ҳаётга қайтаради, ─ ёки, ─ бизларни биргаликда тўплаб туриб, бизга уйғониш беради”, ─ яҳудийларга, бу ерда гап Карнайлар ҳақида кетаяпди. Ва шунда У... “ Ва бизлар Унинг кўз ўнгида яшаймиз, ёки Абадий Ҳаётга эга бўламиз”. Кўраяпсизми? “Биз Унинг кўз ўнгида бўламиз”. Бу ерда Калом Хўшея китобида: “Ва бизлар Унинг ҳузурида яшаймиз; Ҳаёт... Унинг ҳузурида Ҳаётга эга бўламиз, ─ яъни Унинг Ўз Ҳаётига, Абадий Ҳаёт, ─ Унинг ҳузурида яшаймиз”.
“Айш-ишратда яшаётган ҳаётлигидаёқ ўлган”. Шундай қилиб, Исроил Унинг ҳузурида яна Ҳаётга эга бўлиши бизга ваъда қилинган. Аслида Исроил Ҳосил байрамида ҳам ўлик эди.
E-60 The Bible said here in Hosea, said, "And we shall live in His sight--like--have Life in His sight (That's His own Life, Eternal Life), have Life in His sight." She that lives in pleasure's dead while she's alive. So we promise that Israel again would have Life in His sight. She's been dead to the facts and to the Pentecostal feast.
E-61 Энди диққат қилинг. “Кейин, икки кун ўтиб...” Бу икки суткани билдирмайди, чунки бу... бу кўп асрлар олдин, аллақачон содир бўлди. Кўряпсизми? Бу “Раббийни икки куни” ─ икки минг йил ўтганини билдиради. Сиз биласизми ўша пайтдан бери қанча вақт ўтди? Ўша пайтдан йигирма етти аср ўтди, чунки Хўшея Китобида милоддан аввалги 780-йил турибди. 1964-йил. Кўраяпсизми? Икки минг етти юз йилдан сал кўпроқ ўтди. “Икки кун ўтиб учинчи кунга У бизни уйғотади ва Ўз ҳузурида Ҳаёт бахш этади”, ─ деди у. Мана, Карнайлар нимага тегишли. Мана шу соатда биз яшаяпмиз, биз шу вақтда яшаяпмиз.E-61 Notice carefully. Then after two days... Now, that didn't mean two twenty-four hour days, 'cause it's been--that happened way back yonder many hundreds of years ago. See? It meant two days with the Lord--after two thousand years. Now, you know how long it's been since that time? It's been twenty-seven hundred years since that, 'cause in Hosea here it's B.C. 780--1964. See, it's been something over twenty-seven hundred years ago. He said, "After two days, in the third day He will revive us again and give us Life in His sight." There's your Trumpets coming in. That's the hour that we're living, the day that we're living.
E-62 Хўп, улар тарқатиб юборилган, кўр қилинган, йиғилган эдилар ва энди учинчи кун аллақачон бошланди. Сиз буни кўряпсизми? [Йиғилганлар: “Омин”, ─ деяпдилар.─Таҳр.] Улар Палестинадан бутун дунёга тарқатиб юборилган эдилар. Улар Масиҳни рад этишлари учун кўр қилинган эдилар. Энди бўлса, ўз ватанларига йиғилаяпдилар, оқланишни англаб олишлари учун Карнайларга тайёрдирлар.
Черков олингандан кейин, Библияда айтилганидек: “Улар буни қабул қилганларида ва Уни михлардан олган жарохатларини кўрганларида, ─ улар: “Бу жарохатларни қаерда олдинг? ─ деб сўрайдилар. “Дўстларимнинг уйида” ─ дейди У. Ва У ҳар бир оила алоҳида бўлиб, худди ягона ўғлидан айрилган оиладай кўп кунлар йиғлаб аза тутишини айтди. Эсланг, ўша Карнайлар байрами ҳам шу учун эди ─ келтирилган қурбонлик учун кўз ёши тўкиш, аза тутиш учун эди, улар эса Уни рад қилгандилар.
E-62 Now, they have been scattered, blinded, gathered, and are far into the third day. You see it? They were scattered from Palestine throughout the world. They were blinded to reject the Messiah. And now they have been gathered in their homeland, ready for the Trumpets to recognize the Atonement. As the Bible said, when they receive it and find Him with the nail scars (after the church is taken), and they say, "Where did You get these scars?" He said, "In the house of My friends." And He said they would separate, each family, and would cry and weep for days like a family that lost their only son. And remember, that feast of Trumpets was to do that--to weep, mourn for the killed Sacrifice; and they had rejected It.
E-63 Улар ўз ерларида. Улар тарқатиб юборилган, кўр қилинган эдилар, хозир эса тўпланганлар. Буларнинг ҳаммаси Олтинчи Муҳр остида бўлган эди, уларни бирга тўплаш учун Етти Карнай жаранглаб ўтди ─ Олтинчи Карнай. Еттинчиси – бу ўша Буюк Карнай, биз уни ўтган якшанба гапирган эдик. Олтинчи Карнай Олтинчи Муҳр пайтида чалинди. Худди ўша, бизда Олтинчи Муҳр очилган пайтда ─ ҳаммаси айнан ўша, бир вақтнинг ўзида; бизлар эса икки минг йилдан бери эллигинчи кун байрамидамиз.E-63 They're in their land. They were scattered, blinded, and now gathered. And it was all under that Sixth Seal their Seven Trumpets sounded to gather them together. The Sixth Trumpet... That seventh is that great Trumpet (as we had last Sunday). The Six Trumpets sounded under the Sixth Seal just like our Sixth Seal opened, everything at the same time; only theirs all sounded at once, where we've been two thousand years in the Pentecostal feast.
E-64 Шундай қилиб, ўша вақтдан икки минг етти юз йил ўтди. [Бранхам ака минбарни бир неча марта таққиллатди─Таҳр.] У деди: “Учинчи кун биз тўпланамиз. [Бранхам ака битта қарсак чалди.] Икки кундан сўнг, учинчи кун бизлар яна тўпланамиз ва Унинг ҳузурида Ҳаётга эга бўламиз”. Сиз бу ваъдани кўряпсизми? Ушбу соат деворда аниқ ёзилган. Қайси вақтда яшаётганимизни кўриб турибмиз.E-64 Now, twenty-seven hundred years since that time... He said, "In the third day we'll be gathered again. After two days, in the third day we'll be gathered again and receive Life in His sight." Do you see the promise? The hour perfectly wrote on the wall. We see where we are living.
E-65 Ҳозир улар ўз ватанларида карнай байрамини кутаяпдилар... тўғрироғи, оқланишни англашларини ва Келишни кутаяпдилар, ўшанда улар тан олмаганларида Унинг биринчи келишини рад этган бўлганларидан қайғуда қоладилар. Шу сабабдан улар ўз ватанларидалар, кутаяпдилар. Уларнинг барчаси... Ҳаммаси ўз жойида.E-65 Now, in the homeland waiting for the feast of the trumpets, or the recognizing of the Atonement, and to wait for the coming, to mourn for their rejection of the first time that they rejected it; they're in the homeland for that, waiting where they all... Everything is positionally placed.
E-66 Хушхабар фидоийси сифатида кўриб турибманки, Келиннинг кетишидан бўлак ҳеч нарса қолмаган. Улар нима бўлганини тушуниб етишларидан олдин Келин олиниши керак. Улар боғланган, тарқатилган...улар тарқатиб юборилган, ожизланган эдилар, ҳозир эса тўпланганлар демоқчи эдим. Нима ҳам қолди? Келин олиниши керак. Ваҳий 11-бобдаги пайғамбарлари Карнайлар байрамига чақиришлари ва ўзлари нима қилиб қўйганларини тушуна олишлари учун улар Келинни кетишини кутишмоқда.E-66 As a minister of the Gospel I can't see one thing left but the going of the Bride. And the Bride has to be taken away before they could recognize what's happened. They were bound, scattered; I mean, they were scattered, blinded, and now gathered. What's left? The Bride to be taken out of the way, waiting for the going of her Bride, so their prophets of Revelations 11 can call them to the feast of the trumpets, to make them to recognize what they have done.
E-67 Эсланглар, ўша Муҳрлар қаторида Олтинчи Муҳр ҳам очилган эди. Ва ўша ерда бир юзи қирқ тўрт минг таланган ва чақирилганлар бор эди. Ваҳий 11-боб айнан ўша пайтда, Олтинчи ва Еттинчи Карнай орасида ─ Олтинчи Муҳр билан аниқ мос келган ҳолда пайдо бўлади.E-67 Remember, right between those Seals came forth the Sixth Seal, and there was the hundred and forty-four thousand chosen and called. And between the Sixth and Seventh Trumpet, Revelations 11 appears right there exactly in line with the Sixth Seal.
E-68 Нима учун? Бу нима учун бўлган эди? Икки шоҳид келиши учун, Мусо ва Илёс, пайғамбарлар. Яхудийлар эса фақат ўз пайғамбарларига ишонадилар. Улар пайғамбар аломатлари билан келадилар, уларнинг меҳнати ҳам пайғамбар меҳнати бўлади, чунки улар худди ўшандай қилгандилар.
Бу, сиз ўлаётган вақтизда ёки нима деса бўлади буни...сиз бу дунёни тарк этаётганингизда, сизнинг табиатингиз ўзгармайди. [Бранхам ака минбарни уч марта тақиллатади.─Таҳр.] Агар сиз ҳозир ёлғончи бўлсангиз, унда у ерда ҳам ёлғончи бўласиз. Агар сиз шу ерда жаҳли тез бўлсангиз, унда сиз у ерда ҳам жаҳли тез бўласиз. Агар шу ерда сиз иккиланаётган бўлсангиз, у ерда ҳам иккиланасиз. Эркаклар, аёллар, ғафлатдан қутилиш, ўзингизни ўрганиш ва ҳолатингизни текшириш вақти келди [Бранхам ака минбарни уч марта тақиллатади.], чунки ўлим ҳеч нарсани ўзгартирмайди.
E-68 What to do? What was it to do? And this was to bring forth two witnesses, Moses and Elias, prophets; which the Jews only believe their prophets. And they'll come forth with the sign of the prophets, and their work will be that of the prophet, for they did exactly, showing one thing, that men when you die, or whatever--when you leave this world your nature doesn't change. If you're a liar now, you'll be a liar there. If you're hotheaded here, you'll be hotheaded there. If you're a doubter here, you'd be a doubter there.
E-69 Улар икки минг йил давомида бўлмаганлар: Мусо ─ тахминан икки ярим минг йилга, Илёс эса... Қарийб икки ярим минг йил Илёс бўлмаган ва Мусо бўлмаган,энди улар худди ўша характерда келиб, худди ўша ишларини қиладилар.
Ўлим фақат одамнинг яшаш жойини ўзгартиради, бошқа ҳеч нарсани ўзгартирмайди. Сизнинг феълингизни ўзгартирмайди. Яшаш жойингиздан бошқа сиздаги ҳеч нарсани ўзгартирмайди.
E-69 Men and women, it's time to shake yourselves and to examine yourselves, and see where we are standing. For death does not change it. They've been gone for two thousand years; Moses for about twenty-five hundred years, and Elijah for--ever since--almost twenty-five hundred years has Elijah been gone and Moses has been gone. And here they return with the same nature and do the same thing. Death doesn't do nothing to a man but change his dwelling place, doesn't change your nature, doesn't change your faith, doesn't change nothing in you but your dwelling place.
E-70 Шундай экан, бугун сизнинг хулқингиз қанақа? Агар сиз Худонинг Каломида иккилансангиз, унда сиз у ерда ҳам иккиланасиз. Аҳамияти йўқ, қанчалик муқаддасиз, яшаш тарзингиз қанақа ва қанчалик тўғри ҳаёт кечираяпсиз ─ ўлим сизни умуман ўзгартира олмайди, фақат яшаш жойингизни. Агар сиз Худо Каломини қандай ёзилган бўлса, худди шундай тўлиғича қабул қилолмасангиз, унда сиз буни у ерда ҳам қилолмайсиз. Хуллас, ҳавотирланманг, сиз у Ерда бўлмайсиз.
Сиз Уни тўлиқлигича, У ҳақидаги ваҳий ва Уни далиллари куч-қудратида қабул қилишингиз керак, шунда Унинг бир қисмига айланасиз. У фақат Ўз Каломини тирилтиради, худди ўша Пасханинг биринчи тонгида Ўз Каломини тирилтирганидек. Фақат Унинг Каломи кетди ва ўша Унинг Каломига ишониб, Унинг Каломини тасдиқлаб ва Унинг Каломида ўлганлар кетди.
E-70 So which a-way your nature is this morning... If you're a doubter of God's Word, you'd be a doubter over there. I don't care how holy you are, how you live, and how good you live, it wouldn't change you one bit to die, just your dwelling place. And if you can't accept the whole Word of God the way It's written, you wouldn't do it there; so don't worry; you won't be there. You've got to accept It in Its fullness, in the power of Its vindication and the revelation of what It is; then you become a part of It. It's only His Word that He'll raise up, as He did His Word on the first Easter morning. Only His Word came forth and those who had died in His Word, believing His Word, and vindicated His Word.
E-71 Энди эътибор беринг, бу икки минг етти юз йил муқаддам бўлган эди. Эсингизда бўлсин, улар тарқатиб юборилган, юраклари жаҳолатда эдилар-у, энди эса улар йиғилганлар. Бундан кейинги қадам ─ улар Ҳаётга эга бўлишлари керак [Бранхам ака минбарни ўн марта тақиллатади–Таҳр.]E-71 Notice. Now, that's been twenty-seven hundred years ago. Notice, they were scattered; they were blinded; and now they've been gathered. Now, the next thing is that they are to receive Life.
E-72 Мажусийлар эса чақирилган. Келин тайёр. Кўтарилиш жуда яқин. Бизлар буни англаяпмизми? Биз бунга ҳақиқатдан ишонаяпмизми? Балки бу қандайдир уйдирмадир? Балки бу биз учун афсонадир? Ёки бу шунчаки ҳақиқатдай туюлаётган қандайдир бир нарсадир? Балки бу шунчаки биз четдан туриб ишонишимиз мумкинбўлган нарсадир? Ёки биздаги бир нарсаки, яъни бизнинг бир қисмимизки, у бизнинг ҳаётимиздан ҳам муҳимроқдир? Бугун бу чодирда биз бунга қандай муносабатда ўтирибмиз? Ёдингизда бўлсин, фақат кичкинагина пода Буни қабул қилади.E-72 And the Gentiles are called out. The Bride's ready. The rapture is at hand. Can we realize that? Can we actually believe that? Is it a story that's been told? Is it a myth to us? Is it a something that sounds real? Is it something that we outside can believe? Or is it something that's in us, that's part of us, that its more than life to us? What attitude do we set in this morning in this tabernacle? Remember it'll be a small flock that receives it.
E-73 Энди ўз ватанларида Карнайларни кутаяпдилар. Ваҳий 11-боб ижобат бўлиши учун Келиннинг тантанавор кетишини кутаяпдилар. Черковлар даври тугади; черков даврида ўтказиб юборилганларни тасдиқлаган Муҳрлар очилган эди ва Мактуб берилган эди. Исроил ҳаракатда (ҳамдлар бўлсин!) карнайлар байрамига тайёр. [Бранхам ака икки марта қарсак чалди–Таҳр.]E-73 Now, in the homeland waiting for the trumpets. Now, waiting for the going of there Bride so that Revelation 11 can be fulfilled. The church age has ceased. The Seals has been opened that prove what they left out in the church age. And the Message has been given. Israel is on the scene (Hallelujah.), ready for the feast of trumpets.
E-74 О, бошқа мамлакатлардаги одамлар, шу кассеталарни эшитганингизда: биродарим, сен уйғона оласанми? Ёки бу сени кўр қилаяпдими? Наҳотки Сен Буни ирғитиб, ёлғон башорат дейсан? Унда бу сенинг кўз ўнгингда дунё томонидан, замон билан, элу-халқлар ва Буни ёзган Муқаддас Руҳ билан қандай тасдиқланган. Бу жисмоний, руҳий ва моддий жиҳатдан тасдиқланган. У нима деган бўлса, барчаси амалга ошаяпди ва тасдиқланаяпди.E-74 Oh, you men in other lands where you'll hear this tape, can't you wake up, my brother? Or does it blind you? Would you throw it out and call it false prophecy when it's vindicated right before you by the world, by the time, by the peoples, and by the Holy Spirit Who wrote It. It's vindicated both naturally, spiritually, materially. Everything that He said is fulfilled and proven.
E-75 Исроил ўз ерида; уларни қўйлар каби ҳайдаб у ерга йиғдилар. Уларни ортидан бўрилар қувди ва уларни орқага, уларнинг ўз ерларига, хавфсиз жойга қочириб келтирди. Эсингизда бўлсин, фақат ўз ерида бўлсагина Исроилга дуолар ваъда қилинган. Худо Исроилни ўз еридан бошқа жойда ҳеч қачон баракаламайди. Иброҳим ўша ердан четга чиққанида жазоланган эди. Бу ерни тарк этган ҳар бир инсон маҳкум бўлади. Худо Исроилни ўз ерида қолганидагина дуо қила олади. [Бранхам ака минбарни тўрт марта тақиллатади–Таҳр.] Ва энди у ўша ерда халқ сифатида турибди! [Бранхам ака бир марта қарсак чалади–Таҳр.] Черков чақирилган, У Келинни кўтарилиши учун фақат Олинишни кутмоқда.E-75 Israel in her land; drove them in there, herded them in there like sheep. The wolves got after her and run them back to safety to their own land. Remember, Israel was only promised to be blessed as long as she was in her land. God never blesses Israel outside of the land. Abraham went outside of the land, was condemned. Everyone that leaves the land is condemned. God only can bless Israel when she stays in her homeland. And she's there now as a nation. And the church is called. She's just only waiting for the rapture of the Bride taken out.
E-76 Муҳрлар очилган. Улар бизга очилган. Улар уни ўтказиб юборганликларини кўриб турибмиз. Илон насли, сувда чўмдирилиш ва ҳоказолар тўғрисида баҳслашишни хоҳлаганлар: сизлар ғафлатдасизлар, кўрсизлар ва буни билмайсизлар ҳам. Бу дунёнинг худоси (иблис) сизларни Бунга нисбатан кўрмайдиган қилди, сизлар эса буни билмайсизлар ҳам. (Бугун эрталаб менга қийин бўлгани ажабланарли эмас, бу босимни ёриб ўтдим!)E-76 The Seals are open. It's revealed to us. We see what they left off. You that want to debate and fuss about the serpent's seed, and water baptism, and so forth, you're blinded and don't know it. The god of this world has blinded you to it, and you don't know it. (No wonder I had such a time this morning fighting through them pressures.)
E-77 Шундай қилиб, уларнинг пайғамбарлари мана шу охирги кунда намоён бўлишади; бироқ карнайлар байрами орқали эмас...карнайлардан олдин кела олмайдилар.E-77 So the--their prophets can be revealed in this last day. Can't do it though the trumpet of the--till the feast of the trumpets.
E-78 Хўшея орқали У шундай деди: “Мен уларни тилка-пора қилдим”. Энди диққат қилинг, У Исроилга гапиряпти. “Мен тилка-пора қилдим”, ёки бошқача айтса, - “Мен уларни пайғамбарларим орқали чопиб ташладим, кесиб отдим”. Мана Худо ўз халқи билан қандай йўл тутади. У уларни ўзга халқлардан ажратиб ташлади. Нима билан? Ўзининг дудама Қиличи билан, Ўз Каломи билан. Ўша халқлардан Уларни (Ўз халқини) ажратди. У Ўз халқини бошқа халқлардан пайғамбарлари билан, Ўзининг тасдиқланган Каломи билан ажратди.
Шундай қилиб, У Ўз Келинини деноминациялардан охирги кунда ваъда қилинган Малаки 4 даги Каломи билан ажратди. Ўз Келинини ажратди, Уни қолган Черковлар билан алоқасини узди! Ўзининг Келинини ажратиб олди!
E-78 He said through Hosea, "I have hewed... (Now, watch, Israel He's talking to.)... I have hewed..." In other words, "I have chopped--chopped them out through the prophets." That's how God does His people. He chopped them out from the rest of the nations. What by? His two-edged Sword, His Word. He chopped them, His nation from the nations. He chopped His nation from the nations by the prophets, His vindicated Word. So has He chopped His Bride from the denominations by His Word promised by Malachi 4 in the last day. Chopped out His Bride, hewed Her from the rest of the churches, hewed out His Bride.
He chopped out His prophets--with His prophets with the Word, chopping Israel. "Separate yourself from the rest of them."
E-79 У Ўзининг пайғамбарлари билан ажратди, Ўзининг Калому билан пайғамбарлари орқали ─ Исроилни ажратди. “Қолган ҳаммадан ажрал!”
Қарангга, улар худди қолганлар каби иш тутишни истаб Шомуил пайғамбарни олдига келишди. У эса: “Бирор вақт сизлардан пул олганманми? Сизларга Раббий Исми хаққи гапирганимда амалга ошмаган бирор гап айтганманми?”, ─ деди.
Улар: “Йўқ, бу...буни ҳаммаси тўғри, аммо биз барибир подшоҳимиз бўлишини истаймиз”, ─ дейишди.
E-79 Look it... When they wanted to act like the rest of them, they came to the prophet Samuel. He said, "Have I ever took your money? Have I ever spoke to you anything in the Name of the Lord but what happened?"
They said, "No, that's--that's right, but we still want a king."
E-80 Черковлар ҳам худди шу тарзда йўл тутдилар. “О, биз Сўзга ишонамиз. Ҳаммаси тўғри, бироқ, биласанми, улар бизни мана бундай қилишимиз керак эканлигини айтишаяпди.” Уларнинг нима дейиши мени қизиқтирмайди. Ҳақиқат ─ Каломда!
Кутаяпдилар. Пайғамбарлар орқали У уларни кесди ва алоқасини узди.
E-80 That's they way the churches has did. "Oh, we believe the Word. It's all right; but know, they--we say we should do this." I don't care what they say; the Word is right.
Waiting. He's chopped them out through the prophets.
E-81 Биродар, хозир қайси соат? Хизматчи, қайси соат? Куннинг қайси пайтида ва қандай аломат вақтида яшаётганингизни кўряпсизларми? Сиз буни тушуна оласизми? Сиз буни кўряпсизми?E-81 What time is it, brother? What time is it, minister? Do you see the time of the day and the sign you're living under? Can you understand it? Do you see it?
E-82 Ҳозир ҳеч қаерда уйғониш йўқ. Барча норози, хизматчилар нолияпдилар. Бу ерга черковга келадиган машҳур газеталардан бирини ўқидим ─ жуда яхши рўзнома. Мен муҳаррирни ҳам ва бу одамларни ҳам биламан. Улар жуда ажойиб, художўй одамлар. Моор ака ва Моор опа ─ “Унинг Келишини даракчиси”. Бизнинг соҳамиздаги энг яхши рўзномалардан бири. Бироқ улар: “Рўза тутинг, ибодат қилинг! Рўза тутинг, ибодат қилинг! Карнай чалинмоқда! Келинглар ...”—дейишдан бошқа ҳеч гап ёзишмайди. Сизлардан ким уни ўқийди? Биласизлар. Сиз ҳамма вақт буни кўрпаяпсиз: “Рўза тутинг, ибодат қилинг! Рўза тутинг, ибодат қилинг!” Бошқа гап эшитмайсиз. “Рўза тутинг, ибодат қилинг. Олдинда бизни буюк куннинг тонги кутмоқда! Қандайдир буюк бир нарса содир бўлади! Барчангиз ибодат қилинг, ибодат қилинг! Ҳали унча кеч эмас!”E-82 Everywhere now there's no revival. Everybody's complaining, ministers crying. I was reading one of the--the outstanding papers that comes here to the church, a very fine paper. And I know the editor, and I know the people. And they're godly people, very fine, Brother and Sister Moore, of the "Herald of His Coming," one of the finest papers on the field, "Herald of His Coming." But they hardly will print anything unless it's about, "Fast, pray, fast, pray. Sound a trumpet. Get..." How many reads it? You know, you see it all the time. "Fast, pray, fast, pray!" That's all you hear. "Fast, pray. We're going to have a great breaking of the day. There's a great thing going to happen. All of you pray, pray, pray. We're not too late yet."
E-83 Нима учун улар буни қилади? Нима учун буни улар қилади? ─ Улар буюк бир уйғонишни исташади. Уйғониш бўлишига ишониб, улар додламоқдалар. Улар ажойиб инсонлар. Нега энди бундай? Уларга нима бўлди? ─ Улар келинни уйғонишини англамадилар. Тушуняпсизми? Улар масиҳчи бўлганлари учун шу вақт танглигини ҳис этадилар, лекин аллақачон бўлиётганини улар англаб етмадилар. Мана нима учун улар ўзларини шундай ҳис қиладилар. Улар нимадир бўлиши кераклигини биладилар, бироқ, (кўраяпсизми) улар буни узоқ келажакдан кутадилар, бу эса аллақачон ёнгинангда содир бўлди. [Бранхам ака минбарни бир неча марта тақиллатади–Таҳр.]E-83 Why do they do that? Why do they do that? They want a great awakening. They're crying, believing that there will be awakened. They're good people. Why is it? What have they done? They have not recognized the awakening of the Bride. See? By being a Christian they feel the pull of the hour, but they haven't recognized what's been done. That's what's making them feel that way. They know something's supposed to happen; but (See?), they are looking for it way off in the future to come, when it's already happened right by you.
E-84 Олдинги вақтларда ҳам худди шундай қилганлар. Улар Қутқарувчи келишига ишонган эдилар. Уни келиши олдидан хабар берувчи келишини ҳам улар билар эдилар. Бироқ бу уларнинг кўзини олдида содир бўлди, улар эса буни билмаган эдилар. Улар буни англамадилар. Улар Қутқарувчидан олдин хабарчи келишига ишонардилар, ўзлари эса унинг бошини олдилар ва ўз Халоскорларини ўлдирдилар, чунки башорат қилиниши бўйича улар кўр қилинадилар. Хўшея шундай деган.E-84 That's the same thing they did in the old days. They was believing in a coming Messiah. They believed that there'd be a forerunner come. But it was right on them and they didn't know it. They didn't recognize it. They believed there would come a forerunner that would forerun the Messiah. And they cut his head off and killed their Messiah, because it was prophesied that they'd be blinded. Hosea said so.
E-85 Хўшея орқали гапирган худди ўша Руҳ Юҳанно орқали ҳам бу охирги кунларда черков кўр ва яланғоч ҳамда Уни черковдан чиқариб қўйишини айтди. Ўша башоратларнинг амалга ошганини кўра олмадилар. Бироқ, ўша ерда эканлар, нимадир содир бўлиши кераклигини тушунар эдилар. Шунчаки улар буни англамаяпдилар. Улар буни тушунмаяпдилар. Худди ўша қадимги вақт Яҳудийлари каби: кўзи ожиз Лаодикия; бойлик, теология, Черковга душманлик, Мактубга душманлик. Қаранглар, ўша яҳудийлар Яҳёга қанчалик ёмон муносабатда бўлгандилар. Қаранглар, улар Исога қанчалик душманлик эдилар, гарчи У айнан Ўша, ўзлари кутган Исо эди, уларнинг такидлашларича.
[Кучайтирувчи тизим товуш чиқаради–Таҳр.] Сақлагич куйди шекилли. [Йиғилишдагилар кулишади.] Магнитофонлар ҳам ўчдими дейман? Йоқ, ўчмабди. яхши.
E-85 And the same Spirit that spoke to Hosea spoke through John, and said the church in this last days would be naked and blind, and would put Him outside of the church. They failed to see those prophecies fulfilled. But being in there they realize that something has got to happen. They just don't get it. They don't realize it. Much like the Jews of old times, blinded Laodicea: riches, theology, hostile with the church, hostile towards the Message... Look how hostile those Jews was with John. Look how hostile they was with Jesus, when He was the very One that they claimed that they were looking for.
[Electrical fuse blows in Branham Tabernacle--Ed.] I believe we blowed a fuse. I suppose that cuts the tape recorders off too. It doesn't. All right.
E-86 Улар Мактубга душманлик руҳида эдилар.
Гап шундаки, катта инергия ажралади; ҳар бирингиз – иситгичдирсизлар. Бунақа вақтда черковни ҳароратини бутунлай мўътадил ушлаб туришни иложи йўқ, чунки, ҳар бирингиз тинч ҳолатингизда йигирма беш килокалория истеъмол қиласизлар. Ва сиз шунчаки ўтирганингиз йўқ; сиз доим иссиқлик тарқатасиз. Ҳозир бу ерда шу жойни совутиш учун ҳаво етарлича, бироқ сизлардан чиқадиган иссиқлик туфайли бу ерни совутиб бўлмайди.
E-86 They were hostile towards the Message...
What happens is the--so much momentum... Each one of you are a heating unit. There's no way to keep the church perfectly normal in the--under those times, 'cause you see, each one of you are ninety-eight Btu's, normally. And you just don't just set there like that; you're constantly putting out heat. There's enough air in here now to freeze the place up, but with the heating unit going forth you--you can't do it.
E-87 Эътибор беринг, душманлик! Лекин, ҳозир, қадимдаги Яҳудийларга ўхшаб, улар жаҳолатдалар! Улар Лаодикияда. Улар яланғоч, бадбахт ва ачинарли аҳволда эканини билмайдилар. Бойлик, мол-дунё, буюк илоҳий таълимотлар олий маълумотлиликлар вақти бу, ва мана ҳозир эса улар Мактубга адоваткордирлар. Уларнинг У билан умуман ишлари йўқ, худди Носиралик Исо шу заминда юрган ўша вақтлардаги сингари.E-87 Notice. Hostile, but now like the Jews of old, blinded, they are at Laodicea. They're naked, miserable, wretched, and don't know it. Day of riches, great theological teachings, great education, and now they have become hostile towards the Message. They want nothing to do with it, just like it was back in the days when Jesus of Nazareth was on earth.
E-88 Нуҳ пайғамбар кунларида нима учун одамлар кемага киришмади, сабаби улар ўша Мактубни ҳам элчини ҳам англашмади. Уларнинг ҳалокатига бирдан-бир сабаб, улар ўзлари яшаётган ўша соатни билишмади. Улар тушунмадилар, Худо гуноҳ билан нима иш қилишни ваъда берган бўлса, шундай иш қилишини [Бранхам ака икки марта минбарни тақиллатади─Таҳр.], У инсонни ер юзидан йўқотишини англамадилар. У бу ҳақида башорат қилган. У буни чинакамига айтган. Ва У буни бугун ҳам буни ўша вақтдагидек жиддий айтаяпди.E-88 The reason people in Noah's day did not go into the ark, because they never recognized the message nor the messenger. That's the only reason they perished, is because they didn't recognize the hour that they were living. They didn't recognize that God would deal with sin as He promised He would. He'd destroy man from the face of the earth. He had prophesied it. He meant it. And he means it today the same as He did then.
E-89 Бироқ одамлар Нуҳга яхши муносабатда бўлиш ўрнига, унга нисбатан, гўё ёввойи одамга бўлганидек муомала қилдилар. Улар уни пайғамбар эканлигига ишонмаган эдилар. Биласизлар, Исо Ўзи бизларга Нуҳ кунларида одамлар қандай уни фанатик деганларини, мазах қилганларини, кулганлари ва бошқаларни айтган эди. Бироқ улар ўз вақтларини билмадилар. Улар ўша кунни англамадилар. Ўша белгини танимадилар. Улар мактубни тушунмадилар. Улар элчини танимадилар, бироқ уни ораларидан чиқариб ҳайдадилар ва унинг устидан кулдилар. “Нуҳ даврида қандай бўлган бўлса!..”, ─ деди Исо.E-89 But the people, instead of being favorable towards Noah... He was considered a wild man. They didn't believe him to be a prophet. You know, Jesus, His own self, told us how they scoffed in the days of Noah, made fun of him, called him a fanatic, and whatmore. But they didn't recognize their hour. They didn't recognize the day. They didn't recognize the sign. They didn't recognize the message. They didn't recognize the messenger, but put him from their midst and laughed at him. Jesus said, "As it was in the days of Noah..."
E-90 Исроил ҳам ўзининг ватанида, ҳамма нарса тайёр турибди ҳам, Мактуб ҳам айнан вақтида келаяпди ─ қандай кунда яшаяпмиз, биродар? Бизлар қаердамиз?E-90 With Israel in her land and everything setting now, and the Message is just perfectly moving in, what day are we living, brother? Where are we at?
E-91 Улар ўша кунни билишмади. Улар тушунмадилар. Мана нима учун улар буни ўтказиб юбордилар ─ чунки улар буни танимадилар. Улар худди ўша вақтдаги...ҳатто бугунги кундаги одамларга ҳам жуда ўхшашади ─ илмий исботлари билан, таълим олиш тизимлари-ю теологик семенарлари билан кўр бўлгандирлар. Ўша вақтда одамларни нималар кўр қилган бўлса худди шундай бугун ҳам ўша нарсаларни барчаси кўр қилаяпди. Уларни яна бу туфайли кўр бўлиб қолдилар.E-91 They didn't know the day. They didn't know. That's the reason they missed it, is because they didn't recognize it. They were like the day--somewhat like the people today, blinded by scientific proofs, by educational systems, by theological seminaries. And things that blinded them in that day, it's done the same thing today. It's blinded them again. And also, the simplicity--simplicity of the Message and the messenger...
E-92 Шунингдек, Мактубнинг ҳамда элчининг оддийлигидан...оддийлигидан! Нуҳ илмли одам эмас эди. У маълумотсиз одам эди. У ночоргина фермер, камтар, оддийгина мактуб билан. Бу уларнинг олий маълумотлари олдида жуда ҳам, жуда ҳам содда эди.
Бугун ҳам худди шундай! Худо, Унга ишонадиган ва ўзини Унга ишониб топширадиганларни чорлаш учун ҳамма нарсани доимо оддийгина қилади. Бу бошқа...фақат Мактуб бошқа, Худо эса ─ айнан Ўша. Энди мен сизларни буни Худо айтганлигига ишонишингизни ва тушунишингизни истардим.
E-92 Noah wasn't scientific. He wasn't a educated man. He was a poor farmer, humble, with a simple message. It was too simple for their high learning. So is it today. God always makes it simple to get the people who will believe and trust Him. It's a different, just a different Message but the same God. I want you to believe it and understand that God has spoke it.
E-93 Исо уларни Нуҳнинг устидан, Унинг пайғамбари устидан кулганларини айтган эди. Ўша куни улар қандай кулган бўлсалар, Унинг Келиши олдиндан ҳам худди шу ишни қиладилар. Улар худди шу ишни қиладилар.
Шу сабабдан фиръавн денгизда ғарқ бўлди. У ўз кунини пайқамади. У шундай қилиб нима содир бўлаётганлигини тушунмади. У қуллар меҳнати билан шаҳарлар қурдириб, ўзининг илмий асри муваффақиятларига ўта киришиб кетган эди. Ўша имкониятни тушунишга имкон бор эди-ю, лекин пайқаши учун жуда ҳам – жуда ҳам банд эди, ва у Худонинг пайғамбарини – элчисини чўлга ҳайдади. У буни танимади. Мана нима учун ҳаммаси шунақа тарзда юз берди. У пайқамади буни. Агар у фақатгина, ўша халққа ваъда этилган Худо Каломини тушунганида эди-я!
E-93 Jesus said they scoffed at His prophet Noah. And as they scoffed in that day, so will they do it again at His coming. They would do the same thing. That's the reason that Pharaoh drowned in the sea. He never recognized his day. He never recognized what was going on. He was too took up in the achievements of his scientific age to build cities with slave labor. He was too--he was too busy to recognize the opportunity that he had, and he turned God's prophet messenger out into the wilderness. He didn't recognize it; that's the reason that them things went the way they did. He never recognized it. If he would've only recognized the promised Word of God to that people...
E-94 Бугунги черковлар ҳам пайқаганларида эди, агар черковлар ушбу соатга инсонларга ваъда берган бу Худо Каломини фақатгина англаганларида эди, [Бранхам ака минбарни тўрт марта тақиллатади─Таҳр.] унда улар ҳалок бўлмас эдилар!
Агарда Америка ўзлари тузган Конститутцияни тушунганида эди, унда мактаблардан Библияни, тангасидан Худонинг Исмини ва Худога содиқлиги қасамини олиб ташлашни истамаган бўлар эди. Бироқ у буни тушунмайди. Нима учун? ─ У кўр ва ялонғоч. Мана шу имкониятлар учун ёвонларда қолиб кетган, ўша қадрдон йигитлар тўккан қонни қадрлай олмайди. Улар унут бўлиб кетди, улар энди хок, тупроқ энди улар.
E-94 And if the churches today would only recognize, if the churches would only recognize the Word of God that's made this promise for this hour to the people, they wouldn't perish. If America could only recognize the Constitution that she drawed up, she wouldn't be willing to take Bibles out of the schools, take the Name of God off of coins, and pledge allegiance under God. But she doesn't recognize it. Why? She's blind and naked. She can't recognize the blood of those precious boys that's died on the fields for this privilege. They're forgotten; they're dust.
E-95 Бироқ бор Ўша, Ким пайғамбарларининг тўкилган қонини унутмайди, қандай баҳо билан бугун бизга бу Хушхабар етказилган. Ахир шерларга ем бўлганлари ва шерларнинг қафасларига ташланганлари, арралаб бўлакланганлари, ўтда ёндирилганлари, хочга қоқилганлари минглаб-ку! Худо буни қадрлайди.
Черков ўз пайғамбарларини унутди. [Бранхам ака минбарни икки марта тақиллатади─Таҳр.] “Биз энди уларга муҳтож эмасмиз”, ─ дейди улар. Бироқ Худо билади, улар Унда бўлиши кераклигини; У Ўз халқини Ўз Каломи билан чопиб ажратади. Аммо бугун улар учун Бу жуда ҳам модадан қолган, эски. Улар Буни тушунмайдилар. Мана, нима учун улар шунақа аҳволдалар. Мана, нима учун улар ялонғоч, аянчли, кўр, бадбахт ва буни билмайдилар ─ чунки улар биз яшаб турган ушбу соатни тушунмайдилар, улар буни англамайдилар.
E-95 But there's One Who does remember the shed of the blood of the prophets, the cost that it taken to bring this Gospel to us today, how the thousands has been eaten by lions and throwed into the dens, have been sawed asunder, burnt, crucified; God recognizes it. The church has forgot their prophets; they don't need them anymore; they claim. But God knows He's got to have them. He hews His people by His Word. But it's too old fashion to them in this day. They don't recognize it. That's the reason they're in the condition they are. That's the reason they're naked, miserable, blind, wretched, and don't know it, is because they don't recognize the hour that we're living. They don't notice it.
E-96 Мусо ўша вақт учун бўлган Худо Каломи ваъдасининг тасдиғини кўрганида, ўз кунини ва ўзининг чақирилганини билди. Шунда у ўзини ким эканлигини билди ва Каломдаги ваъда бўйича нима қилиши кераклигини тушунди. Шунинг учун, ким нима деркин деб, қўрқмади. У ўз ваъзидан уялмади, гарчи барча руҳонийлар, барча фиръавн ва обрўлилар у билан рози эмасдилар. Лекин у ўша Нурни кўрганида тушунди, ўша кунга, вақтга ваъда қилинган Сўзни айтган ўша бутадаги Олов Устунини таниди, қайсики: “Мен сени боришга ва буни амалга оширишга чорладим”, – деди. У подшонинг даҳшатли дўқ-пўписаларидан чўчимади. Худо Каломида ваъда қилингани бўйича ўша халқни олиб чиқиш учун у ўша ерга борди.E-96 Moses, he recognized his day and his calling when he saw the promise of God's Word for that day vindicated. He knew then and realized what he was and what he was to do by the promised Word. So he didn't fear what anybody said. He wasn't ashamed of his message, though every priest and every Pharaoh, everything, every authority, disagreed with him. But he recognized when he saw that Light, that Pillar of Fire hanging in that bush, and spoke to him the Word that was promised for that day, and said, "I've called you to go do it." He feared not the--the great threats of the king. He went down to bring those people to an exodus like the Word of God had promised.
E-97 Тасдиқланган ваъдани кўриб, у халқни чиқишга тайёрлади. Қачон? Қачонки у Худо ваъдасини тасдиқланганини кўрди. [Бранхам ака минбарни олти марта тақиллатади─Таҳр.] Эслайсизми? У ўзининг таълимоти билан қочганди, ўзининг маълумоти билан қочиб кетганди. Бироқ у намоён бўлган Худо Каломини, Унинг: “МЕН ҲАР ДОИМ БОРМАН” Каломини тасдиғини кўрганида [Синодал таржима: “Мен Борман”─Тарж.] ким нима дейиши муҳим бўлмай қолди. Унга фиръавн зарар етказиши мумкинлигидан ҳам кўрқмади. Ҳамма қолганлар ҳам уни бир нима қилади деб қўрқмади. У фақат Худодан, Худони тушунмай қолишдан ёки қандайдир тарзда Худони нотўғри тушунишдан қўрқди. У одамлардан хам, улар нима дейишидан ёки нима қилишидан ҳам қўрқмади. У фақат Худодан, бу Худонинг Каломи эканини тушунганидан сўнг.E-97 Seeing the promise vindicated, he made the people ready for their exodus. When? When he saw the promise of God vindicated. Remember, he run with his theology; he run with his training. But when he saw the Word of God made manifest, he saw it vindicated, "I AM THAT I AM," then he didn't care what anybody said. He didn't fear what Pharaoh would do with him. He didn't fear what the rest of them would do. He only feared God, that he might misunderstand God, or some way that he might misunderstand God. He didn't fear the people and what they would say or what they would do. He only feared God after he recognized that it was the Word of God.
He couldn't understand how a man like him would be sent down there. But when he recognized by the vindicated Word what it was, then he didn't fear the king's commandments. If he'd only recognize. If we today could only recognize... Moses recognized it when he seen the Word vindicated, seen the vindication made proved. He was ready for the exodus for the people.
E-98 У тушуна олмасди, қандай қилиб ўзига ўхшаган бунақа одам юборилиши мумкин. Бироқ у исботланган Сўз орқали бу нима эканини билгач, подшоҳнинг қонунларидан қўрқмади. Агарда сиз фақатгина билсангиз эди, агар бизлар бугун фақат тушуна олсак эди!.. Мусо тасдиқланган Каломни кўрганида, бу тасдиқни исботини кўргач англади. У халқни чиқишига тайёр эди.
Аюб бу Худо эканини ҳеч тушуна олмади. Агар иблис эришса... сиз бошиздан кечираётган қандайдир бир синовларни Худо жазолаяпди деб, қачондир бўлсада сизни ишонтиришга эришса... Ахир Худо унга ниманидир кўрсатмоқчи эди. Аюб токи ваҳий кўрмагунича буни англамади. Худди Мусо: Мусо ваҳий кўрганида, бутада Олов Устунини, бу исбот эди. Ва қачонки...
Аюб савол берди: “Агар одам ўлса, яна яшай оладими? Дарахт ўлади, қурийди ва яна яшашини мен кўрдим. Мен гул ўлганини, қуриганини ва яна яшаганини кўрдим”. Бу унинг саволи эди. “Бироқ инсон ётиб қолади, у руҳини чиқаради, у шу билан кетади. Унга ўғиллари фиғон кўтаради, ва буни сезмайди ҳам. Ох, қани энди ғазабинг босилгунча мени ўликлар диёрида яшириб турсанг!” У тушунмас эди, нима учун гул ўлади ва яна яшайди, дарахтлар барги тушади ва ерда ётади, баҳорда эса яна пайдо бўлади. “Инсон ўлади ва у қаёққа кетади? Мен Худога ишонаман, лекин одам билан нима бўлади?” ─ деди у.
E-98 Job never recognized that it was God. As long as the devil can--can make you believe sometime that the little trials you go through is--is God punishing you... It was God trying to show him something. Job never recognized it till he saw a vision like Moses. When Moses saw the vision, the Pillar of Fire in the bush, it was vindicated. And when Job in his question: "If a man dies, can he live again? I see a tree die, and it lives again. I see a flower dies, and it lives again. (That was his question.) But man layeth down; he giveth up the ghost; he wasteth away. His sons come to mourn, and he perceive it not. Oh, that Thou would hide me in the grave until Thy wrath be passed." He couldn't understand why a flower would die and live again, how a leaf would go off of a tree, down, and lay on the ground, and come back again in the spring. He said, "Man layeth down, and where does he go? I believe God; but what happens to a man?
E-99 Бироқ мана бир куни чақмоқ чақди, момоқалдироқ гумбурлади ва пайғамбарга Руҳ тушиб келди. Ва у бир Зотни Келишини кўрди, Қайсики гуноҳкор одамга ва Муқаддас Худога Ўз қўлини чўза олди ва кўприк яратди. Шунда у: “Мен биламан, менинг Халоскорим тирик! Ҳатто бу танани қуртлар еб битирса ҳам, мен барибир Тангрини ўз танамда кўраман!” ─ дея ҳайқирди. Тирилиш нима эканлигини у англади.E-99 But then one day the lightning begin to flash; the thunders begin to roar; the Spirit come upon the prophet, and he saw the coming of a Man who could put His hand upon a sinful man and the holy God would bridge the way. Then he screamed, "I know my Redeemer liveth. Though the skin worms destroys this body, yet in my flesh I'll see God." He recognized what the resurrection was.
E-100 Токи эшак тилга кирмагунча Валом Фариштани кўролмади. Фаришта унинг йўлида турганини Валом тушуниб етмади. Ғафлатда қолган, кўр бўлган воиз, ўзидаги инъомни пул эвазига сотишига йўл қўймасликка ҳаракат қилаётган, уни йўлини тўсган бу Худо эканини англамади. Валом, эшаги одам тилида гапирганида, қилмоқчи бўлган ишидан сақлаб қолишга уриниб, унинг йўлини Фаришта тўсиб турганини тушунди.E-100 Balaam never recognized the Angel until the mule spoke in tongues. Balaam could not recognize that a Angel was standing in his way. A blinded preacher could not recognize that it was God standing in the way trying to keep him from selling his gift for money. And when the mule spoke in a human voice, then Balaam recognized that it was the Angel standing in his way trying to keep him from doing what he was doing.
E-101 О, кўзи кўр бўлган деноминациялар! Агар Худо хизматчини йўлдан озганини билдириш учун тилсиз эшакни ўзи билмаган тилида гапиртира олса, наҳот худди шу учун одамни ишлата олмайди? Жаҳолатда қолган халқ!E-101 Oh, you blinded denominations, if God can use a mule that's dumb to speak in a language that he doesn't know to reveal to a minister that he's out of the way, can't he use a man to do the same thing? Blinded people.
E-102 Агар Ахаб ўша кунни билганида эди, унга вада қилинган Худони Каломига эга бўлган ўша Михо пайғамбарни ҳукм қилмас эди.E-102 If Ahab had only recognized his day he would've never condemned the prophet Micaiah, with the Word of God of promise to him.
E-103 Ўша куни Ахаб у ерда Ёхушафат билан турганида ва ўша ерда уларнинг тўрт юзта пайғамбарлари башорат қилишганда, улар: “ Ўрнингдан қўзғал! Ҳаммаси жойида, Ахаб, сен гуноҳда яшайсан. Сен бизларни қудратли деноминация қилдинг! Бизлар буюк халқмиз. Бизларда буюк хизмат бор. Бизлар тўрт юзта, Калом ва теологияда роса кўп дастурланганлар. Бизлар ҳаммасини жуда яхши биламиз”, ─ дея башорат қилдилар.E-103 When Ahab stood there that day, him and--and Jehoshaphat... And when they had four hundred prophets out there prophesying, saying, "Go up, everything's all right. Ahab you're living in sin. You made us a great denomination; we're a great people; we're a great ministry. Here we are; we're four hundred trained priests--or prophets. We are four hundred trained in the Word and theology. We know all about it," so now it proved that they didn't know all about It.
E-104 Хуллас, энди қарасак, улар Бу ҳақида ҳамма нарсани билмас эканлар. Улар ўзларидан бир авлод олдин ўтган Илёсни ақлсиз деган эдилар. Илёс Худонинг ҳақиқий пайғамбари: “ЭГАМ ШУНДАЙ ДЕМОҚДА, Ахаб, сенинг қонингни кўппаклар ялайди!”—деб башорат қилган эди. Кўряпсизми?E-104 The man that they called a crazy man in the generation before them, Elijah, the true prophet of God, that prophesied, "THUS SAITH THE LORD, the dogs will lick your blood, Ahab."... See?
E-105 Бироқ у руҳонийлар, инсон томонидан қўйилган пайғамбарлар, уларда ҳаммаси тўғри ўрнатилган деб ўйлагандилар. Улар: “Иброхим ота...” Тўғрироғи: “Ахаб ота, йўлга чиқ!”, ─ дедилар. “Раббий сен билан. Сен Муқаддас Ёзувга эгасан, чунки Худо бу ерни Исроилга берди. У Исроилга тегишли. [Бранхам ака минбарни олти марта тақиллатди─Таҳр.] Тур ва бор энди! Раббий сен билан”. Ана бу қойил!E-105 But those priests, manmade prophets, thought they had it all fixed up just right. They said, "Father Abraham--or father Ahab, go up, the Lord's with you. You got the Scripture, because God gave this land to Israel. It belongs to Israel. Go up, the Lord is with you." Oh, my.
E-106 Бироқ, биласизми, Ёхушафатга (Ахаб каби гуноҳга ботмаганга) ҳамма нарса бироз бошқача тасвирланарди. “Бу ерда улардан бошқа яна бирорта пайғамбар йўқми?”, ─ деб сўради у.E-106 But you know, Jehoshaphat, one that hadn't mingled in sin like Ahab had, he saw things a little different. He said, "Isn't there another one?"
E-107 “Яна бир киши бор, ─ деди униси, ─ лекин мен уни ёмон кўраман”. Кўряпсизми? Худо нима қилди? У пайғамбари билан халқни яна йўнарди. “Мен уни ёмон кўраман. У мен ҳақимда доимо хунук гапдан бошқа ҳеч нарса демайди. Сен эса мени буюк одам эканимни биласан. Агар мен кучли иймонли бўлмаганимда, бу ерда мана шу семинарияга эга бўлмасдим. Мени тажрибали одамларим бор. Улар у ерда ўрганиш учун дарсликлар-у-битиклар ва ҳоказолар билан ўтиришади. Биламан, улар буюк эрлар”.
Бироқ агар, Ахаб фақат тушунса эди, ўша йигит кимлигини, ўша камбағал, жулдур йигитча, Йимлоннинг ўғли, у ерда туриб унга: “ЭГАМ ШУНДАЙ ДЕМОҚДА” ─ деб айтганини англаганда эди, шунда у ҳеч қачон бу фожиали хатони қилмаган бўлар эди. Бироқ у Михони ёмон кўрди. Шундай қилиб у...
О-о, одамлар, қайси вақтда яшаётганингизни билинглар! Қаранглар, нима содир бўлди. Қаранглар, нима ваъда берилган. Ўзингиз яшаётган кунни таниб билинг.
E-107 He said, "We got one here, but I hate him." See? What was God doing? Chopping his people out with a prophet again. "I hate him. He doesn't do nothing but just condemn me all the time. And you know I'm a great man. I wouldn't have this seminary down here if I wasn't a great believer. I've got well trained men. I set them down there with books, and Bibles, and everything else to teach this. And I know they're great men." But if Ahab would only recognized who that guy was, this poor little ragged-looking fellow, the son of Imlah, standing there telling him "THUS SAITH THE LORD," he'd have never made that fatal mistake that he made. But he condemned Micaiah. He never did...
Oh, people, recognize the age that you're living in. Look what's happened. Look what's promised. Recognize the day that you're living.
E-108 Бугунги черков деноминациялари билишса эди, нима учун улар ҳукм остидалар ва Исроил Мисрдан қочгани каби уларнинг черкови аъзолари, нима сабабдан улардан кетиб қолмоқдалар!.. Агар деноминациялар бу кассеталарни айблашни бас қилиб, уларни эшитганларида эди!.. Сен ҳам, эй воиз, бу кассетани эшитаётган, қулоқ сол! Агар сен ўзинг яшаётган ушбу соатни билганингда, кошки шу вақтнинг аломатини англанингда эди, нима учун одамлар ўз деноминацияларидан қочаётганларини кўрган бўлар эдинг. Раббийнинг Руҳи уларни чорлаяпти! “Агар Отам жалб қилмаса, ─ деди Исо, ─ у Менга келолмайди. Ва Отам Менга, ─ ўтган замонда (имловий маъно), ─ берганлар, келадилар”.E-108 If the church denomination today could only recognize why they are being condemned and their members are fleeing from them like Israel out of Egypt, if the denominations would only quit condemning those tapes and would listen to them... And you preacher, listening to this tape, you listen. If you'd only recognize the hour that you're living, if you'd only recognize the sign of the time, you'd see why all the people are running from them denominations. The Spirit of the Lord calling... "No man can come to Me," said Jesus, "except My Father draws him. And all that the Father has in past times given Me, will come."
E-109 Худди қудуқ олдидаги ўша аёл ва руҳоний ─ қандай катта фарқ! Бугун қўлёзув яна деворда. Одамлар буни кўриб турибдилар, бироқ улар буни тушунмаяптилар.E-109 Like the little woman at the well and the priest, how different they was. The handwriting is on the wall of today again. They see it, but they don't recognize it.
E-110 Кошки Яхудийлар, ўзларининг охирги пайғамбарини сўзларига мувофиқ, ўз Қутқарувчисининг ваъда қилинган аломатини англаганларида эди! Пайғамбар Малаки 3 да айтилган: “Мана, Мен Ўз элчимни юборяпман. У Мен учун йулни ҳозирлайди”. Ўзлари эса Уни кутганмиз дейдилар.E-110 If the Jews only had recognized the promised sign of their Messiah according to their last prophet; Malachi 3 said, "Behold, I send My messenger before My face and shall prepare the way." And they claimed they were looking for Him. What a--what exactly a parallel till--to today.
E-111 Бунчалар — бугунги кунга ўхшамаса! Улар кутяпмиз, нимадир содир бўлиши керак, дейдилар. Барча черковлар ибодат қилаяпдилар, рўза тутаяпдилар ва: “Энди келинглар, ибодат қиламиз. Келинглар ҳаммамиз бирга бўламиз. Ҳозир буюк ишлар содир бўлиши керак. Биз биламиз, қандайдир буюк нарса содир бўлади. Черков тайёр бўлиши керак” — дейдилар. Мана шу, уларнинг ибодатлари.E-111 They claim they're looking for something to happen. The churches are all praying, and fasting, and saying, "Now, let us pray. Let us get together. We've got to have a great thing to happen. We know there's something great to happen; the church has got to get ready." That's what they're praying about.
E-112 Ўшанда ҳам уларнинг қилган ибодатлари мана шу эди. Ва мана Яхё Чўмдирувчи келди. У уларнинг семинарияларини рад қилгани учун, уларнинг оталари ўргатганларга қарши иш қилгани учун... У чўлу-биёбондан ҳеч қандай маълумотсиз чиқди. Ҳозирги замон тил билан айтганда, у ёқаси қайтмаган бўлиб чиқди. У теологияни роса ўрганган бўлиб келмади. Бироқ у Масиҳ келишини эълон қилиши кераклиги тўғрисидаги Худо ваъдасини билиб, тушуниб келди.
“У ҳозир орангизда турибди”, ─ деди у. Улар эса уни ақлсиз деб ўйладилар, чунки у уларнинг мактабини тугатмаган эди-да. Ёзув деворда эди, улар эса буни тушунмадилар. Улар нақадар буюк Шахсни кутяпмиз дедилар; У эса шундоқ уларнинг ораларида эди. Ва улар, гарчи Уни қидиряпмиз десаларда, Уни танимадилар.
E-112 That's what they was praying about there. And there come John the Baptist. Because he rejected their seminaries, because he did contrary to what their fathers has taught... He came out of the wilderness without education. He came out without his collar turned around, as it would be said today. He come out without a big bunch of theology; but he come knowing by the promise of God that he was to announce the Messiah. He said, "He's standing in your midst now." And they thought he was crazy because he didn't come from their schools. The handwriting was on the wall, and they didn't know it. They claimed they were looking for such a Person to come; and He was right among them; and they didn't recognize it, though they said they was looking for Him.
E-113 Жуда ўхшаш: яҳудийлар қандай бўлган бўлсалар, мажусийлар ҳам худди шундай, чунки худди шу нарса, худди шу нарса башорат қилинган. Улар Уни кутганларини таъкидлашди. Бироқ энди мажусийлар, Лаодикия даврида деноминациялар худди ўшалар каби кўрдирлар. Нима учун? Чунки шунақа бўлиши башорат қилинган. Бу содир бўлиши керак.E-113 Just as similar as the Jews that they are...?... with Gentiles of the earth, 'cause it's prophesied the same thing, same thing: claimed they were looking for Him. But the denominations now in the Gentile Laodicea age is just as blind as they were. Because why? It's prophesied they would be. It must come to pass.
E-114 Агар Исроил ўз аломатларини билганида эди, унда улар Нажоткорнинг келиши вақти қанчалик яқинлигини билган бўлар эдилар. Агар улар англасалар эди...
Сизлар биласизлар, шогирдлари бу ҳақида Исодан сўрадилар: “Нега Таврот тавсифчилари Масиҳдан олдин Илёс келиши керак, деб айтадилар?”
E-114 If Israel only could've recognized their sign, they would've known the time of the Messiah's appearing was at hand. If they'd recognized...
You know the--the disciples said that to Jesus, "Why does the scribes say that Elias must first come?"
E-115 Исо эса деди: “Илёс келди, улар эса уни танимадилар. У шу ерда эди, ва улар уни ўлдирдилар. Ёзувда башорат қилингандай, аниқ шундай қилдилар”.E-115 And Jesus said, "Elias has already come and they didn't know him. He's already been here, and they've already killed him. They done just exactly what the Scripture said they'd do.
E-116 Агарда уларнинг барча иккиюзламачилигини ҳукм қилган, уларни барча қилган ишларини қоралаган ўша “фанатик”ни улар фақатгина таниганларида эди... У деди: “Ҳой иккиюзламачи—риёкорлар! Керак эмас бу ерда... Ҳой илонлар зоти! Бошингизга келаётган Худо ғазабидан қочиб қутулишингизни сизларга ким уқтирди? Ўзингизча: ʼБизнинг отамиз ─ Иброҳим. Бизларни ана унимиз, бунимиз ёки бошқамиз борʼ ─ деб ўйламанглар. Сизларга шуни айтай: Худо мана шу тошлардан Иброҳимга авлод тиклашга қодир”.E-116 If they'd have only recognized that that fanatic that condemned every double thing that they done, that condemned everything that they were doing... He said, "You hypocrites, don't begin to... Snakes in the grass, you generation of vipers, who's warned you to flee from the wrath that's to come? Don't begin to think within yourself, 'We have Abraham to our father; we have this, that, or the other,' for I tell you, God's able of these stones to rise children to Abraham."
E-117 Бизнинг қўл остимизда Бутун Жаҳон Кенгаши, ва бизнинг аъзоларимиз ҳаммадан яхши кийинади, деб ўйлаш керакмас. Худо Унинг Каломи бажарилиши учун, керак бўлса, тирқишдаги каламушлардан авлод кўтариши мумкин: фоҳишалар, зинокорлар, ичкиликбозлар ва қартабозлардан. У буни қилишга қодир. У ҳалиям Ўша Худо.E-117 Don't begin to think that you've got the world council at your hand, and you got the best dressed members of the... God's able of the alley rats out here to rise up children to fulfill His Word: prostitutes, streetwalkers, drunkards, gamblers... He's able to do it; He's still God.
E-118 Кўр бўлиб қолган деноминациялар, Исроил каби кўрмай қолаяптилар, унисига ҳам, бунисига ҳам шунақа бўлишлари башорат қилинган. Ҳозир айтмоқчи бўлган нарсамга етиб борганимча, сизга, улардаги ўхшашликларни кўрсатаман; Ғафлатда қолганлар, кўрмайдиган бўлганлар худди... Мажусийларнинг Лаодикия Даври деноминациялари бугун ўша вақтдагилар каби, кўр бўлганлар.E-118 Blinded denominations like blinded Israel, both prophesied to be that way. (I'm showing you parallel till I get to this spot that I want to now.) Blinded, as the--the denominations of the Gentiles of the Laodicea age are blinded today like they were then.
E-119 Лаодикия даври Мактубни қабул қилиши керак! [Бранхам ака минбарни икки марта тақиллатади─Таҳр.] Малаки 4-бобда шундай бўлиши айтилган.
Бироқ улар нимани кутаяпдилар? “Бу бизнинг деноминациядан чиқади. Агар Бу биз орқали, – (баптистлар, пресвитерянлар, ягоначилар Ассамблеяси ёки яна кимнидир), ─ агар Буни бизлар тузмасак, Бу ҳақиқат эмас”.
Ўша ўтган кунларда ҳам улар худди шундай қилдилар. Гарчи ҳар бир сўз бажарилган бўлса-да, улар буни пайқамадилар. Исо деди: “Улар ёзилгани бўйича аниқ иш тутдилар. Инсон Ўғли билан шундай қиладилар; У рад этилади”.
E-119 The Laodicea age is supposed to receive a Message; Malachi 4 said they would. But what are they looking for? "Our denomination will produce it. And if it doesn't come through us, the Baptists, the Presbyterians, the--the Assemblies, the oneness, or the--if we don't produce it, it isn't true," same thing they did in that day. And it come and went and they didn't know it. They didn't recognize it though it fulfilled every word. Jesus said, "They have did as it was listed that they'd do. So will they do the Son of man. He'd be rejected."
E-120 Энди диққат қилинг, Мажусийлар кунларида Малаки 4-бобида ваъда қилинган Ёзув бўйича ҳозир ҳам худди шундай.
Ахир Исо айтган эди: “Ёзув бутунлайин Худодан руҳланган ва Унинг озгина қисми ҳам бажарилмай қолмайди”. Ёзувни бажарилишига ҳеч қандай тўсиқ қўйиб бўлмайди. Ҳаммаси бажарилиши лозим. Бу содир бўлади, деганди Исо. Ва мана бизлар буни содир бўлганини кўриб турибмиз. Биз буни кўряпмиз.
E-120 Now, notice. Same now in the Gentile days, according to the promised Scriptures of Malachi 4; which Jesus said, "All Scripture is inspired," and not one bit of It can keep from being fulfilled. There's no way to keep the Scripture from being fulfilled; all must be fulfilled. And Jesus said it would happen. And here we see it's happened. We see it.
E-121 Бу охирги кунларда нимани тиклайди? Деноминациядаги биродарлар, қулоқ солинглар! Дастлабки байрамни, “эллик кун байрамини” тиклайди. Исроил байрамининг Карнайи жаранглашидан олдин дастлаб қанақа бўлган бўлса худди ўша тарздагидай яна тикланади. Тикланиши керак! Қандайдир тарзда бу бажо бўлиши керак. [Бранхам ака минбарни олти марта тақиллатади─Таҳр.] Малаки 4-бобда, бу, Оталар Имонини фарзандларга яна қайтаради, бу юз беради, дейилган.E-121 Restore what? In this last days... You denominational brethren, listen. Restore the Pentecostal original feast like it was at the beginning; so will it be restored before Israel's trumpet's feast shall sound, has to be restored. There has to be something to do it. Malachi 4 said it would restore back the faith of the fathers to the children. What would take place...
E-122 Агар Исроил ўз Масиҳини, ваъда берилган белгини таниганида эди, унда улар бугунги ҳолатларида бўлмас эдилар. Агарда улар... Лекин нима учун улар буни танимадилар? Бу ачинарли. Нега энди улар буни англамадилар? Улар буни англамаслигини Худо айтганди, чунки. Сизлардан ким бунга ишонади, “Омин” денглар. (Йиғилиш “Омин” дейди, - Таҳр.) [Йиғилганлар: “Омин!”, ─ дедилар.─Таҳр.] Худо айтди, улар танимайди деб.
Ва худди Ўша Худо, бу нарса Лаодикия Даври Черковида ҳам юз беради, деди, ва мана, бу уларни олдида. Қандай қилиб улар, бундан бошқа бирор нима қила оладилар?
E-122 If Israel had've recognized their Messiah, promised sign, they wouldn't have been where they are today. If they'd... But why didn't they do it? It's pitiful. Why didn't they do it? Because God said they wouldn't do it. How many believe that, say "Amen." [Congregation replies "Amen."--Ed.] God said they wouldn't do it. And it's the same God has said in the Laodicea church age this would happen; and here it is before them. How can they do anything but do it?
E-123 Кошки улар Қутқарувчининг ваъда бериб айтилган аломатини, Инсон Ўғли белгисини тушунсалар эди!.. У Инсон Ўғли исми билан келади. Шундай қилиб, мана У исм билан эди...эллигинчилар Даври давомида Муқаддас Руҳда эди ─ Худонинг Ўғли. Шундан кейин Миллениум [Миллениум ─ минг йиллик шоҳлик.─Тарж.] ─ Довуд Ўғли. Уч марта “Ўғил”, худди ўша Худо. Худди ўша, “Ота, Ўғил, Муқаддас Руҳ” ─ худди Ўша Худо. Довуд Ўғли, Худо Ўғли... Довуд Ўғли, Инсон Ўғли, Худо Ўғли ─ худди Ўша Худо, доимо, фақат учта ҳар хил лавозимда ҳаракатланади.E-123 If they'd only recognized the promised sign of the Messiah, the sign of the Son of man. He come in the name of the Son of man. Now, He was in the name through the Pentecostal age, in the Holy Spirit, Son of God. Now, the next thing is the millennium, the Son of David. Three Sons, same God, same Father, Son, Holy Ghost; same God... Son of David, Son of God--Son of David, Son of man, Son of God is the same God all the time, just in three different office works.
E-124 Шундай қилиб “Ота, Ўғил ва Муқаддас Руҳ” – бу учта Худо эмас, балки худди Ўша Худо учта даврда, уч хил амалда: худди Ота, Ўғил ва Муқаддас Руҳ сингари.
Аммо бугун ҳам ўша вақтдагилар каби ─ урф-одатлари туфайли кўр бўлдилар; рас-русмларидан кўр бўлиб, улар буни кўрмайдилар. Нима учун улар буни кўролмадилар? — Улар ҳеч қачон буни кўрмайдилар. Эсингизда бўлсин, бу РАББИЙ ШУНДАЙ ДЕЙДИ.
Сен сўрайсан: “Унда нима учун буни айтаяпсан?” – деб.
Худди Яҳё айтганидай; барча қолганларни гапирганлари каби. Гоҳ у ерда, гоҳ бу ерда тортиб чиқариш керак бўлганлар пайдо бўлаяпдилар. О, Худонинг қўзилари, Унинг Овозини эшит! “Менинг қўйларим, Мени Овозимни биладилар”.
E-124 So is Father, Son, and Holy Ghost, not three gods, but the same God in three dispensations, three office works, as Father, Son, and Holy Spirit. But like today, traditional blinded like they was then, traditionally blinded, they don't see it. Why can't they see it? They never will see it. Remember, that's THUS SAITH THE LORD. Say, "Why are you saying it then?" Just the same as John did, the same as the rest of them did. There's one sticking here and there that's got to be brought out. Oh, sheep of God, hear the Voice of God. "My sheep hear My Voice."
E-125 Қудуқ бошидаги аёл ўз кунини Халоскорнинг аломати орқали билиб олди. У аянчли аҳволда эди. У ўша тузалмас черковлар билан алоқада бўлишни хоҳламади. Улар қандай истасалар шундай яшардилар ва уларнинг қилаётган барча ишларига ─ бу аёл ишонмади. Аммо аёл бир куни У келишини билар эди. Бу камбағал аёл қудуқ олдига келди ва У (Масиҳ) уни қандай гуноҳда яшаётганини айтиб, унинг юрак сирларини оча бошлаганида, у излаган Ўша Зотни топди.
“Ҳазрат; Кўриб турибман Сен — Пайғамбарсан”. Бироқ уларда тўрт юз йилдан бери пайғамбар бўлмаган эди. “Мен кўриб турибман Сен — Пайғамбарсан. Ва мен биламан, Нажоткор келганида, ҳамма нарсани бизга маълум қилади, У шундай қилади”.
“Мен Ўшаман”, — деди У.
E-125 The woman at the well recognized her day by the sign of the Messiah. She was in a bad shape. She didn't want to fool with them old churches the way they were doing. They were living every way, and things they were doing. She didn't believe in that stuff. But she knowed there would come One one day. The poor little fellow up there on the way to the well... She found that thing that she was looking for when He begin to reveal to her the secret of her heart, told her the sin that she was living in. She said, "Sir, I perceive that You're a Prophet." (Now, they hadn't had one for four hundred years.) Said, "I perceive that You're a Prophet. And I know that when the Messiah cometh He'll do these things."
He said, "I'm He."
E-126 У англади. “Сен буни қандай исботлайсан?” – деган саволлари йўқ эди. Бу аллақачон исботланган эди. “Масиҳ келганида, У буни қилади”. [Бранхам ака кафедрани беш марта тақиллатади.–Таҳр.]
Хўп яхши, агар ўша аёл буни Ёзув бўйича таниб билган бўлса, наҳот бизлар кечқурунги Нурни ва бугунги кунни аломатини билолмасак?
“Биз биламиз, Масиҳ келганида, У бизга буларнинг ҳаммасини кўрсатади. У буни бизга маълум қилади, айтиб беради”.
“Сен билан гаплашаётган Мен Ўшаман”, ─ деди У.
E-126 She recognized. There was no more question. How can you prove it? It was already proved. "When Messiah cometh this is what He'll do." Well, if she can recognize it by the Scriptures, can't we recognize the evening Lights and the sign of today? "We know when Messiah cometh He'll show us all these things. He'll tell us this."
He said, "I'm He that speaks to you."
E-127 Бошқа саволлар йўқ эди. Аёл чопиб кетди ва одамларга: “Боринглар, қаранглар! Ана У”, ─ деди. У аёл учун савол қолмади, йоқ. Ҳаммаси ҳал бўлди, чунки аёл ўзи яшаётган кунни англади. У буни таниди.E-127 No more question, away she went. And she told the people, "Come see, here He is." No more question to her, it was settled, because she recognized the day that she was living in. She recognized it.
E-128 Худди шундай таниқли яҳудий бўлган Натанил ҳам, Нажоткорнинг ваъда қилинган бу аломатини кўрганида у таниди. Қанча руҳоний ва шунга ўхшаганларни бўлганини аҳамияти йўқ эди...
Бу нимани келтириб чиқарди? Халқ ўз черковларини ташлаб кетаётганларини кўриб, руҳонийлар хавотирга тушишди. Улар: ”Сизлардан ким Унинг йиғилишига борса, биздан ҳайдалади. Биз сизни деноминациямиздан четлаштирамиз”, — дедилар.
E-128 So did Nathanael, a great Hebrew. When he saw that sign of the Messiah that was promised there, no matter how many priests, how many anything else... What did it do? It disturbed the priests to see them people leaving the churches and going. He said, "If any of you attend his meeting, you'll be excommunicated. We'll put you right out of the denomination."
E-129 Бугун ҳам худди шундай. “Агар унинг йиғилишига борсангиз, биз сизни ўз ташкилотимиздан чиқариб юборамиз”.
Ўша кўзи ожиз йигитни эслайсизми? Ота-онаси ҳатто жавоб беролмадилар, улар қўрқдилар. Чунки уларга: “Кимки Исони кўришга борса, ёки Унинг йиғилишига қатнашса, бунақалар бадарға қилинадилар”, — дейилган эди. Аммо ўша кўзи ожиз одам ўзи учун гапира олди, ўша, олдин кўр бўлган ва кейин кўзи очилган йигит.
E-129 So is it today. "We'll put you out of our organization if you attend his meeting."
Remember the blind man? The father and mother couldn't even answer. They was afraid because they said anybody that went to see Jesus or--or attended His meetings, they would be excommunicated. But that blind man could speak for himself. He that was once blind could then see.
E-130 Мен, қачонлардир кўр бўлган, энди эса кўраяпман. Мен бу нарсаларни билмас эдим, энди Бу менга Муқаддас Руҳ томонидан очилди. Деноминациялар, уларни қўйиб юборинглар, чунки улар барибир келадилар! “Мен ердан кўтарилганимда, Мен ҳаммани Ўзимга жалб қиламан”.E-130 I who was once blind can now see. I who didn't know these things, it's been made known to me by the Holy Spirit. Turn loose denominations, because they're coming anyhow.
E-132 Натанил буни таниди. У буни билди.E-132 "If I be lifted up from the earth, I'll draw all men unto Me." Nathanael recognized it; he knew it.
E-133 Худди Мусо каби. Билия далиллари, тасдиқланган Калом... Мусо ўша кун учун берилган ваъда шунақа эканлигини биларди, чунки бу Ёзув буйича эди. Бу қанчалик ғалати бўлмасин... “Уларга нима дейман... Уларга чўлда мен Нурни кўрдим дейманми? Қандай қилиб уларга, ўша ерда Нур бор эди ва шу Нур менга бу ерга келишимни айтди дейманми?” — деди у.
“Имонинг комил бўлсин Мусо. Мен сен билан бўламан”—деди У. Ва фақатгина бу эмас...
E-133 Just as Moses, Scriptural proofs, vindicated Word; Moses knew that that was the promise of the day, because it was Scriptural. No matter how strange... He said, "Who can I tell them... I tell them I saw a Light back here in the wilderness. How can I tell them now that there was a Light back here, and this Light told me to go down there?
He said, "Surely, Moses, I'll be with you." And not only...
E-134 Мисрда У Ўзини кўрсатмади; фақат ғаройибот ва аломатлари билан кўрсатди. Аммо У уларнинг ҳаммасини бир жойга тўплаган вақтида У уларга тағин кўринди ва танланганлар ва чақирилганлар олдида Мусонинг хизматини тасдиқлади. Бу пайғамбар уларни ўша халқдан суғуриб, уларни ўша жойга келтирганида, шунда Синай Тоғи чўқисида Олов Устуни яна пайдо бўлди.E-134 He didn't show Hisself down in Egypt just only by miracles and signs, but when He got them all gathered together, He appeared to them again, and vindicated Moses' ministry before the elected and called out. When that prophet had chopped them loose from that nation and brought them into a place, then the Pillar of Fire appeared again and on top of Mount Sinai. Parallel it with today. Amen. Praise be to God. It's more than life to me.
E-135 Буни ҳозирги кун билан солиштиринг. Омин! Худога ҳамдлар бўлсин! Бу мен учун ҳаётимдан ҳам қимматдир. Менинг кексалигим сездирмасдан яқинлашаяпти, разиллик ва ахлоқсизлик мамлакатларни қамраб бораётган ва шунга ўхшашлар бўлаётган бу вақтни кўриб турибман, шунда мен ортга қарайман ва нима содир бўлганини кўраман. Яна озроқ ва ана шу тана, ерда чодирим бузилади, бироқ мени У Ерда бошқаси кутгаётгани ҳақидаги фикрлардан юрагим шодланиб ўйнаб кетади. Мен халқни чиқариб олишга урунаман, уни бу барча нарсалардан айиришга, уларни ташқарига чиқаришга, Ёзув бўйича бу Худо Олов Устуни тасдиғи билан, қайсиники юзлаб ва минглаблар кўришган, ҳатто буни исботлаш учун вақти-вақти билан Уни фотоаппаратга расмга олишганини кўрсатишга ҳаракат қиламан.E-135 As my age begins to creep on and I see the hour of vulgarity and immorality sweeping the lands and things, then I look back and see what's happened; my heart leaps for joy, knowing that after while this earthly tabernacle of habitation will be dissolved, but I got one waiting yonder. I'm trying to pull a people, chop them from these things and things, to pull them out, to show them by the Scriptures that God's standing there with a vindication of the Pillar of Fire, which hundreds and thousands have seen, and even had It took before with a camera time after time to prove it.
E-136 Тақлидчилар кўтарилмоқдалар. Албатта, бу шундай бўлиши керак. Тақлидчилар Мусони кунларида кўтарилгандилар ва худди шундай қилгандилар. Худо унга: “Мусо, улардан ажрал, улар билан юрма. Мен уларни ютиб юбораман” — деди. Ва дунё уларни ютиб юборди. Бугун ҳам худди шундай ─ дунёга қайтаяпдилар, пул билан фирибгарликлар ва шунга ўхшаш нарсалар. Кураяпсизми?E-136 Impersonators rise up. Sure, it's got to be done. Impersonators rose up in the day of Moses and done the same thing. God said, "Separate yourself, Moses. Don't hang around them. I'll swallow them up." And the world got them. And so is it today. Go right back in the world: money schemes, and everything else. See?
E-137 Мусонинг Каломдаги аломати! У...у уларни озод қилиш учун ўша ерга келган Худонинг буюк пайғамбари эди ва улар буни тан олгандилар. Улар ишорани англагандилар. У Ёзувдаги ваъданинг аниқ тасдиғи эди.E-137 Moses' Scriptural sign... He was--he was that great prophet of God that went down there to deliver them. And they recognized it; they recognized the sign. He was the exact Scriptural promise vindicated.
E-138 Исо ўша аёл ҳузурида Ёзувнинг тасдиқланган ваъдаси эди. Тўғрироғи У Ёзувнинг Талқини ўзи эди. Исо Ёзувнинг Талқини бўлган. Унинг Шахсий ҳаёти Ёзувни талқин қилган эди.E-138 Jesus was that promise of the Scripture, vindicated to the woman, or He was the Interpretation. Jesus was the Interpretation of the Scripture. His own life interpreted the Scripture.
E-139 Наҳотки бу вақт Мактубини кўрмаяпсиз? Биз қаерда турганимизни англай оласизми? Мактубнинг Ўзи Каломдан биз яшаётган ушбу соатни сизларга талқин қилади. Бунинг ўзи Изоҳ.E-139 Don't you see the Message of the hour? Can you recognize where we are? The Message itself from the Scripture interprets to you the hour we're living in. It's the interpretation.
E-140 Исо Исроилга: “Қани эди сизлар фақатгина ўзингиз яшаётган вақтни билсангиз эди!..” — деди. Бир куни Зайтун тоғида ўтириб, У юқоридан қаради ва “Қуддус, О, Қуддус!”—деди. У йиғлади. У чуқур тикилди. У кўрди...
Умуман тенг бўлмайман, бўлиши мумкин ўшандай... Бир кун кечқурун...бир кун эрталаб, тахминан соат ўнда, мен ўша бевафо черковни кўрдим. Юрагинг тубида муқаддас Руҳни зор-зор йиғлаётганини сезасан.
“Эҳ Қуддус, Қуддус, Мен сени неча марта чақирдим. Бироқ сен нима қилдинг? Мен сенга юборган пайғамбарларни сен қатл қилдирдинг. Сен уларни ўлдирдинг”.
Бугун черковларга юборилган Мактуб ҳам, уларнинг деноминацион ақидалари билан йўқ қилинди. Уларнинг ақидалари билан Ёзув хароб қилинди. “Агар сен фақат ўз кунингни билсанг эди! [Илоҳий йўқлаш вақт-соати — Худо сени қутгаргани келган эди.—Тарж.] Лекин ҳозир жуда ҳам узоқ, энди жуда ҳам кеч”. Черковлар билан ҳам худди шу аҳвол!
E-140 Jesus said to Israel, "If you had only have known your day." One time setting on Mount Olives He looked over, said, "Jerusalem, oh, Jerusalem..." He wept. He looked down; He seen... Not in any comparison and maybe way it--the other night--other morning about ten o'clock when I saw that prostitute church. Down in your heart you feel the Holy Spirit dropping tears. "Jerusalem, oh, Jerusalem, how oft would I have hovered you. But what did you do? You killed the prophets that I sent to you. You murdered them." And the Messages has been sent to the church today has been murdered by their denominational dogmas. The Scripture has been murdered by their dogmas. Jesus said, "If you'd only knowed your day; but it's too far now; it's too late now." So is it with the churches.
E-141 Мен бутун қалбим билан ишонаман, черков гуноҳлари ювилишидан ўтди. Бу хақида нима ўйласангиз ўйланг, аҳамияти йўқ, бу сизни шахсий фикрингиз. Бу эса менинг фикрим. Тушунаяпсизми? Менинг фикримга сиз қўшилишингиз шарт эмас. Лекин мен ўйлайман, у гуноҳлари кечирилишидан ўтганига беш ёки олти йил бўлди. Эсимда... Сизлар Чикагони эслайсизларми? Қаранглар, ўша вақтлардан бери нима бўлди, ва кузатиб туринг ва бу нарсалар юз беришда давом этади. Кўраяпсизми? Ёдингизда турсин, бунинг остида менинг исмим турибди, у ўша ерда ёзилган, бу РАББИЙ ШУНДАЙ ДЕМОҚДАдир. Қаранглар, бу қандай пастлаб бораяпди.E-141 I do believe with all my heart she's passed redemption. No matter what you want to think about it, it's your own opinion; this is mine. See? You don't have to have my opinion. But I believe she's passed redemption, and has been for the past five or six years. I remember--you remember Chicago. Watch what's happened since then, and watch it keep on happening. See? Remember, my name is before it; it's stuck out there; it's THUS SAITH THE LORD. See if she hasn't dropped continually.
E-142 1933 йилга қаранглар, охирги кунларда аёллар ўзларини қандай тутишлари ҳақида айтилган эди, одамлар ҳақида нималар дейилган эди... Муссолиннинг ҳаёти қанақа якун топади. Гитлернинг интиҳоси қандай сирли бўлади. Қандай қилиб учта “изм”лар коммунизмга келади. Тухумга ўхшаган машиналар қандай пайдо бўлади. Аёллар қанақа кийинишади ва эркакларга ўхшаб қолишади; ҳатто ички кийимларида... ва ниҳоят, шунчалар бўлишади — анжир баргига ўхшаган кийимларгача етиб борадилар. Қанақа ахлоқсиз алоқалар...қандай одамлар бугун ўзларини беҳаёларча тутадилар Қаранглар, улар нима қилдилар. Ва бу сизларнинг кўз ўнгингизда бўлаяпди.E-142 Look at 1933: how it say the women would act in this last days; how it said the people, how Mussolini, how he'd come to his end; how Hitler would come to a mysterious end; how that the three isms would come in Communism; how that the machines would come looking like an egg; and how that women would wear garments that look like men, even like their underneath clothes, and they'd finally come to putting fig leaves like on them; how the immoral act, how they would act in this day. Look what they've done. It's just right before you then.
E-143 Агар имонли опалар фақат... отигагина имонли бўлган опалар, билсалар эди, тушунсалар эди, ўша ахлоқсизлик руҳи, улардаги ўша руҳ – иблисдандир ва у уларнинг сочларини кесишга мажбур қилади! Фақат шайтон бу нарсани қилишни кўнглига солади. Бу сизлар учун Худо Каломига қаршилик, худди Адан боғида қандай бўлган бўлса. Улар нима... Агар улар фақатгина тушунсалар эди... “Э, бу ўша, кезиб юрадиган тақвадор воиз гапиряпти!”, – дейдилар. Бу мен эмас. Нима қилишни сизга мен айтмаяпман. Мен фақат Каломдан парча айтаяпман. Агар улар фақат билсалар эди, бу иблисдан эканлигини!..E-143 If Christian women could only (so-called Christian women)--could only recognize, could recognize that the immoral spirit upon them is of the devil to make them cut their hair. The devil's the only thing would do that. That's contrary to God's Word for you. Just like it was in the garden of Eden. What did they... If they could only recognize. They try to say, "Oh, that little holy-roller preacher saying..." It's not me. I'm not telling you what to do. I'm only quoting the Word. If they could only recognize that it's the devil.
E-144 Улар ўзларини масиҳчилармиз, дейди. “Қандай сен Мени “Раббий” дейсан-у айтганларимни бажармайсан?” ─ адеди Исо. Улар Масиҳчи бўлолмайдилар. Мен қози эмасман уларга, бироқ мен фақат Каломда нима айтилган бўлса, шуни айтяпман. “Қандай қилиб Мени “Раббий” дейсиз-у, Мен қил деган нарсани қилмайсиз?” Калом эса бутунлай – Исо Масиҳнинг ваҳийсидир. “Қандай сиз Мени ʻРаббийʼ дейсиз?”E-144 They call themselves Christians. Jesus said, "How can you call Me, Lord, and do not the things that I say to do?" They can't be Christians. I'm not their judge, but I'm just saying what the Word says. "How can you call Me, Lord, and then do not the things that I said to do?" And the whole Word here is the revelation of Jesus Christ. "How do you call Me, Lord?"
E-145 Агарда улар фақатгина, бу беҳаёликлар руҳи иблисдан эканини билсалар эди!.. Баъзи бир ана у ердаги дилбар опалар...E-145 If they could only recognize it's the devil, an immoral spirit. Some nice little women out there...
E-146 Индиана штати Джефферсонвилл — мен умримда кўрган шаҳарлардан энг беҳаё беадаби деб ҳисоблайман, аёлларининг ярим-ялонғочлигига келганда. Мен Голливудда бўлганман. Мен кўп жойларда бўлганман. Мен бутун дунё бўйлаб юрдим ва ҳар хил нопокликларни кўрдим. Мен буни Парижда кўрдим. Улар орасида Англия ҳаммасидан ўтиб тушади.E-146 I think this is the most vulgar place I ever seen in my life, Jeffersonville, Indiana, for naked women. I've been in Hollywood; I been everywhere; I been the world over, and I've seen all kinds of filth. I've seen it in Paris; I've seen it in England, which is the chief of all of them.
E-147 Мен ўйлайман, Англия бир кун келиб океанга ғарқ бўлади. У шунга арзийди: нопоклик, ифлослик, бўлмағурлик! Бутун дунё ахлоқсизлиги тщдаси щша ерда, мен ҳаётимда Ёзувни шунчалик инкор қиладиган одамларни кўрмаганман. Англия шунақа бўлди, чунки у ҳақиқатни рад этди.E-147 I think that England would be sunk someday beneath the ocean; it deserves it. Filth, dirt, puny... That's the immoral cesspool of the world, the most Scriptural denying people I ever seen in my life. She's become that, because she's rejected the Truth.
E-148 Билли Грэйем хотинини паркдан олиб чиқиб кетишга мажбур бўлганини айтган эди: паркнинг ўзида эркаклар, аёллар, йигит-қизлар очиқчасига жинсий алоқа қилганлар. У ахлатхонага айланди; худди шундай Франция ҳам, қолган бутун дунё ҳам. Худди шундай Қўшма Штатлар ҳам, уларнинг ҳаммасидан ўтиб, етакчи бўлаяпди!E-148 Billy Graham said he had to take his wife out of the parks, the sexual things going on between men and women, boys and girls, right out in the park, openly. She become a cesspool. So has France; so has all the rest of the world; and so has the United States becoming the leader of all of them.
E-149 Бугунги кунга қаранг: уларга соч кесишга, калта шим, брюк кийишга, чекишга рухсат бериб қўйишибди — ўзларини имонли ҳисоблайдилар. Наҳот сиз буни англамайсиз, опа, тўғрироғи, аёл... Яъни, кечирасиз, менинг опам бундай иш қилмас эди. Бу шайтон эканини сиз англамаяпсизми? Лекин нима...
Қадимдаги яҳудийларга ўхшаб, сизлар тасдиқланган Сўзга ишонишни хоҳламаяпсизлар, қачонки У кўз ўнгингизда исботланган. Сизлар деноминацияларингиз анъаналарини “ҳаммаси жойида” деганига ёпишиб олгансиз. Сизлар ўзга тилларда гапирасиз, сакрайсиз, руҳда куйлайсиз ва сочларингизни кесасизлар. [Бранхам ака кафедрани бир марта тақиллатади.–Таҳр.] Ҳм! Масиҳчи шунақа қилишини сиз ўзингиз тасаввур қила оласизми?
Мен жинларни кўрдим, жодугар-сеҳргарларни кўрдим, уларни қандай ўзга тилларда гапиришини ва таъбирлашларини кўрдим, сакрайдилар ҳам, рақсга ҳам тушадилар; инсон бош суягидан қон ичадилар ва Исо Масиҳ Исмини лаънатлайдилар.
E-149 Look at today. Make them cut their hair, wear shorts, slacks, smoke, and calling themselves believers. Don't you realize, sister, or woman... I mean... Pardon, not my sister do a thing like that. Don't you realize it's the devil? But what... Like the Jews of old, you will not believe the vindicated Word when it's proved to you. You hang right onto your denominational traditions that says it's all right. You speak in tongues; you jump up-and-down; you sing in the Spirit, and cut your hair. Could you imagine a Christian doing that? I've seen devils; I've seen witch doctors; I've seen them speak in tongues and interpret, and jump up-and-down and dance in the spirit, drink blood out of a human skull, and curse the Name of Jesus Christ.
E-150 Сен: “Мен черковга тегишлиман. Аллилуйя! Худога шукур! Мен...”, – дейсан. Сен нимага тегишлисан?
Черков бу Калом! Каломда: “Агар сиз шуни қилаётган бўлсангиз, шарманда”, ─ дейилаяпди. [Бранхам ака Библияни тўрт марта тақиллатади.–Таҳр.]
Сизлар, кўрмай қолган фарзийлар тўдаси, бу бечора болаларни тўппа-тўғри дўзахга элтаяпсиз; чунки сиз тушлик талонингиз учун қўрқасиз, агар сиз бирор ҳаракатларни қилишга киришсангиз, сизни деноминациянгиздан чиқариб юборадилар. Иккиюзламачи, сенга уят, шарманда! Қандай сен уялмайсан! Ўша вақтни яқинлашаётганини кўриб туриб
сен ўз анъаналаринг билан Худо Каломидан нари кетасан. Қандай журъат қиласан, ақлини йўқотган!
E-150 You say, "I belong to the church. Hallelujah. Glory to God. I..." You belong to what? The Church is the Word; and the Word says it's a shame for you to do it.
You blinded bunch of Pharisees, leading them poor children to hell like that, because you're afraid of a meal ticket, and you'd be turned out of your denomination if you start something about... Shame on you, you hypocrite. Be ashamed of it. Seeing the hour approaching like this, and you turn by your traditions away from the Word of God, how dare you, blinded one.
E-151 Наҳотки сизларни кўр қилинганингиз Каломда айтилмаган? Наҳот сиз кўр эканлигингизни тушунмайсиз? Каломда шундай дейилган. “Ва сен ялонғоч, аянчли, бадбахт, кўрсан, ва бундан хабаринг йўқ”. Сизлар ўз черковларингизни шаҳардаги энг катта черков деб ҳисоблайсизлар ва у-бу ишларни қиласизлар, Инжилда эса ўта қашшоқ ва кўзи кўр эканлигингиз айтилган. Сизларга кўзларингиз учун малҳам сотаман деб У ҳали ҳам эшик олдида турибди [Бранхам ака кафедрани тўрт марта тақиллатади.–Таҳр.], сизларга сотмайди ҳам, беради, сиз эса олишни истамайсан. Ёзув бажарилаяпди.E-151 Don't the Bible say you were blinded? Can't you understand that you're blind? The Bible said you was. And you are naked, miserable, wretched, blind, and don't know it when you think you got the biggest church in the city, and you do this, that, or the other; and the Bible said you're poor as you can be and you're blind. And He's still standing at the door trying to sell you some eye salve--not sell it to you, but give it to you; and you won't receive it: fulfills the Scripture.
E-152 Одамлар, қайси кунда яшаяпсиз? Сиз ушбу соатни тушунаяпсизми, бу аломатни танияпсизми?E-152 What day are you living, people? Do you recognize the hour, recognize the sign?
E-153 Ўша аёллар буни шайтон эканлигини англасалар эди фақат!.. Бу дин номи остидаги беҳаёлик руҳи. У ҳамиша шундай ҳаракат қилган. У ҳар бир пайғамбарга келган, ҳар бир донишманд одамга келган, у ҳатто диндор шахс сифатида Исо Масиҳга келди. Библияда эса у охирги кунларда шунчалик ўхшаш бўладики, агар иложи бўлганида (ҳатто эллигинчиларда) ўша эллигинчилар черковидаги танланганларни ҳам йулдан оздирарди. [Бранхам ака минбарни бир неча марта тақиллатди. Лентада бўш жой—Таҳр.]E-153 If they could only realize, them women, that that's the devil. It's a indecent devil in the name of religion. He's always been that way. He come to every prophet; he come to every saint; he even come to Jesus Christ as a religious person. And the Bible said he'd be so close in the last days (even Pentecostals), and would deceive the very elected out of that Pentecostal church if it was possible.
E-154 “Фақат озгина, ─ деди У, ─ чунки эшиги тор ва йули энсиз ва бу йўлни топадиганлар оздир. Зеро Нуҳ кунларида саккиз жон қутқарилганда қандай бўлган бўлса, Инсон Ўғли келганда ҳам шундай бўлади”. Ўйлаб кўринг-а! Қайси кунда биз яшаяпмиз? Сиз бу вақтни англаяпсизми; қайси кунлигини билаяпсизми?
Мен сизларни кўп вақтингизни олдим, аммо мени яна бир неча дақиқам бор. Шундайми? [Йиғилишдагилар: “Йўқ-йўқ, давом эт!”, — дийишаяпди.─Таҳр.]
E-154 [Blank spot on tape.] “.. . but few,” He said, “ ‘cause strait is the gate and narrow is the way, and but few there’ll be that’ll find it. For as it was in the days of Noah, wherein eight souls were saved, so shall it be at the coming of the Son of man.” Think of it! What day are we living? Do you recognize the hour, recognize the day? I’m taking a lot of your time, but I got a few more minutes.
E-155 Уларга сочларини кесишга қўйиб берадилар. Улар: “Бизнинг черков бунга эътибор бермайдилар”, — дейди. Биласизми, нима учун? — Улар кўрдирлар.
“Сочингни қирқанингни ҳеч қандай зарари йўқ”. Каломда эса тескариси айтилади! Қирқилган сочлар билан сизга, ҳаттоки ибодат қилиш уят.
Айтасиз: “Хўп, аёл бошида ёпинғичи бўлиши керак” — деб. Инжил эса, унинг ёпинғичи унинг сочларидир. Қалпоқча эмас, бироқ унинг сочлари!
E-155 Making them to cut their hair... Oh, they say, "Our church don't pay no attention to that." You know why? They're blind. "It's no harm to cut your hair." The Bible says it is. It's even a undecent thing for you to even cut your hair and even pray. You say, "Well, a woman should be covered." And the Bible said her hair is her covering, not a hat; her hair.
E-156 Агар Мусо: “Мен ботинкаларим ўрнига қалпоғимни ечаман”—деганида нима бўларди? Бу иш ўтмас эди. Худо “оёқ кийим” деди, ва Худо айнан “оёқ кийим”ни назарда тутган эди.
У “сочлар” деди, қалпоқча эмас! Худога шукур! Ишончим комил, бу Унга маъқулдир. Худога ҳамдлар бўлсин! У нима деган бўлса, айнан шуни кўзда тутади У. Ёзув ҳеч қанақа шахсий талқинга йўл қўймайди. Бу айнан сизнинг деноминациянгиз учун дегани эмас. Бу, нима ёзилган бўлса, айнан шу дегани, Талқин қилувчи эса ─ Унинг Ўзи.
E-156 What if Moses said, "I'll take off my hat instead of my shoes?" That wouldn't have worked. God said, "shoes"; God meant "shoes." He said, "hair," not "hat." Glory to God. He liked that, I'm sure. Praise be to God. He means just what He says. The Scripture is of no private interpretation. Doesn't mean just for your denomination; It means just what It says; and He's the Interpreter.
E-157 “Мен шунақа қиладиган аёлни биламан”, — дейсан. Сени кимни билишинг мени қизиқтирмайди. Мен эса Худо бу ҳақида нима деганини биламан. [Бранхам ака минбарни икки марта тақиллатди.—Таҳр.] Ўзингиз ҳал қилинг.E-157 Say, "I know a woman that does..." I don't care what you know; I know what God said about it. You suit yourself.
E-158 Агар улар, фақат билсалар эди, бу ўзи нима эканини, хоним!.. М-м! Сиз агар тушунганингизда эди!.. Тўғрироғи хонимни эмас, аёл.E-158 If they could only recognized what it is, lady. Um. If you could only recognize--or woman, not lady.
E-159 “Зангори тўнғиз”дан йўл-йўлакай, менимча, Бешинчи кўчада, қандайдир пивохонани олдида “Хонимлар учун столчалар” [бу ерда “дастурхон”, “алоҳида жой” маъносида.─Тарж.] деб ёзилган пешлавҳани кўргандим. Мен у ерда тўхтаб: “Сизларда бирорта ҳам хоним бўлмаган”, ─ дедим. Хоним ҳеч қачон бунақа жойга кирмайди. Аёл киши мумкин кирар, лекин фақат хоним эмас.E-159 I seen a sign coming down from the Blue Boar, down on, I believe it's Fifth Street there, at some beer parlor, said, "Tables For Ladies." I just stopped right... I said, "You never did have one." A lady won't go in such a place; a woman might, but not a lady.
E-160 Сездингизми, дунёнинг фалокати аёлнинг ахлоқсизлигидан бошланди? Биласизми, худди шундай тугаши керак — аёлнинг ахлоқсизлиги билан, аёл эса черковни билдиради, черков бу — руҳий маънодаги аёл?.
Келин ҳам – аёл руҳий маънодаги.
E-160 Did you notice the fall of the world begin with the immorality of a woman? Do you know it's to end the same way, immorality of the woman? And the church represents, is by the woman? The church is a woman, spiritually speaking. So is the Bride a woman, spiritually speaking.
E-161 Черковнинг аҳлоқсизлиги эса қанақа! Ваҳийларга қаранг, буларнинг ҳаммасига қаранглар. Кўраяпсизми, Худо кўрсатаётган ҳатто бу ваҳийлар... Библияни юрагимга қўйиб (кассетани эшитаётганларга), шу ерда ўтирганлар буни кўриб турибди: мен буни кўрдим! [Залдан овозлар: “Биз бунга ишонамиз”.─Таҳр.] Қудратли Худо билади, бу Хақиқат эканини. Мен буни ҳозиргина тушундим: ахир у яланғоч ва бундан хабари йўқ. У ерда у шунчаки вақтини чоғ ўтказарди. Мана марҳамат сизга.
Аммо ана у Келин чиққанида, у бутунлай бошқача эди — Ибтидо ва Интихо. Ана бўлмаса!
E-161 The immorality of the church, how it's done... Look at the visions, look at the things. See the visions, even that God gives... And that vision is true. I have my Bible over my heart, to you people on tape, and the audience can see it. I saw that. God Almighty knows that's the truth. Never known it till just now. There she is naked and don't know it. She was just having her a great time. There you are. But that little Bride come in view, it was different, the Alpha and Omega.
E-162 Буни Шайтон қилади. Бироқ, қадимдаги Яҳудийларга ўхшаб, улар Каломни кўрганларида... Исо эса Ўзиникиларга гапирганди... У буни Ўзининг шогирдларига айтди: “Ёзувда изланинг. Сиз...сиз биласизлар... Мен ҳақимда ва Менинг хизматим тўғрисида ҳайрон бўлаяпсиз. Муқаддас Битикларни текширинглар. Улар орқали Абадий Ҳаётга эришамиз, деб ўйлайсизла, ўша Битиклар эса Мен тўғримда гувоҳлик беради, Улар сизга Менинг Мактубим қанақа эканлигини айтади. Агар сиз Менга ишонолмасангиз, унда Худо сизга тушунтираётган айнан ўша Сўзларга ишонинг”.E-162 The devil does it. But like the Jews of old, when they see the Word... And Jesus said to His... He said this to His disciples: "Search the Scriptures. You're... You know, you're puzzled about Me and My ministry. Search the Scriptures; in Them you think you have Eternal Life, and they Testify of Me. They tell you what My Message is. If you can't believe Me, believe the very words that God's interpreting to you."
E-163 “Бу Инсон бизга раҳбарлик қилмайди. Бизниг ўзимизни руҳонийларимиз бор ва ҳоказолар”. Унда бемалол, бошқа ҳеч гапим йўқ айтадиган. Бироқ, энди жуда кеч. Тушунаяпсизми? Улар ҳаммаси жойида деяётган деноминацион урф-одатларига қулоқ солаяпдилар. Улар яхшиси эшитадилар.... Сиз Худони Сўзидан кўра кўпроқ инсоннинг сўзига ишонасиз. Улар тушунмайдилар. Черковлар бугун Тимофейга 2-мактубнинг 3-боби англамайдилар. Агар сизлар...E-163 We'll not have this man rule over us. We got our own priests and so forth." Go ahead then; that's all can be said. It's too late anyhow. See? Denominational traditions that says it's okay, they listen to that. They'd rather hear... You'll believe the word of--of man more than you believe the Word of God.
E-164 Мен кўраяпман, баъзиларингиз Ёзув жойини белгилаяпсиз. Бу Ёзув жойларини мен айнан шу ердан ўқияпман.дан лавҳа айтаяпман, айнан шу ердан. Агар бирор киши нохос менинг эътиборимни бунга қаратмоқчи бўлса, ёки қўлимдан ушласа, унда мен сизларга бу ҳақидаги жойларни Ёзувдан кўрсата оламан. Кўраяпсизми?E-164 They don't recognize... The churches today don't recognize II Timothy 3. If you... I see some of you putting Scriptures down. Now, these are Scriptures that I'm quoting from right here. Where if anybody happened to call my attention, I--or my hand on it, I can show them the Scripture for it. See?
E-165 Улар Тимофейга 2-мактуб 3-бобни тушунмайдилар у ерда: “Охирги кунларда одамлар кибрли, мақтанчоқ, Худодан кўра айш-ишратни кўпроқ севадилар, муросасиз, ғийбатчи, нафсини тия олмайдиган, солиҳ одамлардан — Келиндан нафратланадиган (тушунаяпсизми?), — ўзларини художўй кўрсатиб, Илоҳий қудратни эса инкор этадилар; бундай одамлардан қоч. Улар гуноҳларга ботган, турли ҳирсу-ҳавасларга берилган жувонларнинг уй-жойларига суқулиб кирадилар ва уларнинг дилини овлайдилар. Бу жувонлар ҳар доим ўқиб туриб, ҳақиқатни асло ўқий олмайдилар”, — деб ёзилган. Ҳеч қачон... Улар бундай қилмайдилар, ва улар ҳеч қачон охиригача бора олмайдилар. Худо шундай деган.
Ҳа, кўр фарзий, наҳот сен буни кўрмаяпсан? Мен ғазабланмаяпман, шунчаки михни қоқаябман ва уни қайираяпман. Худди шундай Буни черковлар ҳам тушунмайди. Аёллар буни тушуна олмайди. Уларга тўғри келади... “Турли ҳирсу-ҳавасларга берилган эси паст аёллар”, — Голливудга ва шунга ўхшаган нарсаларга берилиб, сочларини кесадилар, шорт киядилар, бўянадилар (косметикадан фодаланадилар.—Тарж.), ва шунга ўхшаган ҳар хил беҳаё ишлар қиладилар. Биласизми, аёл охирги кунларда катта рол ўйнайди?
E-165 They don't recognize II Timothy 3, where it said: "In the last days men would be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce breakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good (the Bride. See?); having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away. For this is the kind that'll go from house to house and lead silly women, silly women, led away with divers lusts, never learning or ever able to come to the knowledge of the truth." Never... They wouldn't do it, and they won't do it. God said so. And blind Pharisee, can't you see it? I'm not angry; I'm just driving the nail in and clenching it. Neither does the churches recognize this. The women can't understand that; they're supposed... Silly women, led away with divers lusts, Hollywood, all this kind of stuff, bobbed hair, wearing shorts, wearing makeups, all this kind of stuff which is unbecoming.
E-166 “Бу буюк лаънатдан қутилиб қолганлар, Раббий олдида ажойиб новдалар бўлади”, – деб Инжилда айтилганини биласизми? Агар, Худо хоҳласа, бўлса, мен бирор вақт бу ҳақида гапираман, айнан сизлар учун, аёллар, бизнинг замонимиз лаънатидан ҳақиқатан қутуладиган ўша аёл ҳақида Худо нима деб ўйлашини сизларга кўрсатаман. У гўзал бўлади, — дейилган.E-166 Do you know the woman plays a great part in the last days? You know the Bible said that those who escaped out of this great damnation will be a beautiful branch before the Lord? Someday I'll get to it, the Lord willing, for it--for you women. Let you see what God thinks of the woman that really escaped this damnation of this day. Said she'd be beautiful.
E-167 Яқин кунларда мен бир аёл... устидан кулганини эшитдим... Қандайдир қизлар, бир тўда ахлоқи...ахлоқи итникидан ҳам паст ярим ялонғоч аёллар жинсига мансуб зотларни, узун кўйлак кийган қария аёл устидан кулардилар. Қулоқ сол, сен, ахлоқи бузуқ: унда бир нарса борки, унга сени ақлинг ҳам етмайди. У одоб, одобга эга. Сен ҳатто бу қандай сўз эканини билмайсан. Сен уни салкам бешигингдаёқ йўқотгансан. Сен ҳатто яхшини ёмондан фарқламайсан — у фарқига боради. Уни юрагида яширин бир нимаси бор, у ҳақида эса ҳеч нима билмайсан. Сен буни йўқотдгансан ва ҳеч қачон буни топа олмайсан. Уни эскича аёл ва шунга ўхшаш гапларни айтишга ҳаддинг сиғмасин. У шундай нарсани биладики, у билган нарса ҳақида сени ҳеч қанақа тушунчанг йўқ. У ўз юрагида одоб деган хазинани сақламоқда. Сиз ҳатто бунақа сўзни билмайсиз. Онангиз сизни шундай ўстирган. Ҳм. Сени пасторинг бунга рухсат берган — бу унинг ўзини қанақа эканини кўрсатади. Мен ҳозир айнан у ҳақида ваъз қилаяпман. Иушунаяпсизми? Кўраяпсизми, қанақа аҳволдасиз? Черковлар!E-167 I heard a woman the other day laughing at a girl--a bunch of half naked females with morals lower than a--than a mother dog, laughing at an old woman with a long dress. Listen here, you little twisted-up female; she's got something you know nothing about; she's got moral. You don't even know what the name is. You lost it in the cradle almost. You don't even know right from wrong; she does. She's got something hid in her heart that you don't know nothing about. You lost it; can never find it. Don't you call her old fashion, and so forth, like that. She knows something that you don't know nothing about. She's got hid in her heart, treasure of decency. You don't know one word of it. Your mammy brought you up like that. Your pastor permitted it; shows where he stands. I'm preaching about him right here now. See? See where you're at? The churches...
E-168 “Бутун Ёзув амалга ошиши керак”, — деган Исо. Ва У ҳақиқатан амалга ошди.E-168 Jesus said all this Scripture must be fulfilled; and It is fulfilled.
E-169 Эътибор беринг: “Яннис билан Ямврис ҳам Мусога қаршилик қилдилар...”, бу қаршилик доимо келади, баъзилари... Йўқ... Бу ерда методистлар, баптистлар ҳақида гапирилмайди, улар умуман назарда тутилмабдилар. Тушунаяпсизми? “Яннис билан Ямврис Мусога ва Ҳорунга қандай қарши турган бўлсалар, худди шундай булар ҳам қарши бўладилар; фикри бузуқ, имонда тажрибасиз одамлар, ҳақиқатга қарши турадилар”, — Калом ўрнига черков ақидаси ва таълимотларига айлантирдилар.
Ва ундан кейин Яннис ва Ямбрис, Мусо қилган ҳамма нарсани қилиб билардилар. Кўряпсизми, “Ямбрис қарши тургандай”, кўряпсизми, бу ердаги ўхшашликни?
“Яннис ва Ямбрис Мусога қандай қарши турган бўлсалар, бу одамлар ҳам Ҳақиқатга худди шундай қарши турадилар. Аммо фикри бузуқ, имони сохта бу одамлар узоққа бормайдилар”, Ҳақиқат билан ёнма-ён туришни хоҳламайдилар, ва ҳаттоки Ҳақиқат билан ҳамкорликни ҳам, Ҳақиқат билан бирон бир умумийликни ҳам хоҳламайдилар. Лекин: “Уларнинг ақлсизлиги ҳаммага маълум бўлади”, — дейилган. Келин ўз ўрнини эгаллаганда ва Осмонга кўтарилганида бу маълум бўлади — хавотир олманг; худди Мусо Исроил фарзандларини олиб чиқди ва Мисрдан чиқиб кетди, Миср эса ғарқ бўлди. Майли.
E-169 Notice, as Jannes and Jambres also withstood Moses, he'll come right along... Some of them... He's not... Now, he's not talking about Methodists, Baptists here; they're out of the picture. See? But as Jannes and Jambres withstood Moses and Aaron, so will they, men of reprobated mind concerning the Truth, been perverted into dogmas and teachings of the church instead of the Bible. And then Jannes and Jambres could do anything that Moses could do. See? As Jambres (See the parallel there?)--as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these men of reprobate mind concerning the Truth resist It, won't have It in their neighborhood, won't even cooperate with It, won't have nothing to do with It. But said, "Their folly will be made known." When that Bride takes her stand and moves up into the skies, it'll be made known; don't worry. Like Moses, when he took the children of Israel, and took the flight out of Egypt, and Egypt sunk. All right.
E-170 “Бутун Ёзув руҳланишдан берилган, шунинг учун бутун Ёзув амалга ошиши керак”,— деди Исо. Қачонки У...
Унга: “Сен Ўзингни Худо қилаяпсан”, — дедилар.
E-170 Jesus said that all Scripture was given by inspiration; therefore--that all Scripture must be fulfilled. When He... They was ask Him, said, "You make yourself God."
E-171 У эса: “Сизлар, ўз қонунингизда Худонинг Сўзи келган пайғамбарларни...уларни худолар дейсиз, бу мутлақо шундай”, — деди. Сўнгра: “Мен – Худонинг Ўғлиман десам, қандай қилиб Мени айблайсиз? Бу барча Ёзувлар илҳомланиш орқали берилган, буларнинг ҳаммаси намоён бўлиши, ҳаммаси бажарилиши керак”.
Ана, Кўраяпсизми? Улар шунчалик кўр эдиларки, улар Худонинг Каломига асир бўлиш ўрнига, одамнинг сўзига асир эдилар. Мана нима учун аёллар шунақа қиладилар. Мана нега воизлар шунақа қилишади. Улар Исони асири бўлиш ўрнига, епископга асир тушганлар. Улар ўзларининг...ўзларининг дўппайган ҳамёнларига, катта йиғилишларига асир бўлганлар, енгилганлар.
E-171 He said, "You in your own law called those prophets who the Word of the Lord came to, you called them gods; and they are." Said, "Then how can you condemn Me when I say I'm the Son of God?" All these Scriptures that's given by inspiration, all of it must be made manifest, all of it must be fulfilled. See there, they was just so blind; they was so took up with the word of man instead of being taken up with the Word of God. That's what makes women do that. That's what makes preachers do that. They're taken up with the bishop in the stead of Jesus. They are taken up in it with their--with their money bag, a big congregation.
E-172 Мени машҳур ёки машҳур эмаслигимни шунчаки суриштиринг. Жефферсонвиллдан бўлган ўша одамларни (шу ерда Жефферсонвиллилик ўша кичкина гуруҳни) олинг, бу ерда Жефферсонвиллдан бўлмаганларни бу маъбаддан чиқаринг — унда мен беш-олтита одамга ваъз қилган бўлардим. Бу нима дегани? У (скиния) бутун мамлакатдан келган одамлардан иборат: Нью-Йорк ва Массачусетдан, Бостондан, Мэндан, Теннисидан, Джоржия, Алабама ва бутун мамлакат бўйлаб. Улар бирга йиғиладилар. Омин! У шундай деди. Кеч кирганда йўлда Нур пайдо бўлади.E-172 Just see whether I'm popular. Take the people out of Jeffersonville, with what little group that's here from Jeffersonville, take the outsiders of Jeffersonville out of this tabernacle this morning, I wouldn't have--or have a half a dozen to preach to. What is it? She's made up of all over the country, from New York to Massachusetts, to Boston, Maine, to the sea, Georgia, Alabama, and around the country. They're gathering together. Amen. What is it?
E-173 Улар кечыурунги Нурни билолмайдилар — мана гап нимада. Черков Уни танимайди. У жуда ҳам ожиз, кўрмайди. Каломда шунақа дейилган.E-173 It shall be light about the evening time.
They can't recognize the evening Light; that's what's the matter. She just doesn't recognize it. She's too blind. The Bible said she was.
E-174 Россия илм оламида ўз ўрнини топганига бор-йуғи қирқ йилча бўлди. Биласизми, биринчи жаҳон уруши бошланганида улар ҳеч қачон... Улар Россияни писанд қилмадилар. Рой ака, улар ўқимаган, саводсизлар тўдаси эди холос — бўйи баланд, соқоллари бутун юзларини қоплаган, ўнг қўли билан чап қўлини фарқига бормаган сибирликлар эди. Шундай — Россия, бироқ у ўз ўрнини билиб олди. Ёзув бажарилиши учун У шундай қилиши керак эди. Мени башоратимни биласиз, нималар содир бўлиши кераклиги хақида, уларни ҳаммаси коммунизмда йиғилади деб айтилган эди. Ҳозир фанда у етакчи ўринни эгаллади. Биз қачонлари ундан орқада қолдик. Қолган бутун дунё уни кетидан бораяпти. У бошловчи ўрнини эгаллади. У шунчаки миясини ишлатолишини тушунди.E-174 Russia only received her place in the world in science no more than about forty years ago. You know when the First World War come on, they never--they ignored Russia. Brother Roy, it's was just a bunch of ignoramuses, big old Siberians, a beard all over their face, and didn't know right and left hand. That's right: Russia. But she recognized her place. She had to do it to fulfill the Scripture. You know my prophecies of what I said would happen, how all of them would gather in communism. Now, she leads the world in science. We're way back behind her. All the rest of the world is behind her. She leads her place. She just recognized she had some brains too.
E-175 Эътибор беринг, одамда олти минг йил муқаддам қанақа ҳис-туйғуси бўлса, худди шундай олтита ҳис қилиш қобилияти бор. Олти минг йил олдин ўзининг ҳис-туйғулари билан ердаги ўз уйи билан [яъни, жисмоний танаси билан.—Тарж.] алоқада бўлган ва Худога хизмат қилган эди. Мана энди, охирги етмиш беш йилда, бу одам от ва аравадан космонавтикага етиб келди. Нима учун? У ўзини Худога бўлган иймонидан юз ўгирди ва ўзини ҳис-туйғуларига ва инсон зоти сифатида ўзининг қобилияти томон юз бурди. Сиз сездингизми шуни? У Худога ишонишни тўхтатиб, ўзига ишонаяпди.E-175 Notice. Man has the same six senses he had six thousand years ago. Six thousand years ago with the senses he had he contacted his earthly home and served God. And now in the past seventy-five years that man has come from a horse and buggy to an astronaut. Why? He turned away from his faith in God and turned it over to his senses and his ability as a human being. Did you notice it? He quit trusting God; he trusts himself.
E-176 Худди ўша худосиз аёлдай. Исми нима унинг ўша Вашингтонда ҳаммасини ўзгартирган? [Кимдир: “Муррей”—деди.—Таҳр.] Нима исми? [“Муррей”.—Таҳр.] Муррей. “Токи биз армия билан флотга эга эканмиз, биз қадимги Иеговага муҳтож эмасмиз”—деди. ҳм-ҳм.
Бизни нимамиз борлиги мени қизиқтирмайди. Мен учун ё Иегова ё ҳеч нарса. Армия билан флот майли чўкиб кетсин, шундай бўладиям, лекин Иегова асрлар оша қолаверади. Токи мен Унинг ва Унинг Ўғлининг бир қисми эканман, мен У билан абадий қолавераман; менинг қисматим ёки менинг танлаганим бўйича эмас, балки унинг танлови бўйича. Омин, омин! Бунга мени даҳлим йўқ, бу У! Менга Уни бер ёки майли ўлавераман! Майли халқлар кўтарилсин ва қуласин; Иегова қолаверади. У буни асрлар оша қилди; Рим қулаган вақтда, Миср Қулаган пайтда ва қолган ҳаммаси, қулаганида ҳам. У бўлса ҳали ҳам Иеговалигича қолаверади. О ҳаллелуйя! Унга менинг эҳтиромим! Ҳм!
E-176 Like this infidel woman (What's her name?) in Washington there that changed all this? [Someone says the woman's name--Ed.] What her name? Murray. She said, "As long as we've got a army and navy, we don't need old Jehovah." I don't care what we've got, it's Jehovah or nothing to me. Let army and navy sink, and it will, but Jehovah will remain forever. As long as I'm a part of Him and His Son, I shall remain with Him forever, not by my calling or my choice, but by His choice. Amen and amen. I have nothing to do with it. He is the One. Give me Him or give me death. Let the nations rise and fall; Jehovah will remain. He's done it all through the ages. When Rome fell, when Egypt fell, and all the rest of them fell; and He still remains Jehovah. Oh, hallelujah. I feel religious.
E-177 Россия ўзига келди, чунки шундай бўлиши керак эди. Худди Исроил ўз ерига келиши керакдай. Худо Исроилни Карнайлар чалиниши учун қайтадан ватанига қайтариши керак эди, Россияни ҳам пайғамбар башорати бажарилиши учун, Худо уни коммунизмга келтириши керак эди.E-177 Reason Russia come to herself, she had to. Just like Israel had to get in the homeland. God had to drive Israel back to the homeland for the Trumpets. And so did God have to drive Russia up there, in communism, to do exactly what's been prophesied she'd do.
E-178 Инсон ва унинг олтита сезгилари билан от-аравада Худога ишониб бораётган эди. Охирги етмиш беш йил у Худога ишонишни бас қилди. Улар Қўшма Штатларнинг Конститутциясига имзо чекканларида улар барча ишларида Худони эслашар эди. Энди улар ҳатто йиғилиш ўтказмай қўйишди, Унинг Исмини умуман эсламайдилар. Улар ўзларининг илмий парвозларига, ўзларининг илмий ҳийлаларига ва оломоннинг нафсига боғланиб қолдилар. Бу айнан шундай. Бутун дунё Каломни билмасликка ғарқ бўлди. Бутун дунё Худодан юз ўгирди.
Лекин бир тасаввур қилинг, мана шуларнинг ҳаммаси ва черков деноминациялари, ҳамда пастлашган семинариялар ва қолган бошқаларни орасидан Худо олди ва Ўзининг пайғамбарини Сўзи билан Унга ишонадиган Келинни йўниб олди. У шундай қилишини айтган эди. У шундай қиламан деган ваъдаси бўйича, уларнинг ҳаммасидан кесиб олди.
E-178 Man and his six senses has just come along with his horse and buggy, trusting God. In the last seventy-five years he quit trusting God. When they signed the Constitution of this United States, they put God in everything they did. Now, they don't even have a meeting, and they never even name His Name. That's right. They depend on their loftiness of their science, they--their cunningness of their science. A lewd bunch... That's exactly right. The whole world is swallowed up in ignorance of the Bible. The--the whole world has turned from God. But just think, right out of the midst of all that, and the church denominations and all their seminary lewdness and everything, God has took His prophet's Word and chopped out a Bride...?... He said He would do it. He's hewed from that thing what He promised He'd do.
E-179 Улар инсон ақл-идрокига, инсон яратган фанлар ва ҳоказоларга боғланиб қолдилар; бир кунлар ўзлари ишонган Худони қолдирдилар. Қўшма Штатлар Худони қолдирди. Улар Уни ҳатто мактабдан қувдилар. Бизларнинг кичкинтой болаларимиз У хақида эшитмайдилар ахир. Улар Уни мактаблардан чиқардилар. Энди улар Уни доллардан олиб ташлашга уринаяпдилар: “Биз Худога ишонамиз”. Улар байроққа содиқлик қасамёдидан — “Худо ҳукмронлиги остида битта халқ”ни чиқариб ташламоқчи бўлаяпдилар. Улар шуни ҳам ўчирмоқчилар.E-179 They depend on their human intelligence, their human science, and so forth, left God out, whom he once trusted. The United States has left God out. They even turned Him out of school, for our little children can't even hear about Him. They've turned Him out of school. Now, they're trying to turn Him off the dollars, "In God We Trust." They're going to turn it out of the pledge allegiance to the flag. One Nation Under God; they're going to turn that out.
E-180 Кўраяпсизми, улар ўзларининг ҳисларига ва ўз туйғуларига юз бурдилар, чунки... Охирги етмиш беш йил ичида унинг ҳис-туйғулари ҳеч қанча ўзгармади; бу ҳали ҳам Худо дастлаб яратган ўша-ўша одам.
Бироқ бу охирги кунларда биз қай даражага келганимизни наҳот англамайсизлар?, охирги кунларда, сиз англаб била оласизми, биз қаерда турибмиз? Черков ҳам Худодан юз ўгириб, Каломга эмас: семинариялар ҳамда тажриба ва ҳоказоларга юз тутдилар. Уни на ўз йиғилишларида, на мактабларида ─ ҳеч қаерда тан олмайдилар.
E-180 See, they've went to their own feelings and their own senses. Because in the last seventy-five years he hasn't changed a bit in his senses; he's still the same man God created him in the beginning. But in this last days, can't you recognize where we are? And the church has turned from God to that, to the seminary, and experience, and so forth, instead of the Word. Don't even recognize Him in their meetings, in their schools, or nothing anymore.
E-181 Исроил охирги йигирма беш йилда, ваъда қилингани бўйича, уларни ватанига нимадир олиб келганини тушунди. Улар ҳатто, бу ўзи қандай юз берганини билишмайди. Улар мусибатли кунларда, ўша Карнайлар остида қанчалик азоб-уқубатларда қийналдилар, лекин улар ўз ватанидалар. Нима учунлигини улар билишмайди.E-181 Israel in the past twenty-five years has recognized something has brought them to the homeland as was promised. They don't know how it was ever done. They suffered like everything, martyrdom under them Trumpets; but they're in their homeland. They don't know why.
E-182 Нима учун Россия уйғонди? Нима учун давлатлар уйғонди? Нега инсон бунақа ютуқларга эриша олди? Ахир уч юз йил олдин олимлар...бир француз олими, маълум бир тезлик билан ерни атрофига шар учириб, агар инсон даҳшатли тезлик билан, шарнинг оғирлигини ҳисобга олиб эллик километр соат тезлигига чиқса, ердан кўтарилишини илмий изланишлари билан исботлади. Ҳозир инсон тезликни соатига йигирма етти минг километрга оширади (кўраяпсизми?), аввалгидек тезлик билан елдек учиб, янада баландроқ қўтарилмоқчи. У буни яқиндагина англади. Нега? — шундай бўлиши керак.E-182 Why did Russia wake up? Why did the nations wake up? Why has man been able to achieve, when scientists three hundred years ago... A French scientist rolled a ball at a certain speed across the earth, and proved by scientific research if a man ever made the terrific speed of thirty miles an hour gravitation would take him off the earth, according to his weight, according to the weight of the ball. Now, he's going seventeen thousand miles an hour, still trying to climb on. He just recognized that lately. Why? Has to be that way.
E-183 Ахир олдин Черков Исо Масиҳнинг Қоясида турган эди-ку. Ким нима демасин бу Каломдан, бу соат мактубидан бир қадам ҳам жилмаганлар: ўша вақтдаги Лютер, Веслей ва бошқалар. Энди эса улар ананаларига қайтишди. Нега бундай бўлди?E-183 Why, the church used to--stood on the rock of Jesus Christ. No matter what anybody said, they stayed right with that Word, the message of the hour, Luther, Wesley, and down through there. And now, they've turned back to traditions. Why has it done it?
E-184 Йигирма беш йил ўтиб, аниқ бир мақсад учун Исроил ўз ватанида турганини тушунди. Улар яна йиғилиб келиши керак деб бу башорат қилинган эди. Хўшея шундай деди. Ҳозиргина ўқидик. Худойим бизга ёрдам берсин буни тушунишимизга! Яхши.E-184 Past twenty-five years Israel has just recognized that they're in the homeland for something. It was prophesied they'd have to be gathered again; Hosea said so. We set--read it awhile ago. God help us to understand it. All right.
E-185 Худди шу вақтда, Келин кечки Нурни таниди, энди таний бошлади. Иштиёқманд Эллигинчилар, уларнинг ташкилотларида ўзлари қидирган нарсалари йўқлигини тан ола бошладилар — улар шунчалар чигаллашиб, бўлиндилар. Қаранглар, бу таниш, билиш, англаш вақти. Сиз танишингиз керак.
Дунё таниди. Халқлар таниди. Фан таниди. Шайтон аёлларни ҳалок қилиши, черковни ҳалок қилиши, одамларни ҳалок қилиши мумкин бўлган шунақа вақт келганини билди. У буни тушунди.
Худо ҳам, ер юзида У олдиндан Ҳаётга тайинлаганлари борлигини англади. Ўз Мактубини юбориш вақти эканини У тушунди. У шундай қилди. Одамлар Уни таниди. Келиннинг вақти! Кечқурунги Нурни танидилар.
E-185 At the same time the Bride has recognized the evening Light, just begin to recognize. The hungry Pentecostals have begin to recognize that them organizations hasn't got any things they was looking for. They're so twisted and tore up. See, it's the time of recognition, recognition. You've got to recognize. The world's recognized. The nations has recognized. Science has recognized. The devil has recognized; it's the time that he can wreck women, wreck the church, wreck the people. He's recognized it. And God has recognized that there is a people on earth that He predestinated to Life. He recognized this was the time to send His Message; He did it. The people has recognized It. The Bride time has realized the evening Light.
E-186 Агар Садўм, Билли Грейем ва Орал Робертсга ўхшаган шунақа элчилар келганини шоҳиди бўлгач, ўз кунини таниганида эди!..E-186 If Sodom had've recognized her days when she seen those messengers come down there, like Billy Graham and Oral Roberts...
E-187 Мана, қандайдир ахлоқсиз одам Фениксда туриб айтибди... кассетани бир қисми ўқиди ва айтди... Мен у ерда: ”Мен Исо Исмидан сувда чўмдирилишим керак”, —шундай дедим. Кейин у: “Энди сиз кўраяпсизми у бу ерда нима деди...”, — деди. Бу мен Африка хақида гапирганимда, юзи билан уч марта олдинга ва уч марта орқага чўмдиришларини айтган эдим. У бўлса: “Буни ҳеч қандай фарқи йўқ”, — деб мени айтган, депди. Кўряпсизми, у кассетани қолган қисмини эшитмаган, фақат шу бўлагини ўқитган ва кесиб ташлаган. Албатта бу жиноят учун ахлоқ тузатиш жазоси жоиз.
Бу кассеталар сўзсиз ўзгача лицензия билан ҳимоя қилинади. Уларда бирор нимани чалкаштириш ҳеч кимга мумкин эмас. Яхшиси бундай қилманг. Бу қонун ҳимоясида. Бироқ биз шундай қиламизми? — Йўқ. “Уларни қуй” –деди У. Нима содир бўлишини Худо айтди менга. Фақат кузатиб юринг, қаранг, шу одам билан нима бўлади. Тушунаяпсизми?
E-187 Now, some lewd person in Phoenix just got up and said, played that part on the--a tape and said... I said here, "I must be baptized in Jesus' Name," said that. And then said, "Now, you see here, over here he said... "when I was talking about Africa, how they baptized three times face forward and back... Said I said, "'Don't make any difference.'" See, he never played the rest of the tape, just that part, and cut it off, which would be a penitentiary offense to do it; them tapes are absolutely franchised. No one can mess with them. You'd better not. If you do, you got the law on you. But would we do it? No. He said, "Let them alone." God told me what's going to take place. Just watch, just keep your eye on that person. See?
E-188 Худди шу вақтда Келин кечки Нурни таниди. Агар Садўм ўз йўқланиш соатини таниганида эди!..E-188 The same time the Bride has realized the evening Light. If Sodom would've recognized their hour...
E-189 Хўш, ўша одам кассетани қўйиб: “Эллигинчилар бу ёққа қаранг, ─ деди, ─ сизлар ҳам, Баптистлар. Мана шу одам, сохта пайғамбар Уильям Бранхам, ─ (кўраяпсизми?), ─ деди, Орал Робертс ва Билли Грэйм Садўмда бўлган деди”, – дея кассетани ўқитган. Қаранглар, кейин лентани кесган; бор гап шу. Кўраяпсизми? Давомини эшиттирмади, қаердаки улар Садўмга элчилар эканлиги айтилган. Садўмда эмас, улар Садўмга юборилган элчилар каби у ердадирлар. Ҳамма аён мени шундай деганим. Кассеталарингизни эшитиб кўринглар. [Йиғилганлар: “Омин”, — дейишди.—Таҳр.]
“Ким қўшади ёки олиб ташлайди, ундан ҳаҳ олиб ташланади”. Кўраяпсизми? Агар бу Раббий Каломи бўлса, унда айнан шундай бўлади.
E-189 Now, this same person put on tape, said, "Look here, to you Pentecostal people," said, "and you Baptists: This man, false prophet, William Branham (See?), has said that Oral Roberts and Billy Graham was in Sodom." See? Then cut the tape off. That's all. See? Wouldn't go ahead to say that they were messengers to Sodom, not in Sodom; they're there as a messenger to Sodom. Anybody knows I said that. Play your tape. Whosoever shall take from or add to, the same shall be taken from him. See? If it's the Word of the Lord, It stands that way.
E-190 “Агар Садўм ўзининг элчисини таниганида эди, унда хозиргача турган бўлар эди”, — деди Исо, агар худди Иброхим таниганидай билганида эди!..
Иброхим ваъда қилинган ўғил келишини билар эди. Лекин у яна шуни ҳам билар эдики, қандайдир тарзда бир ўзгариш бўлиши керак, чунки у жуда ҳам қари, худди шундай Соро ҳам. Лекин у, Ўзининг орқасида турган Сорони фикрини била оладиган Ўша Зотни кўрган пайтида, у ўзи яшаётган соатни англади. Шунда у: “Ҳазратим, рухсат бер, мен бир оз сув келтирай ва Сени оёқларингни ювай”, —деди. Улар нон едилар. “Сендан сўрашга изн бер, яна озроқ Сени ушлаб қолай”, кўряпсиз, бу ерда “Ҳазратим”, катта ҳарфлар билан “Ҳазрат”, Илоҳим. У инсон танасидан унга Худо гапирганини тан олди. У Ўша Зотнинг аломатини, рамзини билди ва Раббий уни дуо қилди.
Садўм ўз кунини танимади ва ёндирилди. “Ўша куни қандай бўлган бўлса, Худо Ўғли...Инсон Ўғли намоён бўлганида ҳам, шундай бўлади”, – деди Исо.
E-190 "If Sodom had have recognized her messenger, she'd have been standing today," Jesus said. If she'd have recognized the same as Abraham recognized... Abraham knowed there was a promised son coming. But he knowed there had to be a change some way, because he was too old and so was Sarah. But when he saw that One Who could discern the thoughts of Sarah behind Him, he recognized the hour he was living, and said, "My Lord, let me fetch a little water here and wash Your feet." They ate a morsel of bread. "Let me pray Thee, hold on just a little bit longer." See? "Here my L-O-R-D (capital L-O-R-D, Elohim)." He recognized that God was speaking to him out of human flesh. He recognized his sign, and was blessed of the Lord. Sodom didn't recognize their day and was burned up. Jesus said, "As it was in that day, so shall it be when the Son of God is--or the Son of man is being made manifest."
E-191 Хўп мана, черков ўз яшаётган кунини тушунмади. Исроил Фаластинга қайтишга қандай мажбур бўлган бўлса, у ҳам худди шундай Бутун дунё Черковлар Советига киришга мажбур қилинади. Нима учун? — У Ўз соатини пайқамади. Одамлар, ундан чиқинглар, унинг гуноҳларига шерик бўлманглар! Ўз ҳаётингизни қутқаринг, бўлмаса сиз ҳайвоннинг белгиси билан бўлиб қоласиз ва ҳеч нарса қилолмайсиз.
“Гуноҳкор гуноҳини қилаверсин, солиҳ эса”, — солиҳ бўладиган эмас, ҳозир солиҳ бўлиб турган! “Муқаддас”, — бу бўлса ўша эмас...сочлари калта қирқилган аёл эмас, у муқаддас бўла олмайди. Бу ўта кескин эшитилар, лекин Ёзувда шундай дейилади. Калом дейди: “У хотин ўз бошини шарманда қилади”, унинг боши эса — унинг эридир. Эрнинг боши Масиҳ, шундай қилиб хотин Масиҳни шарманда қилади. Хотин қандай қилиб шарманда қиладиган бўлади-ю, “жирканч” бўлмайди? “Қайси сочини кесган бўлса, шундай юраверсин. Майли у эркакми ё хотин, шорт кийиб юрадиган бўлса яна кийиб юраверсин. Каломни қабул қилмайдиган, майли қабул қилмай юраверсин. Лекин муқаддас бўлган янада муқаддас бўлсин. Ким солиҳ бўлса, солиҳлигини янада қилаверсин”. Муқаддас Худо Каломи, зоҳир бўлган Худо Ўғлидир. “Янада муқаддас бўл, янада солиҳ бўл!” Англаб олинг! Худди шундай! Бу...кунлар... Черков ўзининг кунини англамади.
E-191 Now, the church has not recognized her day. Like Israel forced back to Palestine, she is going to be forced into the World Council of Churches. Why? She didn't recognize her hour. People, come out of her. Be not partakers of her sin. Flee your life, or you'll be caught with the mark of the beast, and can't do nothing else about it. Let him that's filthy be filthy still. Let him that's holy, not will be holy--holy now... Let him that's holy, not a bobbed-haired women; she can't be. Now, that sounds very flat, but that's the Scripture. The Bible says she dishonors her head. And her head is her husband. His Head is Christ; so she dishonors Christ. How can she be dishonorable and not be filthy? Let she that's got bobbed hair keep it. Let he--she that wears shorts keep on wearing them. Let he that denies the Word keep on denying It. But let him that's holy be holy still. Let him that's righteous be righteous still, the righteous Word of God, the Son of God made manifest. Be holy still, righteous still. Recognize... Yes, sir.
E-192 Худди Исроил каби ваъда этилган ерига қайтган: у қандай у ерга қайтиб келди. У у ёққа ғайриихтиёрий (автоматик) равишда қайтди. Нима учун? Миллий таъсир уни ўша ўз ерига жойлаштирди.
Энди мен бир нима демоқчиман. Миллий таъсир Исроилни ватанига киритиб қўйди; миллий таъсир черковни Бутун Дунё Черковлар Иттифоқига киритиб қўяди. Лекин Худонинг Қудрати одамларни Келинга киритади. Дунё бор кучи билан бу томонга тортади, дунё бор кучи билан у томонга тортади, Худо эса қудрати билан юқорига тортади. Худо Каломи бўлган Худонинг Руҳи (“Менинг Сўзим — Руҳ ва Ҳаётдир”) Келинни ўз жойига қўяди, чунки Келин Каломда Ўзининг ўрнини билади; шунда У Масиҳда, Уни ўз жойига қўяди. Буни ҳеч қанақа миллий кучлар қилмайди. Бироқ миллий кучлар Исроилни ватанига тортиб келди, Черков Иттифоқининг миллий кучлари барча ташкилотларни унга ҳайдаб киргизади, Худонинг Қудрати Келинни, буларнинг ҳаммасидан Шуҳратга кўтаради.
E-192 Days... Not... The church has not recognized her day, like Israel back in her promised land. She don't know how she got back there. She was just automatically put back there. Why? National force put her in her place. Now, I'm going to say something. National force put Israel in her homeland. National force will put the church in the World Council of Churches. But the power of God will put the people in the Bride. The world forces this way, and the world forces that way, but God forces upward, the Spirit of God, which is the Word of God ("My Word is Spirit and Life will put the Bride in her place, 'cause she'll recognize her position in the Word; then she's in Christ.") will put her in her place. No national force will do it. But the national force did drive Israel to the homeland. The national forces of the council of churches will drive every organization into it, but the power of God will raise the Bride into glory, out of it.
E-193 О-о, одамлар, Исо сизни огоҳлантирганидек, ўз кунингизни таниб билинг: Садўмнинг аломати ва бугунги кун черковининг аҳволи.E-193 Oh, people, recognize your day, as Jesus warned you, the sign of Sodom, and the church's conditions of this day.
E-194 Қаранглар, бизнинг вақтимизга У нималар содир бўлишини башорат қилди. Бунга диққат қилиб қулоқ солинглар. Ушбу кунда Садўмнинг аломати бўлади; Ўша куни, Садўмдан олдин, чақирилган Иброҳимда аломат бўлган эди — ҳамма башорат қилинганлар ҳозир содир бўлишни бошлайди. Ўзингиз яшаётган кунни диққат қилиб кузатинглар. Биз буни кўп марта ўтганмиз.E-194 Look what He said in this day would take place. Listen to it real close. The sign of Sodom would take place in the day, sign like Abraham that day before Sodom that was called out. All these things that was prophesied will be talking place now. Watch the day you're living. We've went over it and over it.
E-195 Энди, бизнинг вақтимизга сочилажак Сўз-Уруғни етилиши учун У сизларга Самовий Нур юборишни ваъда берди. Уруғ ана бу ердадир. [Бранхам ака инжилни кўрсатаяпди—Таҳр.] Уруғ бу — Каломдир. Нима учун? “Уруғ сепувчи сепган Уруғ – бу Калом”, — Исо шундай деган.
Мана энди сиз ҳосилни йиғишингиздан олдин, қанақа уруғ сепганингизни аҳамияти йўқ, бироқ ўша уруғ етилиши учун нур, ёруғлик керак бўлади, акс ҳолда у чирийди ва ҳеч фойдасиздир. Лекин у тупроққа, яхши ерга экилган бўлса, унда зарур бўлган қуёш нурида у пишиб етилиши лозим.
Худо эса охирги кунларда, кечги пайт, ўша Уруғ пишиши учун Қуёш чиқишини ваъда берган. Уруғ ваъз қилинмоқда. Худо Ўғли бу ҳақиқат, ростлигини исботлаб, Буни тасдиқлаб, Буни олдимизда намоён қилиб, шу Уруғни пишириб етиштирмоқда. Тушундингизларми буни? [Йиғилиш: “Омин”, — дейди.—Таҳр.] Шу кунингизни таниб олинг.
Энди мен тугатаман. Аллақачон тугатиш вақти бўлиб қолди.
E-195 Now, He's promised to send you heavenly Light to ripen the Word Seed that would be sown for this day. The Seed is in here. The Seed is the Bible. Why? Jesus said so: "The Word is the Seed that a Sower sowed." And now, before you can have any crop, no matter if you sow the seed, it's got to have light to ripen that seed, or it'll rot and won't do no good; it'll perish. But if it's got seed in the ground, the right ground with the right kind of a sunlight on it, it's got to ripen. And He promised that in the last days, in the evening time the Sun would come out to ripen that Seed. The Seed is being preached. The Son of God is ripening that Seed by vindicating It, making It push out before you, and proving that It's right. Do you get it? Recognize your day.
I'm closing now. It's time now to close.
E-196 Бой, кўр, маълумотли Лаодикия Каломни ўзининг орасидан олиб ташлади. Шундай қилдими улар? [Йиғилиш: “Омин”,—дейди.—Таҳр.] У шундай деди.
Қадимда пайғамбарлар, уларнинг вақтидаги танланган инсонлар Уни кўра олишлари учун ўз даврларига ваъда қилинган Сўзни тасдиқлашга юборилган эдилар... Худди қудуқ олдидаги ўша аёл, Натан, кўр Бартимей, Петрус ва қолган бошқалардай, қайсиларки Уни танидилар — У Ўша Калом эди. Ва мева: “Агар Мен Отам ваъда этган ишларни қилмаётган бўлсам, унда Менга ишонманглар. Бироқ гар Менга ишонмасангиз, унда Мен қилган ишларга ишонинг. Улар Сизга Мени Кимлигимни айтади”. Тушундингизми? Яхши, бизга юборилган ушбу кунни адаштирманг. Қадимда ўтган одамлар Буни танидилар, кирдилар ва қутқарилдилар.
E-196 And the rich, blinded, educated Laodicean would put the Word out of their midst. Have they done it? He said they would. As the prophets of old were sent to vindicate the promised Word of their days, so that the people who were predestinated in their day saw It, like the woman at the well, like Nathan, like blind Bartimaeus, like Peter, and the rest of them who recognized It... He was that Word and the production. "If I do not the works that the Father promised I'd do, then believe Me not. But if I do the works, though you don't believe Me, believe them works; they tell you Who I am." Get it? All right. Don't miss the day. Sent... Men and women of other days recognized it, and went in, and were safe.
E-197 Эллигинчилар! О-о, сиз нима учун ўз кунингизни англамайсиз? Кечки пайтда бу кунни фаҳмланг. Бу – Масиҳ Келишини тасдиқлаш учун, уни исботлаш учун кириб келди. Бизлар аллақачон охиридамиз. Шу кунингизни билиб олинг.E-197 Pentecostals (Oh, my.), why don't you recognize your day? Recognize the day of the evening time. It is here, and it's here to--to vindicate the coming of Christ: to vindicate it. We're at the end. Recognize your day.
E-198 Биламан, мен сизларни анча вақт ушлаб турдим. Ҳозир соат ўн икки. Лекин бу Озиқ менга ёқади, Бу Ҳаётдир. Худди шундай. Имонлилар учун бу Ҳаёт. Ўзинг яшаётган кунни ва шу вақтни аломатини билиб ол.E-198 I know I've kept you a long time. It's twelve o'clock now. But I like this Food. This is Life; it is--it is to the believer. Recognize the day that you're living and the sign of the time.
E-199 Кўраяпсизми, ҳаммаси қай аҳволда турибди: Исроил, черков, ахлоқсизлик, Келинни ҳолати. Нима қолди? Бундан кейин нима бўлади, — Келинни олиниши (бўлади). Албатта, ҳар бир черков бирор буюк нарсани қидиради. Эллигинчилар: “Худога Шукур! Шундай кун келади”, ─ дейдилар, улар буни қиладилар, уни қиладилар. Кўраяпсизми, улар иқрор бўлаяпдилар. Улар бунга ишонадилар ҳам.E-199 See where everything's at: Israel, where the church, where the immoral, where the Bride's standing. What's left, next thing? Taking up of the Bride. 'Course, every church is looking for a great thing. The Pentecosts say, "Glory to God. There'll come a day that they're going to do this and they're going to do that." See, they are professors. They do believe.
E-200 Бир кунлар Каяфа айтганидек: “Бутун халқ қирилганидан кўра, битта одамни ўлгани яхши эмасми ахир?” Каломда у олий руҳоний дейилган, мана нима учун у бундай деди. У ўзи нима деганини билмаган ҳолда башорат қилди. Аммо у асл ҳақиқатни англадими, унинг ўзини олий руҳонийси бўлган Ўша Худони Ўзини ўзининг сўзи билан қурбонликка келтирганлигини англадимикин.
Бугун ҳам худди шундай! Улар қайсидир бир жойларда буюк замонлар келишини қидирмоқдалар.
E-200 Like one time Caiaphas said, "Isn't it right that one man should die and not the whole nation perish?" He was high priest, the Bible said, the reason he said that. He prophesied, not knowing what he was saying. But did he realize the real truth of it, that he was sacrificing the very God that he claimed to be the high priest of? So is it today. They're looking yonder somewhere for a--a great time to come.
E-201 Мен ишбилармонлар йиғинига бориб тураман. Улар: “Худога шукур!” — дейдилар. Уларнинг воизлари турадиларда ҳалқни қўзғатадилар ва: “Мана, буюк уйғониш бошланади. Раббийнинг қўли ер устида бўлади!” — дейдилар. Одамлар эса шунчалик киришиб кетадилар ва югурадилар, худди бир... Билмайдиларки, бу Исроил учун Карнайлар эканини. Нима учун улар бундай киладилар? Чунки улар Масиҳчиликни тарғиб қиладилар-у, лек тушунмайдилар. Худди шундай Каяфа ҳам нима қилганини тушунмаган эди. Улар ҳам тушунишмайди, улар ўзлари учун юборилган, айнан шу Мактубни рад этадилар. Омин!E-201 Why, I go in the Business Men's conventions and them, they say, "Glory to God." Them preachers get up and just stir the crowd, and saying, "There's coming a great revival. The hand of the Lord's going to be upon the earth." And how the people are going forth, running like... And don't realize that's under the Trumpets for Israel. Why do they do it? It's because that they are Christian professors and don't realize. Neither did Caiaphas realize what he was doing. And they don't realize that they're rejecting the very Message that's sent to them. Amen.
E-202 Биз Ёзувнинг барча қисмини кун сайин, ҳафта сайин ўрганиб келдик, ахир бу шак-шубҳасиз Ҳақиқат. “Агар кўрлар Буни қабул қилолмасалар, – деди Исо, – унда уларни қўяверинглар. Агар кўр кўрни етакласа унда уларнинг ҳаммаси хандакка йиқиладилар”. Мен қачон, қаерда бўлишини билмайман, лекин мен бу нарса юз беришини биламан.E-202 Every part of the Scripture we went through day after day and week after week, until it's undisputable the Truth. "If the blind can't receive it," Jesus said, "let them alone. If the blind leads the blind, they all fall in the ditch." I don't know when; I don't know where; but I know it's coming.
E-203 Мен биламан нега иблис мени бундай қилишимни истамади, буни тушунаман. Кеча мен ўзимни жуда ёмон ҳис қилдим. Мен Раббийдан битта ҳам Сўз ололмадим. Мен ҳаммасини рисоладагидай қилдим, лекин ололмадим. Аммо шу эрталаб уйғонганимда... Кеча мен озроқ жўхори еган эдим, кўринишидан у ошқозонимда ҳазм бўлмади. Шунақанги кўнглим айниди, мен шунчаки...менга умуман қийин эди бирор нарсани... Мен ўйладим: “Нима бўлаяпти ўзи? Мен у ёққа бормоқчиман, бироқ нимани гапиришимни билмайман. Ва, Раббим, мен ҳатто фикримда ҳам Ёзувдан бирор бир жойни эслай олмайман уни ёзиб олишим учун. Мен ҳеч нарсани эслай олмадим.” Мен нима қилишни билмадим.
Кейин, менга Мактуб кела бошлади, лекин иблис: “Сен ўзингни ёмон ҳис қилаяпсан. Сени бошинг оғрияпди. Сен касалсан. Сен у ёққа жўнаб кетолмайсан. Сен у ерда туролмайсан. Ундай бўлади, бундай бўлади” – деб такидлайверарди.
E-203 You know, I see why Satan didn't want me to do this. Yesterday I felt so bad. I couldn't get no Word from the Lord. I did everything I knowed how to do, and I couldn't... And this morning when I got up... I eat me a--some corn yesterday, and seemed like laying right there in my stomach. I was so sick, I just--I just couldn't hardly get up. I thought, "What's the world's the matter? I'm going down there, and I don't know what I'm going to say. And, Lord, I can't even find a Scripture in my mind to write down; I can't find a thing." I just didn't know what to do. Then after the message begin to come to me, Satan kept saying, "You feel too bad. Your head's hurting. You're sick. You can't go down there. You can't stand there. It's going to be this, going to be that."
E-204 Мен Англияда Лондондан бўлган бир соддагина одамни эслайман. У оддийгина одам бўлган эди. Айтишларича, қирол, қадим ўтган замонлардаги қироллардан бири ўзининг...ўзининг қасрига йўл олган экан. Бу эса...унинг ҳеч кими йўқ экан... У хабар юбориши керак эди, шошилинч хабар, чунки душманлар бостириб келишарди. Шундай қилиб у...у ўша ерда турган шу йигитчага деди у: “Мана, мана бу мактубни ол, ушла бу мактубни, ол! Фалон шаҳарга шошил ва буюр, мана бу ишни қилсинлар” — деди. Ва у яна: “Менинг салтанатим ҳассасини қўлингга ол. Бу мени... бу сени мен юборганимни исботлайди” — деди.E-204 I remember one time a story of a little cockney in England. He was just an ordinary man. And they said that the--the king, one of the kings in the early days was going into his--his palace. And this... He had no one... He had a message he had to get forth, a urgent message, because of the enemy. And so he--he said to this little fellow standing there, he said, "Here, take this message; take this message. Hurry to a certain, certain place, and command this to be done." And he said, "Take my scepter in your hand; that'll vindicate you, that I'm--you're sent from me."
E-205 Ва ўша одам уни кийими ичига тиқди, ва кетди. Ҳамма жойда қўриқчилар ёки яна кимлардир уни тўхтатар эдилар. У эса: “Йўлдан қоч! Менда қиролнинг мактуби” — деб қичқирарди. Омин. “Мен қиролнинг элчиси”, — исботланган сўз. [Бранхам ака беш марта минбарни қоқди.—Таҳр.]E-205 And he stuck it under his robe, and away he went, the guards everywhere stopping him, everybody else, yelling, "Give away. I have the message of the king. I'm the king's messenger." A vindicated word...
E-206 Мен ҳам ўйладим: “Иблис, менинг йўлимдан қоч! Менда Қиролнинг Мактуби. Мен боришим керак”. [Бранхам ака олти марта минбарни тақиллатди.—Таҳр.]E-206 I thought, "Satan, get out of my way. I have the King's Message. I must go."
E-207 Бир куни, Дунё Шаҳзодасини ўлдирган, Уни қабрга жойлаштирган ва қабрни муҳрлаган вақтларида, ўлим Уни уч кун ва уч тун ушлаб турган эди. Лекин Фисиҳ тонгида У Ўз қўлида салтанат ҳассасига эга эди ва У: “Ўлим, йўлимдан қоч! Қабр, йўлдан қоч! Йўлни бўшат! Мен – Қиролнинг Мактуби. Мен Тирилишни исботлаш учун чиқишим керак. Мен Тирилиш ва Ҳаётман” — деб ҳайқирди. Ҳаллелуйя! Ҳозир мен ўзимни чиндан ҳам яхши ҳис қилаяпман.
Бу Шоҳнинг Мактуби. Дўстлар, уни таниб билайлик, зеро бизлар Карнайлар садосига йиғилиш учун чақирилганмиз. “Зеро Раббийнинг Карнайи жаранглаганида, ўшанда бошқа вақт қолмайди”.
E-207 One time when they killed the Prince of Peace, and put Him in the grave, and sealed up the tomb, and death held Him for three days and nights, but on Easter morning He had the scepter in His hand and hollered, "Get away death. Get away grave. Open up! I am the King's Message. I must come forth to prove this resurrection. I am the Resurrection and Life." Hallelujah. I feel real good now. It's the King's Message. Let's recognize It, friends, for we're called to gather together for the sounding of the Trumpet. For the Trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more.
E-208 У Исроилни тўплади. Уч кун, У буни учинчи кунда қилишини айтди. Икки минг етти юз йил ўтди. У ўша учинчи куни уларни бир жойга тўплашини айтди, ва У буни қилди. У уларга Ҳаёт йўлини кўрсатаман, деди. Мана марҳамат сизга — энди фақат Келинни олиб кетилишини кутаяпди, икки пайғамбар, яҳудий пайғамбарлари кела олишлари учун, қачсилар англайдилар...E-208 He's gathered Israel. The three days--in the third day He said He would do it. Twenty-seven hundred years has passed. In that third day He said He would gather them together, and He's done it. He said He'd make known the way of Life. There you are, just waiting now for the Bride to get out of the way so they can come, the two prophets, Hebrew prophets, that'll recognize...
E-209 Леви Петрус: “Бранхам ака, агар улар буни кўрсалар... Улар ўз пайғамбарларига ишонадилар” – деган вақтда, мен у ёққа бориш учун Қоҳирада тўхтаб турганимни эслайсиз.E-209 You remember me standing in Cairo, to go up there, when Lewi Pethrus said, "Brother Branham, if they ever see that... They believe the prophets."
E-210 “Буни мен яхши иш деб ҳисоблайман” – дедим мен. Кўряпсизми, одамзот қанақа? Бироқ Худонинг шафоатини кўраяпсизми? “Мен шу Янги Аҳдни ўқиб чиқаман” – дедим. Улар Уни ўқигандилар. Луи уларга ўша ерга нақ миллион жўнатди — Луи Петрус ака Швециядан. Улар (ўша яҳудийлар) ўша ерда у ёқ-бу ёққа ўтиб-қайтиб Уни ўқигандилар; ҳозирги замонавий яҳудийларга ўхшаб эмас, бироқ ўз ватанида бўлиб туриб ўқигандилар. Ва келишди-да: “Агар бу Масиҳ бўлса, унда бизларга Унинг пайғамбари аломатини кўрсатинг, шунда биз бунга ишонамиз” — дейишди.E-210 I said, "It is a good thing for me." See how man is? But see the grace of God? I said, "I'll read this New Testament." They read It. Lewi sent them over a million over there, Brother Lewi Pethrus from Sweden. They'd read It, coming up and down there, them Jews, not like this modern bunch of Jews, but in their homeland. They come down and said, "If this be the Messiah, let us see Him do the sign of the prophet, we'll believe it."
E-211 Луи Петрус: “Бранхам ака, мана у, ажойиб имконият. [Бранхам ака минбарни беш марта тақиллатди—Таҳр.] Бу қулай фурсат. Кимдир менга имконият бўлишини айтди. Айнан айтилган манзилгача менда чипта бор” — деди.
Бир киши келиб у ерга ўтирди (Арганбрайт ака), деди: “Бранхам ака, бу Исроилни ларзага солади! Сен уларни олдига чиқ ва пайғамбарлик аломатини кўрсат. Улар бунга ишонадилар”.
E-211 Lewi Pethrus said, "Brother Branham, there is the opportunity; there is the opportunity. Someone told me that there would be an opportunity. I got rides," said, "right down to it."
Some man come over and set there. Brother Arganbright, said, "Brother Branham, that would just alarm Israel. Bring them out before them and show the sign of the prophet, they'll believe it."
E-212 Мен: “Раббим, мана мен, мен тайёрман” — дедим. Самолётга чиқдим. Пул олиб чипта сотиб олдим; Қоҳирада тўхтадим. “Ҳа, мен тайёрман” — дедим.E-212 I said, "Lord, here I am ready." Jumped on the plane (took the money and got me a ticket); stopped in Cairo; said, "Yeah, I'm ready."
E-213 Муқаддас Руҳ: “Бу жой сеники эмас. Бу вақт сенинг вақтинг эмас” — деди. Кўраяпсизми? Воқеалар шошилтириб юбордим. “Охо! Мен шунча йўл босиб келдим, мен...мен боришим керак” — дедим мен.E-213 The Holy Spirit said, "This is not your place. This is not your time." See? You get ahead of yourself. I thought, "Oh, my, I come way over here, and I'm--I'm going to go."
E-214 Нимадир: “Шу ерни ўзида тўхта! Бу йўлдан борма. Ҳидистонга бурил. У ёққа борма, Ҳиндистонга бор, лекин у ёққа борма” — деди.E-214 Something said, "Stop right here. Don't you go that way. Turn on in into India. Don't go that... Go over to India, but don't you go here."
E-215 “Нима учун?” – ўйланиб қолдим. Ангардан чиқиб келиб: “Раббим Исо бу нимани билдиради?” — дедим.
Шунда У менга очди. Бу пайғамбарлар мажусий эмаслар — мана ким бўлиши керак. Бу Ёзув бўйича бўлиши керак. [Бранхам ака минбарни саккиз марта тақиллатди—Таҳр.] Мусо билан Илёс келишлари керак. Ундан ташқари бу йўлдан ҳали Келин олинмаган. У пайғамбарлар қайтадилар ва айнан улар пайғамбарлик аломатини амалга оширадилар! [Бранхам ака минбарни уч марта тақиллатди—Таҳр.] Бу Ёзув бўйича. Ўшанда буларнинг ҳаммаси мутлақо бажарилади. Исроил ҳалқ сифатида бир кунда туғилади. Омин! Кечқурунги пайтда Нур порлайди.
Лекин Ўша Нур кечки пайт бўлади,
Шухратга йўлни сен аниқ топасан;
Сув йўлида Нур бор ушбу кун,
Қимматли Исо Исмида чўмдирилган.
Ёшу-кекса гуноҳларинг учун қил товба,
Муққадас Руҳ ўшанда киради сенга.
Кечқурунги пайт, келди кечги Нур,
Бу аниқ, Худо билан Масиҳ Битта, Ягона.
E-215 Thought, "Why is that?" I walked out behind the hanger, I said, "Lord Jesus, what does this mean?" Then He made known to me. Though a Gentile... These prophets are the one. It has to be according to the Scripture. Moses and Elijah has to come. And besides, the Bride hasn't been taken out of the way yet. And them prophets will return, and they'll do the sign of the prophet. That's the Scripture. There it all is fulfilled then perfectly. Israel as a nation will be born in one day. Amen. The evening Lights are shining.
It shall be Light about the evening time,
The path to glory you will surely find;
In the water way is the light today,
Buried in the precious Name of Jesus.
Young and old, repent of all your sin,
The Holy Ghost will surely enter in.
The evening Lights have come.
It is a fact that God and Christ are One.
E-216 Дўстим, биз замонлар интиҳосидамиз. Ва ўша илҳомланган шоирнинг қўшиғи бизни эсимизга тушади:
Миллатлар парчаланмоқда (бу эллик йиллар олдин) Исроил турди.
Аломатлар бажариляпди, пайғамбарлар айтган;
Мажусийлар кунлари ҳисобланган (ҳозир унинг нопоклигига қаранг)
Ерни сихмоли ҳайдаганидек;
Қайтинг, О тарқалиб кетганлар ўз-ўзингизга.
Нажот куни яқин, қолди жуда оз,
Инсон юраги сиқилади қўрқувдан;
Худо Руҳига тўлинг, тўғирланинг
Чироқларингиз тоза бўлсин, покиза бўлсин,
Юқорига қаранг нажотингиз сизни яқин.
(Бу аниқ).
Сохта пайғамбарлар ёлғонлар,
Худо ҳақиқиатини бузиб кўрсатиб,
Исо Масиҳ Худомиз бизнинг, — деганида.
Улар бунга ишонмайдилар. Улар ҳар турли “изм”ларга ва ҳоказоларга эга! ...?... га ҳам. Лекин пайғамбар айтди... Тўғрироғи, ёзувчи илҳомланиб:
Бизлар борамиз, ҳаворийлар босиб ўтган жойлардан.
E-216 We're at the end time, friends. And then we think of this song of the inspired writer when he said:
Nations are breaking; (This is about fifteen years ago.) Israel's awakening;
The signs that the prophets foretold;
The Gentile days numbered (Look at their filth now.) with horrors encumbered.
Return, O dispersed, to your own.
The day of redemption is near;
Men's hearts are failing for fear.
Be filled with God's Spirit;
Have your lamps trimmed and clear;
Look up, your redemption is near. (That's right.)
False prophets are lying;
God's truth they're denying; (Ain't that the truth?)
Jesus the Christ is our God. (They don't believe that. They got all kinds of "isms" and things...?... that you... But the prophet said--or the inspired writer said:)
We'll walk where the apostles have trod.
E-217 Эсингиздами, мен кўрган ваҳийимда: “Агар Павлуснинг одамлари кирса, унда менинг ҳам одамларим киради, чунки мен у нима қилган бўлса, худди шундай қилаяпман” — деган эдим. Мен бевосита у билан турибман.
“Бу бизнинг таянчимиз!”— деб қўлларини юқорига силтаганлари миллионлаб улар. Нима? Биз яшаётган бу кунни, биз яшаётган вақтни биз яшаётган вақтнинг аломатини (ҳодисасини, белгисини, рамзини) англанг.
Энди биз ўйлагандан ҳам кеч бўлиши мумкин. Бу кунларнинг (биридан эмас) бирида, ташқарида бўлган, майли ташқарида қолсин, ичкарида бўлган, абадий ичкарида қолади. Эшик ёпилади.
E-217 Remember my vision? I said, "If Paul's people goes in, so will mine, because I done just exactly like him." the same message.
And millions throwed their hands, saying, "We're resting on that." What? Recognize the day that we're living, the time we're living, the sign of the time that we're living in. It may be later than we think. One of these days let him that's outside stay outside still. He that's inside must forever be inside still. The door will close.
E-218 Агар шу эрталаб бу ерда ҳали (ҳам) ичкарига кирмаган бирор киши бўлса, о-о, Исонинг Исми билан, менинг азиз ҳалқим...
Шу ерда турган бу саводсиз хизматкорга қарама, саводсиз, таълим олмаган, ўқимаганга, қарама бунга. Бироқ исботланаётган Сўзга қара. Буни Ҳақиқатдек исбот қилаётган буюк Муқаддас Руҳга қара. Биз кечки пайтдамиз. Энди сиз ўйлагандан ҳам кеч. ЙЎқ...
E-218 If there's some here this morning that hasn't never walked in yet, oh, in Jesus' Name, my dear people, don't look at this ignorant servant standing here, illiterate, unlearned, uneducated; don't look at that, but look at the Word that's being proven. Look at the great Holy Spirit Who vindicates It to be the Truth. We're at the evening time. It's later than you think. Don't...
E-219 Аёллар сочларингизни ўсишига қўйиб беринг. Опа, сендан илтимос, ифлос кийимларингни ёқиб ташла. Тамакини четга улоқтир! [Бранхам ака минбарни бир неча марта таққилатди—Таҳр.] Чунки шундай вақт келаяпди, қачонки “нопок (ифлос) бўлган, бўлғанишда давом этаверсин; ва солиҳ бўлган, тақводор бўлиб қолаверсин. Ичкаридаги ичкарида бўлсин; ташқаридаги, ташқарида қолсин”. Кичкина, тор сўқмоқ “Агар тақводор аранг қутулса, унда гуноҳкор ва ишонмаган — Ҳақиқатни рад этаётган қаерда бўлади?”
Бошимизни эгамиз.
E-219 Women, let your hair grow. Sister, please take off them dirty clothes. Throw them cigarettes away. For the hour will come that he that's filthy, let him be filthy still, and he that's righteous, let him be righteous still. He that's inside is inside; he that's outside is outside. The little close margin, if a righteous man will scarcely be saved, where will the sinner and the ungodly (the truth-denier, you know), where will they appear? Let us bow our heads.
E-220 Шундай қилиб, бу биз яшаётган вақт Нурида; ҳозир биз яшаётган ўша кунни Нурида; азиз ва севиклиларим, сизлар бутун мамлакатнинг ҳар хил штатларидан келувчилар, келинг ҳозир биз, мен ҳам сизлар билан бирга бу меҳроб олдида ўз ичимизга (ички дунёмизга) қараймиз. Бугун Худонинг Руҳига бизнинг юракларимизда қандай (шароит)? Эсингизда бўлсин, мана шу Руҳ; ҳукм бўлмайдиган, кир қилинмаган; барча черков таълимоти, ва қолганлари билан бутунлай тугатилган.E-220 Now, in the Light of this hour that we're now living, the Light of the day that we're now living in, precious and beloved ones, you who come from different states across the country, let us now, and me with you on this altar, let us take inventory. How is the Spirit of God in our hearts today? Remember it's that Spirit, uncondemned, uncontaminated... Any church doctrine and everything is gone completely.
E-221 Бунга қўшиш ёки Бундан олишга ботинмаганинг сенга яхшироқ. Зеро, агар сен Бунга ўз тушунчангни (талқинингни) қўшишга уринсанг, унда сен Ҳаёт Китобига бенасиб бўласан. Сиз Руҳ айтмаган нарсани гапирмоқмисиз (такидламоқчимисиз)? Сиз буни худди бир у ерда шундай дейилгандай жаранглашига ҳаракат қиласизми? Ёки сиз буни у ерда қандай айтилган бўлса, ҳеч нимани ўзгартирмасдан айнан қандай бўлса шундай қабул қиласизми? Сиз пленкани елимлаб қўшасиз, кесиб ташлайсиз, бириктирасиз, сиз рухсат берилмаган нарсани қиласизми? Шундай қиласизми?E-221 You'd be daresn't to try to add to That or take from It. For if you do try to put the interpretation on It yourself, your part's taken from the Book of Life. Are you trying to say something that the Spirit hasn't said? Are you trying to make It sound like It said something, or are you just taking exactly what It said and leaving It like that? Are you splicing, cutting, taping, doing things that's not right? Have you...
E-222 “Мен бундай қилмаслигим керак деб ҳисоблайман” — дейишингиз мумкин. Ёки, бўлиши мумкин: “Мен...мен биламан, менинг черковимда бунга ишонмайдилар. Бу шунчаки бир кишининг гапи” — дейсан.
Ўша би Киши — Худо. Калом бу ерда сен сочингни кесмаслигинг керак дейди. Бу... Калом Буни айтаяпди. “Шундай вақтлар келадики, аёллар худди эркаклардай кийинадилар ва улар Худо учун разиллик бўлди”. “Мана Менинг паноҳим... Менинг Сўзим. Аниқроғи, мана Менинг Салтанатим Ҳассаси. Салтанат Ҳассамни ол ва олға, Мактубни олиб бор” — деб буюк Шоҳ айтган пайтда, ҳа, шу пайтда шунчаки тасодифан унинг ҳозирлигида бўлиб қолган, шу нолойиқ, камтар — шу одам орқали Муқаддас Руҳ гапирган эди.
E-222 Say, "Well, I just don't feel like I should do this or maybe I... I--I know my church don't believe this. That's just one man's word about it." That one Man is God. The Bible here says you should not cut your hair. These... Bible said that it shall come to pass that women will wear garments like men, and how they would be an abomination to God. How the holy Spirit spoke through it, this humble, unworthy vessel that just happened to be standing present in the age that the great King said, "Here's My sepulcher, My Word--here's My scepter, rather. Take My Scepter, and go forth and bring the Message."
E-223 Деноменациялар буни тўхтатмоқчи, четлатмоқчи, ҳайдамоқчи, улоқтирмоқчи ва шунга ўхшаш нарсаларни қилмоқчи бўлишганини мен биламан. Аммо Худонинг марҳамати ила мен ҳали ҳам барча мамлакатлар бўйлаб, ҳар жойларда, черковдан черковга юриб: “У ердан чиқинглар!” — дея қичқираяпман. Б машҳур эмас, бироқ Ҳақиқат.E-223 I know the denominations tried to stop It, and turn It out, and run It out, and kick It out, and everything; but by the grace of God I'm on my road, screaming from nation to nation, from place to place, from church to church, "Come out of it." It's unpopular, but It's the Truth.
E-224 Сиз буни қандай Руҳда ёзилган бўлса, худди ўша...ўша Руҳда қабул қиласизми? Сиз буни қандай Руҳда берилган бўлса шу Руҳда қабул қиласизм? Агар сиз ҳали ҳам қабул қилмаган бўлсангиз... Бизда бу ерда, меҳробни олдида жой йўқ; юрагинг сени меҳроб бўлади. Қўлларингни кўтар ва: “Худойим, менга раҳм-шавқат қил. Менинг барча гуноҳларим ва умидсизлигим, ҳамма ёмон одатларим, жиззакилигим, беҳуда ҳатти-ҳаракатларим, ёқалашганларим, оворагарчиликларим-у ҳамма мендаги бор нарсалар ҳукм қилиниб, Худонинг Руҳи менга кирсин. Ва мен биламан, менинг руҳим Осмон учун етарлича пишиб етилмаган. Мана шу охирги лаҳзада мени етилтиргин, Раббим. Мумкин бу мен эшитган охирги ваъз бўлгандир. Мумкин, мен охирги марта эшитаётган Мактубдир бу. Мен қўлларимни кўтараман. Худойим, раҳм-шафқат қил менга” — дегин.E-224 Will you receive It in the--in the--the Spirit that It's wrote in? Will you receive It in the Spirit that It's been given in? If you haven't as yet, we--no room for an altar (Your heart is the altar.), would you raise up your hand, say, "God, be merciful to me. Let the Spirit of God come into me, condemning me now of all my sins and flusterations, all my bad habits, and high tempers, and fusses, and fights, and stews, and everything that I've had. And I know something, that my spirit isn't mellow for heaven. Make me mellow, Lord, in this last moment. This may be the last sermon I'll ever hear. This may be the last time I'll ever hear the Message. I raise my hand. God, be merciful to me."
E-225 Худо сизни дуо қилсин. Ўнлаб қўллар. Энди, сизга ибодат қилиш учун бир неча дақиқа тинчлик. Кимнинг кўллари кўтарилган, бу сизнинг истагингизни кўрсатади. Руҳ ҳали бери кимнидир гапираётганини сезаяпман.E-225 God bless you. Dozens of hands. Now, just for a moment of silent prayer for you. You who raised your hand, shows you're still interested. Looks to me like the Spirit's still calling to someone.
E-226 Азиз Худованд, Сен, ҳамма нарсани биладиган. Ва Сен ҳамма нарсани маълум яратдинг, зеро кимдир маҳкум булади, кимдир кўрмайдиган: бири, “кулол идишларини — ясаганида, — Шоул айтгани сингари, — бирини эътиборли, бошқасини эса эътиборсиз иш учун ишлатишга” деб ясайди. Бироқ, ахир Кулолнинг кўли эмасми, У нима қилишни хоҳласа? Аҳир бу Илоҳий қисмат жиҳатидан бир чақириқ эмасми? “Кимни белгилаган бўлса, даъват ҳам этди, даъват этган кишиларни оқлади, оқлаган кишиларни эса улуғликка сазовор қилди”.E-226 Dear God, Thou Who knows all things. And You made all things for the purpose of all things. For some had to be condemned; some had to be blinded; some, like the potter that made the vessel, as Paul said, one to honor and the other to dishonor. The one was made to dishonor was only to show forth the one that was to be honored. But isn't it in the hand of the Potter to do what He will? Isn't it in the predestinated plan of God to call... Who He foreknew, He has called. Them who He called, He justified. And those who He justified, He has glorified?
E-227 Эҳтимол ўшалардан кимдир бугун шу ерда, гуноҳкорлигида ва инсоний анъаналар-у таълимотлари билан иймонсизлигида, ўша қудуқ ёнидаги аёлга ўхшаётгандир. Мумкин буларнинг ҳаммасини биринчи бор эшитаётгандир, лекин нимадир улар юракларини ўзгача иситгандир. Бу ерда кўплаб, кўплаб қўллар қўтарилган, Раббий.
Буюк Кулол мана шу идишни ҳозир қўлларига олсин ва ундан шарафли иш учун идиш ясасин. Мен ўйлайман, Раббий, сабаби бордирки, бўлмаса улар бундай қилмас эдилар, бундай демас эдилар. Мен ишонаман, улар учун сўрайман.
E-227 Maybe some of them here today is like the little woman at the well, off in filth, off in unbelief, off in traditions of men, manmade doctrines. Maybe the first time they've ever heard these things, but something has strangely warned their heart. There's many, many hands went up, Lord. Let the great Potter take that vessel now and mold it into a vessel of honor. I believe there's some reason, Lord, or they wouldn't be doing that; they wouldn't be saying that. I'm still believing; I'm holding for them.
E-228 Камтар хизматкорингга сўрашига рухсат бер, Раббий. Ўликлар ва тириклар орасида турган мана шулар учун илтижо қилишга рухсат бер; худди ўша одамдай, Садўмда туриб, ундаги яшаётганлар учун: “Ундан чиқ! Ундан тез чиқ!” — деган.E-228 Let Your humble servant plead, Lord. Let us plead for them as one who stands between the living and dead, like one who in Sodom was pleading for the Sodomites, "Come out of it; come out of it quickly."
E-229 Уларни ҳозир келишларига рухсат бер, Раббий, камтар ва содда юрак билан Сенинг Тахтингга: “Исо, шу бугундан бошлаб Сен меники бўласан. Ва мен шу ерда шу курсида ўтирган вақтимда, Сенинг Руҳинг мени қоплаган эди. Агар У менга шу ерда теккан бўлса, унда мени бошқа жойга боришим керак эмас. Худди шу ерда Сен мен билан учрашдинг ва айнан шу ерда биз буни ҳал қиламиз; айнан шу жойда иккинчи курсида, учинчи ёки бешинчи курсида, бу қаерда бўлмасин, худди шу ерда. Худди шу ерда бу ечилиши керак, чунки мени Сен шу ерда ҳукм қилдинг, ва шу ерда тузатишни ҳам ваъда қилдинг. Гарчи мен бадному-ифлос бўлсам ҳам, мен қордан оппоқ бўламан. Мен Сенинг ҳамма Сўзингга ишонаман. Мен Унда бўлишга, Унга ишонишга, Уни қабул қилишга тайёрман. Мен буни ҳозир Худони улуғланиши учун, менинг ҳаётимда яхши нарса йўқлигини, Худо учун бир яхши нарса, қўшниларим учун бир эзгулигим йуқлигини, ҳеч нарсага ярамаслигимни билган ҳолда қилаяпман; фақат шайтон учун яроқли, у мени қандай хоҳласа шундай бошқариши учун, мени улоқтириб ташлаши учун, мумкин мени кимнингдир қўғирчоқ одамидирман, балки мен бирор аёлни бут, санамидирман. Худованд, мени Ўзингни хизматкоринг қил”. Раббий, бер буни. Энди уларни мен Сенга, Сенинг Ўғлинг, Исо Масиҳ Исми ҳақи бағишлайман.
Эгилган бошларимиз ва юракларимиз билан:
Чақирувни мен эшитаяпман...
Дўстим, самимий бул. Бу балки сенинг охирги имкониятингдир. Сен ўша сокин Овозни эшитиб биласанми?
...Исони,
Эшитаяпман...
У чақираяпди. Сени нима чақираяпди, агар бу сенинг Қутқарувчинг бўлса? —Калом.
...Исони...
Сиз нима қилишингиз керак? — Дунёни рад эт ва:
“Хочни олиб кетидан бор...”
“Раббим, мен Исо Масиҳ Исмига сувдан имон келтиришни писанд қилмаган эдим”
Мен У билан тўсиқлардан ўтаман,
Мен ўтаман...
У билан нима? — Сувга, тўсиқлардан, хамма-хаммасидан; ибодат уйига, ховузга, қаергабўлса ҳам. Ҳал қилинг!
... У билан тўсиқлардан ўтаман,
У билан мен ўтаман, У билан бутун йўлларимни.
Мен У билан айбловлардан ҳам ўтаман, (Ҳақиқат Сўздами ё черковдами?)
“Мен ҳақми ё У ҳақ? Менинг виждоним ҳақми, ё Унинг Сўзими?” Ҳозир сиз ҳукмдасиз. “Мен ишонган нарса тўғрими, ё Унинг Каломими? Мен калта сочлар ва шорт кийиб юриш мумкин деб ҳисоблайман? Деноменацияга тегишли бўлиш тўғри деб ўйлайман” [Бранхам ака бир неча бор минбарни тақиллатди—Таҳр.] У эса нима деди?
Мен У билан ўтаман, У билан бутун йўлларимни,
У мени қаёққа олиб борса, ўша ёққа мен бораман.
Мен ҳам, Раббим, кўлларимни кўтардим. Раббим қаерда бўлмасин, кейинги Мактуб қаерда ваъз қилиниши керак? Бу шу ерда бўладими, бугун кечқурун, ёки қаерда, Африкадами, Германия ёки Швейцариядами? Раббий, бу қаерда бўлади?
Қаёққа У... (қаерга олиб борсанг ҳам Сен, Раббий)
... мени, Мен бораман.
Мен У билан ўтаман, У билан бутун йўлларимни.
Энди, бошларимиз эгилган ҳолда.
E-229 May they come Lord, humbly and sweetly to the throne of God now in their heart, saying, "Jesus from this day henceforth You'll be mine. I make this pledge to You now as I set here in this seat where Your Spirit has struck me. If It struck me here, I don't have to go any further than right here. Right here's where You met me; right here's where we're going to settle it, right here on this second seat, third seat, fifth seat, whatever it is. Right here is where it's going to be settled, 'cause here's where You condemned me, and here's where You promised to make it right. For though I would be filthy and dirty, I should be made white like snow. I believe all Your Word; I'm ready to walk in It, believe It, accept It. And I now do this for the glory of God, knowing that my life is no good to me; it's no good to God; it's no good to my neighbors; it's no good to nothing else, just simply a--good to the devil to make a--a puppet out of me, to throw me around about, maybe to be some man's toy to look upon, maybe some woman's idol. God, make me a servant to You. Grant it, Lord." I commit them to You now in the Name of Jesus Christ, Your Son.
With our heads bowed and our hearts:
I can hear my Saviour calling, (Sincerely friend, it may be your last time. Can you hear that little Voice?)... calling,
I can (What's He... What's calling you if your Saviour is? The Word.) Saviour calling, (What must he do? Deny the world and... )
"Take My cross and follow, follow (I've neglected baptism in Jesus' Name, Lord.)"
I'll go with Him through the garden,
I'll go (With Him where? Through the water, through the garden, through anywhere, house of prayer, in the pool, anywhere. Decide it.)
... go with Him through the garden,
I'll go with Him, with Him all the way.
I'll go with Him through the judgment, (Whether the Word's right or the church is right.)
I'll go...
"Whether I'm right or He's right. Is my conscience right or is His Word right?" You're in the judgment place now. "What I have believed, is it right, or is His Word right? Do I think it's all right to have short hair and wear shorts? Do I think it's all right to belong to a denomination?" What did He say?
I'll go with Him, with Him all the way.
E-230 Сиз У билан ҳамма жойга борасизми, У сизни қаёққа элтса? Сиз У билан борасизми, қачонки вақт чопишдан секинлашса, халқ таъқиб қилса, кулсалар устингиздан, масҳаралар қилишса? “Нима бўлганда ҳам У билан бирга бўламан. Мен ҳеч нарсага қарамай бораман. Раббий, мен ҳамма жойда Сен билан ҳаракатланаман, Сен қаерда бўлсанг. Мен содиқ ва самимият билан тураман. Жанглар оловида, шунгаям қарамасдан мен содиқ тураман, самимий бўлиб.
Раббий, агар мен йиқилсам, Сен яна мени турғизасан. “ Кимки мени деб ҳаётидан кечса, уни... топади””
Шундай қилиб, мен У билан ўтаман,
У билан бутун...
E-230 Now, where He leads me I will follow, (I got my hands up too, Lord. Lord, wherever it is, where's the next message to be preached? Is it back here tonight, over in Africa, Germany, Switzerland? Where is it, Lord?)
Where He (Wherever You lead, Lord) I will follow,
I'll go with Him, with Him all the way.
E-231 Энди, агар буни ҳаммаси шундай бўладиган бўлса, бутун юрагинг билан, келинг қўлларимизни ҳам, юракларимизни ҳам Унга кўтарамиз.
Қаёққа этса У мени, ўша ёққа бораман,
Қаёққа этса У мени, ўша ёққа бораман,
Қаёққа этса У мени, ўша ёққа бораман.
Мен У билан ўтаман, У билан бутун йўлларимни.
У менга марҳамат ва шараф беради.
У менга ... беради.
Раббий Исо, мана шу рўмолчаларга пуфла. Бу касаллар ва дардманларни шифола, Раббий. Уларга шифо бер, Раббий, Исо Исми ҳақи.
Ва мени ортимдан юр, мен билан бутун йўлларингни.
E-231 Now, with your heads bowing, will you go with Him everywhere He leads you? Will you go with Him when the times are running low? "People are persecuting, laughing, making fun. I'll still be with Him; I'll still go. I'll move right on with You, Lord, wherever You are. I'll still stand loyal and true. In the heat of the battle I'll still stand loyal and true. If I fall, You'll raise me up again, Lord. 'He that looses his life for My sake shall find it.'"
So I'll go with Him, with Him all...
Now, all that means that from your heart, let's raise our hands now and our hearts to Him.
Where He leads me I will follow,
Where He leads me I will follow,
Where He leads me I will follow,
I'll go with Him, with Him all the way.
He will give me grace and glory,
He will give me...
Lord Jesus, breathe upon these handkerchiefs now. Heal these sick and afflicted, Lord. Grant it, Lord. Give them healing, Lord, in Jesus' Name.
And go with me, with me all the way.
E-232 Энди сизлар ўзингизни яхши ҳис қилаяпсизми? [Йиғилиш: “Омин” –дейди. Таҳр.] Сезаяпсизми, ҳозир ҳаммангиз тайёр эканингизни? [“Омин”] Агар У...
Раббийнинг Карнайи ер юзи узра чалинган соатда, (яъни охирги Карнай).
Ва Абадийлик киради – ёруғ тонг.
Келинглар ҳаммамиз биргаликда кўйлаймиз. “Раббий Карнайи чалинган соатда.” Бизга аккорд беринг.
Раббий Карнайи, ер юзида чалинган соатда
Ва Абадийлик киради – ёруғ тонг.
Нажот топган барчанинг исмларини,
йўқламада У такрорлайди.
У ерда, Раббий шафқати ила мен бўламан.
Осмон йўқламасида,
Осмон йўқламасида,
Осмон йўқламасида.
У ерда, Раббий шафқати ила мен бўламан.
Бахтиёр Тирилиш кунида
Барча Масиҳда ўлганлар.
Қон билан ювилган, барча солиҳлар
Хочда тўкилган қон билан,
Уларни Шоҳ даргоҳига киргизади;
Чақиради У, ва мен чорлашга жавоб бераман.
Осмон йўқламасида,
Осмон йўқламасида,
Осмон йўқламасида.
У ерда, Раббий шафқати ила мен бўламан.
E-232 You feel good now? Feel it's all ready now? If He's the Trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more. That's that last Trumpet now. And when the morning breaks eternal, bright and fair. Let's sing it all of us now: "When the trumpet of the Lord shall sound." (Give us the key.)
When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more,
And the morning breaks, eternal, bright and fair;
When the saved of earth shall gather over on the other shore,
When the roll is called up yonder, I'll be there.
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder, I'll be there.
On that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise,
And the glory of His resurrection share;
When all of life is over, and our work on earth is done,
And the roll is called up yonder, I'll be there.
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder, I'll be there.
E-233 Келинглар кўлларимизни кўтарамизда: “Сенинг меҳр-шафқатинг билан” — деймиз. Сенинг меҳр-шафқатинг билан. [Йиғилиш: “Сенинг меҳр-шафқатинг билан”—дейди—Таҳр.]
Энди бизлар Исо Масиҳда ака ва опалармиз. Келинглар буриламиз ва бир биримизни кўлларимиз сиқамиз ва: “Худонинг ёрдами билан, у ерда, Осмон йўқламасида!”—деймиз.
Осмон йўқламасида,
Осмон йўқламасида,
Осмон йўқламасида.
У ерда, Раббий шафқати ила мен бўламан.
Биз нимани кутаяпмиз?
Раббийнинг Карнайи замин узра (охирги)... чалинганда
(Абадийлик кириб келади, “бир лаҳзада” ) ... тонг;
Нажот топган барчанинг исмларини,
йўқламада У такрорлайди.
У ерда, Раббий шафқати ила мен бўламан.
Келинг куйлаймиз!
Осмон йўқламасида,
Осмон йўқламасида,
Осмон йўқламасида.
У ерда, Раббий шафқати ила мен бўламан.
E-233 Let's raise our hands and say, "By Thy grace, Lord." By Thy grace, Lord. [Congregation repeats--Ed.] Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you, and say, "By God's help, when the roll is called up yonder..."
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder, I'll be there.
What are we waiting for?
When that trumpet (The last one!) the Lord shall sound, and time shall be no more,... (Just broke into eternity in a moment, in a twinkling of an eye.) and fair;
And then when saved of earth shall gather to their--on the other shore,
When the roll is called up yonder, I'll be there. (Let's just sing it now.)
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder, I'll be there.
E-234 Оҳ, қанақанги вақт бўлади! Бир куни шунчаки айланиб юрасанку ва мана кимдир пайдо бўлади. “Ким бу? Она!” Омин! “Энди оз қолди.” Бир неча дақиқада сиз ўзгариб кетасиз. Ва бизлар ... уларни учратамиз, кейин улар билан бирга Раббий билан Осмонда учрашиш учун кўтариламиз. О, бир лаҳзада, кўз очиб юмгунча. “ Мана Сьюворд Ака, қария ака, черковда, мана бу ерда ўтирар эди! Ҳа бу ахир ДеАрк ака-ку. Мана бу эса Со-... Ака. Ҳа-да, бу ёққа қара, уларнинг ҳаммаси шу атрофда! Нима гап ўзи? Мана, фақат бир неча дақиқадан кейин... Улар мени олдимда пайдо бўлдилар, биламан. Энди ҳеч қанча қолмади. Мана ҳозир мен ўзгараман, ана-мана, яна бир лаҳзада.” Оҳ, албатта! Ва Абадийлик кириб келади, ёруғ тонг. Бу сирли булутларнинг хаммаси...E-234 Oh, won't that be a time? Just walking along someday, you just hear somebody. "Who is it? Mother." Amen. "It ain't going to be long now." Just in a few minutes you're changed. And we'll be--meet them and then be caught up together with them to meet the Lord in the air. Oh, in a moment in the twinkling of an eye. Say, "Here's Brother Seward (the old brother that used to be at church here). Why, here's Brother DeArk. Here's Brother... So--why, looky here, they're all around me. What's the matter?" You're just in a few minutes... "I know they've done appeared to me. It ain't going to be long now; I'm going to be changed now, just in a moment, just in a moment." Oh, yes. When the morning breaks eternal, bright and fair. All the mystic clouds...
E-235 Худди У: “Исроил, сен эрталабки булутдай эдинг, буғ, ва сенинг солиҳлигинг ўтиб кетди” — деб айтганидек. Ва ўшанда буларнинг барчаси Ўғилга ўтди — Нурга, Ким буларни ҳаммасини асрайди, омин, унда “Осмон йўқламасида, мен ўша ерда бўламан.” Яхши.
Кечқурунгача:
Токи учрашгунимизча! Токи учрашгунимизча!
Биз вақтини билмаймиз, қачон бу юз беради, дўстлар. Шунчалик узоқ ҳикоя қилдик, лекин бу Ҳақиқат, ва бу юз беради. Бизлар айни ана шу вақтдамиз.
Токи—токи учрашгунимизча, токи... (Худонинг раҳм-шафқати билан, умид қиламиз; бугун кечки етти-ю ўттизда).
Худо сен билан бўлсин, токиучрашгунимизча.
Энди оёқларимизга турамиз.
E-235 As He said, Israel now has been like a morning cloud, a vapor--your righteousness has fade away. And when it's all faded out into the Sunlight Who holds it all (Amen.), then the roll is called up yonder, I'll be there. All right, until tonight:
Till we meet, till we meet, (We don't know what time this will take place, friend. It's been a story a long time, but it's the Truth; and it will happen. We're right at the time now.)
Till we meet, till we meet, (By God's grace we hope it's seven-thirty tonight.) God be with you till we meet again.
E-236 О, ахир бу ажойиб эмасми? “Бу Осмонда, Исо Масиҳда.” Буни мен ҳеч нарсага алмашмаган бўлар эдим. Сиз биласиз, мен балиқ тутишни, ов қилишни қанчалар яхши кўраман, чунки, у ерда, одам қадами етмаган дашту-биёбонларда мен Худони кўраман. Мен буни яхши кўраман. Лекин, шундай бўлса ҳам, бунга, ўша юз йилнинг бир дақиқасини ҳам, алмашмаган бўлардим. Ўша мамнуниятнинг бирор дақиқасини ҳам!E-236 Let us stand now to our feet. Oh, isn't it wonderful? This is heavenly places in Christ Jesus. Would not swap this for anything. You know how I love to fish and how I love to hunt, 'cause I see God out there in the wilderness; I love it. But oh, I wouldn't change one minute for this for all the experiences of hunting that there is. One minute of this, that's satisfaction.
E-237 Худойим, менда уйғонишни вужудга келтир. Менга жонланишни ато эт. Бизлардан ҳар биримиз қайта жонланган, ўзимизда тирилган бўлайлик. Менга очлик бер, Раббий, менга ташнолик бер, бер чанқоқликни менга. Менда ўзим муҳтож нарсани вужудга келтир. Мен шу соатдан Сеники бўлай; анча фидойироқ хизматчи, яхши хизматчи, Сендан кўпроқ дуоли бўлайн; янада лаёқатли, янада камтар, янада мехрибон, янада меҳнатсевар; бундан ҳам кўпроқ яхшиликни ва наф келтиришни излайдиган, ва ўтиб кетган ва кераксиз нарсаларни унутадиган қилгин. Олдиндагиларга кўз тикдиргин, Масиҳ орқали олий мақсадга чорла. Омин.
Бу бизнинг орзу-истакларимиз, шундай эмасми? [Йиғилиш: “Омин”—Таҳр.]
Яхши, келингдар энди кечки хизматга қадар, келинг ўзимиз билан Исо Исмини олайлик, ҳар бирингиз.
Ол—Исо Исмини ўзинг билан ол,
Азоб—уқубат ва фиғон фарзанди;
Бу сенга беради шодлик, тасалли,
Ўзинг билан ол, қаерга борма.
Қадрдон Исм, бу ёқимли Исм!
Ер юзида умид ва Самода шодлик;
Қадрдон Исм, бу ёқимли Исм!
Ер юзида умид ва Самода шодлик.
Энди бошларимизни эгамиз.
Ол—Исо Исмини ўзинг билан ол,
Ҳар қандай қопқондан қалқон сингари;
Сени васвасалар ўриб олган...
E-237 "God, create in me a revival. Let me be the revival. Let each one of us be the revival, the revival in me. Make me, Lord, to hunger, make me to thirst. Create in me, Lord, that what is needed in me. Let me from this hour on be Thine, more consecrated servant, a better servant, more blessed of You, more able, more humbler, more kinder, more willing to work, more looking to the things that are positive and forgetting the things that are in the past and the negative. Let me press towards the mark of the high calling of Christ." Amen. That's our desire, isn't it?
All right, let's--till we meet tonight, let's take the Name of Jesus with us now, each one of you now.
Take the Name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Take it everywhere you go.
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of heaven;
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of heaven.
Now, let's bow our heads.
Take the Name of Jesus with you,
As a shield from ev'ry snare;
When temptations around you gather,
Breathe that holy Name in prayer...

Нагору

Up