Худонинг ягона танланган сиғиниш жойи

Сана: 65-1128M | Длительность: 2 soat 5 daqiqa | Таржима: VGR
Shreveport, Luiziana, AQSh
E-1 Салом! Бугун эрталаб шу ердалигимдан бахтиёрман. Бизлар хурсандмиз, мана шу эски имон қўшиқлари билан ажойиб мулоқотларда завқланаяпмиз. Биз буни яхши кўрамиз. Сизлар-чи? Нақорати "Омин". Мана У Ким, Омин. Тушуняпсизми? Охирги Сўз Ундан.E-1 Morning, happy to be here this morning. And we're glad to, enjoying this great fellowship around these old songs of faith. We love that. Don't you? The "Amen" chorus. That's what He is, the Amen. See? He's got the last word to say.
E-2 Қўшиқлар айтилар экан, мен у ерда эски дўстим Браун ака билан гаплашдим. Шунда у менга: “Бранхам ака, мен сени нима ҳақида гапираётганингни кечагача тушунмаган эдим”, деди. У яна: “Агар одамлар сени айтганларингга кирсалар эди, – деди, – барча тўсиқлар йўлдан йўқолар эди”. Бу мутлақо аниқ. Тўғри. Бу бутунлай тўғри. Агарда буни фақат англаб ва ушлаб ололсалар эди. Тушуняпсизми?E-2 I was setting over there talking to my old friend Brother Brown, while the songs was going on. And he said, "Brother Branham, I never seen till yesterday, what you've been talking about." He said, "If people could just get into what you're speaking about," said, "every obstacle would move out of the way." That's exactly right. That's right. It's exactly right. If you could just grasp It, could catch It... See?
E-3 Мен дўстим Эрни Фандлер билан гаплашиб тургандим. Ўйлайманки, алоқада турганлардан баъзиларингиз Эрни акани қандай имонга келганини, у қандай қилиб Раббийга келтирилганини эслайсизлар. У инглиз тилида яхши гапиролмайди, бўлмаса мен уни чиқиб, икки оғиз сўз айтишини хоҳлардим. У доим “в” билан “уэ” деган товушларни алмаштиради. У мендан ўзи яшайган Шаванода бўлган вақтларимни эслайманми йўқми сўради. У ерда, нақ йиғилишни ўзида бир одам ўз жойида беҳуш йиқилиб, ўлиб қолган эди, лютеран одам. Биз ҳаммани тинчлантирдик. Унинг устидан Раббий Сўзини айтдик, у ҳаётга қайтди. У бошқа йўл билан келди. Улар бунга ҳеч ҳам кўникишмайди, бизни яна келишимизни хоҳлашади.E-3 Talking to my little friend Ernie Fandler. I guess some of you out on the hookups will remember Ernie, how he was converted, how he was led to the Lord. He doesn't talk good English, or I'd like to have him come say a word. And he gets his we's and W's all mixed up. He was asking me if I remember the time at the Shawano where he lives. There was a man died right in the meeting, dropped over in his seat dead: Lutheran. And we had everybody keep quiet. Spoke the Word of the Lord over him, and he come back to life. He come right up...?... They've never got over that, wants us come back again.
E-4 Тушунишимча, бугун эрталаб Францияда икки мингдан ортиқ французлар биз келишимиз ва француз тилида Францияга Мактуб келтиришимиз учун бир неча кунга у ерда рўза тутишди. Бутун протестант давлати, мамлакатнинг протестант қисми, Франциянинг. Шу учун бизлар...E-4 And I understood that in France this morning, there's better than two thousand Frenchmen on a several day fast that we'll come bring the message to France in French. The whole Protestant nation, Protestant part of the nation of France... And so we are...
E-5 Бу энди-энди гуллай бошлаяпти. Энди бошлаяпти... буғдой дони очилиб, ўзи қолиши учун қипиғи қатма-қат ажраляпти. Тушуняпсизми? Шунинг учун ҳурмат билан ибодат қилишда давом этаверинглар. Тушуняпсизми? Эсингизда бўлсин: “Раббийга умид боғлаганларни кучларига куч қўшилади”.E-5 It's just begin blooming now, just begin... The shuck's pulling away so the wheat can lay out there now. See? So just keep reverent; keep praying. See? Remember, they that wait upon the Lord, renew their strength.
E-6 Мана, энди у ерда... Мен... қарияпман ва: “Мен...бўлармикинман. Яна битта уйғониш бўлармикин, яна бир марта кўрармикинман?” – деб ўйладим. Эсингизда бўлсин, ғарбдан оқ отли чавандоз келади. Бизлар яна мана шу йўлдан ўтамиз. Бу аниқ. Биз қарийб тайёрмиз. Бу берилган ваъда, тушуняпсизми.E-6 Now, there's... I was getting pretty old, and I thought, "Will I... Will there be another revival, I'll see another time?" And just remember, from the west will come a white horse rider. We'll ride this trail again. That's right. Soon as we get ready. It's a promise.
E-7 Мана энди, мен Лео акага айтмоқчиман... Кеча кечқурун Вуд ака ҳақида, унинг акаси шу ердалиги ҳақида гапирган эдим. Лео ака, агар сен ва у ерда туриб бунга уланган ўша гуруҳча... Мерсер опа, сени отанг шу ерда. Мен уни кеча кечқурун кўргандим. У қаердадир шу ерда, бинода, ажойиб кўринишда.E-7 Now, I want to say to Brother Leo... I was talking about Brother Wood last night, his brother being here. Brother Leo, if you and the little group that's hooked in up there this morning; Sister Mercier, your father's here. I seen him last night. He's around here in the building somewhere, and he looks fine and dandy.
E-8 Ўша эрталаб у Чодирда шифоланган пайтида, ўша ерда саратон билан касалланган иккита ўлар ҳолатдаги одамлар бор эди, ва уларнинг иккиси ҳам шифоланган эдилар. Уларни отаси эса, юрак хуружи бўлган кекса одам, Худонинг шухрати учун соғайди. У ҳам қаердадир шу ерда, йиғилишда. Ҳозир мен уни одамлар орасида кўрмаяпман, лекин у кеча шу ерда эди.E-8 The morning he was healed up at the Tabernacle, there was two major cancer cases, real dying, and both of them was healed. And their father, an elderly man in a heart attack, was brought out to the glory of God. And he's in the meeting here somewhere. I can't see him amongst the crowd now, but he was here last night.
E-9 Бутун мамлакат бўйлаб барчангизга Шривпортдаги Ҳаёт Чодири деган мана шу ажойиб жойдан салом йўллайман, якшанба мактаби учун ҳамма жой тўлиб кетган. Биласизларми, агар мен Шривпортда яшаганимда, бошқаларга қарши ҳеч нима демайман, лекин мен айнан мана шу черковга, тўғри шу ёққа, Ҳаёт Черковига келган бўлардим. Бу деноминация эмас. Бугун Ҳаёт Чодири – бу деноминациялар аро черков. Улар деноминациядан чиқдилар, чунки улар мени ва мен ваъз қилаётган Мактубни қабул қилдилар. Джек Моор ака, менинг дўстим ва биродарим, уни деноминациядан чиқардилар, чунки у мен билан ҳамкорлик қилаяпти. Шу учун мен уни ҳурматга сазовор деб ҳисоблайман. Рост. Худо уни дуо қилсин. Уни ибодатларда қўллаб-қувватланглар ва у билан бирга ишонинглар.E-9 Greetings to all of you out across the land; here in this wonderful place of the Life Tabernacle here at Shreveport, with a whole jammed-out crowd for a Sunday school. You know, if I lived at Shreveport, not saying nothing against anybody, but this would be the place I'd come to church at, right here at the Life Tabernacle. This is not a denomination. The Life Tabernacle is, today is a interdenominational tabernacle. They come out of the denomination because they accepted me and this message I preach. Brother Jack Moore, my brother and friend, he was taken from the denominations because he associated with me. And so I think he deserves some credit. That's right. God bless him. And hold up his hands in prayer, and believe with him.
E-10 Ҳозир эса, Моор опа, мен уни ҳеч қаерда кўрмаяпман, у... Ҳа, ана у ерда. У бугун эрталаб ёш қизга ўхшайди, янги кийимда ўтирибди, пасха байрами либосига ўхшайди. Шундай кўриняпти... Ҳатто Джек акани ўзи уни танимай қолди, мана... мана Моор опа.E-10 And now, Sister Moore, I don't see her anywhere, she... Yes, back here. She looks like a little girl setting over there this morning all this dressed up, new, and just looked like a Easter outfit. And it--it looked like... Brother Jack didn't even know her hisself. Now, now sister...
E-11 Албатта, бизларга Анна Джин ва Дона ва уларнинг барчаси етишмаяпти. Нолан акани учратганимдан хурсандман, у шу ердаги ҳамкорларимиздан бири.E-11 We sure miss Anna Jean, and Don, and all of them. Glad to meet Brother Nolan, he was one of the associates here.
E-12 Эрни ака, кеча мен ундан мана шу “Омин”ни куйлаб беришини сўрадим. Менда бу ёзиб қўйилган ва мен шу “Омин” қўшиғини тинглаб, ҳамма жойга бориб чиқдим. Назаримда, уни товуши бу қўшиқни куйлаш учун мос келади; қолганларга қараганда. Кичкина Джудини ҳам кўриб қолдим. Иккаласи, улар худди ака ва опадай кўринишади. Шундай эмасми? Улар – эр ва хотин. Уларни бирига қаранг ва бошқасига қаранг, кўряпсизми, улар шундай ўхшайдилар-ку. Ҳа, улар ҳақиқатдан ҳам чиройли жуфтлик. Бу, биласизларми, бу... Пальмер ака, у киши яқингинада олтин зиналардан киргандилар-ку, бу унинг қизи ва куёви. Бу ҳам... Қизи, албатта унинг болаларига яхши тарбия беришдаги катта ҳиссаси. Бошқалар ҳам, улар ҳам хизматчи акалар, уйланган, оилали улар, ва улар ўз фаолиятларида хушхабарчилар ва бошқалардирлар. Шу учун бу шундай ажойиб.E-12 And Brother Ernie, I asked him yesterday if he'd sing that "Amen." I've got it on a record, and I've wore the thing out just listening over it, "Amen." I think he's got a voice for that; beats any of them. And little Judy, I noticed her: the two, they look just like brother and sister. Don't they? They're husband and wife. Look at the each of them, see why they just look exactly, and really a lovely little couple. That's, you know, that's... Brother Palmer that's just climbed the golden stairs, that's his daughter and son-in-law. And that's... She is certainly a contribution to his well training of a child. And he's got others too, married ministers also, and these are the evangelists and on their field, and others. So it's just great.
E-13 Мен Пальмер опани кўрмадим. Умуман, агар уни кўрсам, уни танир эканмикинман ё йўқми, билмайман. У, албатта, шу йиғилишни қаеридадир. [Кимдир: “У ерда, орқада” ― деди.―Таҳр.] У ерда, орқада. Пальмер опа, Худо дуо қилсин сени.E-13 I haven't seen Sister Palmer. Really, I don't know whether I'd know her if I seen her or not. She's, perhaps, somewhere (of course) in the meeting. Back in the back; God bless you, Sister Palmer.
E-14 Ҳар сафар, мен буни ўйлаган пайтимда, юрагим ларзага келади. Пальмер ака, у оламдан ўтди деган хабар етиб келишидан бир неча дақиқа олдин ўша зиналардан кўтарилиб кетди. Мен шунчаки ишонолмадим. Билли менга қўнғироқ қилди, кимдир топди ҳам... улар билгандилар. Бизлар шундай яхши дўстлар эдик ва уни оламдан ўтганини билиш қаттиқ изтироб эди. Аммо бизларни ҳаммамизга, ким бўлишимга қарамай, кетишимизга тўғри келади. Биз бирма-бир кетишимиз керак. Аммо, биргина нарса бор: “Келинг, ҳамма нарсани моҳиятини эшитайлик: Худодан қўрқ, Унинг амрларини бажар, чунки бу инсон учун ҳамма нарса”. Воиз 12.E-14 My heart shakes every time I think of it. Brother Palmer just climbed the steps a few minutes until I got the message that he was gone. And I just couldn't believe it. Billy called me, and somebody'd got ahold... They knowed we were such lovely friends, and to know that he was gone, it was really shaking. But we all got to go; regardless of who we are, we must go one by one. But there's only one thing, "Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God and keep His commandments, for this is the full duty of man," Ecclesiastes 12.
E-15 Хўш энди, менда якшанба мактаби дарси учун вақтим жуда кўп эмас, кейин мен хириллаб турибман.E-15 Now, I--I haven't got too much time for this Sunday school lesson, and I'm hoarse.
E-16 Ҳа айтганча, Перри Грин ака олижаноб иш қилди. Кеча мен: “Мен... қолмаслик учун, парикчамни унутибман”, – деганимни у эшитибди. У ўша ёққа қўнғироқ қилиб, бир киши уни самолёт билан узатиб юборишини илтимос қилмоқчи бўлибди. Мен унга: “Энди кеч бўлди, мен аллақачон хириллаб қолдим”, – дедим. Кўп Йиллардан бери мен қандайдир ечим топишга ҳаракат қилдим, лекин уни олганимда [парик―Тарж.], у менга ёрдам берди. Лекин бу сафар унутдим, шу учун озроқ хириллаб қолдим. Шунинг учун гапирганимда, агар илож қилолсангиз, менга сабр қилинглар.E-16 Say, Brother Pearry Green done a noble thing. He heard me say, last night, "I missed my little piece of hair to keep me..." He called out there and tried to get somebody to fly it in for me. I said, "You're too late; I'm already hoarse." I tried for years to find some accomplishment, but when I got that, it cured it. But I forgot it this time, so I'm a little bit hoarse. So you bear with me, if you will, in speaking.
E-17 Энди, сизлардан ким якшанба мактабини яхши кўради? О-о, мана қойил, бу тўғри. Болаларни ўша ерга юбориш қандай яхши. Йўқ, рухсат беринг, тўғрилай, у ёққа болаларимизни олиб боришимиз яхши, тўғрида, болаларингизни олиб бориш; сизлар ҳам келасизлар. Сизлардан ким билади, якшанба мактаби биринчи марта қаерда келиб чиқди? Қаерда у вужудга келди? Англияда. Аввалида у қандай номланган? Камбағаллар учун мактаб. Худди шундай: “Камбағаллар учун мактаб”, деб номланган. Уни биринчи марта тузган одамни исмини ҳозир эсимдан чиқардим. У кишини ким дердилар? [Кимдир: “Роберт Рэйкс”, деди.―Таҳр.] Тўғри, мутлақо тўғри. Ҳа, у кўчадан болаларни олди – ялангоёқ, жулдур кийимли болаларни, уларни борадиган жойлари йўқ эди ва жуда оғир аҳволда эдилар – у ўша болакайларни олиб келиб, уларга Библия бўйича дарс бера бошлади. Бугун эса бу нарса черковнинг салкам асосий қоидасигача ўсди, якшанба мактаби. Унга бориш фойдали. Албатта келинглар, болаларингизни олиб келинглар. Менимча, шу черковда, шу ерда ўқитувчилар, ёшлари бўйича жиҳозланган хоналар бор, ва ҳоказолар. Сизлар ҳам, янги имонга келганлар, ким эндигина Масиҳга келган бўлсалар, тўппа-тўғри Мактуб изидан юринг, шу ерда, Ҳаёт Чодирида, шунда улар ҳам сизга ёрдам берадилар.E-17 Now, how many likes Sunday school? Oh, my, that's right. It's a good thing to send your children to. No, let me correct that, a good thing to bring your children to. That's right, to bring your children; you come also. How many knows how our Sunday school was first originated? Where was it originated? England. What was it called first? Ragged school. That's right, called Ragged school. As I forget the man's name now that established it. What was his name? [Someone says, "Robert Raikes"--Ed.] That's right, exactly right. And he got the little fellows off the street, was ragged, and wouldn't have no place to go, and very bad, and he brought them in, and started giving them lessons on the Bible. And it's growed to one of the greatest orders of the church nearly today, Sunday school. It's good to go. Be sure to come, bring your children. I think the tabernacle here has teachers, equipped rooms, ages, and so forth. And you new converts that's just coming to Christ, follow right on along the message; and here at the Life Tabernacle, and they'll do you good.
E-18 Хўш, бугун кечқурун бизда эскича ибодат қатори бўлади. Биз шунчаки касаллар учун ибодат қиламиз, худди аввалгидай, Джек ака ва Браун акалар билан.E-18 Now, tonight we're going to have an old fashion prayer line. We're going to just pray for the sick the way we used to, Brother Jack and Brother Brown.
E-19 Браун ака ибодат карталарини беришга уринаётганини кўрганимни эслайман, ахир уни ўзи ҳам хизматчи... Ўша вақтларда бўлса, ташкилотда бўлганида, бизлар... биласизлар, уни шундай эзар эдилар. “Мен-мен сенинг биродаринг-ку” ва шунга ўхшаш гаплар билан. “Сен шундай қилишинг керакки, токи мен ҳам юқорига тушай”. О-о, албатта, унга қийин эди, лекин у қўлидан келганича содиқ турди. Браун ака – ажойиб инсон. Шу боис бизлар уни яхши кўрамиз.E-19 And I remember seeing Brother Brown try to give out those prayer cards, and how him being a minister himself... And in those days in a organization that we... They'd put pressure on him, you know, "I--I'm your brother in this thing, you know; you got to get me up there." Oh, he sure had a hard time, but stayed just as true as true could be. Brother Brown's one fine man. And so we love him.
E-20 Ва мен ҳаммамизни кўриб турибман, учаловимизни қандай...ёшимиз ўзиникини олаяпти, охирига келаяпмиз. Агар биз ҳақиқат деб биладиган бу буюк нарсани, Ўшани ўзимизга жойлаштирмасак, жуда ачинарли бўлар эди. Шунчаки, бир кун келиб, биз яна ёш йигитларга айланамиз, ҳеч қачон... таналаримиз ўзгармайди, Унга ўхшаб қолади. “Зеро бизнинг эски танамиз емирилса, бошқаси эса кутаяпти”.E-20 And as I see all of us, the three of us getting, creeping up towards the age, the end. It would be a very sad thing if we didn't have placed within us that great thing, what we know is true. We're just fixing to turn back one of these days, back to our young manhood again, to never--our bodies transformed, made into His likeness to stand. "For when this earthly tabernacle of our habitation be dissolved, there's one already waiting."
E-21 Ва қадрдон дўстим, азиз Раббий Исони... учун миннатдорлик... Мен сизларга Ҳақиқатни айтаётгганимга ишонганлар, бир куни эрталаб, соат саккизларда, Раббий Исо менга ўша ўлкани кўришимга имкон берди. Шунақа, бу ундай эмасди – бу ваҳий эмас эди, лекин буни тасдиқлашни истамайман. Бу нима бўлганида ҳам, бу мен сизлар билан бу ерда гаплашаётганимдай реал эди, ҳақиқат эди. Шундай қилиб, мен ўша одамларни юзларини кўрдим ва мен уларни таний олмадим, улар қайтиб ёш бўлиб қолганлар. Ва улар ҳақиқий эди, худди... Мен уларни қўлларини ушладим ва ҳоказо. Шунақа реал эдиларки...E-21 And the thankful part of it, dear friend, that the dear Lord Jesus... You who trust me to tell you the Truth; the dear Lord Jesus, one morning about eight o'clock, let me see that land. Now, it wasn't--it wasn't a vision; but I don't want to say that. Ever what it was, it was just as real as I'm speaking to you here. Now, I seen the faces of those people, and I couldn't recognize them; they'd turned back young again. And they was just real as... I'd hold their hands and things. Just as real...
E-22 Ва бу нарса менга ёрдам берди, чунки олдин менда, одам ўлганида, фақат уни жони чиқиб кетади, деган тушунча бор эди. Аммо кейин У буни менга: “Агар бу фоний кулба (тана)… бизда аллақачон бошқаси бор” – деб лавҳа келтирганида. Кўряпсизми? Ва ҳамма нарса мукаммал бўлиши учун учтада бўлиши керак. Тушуняпсизми? Ва битта тана бу ерда, ундан кейин у ерда тана, қайсики у осмонга хос, самовий тана ва ундан кейин тирилишдаги улуғвор тана. Кўряпсизми, шунда тўлиқлик ташкил бўлади. Тушуняпсизми? Хуллас бу... Бу афсона эмас, бу тасаввур эмас, бу руҳ эмас. Улар худди сиз каби эркак ва аёллар.E-22 And it helped me, because I used to have an idea when a person died, just their soul went off. But then when He quoted that to me, that "If this earthly tabernacle of our habitation be... we already have one." See? And we've got to have everything in three's to make a perfection. See? And there's one body here, then that body there which is the--the celestial body, and then the glorified body in the resurrection. See, that makes it complete. See? So it's a... It's not a myth; it's not an idea; it's not a spirit. It is a man and a woman like you are, just exactly.
E-23 Ва шундан кейин, кўп йиллар олдин, мен ҳалок бўлганлар дунёсини кўрдим ва ўша ерда бўлдим. Дўстим, кекса одам сифатида сенга айтаман, бутун мамлакат бўйлаб бугун эрталаб сизни ишонтиришимга имкон беринг, у жойни кўришни асло ният қилманг. Мен у ерни умуман ҳеч қандай изоҳ қилолмасдим... агар мен қўлимда чўткаси бўлган рассом бўлганимда, мен бунақа манзарани чизолмаган бўлар эдим. Хизматчи сифатида, мен буни сизларга тасвирлаб беролмасдим. Дўзах – бу шундай ҳамма нарса ёнаётган жой, дейдилар; бу бундан миллион марта ёмонроқ ва қанчалик даҳшатли.E-23 And then years ago I seen the regions of the lost and was there. I tell you, friend, as an old man, let me persuade you this, across the nation this morning, don't never want to view that place. There's no way at all that I could... If I was an artist with a brush I couldn't paint the picture. As a minister, I couldn't describe to you. Talk about hell being a burning place, it's a million times worse than that, the horrors that goes with it.
E-24 Осмон эса... ёки ўша жой, қаерда бўлмасин мен буни нима деб аташни ҳам билмайман. У буни қурбонгоҳ остидаги жонлар сифати кўрсатди, лекин бу бўлганида, мен ҳеч қачон... буни қандай ажойиблигини ҳеч ҳам тушунтириб беролмайсан. Бу... Хуллас, сизлар менинг сўзларимга ишонишингизга тўғри келади, мен шунчаки инсонман. Шундайми? Аммо бу ваҳийлар доимо худди мен айтиб берганимдай амалга ошган, ва сиз уларнинг ҳар бири ҳақиқат эканини биласиз, ва бу ҳам ҳақиқат. Нима қилганингизда ҳам, агар сиз қолган ҳаммасини йўқотсангиз (соғликни, кучни, кўришингизни, нима бўлмасин), буни ўтказиб юборманг. Бунга ҳеч нарса тенг келолмайди. Инглиз тилида мен биладиган бунақа сўз йўқ, буни ифодалай оладиган сўз йўқ. Агар сен “бекаму-кўст” десанг, у ер бундан ҳам афзал; “Ажойиб” десак, у ер бундан ҳам устун; “юксак...” Мен буни ифодалай оладиган сўзларни билмайман, чунки бу шунчалик... Сўнгра, ўйлаб кўринг-а, ахир бу ҳали охири эмас. Мен ўйладим: “Ва мен шу ёққа тушишга қўрқдимми?”.E-24 And heaven... or this place, wherever it was, I don't know what to call it. He referred to it there as "souls that are under the altar." But when it was, I have never; there's no way to explain how great that is. There is... Now, you just have to take my word; I'm just a man. See? But these visions that's always come to pass just as I've told you, and you know they every one has been true; that is true also. Whatever you do, if you miss everything else (health, strength, your eyesight, whatever it is), don't miss That. There's nothing can compare with it. It's... There's no--there's no word in the English language that I know that could express it. If you'd say "perfect," it's beyond that; "superb," it--it's beyond that; "sublime,"... There's no--there's no words that I know that could express it, because it was so... And then, to think, that isn't the end of it yet. I thought, "Me be afraid to come to this?"
E-25 “Сизлар таом ейсизларми?” – сўрадим мен.E-25 I said, "Do you eat?"
E-26 “Бу ерда, йўқ. Бу ерда бизлар емаймиз (тановвул қилмаймиз), лекин ер юзига қайтганимизда, биз тана оламиз, мана ўша танада еймиз”, дедилар.E-26 Said, "Not here. We don't eat here, but when we go back to earth we'll receive a body we eat in."
E-27 Ахир мен уларни ҳис қилдим. Улар худди шунақа бизлардай эди. Тушуняпсизми? Ва улар... Мен: “Хўш, сизларда...”, дедим. О-о, ҳа-ҳа, уларнинг танаси бор. Бу шунчаки афсона эмас, бу тана. Бизлар бир-биримизни биламиз. Уларнинг ҳаммаси мени танидилар, мени қучоқладилар, миллионлаб одамлар.E-27 Well, I could feel them. They was just like that. See? And they... I said, "Well, you have..." Oh, yes, they have a body. It's just not a myth; it's a body. We know one another. They all knowed me, were hugging me, millions of them.
E-28 Ва мен: “Мен Ўшани, мени бу ерга келтирганни кўришни истайман”, – дедим.E-28 And I said, "Well, I want to see Him Who brought me here."
E-29 “Ҳозир сен Уни кўролмайсан, кутишинг керак”, – деди.E-29 It said, "You can't see Him now; you have to wait."
E-30 “Нима учун сизлар мени бу ерга, юқорига қўйдингизлар?” – дедим мен.E-30 I said, "Why did you put me on--up here?"
E-31 “Сен ҳаётингда йўлбошчи эдинг”, – деди.E-31 Said, "You were a leader in life."
E-32 Шунда мен: “Сен уларнинг ҳаммасини Бранхамлар демоқчимисан?” – дедим.E-32 And I said, "Do You mean all them's Branhams?"
E-33 “Йўқ. Булар сенинг Масиҳга келтирганларинг”, – деди у. Тушуняпсизларми?E-33 He said, "No, that's your converts to Christ." See?
E-34 Мен чор атрофга қарадим, ва шунда барча оғир кечалар ва синовлар ғойиб бўлди ва мен уларнинг юзларини кўрардим. У ерда бир ёш аёл, энг чиройли аёллардан бири келди ва мени қучоқлаб: “Қадрли ака”, – деди. Ва у нарига кетганида... Хуллас, у аёл киши эди, шу учун... Лекин у ерда ҳеч қачон гуноҳ бўлмайди. Тушуняпсизми? У ерда бизларнинг безларимиз ўзгаради. У ерда болаларни бошқа тарбияланмайди. Шундайми? Тушуняпсизми, ҳаммаси худди шундай.E-34 I looked around, and then all the hard nights and the trials passed away, when I could see their faces. A young woman run up there, one of the most beautiful women, and she just threw her arms around me, and said, "Precious Brother." And when she passed by... Now, she was a woman. So... But in there, there'll never be sin. See, our glands are changed there. They won't raise children no more there. See? See, all the same.
E-35 Мана фарқ нимада, туйғуларимизда. Мана нима учун мен майдончалардаги рақсларга қаршиман. Ҳеч қайси эркак... Мен болалигимдан ўзимни бутун ёшлик йилларимни бу маънодаги қисмини пок яшадим, Худо ва Инжилим олдида турибман. Мен дўстлашган ҳар қандай қиз, мен у билан тўғри ҳукм курсисига бороламан. Тушуняпсизми? Лекин бирорта ҳам эркак, менга кимлигини фарқи йўқ, аёл кишига (чунки у аёл бўлиб яралган) ўзини маҳкам қучоқлатиб: агар сен ҳақиқий, соғлом эркак бўлсанг, ҳис-туйғу бўлади. Аммо у ерда бу нарса йўқ эди, безлар йўқ эди; у ерда ҳаммада бир хил безлар бор эди, тушуняпсизми. Оддий, пок, беғубор опалар ва акалар севгиси, сизнинг ўзингизни... ҳаттоки сизнинг... ўз қизингизни қучоқлаганингиздагидан ҳам юксак. Тушуняпсизми? Ўз қизингизни ҳам, лекин у... яралган. У аёл, сен эса – эркаксан, тушуняпсизми, бир нима пайдо бўлиши мумкин эди. Лекин у ерда бўлолмайди, гуноҳ батомом йўқ, у ерда буларнинг ҳаммаси тугаган. Тушуняпсизми? Ҳақиқий... шундай ҳақиқий, муқаддас севги.E-35 What makes the difference, the sensation. That's the reason I don't believe in dancing on the floor. No man... I, before God and my Bible, I've lived clean, as that way through my life when I was a little boy, all through my young manhood. Any girl I ever went out with, I can walk right back to the Judgment with her. See? But there's no man; I don't care who you are, can let a woman (in the make of a woman) hug herself up close to you; if you're a true healthy man, there's a sensation. But it wasn't there; there's no glands; they're all the same gland. See? Just pure, unadulterated sisterly and brotherly love, more than it would be for your--even for your--hug your own little daughter. See? Your own daughter, yet she's made... She's female and you're a male. See, it could create something, but there it can't. Sin is done; it's all over: real, just real, holy Love.
E-36 Ва мен ўша аёлга қарадим. У ерда, гўё улар миллионлаб эдилар, ва уларнинг ҳаммасида узун сочлари ва оппоқ узун кийимлари бор эди. Ва-ва мен билан гаплашган Ўша деди: “Наҳотки сен уни танимаяпсан?” деди.E-36 And I looked at that woman. There was looked like millions of them there, and they all long hair, and white garments down. And--and this One that was talking to me, said, "Don't you recognize her."
E-37 Мен: “Йўқ”, дедим.E-37 I said, "No."
E-38 “Сен уни Масиҳга келтирганингда, у тўқсонга бораётган эди”, деди.E-38 Said, "She was in her nineties when you led her to Christ."
E-39 О, иноят, сен қутқардинг! Кўрдингизми? Буни нима эканлигини шунчаки ҳеч қандай тушунтириб бўлмайди. Агар сиз менга ишонсангиз, менинг сўзларимни қилинг. Ортингиздаги дунё кўприкларини ҳар бирини албатта ёқинглар.E-39 Amazing grace, how sweet the sound! See? There's no way of ever explaining what it is. Just take my word if you believe me. Be sure to make... Burn every bridge of the world behind you.
E-40 Мен ишонаман, черков Мактубни эшита бошлади ва тушуна бошлади. Лекин, дўстларим, қулоқ солинглар. Биз ўғилнинг Ҳузурида ётишимиз керак; биз етук бўлишимиз керак. Бизнинг имонимиз камол топмаган. Худо бизга берган Мактубни бизлар ақл-идрокимиз билан эшитамиз ва Унинг бизга кўрсатган аломатларини кўрамиз ва уларни Инжил билан исботлаймиз, бироқ, о-о, Черков бутунлай чўмдирилиши учун Унинг Ҳузурида қанчалик ётиши керак, токи У Руҳда мулойимлашиб, нозиклашмагунича. Баъзан Мактубни ваъз қила туриб, кескин бўласан, буни мана шунақа ўйиб ўтишга тўғри келади, чунки яхши ушлаб туриши учун михни охиригача қоқиш керак. Аммо Черков буни тушуниши билан, танланганлар чақирилади ва ажратилади (ўшанда энди Худонинг Ҳузурида), мен биламан, у ерда бўлган одамларда бўлгани каби, Келинда Кўтарилиш юз беради.E-40 I believe the church is begin to hear the message, and beginning to understand. But, friends, listen, we've got to lay in the Presence of the Son; we've got to be ripened. Our--our faith isn't ripe. Intellectually we're hearing the message that God has give us, and seeing the signs that He showed us, and proving it by the Bible as that; but, oh, how the church needs to lay in His Presence till it tenders up, you know, and gets sweet in the Spirit so that it can bathe down. Sometimes in speaking the message, you get harsh, have to break it in like that, because you've got to clinch a nail to make it hold. But when the church once gets it, the Elected is called out and separated then in the Presence of God, I know it'll be something like the people was there when it takes its rapture.
E-41 Бугун эрталаб мен Кўтарилиш мавзусида гапирмоқчи эдим, лекин менда буни айтишга овозим йўқ, шунинг учун мен: “Худонинг сиғиниш учун танланган ягона жойи” мавзусида гапирмоқчи бўлган пайтимда озгина сабр қилинглар.E-41 I was going to speak this morning on the rapture, but I just don't have enough voice to do it, and so you just bear with me a little while, while I want to speak on the subject of: "God's Only Provided Place of Worship."
E-42 Шундай қилиб, бу жуда катта мавзу. Хуллас, келинглар ҳозир ибодат қиламиз. Бутун мамлакат бўйлаб, қаерда бўлсангиз, сизлар ҳам бошингизни бир дақиқага эгинглар. Жуда ҳам самимий бўлинглар. Биз ҳозир ёзув кўринишидаги Худо ҳисобланган Худованд Каломига яқинлашмоқдамиз.E-42 Now, that's a great big text. So let us pray now. And out across the lands this morning, wherever you are, bow your heads just a few moments. Be real sincere now; we're approaching the Word of God, which is God in a letter form.
E-43 Ушбу Китобнинг Буюк Муаллифи, бизлар: “Уруғ Сепувчи сепган уруғ бу”, деб ўргатилганмиз. Муаллиф шундай деган. Энди тушунамизки, агар уруғ тўғри тупроқда бўлса, у ўсади. Шунинг учун, Ота, Худонинг Каломи қалбимизда Руҳи билан суғорилиб эркин ўсиши учун бугун эрталаб юракларимиздан барча тиконлару-машаққатларимизни, ишончсизлигу-шубҳали фикрларни олиб ташламайсанми? Токи биз Худонинг халқи бўлайлик. Шуни ато эт, Ота. Бизнинг юрак хоҳишларимиз шунақа. Нафақат бизга, Буни таниганларга, балки бутун мамлакат бўйлаб бошқалар ҳам бўлсинки, ҳар бир юрак йўқолган ака, йўқолган опага эришиш учун жўнаганларида севги ва назокат билан ёнсин. Худовандим, бугун буни бизларга бергин. Бизлар бутунлай Сенга қараймиз, зеро Сен – бизнинг Йўлбошчимиз ва Раббимизсан. Шундай қилиб, Сен бугун Ўз Сўзингда бизларни бошқаришингни ва Ўз баракаларингни беришингни илтижо қилиб сўраймиз. Ўзингни иноятинг орқали ва Сенинг Исминг ҳақи буни бизлар сўраймиз. Омин.E-43 Great Author of this Book, "It is a Seed," we are taught, "that a sower sowed," so said the Author. Now, we do realize that a seed will grow if it's in the right kind of ground. So, Father, will You this morning take all the briars and thistles, and unbelief, and skeptic thoughts out of our hearts, that the Word of God might grow freely, watered by the Spirit in our hearts, that we might become the people of God. Grant it, Father. That's our hearts. Not only to we who have recognized this, but may there be others throughout the country, each one's heart burning with love and tenderness, will go to try to win the lost brother, the lost sister. Grant it today, God. We're looking wholly to You, for You are our Guide and our Lord. So we pray that You'll direct us in Your Word today and give us of Thy blessings. Through Thy grace and in Thy Name we ask it. Amen.
E-44 Ҳозир, келинглар, бизларни парчамиз сифатида... оламиз. Каломдан асос учун шундайгина Қонунлар китобидан ўқимоқчиман, Эски Аҳддан. Вейл ака билан нонуштадан қайтгач, тезда ёзиб қўйган бир нечта эслатмалар бор менда.E-44 Now, let's take for our text... I want to read from the Book of Deuteronomy, the Old Testament, just for a setting of Scripture. I have a few notes I wrote out quickly after I'd come back from breakfast with Brother Vayle.
E-45 Мен меҳмонхонада, ўша ресторанда, бир кун кечқурун бизни кечки овқатимизни пулини тўлаб қўйган ўша одамга миннатдорчилигимни айтолмадим хуллас. Мен, хотиним ва қизим билан у ерда бўлган эдик ва мен пул тўлаш учун борсам, кимдир уни тўлаб қўйибди. Сиз ким бўлманг, мен сиздан миннатдорман. “Ана у ўриндиқни четида ўтирган одам”, – дедилар. У ерда эса бизга таниш бўлган бир тўда одам бор эди, албатта. Мана шундай, мен... қандайдир Кикапу, қандайдир, бу ўша ресторан, биз бўлган жой. Миннатдорман, ким буни қилган бўлса ҳам. Сизларни барчангизни Худо дуо қилсин.E-45 I never did get to thank the man over at that hotel--or that restaurant the other night that paid for our--for our supper. Wife and I and my little girl was over there, and when I went to pay my bill, somebody had paid it. Ever who it was, I thank you. Said, "The man that set on the end of the bench." 'Course there was a whole group in there that we knowed. Now, I... Some kind of a Kickapoo, something like that, the place out here, restaurant we were at. Thank you, ever who it was that did that. Each one of you, God bless you.
E-46 Энди, Қонунлар китоби 16-бобида, бу Фисиҳ зиёфатига риоя қилиш. Шу учун шу ерда биринчи бир неча оятлардан ўқимоқчиман, биринчи тўртта ёки бешта, олтита оятларни:
Абиб ойида Эгангиз Худонинг Фисиҳ зиёфатини нишонланглар. Эгангиз Худо сизларни Мисрдан Абиб ойида тунда олиб чиққан
Эгамиз Ўзи улуғланиши учун танлайдиган жойга боринглар, мол ва қўйларингиздан Эгангиз Худога Фисиҳ қурбонлигини келтиринглар.
Қурбонлик гўштига хамиртурушлик нон қўшиб еманглар. Сизлар Мисрдан шошилинч чиқиб кетганингизда хамиртурушсиз нон еган эдингизлар, шунинг учун етти кун давомида хамиртурушсиз нон енглар. Бу нонни машақатли кунда ейиладиган нон деб аташади. Ўша нонни енглар, шунда Мисрдан чиққан кунингизни бир умр ёдингизда тутасизлар.
Етти кун давомида юртингизнинг бирор жойида хамиртуруш бўлмасин. Байрамнинг биринчи куни кечқурун келтирган қурбонлигингиз гўштидан эрталабгача ҳеч нима қолмасин.
Эгангиз Худо сизларга бераётган шаҳарларнинг биронтасида Фисиҳ қурбонлигини келтириш мумкин эмас.
Фисиҳ қурбонлигини фақатгина Эгангиз Ўзи улуғланиши учун танлайдиган жойга келтиринглар. Буни қуёш ботадиган пайтда, сизлар Мисрдан чиққан соатларда қилинглар.
Энди Раббий Унинг Сўзига Ўз дуоларини қўшсин.
E-46 Now, in 16th chapter of Deuteronomy it's the passover observance. So we wish to read about the first few verses, first four or five, six verses here.
Observe the month of Abib, and keep the passover... (That means April.)... the LORD thy God: for in the month of this Abib the LORD thy God brought thee forth out of Egypt by night.
Thou shall therefore sacrifice the passover unto the LORD thy God, of the flock and the herd, in the place which the LORD shall choose to place his name...
Thou shall eat the unleavened bread within it; seven days shall thou eat unleavened bread--bread wherewith,... thou comest forth out of the land of Egypt in haste:... thou mayest remember the--the day when thou comest forth out of the land of Egypt all the days of thy life.
And there shall not be... unleavened bread seen with thee in all thy coast seven days; neither shall there be any thing of the flesh, which thou has sacrificed the first day at the evening, remain all night until the morning.
Thou may not sacrifice the passover within any of the gates, which the LORD thy God giveth thee:
But at the place which the LORD thy God has chosen to place his name in, there thou shall sacrifice the passover at evening, at the going down of the sun, at the season that thou comest forth out of Egypt.
Now, may the Lord add His blessings to the reading of His Word.
E-47 Микрофон товушимни бузмаяптими? Кеча шунақа бўлганини кеча кечқурун эшитгандим. Яхши эшитяпсизларми, ҳамма жойдами? Эшитмаяпсиз. [Бранхам ака микрофонни тўғрилайди―Таҳр.] Шундайга яхшими? Микрофонлар пастга қаратилганида гапирсам яхшими? Мен озроқ хириллаб қолдим, шу учун, бугун эрталаб мен яқинроқ турибман ва умид қиламанки, Перри ака у ерда буни тўғрилай олади. Энди яхши эшитаяпсизларми? Менимча, улар буни тўғриладилар. Яхши.E-47 Now, is the microphone got a blur in it? Last night I heard they were... Can you hear all right, all over? You can't hear. [Brother Branham adjusts the microphone--Ed.] Is that better? Is this better, speaking with the microphones down like this? I'm just a little hoarse, so I'm standing close this morning for that purpose, and I hope that Brother Pearry can--can get it out there. Can you hear it all right now? I think they've fixed it up. All right.
E-48 Ҳозир, ... бу эрталаб мен: сиғинувчилар Худо билан учраша оладиган биттагини жой бор Худода, фақат битта жой борлиги ҳақида гапирмоқчиман. Асрлар давомида кўплар Худонинг ушбу сирли жойини қидирдилар, бутун асрлар давомида. Ҳаттоки Аюб Унинг қаерда яшашини билишни истади: “Қани, мен Унинг уйига боролсам ва Унинг эшигини тақиллатолсам эди”. Аюб Худонинг турар жойини топишни истади, чунки бу ерда Худога ва Унинг оиласига биргаликда сажда қилинади.E-48 Now, the place... The thing I want to speak about this morning is that God has only one place that the worshipper can meet God, only one place. Through the ages many has sought for this secret place of God, through all the ages. Even Job wanted to know where He lived at, "If I could only go to His house and knock at His door." Job wanted to find God's dwelling place, 'cause there God and His family is worshipped together.
E-49 Кеча кечқурунги, кеча эрталабки мактубда бўлганидай, инсон Худога беҳуда сиғиниши эҳтимоли борлигини кўраяпмиз, самимий сиғинганида ҳам. Худо буларни барчасини биз учун жой-жойига қўйди, лекин бу ерда гап шундаки, биз текширишимиз ва буларни барчаси қаерда турганини топишимиз керак. Павлус Тимўтийга ўрганишни ва вақтими вақти эмасми ўргатишни, насиҳат қилишни, сўзни ёки... ўзида бўлган ўша умидни етказишга тайёр бўлишни айтди.E-49 Like yesterday, in the message yesterday morning, we find out that there is a possibility of a person to worship God in vain with sincere worship. God has all these things fixed out for us, but the thing of it is, we have to search to find where they are. Paul told Timothy to search, and to--to be in season and out of season, ready to give a--a--a word or--of the hope that was within him.
E-50 Хўш, бунинг ҳаммаси бор у ерда. Ва биз кўриб турибмиз... Бирор кун мен Шривпортга келиб, у ерда икки ёки уч ҳафта вақтимиз бўлсаю, ҳар оқшом ўттиз дақиқа ажратиб шунчаки ўргатишни истардим, тушуняпсизми? Фақат Сўзни Ўзида турардик ва бу яширин парчалар (тушуняпсизми?), биз қандай киришни ва чуқурлашишни билиб ололган бўлардик. Шунчаки кузатиб туринглар. Илоҳий раҳбарликка эргашинглар, ҳар бир эшикка фақат битта калит бщлади. Бу аниқ. Ва у қанчалик бунга ўхшаш бўлмасин, аҳамияти йўқ, бошқа калит йўқ, Худода очқич (калитни ўрнини босадиган нарса маъносида.―Тарж.) йўқ. Ва сенда бу калит бўлиши керак, бўлмаса эшик очилмайди. Сени самимийлигингни аҳамияти йўқ, сен у эшикни барибир очолмайсан.E-50 Now, all these things are in there. And we find... Sometime I'd like to come to Shreveport where we just have about two or three weeks just to take thirty minutes a night and just on a teaching (See?), just stay right in the Word, these secret passages (See?) where we could find out just how to get in. And you just watch; you follow God's direction; there's only one key to each door. That's right. And no other key, no matter how much it looks like it, God has no skeleton key (See?): just got one key. And now, you've got to have that key, or the door won't unlock. No matter how sincere you are, you still can't unlock that door.
E-51 Сизлардан ким кеча ёки ўша эрталаб нонуштада бўлган эди? Яхши, мен ўйлайман, кўпчилик, ҳеч бўлмаганда тўқсон фоиз ё кўпроқ. Мен ўзим айтмоқчи бўлган нарсамни асослашим учун: Довуд мойланган, Худованд мойлаган подшоҳ эди. Фақат Исроилда бўлган энг буюк подшоҳ эди, Раббий Исони, Мойланганни (Қайсики Худованд) ҳисобламаганда. Довуд – унинг ўғли... ёки Исо насабномаси бўйича Довуд ўғли эди, жисмонан олганда. Ва у (Довуд) Довуднинг тахтида Ўша каби ўтириши ва меросни олиши керак эди, шаҳзода доимо подшоҳ тахтини мерос қилиб олади.E-51 Now, how many was at yesterday's breakfast, or the other morning? All right, I think most, at least ninety percent of you, or more. To background this, what I'm going to say, David was anointed king (anointed of God), the greatest king Israel ever had, outside of the Lord Jesus, which is God, the Anointed One. David is his son. Or Jesus was David's son according to the lineage, the flesh. And He's to set on David's throne as one inherit, like the--the prince always inherits the--the king's throne.
E-52 Эътибор беринг, мана, Довуд мойланган эди, гарчи мойланиши бўлсада, мана шу мойланганлиги билан у Раббийнинг иродасидан чиқа олди. Ва барча одамлар Ёзувнинг боришини ёки бу ваҳийга бўлган калитни қабул қилмай туриб, уларнинг барчаси мойланган эдилар, уларга мутлақо тўғри кўринган нарса учун; Худо Каломини ортга, Худони уйига келтираётганлари учун уларнинг ҳаммаси биргаликда Худони олқишлади ва улуғладилар. Аммо Довуд пайғамбар эмас, балки подшоҳ эди. Тушуняпсизми? У... Мамлакатда пайғамбар бор эди, ана ўша орқали бу ишни қилиш лозим эди ва Худо бутун ҳаракатни рад қилди, чунки улар нотўғри калитдан фойдаландилар. Эшик очилмади. Ва энди биз буни эсимизда тутишимиз ва назаримиздан қочирмаслигимиз керак. Худода бор бўлган барча нарса бажарилишининг маълум бир биттагина йўли бор, ва шунда гап тамом. Шундай қилиб, у ерда Худони маълум бир Черкови бор эди, унда У одамлар билан учрашар эди ва У сени ўша Черковида қабул қилади, бошқа ҳеч қайсисида эмас.E-52 Notice, now, that David being anointed, yet with the anointing he did, he got out of the will of the Lord with that anointing; and all the people, not taking the run of the Scripture or the key to this revelation, all of them anointed too, they all together, shouting and praising God for a thing that looked exactly right: to bring the Word of God back to the house of God. But David was king, not prophet. See? He... There was a prophet in the land to do it by, and God dishonored the whole move, because they never used the right key. The door didn't unlock. And now, we must remember that, and keep that in mind.
There is... Everything of God, one certain way it's to be done, and that settles it. Now, there, God had a one certain church that He meets the people in, and He will receive you in that church and no other church.
E-53 Мен буни айтдим, чунки мени кўпинча нотўғри тушунгандилар ва одамлар менга...
Мен уларга: “Сиз христианмисиз?” ― дейман.
“Мен баптистман”.
“Сен христианмисан?”
“Мен методистман”.
“Сен христианмисан?”
“Мен элликчиман”.
E-53 I've said this because I've been so many times misunderstood; and people has told me...
I say, "Are you a Christian?"
"I'm Baptist."
"Are you a Christian?"
"I'm a Methodist."
"Are you a Christian?"
"I'm a Pentecostal."
E-54 Хўш мана, кўряпсиз, Худо учун буни ҳеч қандай аҳамияти йўқ. Сиз шунчаки бошқа калитни тиқаяпсиз. Лекин тўғри келадиган калит бор, Худо... Худо ҳеч қачон сиз билан, методист, баптист ёки элликчи билан ёки ҳар қандай бошқа деноминацияда учрашишни ваъда бермаган. Деноминацияларни У ҳатто назарига олмайди. Улар Унга қаршидирлар.E-54 Now, see, that doesn't mean one thing to God. You're just progging with the wrong key. But there is a right key; there is one where God... God never promised to meet you as a Methodist, or as a Baptist, or a Pentecostal, or no other denomination. He don't even consider the denominations; they're against Him.
E-55 Мана ўша узун Мактубда, шу яқинларда уни мен Чодирда гапираман. Ва ўшанда Джек ака буни эшитади ва ўшанда кўрасиз, буни нима қиларкансиз, чунки бу магнит тасмасига ёзилади.E-55 On that long message, I'll get It at the Tabernacle pretty soon. And then Brother Jack will hear it, and then you can see what you want to do about it, 'cause It'll be taped.
E-56 Мана энди, одамлар ўзларини шундай тутадиларки, гўё Худо шунчаки уларнинг теологиясига асосан улар билан учрашишга мажбур. Мана одамлар ўзларини қандай тутадилар. Улар ҳатто бири бошқаси билан алоқа қилмайдилар. Учликлар ёки элликчилар ягоначилар билан алоқа қилишмайди, ягоначилар эса учликлар билан алоқа қилишмайди. Методистлар баптистлар билан, чунки уларнинг бири – қонунчилар, бошқалари эса кальвинистлар, шу сабабли уларда умуман ҳеч қанақа алоқа йўқ. Ва улар одамларни ақлини ўраб-чирмаб ташлайдиларки, улар ҳатто бири иккинчисига қарши бўлади.E-56 Now, people act like that God is obligated just to meet them on the basis of their theology. Now, people act like that. They won't associate even with one another. The Trinity or the Pentecost won't associate with the Oneness; neither will the Oneness associate with the Trinity. The Methodist won't with the Baptist, because one is a legalist and the other's a Calvinist; so they have no fellowship at all. And they wind the people's minds around so bad that they even against one another.
E-57 Яқинда мен касалхона палатасига ибодат қилиш учун бордим. У ерда бир аёл ётган эди, жуда оғир касал, операция бўлиши керак эди, уни ўлиб қолади деб кутаётган эдилар. У ерда яна бир аёл ётган эди, ибодат қилишим учун менга қўнғироқ қилдилар. Мен унга: “Бир дақиқа ибодат қилсам агар, сиз қарши эмасми?” – дедим.E-57 I went to pray, sometime ago, in a hospital room. There was a lady laying there very sick, going under an operation; they expected her to die. Another lady laying there, I was called to pray for her. I said to her, "Would you mind just a moment if I pray?"
E-58 Ўша аёл: “Пардачани тортинг!” – деди.E-58 And she said, "Pull that curtain."
E-59 Мен унга: “Кечирасиз”, – дедим. “Мен шунчаки ибодат қилмоқчиман холос”, – дедим мен.E-59 And I said, "I'm sorry." I said, "I was just going to ask prayer."
E-60 “Пардачани тортинг!” – деди у.E-60 She said, "Pull that curtain."
E-61 Мен унга: “Хўп, хоним”, – дедим. Ўша аёл одатдаги Рикки кўринишидаги ўғли билан ўтирганди. Шунда мен уларга: “Хўп, ахир сиз христиан эмасмисиз?” – дедим.E-61 I said, "Yes, ma'am." Her and her son setting there, a regular little Ricky look. And I said, "Well, aren't you a Christian?"
E-62 Аёл: “Бизлар методистлармиз”, – деди.E-62 She said, "We are Methodists."
E-63 Мен: “Хўп, мен сиздан буни сўрамадим. Мен сиздан христианмисиз ё йўқми, деб сўрадим”, – дедим. Кўряпсизми?E-63 Said, "Well, I never asked you that; I asked you if you was a Christian." See?
E-64 Шунда аёл: “Пардачани тортинг!” – деди.E-64 And so she said, "Pull that curtain."
E-65 Кўряпсизми, чунки методист бўлмаган кимдир, ўлаётган аёл учун ибодат қилмоқчи бўлаётган эди, қачонки унинг ўзи ҳам худди шу аҳволда эди. Аммо бу нарса унинг деноминацияси билан боғлиқ бўлмагани сабабли, у ҳатто буни эшитишни ҳам ёки бунга қандайдир муносабатда бўлишни ҳам хоҳламайди. Агар шу фарзий бўлмаса, унда мен ҳали у билан учрашмаганман!E-65 See, because somebody that wasn't a Methodist was going to offer prayer for a dying woman, which she was too. But because it wasn't associated in her own organization, she didn't even want to hear it or have nothing to do with it. If that ain't a Pharisee, I never seen one.
E-66 Шошмай туринг, Илоннинг изини эшитганингизда. Майли. Оҳ. Шундай қилиб, тасаввур қилинг, уларнинг деноминацияси – Худо тан оладиган, ягона ўша бўлсин деб, “Худо сен методист ёки баптист, ёки учлик, ёки ягоначи бўлмасанг, сени эшитмайди”, ёки шунга ўхшаш бирор нима. Бу нотўғри!E-66 Wait till you hear "The Trail of the Serpent." Huh. All right. Now, think now that their denomination is the only one that registers with God: "God won't hear you 'less you're a Methodist, or a Baptist, or a--a Trinity, or a Oneness," or something like that. That's wrong.
E-67 Энди мана менинг мақсадим. Лекин агар одамларнинг ақлида ва юрагида ҳақ бўлиш хоҳиши бўлса...Ўша аёл шуни қилди деб ўйламайман, чунки...ёки бошқа биров. Методист турмас ва методистлар черковини муҳокама қилмас эди, буни нотўғри деб ҳисоблагани учун ҳам бу ишни қилмаган бўлар эди. Буни тўғри деб ҳисоблайди одам. Ўзини кўрсатгиси келиб, уччилар ягоначиларни, ягоначилар уччиларни ва элликчиларни муҳокама қилади деб ўйламайман. У ўзини ҳақман деб ҳисоблайди. Сиз ҳам унинг тушунчасини ҳурмат қилишингиз керак. Биласизми, кўрпа икки томонга ёйилади. Аммо, эсингизда бўлсин, агар аёл ёки эркакнинг юрагида улар тўғри деб ишонадиган бир нима бўлса, унда қаердадир мана шу тўғри деган бир нима бор. Мен кўпинча айтганимдай: “Тубсизликни чақирадиган тубсизлик бўлса, унда мана шу чақириққа жавоб берувчи тубсизлик бўлиши керак”.E-67 And that's my purpose; but if there is such a--a desire in people's minds and hearts to be right... I don't believe the woman done it because--or anybody else. A Methodist wouldn't raise up and take up for the Methodist church because he--he knew it was wrong. The man thinks it's right. I don't believe a Trinity would condemn a Oneness, or a Oneness a Trinity and Pentecost, because he wants to be different; he thinks he's right. And you must respect his ideas. You know, the blanket stretches both ways. But remember in all that, if there's something in a man's heart or a woman's heart that they believe that that is right, then there's got to be somewhere that is right. As I've often said, "When the deep calleth to the deep, there's got to be a deep to respond to that call."
E-68 Биласизми, айтишларича бир кунлар денгиз мушуги қирғоқ бўйлаб оёқларида юрган экан. Лекин ҳозир унда оёқлари йўқ, улар куракоёқарга (яъни, сузиш учун қанотларга туташпанжалар. – Тарж.) айланганлар, чунки у... мўйнали ҳайвон, қуруқликдан кетганида, денгизга, унга куракоёқлар керак эди. Табиатни ўзи унга оёқлари ўрнига куракоёқлар қилди, чунки у юришдан кўра кўпроқ сузар эди.E-68 You know, we've been told that--that a seal once walked upon the bank of the--of the sea with legs. But now he doesn't have legs; they turned into flaps because he could--had need of the flaps when he took it from the land, a fur-bearing animal to the sea; nature formed him some flaps instead of legs, 'cause he could swim more than he did of his walking.
E-69 Ҳозир эслайман жанубий қутбгача етиб борган ўша буюк одамни. Уни ким дер эдилар? (Кимдир: “Берд”, – деди.―Нашр.) Берд. Айтишларича, унда мана шу экспедиция вақтида моли учун тикилган кийими бўлган экан, қайсиники сути учун олган бўлиб, бу мўйнали кийимни моли совуқдан ўлиб қолмаслиги учун олган эди. Лекин у ўша ёққа етиб борганида, уларга ҳеч қандай мўйнали кийимга ҳожат қолмади, табиатни ўзи уларга уни ўстирди. Кўряпсизларми? Нима учун? Балиқнинг орқасида сузгичи бўлишидан олдин, у сузиши учун сув бўлиши керак эди, ёки бўлмаса, унда сузгичи бўлмаслиги керак эди. Ер юзида дарахт ўсишидан олдин, аввал у ўсиши учун ер бўлиши керак, ёки дарахт бўлмас эди.E-69 I can't think of this great man now that went to the south pole. What was his name? Byrd. They say that he had coats made for some cattle on this exposition; that he'd taken the cattle for milk. And he made fur coats to keep them cattle from freezing to death. But when he got there, they didn't need any fur coat; nature had growed them one. See? Why? Before there was a fin on a fish's back, there had to be a water for him to swim in or he'd never had a fin. There... Before there was a tree to grow in the earth, there had to be an earth first for it to grow in, or there'd been no tree.
E-70 Хуллас, кўряпсизми, инсон юрагида нимагадир илтижо қилаяпдими у ерда жавоб бериш учун, ушбу чақириқни қондирадиган нимадир бўлишлиги лозим.E-70 So you see, as long as there's something in the human heart a-calling for something, there's got to be something out there to respond, to satisfy that call.
E-71 Аёл... Шу яқинда бу ерда битта ўлган аёлни ёрдилар. Унинг ўлими сабаби, уларни айтишича, ўша аёл доим пиёз еган экан. Агар у пиёз емаса, бошида қичима ва шунга ўхшаш нарсалар бошланарди; улар буни тушуна олмас эдилар. Шу сабаб ёриб кўрганларида, аёлда қайсидир бир ҳужайраларида рак ўсмасини топдилар. Улар бунга ном бердилар. Шунда улар шу ўсмани олиб, пиёз билан бир косага солдилар ва бир кечада ўша ўсма пиёзни эритиб юборди. Кўрдингизми? Бу нима эди? Аёлдаги бир нарса пиёзни талаб қилар эди. Ва агар пиёз бўлмаганида, ўсма ҳам бўлмас эди.E-71 A woman... An autopsy was held here sometime ago on a woman that died. And the reason, they--they claim, that killed her, she eat onions just constantly all the time. If she wasn't eating onions, her head would be itching, and everything; they couldn't make it out. So holding the autopsy, they found a growth in the woman of some kind of cells; they had a--a name for it. And they could take that growth and put it in a bowl of onions, and it dissolved the onions overnight. See? What was it? It was something in the woman a-calling for onions, and if there had been no onions there'd a-been no growth.
E-72 Бошқа сўз билан айтганда, яратилган нарсалар бўлишидан олдин, Яратувчи бўлишлиги керак. Тушуняпсизларми?E-72 In other words, there has to be a Creator first, before there could be a creation. See?
E-73 Шундай қилиб, агар инсон юрагида методистлар, баптистлар, пресвитериан, католик, қолган барчаки каби бу интилиш бўлса, ушбу ягона ҳақиқий йўлни топишга уриниб... уларнинг руҳонийлари, пасторлари ва бошқалари эса: “Мана шу ҳақиқий йўлнинг ўзи”, дейдилар. Айтадилар, руҳоний дейди: “Католик черковидан бошқа жойда қутқарилиш йўқ”.E-73 Now, if in the human heart there is a longing, like Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, all these others, trying to find that one true way, and they're told by their priests and pastors, and so forth, that "This is the true way." They say, the priest says, "There's no salvation outside the Catholic church."
E-74 Ҳа, ҳар бир черков ўз тушунчасини қабул қилади. Улардан баъзи бирлари буни очиқ эътироф этмайди, аммо улар ўз ҳатти-ҳаракатлари билан қиладилар буни. Қиладиган ишлар сўзлардан кўра баландроқ гапиради. Бу оддий... Бошқача айтганда, улар католиклардан кўра кўпроқ иккиюзламачилик қиладилар. Католиклар очиқчасига ва тўғридан-тўғри: “Мен ишонаман, фақат шундай”, дея эътироф этадилар, лекин улар бундай қилмайдилар. Улар буни яширадилар, лекин уларни ишлари нима деб ўйлашларини исбот қилиб туради. Тушуняпсизми?E-74 Well, each church takes his--their own ideas. Some of them won't admit it, but they do it by their action. Your action speaks louder than your words. It's just a... In otherwise, they're just more of a hypocrite than the Catholic is. The Catholic confesses it right out. "I believe that this is the only thing," but they won't do that. But they hide it, but their actions prove what they're thinking. See?
E-75 Хуллас, ўша бир жой бор бўлиши керак, чунки инсон юрагида ўшани топиш нияти бор. Ва биз нимага муҳтож бўлмайлик, Худо Каломида ҳаммасига жавоб бор деб ҳисоблайман. Шунинг учун Худода жавоби бор ва келинглар, ҳозир уни Ёзувларда излаймиз. Ва ундан кейин, агар Худо Ёзувлар билан ўша ягона жойни, ягона ҳудудни (ягона деноминацияни, агар бу шундай бўлса), Худо одамни қандай қилиб учратишининг ягона усулини кўрсатса, унда биз бунда маҳкам туришимиз шарт, чунки биз Муқаддас Китобини Ҳақиқатини топдик.E-75 Now, there's got to be then one place, because there is a desire in the human heart to find it. And I think that the Word of God has the answer for everything that we have need of. So God has the answer, and let's search for it now in the Scriptures. And then if God will show us by the Scriptures the only place, the only grounds, the only denomination, if it's so, the only way that God will meet a man, then we should hold to that, 'cause we found the Truth of the Bible, what It says.
E-76 Энди, Қонунлар деган сўз, асли келиб чиқиши бўйича бу сўзнинг ўзи: “икки қонун” деган маънони билдиради, Қонунлар деган сўз. Худода ҳам иккита қонуни бор. Иккита қонун: улардан биттаси – Сўзга бўйсунмаслик ва ўлим; бошқаси эса – Сўзга итоат қилиш ва Ҳаёт. Мана шуни ўзи иккита қонун. Қонунлар ҳам мана шу иккита қонунни билдиради. Бизга уларнинг иккиси ҳам Ёзувда мутлақо равшан кўрсатилган. Улардан бири ўлим, бошқаси – ҳаёт. Ҳаёт ва ўлим. Худо фақат ҳаёт билан иш тутади, иблис – фақат ўлим билан. Ва улар бутун дунёга очиқча кўрсатилган эди, ҳамманинг кўз ўнгида ва бунда баҳона қилиб бўлмайди, ўзини оқлаш учун асос йўқ. Улардан бири Синай тоғида, қонун берилган вақтда кўрсатилган эди, у (қонун.―Тарж.) бутун инсоният ирқини ўлимга ҳукм қилди; бошқаси Гўлгота тоғида, Исо Масиҳда жазо учун тўлов тўланганида бутун инсоният ирқини ҳаётга олиб келгани берилган эди. Мана шу иккита буюк воқеаларда Қонунларнинг икки қонуни бажарилди.E-76 Now, the word "Deuteronomy," the word itself means "two laws," the word "Deuteronomy." And God has two laws. The two laws: one of them is disobedient to the Word and die; and the other one is obedience to the Word and live. That's the two laws, and "Deuteronomy" means those "two laws." They have both been absolutely displayed to us in the Scripture. One of them is death; the other one is Life: Life and death. God deals only in Life, Satan only in death. And these was displayed to the world publicly, openly before every eye, and there's no excuse for it. One of them was displayed on Mount Sinai when the law was given, which condemned the whole human race to death. The other one was give on Mount Calvary, that brought the whole human race to Life, when the penalty was paid in Jesus Christ. The two laws of Deuteronomy was fulfilled in these two great things.
E-77 Мен сизни яна эътибор беришингизни истайман, худди шундай иккита аҳд берилган эди. Битта аҳд Одам Атога берилган бўлиб, у шартлари билан, яъни: “Агар сен бунга тегмасанг, яшайсан; бироқ сен бунга тегсанг, ўласан”, – деб, қонун сифатида берилган эди. Бу қонун эди. Ундан кейин Иброҳимга бошқа қонун берилди, қайсики у иноят, марҳамат бўйича, шартсиз берилган эди: “Мен сени ва сендан кейин уруғингни қутқардим”. Омин! Бу Гўлготанинг рамзи, Одам Атони аҳдини рамзи эмас, бу Иброҳим аҳди эди.E-77 I want you to notice again; there was also two covenants give. One covenant was given to Adam, which was on conditions like law: "If you will not touch this, then you will live; but if you touch this, you will die." That was a law. Then there was another law given to Abraham, which was by grace, unconditionally: "I have saved you and your seed," after him. Amen. That is a type of Calvary, not the type of--of--of Adam covenant; it's a Abrahamic covenant.
E-78 Бироқ энди биз, Унинг, сиғинажак инсонга У пешвоз чиқадиган битта-ю-битта жой мавжуд эканини айтаётганини эшитиб турибмиз. Сиз буни бу ерда менинг лавҳамда эшитдингизлар. Биз бир неча дақиқадан кейин бунга яна қайтамиз.E-78 But now we hear Him say there is only one place where He will meet man to worship. We read it right here in my text. We'll refer to it, back in a few minutes.
E-79 Унда, агар фақат биргина жой бўладиган бўлса, Худо одам билан учрашадиган, биз яхшиси жуда эҳтиёткор бўлишимиз керак. Шундай қилиб, келинглар, бу эрталаб, якшанба мактаби дарси вақтида анъаналаримизни бир четга суриб қўямиз ва ўша ягона жойни топдик деб, тегишлича яхшилаб ишонамиз. Чунки Худо шу ерда, У сизни бошқа ҳеч қаерда қабул қилмаслигини айтди. Бошқа ҳеч қанақа черковда У сизни қабул қилмайди, фақат Унинг черковида, У сизни қабул қиладиган ягона жойда.E-79 Then if there's only one place that God meets man, we'd better be very careful. Now, let's lay aside our traditions this morning, and--in this Sunday-school lesson, and be very sure that we find that one place. Because God has said here, He will not receive you in any other place. Any other church, He won't receive you in. Only in His church, the only place He'll receive you.
E-80 Хўп мана: “Бранхам ака, сен нима дединг? Агар мен самимий бўлсам-чи?” Йўқ.E-80 Now, "What'd you say, Brother Branham? If I'm sincere?" No.
E-81 Эслайсизми, Исо Унинг кунларидаги сажда қилувчи бир самимий одамларга мурожаат қилган эди ва У: “Сизлар Менга беҳуда сажда қиласизлар”, – деди. Уларнинг юракларидан чиқаётган ҳақиқий, чинаккам саждалар эди. “Менга сажда қилади, аммо саждалари беҳудадир. Чунки улар инсон яратган таълимотларни, қоидаларни ўргатадилар”, ёки уларнинг деноминация таълимотларини. Самимий, ҳурматли, иложи борича шундай диндорлар. Аммо бу фарзийлардан бошланмади. Қобил ва Ҳобил, мана шу ерда ер юзида туғилган табиий туғилган – биринчи икки сажда қилувчи, мутлақо шунақа ҳолатни қабул қилдилар.E-81 Remember, Jesus talked to some sincere people, the worshippers of His day, and He said, "In vain do you worship Me." True, genuine worship from the bottom of their hearts: "In vain do you worship Me, teaching for doctrine the commandments of men," or their denominational creed. Sincere, reverently, just as religious as they can be, and that wasn't new just with the Pharisees. Cain and Abel, the first two worshippers that was born natural birth here on earth, absolutely came in the same attitude.
E-82 Қобил ҳам худди Ҳобилдай диндор бўлган эди. Уларнинг иккиси ҳам қурбонгоҳлар қурдилар. Уларнинг иккиси ҳам Худони севар эдилар. Уларнинг иккиси ҳам қурбонлик келтирдилар. Иккаласи ҳам сажда қилишган эди. Иккиси ҳам ўндан бирини ушр қилиб берарди. Уларнинг иккиси ҳам ҳаммасини аниқ бир хил бажардилар. Аммо Ҳобил имон бўйича, қайсики очиқлик (ваҳий, Худодан бўлган тушунча.―Тарж.) ҳисобланади – Худо Каломининг очилгани, аниқланган, ифодаланган ва тасдиқлангани. [Бранхам ака кафедрани уч марта тақиллатди.―Таҳр.] Шарафлар бўлсин! Қобил қурбонлик келтирди, аммо Худо буни тасдиқламади. Худо сажда қилишни талаб қилди ва Қобил қурбонлик келтирди, аммо Худо буни тасдиқламади. Лекин ҳақиқий канал орқали...E-82 Cain was just as religious as Abel was. They both built altars. They both loved God. They both made sacrifices. They both worshipped. They both paid tithe. They both done everything just alike. But Abel, by faith, which is the revelation, the Word of God revealed, made plain, showed out, and vindicated... Glory! Cain made an offering, but God didn't vindicate it. God required worship, and Cain made the offering; but God didn't vindicate it. But by the true channel...
E-83 Сиз айтасиз: “Ҳа, Бу менинг черковим ҳам. Менинг...”E-83 You say, "Well, my church is It. My..."
E-84 Бир дақиқа шошмай туринг. Худо Ўз Каломини Ўзининг ифодалаш воситалари билан тушунтирди, шу воситалари билан У гапиради. [Бранхам кафедрани ака уч марта тақиллатди.―Таҳр.] Кўряпсизми, Қобил: “Мен диндорман. Мен ўз Яратувчимни севаман. Мен Сенга мана шу чиройли қурбонгоҳимни тортиқ қиламан. Мен Сенга мана шу қурбонлигимни келтираман. Раббий, мен буни ҳаммасини қурдим, чунки мен Сени севаман”, деди. Ҳобил ҳам худди шундай деди. Мана энди, гап шундаки, ким тасдиқланган бўлса, ўша исботланган. [Бранхам ака кафедрани уч марта тақиллатди.―Таҳр.] Худо тушди ва Ҳобилни қурбонлигини қабул қилди, чунки у ваҳий орқали Худонинг ҳақиқий каналига, қабул қилинган каналига тушди.E-84 Wait just a minute. God interprets His Own Word by Its terms that Its spoke in. See? Cain said, "I am religious. I am a lover of my Maker. I offer to Thee this fine altar. I offer to You this sacrifice. I built all these things up, Lord, because I love You." Abel said the same thing. Now, it's the one that's vindicated, the one that's proven. And God come down and received Abel's sacrifice, because by revelation he had struck the true channel of God that was accepted.
E-85 Энди кузатиб боринг, қандай қилиб Қобилнинг руҳи бутун Ёзув давомида ўтиб боради, ҳаттоки энг охирги кунгача. Асослими? Бошқаси қандай бўлса, худди шундай асосли.E-85 Now, watch that Cain spirit come right down through the Scripture, right on to this very last day. Fundamental? Just as fundamental as the other one was.
E-86 Болом пайғамбарга ва Мусо пайғамбарга қаранг. Иккаласида ҳам еттитадан қурбонгоҳ бор, Иегованинг қурбонгоҳлари, ҳар бирида қон бор; ва бундан ташқари, ҳар бирида биттадан қўй. Нумерология бўйича мутлақо тўғри сон, етти, “баркамоллик”, еттита қўйлар. Иккала қурбонгоҳ ҳам аниқ бир хил. Бири қандай бўлса, иккинчиси ҳам худди шундай асосли, мустаҳкам. Аммо кимни тасдиқлади Худо. Кўряпсизми? Кимки Унинг Сўзида бўлса, ана ўшани. Фундаменталлик, асослилик жуда аҳамиятга эга эмас; асосийси – Худонинг очиқлиги, ваҳийси.E-86 Look at the prophet Balaam and the prophet Moses. Both of them with seven altars, Jehovah's altars, blood on each one; and not only that, but rams on each one. In numerology, exactly the right number, seven, "perfect," seven rams, just exactly like: both altars. As fundamental as one was, the other one was also. But who did God vindicate? (See, see?) The one that was in His Word. Fundamental doesn't mean too much; it's the revelation of God.
E-87 Энди ўйлаб кўринг! Мана шу одамлар (фарзийлар), Исо томонидан: “Беҳуда Менга сажда қиласизлар”, – деб, нима учун ахир бунақа аҳволга қўйилгандилар? Унга сажда қиладилар. Ҳақиқий сажда, чин юракдан сиғилнш. “Сизлар...Менга беҳуда сажда қиласизлар”. Нега? “Таълимотларига, уларни инсоний урф-одатларига ўргатиб, шунинг учун ҳам сизлар Худонинг амрларини одамларга таъсир қилишидан маҳрум қиласизлар”.E-87 Now, think. These men, why was they called and was put in this condition, these Pharisees, by Jesus. Said, "In vain you worship Me..." Worship Him: genuine worship, true worship from their hearts... "You... In vain you worship Me." Why? "Teaching for doctrine their tradition of men; therefore you make the commandments of God of no effect to the people."
E-88 Агар мен сизга методистлар мактубини келтирганимда эди, у сизларга таъсир қилиш кучига эга бўлмас эди. Ҳозир Келиннинг вақти. Агар Мусо Нуҳнинг мактубига ўргатса эди, у таъсирга эга бўлмас эди. Чунки у ерда олдиндан белгиланган уруғлар ётибди, қайсики улар ўша уруғ учун берилган фақат ўша турдаги сув билан суғориладилар. У ҳеч қандай бошқа шароитда ўсмайди. Уни ўстирадиган шароит худди шунақа бўлиши керак.E-88 If I taught you a Methodist message, it would take no effect on you; this is Bride time. If Moses taught the message of Noah, it would take no effect. If Jesus taught Moses' message, it would take no effect. Because the predestinated seed are laying there that will only be watered by that type of water that's give for that seed. It won't grow any other condition. It must be the condition that grows it.
E-89 Хўш, товуқ тухумини олиш ва инкубаторга қўйиш мумкин, у товуқни тагида бўлиши керак, бироқ у барибир жўжа очади. Уни кучукни остига қўй – у ёриб чиқади. Бу иссиқлик, шароит уни очиб чиқишига ундайди. Қарабсизки, бу нарса маълум бир шароитларда бўлиши керак. Яхши бир тирик тухумни олиш ва уни ўлик товуқни остига қўйиш мумкин, у очиб чиқмайди. Гап шароитда.E-89 Now, you can take a chicken egg and put it in a incubator, where it should be under a hen, but it'll hatch anyhow. Put it under a pup, it would hatch. It's the warmness, the conditions that makes it hatch. So it has to be under conditions. You could take a good live egg and put it under a dead hen; it won't hatch. See? It's the condition.
E-90 Хўп, ўзимиз яшаб турган мана шу даврда ҳам шундай. Бу нарсани мана шу даврга Худонинг амалга ошириш усулини топиш керак. Мана нимани топди Мартин Лютер, мана нимани топди Джон Веслей, мана нимани топди элликчилар ўз даврида, Худонинг даврига ва бу учун вақтини.E-90 Well, that's the way it is in this age that we're living in; you've got to find what is God's way of doing it for this age. That's what Martin Luther found; that's what John Wesley found; that's what the Pentecostals found in their age: God's age and time to do it.
E-91 Мана энди, элликчилар. Ўша ака, бир... Менимча, унинг битта кўзи йўқ эди, қора танли биродар, қайсики у ҳақиқатдан Калифорнияда элликчилик мактуби билан уйғонишларни бошлаган эди, эски Азуса кўчасида. Унинг устидан кулдилар, у негр бўлгани учун ҳам, уларни устидан масхара қилдилар, аммо у ўша даврга мактуб олиб келди. Оддийгина одамча, уни ўзи ҳатто ўз исмини эплаб ёза олмас эди, лекин Раббий унга, бу давр инъомларни қайта тиклайдилган давр эканлигини очди ва улар келдилар. Нима дейилаётганини аҳамияти йўқ, бу келди. Лекин ҳамма бунинг муҳитига кирдилар ва бу нарса ўша даврга бўлганини кўрдилар, Худо тасдиқлаганини ҳам кўрдилар ва одамлар ўзга тилда гапирдилар ва ҳоказолар, булар юз берди. Лекин кейин, бу нарсани “бирдан бир далил-исбот”, деб жорий қилганида, бу нарса уларни ҳалок қилди. Тушуняпсизми? Шу билан кетди, тушуняпсиз. Мана нима сабабдан бу бўлган эди. Ундан кейин улар уни, буни ажратишни ва деноминация қилишни бошладилар; бири боғдан келса, бошқаси тоғдан келаверди. Шу боис, о-о, бошланиб кетди.E-91 Now, the Pentecostals. That brother, one... I believe his--one of his eyes was out, a colored brother who really started the Pentecostal message in California, the old Azusa Street. He was laughed at, and because he was a Negro he was made fun of; but he brought a message for that age. Just a little bodily fellow that could hardly sign his own name, but the Lord had revealed to him that this was the age for the restoration of those gifts, and they come. No matter what said, its come. But everybody got in the atmosphere of it, and seen it was that age, and seen God vindicating that those people could speak with tongues, and so forth; it happened. But then when he went and pinned it down that "this is the only evidence," that killed it. See? Goes right on. See? That did it. Then they started separating this, that, and making denominations; and one's coming on a cloud, and the other one's come in a bush. And oh, my, there it goes. That's what denominations does. See?
E-92 Мана деноминация нима қилади. Тушуняпсизми? Худо деноминацияни яратгувчиси эмасдир, чунки деноминация – бу Бобил, У эса парокандаликнинг яратгувчиси эмас. Биз кўряпмиз буларнинг ҳаммаси қандай...Буни кўриш учун ақлли бўлиш керак эмас ҳатто. Бу Бобил! Тушуняпсизми? Анъана. Софдил одамлар, бу ҳақида бир ўйлаб кўринглар. Мана энди, шу вақтгача, чунки улар бунга ишонадилар, илгаригидек Худо учрашадиган ўша биргина ҳақиқий жойни топиш керак.E-92 God is not a author of denomination, because denomination is Babylon, and He's not the author of confusion. We see her all... You don't have to be even intellectual to see that. It's Babylon, yes, tradition. Think of it, sincere people.
E-93 Энди 2-оятга эътибор беринг: “Мен танлайдиган жойда сажда қилинглар”. Албатта, қурбонлик, улар сажда қилган жойда, қурбонлик келтирган жойда. “Ўша жой, Мен танлаган жой. Сиз танлаган эмас, одамлар танлаган эмас, аммо ўша, Мен танлаган жой. Мана шу жойда сажда қилинглар”. Унда бу фақат битта жой борлигини кўрсатади. Қолганлари – беҳуда. Бу сизнинг танловингиз бўлмаслиги керак, аммо бу Унинг танлови бўлиши лозим.E-93 Now, still, because they believe that, there still needs to be one sincere place where God meets. Now, notice verse 2: "Worship in the place that I have chosen." The sacrifice, of course, where they worshipped, where they sacrificed. "The place that I chose; not what you chose, what man chose, but what I have chosen; you worship in this place." There shows there's then only one place; others is vain. It must be not of your choice, but it must be His choice.
E-94 “Хўп, мени черковга боришим шарт эмас”. Ёки: “Сенда савиянг шунақа даражада паст! Сен ҳатто ваъз қилувчи аёлларга тинчлик бермайсан ёки сочини қирқадиган аёлларга, ва барча қолган нарсалар хусусида эркакларга ҳам. Ахир сенинг дунёқарашинг шунақа тор-да!”E-94 "Well, I don't have to go to the church." Or, "You are so narrow-minded. Why, you even fuss at women about preaching, and--or women about bobbing their hair, and men about these other things. Why, you're so narrow-minded."
E-95 Майли, сиз бу масалада Худонинг йўлига риоя қилишга мажбур ҳам эмассиз. Ўша ёққа, буларни ҳаммасини қилаётганларга боринг. Тушуняпсизми? Ва сиз буни Ёзувдалигини топасиз, хуллас: “Менга беҳуда сажда қиладилар”. Исо ҳам худди шу ҳақида айтган эди. Тушуняпсизми?E-95 All right, you don't have to take God's way about it; you go on out where they do that at. See? And you'll find out it's in the Scripture, so, "In vain do they worship Me." See? Jesus spoke of the same thing. See?
E-96 Ҳар бир заррасида, сиз ҳамма нарсада тўғри бўлишингиз керак. Доим айнан кичкина новда...Кичкина―кичкинагина тулки узум токини бузади. Баъзан...қолдирасан. Гап сиз бажараётган катта нарсаларда эмас, гап чала қолиб кетаётган ўша майда нарсаларда. Эсингизда бўлсин, занжирнинг энг бақувват жойи, унинг энг нимжон ҳалқасида бўлади. “Худонинг барча амрларини бажараётганлар бахтиёрдирлар, зеро У билан киришга ҳақли”. Худо нима деган бўлса, ҳаммасини бажаринг.E-96 That every little jot, everything, you must be faithful in. It's always the little--the little vine, the little--the little foxes spoils the vine. Sometimes you leave... It's not the big things you do; it's the little things you leave undone. Remember, a chain is only its strongest at its weakest link. "Blessed are they that do all the commandments of God, that they might have a right to enter in." Do all God said, if it said for women to have long hair, you say...
E-97 Агар аёлларнинг сочлари узун бўлсин дейилган бўлса...Сиз айтасиз...Яқинда бир киши менга деди: “Мен кийимларнинг динини ваъз қилмайман”.E-97 A man told me not long ago, said, "I don't preach a clothes-line religion."
E-98 Мен унга: “Унда сен Хушхабарни ваъз қилмаяпсан экан”, дедим. Ҳа.E-98 I said, "Then you're not preaching the Gospel." That's right.
E-99 Худо буни у ерда баён қилгди, У нима қилишни айтди. Ё сен буни бажарасан...Бу сенинг табиий далилинг. Қанақа майда нарса...шунақа арзимас. “Ҳамма майда нарсаларни қабул қилаётган, икир-чикирларини ҳам бажараётганлар бахтиёрдирлар”, – деди Исо. Ва аёл сочини ўсишига қўйиб туриб, бу оддий...бу уни қила оладиган иши, у эса ҳатто шуни ҳам қилмайди. У ҳатто шуни ҳам қилмайди.E-99 God laid it out there; He said what to do. And you either do it... That's your natural, reasonable thing. What little thing... what... the little insignificant. Jesus said, "Blessed are they that would take all the little things, do the little thing." And a woman to let her hair grow, that's just a--why, it's just something she can do, and she won't even do that. She won't even do that.
E-100 “О-о, бизларни буюк ишларга ўргат”.E-100 "Oh, teach us the great things."
E-101 Қандай қилиб буюк ишларга ўргатиб бўлади, қачонки сиз оддий, одатдаги нарсаларни бажармайсизлар? Чунки кўриб турибсиз, сизни мотив ва ниятларингиз бузуқ.E-101 How can you teach the great things, when you won't do the simple, common things? Because, you see, your motive and your objective is wrong.
E-102 “Раббим, Сени мендан нимани исташингни менга аҳамияти йўқ, мен буни бажаришни истайман”, – мана бу сизнинг Худога бўлган севгингиз. Шунда сенда бир нима бўлади. Аммо сен агар бу нарсани шу тарзда қилмас экансан, У буни қандай қилишни айтганидай...E-102 It's your love to God, "Lord, I don't care what You want me to do; I'm willing to do it." Then you're getting somewhere, but if you don't do it that way, the way He said do it...
E-103 Бу Унинг танлагани. “Мен танлаган ўша жой”. Мана қаерда ўз қурбонлигинг билан сажда қилишинг керак.E-103 It's His choosing, "The place that I have chosen." That's where you worship with your sacrifice."
E-104 Сиз қўясиз... Қобил ўз қурбонлигини келтирди, Ҳобил ўзиникини. Сен уни қаерга келтиришингга боғлиқ. Агар сен уни У танлаган ўша жойга келтирсанг, ҳаммаси жойида бўлади, У қурбонлини қабул қилади; агар бундай бўлмаса, У уни қабул қилмайди. Худди ўша қурбонлик бўлса ҳам, нима бўлишидан қатъий назар, аҳамияти йўқ, у аввалгидек рад этилган, агарда танланган ягона аниқ ўша жойда келтирилмаган бўлса.E-104 You put... Cain brought his sacrifice; Abel brought his; it depends on what place you take it into. If you take it into the place where He's chosen, it'll be all right, He'll accept it; if it's not, He won't accept it. Don't care it's the same sacrifice, whatever it is, it's still un--rejected, unless it's brought to that one certain place.
E-105 Энди биз бу қурбонликни қаерга элтишимиз кераклигини билишни истаймиз. Агар биз билолсак эдик... Биз ҳаммамиз осмонга кетишни хоҳлаймиз. Шундай эмасми? Ва биз нотўғри иш қилганимизни ҳаммамиз биламиз. Биз ҳаммамиз Исо Қурбонлик эканлигига ишонамиз. Энди биз Уни қаерга келтиришни билмоқчимиз, ва у қабул бўлади. Тушуняпсизми? Тўғри. Инжил бизга Уни қаерга олиб келишни айтаяпди, ва шунда у [қурбонлик―Тарж.] қабул бўлади; бундан бошқа тарзда бўлса қабул бўлмайди.E-105 Now, we want to find out where we want to bring this sacrifice. We could find out... We all want to go to heaven, don't we? And we all know we've done wrong. We all believe that Jesus is the Sacrifice. Now, we want to know where to take Him, it'll be--it'll be accepted. See? That's right. The Bible tells us where to take Him at, and then it'll be accepted; outside of there, it won't be accepted.
E-106 Келинглар, шу ўринда У қурбонлик қўйилиши учун танлаган ўша жойга диққатимизни қаратайлик, У қурбонлик учун танлаган ўша жойга. Уни ҳар қандай уйлардан бирига қўйиш мумкин эмас, бироқ У танлаган ўша жойга, худди шундай ўша жойга У Ўз Исмини ҳам жойлаштирди. Мана нима деди У бу ерда. У Ўз Исмини ўша ерга қўйишни танлади. Келинглар, бу жойни Муқаддас Ёзувлардан излаймиз, чунки бу ўша жойки, қаерга У Ўз Исмини жойлаштирган.E-106 Let us notice here also the place that He chose for the sacrifice to be laid, the place that He chose to put the sacrifice. You can't put it on any of these gates; but the place that He chose to put it, He also put His Name in that place. That's what He said here. He chose to put His Name in it. Now, let us search the Scriptures for this place, for that is the place where He put His Name.
E-107 Энди келинг ўша парчадан ўқиймиз. Бугун эрталаб бу ерда менда бир ёзув жойи бор эди, қайсиники мен―менга келди. Келинг, шу бобни иккинчи оятини олайлик. Хуллас, мен ўша алоқадаги одамларни деб сизларни жуда узоқ вақт ушламоқчи эмасман. Энди бу 16-бобнинг 2-ояти:
Эгамиз Ўзи улуғланиши учун танлайдиган жойга боринглар, мол ва қўйларингиздан Эгамиз Худога Фисиҳ қурбонлигини келтиринглар.
E-107 Now, let's read from the text. And I had a little note laying here that I--this morning, come to me. Let's take the 2nd verse of this chapter. Now, I don't want to hold too long, on account of the people on these hookups out here. Now, the 2nd verse of this 16 chapter:
Thou shall therefore sacrifice the passover unto the LORD thy God, of thy flocks and thy herd, in the place which the LORD shall choose to put his name there.
E-108 Хуллас, буни келтириш мумкин эмас... ўз самимийлигингиз, ва тан олмоқчи бўлган барча нарсаларни методист алтарига, баптист алтарига, эллигинчилар алтарига олиб бориш шунчаки мумкин эмас. Лекин қаердадир У танлаган ўша қурбонгоҳ бор, у ерга У Ўз Исмини қўйиш учун ... ва У сенга ўша жойда пешвоз чиқади. Шундай қилиб, агар сен ҳамма нарсани керакли тартибга келтирсанг, ҳаммаси кор қилади; ҳаммаси тартибга келтирилган. Агар бу симда қисқа туташув бўлса, чироқ ёнмайди, чунки у ерга уланган. Сен Худонинг Каломларидан бирини ёки Унинг жойларидан бирини қабул қилсангу, лекин юрагингда ғаразли ниятинг бўлса, бу нарса Худонинг қудратини ер билан битта қилади. Агар сен буни ақлли кўриниш учун, бошқалардан ажралиб туриш учун ёки яна бирор нарса учун қилсанг, бу ўша заҳотиёқ ерга уланиб қолади. Сақлагич куйиб қолади. Сен ноҳақсан. Самимийлик билан чин юракдан келиш керак. Сенинг мақсад-у ниятларинг тўғридан-тўғри Худога йўналтирилган. Шунда Унинг айтган жойини изла, топ, ва буни ўша ерга элт. Тушуняпсизми?E-108 Now, you can't take this... Your sincerity and all that you want to confess, you just can't take it to the Methodist altar, to a Baptist altar, to a Pentecostal altar. But there is a altar somewhere that He chose that He--to put His Name in it, and He would meet you at that place. Now, if you get everything running just right, it's going to run; everything's set in order. If there's a short in that wire, that light won't come on, because it's been grounded. And when you'll take one of God's Words or one of His places, and in your own heart have selfish objectives, it'll ground the power of God right there. If you do it because you want to be smart, you want to be different from somebody else, or something, right there it's grounded; it'll blow the fuse. You're wrong. You've got to come with sincerity, with all your heart. Your motives and your objectives, placed right on God. Then search for His place, find where He said, and bring it there. See?
E-109 Марта ва Марьямга қаранг. Исо қайтганида, уларни шу Хушхабарга (Унинг кунини халқига У Масиҳ эканлигини) ўргатгандан кейин Ундан нафратланган эдилар, рад этгандилар. О-о, фарзийлар ва черковлар Ундан нафратландилар, Лекин биродар, Лазар ўлди, у Унинг энг яқин дўсти эди. Исо уни у ерда ётишига йўл берди; Уни чақиртирдилар, У бўлса ҳатто келмади ҳам.E-109 Look at Martha and Mary. When Jesus had come back, after He had taught them this Gospel (the Light of His day, Him being Messiah), He was hated, rejected. Oh, the Pharisees and churches despised Him. But Lazarus had died, the brother which was a bosom friend to Him. He let him lay there; and they sent for Him; He didn't even come.
E-110 Лекин Марфага эътибор беринг, унинг муносабатига қаранг. “Ҳазрат ― деди Марфа Исога, ― агар Сен шу ерда бўлганингда (Унга тўғри унвон берди: Раббий, бош ҳарф билан, Раб-бий; Яҳва, Иегова, шон-шуҳрат!) Агар Сен шу ерда бўлганингда эди, акам ўлмаган бўларди”. Ҳаёт ва ўлим иккиси битта йўлда ёки битта уйда бирга бўла олмайди. Тушуняпсизми? “Сен бу ерда... У ўлмаган бўлар эди.”E-110 But watch Martha, her attitude. She said, "Lord, if Thou would've been here..." Give Him His right title: Lord, capital L-o-r-d; Yahweh, Jehovah. Glory! "If Thou would've been here, my brother would not have died." Life and death can't associate in the same channel, or the same house. See? "Thou would... He would've not have died."
E-111 Исо унга деди: “Мен Тирилиш ва Ҳаётдирман”, ― дейди Худо. Кўряпсизми? Ва ундан олдин У деди: “Сенинг аканг тирилади”.E-111 Jesus said to her, "I am the Resurrection and Life," saith God. See? When He said first, "Thy brother shall live again."
E-112 У деди: “Ҳа Ҳазрат, мен бунга чиндан ишонаман. Яҳудий сифатида мен, охиратда ўликларни тирилишига ишонаман; ва мен акамни сиғинганида содиқ ва сидқидилдан сажда қилганига ишонаман. Ва мен Сени Инжилда ёзилганидай Ўша Масиҳ эканлигинга ишонаман, чунки Худованд Ўз Сўзини Сенда тасдиқлаётиб, Сен ― ушбу соатнинг Элчиси эканлигингни кўрсатмоқда. Сен ― Масиҳсан. Мен ишонаман, Сен келиши келак бўлган Ўша Масиҳсан, чунки Сени ишларинг Худо Сени Ўша Масиҳдай юборилганлигинг ҳақида гувоҳлик бераяпти”. О-о, ана холос! Қарангдар, тишлар бир-бирига кийишаяпти. Кўряпсизларми?E-112 She said, "Yes, Lord, I truly believe that. As a Jewish, I believe that there'll be a general resurrection of the dead; and I believe my brother was just as loyal and sincere and worship. And I believe that You are that Messiah, that's said in the Bible, because God vindicating His Word in You shows that You're the Messenger of this hour. You are that Messiah. I believe that You are that Christ that was to come, because Your works testify that God has sent You here to be that Messiah." Oh, my. Watch the cogs begin to come in place now. See?
E-113 Шундай қилиб, у: “Нима учун Сен келмадинг ва акамни оёққа турғизмадинг? Нега Сен уни шифоламадинг? Бошқаларни шифолагандинг. Сенинг энг яхши дўстинг, қара, энди нима бўлди”, ― дейиши мумкин эди. Йўқ, йўқ. Бунақа ният билан ҳеч нарсага эришмайсан.E-113 Now, she had a right to say, "Why didn't You come raise my brother? Why didn't You heal him? You healed others. Your very best friend, and now look what happened." No, no, that kind of objective don't get nowhere.
E-114 “Мен ишонаман, Сен Ёзувда ким деб кўрсатилган бўлсанг, аниқ Ўшасан. Мен ишонаман, шу кунда Масиҳ келиши керак. Биз буни кутгандик. Қолганлар нима деганида ҳам мен барибир бутун қалбим билан ишонаман, мен Каломдан кўрган ва эшитганларимнинг барчаси, бу Калом Сенда тасдиқланган, Сен – Ўша Масиҳсан”. Кўряпсизми, унинг қалбини тубида ўша у сўрамоқчи бўлган нарса бор эди, аммо у тўғри каналга кириши керак эди.E-114 "I believe that You're exactly what You're identified in the Scripture to be. I believe this is the day that the Messiah should come; we've been looking for it. I don't care what the rest of them say. I believe with all my heart by what I have seen and heard by the Word, that the Word is vindicated in You, that You are that Messiah." See, way down in her she--she had something to ask for, but she had to come to the right channel.
E-115 Агар у ўша ерга чопиб бориб: “Кейин эса менга Сен ― Ўша Масиҳ эканлигингни айтасан! Ҳатто ҳурмат қилмадинг, одобинг йўқ, бизни илтимосимизга жавоб бермадинг ҳам; Сени тўйғазганларимиз-у бошпана берганларимиз ва бошқа нарсалар, ўз черковларимизни қолдириб, Сен бизга айтганингдек ўша деноминациялардан кетиб, Сени ортингдан бордик. Ва мана биз уларни қолдирдик, энди эса бизларни рад этилгандар ва қайтганлар деб ҳисоблайдилар. Биз Сен учун нималар қилмадик, Сен эса менинг ноламга эътибор ҳам қилмадинг”, ― деса нима бўларди. Умуман олганда у шундай дейишга ҳақли эди ҳам.E-115 What if she'd run up there and said, "And then You tell me You're that Messiah, and not even the courtesy, gentlemen enough to even answer our request; when we fed You and housed You, and everything, and took up for You, and left our churches, as You commanded us to get out of them denominations. (See?) And here we've left it, and now we're counted offcasts and renegades. And everything that we've done for You, and then not even the common courtesy to answer my call." Now, actually, she had that right.
E-116 Худди сизлар калта сочларингиз ҳақида айтганингиздек: “Мен ― Америка фуқароси, мен шортик кийишим мумкин, истаганимни қила оламан. Бу қонунга зид эмас”. Бу сизнинг ҳақ-ҳуқуқингиз, аммо қўзи доим ўз ҳуқуқидан кечади. Аҳ-ҳа. Аҳ-ҳа. Агар сиз қўзи бўлсангиз, сизда мўйнангиздан бўлак ҳеч нимангиз йўқ, у ундан айрилади. Бу унинг Худодан берилган ҳуқуқидир, аммо у бундан маҳрум бўлади.E-116 Like you say about your short hair, "I'm an American citizen, I can wear shorts, do anything I want to; it's not illegal." That's your rights, but a sheep always forfeits its rights. Uh-huh, uh-huh. If you're a lamb, you ain't got nothing but wool, he forfeits that. That's his God-given rights, but he forfeits it.
E-117 “Мен хоҳлаган деноминациямга қўшилишим мумкин”. Мутлақо тўғри, лекин ундан маҳрум бўлинг. Тушуняпсизми?E-117 "I have a right to join any denomination." That's exactly right, but you forfeit that. See?
E-118 У ўша ерда, айнан унинг олдида ифодаланган Худо Каломини билиб олиши учун нимага ҳақли бўлган бўлса ҳаммасидан маҳрум бўлди.E-118 She forfeited all that she had rights to, to recognize the Word of God manifested right there before her.
E-119 Исо унга: “Мен Тирилиш ва Ҳаётдирман: Менга ишонган ўлса ҳам яшайди: Менга ишонган ҳар қандай тирик жон ўлмайди. Сен шунга ишонасанми?”, деди. Кўряпсизми, у мос келмаган яна битта пункт қолди. Кўряпсизми?E-119 He said, "I am the Resurrection and Life. He that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in Me shall never die. Believest thou this?" See, there's one more little clause she hadn't come in line with. See?
E-120 “Ҳа, Ҳазрат: мен ишонаман, Сен ― Масиҳ, тирик Худонинг Ўғли!” О биродар, шу ерни ўзида алангаланиш учун, ҳаммаси ўз ўрнига тушди. Тушуняпсизми?E-120 "Yea, Lord, I believe that Thou art the Christ, the Son of the living God." O brother, everything was ready to spark off right then. See?
E-121 “Уни қаерга қўйдингизлар” Кўряпсизми? Кейин нима бўлганини биласизлар.E-121 "Where have you laid him?" See? You know what took place.
E-122 Кўряпсизларми, У сизни қурбонлигингизни қабул қилишидан олдин, бу тўғри бўлган ўша жойга киришингиз керак. Кўряпсизми, унга киришингиз керак. Кузатинг:
...Эгамиз Ўзи улуғланиши учун танлайдиган ўша жойга.
Қурбонлик гўштига хамиртурушли нон қўшиб еманглар.
E-122 See, you've got to get in that right place before He will receive your sacrifice (See?), got to come into it.
E-123 Қурбонликда бу ниманинг рамзи ҳисобланади? Буни ҳеч қанақа диний таълимот билан аралаштирма, Калом бўлиши керак. “Ҳеч қандай хамиртуруш”. Хамиртуруш ― бу... Ҳамма нарсада қанақа ҳамиртурушлигини биласизлар. “Озгина хамиртуруш бутун хамирни ачитади”, бутун хамир ― бу тана. Масиҳга битта ҳам деноминация таълимоти норизаларини қўшиш мумкин эмас. Йўқ, жаноб. Ҳеч нарса чиқмайди.E-123 Now, watch:
... in the place which the LORD shall choose to place his name there.
Thou shall eat no leavened bread in it;...
E-124 Охирги пайшанба кечқурунидаги Мактубни эслайсизларми? Сенинг эски эринг ўлиши керак. (Деноминация―Тарж.) Тўғри. Сизнинг янги эрингиз ― бу Калом.
...етти кун у билан хамиртурушсиз нон егин...
E-124 What does that typify in the sacrifice? Don't mix it with any creed: got to be the Word. "No leavened bread..." Leaven is the... You know what a leaven is in anything. "A little leaven leaveneth the whole lump," the whole lump is the Body. You can't put one speck of denomination or creed into Christ. No, sir, it won't work.
E-125 “Етти кун”. Бу ўзи нимани ифодалайди. Черковни барча етти даврини тўлиғича, етти кун. Нима учун улар буни етти кун ейиши керак эди энди? Нимадан олдин? Чиқишдан олдин. Ва бутун черков даври, бошидан охиригача, фақат ўша даврдаги Худованд Каломидан озиқланиб яшаши керак. Шу боис сизларнинг барча католик таълимотлари, методистлар, баптистлар ва эллигинчилар таълимотлари ўлик.E-125 You remember the last Thursday night's message? Your old husband must be dead. That's right. Your new Husband is the Word. [Blank.spot.on.tape--Ed.]
... seven days shall thou eat unleavened bread therein,...
"Seven days," what does that typify? The complete Seven Church Ages, seven days. Why'd they have to eat it seven days? Before what? Before going out. And the whole church age, from the beginning to the end, has to live only on the Word of God of that age. So your Roman creed, Methodist, Baptist, and Pentecostal creed's all dead.
E-126 Энди кузатиб боринглар:
...машаққатли кунларда ейиладиган нон; (бу учун қувғин қилдилар; Лютерни, Веслейни, элликчиларни, ҳаммани қувғин қилдилар, сизларни ҳам таъқиб қиладилар), зеро сен Миср еридан шошилинчда чиқдинг,...токи сен ўша...Мисрдан чиққан кунингни бутун умринг давомида ёдингда сақлашинг учун.
Етти кун давомида юртингни бирор ерида хамиртуруш бўлмаслиги керак.
E-126 Now, watch:
... therein, even the bread of affliction;... (persecuted for It; Luther, Wesley, Pentecostals: all persecuted, and so will you.)... for thou comest forth out of the land of Egypt in haste:... thou mayest remain the day when... remember the day when thou comest forth out of the land of Egypt all the days of thy life.
And there shall be no leavened bread seen in... with thee in all thy coast seven days;...
E-127 Масиҳнинг гўзал Келини, унинг ўлимидан кейин Рим империясининг Қоронғу Асрлари давомида у ўлиши керак эди. “Агар буғдой уруғи ерга тушмаса...” Куёв келиши керак эди. Худонинг баркамол Дурдонаси. Сизлар ҳаммангиз менинг бу мавзудаги Мактубимни эшитгансизлар.E-127 In the beautiful Bride of Christ, after Her death through the dark ages by the Roman empire, that She had to die, "Unless a corn of wheat falls into the ground..." The Bridegroom had to come, the perfect Masterpiece of God. You all heard my message on that.
E-128 Бир куни мен Лос-Анжелосда турганимда, ўша ерда, Форест Лонеда, менинг юрагим завқланган эди. Қайси бирларингиз Форест Лоне бўлгансизлар? У ерда Анжела ясаган Мусонинг ҳайкали бор, менимча, Микеланжело. Ва у ўнг тиззасидан бошқа ҳамма жойи мукаммал даражадаги ҳайкал; у ерда бир ярим сантиметрга чуқур бўлган кемтик жойи бор. Шу боис экскурсия раҳбари... Мен қараб турган эдим, шунда у мени эътиборимни ана шунга қаратди. У менга: “Микеланжело...яратишга уруниб, бутун умрини бағишлаган эди. У ҳайкалтарош эди, ва у Мусо сиймосини яратишга ҳаракат қилди. Унинг онгини тубида, фикрларида Мусо қандай кўринишда бўлиши керак эди. Бу нарса, Мусо қандай кўрини кераклиги унинг юрагида эди. Шу боис у бутун умрини бағишлади; бу ерда озгина қоқар, озроқ артар, узоқроққа бориб яна қарарди. Йиллар ортидан йиллар, йиллар кетидан йиллар давомида унинг устида ишланди. Ниҳоят, у тугалланган пайтида у бир қадам орқага кетди, латта билан болғачани қўйди, ҳайкалга қаради, у шунчалик бекаму-кўст эдики, Мусонинг, унинг юрагида бўлган ўша сиймоси, у шунчалик ўзини билмай қолганидан болғачани олди ва унга бир туширди. ‘Гапир!’, дея қичқирди”. Уни Микеланжелонинг дурдонаси деб атайдилар. Бу ҳайкалтарошда қандайдир буюк нарса, Мусо қандай кўринишда бўлиши кераклиги ҳақидаги ўша ваҳий, бу фақат буюк Ота Худонинг тимсолини ифодалаётан эди.E-128 When I stood yonder Los Angeles at Forest Lawn, one day, and my heart jumped. How many's ever been in Forest Lawn? There is a--the statue of Moses by--by--angelo, I believe it is Michelangelo. And it's a perfect statue, all but on the right knee; there is a nick about a half inch deep. And the guide... I was looking, and he pointed it out to me. He said, "Michelangelo had spent a lifetime of trying to--to make... He was a sculptor, and he was trying to make the image of Moses. Back in his mind he had in mind what Moses should look like. He had that in his heart what Moses should look like. And then he spent his lifetime; chisel a little here, and rub it, stand back and look at it. Year after year after year he worked on it. Finally when it was completed, and he stepped back, and laid down his rag and his hammer, he looked at the statue. It was so perfect the image of Moses that he had in his heart, till he got so beside himself, he grabbed the hammer and struck it, hollered, 'Speak!'" It's called Michelangelo's Masterpiece.
E-129 У ўз юрагида дунё яратилишидан бурун, Ўғилга эга эди, чунки У Ота. Аммо бу ҳали-бери Унинг Каломини генларида турган эди. Ва У одамни яратди ва У унга эркин ахлок танловини бериши керак эди, лекин одам йиқилди. Аммо буюк Ҳайкалтарош-Худо, Қайсики одамни тупроқдан яратди, бу билан У тинчланмади. У яна янгидан одамни яратишга киришди. У Нуҳни яратди, у ўлди маст бўлиб. У Мусони яратди, у Унинг Каломини бажармади. У пайғамбарларни яратди, улар мусибат вақтида қочдилар. Ва У қуришда ва ясашда давом этаверди, токи, ниҳоят, дурдона Уни, Унинг табиатини, Унинг юрагида бўлган Ўғилни қандай бўлиши керак бўлган ўшани аксини беришини хоҳламагунича.E-129 That great something in that sculptor, that vision that he had of what Moses ought to be with, was only portraying in type of the great Father God. He had in His heart before the foundation of the world, a Son, because He is a Father. But it was still in the genes of His Word. And He created a man, and He had to put him on free moral agency, but that man fell. But the great Sculptor, God, Who made man from the dust of the earth, He didn't settle for that; He started making man again. And He made a Noah, he died drunk. He made a Moses that failed to keep His Word. He made prophets that run in the time of trouble. And He kept building and molding, until after while He wanted a--a Masterpiece to reflect Him, His nature, what was in His heart what a son should be.
E-130 Бу Дурдона шаклланган ва яралгандан сўнг бир куни Иорданда мана У кабутар қанотларида тушиб келаяпти ва деди: “Бу Ўша!” У бу Дурдонадан шунчалик шод эдики, У Уни Гўлготада жароҳатлади, токи У қолган ҳамма учун, бизлар, камолга етмаганлар учун ўлсин; Унинг Қонини Тўкилиши орқали У кўплаб дурдоналарни, Унинг Ўғли учун Келинни кўрсатиш учун. Дурдонада чандиқ, яралардан из қолдирди, У бизлар учун Уни жароҳатлаб ўлдирди. Тушуняпсизми? У, бизларни, чалаларни, камолга етмаганларни камолга етказмоқ учун У у ерда ўлди. Дурдона.E-130 One day, down on Jordan, after that Masterpiece had been formed and made, here He come sending down in a--on the wings of a Dove, and said, "This is Him." He was so enthused with this Masterpiece until He struck Him on Calvary, that He'd die for the rest of us was imperfect; that through the shedding of His Blood, He might bring many masterpieces (being a Bride) to His Son. Masterpiece is scarred because the enthusiasm of God to see such a Masterpiece; He struck Him for us all. See? There He died to perfect we who are imperfect. The Masterpiece...
E-131 Эътибор беринг, У бу ерда:
...етти кун давомида хамиртурушсиз нон енглар..., ― деди.
E-131 Notice in here, He said:
... seven days shall you eat this unleavened bread...
E-132 Шундай қилиб, нон учун рамз бор. Исо деди: “Инсон фақат нон билан эмас, балки Худонинг оғзидан чиққан ҳар бир сўз билан яшайди”. Шунчаки у ерда сўз ва бу ерда сўз билан эмас, деноминациялар сизни ишонтирмоқчи бўлганидай. Аммо Худонинг Сўзи мукаммалдир! Бу “Уруғ” деб аталган, ҳарфлар кўринишидаги Худонинг Ўзи. Ва Бу Сўзга содиқ бўлган пок имон бу Уруғни Ҳаётга келтиради.E-132 Now, bread is typed. Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every Word." Not just--just a Word here and there as denominations would have you believe it. But the Word of God is perfect. It's God Himself in letter form, called a Seed. And the right kind of unadulterated faith in that Word will bring that Seed to its Life.
E-133 Юрак сирларини билишда ва қолган нарсаларда айнан шуни кечқурун кўряпсизлар, чунки бу нарса Худо берган ваъдадир. У мен билан ёнма-ён ёнимда турди ва менга айтди, “ёлғончилар пайдо бўладилар, лекин сен маҳкам бўл”, деди менга. Мен бунга ишонаман. Ва қандайдир хутбин ниятлар учун, кимнидир хафа қилиш учун эмас, балки Худони ҳурмат қилиш ва У мени чорлаган меҳнатни бажариш учун, мана нима учун мен буларнинг барисини гапиряпман. Ва Худованд жавоб ўрнида, буни тастиқлаяпди, ва бу хақиқат эканлигини тасдиқлаб, эҳсон ва қурбонликларни қабул қилаяпди. Бунга шубҳа йўқ! Энди, бу Сўзни кузатиб боринг.E-133 That's exactly what you see at night in the discernments, and all these other things, because it's a promise that God made. And He stood by me and told me that, and told me these fakers would rise up, but hold steady. I believe It. And no selfish motive to hurt anybody, but to be reverent to God and to do the work that He called me to do, that's why I say these things. And God confirms it back, and receives the offer and the sacrifice by vindicating it to be the Truth: no question to it. Now, watch that Word.
E-134 Шундай қилиб, бизлар бу ерда “етти кун”ни кўряпмиз. Бу черковнинг ҳар бир даври учун. Мана энди, қандай ўша Дурдона тирилиши ва ҳаммамизни қутқариши учун ўлиши керак эди, сўнгра Унда Эллигинчидаги тўлиқ тартибга келтирилган Черков бор эди. Лекин у черков қурбонликка мубтало этилиши керак эди; қатоликлар дунёси уни ҳалок қилди, уларни ерга тиқди.E-134 Now, we notice here, "Seven days"; that's for every church age. Now, as that Masterpiece had to die in order to be resurrected to redeem us all... Then He had a church set in order at Pentecost, but that church had to go through a sacrifice; and the Roman world killed it, put them in the ground.
E-135 Ана бу китобнинг муаллифи қандай, ҳозир эслай олмайман, мени устимдан шундай кулган эди. Ва деди: “Уилльям Бранхам – ҳамма жинлардан энг каттаси”. Кўряпсизми, мана нимани шайтон ўйлаб топишга ҳаракат килади. У деди: “Ваҳийлар ва қолган ҳаммаси, – деди у, – бу иблисдан”. У деди: “У ё қандайдир гипнозчи, ёки у ўта сезгир нарсаларни идрок қилиш билан шуғулланади”, деди. Ақлий дунё ҳар доим ҳамма нарсани тушунишга урунади.E-135 As this author of this book, I can't think of it now, made so much fun of me, and said, "Of all of the devils, it's William Branham." See, that's what the Devil tries to say. He said, "Visions and things," said, "that's of the Devil." He said, "Oh, he's some kind of a hypnotist, or working in super sensory perception." The intellectual world always trying to figure It out...
E-136 Ўшанда улар Исони тушунишга урунган эдилар. “Сен буларни ҳаммасини қандай қиласан? Қандай қилиб бундай бўлади?”E-136 That's where they tried to figure out Jesus. "How do You do these things? What done it?"
E-137 У деди “Мен сизларга савол бераман. Яҳё Чўмдирувчининг хизмати...Худодан бўлган эдими ёки инсонданми?”. Кўряпсизларми?E-137 He said, "I'll ask you a question. Was the ministry of John the Baptist... Was it of God or was it of man?" See?
E-138 “Бизлар айтолмаймиз”, дедилар.E-138 Said, "We can't say."
E-139 “Мен ҳам сизларга айтмайман”, деди У. Тўғри, яна давом этиб кетаверди. Шундан сўнг ҳеч ким ундан ҳеч нарса сўрамади. Кўряпсизми? У уларни кесди, У уларга бу тўғрисида ҳеч нима демади. Уларни иши эмас бу. Унинг хизмати бор эди ва У шуни бажарди.E-139 Said, "Neither do I tell you." That's right, and went on...?... From henceforth no man asked Him anything. See? He just cut them off; He didn't tell them nothing about It: none of their business. He had a work to do and He finished it.
E-140 Худойим, бизлар ҳам шундай қилишимизга ёрдам бергин. Бизлар иблиснинг саволларига жавоб беришимиз шарт эмас. Рост. “Агар Сен фалончи бўлсанг, ана уни, мана буни қил”. Сен хушхабар учун жавоб берасан, воиз, гап тамом. У қандай ёзилганлиги учун эмас, уни кандай гапирганинг учун жавобгарсан.E-140 God help us to do the same thing. We don't have to answer the Devil's questions. That's right. "If thou be, do so-and-so." You're responsible for that Gospel, a preacher is, and that's all, not how it's written, it's just responsible for saying it.
E-141 Хизматчи сифатида пайғамбар бўлсанг агар, сен Худонинг олдида жавоб берасан. Агар келаётган ваҳийлар бўлса, қайсиларки ушбу Ёзувни тушунтириб беради ва буни нима эканлигини кўрсатиб беради, унда сен мана шу Инжилдаги ҳар бир сўз учун жавобгарсан, чунки У сиз каби, шунақа одамлар томонидан ёзилган эди. “Худо, қадимда, пайғамбарларни бошқарди, ва Муқад-...Муқаддас Китобни ёзди”. (2-Бутрус 1:21―Тарж.) Кўряпсизми? Ва ҳеч бир Худонинг ҳақиқий пайғамбари Унинг биронта Сўзини инкор қила олмайди, балки ҳар бир Сўзига ишонади, шу билан бирга ваъз қилади ҳам. Ва шунда бу канал орқали Худо ушбу Сўзни У (Калом―Тарж.) қандай ваъда берган бўлса худди шундай амалга оширишга бурчлидир. Уруғ ўсади.E-141 And as a servant, if you're a prophet, you're responsible to God. And if the visions that comes to lightens this Scripture and shows what It is, you're responsible for every Word that's in that Bible, 'cause It was all wrote by the same kind of people you are. "God of old moved, by the prophets, and wrote the Hol--the Holy Bible." See? No genuine prophet of God could deny one Word of It, but believe every Word and preach the same. And then God's obligated out of that channel to make that Word come to pass just exactly the way It's promised; the Seed will grow.
E-142 Энди тезда диққатингизни яна қаратинг. Бу ерда, етти куннинг ҳар бирида, бу нонни черковнинг барча етти даври давомида ейиш кераклигини бизлар кўриб турибмиз. Хўш, мана қачон ўлишлари ва ерга тушишлари керак эди...E-142 Now, notice again quickly, we find here that all seven days that this bread was to be eat, through Seven Church Ages. Now, when it had to die and go into the ground...
E-143 Ва бу танқидчи, мен ҳақимда гапирган, деди: “Сизлар, одамлар, сиғинаётгангиз ўзи қанақа Худо, Қоронғу Асрлар вақтида ўтириб, оналарни, ҳомиладорларни, баъзилари қўлларида гўдаклари билан, самимий одамларни саҳнага ташлаганларида ва шерлар уларни бурдалаб ташлаган, улар эса қичқирганларида қараб турди; хочларга осгандилар, ва уларни ёндиришганди; аёлларни, ёш кизларни яланғочлашар ва ана бундай ташланишарди, ва уларга шерларни қўйворишарди”. “Худо, қайсики гўё осмонда ўзининг тахтига ўтириб пастга қараган эмиш ва унга шу ёққан эмиш”, деди.E-143 And this critic that talked about me, said, "Of a God that you people worship, that could set in the dark ages and watch them mothers, pregnant, some of them little babies in their arms, sincere people be throwed into the arena and the lions tear them to pieces, and them screaming; hang them upon crosses and burn them; strip the women naked, young virgins, and throw theirselves back like this, and turn lions in on them." Said, "A God that could set in heaven, supposed to be on His throne, and looked down and say He enjoys it."
E-144 Мана шундай, кўряпсизларми, бу иблисдан бўлган ақлий тушунча. Агарда ўша одам руҳоний бўлганида у, бу буғдой дони ўлиши кераклигини, у католик соборида кўмилган бўлиши кераклигини у билган бўлар эди.E-144 They been... See, that's the intellectual conception which is of the Devil. If the man had been spiritual, he would've knowed that that corn of wheat has to die; it had to be buried in a Roman cathedral.
E-145 Аммо кейин ҳаётнинг биринчи куртаги Мартин Лютернинг солиҳ одам руҳоний тайёрлайдиган муборак хамиртурушсиз нон билан эмас, балки Худонинг Сўзи билан яшайди деган реформациясига (ислоҳотига―Тарж.) ёриб ўтди. “Солиҳ имони билан яшайди!”. Бу нарса иккита новда берди. Буғдой дони ўса бошлади.E-145 But then the first little sprout of Life come forth in the reformation by Martin Luther, that, "The just shall not live by a blessed kosher that a priest does, but by the Word of God. 'The just shall live by faith.'" It brought two sprigs; the corn of wheat begin to grow.
E-146 Ундан кейин Джон Веслей келди ва бунга қўшди. (Бошқалари ҳам бор эди, қайсиларки... Цвингли ва қолганлар пайдо бўлди ва бокирадан туғулишни рад этдилар ва бу нарса шунчаки ўчиб қолди). Бироқ сўнгра методистлар пайдо бўлди – шингилча, гулчанг, миссионерлар даври. Ва улар оқланишни ваъз қилдилар; шингилча қўшилди.E-146 Then along come John Wesley and added to that. There was many of the others that... Zwingli and them come forth and denied the virgin birth, and it just died down. But along come the Methodists, the tassel, the pollen, the missionary day. And they preached sanctification: added the tassel.
E-147 Ундан кейин чорида элликчилар, танланганларни йўлдан оздириш учун, шу қадар келдилар. Буғдойнинг ҳақиқий донидай кўринардилар. Уни очгин, (чорини―Тарж.) умуман буғдой йўқ. Аммо ҳаёт чори орқали ўтади.E-147 Then along come the Pentecostals in the shuck, so much, to deceive the elected. Looked like a real grain of wheat; open it up, there's no wheat at all. But the Life's passing through the shuck.
E-148 Хўш, эътибор бердингизми; буюк йиғилишдан кейин ҳар уч йилда нима юз беради? Деноминация. Мана йигирма йил ҳам бўлди, ва ҳеч қанақа деноминация. Азиз ўлаётган Қўзи, у (деноминация―Тарж.) ҳеч қачон бўлмасин ҳам. Агар мен шу авлодда ўтиб кетсам, мана шу Мактубга ишонадиган одамлар сира ҳам деноминацияда тўхтамасинлар! Худо...Сиз ўша заҳотиёқ ўласиз! Буни эсда тутинглар! Ўша заҳотиёқ, сизлар орангизда деноминация тўғрисида сўз очишингиз билан, менга барибир, сиз қанақанги самимийсиз, Сўзни тастиқлайдиган Муқаддас Руҳ ўрнига инсонни ўзингизни раҳбарингиз деб қабул қилсангиз, ҳудди ўша соатда сизлар ўласизлар! Асл Уруғ бундай қилмайди, чунки уруғдан кейин ҳеч нарса қолмаяпди. Бу бошида нима бўлган бўлса, худди ўшани ўзи. Бу, донини яна аслидай қилиш учун ерга тушган Келиндир.E-148 Now, have you noticed, every three years after a--a great meeting, what takes place? A denomination. This is twenty years and no denomination. Dear dying Lamb, may it never do that. If I go in this generation, may the people who believe this message never stand still for a denomination. God will... You'll die right in your track. Remember that. The very hour that you mention denomination among you, I don't care how sincere you are, take man for your leader instead of the Holy Spirit to confirm this Word, that's the hour you die. The genuine Seed cannot, because there's nothing left after the seed; it's the same thing was back at the beginning. It's the Bride that fell into the ground to bring forth the corn of wheat again.
E-149 Эътибор қилинг:
... етти кун хамиртурушсиз нон енглар...
E-149 Notice:
E-150 Ва Келин билан бўладилар...E-150 ... seven days shall you eat unleavened bread...
E-151 Мана энди, кимнингдир онаси хурсандлигидан ҳайқирадиган методист аёл ва ҳоказо бўлса, ва сиз: “Агар у ўзга тилларда гапирмиса, у у ёққа тушмайди”, деган саволга берилдингиз. Бу ёлғон! Унда ўша Муқаддас Руҳ бор эди, қайсики бугун сизларда, аммо бу шингилча кўринишида эди, инъомларни тикланишида эмас. Лекин етти куннинг барчасида фақат хамиртурушсиз нон енглар, Сўзни. Ўшалар, қайсики ўшанда деноминациялангандилар, улар ўлик, улар поя. Улар фақат йиғиладилар ва ёқиладилар. Аммо ҳаёт ўтиб боради. Ва нима юз берди? Барча ўша поячада, шингилчада, чорида бўлган ҳаёт, буғдойда поёнига етади. Лютерни кўрсатган, Веслейни кўрсатган, элликчиларни кўрсатган ўша Муқаддас Руҳ, тирилиш пайтида Келинда поёнига етади.E-151 And there shall be with the Bride... Now, you people that had that old shouting Methodist mother, and so forth, that you wonder if she didn't speak in tongues, she ain't going to be there. That's a lie. She was... That same Holy Spirit that you have today, but it was in tassel form, not restoration of gifts. But all seven days, just eat the unleavened bread, the Word. Them back there that denominated, they're dead. They're stalk; they'll just be gathered and burned. But the Life's going right on through. And what happened? All the Life that was in the stalk, in the tassel, in the shuck, all winds up in the wheat. And that same Holy Ghost that brought Luther, brought Wesley, brought the Pentecostals, winds up in the Bride at the resurrection.
E-152 “Етти кун хамиртурушсиз нон егин”. Келинни орасида битта ҳам хамиртуруш, битта ҳам қўшилган сўз, ҳеч нима бўлмайди. Ёдингизда бўлсин, битта сўз ер юзидаги барча ўлимга сабаб бўлди. Ҳар қандай ноқонуний туғилган гўдак, Момо Ҳаво, биринчи черков, биринчи Одам Атонинг келини Худо Сўзида шубҳалангани ва деноминацион ёки интелектуал, ёинки илмий қаршиликни қабул қилгани сабабли туғилди; чунки Бу: “Албатта, Худо – У меҳрибон”, деб ўйланган эди. Худо – У меҳрибон, аммо шу билан бирга У адолатли Худо ҳамдир. У Ўз Сўзига риоя қилиши керак! Хақиқатдан тўғри. У (Момо Ҳаво.―Тарж.) буни қабул қилди.E-152 "Seven days, eat unleavened bread." No leaven shall be found amongst the Bride, no--no word added, no nothing. Remember, one word caused every death that's in the earth; every illegitimate child was borned because Eve, the first church, the bride of the first Adam, doubted God's Word and accepted a denominational, or a intellectual, or a school exceptions of it; because It was reasoned out, that "Surely, God is a good God." God is a good God, but He's also a just God. He must keep His Word. School, she accepted it.
E-153 Семинариядан келаётган болалар, мана сизларга нима бўлаяпти, сизнинг ҳаётингизда чорлов бор, шубҳасиз, аммо сизларга мана шу диний таълимотни киритишлари учун, қанақадир бир Инжил мактабига чопасизлар; ана қаерда сиз ўлаяпсиз. Худо билан ва унинг Сўзи билан туринг. Улар сизга йўл қўйишмайди. Ҳатто уларнинг йиғилишига тегишли бўла олмайсиз, сизни платформага қабул қилмайдилар. Майли бу нарса уларга қолсин ҳам, майли ўликларни ўликлар кўмаверсин. Келинглар Масиҳга, Сўзга эргашайлик.E-153 There's where some of you seminary boys, no doubt a call in your life, but you run off to some Bible school to have this doctrine injected in you, and there's where you die. Stay with God and His Word. They won't let you; or, you can't even belong to their congregation, won't accept you on the platform. So let them have it; let the dead bury the dead; let's follow Christ the Word.
E-154 Мана энди, етти кун Келинга ҳеч қанақа хамиртурушли нон аралаштирилмайди, черковда, етти кун.E-154 Now, seven days there shall be no leaven mixed in the Bride, the church, seven days. Now, notice. And now... no...
And there shall be no leavened bread seen in thee in all thy coast seven days;... (The sacrifice here is a type: the Bride coming forth from the Sacrifice which is Christ.)... neither shall there be any thing of the flesh, which thou sacrificed the first day at evening,...
E-155 Энди эътибор беринг. Мана...
Етти кун давомида юртингизнинг бирор жойида хамиртуруш бўлмасин (қурбонлик бу ерда тимсол ҳисобланади: Келин қурбонликдан чиқади, қайсики у Масиҳдир); Байрамнинг биринчи куни кечқурун келтирган қурбонлигингиз гўштидан...
E-155 And remember--remember how we just went through the church ages? The messenger to the church always comes just at the dying of the other church age, always. The dying of the Pentecost brings forth the rapturing of the Bride. See? The dying of Luther brought forth Wesley. See? The dying of Wesley brought forth Pentecost. The dying of Pentecost brings forth the Message now. Here, it's right here, patterned all through the Scripture. There's not a Scripture in the Bible what hooks right one with the other. See? All these types... I have no education, but I have the Holy Spirit that shows me through another channel to teach it from, from nature; and that's by the Word. Has to be the Word, things that's promised.
E-156 Ва эсингиздами―эсингиздами, яқинда биз черков даврларини қандай ўтганимиз? Черковга Элчи доим чекровнинг бошқа даврини ўлаётганида келади, ҳар доим. Элликчиларни ўлими Келинни кўтарилишини келтиради. Тушуняпсизми? Лютерни ўлими Веслейни келтирди. Тушуняпсизми? Веслейни ўлими элликчиларни олиб келди. Элликчиларни ўлими ҳозирги Мактубга келтиради. Мана, бу нақ шу ерда, бутун Ёзув бўйича мисолларда кўрсатилган. Инжилда шундай Ёзув йўқки, қайсики унинг бири бошқасига мувофиқ келмаса. Тушуняпсизми? Буларнинг барчаси тимсоллардир. Менда маълумот йўқ, лекин менда Муқаддас Руҳ бор, У менга бошқа канал орқали кўрсатаяпди, У қаердан ўргатаяпди, табиатдан, бу эса Сўз орқали. Сўз бўлиши керак, У ваъда берган ҳамма нарса.
... гўшт... биринчи куни кечқурун келтирилган қурбонлигингиз... дан эртаабгача ҳеч ниа қолмаслиги керак.
E-156 ... flesh,... the sacrifice the first day... even, remain all night until the morning.
E-157 Мана шундай, ҳатто Ҳақиқатга эга бўлган Лютер черковни “солиҳ одам имони билан яшайди”, деб ўргатган, бу нарсага методистлар даврида тўлиқ таълимот деб ёпишиб олиши мумкин эмас. Нима қилиш керак ўзи? Буни оловда ёқиш керак. Бу ниманинг тимсоли эди? Деноминация, бу Сўздан чиқаётган – бу чори, поя Қипиғ олов билан ёндирилиши керак. Ўша деноминациянинг бир қисми, қайсики у орқали бу ўтган эди, шундай қолмаслиги керак, у ўлиши керак. Буни бошқа давр тонгигача қолдирманг, куйдиринг буни! У ҳозир бу ерда Келинга мурожаат қилаяпди, ҳар бир даврдан чиқаётган вақтда, фақат Келинга.E-157 Now, even Luther, who had the Truth and taught the church the just shall live by faith, you don't want to hang onto that being the full doctrine in the Methodist age. What shall you do? Burn it with fire. What was the type of? The denomination that comes out of that Word is the shuck; the stalk, the husks, must be burnt with fire. That denominational part that it come through must not remain; it's got to die. Don't leave it till the breaking of another--another age; burn it up. He's talking now to the Bride here, just the Bride, coming up through every age.
E-158 Этибор беринг, қандай ажойиб: “қўзининг Қони”. Бу Масиҳнинг бутун Танаси, қурбонлик, эшикда Қўзининг қони. Мана энди, эслайсизлар, қўзи сўйилган эди, бу Масиҳнинг рамзи эди.E-158 Notice how beautiful, the lamb's blood. These are Christ's Body, the Sacrifice. The lamb's blood on the door... Now, remember, the lamb was slain, which was a type of Christ.
E-159 Жуда кўп вакт ажратса бўлар эди, лекин мени бу ерда бир неча дақиқам қолди. Балки мени шундай тўхтатишга ва бугун кечқурун бошқатдан бошлашга тўғри келар, тушуняпсизларми, чунки бизлар жуда ҳам кўп гапирамиз. Бу... Бу ерда менда ҳали олдинда бу ҳақда йигирма саҳифа бор, тушуняпсизми, битта шу мавзуни ўзида.E-159 Oh, we could take plenty of time, but I haven't got just a few more minutes to stay here. I may just have to stop and start up again tonight (See?), because we're taking too long. It's... I got twenty pages of this in here of notes (See?) on this one subject.
E-160 Эътибор беринглар. Ва бунда, қўзи кўчма маънода Масиҳ эди. Мен буни тўғри айтдимми? Масиҳ, Масиҳ Қўзи эди. У эркак зоти, онаси урғочи қўйнинг биринчи боласи бўлиши керак эди; ёки “қўйча”нинг, истаганингиздек атайверинг. У унинг биринчиси бўлиши керак. Ва аввал у синалиши керак эди, унда биронта нуқсон бор йўқлигини текшириш учун.E-160 Notice, now, on this the--the lamb was Christ in figurative form. Or did I say that right? Type. Christ was the Lamb. He was to be a male, the first from the old mother ewe; or ewe, whichever one you choose to call it. It must be her first. And he must be tested first to see if there is a blemish on him.
E-161 Шундай қилиб, Масиҳ синалган эди―бокира Марьям, она қўйнинг биринчи қўзиси. Ва нима билан синалган эди? Иблис Сўзга қарши. У Момо Ҳавони урган эди, у йиқилди; Мусони урди у йиқилди; лекин Масиҳга йўлиққанида ва Ёзувни Унга нотўғри қилиб парча келтиришга уринганида, бу Мусо эмас эканлигини билди. Тушуняпсизми? У синалган эди. Нима ҳам дердик... У бурилди, у: “Агар Сен – Худонинг Ўғли бўлсанг; Хўп, мана, айтишларича Сен ғайройиботлар қилар экасан, ва яна айтишларича, бу нарсаларни Масиҳ қилиши керак экан. Мана энди, агар шундай бўлса, сен очсан, сен емагансанку, мана бу нонни... мана бу тошларга нонга айлантир ва егин”, деди.E-161 Now, Christ was tested, the lamb first from the mother ewe, Mary the virgin. And was tested by what? Satan against the Word. When he hit Eve, she fell; hit Moses, he fell; but when he flew up against Christ, and tried to quote the Scripture to Him wrong, he found out that that wasn't Moses. See? He was tested. What did he turn around, he said, "If thou be the Son of God. Now, they tell me you perform miracles, and they tell me that the Messiah's to do that. Now, if it is, you're hungry, you haven't eat; turn these bread into--or these stones into bread, and eat."
E-162 “Ёзилганки: ‘Инсон фақат нон билан яшамайди’.”, деди У. Сени таълимотинг ва шунга ўхшаганлар билан. Нима билан ахир? Ҳар бир Сўз билан! Сўзнинг ҳар бир қисми биланми? “Ҳудонинг оғзидан чиққан ҳар бир Сўз билан”. Мана инсон нима билан яшайди. Куряпсизми? Қўзи синаб кўрилган эди, қаранглар, У бирор жойга йиқилдими ахир!?E-162 He said, "It is written, 'Man shall not live by bread alone,'" your creed, so forth. But by what? Every Word! A part of the Word? Every Word that proceedeth out of the mouth of God, that's what man lives by. See? The Lamb was tested, see if there's anywhere He had fallen.
E-163 Фарзийлар: “О, Раббий, Сен ёш пайғамбарсан, бизлар Сени ажойиб деб ҳисоблаймиз. Сен валинеъматсан”.E-163 The Pharisees, "O Rabbi, you young prophet, we think you're wonderful. You are good."
E-164 “Нега Мени валинеъмат дейсан? Биргина Худодан бошқа ҳеч ким валинеъмат эмаску. Сен бунга ишонасанми?”E-164 "Why call thou Me good? There's only one good, and that's God. You believe that?"
E-165 “О-о, Ҳа. Худо”.E-165 "Oh, yes. God."
E-166 “Хўп, унда Мен Унинг Ўзи ҳамдирман”. “Фақат Угина валинеъмат. Нега Мени валинеъмат дейсан, қачонки мен – Худо эканлигимга ишонмайсан? (О-ҳо.) Хўш, нима учун Мени валинеъмат дейсан? Сени бундай дейишга нима ундаяпти? Фақат, якка У валинеъмат, ва у Худо эканлигини билганингда, сени нима илҳомлантирди шундай дейишингга?”E-166 "Well, I am He, then." He said, "There's only One good. Why do you call Me good, when you don't believe I'm God? (Uh-huh.) So why do you call Me good? What makes you do that? What inspired you to say that, when you know there's only one good and that's God?"
E-167 “Сен на инсоннинг унвонини ва на врачнинг сўзини ҳурмат килишингни биз биламиз. Биз буни биламиз.” ...га уриниб. У мана шу иккиюзламачини билар эди. Тушуняпсизми?E-167 "We know thou respects not the dignity of man nor the word of the physician. We know it." Trying... He knowed that hypocrite. See?
E-168 У нимада турганини билиш учун, синалган эди, тушуняпсизми, ҳар томонлама синалган, биз синаладигандай, синалган эди. Лекин Унга ҳеч қанақа райига қараш бўлмаган эди. Йўқ, тақсир! Бу Худо Ўғли эди.E-168 He was tested to see where He was standing (See?), tested in every manner, tested like we are tested. But there was no giving in to him at all. No, sir. That was the Son of God.
E-169 Шундай, Қурбонлик Қўзисини синайдилар ва ўн тўрт кун ушлаб турардилар. Бу иккита шанба ёки иккита давр эди. Бир марта яҳудийлар учун, қачонки улар қўзини рамзда қурбонликка келтирдилар; бир марта эса мажусийлар учун, уларда эса ҳақиқий Қўзи эди. Ва уларнинг барчаси мана шу Қўзи келишига ишонганидан баркамол бўлдилар. Лекин У ўн тўрт кун васвасага солинган эди ... ёки ўн тўрт кун текширилди. У Сўз эди.E-169 And the lamb was tested, and was kept up for fourteen days. That was two Sabbaths, or two ages. Once for the Jews, which they offered the lamb in type; once for the Gentile, who has a real Lamb, and all of them was made perfect by believing this Lamb would come. But He was tempted fourteen--or examined fourteen days, He was the Word.
E-170 Ҳа, Эски Аҳдни текширишингиз мумкин; сиз: “У Янги Аҳдни айблайди”, дейсиз. Сиз адашяпсиз! Эски Аҳд фақат Янги Аҳд ҳақида гувоҳлик беради.E-170 And you can examine the Old Testament, say, "It condemns the New." You're wrong. The Old Testament only bears record of the New.
E-171 Яқинда бир одам мен билан тортишмоқчи бўлди: “Унга нима бўлди?”, деди. “У ҳатто Эски Аҳддан ўргатаяпди”, деди. Христиан воиз, бу ҳақда ўйлаб кўринг. “Эски Аҳд ўлди ва тугади”, деди. О-о, йўқ! О-о, йўқ! У мактабдаги ўқитувчидай. У деворда нима ёзилган бўлса, шуни кўрсатаяпти, тушундингиз. Тўғри.E-171 A man was going to challenge me not long ago, said, "What's the matter with him?" Said, "Well, he even teaches out of the Old Testament." A Christian preacher, think of that. Said, "The Old Testament's dead and gone." Oh, no. Oh, no. It's only a schoolmaster; it shows what's wrote on the wall. See? That's right.
E-172 Мана шундай, кўряпсиз, ўн тўрт кун синалди. Бу Масиҳ эди. Энди эътибор беринг, ундан кейин Уни кечки вақтда ўлдирдилар, ўлдириш керак эди, қурбонлик Қўзисини. Масиҳ кечқурун ўлди, тушдан кейин кйин эса, эътиборингизни қаратинг, ундан кейин яна шундай...E-172 Now, see, fourteen days it was tested; that was Christ. Now, notice, then He was killed in the evening time, should be killed, the lamb was. Christ died in the evening time, the afternoon. And then notice, then he was also...
E-173 Қонни эшикнинг кесакисига суртиш керак эди, кўряпсиз, қон эса – бу жониворнинг ҳаёти. “Унинг гўштини ейсан; унинг ҳаёти бўлган қонини бўлса тўкиб ташла”. Кўряпсизми? ...бўлиши керак эди. Қонни қурбонлик қабул қилинган уйнинг эшиги кесакисига суртиш лозим эди. Шон-шарафлар бўлсин! Ҳаёт нима ўзи? Исм. У ... одамнинг исмини жойлаштирди. Эшикка келасан, қарайсан, қўнғироқни чолишдан олдин, эшикдан қанақа исм эканигига қарайсан. Тушуняпсизми? Ичкарида қанақа қурбонлик борлигининг рамзи сифатида, қон эшикнинг кесакига суртилган эди.E-173 The blood was to be put on the doorpost (See?), which the blood is the life of the animal. "Thou shalt eat the flesh thereof; but the blood thereof which is the life, pour it out." See? It was to be... The blood was to be put on the lintel of the doorpost of the house wherein the sacrifice was accepted. Glory. What is the Life? The Name. The... He placed the name of the person... Go up to the door, and you look, to see what name's on the door 'fore you ring the bell. See? The blood was put on the lintel of the door as a type of what the sacrifice was on the inside.
E-174 Энди, биз мана шу Қон орқали, тўппа-тўғри шу бўйича ўтиб, сажда қилиш жойини топамиз. Эътибор беринг, эшикдаги қон нима бўлиши керак бўлганларнинг номи ҳақида гапирган...улар ичкарида эди. Бизнинг сажда жойимиз, Қўзи – бу Калом. Биз буни биламиз.E-174 Now, we're going to find the place of worship, right through there, coming through that Blood. Notice, the blood on the door was speaking the name of what was going--was on the inside. They were in there. Our place of worship, the Lamb, is the Word. We know that.
E-175 Энди, 4-оят, эътибор беринг: “Нонни қолдирманглар, қурбонликдан ҳеч нимани қолдирманглар”, ё бўлмаса “Хўш, мана, биз – Лютеранлармиз, биз бу ёққа ўтишни хоҳлаймиз”, дея қайтишга уриниб, бир даврдан бошқа даврга ўтказманг.E-175 Now, verse 4, notice, "Leave no bread, leave none of the sacrifice," or, take one from one age to another.
E-176 Веслей даврида туғилиш учун, лютеран даври учун ўлган бўлиш керак. Эллигинчилар даврида туғилиш учун, Веслей даврида ўлиш керак. Ва элликчилар даврида ҳам ўлиш керак, ундан ҳеч нима қолдирмасдан оловда куйдириш керак, чунки у буғдойдан чиққан поя (сопи) каби ёниб кетади. Поя, деноминация, уни ёқиш керак. Шундай қилиб, ўз денаминациянгизни янги Мактубга олиб келманг. Бу ҳозирги Калом. Мана нима деноминацияланди – поя. У Уни олиб ўтди, тўғри, бироқ Бу мана бу ёққа ўтди. Кейин поя ўлди. У ташувчи, деноминация эди, аммо Калом кетишда давом этаверади. Ҳа, Калом кетишда давом этаверади.E-176 Try to go back and say, "Well, now, we're Lutherans, we want to come up here," you've got to die to the Lutheran age to be borned in the Wesley age. You have to die in the Wesley age to be born in the Pentecostal age. And you have to die in the Pentecostal age (See?); leave nothing of it left; burn it with fire; because it's going to be burnt like the stalk that the wheat comes up out of. The stalk, the denomination, it's got to be burned. So don't bring your denomination over in the new message. This is the Word now. That's what denominated, the stalk; it carried it; that's right; but It come over into here, then the stalk died. It was a carrier, the denomination, but the Word goes right on. Yeah, the Word goes right on.
E-177 Энди бешинчи ва олтинчи оятларни олинглар. Эътибор беринг: “... мумкин эмас”. Энди келинг, бешинчи ва олтинчи оятларни оламиз:
Эгангиз Худо сизларга бераётган шаҳарларнинг биронтасида Фисиҳ қурбонлигини келтириш мумкин эмас.
E-177 Now, take the 5th and the 6th verse. Notice, "Not..." Now, let's take the 5th and the 6th verse:
Thou mayest not sacrifice the passover within any of the gates, which the LORD thy God giveth thee:
E-178 Мана энди, эсласангиз: “Бу уйларнинг хоҳлаган бирида эмас”. Раббий мана бу деноминацияларга эга бўлишингизга йўл қўяди, кўряпсизларми, “бу уйлар”.
Фисиҳ қурбонлигини фақатгина Эгангиз Ўзи улуғланиши учун танлайдиган жойда келтиринглар.
E-178 Now, remember, "Not in any of these gates." The Lord permits you to have these denominations (See?), "these gates."
But at the place which the LORD... God shall choose to place his name in,...
E-179 Мана қанақа макон (уй-жой―Тарж.) ягона жой. Ўша тураргоҳларнинг ҳар қайси бирига эмас, лекин Худода турар жой бор.E-179 That's the Gate (See?), the only place, not in any of these gates, but God has a Gate.
E-180 Сиз: “Мен ҳар эрталаб методистлар маконига кираман”, ― дейсиз. Бу черков. “Ҳар эрталаб мен католиклар тураргоҳига кираман”. Ҳа, Худо Ўз халқига бу тураргоҳларнинг бирига кириб чиқишга рухсат беради. Католик черковида, методист черковида, прествитер черковида, уларнинг ҳаммасида, элликчиларда Худонинг одамлари бор. Албатта, лекин...Лекин сен Раббийга ўша маконда сажда қилмайсан. “Тушуняпсизми? Аммо Худода тайин этилган макон бор. Шон-шарафлар бўлсин! Унда макони бор.
Фисиҳ қурбонлиги фақатгина Эгангиз Ўзи улуғланиши учун танлайдиган жойда келтиринглар. Фисиҳни кечқурун қил...
E-180 You say, "Every morning I enter the Methodist gate." That's the church. "Every morning I go into the Catholic gate." Uh-huh. Well, the Lord let His people go in and out them gates. God's got people in the Catholic church, Methodist church, Presbyterian church, all them, Pentecostals. Sure, but don't... You don't worship the Lord in that gate. See? But the Lord has a certain gate. Glory. He has a gate.
But at the place which the LORD thy God... choose to place his name in, there... shall thou sacrifice the passover at evening,...
E-181 Ривқо Исҳоқни қачон топди? Қачон Элтазар уни келин бўлишга чақирди? Оқшомда!
Кечки вақт йўлда нур порлайди,
Шон-шарафга йўлни топишинг мумкин;
Ўша Нур ҳозир – йўл бошчи биз учун,
Исо Исмига ботирилган.
Гуноҳларингда товба қил, қари ва ёш,
Ва Муқаддас Руҳ киради ваъда қилганидай;
Оқшомги Нур келди,
Масиҳ ва Худо – Бир, ва шунда жавоб.
E-181 When did Rebekah find Isaac? When did Eliezer call her to be the bride? Evening time.
It shall be Light about the evening time,
The way to Glory you will surely find;
In that water way is the Light today,
Buried in the precious Name of Jesus;
Young and old, repent of all your sins,
The Holy Ghost will surely enter in;
The evening Lights have come,
It is a fact that God and Christ are one.
E-182 Бу бошланиши эди, энди бу Келиннинг Нурига ўтди. Тушуняпсизми, мен нимани назарда тутяпман?E-182 That was the beginning of it. Now she stayed right on into the Bride Light. See what I mean?
E-183 Мен яхшиси шу ерда тугатаман, кечқурун қайтадан бошлайман, чунки мен буни ўтқазиб юборишингизни хоҳлайман, тушуняпсизми. Йўқ, йўқ, аллақачон тушлик вақти бўлиб қолди. Ҳа, менга бу ерда жуда ҳам кўп белгилаган жойларим бор. О-о, ана холос! Бугунги кечқурун масаласида нима дейсизлар, яхши бўлмасмиди? А? Майли, агар сизлар...сиз мени шунақа давом эттиришимни хоҳлайсизларми? [Йиғилиш: “Омин”, деди.―Таҳр.] Майли, келинг унда яна давом эттирамиз, биз тезда шошиламиз. Шундаймиз?E-183 I better close here, start again tonight, 'cause I don't want you to leave this. You see? No, no, it's--it's--it's dinner time. Well, well, I got too many notes wrote here. Ooh, my. How about tonight, would that be better? Huh? Well, if you're... You want to just try a little further? Now, let's just a... All right, let's go a little further then; we'll hurry right quick. How's that?
E-184 Хўш, қаерга кириш керак? “Эгангиз Худо сенга берган тураргоҳлардан истганингга кирма, балки Раббий Ўз Исмини жойлаштирган жойга киргин”. Уйга-уйнинг дарвозасига кирма, қайсики эшик ҳисобланади. Тўғрими? Худо Ўз Исмини эшикка жойлаштиради, ва сен... Бу сажда қиладиган жойга, саждагоҳга этадиган ўша маконнинг, уйнинг эшигидир. У ерга ўзингни қурборлигинг билан бошқа бирор маконга, жойга кирма, балки ўша маконга, Раббий Худованд Ўз Исмини жойлаштириш учун танлаган жойга. Тушуняпсизми?E-184 Now, go in at the what? "You shall not go into any gate that the Lord God has given you, but at the gate that the Lord will put His Name in." Not go into the house of the--of the gate which is the door... That right? God's going to put His Name at the door, and you shall not... That's the gate that enters into the place of worship, the sanctuary. You don't go in there with your sacrifice to any of these gates, but in the gate that the Lord God chooses to put His Name in. See?
E-185 Мана энди, У буни қилдими? Қаерда ўзи ўша тураржой? Юҳаннонинг 10 оятида Исо: “Мен Тураржойнинг Эшиги, Эшикдирман. Мен Худо Уйига Эшикдирман. Мен қўйлар қўрасига Эшикман”. Эчкилар подасига эмас – қўйлар кўрасига. Кўряпсизми? “Мен қўйлар қўрасига эшикман. Инсон мана шу Эшикка кириши мумкин ва нажот топади”.E-185 Now, has He did that? Where is that gate? In St. John 10, Jesus said, "I am the Gate, the Door. I am the Door to the House of God. I am a Door to the sheepfold," not the goatfold, the sheepfold. See? "I am the Door to the sheepfold. A man may enter into this Door, be safe."
E-186 Ва энди, биз бунга узоқроқ тўҳтасак бўлар эди. Бироқ вақтни тежаш учун, У қўрага Эшикдир. Энди, биз бу ерда эътибор қаратишни хоҳлаймиз. Тимсоллар ва соялар бу ерда жуда яхши кўриняпти, бироқ агар мен шу саҳифани оладиган бўлсам, сизларни бир неча вақт ушлаб қолишимга тўғри келади.E-186 And now, we could linger a long time on that. But to save time, He is the Door to that sheepfold. Now, we want to notice here. The shadows and types are really in view right here, but I'd... If I take that page I'd--it's going to hold you awhile.
E-187 Яхши, эътибор беринг, бу тўла-тўкис равишда Исо Масиҳни намоён килади. Ахир бутун Эски Аҳд, барча байрамлар, ҳамма сажда қилишлар ва барча нарсалар – Унинг тимсолидир. Хуллас, Ёзувларнинг шу қатори остида менда бу ерда белгилаб қўйилган: “Буни тушунтир”, деб. Мана нимага кўп вақт кетган бўларди. Ҳамма байрамларни тушунтириш, улар қандай.... Ҳаттоки дон назри ҳам Масиҳнинг тимсоли эди. Келинглар буни оламиз.E-187 All right, notice, this brings in perfect view Jesus Christ. For all the Old Testament is type of Him, all the feasts, all the worships, and everything. Now, I've got wrote down here, under these line of Scriptures, "Explain it." There's where it'd take a long time. Explain how all the feasts... Even the meal offering was a type of Christ. Let's just take that one.
E-188 Бир вақтлар бир мактаб бор эди, у хизматчилар мактаби ёки пайғамбарлар мактаби деб аталарди. Улар билимдон пайғамбарларни ўқитар эди. Ва бир куни уларга меҳмон бўлиб ҳақиқий, Худо танлаган пайҳамбар келди. Хўш, улар кекса пайғамбарга одоблилик қилмоқчи бўлдилар, шу боис улардан бири борди ва ўзига нўхатдай туюлган нарсадан бир тўдасини териб келди; аммо бу ёввойи, захарли қовоқлар эди, ва у шу билан ҳаммани тўйғизмоқчи бўлди.E-188 One time there was a--a school called the school of the ministers, or school of prophets; they trained up an educated prophets. And there was a genuine God-called prophet one time went up to visit them. Well, they were going to show the old prophet a little courtesy, so one of them went out and picked a big bunch of what he thought to be peas; but they were poison gourds, and he was going to feed them all on that.
E-189 О-о! Бизларда қанча семинар кийимларидан тўлиб кетган! Кўряпсизми? Рост. Улар наридан-бери нималардир тайёрлайдилар. Тушуняпсизларми? Методистларни тўлиқ кийимлари, бабтистларни тўлиқ кийимлари, элликчиларни тўлиқ кийимлари тўлиб кетган. Аммо, кўрдингизми, улар – иккиламчи қолдиқ, уларни дарахтдан кесиб ташлашлари мумкин. Кўряпсизми, асосий Новдада эмас. Лимон, грейпрутф ва шунга ўхшаш меваларни берадилар; апельсинларни эмас, лекин улар ўзларини цитрус ўсимлиги деб эътироф этадилар.E-189 Oh, how many seminary lapfuls have we had. See? That's right. They're cooking up something. See? They got Methodist lapfuls, Baptist lapfuls, Pentecostal lapfuls. But, you see, they are the second growth, the kind that can be pruned off the tree (See?), not in the main Vine: Bearing lemons, grapefruits, and so forth, not oranges, but professing to be citrus.
E-190 Яна эътибор беринглар. Мана, бу ерда, Илёс келди ва уларга қараганида, улар захарли қовоқлар эканлигини кўрди, қайсики ҳаммани битта қолдирмай ҳалок қилар эди: “Қозонимизда захарку!” – дедилар.E-190 Notice again. Now, in this--in this, when Elijah come around and looked at them, and seen that it was poison gourds that would kill every one of them, they said, "Alas, we got death in the pot."
E-191 У эса: “Менга бир сиқим ун беринг!” – деди. Шунда у қозонга унни солдида: “Энди ҳаммаси жойида, хоҳлаганларингизча енглар”. Ун ўлимни ҳаётга айлантирди.E-191 He said, "Bring me a handful of meal." And he throwed meal into it; he said, "Now, it's all right; eat what you want." It changed death to life.
E-192 Дон назри ҳам, қайсики берилган эди...Масиҳ, У дон назри эди ва дон назрини маълум бир тегирмон тошида янчиш керак эди, у унинг ҳар бир парчасини бир хил қилар эди. У кеча, бугун ва абадул-абад Ўшалигини кўрсатади. У – Ўшанинг Ўзи, сизни деноминациянгизга жойлаштириб, уни тирилтиради―Калом! Масиҳ бу Калом, ўша барча тимсоллар: чодир, дон назрлари, қолган ҳаммаси. Косанинг тагидаги синдириб қўйилган нон Унинг яраланган танаси эди, буни яҳудийлар нима учун қилишларини ҳали ҳам тушунтириб бера олмайдилар. Тушуняпсизми? Ва қолган барча нарсалар ҳам унинг тимсолидир.E-192 And the meal offering that was given to... Christ, He was the Meal offering, and the meal offering must be ground with a certain burr that made every little chunk of meal the same, shows that He's the same yesterday, today, and forever. He's the same thing to put in your denomination and it'll live, the Word. Christ is the Word. All the types of everything: the tabernacle, the--the--the shewbread, everything, the broken kosher under the plate was His broken body, that the Jews can't explain yet why they do it (See?), and all these other things typed Him.
E-193 Шундай қилиб, ўшанда, Уни назарда тутиб, ҳозир кўряпмизки, барча деноминациялар ва таълимотлар ташқарида қоладилар; чунки У – бу тоза, ўзгармайдиган Худо Каломи, қайсики хамиртурушсиз нон ҳисобланади, Муқаддас Юханно 1. Тўғри. У хамиртурушсиз Нондир. Шундай экан, уни қўшиш ёки буни қўшиш, бу хамиртурушдир, бу бизга энг бошидан берилган нарсага қўшилган хамиртурушдир.E-193 Now, then, Him in view, we see now all denominations and creeds left behind; for He is the pure, unchangeable Word of God, which is the unleavened bread: St. John 1. That's right. He's the unleavened Bread. So you add this, or add that, it's a leavened added to that what's already been originally give for you.
E-194 Эшитинглар. Бугун одамларни нима нобуд қилаябди? Улар олаяпдилар ва ҳаммасини чатиштиряпдилар. Ва чатиштирганингда, сен уни ҳалок қилаяпсан. “О-о, у ёқимлироқ кўринаяпди”. Албатта! Гибрид маккажўхори: маккажўхори бодроқлари ва маккажўхоридан қилинган барча бўтқалар. Гибрид маккажўхори: йирик, тўлиқ, узун чиройли поялари, салмоқдор сўталари унисидан икки баробар яхшига ўхшайди. Лекин бу ўлим. Ҳатто фан ҳам буни тушунди. Тушуняпсизми? Чатиштирманг, бу сизни нобуд қилади.E-194 Looky here. What's killing the race today? They take and hybreed things. And when you hybreed it, you kill it. "Oh, it looks more pretty." Sure. Hybrid corn: corn flakes, all the other cereals that comes out of corn... Hybrid corn: great, big, nice long stalks, and great big ears, look like twice as good as the other. But it's death. Science even has found that out. See? Don't cross it; it'll kill you.
E-195 Мана, бу ерда сизга кўрсатишимга ижозат беринг. Яқинда мен ҳовлидаги гулларни суғорган эдим. Ва ана у аёлни ҳам гултувакларда ўсган қандайдир гибрид гуллари бор эди, унинг уйи олдида кичикроқ ўсимлик. Уларни ҳеч бўлмаса, ҳафтада уч ёки тўрт марта суғориш керак, бўлмаса улар нобуд бўлади. У ерда, ҳовлида эса хақиқий ўсимлик турган эди. У ерда ярим йил ёмғир бўлмаган, шундай қуруқ...Агар ёмғир ёғса ҳам, ўн дақиқадан сўнг чангини пуфлаш мумкин. Лекин у ердаги ўша кичкинтой, ўзини суви билан турган гибрит гулдан шунчалар чиройлироқ ва ёрқинроқ. Гибрит гулга сув бермай кўр, у қурийди. Аммо ўша гул сувни қаердан олди экан? Ва яна бир нарса, уларга шира тушмаслиги учун ҳар доим ва ҳар куни, ё кун ора бориб дорили сув пуркатиб туриш керак. Йўқса, уларни шира ейди, у шундай юмшоқ ва нозик. Лекин ўша ҳақиқий гулга битта ҳам ширача чиқмайди. Йўқ-йўқ! Шира унга чиқади ва ўрмалаб тушиб кетади. У ҳақиқий гул! Кўряпсизми, нима иш қилади чатиштириш?E-195 Now, here, let me show you. The other day I was watering some flowers in my yard. And the lady had some hybrid flowers that was in a little pot here, a little planter at the side of the house. We have to water them things at least three times a week, or four, or they'll die. And there stood the original plant out in the yard. And it hasn't rained there for six months, just as dry... If it rains, in ten minutes you can blow dust. But that little fellow laying out there just prettier and brighter than the hybrid was with all the water. You keep that water off of him, he'll die. But where did he get his water?
And another thing, you have to go all along spraying them every day or two to keep the lice off of him. They don't, the lice will eat him up, he's so tender and soft. But there ain't a louse that'll get on that original. No, no. He'll crawl up to him and crawl away. He's original. See what the hybreeding has done?
E-196 Черковда ҳам худди шу нарса. Улар...ташкил қилиш учун, деноминацияни Сўз билан чатиштиришга уринмоқдалар, улар шундай бир иш қилишга уринмоқдаларки, ўшанда Сўз деноминация нима деса, шуни айтиши керак. Қачонки шундай қиласан, уларга сув пуркашга, уларни кўнглига қарашга, улар якшанба мактабига келиши учун уларга тилло юлдузлар беришга тўғри келади ва ҳоказолар. Бу аниқ. Бироқ ҳақиқий, янгидан туғилган Масиҳчи, Худо Каломидан туғилган, у чидамли, уни нобуд қила олмайсан. Ширача ва дунёнинг нарсалари уни қизиқтирмайди. У бургут, у ундан анча юқорида учади. Кўряпсизми, у самоларда учади. Тушуняпсизми? Бу чин, ҳақиқат. Ҳеч нарса...E-196 That's the same thing in the church. They're trying to mix the denomination with the Word, to make the--try to make the Word say what the denomination says. And when you do that, you have to spray them, and baby them, and--and give them gold stars to come to Sunday school, and everything else. That's right. When a genuine, borned again Christian's borned with the Word of God, he's rugged, can't kill him. The lice and things of the world don't bother him. He's a eagle; he flies plumb apast it (See?), soars in the heavenly. See? It is true. Nothing...
E-197 Эътибор беринг. Мана шундай, бу ерда биз деноминацияни, диний таълимот ва қолган барча хамиртурушли нон қўшимчаларини хамиртурушсиз нон билан аралаштириш мумкин эмаслигини тушунишимиз керак. Инжил ҳам бу ерда сажда қилишга кириш ҳақида тимсоллар кўринишида хабар беради, ўзи билан хамиртурушли нон олиши мумкин эмаслигини, ва Худо буни қабул қилади.E-197 Notice. Now, we must understand, that here the denomination, creeds and anything that's added of the leavened bread cannot mix with the unleavened bread. And the Bible foreshadows here in the sacrament of going into the worship, that no unleaven can be taken with you, and God will receive it.
E-198 Сиз: “Мен методистман”, дейсиз. Шу заҳотиёқ ҳалок ўласиз! “Мен элликчиман!” Сен ўласан!E-198 You say, "I'm Methodist." Right there you die.
"I'm Pentecostal's." You die.
E-199 Мен Масиҳчи. Бу тўғри. Сен нимададир туришинг керак. Тўғри. Сен нимададир турасан.E-199 I am of Christ. That's right. You've got to stand on something. That's right. You're--you're standing on something.
E-200 Черчил икки бармоғини кўтариб деди: “Ғалаба биз томонда”. Ва Англия шу учун турди, улар Черчилга ишонишди.E-200 Churchill once said, held up two fingers and said, "We are--got the victory." And England stood by that; they believed Churchill.
E-201 Шу учун хоҳ ишонинг, хоҳ ишонманг, мана шу эрталаб нимадир учун турибсиз. Фақат бир нарса бор, нима учун туриш ва яшаш мумкин, бу ҳам бўлса Масиҳ, Сўз. Тўппа-тўғри.E-201 And believe it or not, this morning, you are standing by something. There's only one thing that you can live and stand by, and that's Christ, the Word. True.
E-202 Эътибор беринг, Инжилда фақат Бобил деноминациянинг рамзи ҳисобланади. Бобил эса Нимрўд томонидан асос солинган эди, Нимрўд эса хоин эди. У ерда унинг бир гуруҳ аёллари, гўёки қироличалари бўлиб, улар пайғамбар аёллар эдилар. Ҳатто ўша Болом ўша йўналишдан эди деб ҳисоблайдилар. Улар сажда қилган нарсаларининг томири ва ҳоказолари бор эди, сиз буни биласиз (сизлардан кўпларингиз, олимлардан, ким Хислопнинг “Икки Бобил”ни ва бошқаларни, черков тарихини ўқигансиз), улар буни қандай қилганларини. Уларда бу ишни қиладиган аёллар бор эди ва аёллар... маъбудалар ва бошқалар, бу нарса мажбурий дин эди. Ҳамма, Бобил атрофида ҳар бир шаҳарни Нимрўд олдида минорага келиб сажда килишлари учун Бобилга келишга мажбурлар эди. Тушуняпсизми? Бу ҳақиқат. Уларни бундай қилишга мажбурлар эдилар, Бобилга боришга. Мана парокандалик қаерга келди.E-202 Notice, nothing in the Bible types the denominations but Babylon. And Babylon was founded by Nimrod, and Nimrod was a renegade. And he had a bunch of women in there, was supposed to be his queens, that was prophetess. They even think that old Balaam come from that section; they had roots and so forth they worshipped, you know (And many of you scholars that reading Hislop's "Two Babylons," and so forth, and the history of the church), and how they--they did. And they had women that done this, and women, of goddess, and everything, and it was a forced religion. Everybody, every city around Babylon was compelled to come to Babylon to worship under Nimrod at the tower. See? That's right. They were forced to do it, to Babel. There's where the confusion come.
E-203 Бугун черков билан ҳам ҳудди шундай. “Агар сен якшанба мактабига қатнашмасанг, агар сен мана буни қилмасанг, сен буни, бошқасини ва учинчисини қилишинг учун сени ёллашга тўғри келади”.E-203 And that's exactly what the church is today, "If you don't attend Sunday school, if you don't do this, and have to hire you to do this and do this and do that; you're out of the picture."
E-204 У ерда Тусонда бугун тонгда эшитяпдилар, бир кун менда савол туғилди... Мен доим одамларга: “Черковга боринглар, фарқи йўқ қаерга боришларингизни” деб юрганман. Ва мен кўрдимки, одамлар гўёки ўзларини тўхтатиб турадилар ва бошқача йўл тутадилар. Мен шунда: “Гап нимада экан ўзи ?” деб ўйланиб қолдим.E-204 Out there in Tucson is listening in this morning; I once wondered... I've always constraining people, "Go to church, no matter where you go." And I seen the people kind of pulling back, and going this way. And I thought, "What's the matter?"
E-205 Уларнинг баъзи бирларига бордим: “Келганингдан, биринчи кунни ўзида, сени олдингга келадилар: ‘Бизни черковга қўшил’. Агар шундай қилмасанг, сени у ерда кутмайдилар”. Кўряпсизми? Кўряпсизми? Бу зўрлик билан қилишдир, сени мажбур этадилар. Кўряпсиз, бу ҳам Бобил. Лекин Масиҳга танлов орқали кирасан, мажбуран эмас. Юрагинг сени тортади.E-205 I went to some of them. "The first day you're there, they'll approach you: 'Join our church.' If you don't do it, you're not welcome." See, see? It's a forced thing; it's forced upon you (See?), and that's Babylon. But in Christ, you come in by election, not by force; your heart pulls you in.
E-206 Худо деди: “Мен, унда, Ўнинг Исмимни Бобилда жойлаштирмайман”. Энди диққат билан. У Ўз Исмини Бобилда жойлаштиролмайди, черковда. О-о улар Унинг Исмини ўша ерга жойлаштиради, лекин У эмас (У бундай қилмайди―Тарж.).E-206 God said, "I'll not put His name then in Babylon." Closely now. He cannot put His Name in Babylon, the churches. Oh, they... They put His Name in there, but He never.
E-207 Энди сиз: “Ҳа, нима бўлибди шунга, Бранхам ака!” – дейсиз. Шошманг, сабр қилинг, бемалол ўтириб туринг. Сиз мени бироз давом эттиришимни сўрадингиз. Ҳамма гап шунда-да. Кўрдингизми? ...эмас. Ҳозир диққат қилинг, Унинг Исмини Ўша ёққа қўйдилар, бироқ У эмас.E-207 No, you say, "Well, now, Brother Branham..." Wait, wait, just set still; just... You asked me stay a little longer. That's it. See, see? No... Now, notice, they put His Name in there, but He didn't.
E-208 Мана энди, У деди: “Мен сени учратадиган ва қурбонлигингни қабул қиладиган жой, Мен Ўз Исимни жойлаштиришим учун танлайдиган ердадир. Мана шу маконда, мана шу эшикка, Мен Ўз Исмимни қўйиш учун танлайдиган жойимга киринглар. Мана қаерга келинглар”.E-208 Now, He said, "The place that I'm going to meet you and receive your sacrifice is where I choose to put My Name. You come in at this gate, this door where I choose to put My Name. There's where you come."
E-209 Улар бўлса: “Бу Масиҳ Черкови”, деб жойлаштирадилар. Агар мана шу мардонавор даъвомизда бирор нима нотўғри бўладиган бўлса, унда бу ўша, у ерда улар чиқарган “анти” деган сўз бўлади. (“анти” – қарши дегани.―Тарж.) Аҳа. У нимага ўргатган бўлса, улар Бунга қаршилар. Замонавий фарзийлар.E-209 Well, they put, "This is the Church of Christ." If there's anything that's wrong in that declaration, it left out one word: "anti." Uh-huh. All that He taught, they disagree with It: modern Pharisees.
E-210 Лекин, бизлар У Ўз Исмини жойлаштирган ўша жойни топишимиз керак, чунки Унда Бунинг ягона жойлаган Макони. Омин! [Бранхам ака қарсак чалади―Таҳр.] Шон-шарафлар! Кузатиб туринг! Қаерга ўзи Ўз Исмини қўйди? Ўз Ўғлига.E-210 But we must find where He did put His Name, for in It is His only provided Gate. Amen. Glory. Watch. Where did He put His Name? In His Son.
E-211 “О-о, Бранхам ака, бир дақиқа тўҳтангчи. Бу Ота эмас, Ўғил эди”, дейсиз сиз.E-211 "Oh," you say, "now wait a minute, Brother Branham. That was the Son, not the Father."
E-212 Ўғил ҳар доим ўз отасининг номини қабул қилади, ҳар қандай ҳолатда. Мен ер юзига Бранхам номи билан келдим, чунки менинг отамнинг исми Бранхам эди.E-212 The son always takes the name of his father in every case. I come to this earth in the name of a Branham, because my father's name was Branham.
E-213 Исо уларга: “Мен Отамнинг Номидан келдим, аммо сизлар Мени қабул қилмадингизлар”, деди. Хоҳлайсизларми Ёзувни очамиз бунга? Муқаддас Юҳанно 5:43. Куряпсизми? “Мен Отамнинг Номидан келдим, аммо сизлар Мени қабул қилмадингизлар”. Шунда Ота “Исо” бўлган Ўз Исмини, Ўғли жойлаштирди. Ва У Йўлдир, У Эшикдир, У Уйдир, У – мана Худо қаерда Ўз Исмини қўйишни танлади. Худо Ўз Исмини менга қўймади, У Уни черковга қўймади, У Уни методистларга, баптистларга, қатоликларга қўймади, балки Уни Масиҳга, Мойланган Эммануилга қўйди.E-213 Jesus said, "I came in My Father's Name, and you received Me not." You wanting a Scripture on that? St. John 5:43. See? "I--I came in My Father's Name, and you received Me not." Then the Father put His own Name, which is Jesus, in the Son. And He's the way; He's the door; He's the House; He's where God chose to put His Name. God never put His Name in me; He never put It in the church; He never put It in the Methodist, Baptist, Catholic; but He put It in Christ the anointed Emmanuel.
E-214 Исм эса Сўзда турибди, чунки Унинг Ўзи Сўздир. Омин! Унда У Ким ўзи? Таъбирланган Сўз – бу Худо Исмининг намоён бўлиши. Ажабланарли эмас... “Бу сирни сенга тана ва қон очмади [Бранхам ака уч марта кафедрани қоқди―Таҳр.], балки осмондаги Бор бўлган, Менинг Отам очди сенга Мени Кимлигимни. Мана шу қоя устида Мен Ўзимнинг сажда қилиш жойимни қураман, ҳатто ўлим шоҳлиги ҳам уни тебрата олмайди”. Омин! О, Худонинг Тирик черкови, фақат Исо Масиҳнинг мустаҳкам пойдеворида тур. Мана бу қўшиқни куйлаш мумкин, аммо сен Масиҳда, Сўзда бўлмасанг, сен сочилиб, уваланиб кетадиган тупроқдасан. “Лекин мана шу қояда, – Масиҳда, – Менинг Сўзимда”.E-214 And the Name is in the Word because He is the Word. Amen. What is He then? The Word interpreted is the manifestation of the Name of God. No wonder... "Flesh and blood has not revealed this to you, but My Father which is in heaven has revealed this to you Who I am. And upon this rock I'll build My place of worship, and the gates of hell can't shake it down." Amen. O living Church of God, standing firm foundation on Jesus Christ alone. You can sing the song, but if you're not on Christ the Word, you're on teetering, faltering sand. "But upon this rock," Christ, "My Word..."
E-215 У лютеранлар мактубини қурди, ва улар уни деноминациялаштирдилар. У ўсди, бу супа эди. Ундан кейин У оёқ қисмигача ўсди, методистлар ва ҳоказолар. Мана қаерда У Ўз черковини қурди, Унинг Каломида! Хўш, У фақат оёқлар ёки бўксалар эмас, У – Тана; ҳозир эса тугалловчи қисми. Эътибор берганмисиз эҳромда...мен эҳром динини тарғиб қилмасамда.E-215 He built the Lutheran message and they denominated it. It was growing, the footstool. Then He growed up into the leg part, the Methodist, and so forth. There's where He built His church, upon His Word. Now, He's not all foot or all thigh; He's a body; and now is the capping part. Did you notice in the pyramids, which I don't preach a pyramid religion, now.
E-216 Аммо биринчи ёзилган Инжил осмонда ёзилган, зо-…[Тасмада бўш жой―Таҳр.] Сиз бунга эътибор берганмисиз? Сунбуладан бошланади буржларнинг биринчиси. Охиргиси – Арслон, арслон. Аввал У қиз орқали келди, кейинги сафар Яҳудо қабиласидан Шердай келади. Бундан шундан олдин Қисқичбақа, Балиқ, қолган барча даврлар келади. Агар бизни вақтимиз бўлганида эди, биз буларни ҳаммасини ўтар эдик; бизни Скинияда эса ўтиб бўлинган.E-216 But the first Bible was ever wrote, was wrote in the sky, the zo... [Blank.spot.on.tape--Ed.] Did you notice it? It starts off with the virgin, the first figure in the zodiac. The last figure is Leo the lion. He come first by the virgin; He comes next as the Lion of the tribe of Judah. Just before that, a cancer age, a cross fish, all the rest the ages. If we had time to go through it; which we have at the Tabernacle...
E-217 Ва эҳр―эҳром, шу пойдеворларда туриб, шоҳнинг хонасига киришгача. Ва ўша еттинчи деворга келишинг олдидан, у ерда тақдим этиш учун ёғоч таёқча бор, у ёққа сизни подшоҳга элтиш учун элчи чиқади (Подшоҳни таништирган Элчи Яҳё Чўмдирувчи.). Бироқ асосий Тош рад этилган эди. Ва улар билмайдилар, Скоуннинг Тошими ёки у нима бўлганида ҳам, уни қаердалигини билишмайди, чунки бу рад этилган тош. Лекин бу ўша ҳаммасини тугатадиган, қайсики черковнинг етти даври давомида уни эҳром қиладиган ўша тош эди. Иноятни қўй, буни қўй, уни қўй, у ерда еттида қўшимчалар бор, охиргиси – бу Масиҳ. Буни ўз севгингга қўй, ўз раҳм-шавқатингга иноятни қўй, яна ниманидир қўй, ва яна ниманидир, токи Масиҳга – Асосий Тошга етиб бормагунича. “Мен Эшикдирман”.E-217 And the pyra--pyramid being in those foundations, up into the king's chamber. And just before you hit the seventh wall, there's a little introduction plank there, where a messenger comes out to bring you to the king. (The messenger John the Baptist that introduced to the King...) But the Headstone was rejected. And they don't know, the Stone of Scone, or whatever it is, they don't know where it's at, because it's a rejected stone. But that's the stone that caps the whole thing, that makes it the pyramid through the complete seven church ages. Add grace, add this, add this, there's seven adds, the last one is Christ. Add this to your charity, add grace to your grace, add something else, and something else, till it gets up to Christ is the Headstone, "I am the Door."
E-218 Мана энди, ўғил доим отасини номидан келади. Ҳар қандай ўғил ўз отаси номидан келади. Исо уларга: “Мен Ўз Отам Номидан келдим”, деди. Унда Отанинг исми қанақа эди? Ўғилнинг Исми қанақа? У яна: “Яна бироздан кейин дунё Мени кўрмайди, лекин сизлар Мени кўрасизлар”, деди. У Муқаддас Руҳ кўринишида келди, ҳудди ўша Исонинг Ўзи. Мана нима учун улар: “О, Исо!”, деб сажда қилган эдилар. Кўряпсизлар? Кўрдингизми? Ота, Ўғил ва Муқаддас Руҳ – бу Раббий Исо Масиҳ. Тамом. “Мен Отам Исмидан келдим, аммо сизлар Мени қабул қилмадингиз”.E-218 Now, a son always comes in his father's name. Any son comes in his father's name. And Jesus said, "I came in My Father's Name." Then what is the Name of the Father? What is the Name of the Son? And He said, "A little while and the world seeth Me no more, yet ye shall see Me." He's come in the form of the Holy Ghost, the same Jesus. That was the reason they was worshipping, "O Jesus." See, see? Father, Son, and Holy Ghost: It's the Lord Jesus Christ. That's all. "I come in My Father's Name, and you received Me not."
E-219 Шундай қилиб, ёдингизда бўлсин, У шу билан бирга бу ерда қўшиб ва бизларни: “Бошқаси келади”, деб огоҳлантиради – деноминация, диний таълимот. “Улар ўз номидан келадилар ва сиз уларни қабул қиласиз. Сиз Мени, олдингизда тастиқ бўлган ва исботланган Сўзни қабул қилмайсиз”.E-219 Now, remember, He also added here and warns us, "Another will come," a denomination, a creed. "They'll come in their name and you will receive them. You won't receive Me, the Word vindicated and proved before you."
E-220 Ўшанда У қандай бўлган бўлса, У бугун ҳам шундай. Бутун мамлакат бўйлаб, одамлар, буни ўтқазиб юборманг! «Бошқаси келади, черков, ва сизлар бунга ишонасизлар, чунки сиз қандай истасангиз, шундай қиласиз. Мен буни тастиқлайман». У ҳеч қачон ҳеч қайси вақт, юборган мактубидан ташқари ҳеч нима, ҳеч қачон, ҳеч қайси черковда тастиқламаган: Лютерни оқланиши, Веслейни муқаддасланиши, эллигинчилар инъомларнинг тикланиши. Билишингиз мумкин. Ва улар бундан деноминация қилишлари билан, шу заҳоти ўлдилар. Ёзувнинг текширинг.E-220 As He was right then, so is He today. Don't you miss that, people across this nation. "Another will come, a church, and you'll believe that, because you can just do any way. I won't vindicate it." He's never at any time, ever vindicated anything in any church outside of the Message that was give them: Luther's justification; Wesley's sanctification; Pentecostal restoration of the gifts. Ask it. And as soon as they make a denomination out of it, there it died. Search the Scriptures.
E-221 Лекин У: “Мен Ўз Исмини қўйиш учун жой танлайман”, деди. Ва ўша Исм Исо эди. Исо эса Сўздир, Юҳанно 1-боб. Тўғрими? Мана шу Масиҳда, Сўзда сажда қилиш жойидир. “Мен Отам Исмидан келдим”.E-221 But He said, "I'll choose the place to put My Name." And the Name was Jesus. And Jesus is the Word: St. John 1. Is that right? That's the place of worship: in Christ the Word. "I come in My Father's Name."
E-222 Пайғамбар: “Унинг Исмини Эммануил деб қўйишади”, деган. Агар очмоқчи бўлсангиз, бу Матто 1:23. Исо, Иегова, Қутқарувчи.E-222 The prophet said, "His Name shall be called Emmanuel." That's Matthew 1:23, if you want to wrote that down. Jesus, Jehovah, the Saviour...
E-223 Шундай қилиб бешинчи оят У Эшик эканлигини кўрсатади. Лекин ҳозир, кўплаб бошқа кўринмайдиган далиллар билан: мана шу макон билан, исм ва жой билан исбот қилиш мумкин, Худованд сиғинаётган одам билан учрашадиган фақатгина бир жойи бор эканлигини, бу унинг Масиҳда бўлганида.E-223 Now, the 5th verse shows that He is the door. By now, many other invisible proofs, this gate, and Name, and place can be proved to be there's only one Place that God meets man to worship, and that's when he's in Christ.
E-224 Энди, энди гап шундаки: “Биз Унга қандай кирамиз?”. Хўш, бу бироз ранжитиши мумкин. Лекин, биласизми, ҳудди дори қабул қилгандагидек, агар ундан мазанг қочмаса, у сенга ҳеч қандай фойда келтирмайди. Тушуняпсизми?E-224 Now, now the question is, "How do we get in Him?" Now, this may pinch just a little bit; but, you know, like taking medicine, if it don't make you sick, it don't do you no good. See, see?
E-225 Хўш, лютеранлар биргина усул – лютеранлар черковига қўшилиш билан кирмоқчи бўлдилар, методистлар хитоблар қилиш билан кирмоқчи бўлдилар. Элликчилар ўзга тилларда гапириш билан кирмоқчи бўлдилар. Бу ҳали ҳам тўғри эмас! Тушуняпсизми? Йўқ, булар инъомлар ва шунга ўхшашлар. Лекин Коринфинликларга 12-да “Бир Руҳ билан”, дейилган. Худо Руҳи билан, қайсики У ўша Уруғни, ўша вақтнинг даврига тастиқлаш учун, Уруғга, Сўзга Ҳаёт Берувчи ҳисобланади.E-225 Now, the Lutherans wanted to get in one way, by joining the Lutheran church. The Methodists wanted to get in by shouting. The Pentecostals wanted to get in by speaking in tongues. That still ain't it. See? No, that's gifts, so forth. But I Corinthians 12 says, "By one Spirit..." Spirit of God, which is the Life-giver to the Word, the Seed, to vindicate that Seed for that season. See?
E-226 Мана бу ерда методистлар даврининг уруғи ётибди, мана шу уруғни ҳаётга олиб келиш ва тоза―черковни муқаддаслаб тозалаш учун, Муқаддас Руҳ керак бўлиб қолди. Лютер буни ваъз қилмади, чунки у буни билмаган эди. Элликчилар инъомларни тикланиши учун ўзга тилларда гапирдилар. Ҳар ким: “Бу ўша! Бу ўша!”, деди. Кўряпсизми?E-226 Here's the Methodist age seed laying there; it taken the Holy Spirit to make that seed come to life and pure--purify the church by sanctification; Luther didn't preach that, 'cause he didn't know it. The Pentecostals wanted to speak in tongues for the restoration of the gifts. Each one declares, "That's it. That's it." See?
E-227 “Ахир биз бир тана бўлишимиз учун бир Муқаддас Руҳга чўмдирилдик”, ва ўша Тана – бу оила, Худонинг оиласи. Ва бу Худонинг уйи, Худонинг уйи эса – бу Исо Масиҳ Исми. “Раббийнинг Исми – мустаҳкам қалъа, солиҳ унга интилади ва хавфсизликда у”.E-227 But by one Spirit we're all baptized into one Body, and that Body is a family, the family of God. And that's the house of God, and the house of God is the Name of Jesus Christ. "The Name of the Lord is a mighty tower; the righteous run into It and are safe."
E-228 Хўш сиз қандай қилиб унвонлар ёрдамида кирмоқчи бўляпсиз? Қандай қилиб сизни чекингизни қабул қиладилар, агар сиз: “Муҳтарам доктор, хизматчи унвони бўйича тўланг”, десангиз? Тушуняпсизми? Сиз муҳтарам доктор, хизматчи бўлишингиз мумкин. Лекин Раббийни Исми ― бу Исо Масиҳ. Тушуняпсизми?E-228 Now, how you going to come in by a title? How's your check going to be received by saying, "Pay to the order of--of Reverend, Doctor, Minister"? See, see? You might be a reverend, doctor, minister. But the Name of the Lord is Jesus Christ. See?
E-229 “Мен Ўз Исмимни Ўзимнинг саждагоҳ уйим эшигини олдига қўйишни танладим, чунки Менинг Оилам, худди Мисрда бўлгани каби, у ерда Қон остида тўпланади. Ташқарида бўлган барча нарса ўлар эди. Ичкарида эса хамиртурушли нон йўқ! У ерда бир грамм ҳам деноминация аралашмаси йўқ. Менинг уйим, Менинг генларимдан туғилган болаларим!” Омин! Худога ҳамдлар бўлсин! “Уларда Менинг генларим! Мен уларга Ўз Сўзимни жойлаштирганман. Уларни Мен уларнинг юрак лавҳаларига ёзаман. Бу Менинг оилам, Исо Масиҳ Танасининг оиласи―оила. Ва сизлар шу эшикка кирасизлар. Методистларга, баптист ё элликчиларга эмас, балки, Мен Ўз Исмимни жойлаштирадиган эшикка”. Булар методистлар эмас, Худонинг Исми методист эмас. Худонинг Исми элликчи эмас. Худонинг Исми баптист эмас. Худонинг Исми католик эмас. Унақада бу эшикдан ташқарида туринг. Тушуняпсизми? Кўряпсизми?E-229 "I have chose to put My Name at the Door of the house of My worship, for My family will be gathered in there under the Blood like it was in Egypt; anything outside died. And in there there's no leavened bread. There's no denominational mixture in It anywhere. "In My house, My children, borned of My genes..." Amen. Glory to God! "My genes are in them. My... I put My Word in them. I'll write them upon the tables of their heart. That's My family, the family of the Body of Jesus Christ: the family. And this door you'll come in, not Methodist, Baptist, or Pentecostal, but in the Door where I put My Name." It ain't Methodist. God's Name ain't Methodist. God's Name ain't Pentecostal. God's Name ain't Baptist. God's Name ain't Catholic. Stay out of the doors then. See, see? See?
E-230 “Аммо Мен Ўз Исмимни жойлаштиришган танлаган ўша жойда”. Хуллас, Каломда Худо Ўз Исмини жойлаштириши мумкин бўлган бошқа жой керак эмас, фақат Исо Масиҳда, зеро У ― Худованд Исмини ва Худонинг инсоний Исмини қабул қиладиган Худо Ўғлидир. “Ва осмон остида сизлар қутқарилишингиз учун ўзга исм берилмаган”. Менга барибир, методистми, баптистми, пресвитерианми, катехизм ёки бирор ким [Бранхам ака минбарни олти марта тақиллатди―Таҳр.]; фақат Исо Масиҳ Исми орқали, қайсиники олдида хар бир тизза тизза букилади ва ҳар бир тил Уни – Раббий деб эътироф этади. Мана қандай кирасан.E-230 "But in a place where I choose to put My Name..." Now, there's not another place in the Bible given where that God ever put His Name, only in Jesus Christ; for He is the Son of God taking the Name of God, and God's human Name. "And there's not another name given under heaven whereby you must be saved." I don't care, Methodist, Baptist, Presbyterian, catechisms, or whatever you want to do; only through the Name of Jesus Christ where every knee shall bow and every tongue shall confess to it, Him being Lord. There's how you come in.
E-231 Ва агар сен фақат сувда тўғри чўмдирилган бўлсанг, кейин эса Сўзни рад этсанг, унда сен ҳаромзода; сенда нотўғри туғилиш бўлган. Сен ўшанда Унга ишонгандим дейсан, лекин сен Уни инкор қилаяпсан.E-231 And if you was just baptized in water like--like, and then deny the Word, then you're illegitimate; your birth wasn't correct. You claim that you believed Him then, and you deny Him.
E-232 Мен қандай қилиб ўз оиламни инкор қила оламан? Қандай қилиб Чарльз Бранхамм – менинг отам эканлигини инкор қила оламан? Эшикдаги қоннинг таҳлили буни кўрсатяпди. Тушуняпсизми? Аҳа.E-232 How could I deny my family? When... How could I deny Charles Branham being my father? A blood test on the door shows it. See? Uh-huh.
E-233 Менинг ҳаракатларим ва Худо Каломини мени ҳаётимда тастиқланиши, мени Худо фарзандиманми ёки йўқлигимни кўрсатади. Шундай қилиб, Худонинг ягона бир жойи мавжуд. Буни тушуняпсизми? Худо сизнинг қурбонлигингизни қабул киладиган ягона биргина жой бор (менга сизнинг қанчалик самимий эканлигизни фарқи йўқ) – бу Масиҳда.E-233 My action, and the vindication of God's Word in my life shows whether I'm a child of God or not. Now, there's God's only place. See it? The only place that God will receive your sacrifice (I don't care how sincere you are.) is in Christ.
E-234 Ва унутманг...Сиз: “Энди, мен ҳам кираман деб ишонаман”, дейсиз. Эсингизда бўлсин Калом дейди...Сиз айтасиз: “Ҳа, Калом дейди: ‘Исо Масиҳ Худонинг Ўғли деб ишонган ҳар бир одам, қутқарилган, қутқарилади’.”E-234 And remember... You say, "Well, I believed; I come in too." Remember, the Bible says... You say, "Well, the Bible said, 'Whosoever believeth that Jesus Christ is the Son of God, is saved, shall be saved.'"
E-235 У шундай дейди, аммо ёдингизда бўлсин худди шундай ёзилган, худди шундай ёзилган: “Ҳеч Ким Муқаддас Руҳнинг илҳомисиз Исони Раббим деб айта олмайди”. Кўряпсизми? Эҳтимол, сиз У Ўшадир деб айтарсиз, лекин, токи Сўзга Ҳаёт берадиган Муқаддас Руҳнинг Ўзи сени – Худо Ўғли эканлигингни тастиқлаш воситасида исботламагунича, бу бундай эмас. Мана шунақа Ёзув.E-235 It says that, but remember it also is written, also is written, "No man can call Jesus the Christ, only by the Holy Ghost." See? You might say he is, but he isn't until the Holy Spirit Itself, which gives Life to the Word, proves it by vindication that you are the son of God then. That's the Scripture.
E-236 “Мен Ўз Исмимни қўйишга танлаган жойда. Бошқа ҳар қандай маконларда, жойларда сажда қилманглар, балки Мен Ўз Исмимни қўйган жойда сажда қилинглар; шунда Мен сизни қабул қиламан; сизлар Менинг Оиламдасизлар”.E-236 "The place that I chose to put My Name. You shall not worship in any other gate, but in the gate I put My Name in; then I will receive you; you're in My family."
E-237 Шундай қилиб, Худонинг оиласи оиланинг Отасини амирларига бўйсинади. “У эса – Тинчлик Шаҳзодаси, Қудратли Худо, Абадий Ота; Унинг ҳукмронлиги ва бошқаруви то абад бўлади, Ҳукмронлик Унинг зиммасидадир”. Ҳамма У, Ҳукмдор, Подшоҳ, Эммануил, Биринчи, Охирги, Тинчлик Шаҳзодаси, Қудратли Худо, Абадий Ота бўла туриб, Унинг болаларидан ҳар бири, ҳар бир Каломга қулоқ солади ва бажаради, чунки улар – Унинг бир қисми.E-237 Now, the family of God obeys the order of the Father of the family. "And He is the Prince of Peace, the Mighty God, the everlasting Father; and of His dominion and reign there shall be no end; the government shall be upon His shoulders." And Him being Governor, King, Emmanuel, First, Last, Prince of Peace, the Mighty God, everlasting Father, every one of His children obey every Word to the order, because they're a part of Him.
E-238 Биз ўзимизни уйимизда Бранхамлар қандай яшасалар, шундай яшаймиз. Сиз, Жоунзлар, ўз уйингизда Жоунзлар қандай яшасалар шундай яшайсизлар.E-238 We live in our home like Branhams live. You live in your home, the Joneses, like the Joneses live.
E-239 Худонинг уйида эса, биз Худонинг Сўзи билан ва Худонинг оғзидан чиққан Ҳар Бири билан яшаймиз; бошқа ҳар қандай ёлғонни эса биз эшитмаймиз. Тушуняпсизми? “Мен Буни черковнинг ҳар бир даврида қандай берсам шундайлигича хамиртурушсиз нон ейсиз”. Аммо орқага қайтиб уни мана бунга киритишга урунманг, чунки У пояга ўтди. “Қурбонликдан ортган суяк ва бошқа нарсаларни олинглар ва ёндиринглар!” Тугатилди, черков даври ўлди, кетди; биз ҳозир бошқасидамиз. Омин.E-239 And in the house of God we live by the Word of God and every One that proceedeth out of the mouth of God, and any other fraud we won't listen to him. See? "You shall eat unleavened bread, every church age, just as I give It to you." But don't try to go back and inject that over into This, because it's come into a stalk. "You shall take the bones and things that's left over of the sacrifice and burn them." Gone, the church age died, went on; we're in another one now. Amen.
E-240 “Ўз Исмини қўйишга танлаган жойда”. О-о, мана бунисига қойил! 1-Қоринфинликлар 12.E-240 "The place I choose to put My Name in." Oh, my. I Corinthians 12.
E-241 Эътибор беринг, Эфесликларга 4:30:
...Худонинг Муқаддас Руҳини ҳафа қилманглар, чунки Муқаддас Руҳ сизларнинг Худога тегишли эканлигизнинг ҳамда (кейинги уйғонишдами? [Йиғилиш: “Йўқ”, деди―Таҳр.])...бир кун келиб (вақти келиб,...охиратда, нажот тўлиқ рўёбга чиқадиган вақтда―Тарж.), бутунлай озод бўлишингиз далилидир.
...Худонинг Муқаддас Руҳини хафа қилманглар, чунки Муқаддас Руҳ сизларни Худога тегишли эканлигизнинг хамда бир кун келиб бутунлай озод бўлишингизни далилидир.
E-241 Notice Ephesians 4:30.
... grieve not the holy Spirit of God, whereby you are sealed until the... (next revival?)... until the day of your redemption.
... grieve not the holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption.
E-242 Энди эътибор қилинглар. Келинг, буни ўзимизнинг Ёзув дарсимизга қўллаймиз. Унда бизлар менимча, тарқалсак яхши бўлармиди, мен одамларни чарчатиб қўяяпман. Одамлар туриб кетяпдилар, кўряпсиз, чунки улар тушлик тайёрлашлари керак, улар бирор киши билан учрашмоқчидирлар. Улар бу ёққа келиб, кун бўйи эшитамиз деб ўйламагандилар. Тушуняпсизми? Лекин қаранглар, биласизми...E-242 Now, notice. Let's apply that to our Scripture lesson. Then we better go; I think I'm wearing the people out too. Yes, sir People getting up and going home, see, 'cause they got--they got dinner cooking. And somebody they're wanting to meet; they didn't expect come down here and listen all day long. See? But look, you know the...
E-243 [Бен ака туради ва.. “Пайғамбар, биз сени севамиз”, деди―Тарж.] Бен ака сен билан ўрганаман. Дуоли бўлгин! Раҳмат, Бен ака мен сени яхши кўраман.E-243 Ben, oh, I--I ought to go...?... Bless you. Thank you, Brother Ben. I love you, Brother Ben.
E-244 Агар билганингизда эди, бу йигит бизлар учун урушда нима машаққат тортганини; бутунлай отиб ташланган, дабдала бўлган ва шунга ўхшашлар. Уни ҳаётида ҳамма нарсалар бўлган, аммо Худо уни дуо қилди. У содиқ қолди. Хотини уни ташлаб, қочиб кетди ва яна турмушга чиқди ва уни болаларини олиб кетди. О-о, мен ҳатто тасаввур ҳам қилолмайман.E-244 If you know what that boy's suffered for us in that war; he's shot all to pieces, and blowed up, and everything else. He's had a life of everything, but God's blessed him. He stayed true. His wife left him, run away and married again, and took his children. Oh, my, I just can't think about it.
E-245 Лекин, барибир, Худо сени дуо қилсин, Бен.E-245 And--but, anyhow, God bless you, Ben.
E-246 У ҳозир у ерда бутунлай бўлакчаларда (осколка, урушдан кейинги асорат.―Тарж.), асабга тегадиган ва ҳоказолар. Шундай... Тушуняпсизми, Беннинг ўтмишини билиш керак. Худойим, бу йигитни дуо қилгин. Ҳа.
...Муқаддас Руҳ сизларни Худога тегишли эканлигизни ҳамда бир кун келиб, бутунлай озод бўлишингизни далилидир.
E-246 He's laying right now full of shrapnel, pressing against his nerves and everything else. Just... You have to know the background of Ben. You see? God, bless that boy. Yes.
E-247 Эътибор беринг! Мана энди, бу озроқ ранжитиши мумкин, лекин диққатингизни қаратинг. Мен билан тортишманглар, фақат ёдингизда бўлсин.E-247 ... whereby you're sealed until the day of your redemption.
E-248 Исроил бир куни мана шу эшикка қаганида, эшикдаги қон, исм (қон ҳаёт), ва қон остига кирди, улар токи Мисрдан чиқмагунларича ўша ердан бошқа чиқмадилар.
...Худонинг Муқаддас Руҳини хафа қилманглар, Қайсики билан сизлар кирасиз ва токи нажот топмаган кунингизгача бошқа чиқмайсиз.
E-248 Notice. Now, this might pinch just a little bit, but notice (Don't fall out with me.); just remember.
E-249 Инжил эса доимо ҳақ. У Сўзни у ёққа қўяди, бутун қутқарилиш манзарасини тузиш учун, Улар қаерга тегишли бўлса, ўша ерга қўйиш керак, кўрдингиз. Шундайми?
...Худонинг Муқаддас Руҳини хафа қилманглар, чунки Муқаддас Руҳ сизларни Худога тегишли эканлигизнинг хамда бир кун келиб бутунлай озод бўлишингизни далилидир. (Токи бутунлай озод бўлмагунингча.)
E-249 When Israel once looked on that door, with that blood on the door, the name (the blood, the life), and entered in under that blood, they never went out again until they went out of Egypt. "Grieve not the holy Spirit of God, whereby you go in and don't go out anymore until the day that you are redeemed out." See?
Well, the Bible's always right. He puts words in there you got to place It out where It goes, to make it--make the whole picture of redemption. See, see?
... grieve not the holy Spirit of God, whereby you are sealed until your redemption. (till you're redeemed)
E-250 Сен ўша ерда муҳрланасан, сен Қон остидасан. Сен бошқа ташқарига чиқмайсан. Унда сен кимсан? Муқаддас Руҳ билан муҳрланган, хонадонидаги Худо ўғлисан. Иблис қанчалик ҳаракат қилганида ҳам сенга етиб боролмайди. Чунки сен ўлгансан – сени эски эркакни ўша қисми ўлган, ва сен кўмилгансан, ва сенинг ҳаётинг Масиҳ орқали Худода яширин. Ахир қандай қилиб у сенга етиб бора олади? Сен қандай қилиб чиқа оласан? Сен у ердасан! Шон-шарафлар бўлсин! Энди мен буни қолдираман; шунчаки, мен нима ҳақида гапираётганимни билишингиз учун.E-250 You're sealed in there; you're beneath the Blood. You don't go out no more. And then what are you? God's son in God's family, sealed in by the Holy Spirit. The Devil couldn't get you if he had to; for you are dead; your old husband part is dead, and you are buried, and your life is hid in God through Christ, and sealed by the Holy Ghost. How's he going to get you? How you going to get out? You're there. Glory. Now, I'll leave that alone; just enough so you'll know what I'm talking about.
E-251 Сўнгра янги яратилиш, деноминацияни эмас, балки Сўзни. Сен – Каломнинг ижодисан. Чунки дунё яратилишидан олдин, Худонинг ўғиллари ва қизлари бўлиш тақдир этилган пойдевор тош сизларга қўйилган эди.E-251 Then a new creation, not to a denomination, but to the Word. You're a creation of the Word. Because the foundation stone was laid in you before the foundation of the world, predestinated to be sons and daughters of God.
E-252 Буларнинг барчасини Тугалловчи Тоши бўлган Исо Ўз даврида қилгани каби келадиган Каломни тастиқлаш учун тош устига тош ҳар бир даврда қўйилади. Унда (Исода.―Тарж.) ҳар бир давр жойланган эди. Исода Мусо бор эди. Исода Довуд бор эди. Исода пайғамбарлар бўлган эди. Тўғрими? Юсуфга қаранглар, қарийб ўттиз кумуш тангага сотилган, ўлди деб ўйлаб ташлаб кетдилар, чиқариб олдилар, борди ва фиръавннинг ўнг қўли бўлишгача етишди. Қаранглар, Исо айнан шундай...Му-...Юсуф Исода эди.E-252 And upon this come stone upon stone in each age to vindicate that Word that's coming up, just exactly as Jesus did in His age, which is the Capstone of it all. In Him laid every age. In Jesus was Moses. In Jesus was David. In Jesus was the prophets. Is that right? Look at Joseph, sold for almost thirty pieces of silver, throwed in, supposed to be dead, taken out, went and come to the right hand of Pharaoh. Look, exactly, Jesus was--Mo--a--Joseph was in Jesus.
E-253 У келганида, У шоҳларнинг, пайғамбарларнинг (ҳаллелуйя) тўла-тўкислиги эди. Унда Худованднинг бутун борлиғи тўла-тўкис Унинг вужудида мавжуд эди. У Келинни бу ердан сотиб олиш учун келди, Дурдонани. Дурдона, Қайсики иблисга дейди...E-253 And when He come, He was the fulness of the kings, prophets (Hallelujah); the Godhead bodily rested in Him. He come to redeem out of there a Bride, a Masterpiece, a Masterpiece that says to Satan that...
E-254 Қачонки у: “Мўжизалар куни ўтди. Бўлмаган гап. Нималар деяпсиз, бундай нарсалар бўлмайди”, дейди.E-254 When he says, "Days of miracles is past. There's no such a thing as these things you're talking about."
E-255 “Йўқол кўзимдан шайтон”. Кўряпсизми? Кўряпсиз, боғда дурдона турибди.E-255 "Get thee behind me, Satan." See? See, a Masterpiece standing in a garden...
E-256 Бир куни Якунловчи Тош қайтади, буларнинг барчасини Боши ва Ўзига Келинни қабул қилади; ахир аёл эркакдан олинади, эркакнинг бир қисми. Аёлда эркакнинг генлари, қайсики аёлни ташкил қилади. Худди шундай Худо Каломи ҳам черковда, мана шу нарса черковни Келин қилади хам. Деноминация эмас. Буларнинг битта қолмай барчаси шайтондан. Мен улардаги одамларни бундай деяётганим йўқ. Улар бечора алданган одамлар, Исо айтганидек: “Кўр кўрни етаклайди”. Ва У уларни чақиролмади.E-256 Sometime the Capstone will return, the Head of all of it, and receive the Bride unto Himself; which the woman is took from the man, a part of the man. Every... Genes of the man is in the woman, what makes the woman. And that's the way the Word of God is in the church, what makes the church the Bride. Not a denomination, that's of the Devil, every one of them. I ain't calling the people in there that; there are poor deceived people, like Jesus said, "Blind leading the blind." And He could not call them out.
E-257 Шунда улар: “Сен ахир зинода туғилгансан-ку! Ким сенга бу ерга кел деди? Қандай мактаб, қанақа семинария Сени тан олади? Бизда Мусо бор. Биз... ”, дейишди.E-257 And they said, "Well, you are borned of fornication. Who tells you to come to you. What school, what seminary recognized you? There we have Moses. We are..."
E-258 “Агар сизлар Мусони билганингизда эди, Мени ҳам билар эдингизлар”, деди У.E-258 He said, "If you'd have knowed Moses, you'd knowed Me."
E-259 Чунки Мусо ўзининг тўрт китобида У хақида: “Эгангиз Худо Сўзни Берувчини, менга ўхшаган Пайғамбарни тиклайди, ва ўша Пайғамбарга қулоқ солмаган одам халқ орасидан ўчирилади”, деб ёзган эди. Ҳаммаси шу. У эса ким? Сўз. Бу эса нима? Бир грамм ҳам хамиртуруш қолдирма...Шунчаки бунга хамиртуруш қўшма. Ҳеч қанақа таълимотни, ҳеч қандай деноминацияни қўшма, чунки бу ўша заҳотиёқ ҳаром бўлади, сенинг қурбонлигинг ярамайди.E-259 'Cause Moses wrote Him in his four books, "The Lord your God shall raise up a Giver of the Word, a Prophet likened unto me, and who will not hear that prophet will be cut off from amongst the people." That's all there is to it. And what is He? The Word. And what is It? Don't leave none of the leaven left in the... Just don't put no leaven amongst It. Don't add any creed, any denomination, for it's polluted right there, your sacrifice is finished.
E-260 Келинглар энди шошиламиз тезгина, сизлар бориб тушлик қилишларингиз учун.E-260 Let's hurry now, right quick, so you can go eat. Notice.
E-261 Эътибор қилинглар! Шундай қилиб, шунда сен Худонинг Уйида Худонинг ўғлисан, Илоҳий касб-корининг бир қисмисан. Римликларга 8:1: «Исо Масиҳга тегишли бўлганлар энди ҳукм қилинмайдилар». Чунки улар дунё учун ўликдирлар, Унда тирилдилар, ва Сўзни ташкил қилиб, бугунги кунда яшамоқдалар, мана шу Сўз учун Худо уларни ишлатди, уларнинг исмларини мана шу Келиннинг Китобига жойлаштириб, уларни шу ишга атади. Юракдаги мана шу уруғга сувлар тушган пайтда уни Масиҳни Келинига олиб чиқадилар. О-о, ана бўлмаса! Бунданда мукаммал бўлиши мумким эмас. Ҳар бир даврда шундай бўлган эди.E-261 Now, then, you are a son of God in the house of God; you are a part of God's economy. Romans 8:1, "Then there is no condemnation to them which are in Christ Jesus." For they are dead to the world, alive in Him, and living in this present day, making the Word that God has used them for, foreordained them, placing their names in this Bride Book. And when the Waters comes upon that seed that's in the heart, raises it up to the Bride of Christ. Oh, my. Just perfect as it can be. In every age it's been that way.
E-262 Лютеранлар, оқланиш вактида оёқлар, уларни барпо қилди; Веслей муқаддасланиш вактида элликчилар қўл вактида, меҳнат, ишлар ва шу кабилар, кальвинистлар бўлиши керак эди...ёки арминистлар бўлишлари керак эди, қонунчилар бўлишлари керак эди. Бироқ ҳозир бизлар Бошга, Тугатадиган Тошга келаяпмиз. “Иноят! Иноят!”, дея чақирди Асосий Тош.E-262 The Lutherans, under justification, the feet, raised it like that; Wesley, under sanctification. The Pentecostals under the arms, the works and deeds and so forth, had to be Calvinists... or had to be Arminian, had to be legalists. But now we come to the head, the capstone. "Grace. Grace." the capstone cried.
E-263 Асосий Тош нима чақирди? “Иноят! Иноят!” Ўлим ва таълимотдан тирилиб, Худонинг тирик Каломига ўтдилар. Худонинг ягона танлаган режаси. Унинг даврида, Унинг ўғиллари, Сўз даврида Руҳ билан жонланадилар, худди учқун нимадандир губ этиб ёнганидек, жонланиш учун; ва ҳозир осмонларда, ҳозирги вақтда ўтирадилар, энди улар тирик ва Сўздаги ҳар бир ваъдага бўйсунадилар. Унда Бу нима қилади? Сизлар Худо генининг бир қисми бўлганингиздай, Худо Каломининг бир қисми бўлганингиздай, биргаликда ўтирасизлар, Масиҳнинг бутун Танасини намоён қиласизлар, чунки сизларнинг орангизда хамиртуруш йўқ. (Браун ака, кўряпсизми? У нима ҳақида гапиряпти?) Орангизда ҳеч қанақа хамиртуруш йўқ. Фақат Сўз, У Ўз Исми – Исо Масиҳни жойлаштирган жойда, эшиклар олдида, самовий жойларда ўтирасизлар.E-263 The headstone crying what? "Grace. Grace." Passed from death and creed into a living Word of the living God. God's only provided plan for His age, His sons in the Word age quickened by the Spirit like a spark that's lit off of something to make it alive; and seated now in heavenly places in present tense, already alive and subject to every promise in the Word. Then what does that do? You being a part of God's gene, a part of the Word, other men a part of God's Word, seated together, manifest the entire Body of Christ, because there's no leaven among you. (See what He's talking about, Brother Brown?) No leaven among you, just the Word only, seated in heavenly places in the door where He put His Name: Christ Jesus.
E-264 Ораларингизда ҳеч қанда хамиртуруш йўқ, бу Худонинг бутун тўлиқлигини орангизда вужудга келтиради. Буни Лютернинг даврида қилиш мумкин эмас эди, Веслейни даврида қилиб бўлмас эди, элликчилар даврида қилиш мумкин эмас эди; аммо ўша куни Инсон Ўғли намоён бўлганида, очилади, ер юзида У Пайғамбар-Худо кўринишида намоён бўлганида У буни бошида бажарганидай Ўзини намоён қилиб, худди ўша кўзга кўринадиган мўжизаларни кўрсатиб, [Бранхам ака уч марта қарсак чалади―Таҳр.] черковни Унинг халқи орасида Худонинг бутун Худолиги билан биргаликда ортга олиб келади. Брр! Олқиш! Малакия 4 –да ваъда қилинган, бошқа барча Ёзувларда ваъда қилинган. Сиз қаерда сажда қилаяпсиз? Худонинг уйида, ҳозирги вақтда ўтирамиз.E-264 No leaven among you, that brings the entire Fulness of the Godhead bodily among you. Couldn't do it in Luther's age, couldn't do it in Wesley's age, couldn't do it in the Pentecostal age; but in the day when the Son of man will be manifested, revealed, brought back the church together with the entire Deity of God amongst His people, showing the same visible signs, manifesting Himself like He did at the beginning when He was manifested on earth in a form of a Prophet God (Oh, Glory.) promised by Malachi 4, promised by the rest of the Scriptures. Where you worship at? The house of God, seated, in present tense.
E-265 Энди, тезгина, келинг тезда қараймиз ва қандайдир...ўн дақиқадан сўнг тарқаламиз, агар Худонинг иродаси бўлса.E-265 Now, quickly, let us look just real fast now, and then go in about... In ten minutes we'll be gone, the Lord willing.
E-266 Ҳозир энди келинглар, ўз даврида мана шу Худонинг уйига жонланганларга қараймиз.E-266 Now, let us look at some that has been quickened into this house of God, of their age... Enoch... (In ten minutes we'll go, if you can just suffer that much longer.) Look, Enoch was the living Word of God of his age; he was a prophet.
E-267 Ханух! (Ўн дақиқадан сўнг тарқаламиз, яна шунча сабр қилинглар, илтимос.) Қаранглар, Ханух ўз даврида Худонинг тирик Сўзи бўлган эди. У пайғамбар эди.E-267 A prophet is God's reflector. How many knows that? The--the reflector doesn't reflect itself; the--the reflector isn't the reflection. There has to be something strike the reflector--reflector to make it reflect.
E-268 Пайғамбар – бу Худонинг акс эттирувчиси. Ким буни билади? [Йиғилиш: “Омин”, деди.―Таҳр.] Акс эттирувчи ўзини акс эттирмайди, акс эттирувчи (яъни қайтаргич.―Тарж.) акс эмас, тасвир эмас. Акс эттирувчига―акс эттирувчига нимадир тушиши керак, у акс эттириши учун. Шундай қилиб, пайғамбар – бу Худонинг танланган идиши, қайсики умуман ҳеч нарсани акс эттиролмайди, бироқ у Каломнинг, Масиҳнинг тимсолини акс эттириш учун мана шу акс билан, Худо билан битта тўғри линияда туради. Кўряпсизми, бошқа ҳеч нарса буни қила олмайди. Сен акс эттирувчи, мана нима учун пайғамбар китбни ейиши керак эди. Мана нега у қоғоз ўрамасини ейиши керак эди. У ўша даврдаги ўша Сўзни акс эттириши керак эди. Тушундингизларми? [Йиғилиш: “Омин”, деди.―Таҳр.]E-268 So a prophet is a chosen vessel of God that cannot reflect nothing at all, but he's in direct line with that reflection, God, to reflect the image of Christ the Word (See?); nothing else can do it. You are a reflector; that's the reason the prophet had to eat the book. That's the reason he had to eat the scroll. He had to reflect that Word for that age. You got it?
E-269 Ханухга эътибор беринг, Худовандни акс эттирувчини мукаммал тимсоли. Худо у билан (бўлган ишини.―Тарж.) тугатганида―тугатганида, Худованд уни шунчаки кўчирди, уни кўтариб кетди. Ханух акс эттирган механика, Руҳ билан динамика бўлди ва уни кўтариб кетди.E-269 Notice Enoch, God's perfect reflector in type. When God was through--through with him, He just translated him (See?), took him up. The mechanics that he had reflected become dynamics with the Spirit, and took him up.
E-270 Илёс кунларида ҳам худди шу нарса. Илёс, буни акси бўлган унинг суяклари ҳатто...Худонинг акс Эттирувчиси, унинг танасида Худо Каломи намоён бўлди; унга ўлган одамни қўйдилар, у яна ҳаётга қайтди. Биз Унинг танаси ва суякларимиз, гар биз Масиҳнинг Келини бўлсаккина фақат. Сиз бунга ишонасизми? [Йиғилиш: “Омин”, деди.―Таҳр.] Яхши. У бизлар учун ўлди, ва бизлар ҳам ўзимиз учун ўламиз ва Унинг Исмида кўмиламиз, зеро энди бу дунёдан бўлмаслигимиз учун, аксинча Унда, қайси биланки оила Самоларда номланади, Исо Масиҳ билан номланади. Бу Эфесликларга 1:21. Осмонлар учун қандай...Самоларда оила...Осмонда оила қандай номланади? Исо. Ерда оила қандай номланади? [Йиғилиш: “Исо”, дейди.―Таҳр.] Ахир бу Қон бор бўлган Худонинг уйи. Тўғрими? Бу Эшикдир ҳам, бу Турар Жйдир ҳам, бу У Ўз Исмини жойлаштирган ўша жойдир ҳам: “Калом инсон бўлди ва орамизда яшади”. Бу, сиз яшаётган даврни акс эттирувчи ва ёндирувчи Сўз. Мана ким эди У, мана ким эди Мусо, мана ким бўлган эди Ёқуб, мана ким эдилар қолганларнинг барчаси, ушбу Худонинг Каломини ёқган эдилар, Худованд Ўзини акс эттирган акс эттирувчи. Ва Худонинг ана бу мукаммал тимсолигача, Исо Масиҳгача, Худонинг Дурдонасигача етиб борди; қолганларнинг барчасини, Уни акс эттирганни Келин сифатида олиб кета олиш учун ўлдирилган эди У.E-270 Same in the days of Elijah. Elijah, even to his bones, where that reflection... Reflector of God in his body being made manifest the Word of God. They laid a dead man on it; he sparked to life again. We are flesh and bone of Him, as long as we are the Bride of Christ. You believe that? All right. He died for us, and we die to ourselves and are buried in His Name, that we would no more be of the world, but in Him, of which both the family in heaven is named after Jesus Christ. That's Ephesians 1:21. For both heaven--the family in heaven... What's the family in heaven named? Jesus. What's the family on earth named? Well, that's the house of God where the Blood's at. Is that right? That's the Door, that's the Gate, that's the place He put His Name, and the Word was made flesh and dwelled among us. It's the Word reflecting and sparking off the age that you're living in. That's what He was; that's what Moses was; that's what Jacob was; that's what the rest of them was: sparking off that Word of God, the reflector that God was reflecting Himself. And come to that perfect Image of God, Jesus Christ, God's Masterpiece; was struck that He might take the rest of them for a Bride that's been a reflector of Him.
E-271 Мусо Унда эди. Ёшуа Унда бўлган эди. Ва агар сиз Унда бўлсангиз, дунё яратилишидан олдин сиз Унда эдингиз, Худонинг оиласи. Сиз У билан бирга машшақат чекдингиз, сиз У билан бирга ўлдингиз, сиз У билан бирга хочга бордингиз, сиз У билан бирга тирилдингиз; ҳозир эса сиз аввалгидек Ундасиз, дунёга Нурни, давр Мактубини акс эттириб, осмондаги жойларда ўтирибсизлар. “Сиз – дунёнинг нурисиз”, аммо агар у деноминацияга хос сават билан беркитилган бўлса, уни қандай кўриш мумкин? Ахир сиз ўз урф-одатларингиз билан нурни ҳар қандай таъсиридан маҳрум қиласиз-ку! ...уруниб. Сизлар, деноминациячилар, ўз черковингизга Нурни кирмаслигига ҳаракат қиласизлар, ўзларингиз кирмайсизлар, бошқаларни ҳам қўймайсизлар. Омин.E-271 Moses was in Him. Joshua was in Him. And if you are in Him, you was in Him before the foundation of the world, the family of God; you suffered with Him; you died with Him; you went to the cross with Him; you raised with Him; and now you're still with Him, setting in heavenly places, reflecting the Message of the age to the world, the Light of the world. "Ye are the Light of the world," but if it's hid by a denominational bushel basket, how are they going to see It? By your traditions, you make the Light of no effect. By trying, you denominationals, trying to keep the Light away from your church; you won't go in; neither will you let them. Amen.
E-272 Келинглар, шундайгина тўхтаб оламиз. О-о, менга жуда ҳам кўп. Биз―биз шунчаки...О-о! Бизда беш дақиқа бор.E-272 Let's just stop. My, I got too much here. We--we just won't... Oh, my. Five minutes we got.
E-273 Кўряпсизми, Ким эшик эканлигини? Худованд Ўз Исмини қаерга жойлади? Исода. Сен Унинг Исмига қандай қилиб кирасан? У ерга қандай кирасан? У ерга чўмдирилиб. Қандай? Сувдами? Руҳда! “Битта Раббий, битта имон, битта чўмдирилиш”. Бу Муқаддас Рўҳда чўмдирилиш.E-273 You see Who the door is? Where did God put His Name? In Jesus. How do you get in His Name? How do you get in there? By being baptized in there. How by? Water? By Spirit: one Lord, one faith, one baptism, that's Holy Ghost baptism.
E-274 Сувда чўмдирилиш сиз Масиҳни қабул қилганингизни тан олаётганингизга, сизларни одамлар билан мулоқотга олиб келади фақат. Бу ҳақиқат. Лекин бу Руҳда чўмдирилиш. Мен сизларни устингизда Исони Исмини айтиб чўмдириш мумкин, бироқ бу ҳали ўша эмас.E-274 The water baptism just put you in fellowship with the people, that you recognized that you have accepted Christ. That's the True. But it's Spirit baptism. I can call the Name of Jesus over you and baptize you; that doesn't make it so.
E-275 Аммо бу Муқаддас Руҳ ҳақиқатдан...асл Калом―Сўз, Исо сизга кирганида―унда, акам, Мактуб сен учун энди ҳеч қанақа топишмоқ эмас. Сен Буни биласан, ака, Буни бари сени кўз ўнгингда очилади. Ҳаллилуйя! Худога ҳамду-сано! Омин!
Уни севаман, Уни севаман,
У биринчи бўлиб севди
Ва Галгўтада соти-...(Азиз Худо,
Мен ўтинаман, бу одамларни шифолагин,
Раббим, ва ҳар бирини соғлом қилгин.
Исо Масиҳ Номида. Омин.)
E-275 But when once that Holy Spirit really genuine Word comes into you (the Word, Jesus), then, brother, the message is no secret to you then; you know It, brother; It's all lit up before you. Hallelujah. Praise be to God. Amen.
I love Him, I love Him
Because He first loved me,
And purchased my salva...
E-276 О-о! Севги! О-о!
Имон орқали кўра олганимдан бери
Муқаддас Қон оқими, (ўша Дурдонадан)
Токи тирик эканман, мен севги ҳақида куйлайман.
E-276 Dear God, I pray that You'll heal these people, Lord, and make each one of them well, in Jesus Christ's Name. Amen. Oh. Love... Oh.
Ever since, by faith I saw that stream
Thy flowing wounds supplied, (from that Masterpiece)
Redeeming love has been my theme,
E-277 Қандай қилиб мумкин...? Худо Севгидир. “Ҳар қандай севувчи Худодандир”, Илоҳий, муқаддас севги билан. Расво севги билан эмас; тоза, соф, муқаддас севги, Худонинг севгиси, Сўзнинг. “Сенинг амрларингни қалбимга яшириб қўйдим, токи Сенга қарши гуноҳ қилмайгин”. О-о, бу Довуд илтижо қилганди. Наҳот У ажойиб эмас? [Йиғилиш: “Омин”, деди.―Таҳр.] Уни севмайсизми ахир? [“Ҳа”.]E-277 How can you... God is Love. "He that loveth is of God," Divine, holy love, not dirty love; clean, pure, holy love, love of God the Word. "Thy laws have I hid in my heart, that I sin not against Thee," oh, my, that David crying out. Isn't He wonderful? Don't you love Him?
E-278 Хуллас, мана шу йўл бор, тоза, муқаддас йўл, Худо сени кутиб оладиган ягона учрашув жойи бор. “Худойим, мен яхши методистман. Мен яхши баптистман. Мен яхши элликчиман”, ― деганинг учун эмас. Нет! Чунки сен Исодасан, Сўзда, бугун намоён бўлаётган Сўзнинг бир қисмисан, бу куннинг Мактубисан. Лютерни эмас, Веслейни эмас, элликчиларни эмас; балки бунга ўтган сизнинг Исо, акс. Ортга, ўшанга қайтиш мумкин эмас. Бу сизнинг муқаддас Нонинггизга қўшилган хамиртуруш: “Инсон фақатгина нон билан эмас, балки Худонинг оғзидан ўз вақтига чиқадиган ҳар бир Сўз билан тирик бўлади”.E-278 Now, there is a Way, a pure, holy Way, a only meeting place that God will meet you. Not because you say, "God, now, I'm a good Methodist. I'm a good Baptist. I'm a good Pentecostal." No. Because that you are in Jesus the Word, the part of the Word that's being manifested today, this day's Message, not Luther, Wesley, Pentecostal; but your Jesus, the reflection, that has come up into this. You can't go back to that; that's adding leaven to your holy Bread, that, "Man shall live by every Word that proceedeth out of the mouth of God in Its season."
E-279 О, келгин, Раббим Исо, буюк Асосий Тош. Қаранглар, у ерда азоб-уқубатларда ҳалок бўлган лютеранларнинг ҳоки ётибди. Методистларга қаранглар.E-279 O come, Lord Jesus, the great Headstone. Look laying yonder in the dust of them Lutherans that died back yonder under martyrdom; look at them Methodists, those Pentecostals and so forth, coming up now, that real strain they come out.
E-280 Бу элликчилар ва бошқалар ҳозир келмоқдалар, улар ушбу босим остида чиқаяптилар.E-280 You Assemblies of God went and organized, when the very thing God brought you out of, you turned right back like a hog to its wallow.
E-281 Худованд Ассамблеяси, сизлар бордингизлар ва ташкиллашдингизлар, Худо эса сизларни ўша ердан олиб чиққан эди-ку, худди чўчқа ўз балчиғига қайтганидай, сизлар ортга қайтдингизлар.E-281 You Oneness, United, the old J. C. of--Pentecostal Assemblies of Jesus Christ. One for the colored, and separated yourselves because of segregation, you that did that, and then united yourself they call it "United," and then organized, and fussed at the Assemblies? "As a dog turns to its vomit." If the vomit made the dog sick in the first place, won't it make him sick again? Change your diet from your denomination to the Word, and live with Christ. Shame on you.
E-282 Сиз, ягоначилар, бирлашганлар, эски Исочилар...Исо Масиҳнинг Элликчи Ассамблеялари, ўша, қора танлилар учун бўлганлари, айирмачилик (ажратиш, сегрегация) туфайли бўлиниб кетдингизлар. Ўзларингиз буни қилдингизлар, кейин эса бирлашдингизлар ва “бирлашганлар” деб атадингизлар. Сўнг эса ташкиллашдингизлар ва яна Ассамблеялар билан тортишдингизлар: “Ит ўзини қусқисига қайтгани каби”. Агар итни биринчи марта қусқисидан қайтаргиси келган бўлса, наҳот уни ундан яна қайтаргиси келмайди? Ўзингизни озиқланишингизни деноминациядан Каломга алмаштиринг ва Масиҳ билан яшанг. Уят ва шарманда сизларга!
У ерда мени Отам бор,
У ерда мени Отам бор,
У ерда мени Отам бор,
Дарёнинг нариги тарафидаги юртда.
Ҳадемай мен Уни кўраман,
Ҳадемай мен Уни кўраман,
Ҳадемай мен Уни кўраман,
Дарёнинг нариги тарафидаги юртда.
О, ажойиб йиғилиш бўлади,
Ажойиб... (Сўз Сўзга бораяпти!) ...йиғилиш,
(Келин кўтарилаётганида, Калом кетидан Калом) ...йиғилиш,
Дарёнинг нариги тарафидаги юртда.
О, балки ўша кун эртадир,
Балки ўша кун эртагадир,
Балки ўша кун эртагадир,
Дарёнинг нариги тарафидаги юртда.
E-282 I've got a Father over yonder,
I've got a Father over yonder,
I've got a Father over yonder,
On the other shore.
Some bright day I'll go and see Him,
Some bright day... go and see Him,
Some bright day I'll go and see Him,
On the other shore.
Oh, won't that be a happy meeting,
Won't that... (Word goes to Word.) meeting,
(When the Bride goes up, Word by Word)... happy meeting,
On the other shore.
Oh, that bright day may be tomorrow,
That bright day may be tomorrow,
That bright day may be tomorrow,
On the other shore.
E-283 Сиз: “Бранхам ака, сен буни жиддий гапиряпсанми?”, дейишингиз мумкин.E-283 You say, "You mean that, Brother Branham?" Yes, sir. When the Lutheran of that age, the Wesley's of their age, the Pentecostals of their age (the true ones, not the denominationals); the Pentecostals, the one that added leaven, the denomination died. But this true Word moving on. See? Just like Jesus said, "At that day, you'll know that I am in the Father, and the Father is in Me, and I in you and you in Me." It's all the Word.
E-284 Ҳа, тақсир! Қачонки ўша давр лютеранлари, ўша давр веслейчилари, ўз даврининг элликчилари, ҳақиқийлари, деноминациялашганлари эмас...Хамиртурушни, деноминацияни қўшган Элликчилар, ўшалар, ўлиб кетишди. Лекин бу ҳаққоний Сўз ҳаракатда давом этаяпти, тушуняпсизларми, худди Исони айтгани каби. “Мен Отамда эканлигимни, сизлар Менда ва Мен сизларда эканимни ўша куни англаб оласизлар”. Бу бутун Калом!
Ажойиб йиғилиш бўлади,
(Унинг ўғиллари Унинг
Тураргоҳида йиғилганларида),
...йиғилиш,
Ажойиб йиғилиш бўлади,
Дарёнинг нариги тарафидаги юртда.
E-284 Oh, won't that be a happy meet... (when His sons gather to His gate)... happy meeting,
Won't that be a happy meeting,
On the other shore.
E-285 Шундай қилиб, черков, биз ҳозир ўргатаяпмиз. Аммо эсингизда бўлсин, бу ердан кетганингизда дарҳол чорида (буғдой чориси.―Тарж.) чиқишни бошлайверинг. Сиз буғдойга кириб боряпсиз, лекин Ўғил Ҳузурида ётинглар. Мени айтганларимга қўшманглар, мен айтганларимдан олиб ташламанг, чунки мен, У менга қанчалик маъум, Ота қандай берган бўлса, шу Ҳақиқатни гапираман. Тушуняпсизми? Қўшманг Бунга, шунчаки мени айтганимни гапиринглар.E-285 Now, church, we're teaching now. But, remember, when you leave here, start moving out of the shuck now; you're going into the grain; but lay in the Presence of the Son. Don't add what I've said, don't take away what I've said. Because, I speak the Truth as far as I know It, as the Father has given to me. See? Don't add to It; just say what I said.
E-286 Гап шундаки, одамларга фақат келишни ва Раббий Исони излашни айтиш керак. Кейин эса ўзингиз ҳам тўғридан-тўғри Унинг ҳузурида ётинглар, шунчаки Унга севгингини билдиринглар: “О Раббим Исо, Худонинг Ўғли, мен Сени яхши кўраман. Менинг юрагимни юмшат, Раббим. Дунёнинг севгисини ва бутун разиллигини олиб ташла, ва менга бу замонавий дунёда Сенинг олдингда муқаддас яшашимга рухсат бер”.E-286 The thing of it is, just tell the people to come seek the Lord Jesus. And then you yourself lay right in His Presence; just make love to Him, "O Lord Jesus, Son of God, I love You. Tender my heart, Lord. Take away all the filth and the love of the world, and let me live holy in this present world before You."
E-287 Ибодат учун бошларимизни эгамиз. Энди, қараймиз, сизлар ибодатда тарқатишга бирор кишини танладингизларми? Ёки, унда буни мен қиламан. Ўта эҳтиромда бўлинглар.E-287 Shall we bow our heads for prayer. Now, let's see, have you got anybody chosen to dismiss in prayer? Or, I will then. Be real reverent.
E-288 Азиз Худованд, бизда руҳий озуқа бўлганидан миннатдормиз. Раббий, Сўзнинг витамини Худованд ўғилларини ўстираётганидан Сенга миннатдорчилигимизни билдирамиз. У ҳеч қанақа бошқа бирор-бир турдаги шахсларга таъсир қилмайди, фақат Худонинг ўғил ва қизларига таъсир қилади. Хуллас, биз бу учун сенга рахмат айтамиз, ва Худойим, ундан фойда олишимизни ибодат қилиб сўраймиз. Биз нафақат миннатдор бўлайлик Сендан―биз Сендан бу учун миннатдормиз, бироқ биз бу қудратни севгимиз билан одамларни бизни Худойимизга ишонишларига кўндириш учун ишлатайлик: мана шу даврдаги йўлдан озганларни, гуноҳкорларни, аёлларни, эркакларни, йигитларни, қизларни.E-288 Dear God, we thank You that we have had our spiritual diet. We thank You, Lord, that the vitamin of the Word grows sons of God. It does not affect on any other type of character, only on sons and daughters of God. So we thank You for It. And we pray, God, that we will profit therewith, that we will not only thank Thee. We thank You for It, but may we use the strength to try to by love persuade people to believe in our God: the wayward, the sinners, the women, the men, the boys, the girls, in this age.
E-289 Раббий, ақлий аҳвол, одамлар яшаётган асабий аср уларни ақлдан оздираётганини кўриб туриб; Ёзувда айтилган ва ваъда қилинганини, ер юзига даҳшатли қўрқинчли нарсалар тушишини аниқ бажарилиши учун. Масалан, сочларини қирқадиган аёлларни таъқиб қилиши учун чигиртка. Уларни худди аёлларникидай узун сочлари бўлади. Улар кўрадиган турли қўрқинчли манзаралар, Раббим, ушбу ўзлари турган ақлий, зулмат қоплаган аҳволдалар, тоғлар ва қояларга ўтинадилар. Ит ва мушукларга она бўлаётган аёллар, Сени ҳурмат қилишлари учун болаларни тарбия қилмаяпдилар. Сен кимга фарзандлар бердинг, ва улар ҳомилали бўлдилар, уларни кўчага, ўз ҳолига қўйвордилар. Раббим, Сен хочга бораётганингда: “Ўшанда қирларга ва тоғларга устимизга қуланглар деб ёлвора бошлайдилар”, деганингга ажабланмаса ҳам бўлади.E-289 Seeing, Lord, that the mental conditions, the nervous age that the people's living in, is driving them out of their minds to exactly fulfill what the Scripture said and promised: the great hideous things would come upon the earth like locusts to haunt the women that cut their hair, they'll have long hair like a woman. And different hideous sights that they'll be able to see, Lord, in that mental, deluded conditions they're in, and then screaming for the rocks and the mountains. Women who would mother dogs and cats, and not raise children to honor You... Those that You did give children to and they did conceive them, turn them loose on the streets to do as they want to. No wonder You said, Lord, when You were going to the cross, "Then they'll begin to cry for the rocks and the mountains to fall on them."
E-290 Биз ҳамма нарсаларни тўғри мана шу вақтга ўғри келаётганини кўраяпмиз. Бизлар Ёзувнинг тасдиқланаётганини, исботланаётганини кўряпмиз. Ва биз буни, Раббим, Сенинг қандай намоён бўлаётганингни ўз кўзларимиз билан қандай кўриб турган бўлсак, бир кун Кўтарилиш бўлади, ва биз бу Каломнинг намоён бўлишини кўрамиз: “Зеро Инсон Ўғли самодан тушиб келганида, Ўзининг муқаддас фаришталари билан, бизлар ҳам Раббимизни қаршилаб олиш учун улар билан бирга булутларга кўтариламиз”. Ўшанда бу...Ҳозир биз бу тўғрисида эшитяпмиз, ўшанда биз буни ўз кўзларимиз билан кўрамиз.E-290 We see every other thing moving right up to this time. We see the Scripture being vindicated, proved. And just as we see That, Lord, You with our own eyes being made manifest, someday there will be a rapture and we'll see the manifestation of that Word, "For the Son of man shall come in the clouds of glory with His holy Angels with Him, and we'll be caught up to meet Him in the air." It will then be... We hear of it now; then we'll see it with our own eyes.
E-291 Раббим, бизлар Унда, ягона танланган Жойда бўлайлик. Ва У Қурбонликдир. Биз Уни келтирамиз, ўзимиз эшитган Исо Масиҳни, Худонинг уйига Муқаддас Руҳга чўмдирилиш орқали, Исо Масиҳ Исми орқали. Ва у ерда бизнинг қурбонлигимиз қабул қилинади, ва бизлар оилага кирамиз; чунки ҳали дунёда сарсон бўла туриб, дунёнинг яратилишидан олдин биз Худонинг ўғиллари ва қизлари этиб танланган эдик. Ота, бу учун Сендан миннатдорман. О-о, Худо сени дунёдан танлаб олганилиги Ҳақиқатини топганингда, бунақа нарсадан қандай юз ўгириш мумкин а? Мен қутқариб олинган кунда миллионлаб йўқолганлар бўлган эди.E-291 May we be found in Him, the only provided Place. And He is the Sacrifice. We bring Him, what we've heard about, Jesus Christ, into the house of God by the baptism of the Holy Ghost, through the Name of Jesus Christ. And there our sacrifice is accepted, and we're brought into the family; because, yet straying out in the world, we were ordained sons and daughters of God before the foundation of the world. Thank You for that, Father. Oh, how could anyone ever turn back on something like that when they found the Truth, that God has selected them out of the world?
E-292 О, ўлаётган Қўзи, мен қандай қилиб Сенга миннатдорчилигимни билдирсам-а? Менинг юрагим қандай қилиб Сенинг олдингда етарлича ҳурматда бўла олиши мумкин? Азиз Худо, мени тўғри яшашимга ёрдам бергин. Менинг одамларимга тўғри яшашига ёрдам бер. Мен улар учун ибодат қиламан, Раббим, ҳар бири учун, Сен...Худойим, қандайдир тарзда, мен...Мен ҳатто билмайман. Мен шунчаки қандай сўрашни билмайман, Раббим. Ва, эҳтимол, мен буни ҳатто нотўғри тарзда сўраётгандирман, аммо, Раббим, менинг нодонлигимни кечиргин, ва шунчаки менинг юрагимга назар солгин. Улардан бирортаси йўқолган бўлмаслигини ўтинаман, бирортаси, Ота. Мен уларни ҳар бирини Сен учун талаб қиламан. Исо Масиҳ Номидан. Омин.
Севаман Уни, севаман...
Агар сизлар Уни севсангизлар, сизлар бир-бирингизни севасизлар. Бир-бирингизнинг қўлларингизни қисинглар.
E-292 There were millions lost, the day that I was saved. O dying Lamb, how can I ever thank You? How can my heart ever be reverent enough before You? Help me, dear God, to live true. Help my people to live true. I pray for them, Lord, every one, that You will... God, somehow, I don't... I--I wouldn't know how... I don't know how, just how to ask, Lord; and I--maybe I'm not even asking that in the right manner. But You forgive my ignorance, Lord, and just look at my heart. I pray that not one of them will be lost, not one of them, Father. I claim them, every one, for You. In the Name of Jesus Christ. Amen.
I love Him, I...

Нагору

Up