Қутлуғ кеча

Сана: 65-1212 | Длительность: 34 daqiqa | Таржима: VGR
Tusson, Arizona, AQSh
E-1 Хозиргина Перри ака Худо Каломидан хаяжонлантирувчи мактуб айтди. «Бизлар Худони чегаралаймиз ва Худони вақтга жойлаштирамиз, У эса Абадийдир, биз бундай қилолмаймиз», — дегани қанчалар хақиқатдир. Шундай қилиб, бугун оқшом бизда яна бир нарса турибди – бу қутлуғ кеча.E-1 ... stirring message that Brother Pearry gave us just then from the Word of God. How true it is that we limit God and time God; and He's eternal; we can't do that. So tonight we're facing something else now is communion.
E-2 Мен Тусонда черков бўлишини уч йил кутдим, бироқ... мана у бор. Ҳа, биз-биз ундамиз (черковда). Ва биз Раббийдан миннатдормиз, У бизни кутишга мажбур қилди холос, шунинг учун бизлар энди буни қадрлай оламиз.E-2 Three years I waited for a church to come in Tucson, but it's here. Yeah, we're--we're here. So we thank the Lord; He just let us wait till we can appreciate it now.
E-3 Хўп, биз қутлуғ кечани бошлашимиздан олдин айтмоқчи бўлган бир нарса бор, мана у нима: уйлайманки, бизлар яшаётган ушбу кунда биз ўзимизни борлиғимизнинг ҳар бир заррачасини Худога бағишлашимиз кераклигини етарлича кўрдик. Биз-биз Худога чин юракдан хизмат қилишимиз керак. У бизга тўғридан-тўғри Ёзувдан жавоб бериб, бизларни дуо қилганига ишонаман, Перри ака бир неча дақиқа олдин айтганидай, биз-бизлар мана шу вақтда турибмиз. Биз қўр эмасмиз, биз-биз шу ерда эканимизни кўряпмиз, бизлар етиб келдик.E-3 Now, there's one thing that I'd want to say just before we start the communion, is this; that I believe that we have seen enough in our day that we live in, that we ought to really give every--all of our being to God. We--we should really serve God. I believe that He has blessed us with the direct answer to Scripture. As Brother Pearry gave it a few moments ago, that we--we are--we're at that time. We're not blind; we--we--we see that we're here; we--we've arrived.
E-4 Ва бизлар атрофга қараб одамларни қанчалар ақлдан озаётганликларини кўришимиз ҳам мумкин. Бизлар бу ерда узоқ туролмаймиз – биз шунчаки руҳий касалхонада бўлиб қоламиз, бутун дунё унга айланади. Кўряпсизми? Шундай қилиб, биз-бизлар замоннинг охиридамиз.E-4 And we also can look around and see that the way that the human mind is leaving the people. That we--we can't stay too much longer, we'd be in a complete insane institution; the whole world would be. See? So we--we're at the end time.
E-5 Шундай қилиб, Перри акамиз буларнинг барчаси ҳақиқат, буларнинг барчаси рост эканлигинини кўриш учун бу ерда тугатганидан сўнг, бу фантастика эмас. Бу бизлар шунчаки ҳаёл қиладиган бир нарса эмас. Бу Худонинг Каломи орқали бизга тўғридан-тўғри берилган ва бу ерда эканлигимизни билишимиз учун бизнинг олдимизда очиқ-равшан намоён бўлган нарса. Биз-биз ҳозир билмаймиз қанча вақт қолди, чунки биз яна соатга қайтаяпмиз, кўряпсизларми — яна ўшанга, вақт деган нарсага. Лекин бизлар-бизлар шу ерда, айнан шу вақтда эканимизни биламиз. Худонинг вақти... менинг фикримча.E-5 Now, as Brother Pearry ended up there, seeing these things are true, see if they are true, they're not myth. They're not just something that we imagine; they're something that's been directly given to us by the Word of God and manifested publicly before us, that we know we are here. We--we don't know how long now, because again we come back to a watch (You see?), what time it is. But we are--we know we--we're here, we're at the time. Whether God's time, I'd imagine...
E-6 Бир куни бир киши кичик бир таҳлил ўтказган экан, агарда Худованд улар билан ўша бўйича... агар У вақтни ўрнатганида ва у бўйича иш тутганида эди – битта бир минг йил, бор йўғи бир кундай экан натижада. Ва шунда, агар инсон етмиш йил яшаганида бу Худонинг вақти бўйича бор йўғи бир неча дақиқа бўлар эди. Кўряпсизми? Мана, ва шунда агар бу қирқ йил бўлганида, унда бу баъзўр озгина вақтни олар эди, У бу вақт ичида бир бор мижжа қоқишга улгурган бўлар эди, — деди. Кўряпсизми? Кўряпсизми, мана қанчалик тез буларни ҳаммаси, агар ўрнатилган вақт бўлганида, ваҳоланки У вақт билан иш кўрмайди. Шунинг учун У шунчаки Абадийдир.E-6 Someone give a little analysis one time that said that if God put up with him according... If He was to allot time, one--one thousand years is just one day. So if a man lives seventy years old, it'd just be a few minutes of God's time. See? Well, it's said to be forty years, that wouldn't even mean time hardly He could bat His eye. See? See, just that's how quick it is, the whole thing, if--if it be 'lotted time; which, He doesn't have any time. So He just is eternal.
E-7 Менимча, у ерда Сарра эди, бир куни... ёки йўқ, Юсуф, бир куни кечқурун мендан ва Перри акадан: «Дадажон, қачон Худо пайдо бўлган? У қаёқдан пайдо бўлган?» — деб сўради. Кўряпсизми? «Уни бошланиши бўлмаган, тўғрими? Ахир Унга бошланиш керак эмаску?».E-7 I believe it was Sarah back there, or little Joseph the other night, said to me and Brother Pearry; he said, "Daddy, where, when did God come on the scene? Where did He come from?" See? "He had to have a beginning, didn't He? Didn't He have to start?"
E-8 Мен: «Йўқ. Нимани боши бўлса, охири ҳам бор, аммо ниманинг боши бўлмаса унинг охири ҳам йўқ», — дедим. Аммо, у атиги ўн ёшда эди, ва буни тушуниш унга қийин эди. Кўряпсизми? Ва у қандай қилиб, нимадир ҳеч қачон бошланмаган эканини билгани ҳолда, буни қабул қила олар эди? Нафақат у, мени ўзим ҳам. Шунақа, тушуняпсизларми, бу қандай ўзи умуман бошланган бўлиши мумкинлигига ўзимни ақлим етмайди.E-8 I said, "No. Anything that has a beginning has an end, but it's that which had not a beginning has no end." Of course, he's ten years old; that was kind of a--a real mouthful for him. See? And how could he receive that, knowing that something never did begin? Not only to him, it is to me. See? All of us (You see?), it--it's a great big dose for me, how did it ever begin.
E-9 Энди, бизлар ҳақиқатан муқаддас бўлган бир нимага қарамоқчимиз.E-9 Now, we're fixing to observe something here that's really sacred.
E-10 Бир неча кун олдин мен ҳеч қачон қутлуғ кечани ўтказмаган бир жуда яхши Масиҳчидан таклиф олган эдим, ва бизлар буни ҳақиқатан ўтказишимизни билиб қолибди. Улар ўзлари «руҳий мулоқот» деб атайдиган нарсани бажарар эди. Ва мулоқот дегани хусусида, мен буни тўғри деган бўлар эдим, чунки, мулоқот қилиш – бу кимдир билан суҳбатлашиш деганидир, [Инглиз тилида “қутлуғ кеча” “мулоқот” деган сўз билан бир хил ёзилади ва талаффуз қилинади.—Тарж.], кўряпсиз. Ва ўша биродар менга Ёзув жойидан кўрсатиб: «Бранхам ака, ахир сен энди... ҳисобламайсанми...» — деди.E-10 I was called on a few days ago, to some very fine Christian gentlemen that--that's never had this, and he understood that we taken communion literally. They take it what they call "spiritual communion." And which, as far as communion, I'd say all right, 'cause "communicate" is "to talk to." See? And the brother give me this Scripture, said, "Brother Branham, don't you think now..."
E-11 Хуллас, буни сизга айтаётганимнинг сабаби...Перри ака, ҳаммаси жойидами? [Перри ака: «Албатта» — деб жавоб беради.—Тарж.] Тушуняпсизларми, буларни гапиришимни сабаби – қилаётган ишингиз тўғрисида тасаввурингиз бўлсин дейман. Сиз... агар сиз бирор ёққа кўр-кўрона борсангиз, сиз қаерда эканингизни ва нима қилаётганингизни билмайсиз. Сизда ҳаттоки ўзингизга ишончингиз бўлмайди, йўқ, агар қилаётган ишингизни тасаввури бўлмаса. Бироқ сиз қилаётган ишингизни ва нима сабабдан қилаётганингизни тушунингиз керак.E-11 Now, reason I'm saying this... It's all right, Brother Pearry? [Brother Pearry Green answers, "Sure."--Ed.] See, that reason I'm saying this, so that you would understand what you're doing. You don't... If you walk into anything blindly, you don't know where--what you're doing. You can't have even confidence if you don't know what you're doing. But you must understand what you are doing and why you're doing it.
E-12 У менга: «Хўп, агар биз Худо Каломини қабул қилаётган бўлсак, биз қабул қилаётган нарса Худо эмасми ахир?» — деди.E-12 He said, "Now, if we take the Word of God, isn't that God that we're taking?"
E-13 «Мутлақо тўғри, сэр, бу шундай. Лекин бизлар бу ерда ўқияпмиз улар ҳақиқатдан ҳам...Павлус Раббий қутлуғ кечасини ўз маъносида (ҳақиқатдан, тўғридан-тўғри) қабул қилишни айтган: “Буни Мени хотирлаб қилинглар”, — деган Исо. “Ҳар сафар Мени хотирлаб буни қабул қилганингизда, Раббийни келгунига қадар Унинг ўлимини эълон қилган бўласизлар”.» Кўряпсизларми? Мана шундай, бизлар буни қабул қилишимиз керак. [1Кор.11:25-26 – Симф.]E-13 I said, "Exactly right, sir; it's true. But we read here that they actually... Paul taught taking the literal Lord's supper. 'This do in remembrance of Me,' said Jesus. 'As oft as you take it in remembrance of Me, you show forth the Lord's death till He comes.'" See? Now, we are to take it.
E-14 Черковда бу нарсани ўрнатган Муқаддас Павлус Янги Аҳд пайғамбари ҳисобланишини биз тушунамиз. Пётр, Ёқуб, Юҳанно, бошқа барчаси Исони қилган ишларини ёзувчилар сифатида (о, бу Матто, Марк, Луқо) ёзганлар. Лекин Павлус ҳаммасини ўз жойига қўйди, у Янги Аҳднинг пайғамбари эди. Худди Мусо бешта Китобни...Муқаддас Китобнинг биринчи бешта Китобини ёзишга илҳомланиш учун чўлга жўнаб кетганидай, ана. Павлус ҳам чўлга кетди ва Янги Аҳд Черковини тартибга келтириш ва Уни Эски Аҳд тимсолида кўрсатиш учун Худодан руҳий илҳом олди.E-14 We understand that Saint Paul, who ordained it in the church, being the prophet of the New Testament... Peter, James, John, all of them, they wrote (why, Matthew, Mark, Luke) what Jesus did, as scribes. But Paul set the thing in order; he was the--he was the prophet of the New Testament. Just as Moses went into the wilderness to receive the inspiration to write the--the five Books of--of the first five Books of the Bible, why, Paul also went into the desert and received inspiration from God to set the New Testament church in order and type it with the Old.
E-15 У ерда уларда қурбонлик қўзиси бўлар эди, қайсиники Исроил хотира сифатида сақлар эди. У ҳақиқатан фақат бир марта фойдаланилинган эди — Мисрдан чиқилаётганда. Лекин кейинчалик, улар буни бутун даврлар давомида хотира сифатида сақлардилар. Ва «агар қонун келгуси хайр-баракаларнинг сояси бўладиган бўлса», сизлар тушунаяпсизлар.E-15 Under there they had the sacrificial lamb, that Israel kept that for a memorial. It was actually used one time, coming out of Egypt. But then they kept that as a memorial all down through the age.
E-16 Шундай қилиб, қутлуғ кеча (бизлар ҳозирда «қутлуғ кеча» деб атаётганимиз) — бу шу учунки...бу «Раббий Кечаси».E-16 Well, if the law being a shadow of things to come... You see?
Now, I do believe that communion (or what we call "communion," now) is to--is the Lord's supper.
E-17 Шундай қилиб, бизга қолдирилган учта жисмонан бажариладиган Илоҳий топшириқни кўриб турибмиз: улардан биринчиси — бу кутлуғ зиёфат; оёқ ювиш; сувда чумдириш. Бор-йўғи учта нарса. Бу мукаммаллик — учта нарсадан иборат, куряпсиз. Ва бизда фақат учта амр бор. Бу Муқаддас Павлус томонидан Янги Аҳдда берилган тартиб эканини бизлар тушуниб турибмиз.E-17 Now, we only have three physical Divine orders left to us: one of them is--is communion, feet-washing, water baptism. That's the only three things. That's the perfection of the three. See? And that's the only three orders we have. We realize that that was the issue given by Saint Paul in the New Testament.
E-18 Энди, агарда сиз: «қутлуғ кеча фақат Каломни қабул қилишдан иборат бўлиши керак» — деганингизда эди. Раббийни Каломини юрагига қабул қилмаси, Раббийни Қутлуғ кечасини қабул қилишга ҳаққи борлигига мен ишонмайман. Кўряпсизми? Чунки мени ниятим...Мен бир неча дақиқадан сўнг сизларга бир нарсани ўқиб бераман ва сизлар кўрасиз. Хуллас, эътибор беринг. Хўп, унда ўзи нега бизлар-бизлар...E-18 Now, if we would say "the communion should just be taking the Word," I don't believe anyone has a right to take the Lord's supper until he's taken the--the Word of the Lord into his heart. See? Because I'm going... I'll read something for you in a few moments and you'll see. Now, notice. Then why then would we--we would...
E-19 Худди ўша асосда бизлар Қутқарилиш Армиясини мутлақо оқлай олган бўлардик. Улар: «У бизга керак эмас» — деб, сувда чумдирилишни ҳеч қандай кўринишига ишонмайдилар. Шундай экан, агар бизга сувда чўмдирилиш керак бўлмаса, нима учун биз барчамиз сувда чўмдирилдик? Улар: «Сувда чўмдирилиш қутқармайди. Қон сени қутқаради» — дейишади.E-19 On the same basis we could absolutely justify the Salvation Army. They do not believe in any form of water baptism, said, "We don't need it." Now, if we don't need water baptism, why are we baptized? Said, "The water can't save you; the Blood saves you."
E-20 Мен бунга қарши эмасман. Бу—бу тўғри. Сизларни Қон қутқаради, сув эмас. Лекин бизлар ичкарида содир бўлган иноятнинг амалини ташқи ифодаси сифатида сувни қабул қилишимиз лозим. Тушуняпсизларми? Қутлуғ кеча билан ҳам биз худди шундай иш тутишимиз керак!E-20 I'll agree with that. That--that's right, the Blood saves you, not the water. But we must take the water as a outward emotion that an inwardly work of grace has been done. See? So must we on communion.
E-21 Биз ўзимизда руҳан Туғилиш сифатида Раббийни, ўз Қурбонлигимизни, Унинг Танасини, ўзимизга қабул қилганимизда, биз У билан Калом орқали яшаймиз, шу билан бирга биз буни тимсоллашимиз ҳам керак, чунки бу — амр. «Ҳар бирингиз тавба қилинглар ва Исо Масиҳнинг номи билан сувга чумилинглар, токи гуноҳларингиз кечирилсин». [Ҳав.2:38 - Симф.]E-21 When we have taken the Lord, our Sacrifice, into us, as a matter of spiritual birth into us, and His Body, we live by Him by the Word; we also should symbolize it because it's a commandment. "Repent, every one of you and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins."
E-22 Павлус: «Мен сизларга берган йўл-йўриқларни Раббимиз Исодан ўрганганман. Раббимиз Исо хоинларга тутиб бериладиган кечада қўлига нон олди-да, шукрона дуосини айтиб, синдирди ва шундай деди: “Бу нон Менинг танамни билдиради. Танам сизлар учун фидо бўлади. Биргаликда нон синдириб берганингизда Мени хотирланг”. Чунки бу нонни олганингизда, У келгунига қадар Унинг ўлимини эълон қилаётган бўласизлар» — деди. Энди бизлар шунда ҳам шундай одамлар борлигини кўраяпмиз, қайсиларки келадилар ва... [1-Кор.11:23-27 - Симф.]E-22 Paul said, "I have received of the Lord that which I also delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which He was betrayed took bread, and brake it and give it to the disciples, and--and said, Take and eat, this do in remembrance of Me. For as often as you take this bread, you show forth His death till He comes." Now, we find out that, in that, they had people who come and...
E-23 Бу қадрдон ака, ажойиб биродаримиз келиб: «Мен ҳеч қачон—мен ҳеч қачон уни қабул қилмаганман, Бранхам ака, мен бу нима эканлигини тушунмаяпман» — деди. «Менга бошқача ўргатишган» — деди.E-23 This precious brother, a very dear brother, he came and he said, "I never--I never did take it, Brother Branham; I don't understand what it is." Said, "I've been taught the other side."
E-24 Мен унга: «Эсингда бўлсин — бизлар Муқаддас Павлус илк Христиан Черковини тартибга келтирганини тан оламиз. Улар черковдан...уйдан-уйга юриб якдилликда нон синдирдилар ва ҳоказолар. Мана шундай, — дедим мен, — у ҳақиқатдан ҳам бу нарсаларни Черковда тайин этди. Галатияликларга 1:8 -да, у: “Ҳатто осмондан фаришта келиб, сизларга биз етказган Хушхабардан бошқа бир хушхабар келтирса, у лаънати бўлсин”, — деди, кўряпсанми, кўряпсанми, Яҳёни чўмдирганидан Исо Масиҳ Исмидан қайта чўмдирилсин деган бу айнан ўша инсон», — дедим. [Ҳав.2:38; Гал.1:8 - Симф.]E-24 I said, "But remember, we will admit that Saint Paul set it in order in the early Christian church. They went from church--from house to house, broke the bread with singleness of heart, and so forth. Now," I said, "he did put it in the church. Galatians 1:8, he said, 'If a angel from heaven comes and says anything else, let it be accursed,' (You see, see?) the same one that had them to be rebaptized again from the baptism of John, to be baptized in the Name of Jesus Christ."
E-25 Кўряпсизларми, учта нарса, биз тимсоллар сифатида бажаришимиз керак бўлган учта нарса бор: Раббийни қутлуғ кечаси, оёқ ювиш, сувда чўмдирилиш. Кўряпсизми?E-25 You see, there are three things that we must--three things that we must do as symbols: Lord's supper, feet-washing, water baptism. See? There's...
E-26 Сиз: «Энди-и...», — дейсиз. Шундай қилиб, Қутқарилиш Армияси буни мана бу ёқдан олади: «Жон бераётган маҳбус ўлганида, сувда чўмдирилмаган ҳам эди у ҳатто, ва шундай бўлса-да Исо уни Осмонда бўлади», — деди. Бу ҳақиқат. Худди шундай. Аммо кўриб турибсиз, у—у—у Исони ўша ерни ўзида таниди, айнан ўша соатда, жон бераётганида. Кўряпсизларми? Бу ягона...бу унинг ихтиёрида бўлган бирдан бир имконияти эди. У—у ўғри эди, у узоқда эди, у бошқа томонда эди. Ва у Нурни кўриши биланоқ Уни таниди: «Раббий, мени эсла!» — деди. Ва Исо...Бу ҳақиқат эди. [Луқо 23:42 - Симф.]E-26 You say, "Well, the..." Now, the Salvation Army takes it from the point, the dying thief, when he died, he wasn't baptized yet, Jesus said he would be in heaven. That's exactly the truth. That's exact. But, you see, he--he--he only recognized Jesus right there in the hour he was dying. See? That's the only--that's the only opportunity he had. He--he was a thief; he was away; he was out. And he, as soon as he seen that Light, he recognized It, "Lord, remember me." And Jesus... That was true.
E-27 Аммо чўмдирилиш кераклигини билган ва уни бажаришдан бош тортган сиз-у биз учун —унда бу нарса сиз билан Худо ўртасида бўлади. Қутлуғ кеча билан ҳам худди шу нарса!E-27 But to you and I who know that we should be baptized, and refuse to do it, then that'll be between you and God: same thing in communion.
E-28 Ва энди, қутлуғ кечани қабул қилаётганимизда, бу шунчаки: «Мен бу ерга келаман, озроқ нон ейман, ва Масиҳчи бўлдим деб ҳисоблайман», — деб айтиш эмас. Лекин, агар сиз эътибор берган бўлсангиз, Муқаддас Китобда: «Кимда-ким Раббимизнинг йўлида юрганларга номуносиб равишда бу нондан еса, у Раббимизнинг Танаси ва Қонига қарши гуноҳ қилган бўлади», — дейилган. Кўряпсизларми? Сиз шундай ҳаёт билан яшашингиз керакки, қайсики—қайсики...одамлар олдида, қайсики...Худо ва одамлар олдида, қайсики сени—сени самимий эканлигингни кўрсатади. [1Кор.11:27 - Симф.]E-28 Now, when we take this communion, it isn't just the thing say, "I'm coming up here and going to eat some bread, and I'll believe I'm a Christian." But, if you notice, the Bible said, "He that eateth and drinketh unworthily shall be guilty of the Blood and the Body of the Lord." See? You've got to live a life that--that--before the people, that--and before God and the people, that shows that you are--that you are sincere.
E-29 Яна бир дақиқа. Энди, Эски Аҳдда, ўшанда, қачонки қурбонлик қилиш қонун эди, ё бўлмаса амр эди. Худди шундай сувда чўмдирилиш ҳам амр, ва худди шундай оёқ ювиш ҳам амр, худди шундай Раббий кечаси ҳам — амр. «Ҳаёт Дарахтига кириш ҳуқуқига эга бўлиш учун, Унинг барча буйруқ ва амрларини бажарганлар дуолидир». [Ваҳ.22:14; 4-Шох.17:37 - Симф.]E-29 Now, just a moment longer. Now, in the Old Testament when the sacrifice was made a--a statute or an ordinance... And so is water baptism an ordinance; so is feet-washing a ordinance; so is the Lord's supper an ordinance. "Blessed is he that does all of His ordinance, keeps all of His statutes, all of His commandments, that he might have a right to enter into the Tree of Life."
E-30 Энди эътибор қилинг, ҳозир шу ерда бир нарсани, бошида Худонинг амри бўлган бу азалдагига эътибор қилинг — бошида бу черков ва маъбадга, қурбонгоҳга ўз эҳсонингни олиб келиш, ва—ва гунохларинг учун қўзичоқни қурбонликка келтириш — Илохий амр эди. Ҳа, мен қандайдир бир Яҳудий биродарни ўзини гунохкорлигини билган ҳолда кетаётганини тасаввур қила оламан: қандай у ўзини боқиб семиртирган моли ёки ҳўкизини, ё бўлмаса қўйиними ё қўзисини — нимаси бўлган бўлса ўша нарсасини қурбонгоҳга етаклаб келмоқда. У йўлда қурбонлигини қўлидан келганича самимийликда етаклаб, Худонинг амрини қанчалик бўлса шунчалик сидқидилликда бажариб, келар эди.E-30 Now, notice in this now, that in that first, when it was first an ordinance of God to bring a sacrifice to the church, and to the temple, and the altar, and offer your gift, and--and for your sins, the sacrifice of a lamb, well, I can just imagine seeing some Jewish brother coming down the road, knowing that he was guilty. And he goes to the altar, or brings his fat ox or a bullock, or whatever he had, or a ram, lamb, something. He brought it down the road just as sincere as he could come; he walked up there, keeping God's ordinance just as sincerely as he could.
E-31 Сўнгра ўзининг гунохларини эътироф этиб, унинг устига қўлини қуйар, ва руҳоний буни (унинг гунохларини) қўзичоққа ўтказар ва қузичоқнинг бўйни кесиларди, ва—ва у гунохкор учун ўлар эди. Қўзичоқ ўша ерда типирчилаганича қонига беланиб ётганида, унинг қўллари шундай қон бўлар эди—қон ҳар томонга сачрарди (қўзичоқ ўлаётганида биғиллайди) ва у гунох қилганини ва кимдир у учун ўлиши кераклигини тушунарди. Шунинг учун у ўз ўлими ўрнига қўзини ўлимини келтирарди. Кўряпсизми, унинг ўрнига кўзичоқ ўлди. Ўшанда бу одам буни бутун қалбидан, сидқидилдан қилар эди.E-31 Then he laid his hands upon it, confessing his sins, and the priest placing this (his sins) upon the lamb, and the lamb's throat was cut, and--and then died for him. As he laid there, the little lamb kicking and bleeding, his hands being full of blood, and it flying all over him, (the little lamb bleating, dying), he would realize that he had sinned and something had to die in his place. Therefore, he was offering this lamb's death for his death. See? The lamb died in his place. Then the man done it with sincerity, with deepness of his heart.
E-32 Ва мана, бу нарса ҳар сафар қайта-қайта такрорланаверди, токи ниҳоят бу урф-одатга айланмагунича давом этаверди. Худонинг амри одамлар учун урф-одат бўлиб қолди. Сўнгра эса мана у келаяпти: «Хўш, келинглар бир қарайлик, бугун мен мана буни қилдим, балки мен яхшиси бир борарман. Ҳа, яхшиси ҳўкизни қурбонликка келтираман». У ўша ерга бора туриб: «Хўш, Раббим, мана менинг ҳўкизим». Кўряпсизми, ҳеч қанақа самимийлик йўқ, ҳеч қанақа тушунча ҳам йўқ бу нарсада.E-32 Finally, over and over it went again, over and over it kept going until finally it become a tradition. The commandment of God became a tradition to the people. And then here he come down, "Well, let's see, this is so-and-so today, maybe I'd better go down. Yeah, I better offer a--a bullock." He went down, "Well, Lord, here's my bullock." See, there's no sincerity in it; there's no understanding to it.
E-33 Хуллас, бизлар қутлуғ кечани бунақа қилиб қабул қилишни истамаймиз. Биз Раббийнинг дастурхонига келганимизда – бу худди ўша нарса.E-33 Now, we don't want to take communion like that. That's the same thing as we come to the Lord's table.
E-34 Ишайё 35...йўқ, кечирасизлар. Ишайё 60... Рухсат этинг, мен сўзимни қайтиб оламан. Мен-мен-мен ўйлайман, бу Ишайё 28, биз буни шу ерда топамиз. Мени ишончим комил, бу ўша боб. У деди: «Қоида қоидани жойида бўлиши керак; қатор ҳам ўз қаторида; бу ерда озроқ ва у ерда ҳам озроқ. Ҳар эзгу нарсани ушлагин. Ўзга тилда, тушунарсиз шевада бу халққа гапираман. Ва бу Оромдир». [Иша.28:10-13 - Симф.]
35 У: «Раббийнинг даструхони қусуққа тўла бўлди. Ким Таълимотим ўргата оламан? Кимни ақлига буни Мен етказа оламан?» Кўряпсизми? Менимча бу тўғри Ёзув жойи эди, Ишаё 28: «Мен ким Таълимотимни ўргата оламан?» Кўряпсизларми: «дастурхонлар». [Иша.28:8-9 – Симф.]
E-34 Isaiah 35... No, I beg your pardon, Isaiah 60... Let me take that back. I--I--I believe it's Isaiah 28, is where we find this. I'm pretty sure that's the right chapter. He said, "Precept must be upon precept; and line upon line upon line; here a little, there a little. Hold fast to that what's good. With stammering lips and other tongues will I speak to this people. And this is the Rest."
E-36 Ва энди, биз ҳар куни ёки ҳозиргина биродаримизни ваъзи орқали Ундан (Танадан) озиқланишимизга ишонамиз; бугун кечқурун Унинг ўлими ва Унинг Танаси шарафига бажарадиган ишимиз бу — буюк ишлигини ҳозир билиб олаяпмиз. Худо Каломини қабул қила туриб бизлар Унга бутун қалбимиз билан ишонамиз. Биз Уни намоён бўлган ҳолида кўраяпмиз; биз Уни бизга берилганлигини кўрмоқдамиз; биз Уни тасдиқланганлигини кўраяпмиз; биз Уни ҳаётимизда ҳис қилаяпмиз. Бироқ биз бу шунчаки қандайдир бир тартибВа биз нима қилаётганимизни тўлиқ англаган ҳолда бунга келишимиз керак, бу қандайдир бир тартиб бўлганлиги учун эмас.E-35 He said, "All the tables of the Lord has become full of vomit. Who can I teach doctrine? Who can I make to understand?" See? I think that was the right Scripture, Isaiah 28. "Who can I make understand doctrine? (See?) The tables..."
E-37 Сизлар черковга келасизлар ва қўпинча сизга содали крекер беришади ёки шунга ўхшаган қандайдир бир қуритилган нонни, ва уни синдиришади, нончалар ёки ниманидир яна шундай, ва-ва уларни синдирадилар; чекадиган, ичадиган шунга ўхшаш ёмон ишлар қиладиган одамлар шу черков аъзолари бўлганликлари учун келадилар ва Раббий кечасида, қатнашадилар. Лекин бу Худо ўнгида жирканч-ку!E-36 Now, we find out today that this great thing that we're fixing to do tonight in commemoration of His death and His Body that we believe that we eat daily, or, just got through eating as our brother preached to us... Taking the Word of God, we believe It with all of our heart. We see It manifested; we see It given to us; we see It vindicated; we feel It in our lives. And we must come to this with a deep conscience of what we're doing, not just because it's an order.
E-38 Ҳатто қурбонлик ҳақида: «Сенинг муқаддасланиш кунларинг ва қурбонликларинг Менинг димоғимда қўлансага айланди», — дейилган. Шундай бўлса-да У уларга шу қурбонликни келтиришни амр этди. Лекин уларни бунга нисбатан бўлган муомаласи Унинг димоғида қўланса ҳид бўлди, Унинг Ўзи амр этган ўша қурбонлик Унинг бурнига бадбўйга айланди. [Амос.5:21 – Симф.]E-37 You go in a church, and many times they give out an old soda cracker or some kind of a--a something, break it up, and light bread, or--or something, and--and break it up; and people who smoke, drink, everything else, because they're a member of the church they come and take the Lord's supper. Well, that's filthiness before God.
E-39 Ва худди шу тарзда бизлар Худо Каломини қабул қиламиз, жуда кўп (шундай дейилувчи) Христианлар ҳам бугун шундай қиладилар. Биз туриб бу Каломни ўргатамиз улар эса: «Исо Масиҳ кеча, бугун ва абадул-абад Ўша эмас», — дейдилар, У бизларга берган ваъдалари, У марҳамат қилишини ўргатамиз уларчи: «О, бу энди қандайдир бир бошқа нарса учун бўлган», — дейдилар — бизнинг тантанавор сиғинишимиз Унинг бурнига қўланса бўлиб боради. У бу нарсани сира ҳам қабул қилмайди. Мана сабаби нимада — бизларнинг урфга айланиб кетган одатларимизда!E-38 Even the sacrifice, said, "Your holy days and your sacrifice become a stench in My nose." Yet He ordained them to make that sacrifice. But the way they treated it, it become a stench, stink in His nose (His nostrils), the very sacrifice that He ordained...?...
E-40 Раббийнинг қутлуғ кечасини урф-одат бўйича қабул қилинмайди. Юрагида Илоҳий севги борлиги учун Худонинг амрларини бажарган ҳолда қабул қиладилар. Кўряпсизми, мана нима учун сиз уни қабул қиласиз.E-39 That's the way we take the Word of God; too many Christians today (so-called) does that. We stand up here and teach this Word, and say, "Jesus Christ isn't the same yesterday, today, and forever," and teach the things that He promised us that He would honor, and say, "Oh, well, that was for something else," our Sodom worships has become a stink in His nose. He will not receive it, by no means. That's the reason, by our traditional habits...
E-41 Хуллас, агар сиз уни чин юракдан қабул қилмай шунчаки урф сифатида қабул қилсангиз: «Хўш, бизнинг черков кутлуғ кечани ҳар якшанба ёки ҳар ойда бир, ёки йилда икки марта ўтказади», — дейсиз ва бориб: «Хўш, менинг навбатим келди», — дейсиз, ва—ва сўнгра қутлуғ кечада иштирок этасиз, оҳ, бу Худо учун қўланса ҳид! Кўряпсиз, бу шунчаки урф-одат.E-40 You don't take the Lord's supper by a tradition. You take it because it's the love of God in your heart, in keeping the commandments of God. See? That's what you take it for.
E-42 Худди шундай қолган барчаси каби — сиз—сиз ўта самимий бўлишингиз керак. Худо сизларни юракларингиз тубини истайди. Ёдингизда бўлсин, сизларни мана шу ер юзига келтирган Ўша Худо — бу сиз эндиликда хизмат қилаётган худди Ўша Худонинг ўзи. Тушуняпсизми?E-41 So if you don't take it in sincerity, just it's a tradition, "Well, our church observes communion once every Sunday, or once every month, or twice a year," and you go up, say, "Well, it's my time," and--and then take the communion, why, it's a stink to God. See? That's just a tradition.
E-43 Сиз бу нарсани бажарасиз, чунки У шундай деган, чунки бу Унинг тартиб-қоидаси. Унда бизлар Унинг инояти туфайли нажот топганлигимизни англаган ҳолда, ўта самимият билан келишимиз керак. Ва бизлар—бизлар Уни севамиз, ва бизлар Унинг Борлигини ҳис этдик, ва У бизнинг ҳаётимизни ўзгартирганлигини кўриб турибмиз. Бизнинг бутун борлиғимиз ўзгарди. биз—биз—биз бошқа одамлармиз. Бизлар одатда қандай яшаган бўлсак, ундай яшамаймиз энди, биз олдинлари ўйлаганимиздай ўйламаймиз энди.E-42 Even like anything else, you--you've got to be sincere. God wants the depths of your heart. You remember, the very God that brought you here on earth is the One you're serving. See?
E-44 Масалан, мана шу Китоб ва биз суҳбатлашган ўша жой каби — Битта Китоб бўлган, Ҳаёт Китоби ҳисобланган иккита Китоб. Биринчи ҳаёт Китоби сиз туғилганингизда пайдо бўлди, бу сизнинг табиий туғулишингиз эди. Куряпсизми? Лекин ундан кейин, бир куни келиб, қаердадир, ичингизни туб-тубида Ҳаётнинг кичкинагина уруғи топилди, бугун тушдан кейин уйда, баъзи ёш опаларга тушунтирганимдай. Қаранг, ўша ерда ётган кичкинагина Ҳаёт уруғчаси бор, у ҳақида сиз: «У қаёқдан пайдо бўлди экан? Бу—бу қанақа ғалати нарсалар ўзи?» — деган саволлар тўғилади сизда.E-43 You're doing this because He said so, because it's His order. Then we want to come up with deepness and sincerity, knowing that by God's grace that we have been saved. And we--we love Him and we feel His Presence, and we--we see It change our lives. Our--our whole being is changed. We--we--we're different people. We don't live like we used to; we don't think like we used to.
E-45 Мен буни ўзимга нисбатан айтдим худди сиз айтгандек: «Уилльям Бранхам, ҳа-да, қирқ йил олдин Уилльям Бранхам ҳозиргидай эмас эди», — деган бўлардингиз. Агар кимдир ўшанда мени: «Уилльям Бранхам, у биринчи даражали фирибгар эди», дер эди, кўряпсизми, чунки мен Чарльз ва Элла Бранхамлардан туғилганман. Уларнинг табиатида мен гуноҳкор эдим, дунёга келдим, ёлғончилик ва дунёнинг барча олатлари бор эди менда. Аммо шу билан бирга у ерда менинг ичимда, Худодан тақдир этилган бошқа бир Характер ҳам бор эди. Худди ўша тананинг ўзида – унинг ичида иккита феъл-атвор бор эди.E-44 Like in the book here, and the spot there we was talking about the--the two Books being one, the Book of Life. The first Book of life coming up, was when you were born, that was your natural birth. See? But then one time, way back down in there, there was a little grain of Life as I've explained to some of the young sisters at the house this afternoon. See, there's a little grain of Life laying there which you'd wonder, "Where did It come from? What--what these strange things?"
E-46 Мана, мен фақат биттасигагина одатландим. У ўсаверди, мен гўдакка ўхшаб бидирлардим: «Дад-да». Биринчи, биласизларми, мен ёлғончи бўлдим, гуноҳкор одам қандай бўлса, шуларни ҳаммаси бўлдим, чунки мен шу тарзда тарбияланган эдим. Аммо шу вақт давоми доимо у ерда, қалбимниг тўрида Ҳаёт заррачаси бор эди.E-45 I was saying this, taking for myself, like you was going to say, "William Branham, well, forty years ago, the William Branham, this and the same one tonight." And somebody back there would say, "We're, very... He was a rank rascal." See? Because I was born of Charles and Ella Branham. In their nature I was a sinner; I came to the world, a liar, and all the habits of the world laid right in me. But down in there too, was another nature present (See?), predestinated, was in there by God. In this same body (See?) two natures in there.
E-47 Эслайман, ёш ўспирин бўлиб... (Умид қиламанки, мен сизларни жуда кўп ушлаб тўрмаяпман. Лекин билиб...) У ерда ўтириб... сойнинг қирғоғида ўтирганимда, ва одатда оқшомлари мен у ерда ўтирар ва атрофни кузатар эдим. Ота-онам, энди улар оламдан ўтиб кетдилар. Ва ўша кунларда бизлар гунроҳкорлар эдик, бизларни уйларимизда умуман Христианлик йўқ эди. Ва, о-о, ичкилик бозлик, ўтиришлар, ва бемаъниликлар; бу нарсалардан мен ўзимни ёмон ҳис қилардим, мен фонусим ва итимни олар эдимда тунни ўтказиш учун ўрмонга кетар эдим. Қишда ўтиришлар тугагунича – балки кейинги кунни тонгги отгунича ов қилар эдим. Уйга келар эдим, ва ҳали тугамаган бўлар эди: мен оғилни томига чиқиб тонг отишини кутиб, ўша ерда ухлар эдим.E-46 Well, I only catered to one. As it growed, I gooed as a baby, "Da-da." First thing you know, I become a liar, become everything else that's a sinner, because I raised up that way. But down in there was a little speck of Life all the time.
E-48 Сўнгра, мен у ерда ёзда бўлганим хақида ўйлайман — ўзимни қозиқчаларимни олар эдим ва улардан шамол ёки ёмғирдан қочса бўладиган пана жой қилар эдим, агар ёмғир ёғса; мен у ерда ётар, қозиқчалар эса сувда турар эди, балиқ тутар эдим; менинг енотга ўхшаган қари итим у ерда ётар эди. Шунда мен: «Бу ерга қара-я. Биласанми, ўтган қишда бир куни кечқурун худди шу ерда мен лагерь қурган эдим; мана шу ерни ўзида қари итимни кутиб, мана шу ерда гулхан ёққан эдим. Ер беш дюйм музлаган эди. Аммо – кичкинагина гулча, сен қаердан кеп қолдинг?», дердим. Кўряпсизларми? «Хўш, қаердан сен келиб қолдинг? Ким буёққа келди ва сени экди? Ва сени қайси иссиқхонадан олиб келдилар? Ёки-ёки бўлмаса, сен ўзи қаердан бунёд бўлгансан?» Кўряпсизларми? Мана шу гулча, мен яна: «О, бу ерда ҳамма нарса музлаган-ку, ва ҳоказо, мен эса бу ерни устида олов ёқгандим. Совуқдан ташқари ўша, мен гулхан ёққан эски катта тўнкада қизишиш ҳам бўлган, ўша мен олов ёққан жойда. Ва шунда ҳам — сен шу ердасан, ва сен тириксан. Қаердан сен келиб қолдинг?», дедим.E-47 I used to remember as a little boy... (I hope I'm not holding you too long. But knowing...) Setting out in the--on--on the creek bank, and I'd set there and look around at nighttime. Pop and mom, they're gone on now to their rest. And them days they were sinners; there was no Christianity in our homes at all. And, oh, my, drinking, and parties, and carrying on; it made me sick. I'd take my--my lantern and my dog and go to the woods to stay all night. In the wintertime I'd hunt till the party was over, maybe daylight in the morning. Come home, wouldn't be over, I've laid on top of a shed and sleep, waiting for daylight to break.
E-49 Бу ўзи нима эди? Бу бошқа Уилльям Бранхам эди. Тушуняпсизларми? Қаердадир ичкарида Худонинг генидан бўлган, Худо Каломи, Қайсики у ерда ичкарида жойланган, Абадий Ҳаётнинг кичкинагина доғчаси бор эди. Сиздан ҳар бирингиз шунга ўхшаш бир нарсани эслай олган бўлардингизлар. Кўряпсиз, У харакатда эди.E-48 Then I'd think of how that times, then being out there in the summertime, get my sticks and put them down for a little windbreak, where if it rained; lay there and have the poles sticking in the water, fishing; my old coon dog laying there, I'd say, "Looky here. You know, last winter I camped right here one night; I built a fire right here when I was waiting for my old dog here to tree, and I had a fire here. It was froze five inches deep in the ground. That little flower, where did you come from? See? Where--where--where'd you come from? Who come out here and planted you? And what hothouse did they bring you out of? Or--or what about it, where'd you come from?" See? That little flower, I'd say, "Why, it was froze, and everything, and I built a fire on top here. Besides the freezing element, there was a heat element laying here on a big old log where I burned here. And yet here you are; you're alive. Where'd you come from?"
E-50 Кейин, юқорига дарахтларга қарардим ва: «Барг, мен сени ўтган кўз тушганингни кўргандим, нега энди сен яна дарахтдасан? Сен қаердан келиб қолдинг? Нима сени бу ёққа жойлаштирди?», деб ўйлардим. Кўряпсизми, танада ҳаракатга келаётган Абадий Ҳаёт эди бу.E-49 What was it? There was another William Branham. See? A little spot of Eternal Life down there, from the--the--the genes of God, the Word of God that was placed in there. Each one of you can think of similar things. See? It was working.
E-51 Ва мана, ундан кейин бир куни мен кетаётганимда, бу Овоз гапирди: «Ҳеч қачон чекма, ичма ва ҳоказолар». Ва ҳамма ёшлар, ва бошқалари озроқ улғайдилар. Кўряпсизми, ҳаракатга келаётган Бир Нима бор эди у ерда.E-50 Then I looked up to the trees and I'd think, "Leaf, I seen you fall off last year, and what are you back there again? Where'd you come from? What brought you here?" See? It was that Eternal Life working in the body.
E-52 Лекин шундай бўлса-да бирданига мен юқорига қарадим ва: «Мен Чарльз ва Элла Бранхамнинг ўғли эмасман. Нимадир чақирмоқда» -дедим. Менинг бургутчам каби: «Мен жўжа эмасман. Қаердадир юқорида Бир Нарса бор. О, Буюк Иегова, Сен Ким бўлсанг ҳам, очилгин! Мен уйимга келишни истайман. Менда чорлаётган Бир Нарса бор».E-51 Now, then one day as I walked on, that Voice talking, "Don't never smoke, drink, so forth." And the young fellows and all, I got older. See, there was Something moving.
E-53 Сўнгра мен янгидан туғилган эдим. Ўша кичкинагина Ҳаёт ётган эди у ерда, Унга ҳаёт суви қуйилди ва У ўса бошлади. Ва мана ўша эски ҳаёт кечирилган эди, менга қарши ҳеч қачон эсланмаслиги учун, Худонинг унутиш денгизига ташланган эди. Кўряпсизми? Энди биз оқланган ҳолда (гўё ҳеч қачон гуноҳ қилмагандек) Худонинг Ҳозирлигида турибмиз.E-52 But yet all at once I looked up, and I said, "I'm not the son of Charles and Ella Branham. There's Something calling." Like my little eagle, "I'm not a chicken. There's Something up yonder, somewhere. O great Jehovah, Whoever You are, open it up. I want to come home. There's Something in me, calling."
E-54 Шундай экан, бизлар Раббийнинг дастурхонига келганимизда, бизлар эҳтиром ила: «Қаранглар агар У бўлмаганида биз қаерда бўлган бўлардик» — деганига севги ва ҳурмат билан келишимиз керак. Тушуняпсизларми? Қаранглар, қаерда бўлар эди...E-53 Then I was borned again. That little Life was laying there; the life of water was poured upon It, then It begin to grow. Now, that old life was forgiven, put in the sea of God's forgetfulness, to never be remembered against me no more. See? Now, we stand justified, as though we never had sinned in the Presence of God.
E-55 Шу сабабдан, мен ўйлайман, Павлус: «Шу учун йиғилганингизда, бир-бирларингизни кутинглар», деган эди. Бошқа сўз билан айтганда бу нарса бир неча дақиқа кутишни, ибодат қилишни ва ўзини текширишни билдиради. Ва агар шу ердаги биродарингиз гўё нотўғри бўлган ёки шунга ўхшаган бирор-бир иш қилганини билсангиз, унинг учун ҳам ибодатлар қилинглар. Тушуняпсизларми? Кўряпсизми: «бир-бирларингизни кутинглар», — бор йўғи бир неча дақиқача кутиб туринглар, ибодат қилинглар. Агар ораларингизда бирор нима бўлса, ёки яна нимадир, буни бошламанглар—буни бошламанглар, боринглар, олдин буни тартибга келтиринглар. Тушуняпсизми? Боринглар, олдин буни тузатинглар, чунки бу ерга иложи борича, қанчалик бўлса шунчалик даражада бир-биримиз ҳақида фикримизда, Худовандга нисбатан ҳам, бир-биримизга нисбатан ҳам тоза-пок ҳолатда келмоқчилар, ва ҳар биримизнинг Худога нисбатан ҳам, бир-биримизга нисбатан ҳам шунчалик тоза бўлиб келишимиз керак ва мана шундан кейин бизлар келиб Раббийнинг дастурхони атрофида мулоқотга эга бўламиз. Тушуняпсизларми?E-54 Then when we come to the Lord's table, we must come in reverence, love and respect, of look where we would have been if it hadn't been for Him. See? Look where it would've...
E-56 Биз буни қиламиз, чунки биз Унга миннатдорчилигимизни билдирамиз; ўзаро ўртамизда Унинг Танаси ва Унинг Қони каби битта нонни бўлиб ва биргаликда битта майни ичамиз.E-55 Therefore, Paul, I think, in saying this, "Wherefore, when ye come together to eat, tarry one for the other." That is, other words, just wait a few minutes, pray, check yourself out. And if you know a brother is in there, just about to do something that's wrong, or something, and you pray for him too. See? See, "tarry one the other," wait just a minute, pray. If there's any feelings between you or something, don't--don't do it--don't do it; go make that right first. See? Go straighten that up first, because we want to come here just as pure as we can be, and our thoughts of one another and to God, and to each other, and then we come in fellowship around the table of the Lord. See?
E-57 «Агар Инсон Ўғлини Танасини емасангизлар ва Унинг Қонини ичмасангизлар – ўзингизда Ҳаётга эга бўлмайсиз». Кўряпсизларми? Кўрдингизлар – бу Калом айтган нарса. Агар бажармасангиз – Ҳаётга эга емассиз. Кўряпсизларми? Шунда сиз ҳозирда яшаётган ўша ҳаёт тарзингиз туфайли, ўзингизни Масиҳчи сифатида ифодалашга уялаётганингизни озми-кўпми кўрсатасиз. Ва шунда бу ҳақиқатдан ҳам очиқ-ойдин текширувдир. Сўнгра, агар сиз буни қилмасангиз — сизда Ҳаёт йўқ. Агар буни номуносиб таързда қилсангиз, сиз Раббий Танасига нисбатан айбдордирсиз. [Юҳан.6:53 – Симф.]E-56 And we do this because that we are giving thanks to Him and among one another, eating the bread between each other, drinking the wine between each other, as His Blood and His Flesh.
E-58 Сувда чўмдирилишда ҳам худди шу нарса. Агар биз: «Биз Исо Масиҳга ишонамиз, У бизни гуноҳдан қутқарди ва биз Исо Масиҳ Исмидан чўмдирилганмиз», десак, биз—биз Унга ҳурматсизлик қилган бўламиз, биз нотўғри бўлган ишларни қилган бўламиз, ва биз—биз бу учун жазоланишимиз керак бўлади. Ва яна бир нарса: бунақа қилганимизда биз бир нарсани айтиб, бошқа ишни қилган бўламиз.E-57 "Except you eat the Flesh of the Son of man and drink His Blood, you have no Life in you." See? You see, that's what the Bible said. Except you do it, there's no Life. You see? You are then, more or less, showing you are ashamed to identify yourself as a Christian, because of the life that you live. And then this is the really the showdown. Then if you don't do it, you have no Life. If you do do it unworthily, you're guilty of the body of the Lord.
E-59 Мана бугун бизларни муаммомиз нимада. Мен нима деб ўйлайман... Мени: «бизда», деганим, — мен ва черковда, қайсигаки Раббий Худованд мени мана шу охирги соатларда гапиришимга йўл берди, чунки биз охирги вақтда турганлигимизга ишонамиз. Худо бизга Мактуб берганига ишонамиз. У Худо томонидан кўрсатилган эди. Энди, биз Унга тоза юрак билан, пок қалбимиз (жонимиз) ва ақлимиз билан, севги ва эҳтиром ила келишимиз керак.E-58 Same thing in water baptism. If we say, "We believe on Jesus Christ; He saved us from sin, and we're baptized in the Name of Jesus Christ," why, we bring--we bring disgrace to Him. We do the things that's wrong and we--we'll have to pay for that. And another thing, that when we do that, we are trying to profess one thing and do another.
E-60 Биласизми, тез орада шундай вақт келади, қачонки—қачонки шундайгина орамизда... Муқаддас Руҳ Анания ва Сапфирага гапирганидай гапиради. Эсингизда бўлсин, мана — ушбу вақт яқинлашмоқда. Кўряпсизларми? Ва бизлар... хуллас, буни шунчаки эсингизда тутинг, тушуняпсизларми – Худо Ўз халқи орасида бўлишини тушунинглар. Бу Унинг ҳозир қилишни истаган нарсасидир.E-59 That's the trouble of us today. What I think... I'm saying "us," me, and the church that the Lord God has let me speak to in these last hours, that we believe we're in the closing time. We believe that God has give us a Message. It's been ordained of God; It's been proven of God; It's been showed of God. Now, we must come to Him with reverence and with love, and with--with purity of heart and mind and soul.
E-61 Биз Мактубни қабул қилишимиз мумкин, айтайлик... Агар мен ёш бўлиб ўзимга турмуш ўртоқ қидириб юрганимда, ва мен уни топа олганимда, мен: «У — шунчаки мукаммал. У – Масиҳчи. У — иболи қиз. Мен ишонаман, у худди шунақа», дер эдим. Қанчалик ишонмай, қанчалик уни ажойиб деб ҳисобламай аҳамияти йўқ, ушбу ваъдалар асосида мен уни қабул қилишим керак, у мени қабул қилиши керак, кўряпсизми.E-60 You know, the hour will soon arise when--when right among us will be--the Holy Spirit will speak out like It did in Ananias and Sapphira...?... See, that hour is arriving. See? And we are... Now, you just remember that (See?) that God is going to dwell among His people. That's what He wants to do now.
E-62 Шундай қилиб, Мактуб билан ҳам худди шу нарса эканлигини кўраяпмиз. Биз Уни тўғри эканлигини кўриб турибмиз. Худованд Уни тўғри эканини тасдиқлаётганини кўряпмиз. У мутлақо тўғри. Йиллар кетидан йиллар, йиллар кетидан йиллар ўтиб бораяпти. У тўғрилигича қолмоқда, тўғри бўлиб қолишда давом этмоқда. У нима деса, У қандай айтган бўлса, ҳаммаси худди шундай юз бермоқда. Хуллас, У тўғрилигини биламиз, аммо буни сиз ақлий нуқтаи назардан қилманглар, тушунаяпсизларми. Агар сиз шундай қилсангиз, сиз эскирган динга эга бўласиз. Тушуняпсизларми? Биз кимлардандир қолган — кимдир синаган динни истамаймиз, биз эса уларнинг гувоҳликлари—гувоҳликлари эвазига яшаймиз.E-61 We could receive the Message as saying... If I was a young man and--and hunting for a wife, and I could find a wife, I said, "She's just perfect. She's a Christian. She's a lady. She's all this; I got confidence." No matter how much confidence, how much I think she's nice, I've got to receive her, she's got to receive me (See?) upon these vows.
E-63 Мен ўйлайман, бу Исо эди, Пилатга бир гапни айтган, у ҳақида мен бир неча дақиқа олдин ўйлаб қолган эдим, У эса уни у ерда: «Сенга буни ким айтди?» деди. Ёки: «Бу сенга очилган эдими? Буларнинг ҳаммасини сен қаёқдан билдинг?» — бошқа сўз билан айтганда. Мен бу айнан қанақа сўз экан эди, билмайман, ўқиганимга анча бўлиб кетди, аммо: «Буни сен қаердан билдинг—қаердан билдинг? Қандай қилиб? Қаердан? Ким очди сенга буни?» У Худонинг Ўғли эканлигини. «Буни сенга ким очди? Бу ҳақида бирор киши айтиб берганмиди сенга? Ёки, — Исо айтганидай, — Осмондаги Отам очдими сенга буни?» Кўряпсизларми? Кўряпсизларми? «Сен буни қандай ўргандинг, бошқалар орқалими ёки бу Худодан келган мукаммал очиқликми?».E-62 Well, it's the same thing we find is the Message. We see It's right. We see God vindicates It's right. It's perfectly right. Year after year, year after year, It continues right, continues right. Everything It says, happens just exactly the way He said. Now, we know It's right, but (See?) don't do it from a intellectual standpoint. If you do, you got a second-handed religion. See? We don't want a second-handed religion, something that somebody else has experienced it and we are living off of--of their testimony.
E-64 Бу қутлуғ кеча қандайдир бир шунчаки мен ёқтирган бир нимадирмикин, қайси учунки мен: «Ҳа, ҳамма қабул қиляптику, мен ҳам қабул қиламан?» деган сўзлар билан келишим мумкин бўлса. Бу — мен Унинг бир бўлаги эканимдан дарак берувчи очиқлик, ва мен сизларнинг бир қисмингизман, ва мен сизларни севаман, ва мен Уни ҳам севаман, ва Худога бизнинг мухаббатимиз, бизларни севгимиз ва бир-биримиз билан мулоқотимиз тимсоли сифатида бизлар буни бирга қабул қиламиз.E-63 As I believe it was Jesus said to Pilate, something, a word I was thinking, and He said there just a few moments ago, "Who told you that?" Or, "Was it revealed to you? How did you know these things?" in other words. I don't know just what the word is now; it's been a long time since I read it, but, "How did you--how did you notice what... How... Who revealed this to you?" It was about Him being the Son of God. "Who revealed it to you? Did some man tell you that? Or," as Jesus said, "is it My Father in heaven which has revealed it to you? (See, see?) How did you learn it, a secondhand or is it a perfect revelation from God?"
E-65 Энди сизларга Муқаддас Битиклардан озгина ўқимоқчиман. Ва кейин менимча... Қаердасизлар... Перри ака буни қандай қилишни хоҳлайди. Агар сизда Муқаддас Китоб бўлса, бу жойни мен билан бирга ўқишингизни истардим. 1 Коринфликларга 11-боб 23-оятдан бошлаб.E-64 Is this communion just something I go up for it, an order, say "Well, the rest of them take this, I will too"? It's a revelation that I'm part of Him and I'm part of you, and I love you and I love Him, and we're taking this together as a symbol of our love to God, and our love and fellowship to one another.
E-66 Кейин эса черковимизда биз доим буни бажарганмиз, ҳар доим, чунки улар биргаликда боришади. Мен ўйлайман, акамиз буни одамлар кўп бўлганлиги сабабли «чоршанба кечқурун» деб эълон қилгандир, сизлар эса одамлар оёқларини ювиши учун жойлаштиришга етарлича жойга эга эмассизлар, буни чоршанба кечқурун ўтказишга йиғилдик.E-65 Now, I want to read some from the Scripture. And then I guess... Where do you... Whichever way Brother Pearry desires today. I wished you'd read it with me, if you got your Bible. I Corinthians the--the 11th chapter, and begin with the 23rd verse.
E-67 Шундай қилиб, 1-Коринфликларга 11-боб, 23-оят, ҳозир Павлусни эшитинглар. Ёдингизда тутинг ва буни ҳаёлингиздан кўтарманг, Галатияликларга 1:8 «Ҳатто фариштами, ёки осмондан келган бирор фариштами, сизларга биз етказган Хушхабардан бошқа бир хушхабарни келтирса, — (у ваъз қилган Хушхабардан бошқа), — у лаънати бўлсин!» Кўряпсизларми?
Мен сизларга берган йўл-йўриқларни Раббимиз Исодан ўрганганман. Раббимиз Исо хоинларга тутиб берилган кечада қўлига нон олди-да, шукрона дуосини айтиб, синдирди ва шундай деди: нон Менинг танамни билдиради. Танам сизлар учун фидо бўлади. Биргаликда нон синдириб еганингизда Мени хотирланглар. [1Кор.11:23-24; Гал.1:8 - Симф.]
E-66 And then also at our Tabernacle we've always observed this and feet-washing, always, because they go hand in hand together. I believe the brother announced that "Wednesday night" because of the crowds and you don't have enough to--room to get the people in for feet-washing, they're going to observe--observe this Wednesday night.
E-68 Энди мен шу ерда бир нарсани айтиш учун тўхташимга ижозат беринг: ушбу қутлуғ кеча вақтида Раббий Исо Масиҳнинг танасини қабул қилиш, Масиҳнинг тўғри маънодаги танасини билдирмаслигини айтмоқчиман. Бу Католиклик. Мен буни тўғри деб ҳисобламайман. Мен буни Худованд бизларга фақат амр қилиб берганига ишонаман, тушуняпсизларми, бу жисмоний тана эмас. Бу... Энди мана, бу фақат хамиртурушсиз нон холос. Бу фақат амр.E-67 Now, 23rd verse of the 11th chapter of I Corinthians, listen at Paul now. Now, remember, keep this in mind, Galatians 1:8, "If we or an angel from heaven preaches any other Gospel unto you (than this Gospel that he had preached), let him be accursed." See?
For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread:
And when he had given thanks, he brake it,... said, Take and eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me.
E-69 Худди шундай Исо Масиҳ сувда (Исо Масиҳ Исмида) чўмдирилиш сизни гуноҳларингизни кечиришига ҳам ишонмайман. Мен ишонмайман, сизларни...сиз кун бўйи кетма-кет чўмдирилишингиз мумкин... Шундай қилиб, эҳтимол, тушунаман, бу ерда Ҳаворийлар черковидан одамлар бордир, яъни, демоқчиманки шунақа ўргатиладиган Бирлашган Элликчилар черковидан. Лекин, тушуняпсизми, сув гуноҳларни кечиради деб ишонмайман. Ё бўлмаса, агар кечирса эди, унда Исо беҳуда ўлган. Тушуняпсизларми? Мен ишонмайман, бу фақат Худонинг амри, тушуняпсизми, сизни кечирилганлигизни кўрсатиш учун. Лекин қайта туғилиш, уйғониш учун сувда чўмдирилиш — йўқ, мен-мен-мен сув гуноҳларни кечиришига ишонмайман.E-68 Now, let me stop right here. You see? But taking the body of the Lord Jesus Christ in this communion does not mean that that communion is the literal body of Christ. That's Catholic. I do not believe that that's right. I believe it's only an ordinance that God made with us (See?); it isn't the actual body. It's... Now, it's really a little piece of kosher bread. It's just an ordinance.
E-70 Худди шундай мана нон ва май сизга бирор-бир алоқаси борлигига ишонмайман—бу фақат амрга амал қилиш, қайсики уни Худо биз учун, бажарсин деб берган. Кўряпсизларми? Бу шундай. Сувда чўмдирилишни ҳам –худди шундай деб ҳисоблайман. У буларни ҳаммасини биз учун ўрнак сифатида қилди – буни қилишимизга ундаш учун деб улайман. У буларни ҳаммасини намуна сифатида қилди. Оёқларни ҳам бизга намуна сифатида ювди.E-69 Neither do I believe that the baptism of Jesus Christ, in the Name of Jesus Christ, in water does forgive your sins. I do not believe that you... I believe you could be baptized all day long... Now, I know that there's perhaps people setting here who come from the Apostolic church, I mean, or the United Pentecostal church, which they teach that. But, you see, I--I do not believe that the water forgives sins. Or if it was, then Jesus died in vain. See? I believe that it's only an ordinance of God (See?) to show that you have been forgiven. But to be baptized for regeneration, no, I--I--I don't believe that. I don't believe that water forgives sins.
E-71 Давомида: «Худди шундай шароб қуйилган косани олди-да», — 25-оят:
Овқатланиб бўлганларидан кейин, Исо яна шукрона айтиб, шароб қуйилган косани олди-да, шундай деди: Бу коса Худонинг янги аҳдини билдиради. Бу аҳд сизлар учун тўкиладиган Қоним эвазига кучга киради. Биргаликда косадан шароб ичганингизда Мени хотирланглар.
Ҳар сафар биргаликда шу тарзда нон еб, шароб ичар экансиз, Раббимиз келгунига қадар Унинг ўлимини эълон қилаётган бўласизлар. (Қачонгача? «У келгунига қадар» Кўряпсизми? Кўряпсизларми?)
Шундай қилиб, кимда-ким Раббимизнинг йўлида юрганларга номуносиб равишда бу нондан еса ёки Раббимизнинг косасидан ичса, Раббимизнинг танаси ва қонига қарши гуноҳ қилган бўлади. [1Кор.11:25-27 – Симф.]
E-70 Neither do I believe that this bread and wine has anything to do with you, only keeping an ordinance that God has ordained for us to do. See? That's right. I believe water baptism is the same thing. I believe it's compelling to us to do it, that He done it all for our example. And He done this for our example. And He washed feet for our example.
E-72 Бир дақиқага тухтасам, ижозатингиз билан. Буни нима учун айтганлиги сабабини шу ерни ўзида топамиз, у бошқа бобда: «Мен тушунаман, сизлар тўпланганингизда – ўша пайтда Раббий дастурхонидан ейсиз ва ҳатто тўйиб ичасиз». Улар буни нотўғри тушундилар, кўрдингиз. Улар у ерда қорнини тўйғизардилар, кўрдингиз. Худди шундай, одамлар бугун қандай қилишяпти — хоҳлагандай яшаяптилар ва буни қабул қилмоқдалар. Кўряпсизларми? У шундай деди: «Агар бирор киши оч бўлса, ўз уйида овқатланиб келсин. Аммо бу амал қилишимиз керак бўлган амр, мана қандай». Ва мана энди:
Шунинг учун ҳар бир киши ўзини-ўзи текшириб кўрсин, шундан сўнггина нондан есин ва шаробдан ичсин.
Раббимизнинг танасини писанд қилмасдан еб-ичган одам ўзини ўзи маҳкум қилган бўлади. (Кўряпсизми?) [1Кор.11:28-29 – Симф.]
E-71 Now...
After the same manner also,... (25th verse)... After the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as you drink it, in remembrance of me.
For as oft... (Remember now.)... For as oft as you eat this bread, and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come. (How long? "Until He comes." See, see?)
Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord unworthily, shall be guilty of the body and the blood of the Lord.
E-73 Сен кимсан? Сент Масиҳчисан, сен барчанинг олдида Масиҳчидай яшайсан. Ва лекин қабул қилишга қабул қиласан, ва Христиан каби яшамас экансан, сен Раббийнинг Танасини фаҳмламайсан. Сен кимнидир йўлига тўсиқ-тош қуясан, тушуняпсанми, чунки улар сени буни қилишга уринаётганингни ва ундан кейин эса керак бўлганидай яшамаётганлигингни кўрадилар. Кўряпсизларми, сиз Раббийнинг Танасини писанд қилмаяпсизлар. Энди қаранглар, буни нималигига... бунинг учун қанақа лаънат ётибди: [1Кор.11:30-34 Библ.]
Мана шу сабабдан кўпларингиз заиф ва хастасизлар, ҳатто баъзилар ухлаб қолган. (Бу сўз тўғри таржима қилинса, Перри ака, — “ўлик”. Кўряпсизларми? Кўрдингиз: “кўплар ўлган”.)
Агар ўзимизни ўзимиз яхшилаб текширганимизда эди, маҳкум бўлмас эдик. (Кўряпсизларми, агар биз ўзимизни ҳукм қилсак маҳкум бўлмаймиз. Кўряпсизми?)
Дунё билан бирга маҳкум бўлмаслигимиз учун Раббимиз Исо бизни ҳукм қилиб, адабимизни беряпти. (Кўряпсизми, дунё билан ҳеч қандай боғланиш йўқ.)
Шунинг учун, биродарларим, Раббимизни хотирлаш ниятида биргаликда еб-ичиш учун йиғилганингизда, бир-бирингизни кутиб туринглар. (Куряпсизларми?)
Агар бирор киши оч бўлса, ўз уйида овқатланиб келсин. Шунда йиғилишингиздаги хулқ-атворингиз сизларни маҳкум қилмайди. Қолган нарсаларни олдингизга борганимда ўргатаман. (Кўряпсизларми?)
E-72 Let me stop just a minute. The reason he said this, you noticed in another verse here, another chapter, that he said, "I understand when you--when you come together you're eating, even getting drunk at the Lord's table." They misunderstood it. You see? They just gluttoned in. See? Just like people are doing today, just live any kind of life and take it. See? And he said, "You got homes to eat in. (See?) But, this is an ordinance that we should keep." See? Now:
But let a man examine himself, and so let him eat of the bread, and drink of the cup.
For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. (See?)
E-74 Мана шундай, бошқа сўз билан айтганда, шунчаки келма, мана буни ...дай олиш учун. Яқинда Яҳудияликлар ҳақида айтиб берганимдек, уларнинг қурбонлик келтирганлари ҳақида, улар... Бу ажойиб эди, бу Худодан берилган эди-ю, лекин иш шу даражага борди-ки, улар буни чин қалбдан, сидқидилдан ва ҳурмат-эҳтиром билан ва тартибли қилмайдиган бўлдилар, шунда бу нарса шунчаки оддий ...га айланди, бу Унинг димоғига қўланса ҳидга айланди. [Амос.5:21 – Симф.]E-73 What are you? You're a Christian; you live before everybody as a Christian. And if you take that and don't live as a Christian, you're not discerning the Lord's body. You're putting a stumbling block in somebody else's way (See?), as they see you trying to do that and then not living what you're supposed to live. See, you're not discerning the Lord's body. Now, watch what it--what the curse of it is:
For this cause many are weak and sickly among you, and many are sleep. (The right translation of that word, Brother Pearry, is "dead." See? "many are dead.")
For if we--for if we would judge ourself, we should not be judged. (See, if we judge ourself we won't be judged. See?)
But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. (See, not any attach to the world.)
Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. (See?)
And if any man hunger, let him eat at home; that you come not together unto condemnation. And the rest I will set in order when I come. (See?)
E-75 Энди, Раббийнинг кечасини қабул қилиш учун келишимиз ҳам худди шундай, бизлар қилаётган ишимизни англаган, тушунган ҳолда келишимиз керак. Сиз Исо Масиҳ Исмида сувга чўмдирилишга бораётганингизда нима қилаётганингизни англайсиз, сиз черковингиз олдида Худо сизни юрагингизда Масиҳни жойлаштирганини кўрсатасиз.E-74 Now, in other words, don't just come to take it as a... As I said awhile ago, about what the Jews, their sacrifice, they... It was wonderful; it was given by God. But it got to a place where they didn't do it in sincerity and reverence and in order, then it become just a--it become a--a stench in His nose.
E-76 Биз буни қабул қилганимизда, бу нарса черковга: «Мен Худо Каломининг ҳар бир сўзига ишонаман. Мен Уни Осмондан тушган Ҳаёт Нони эканига ишонаман. Мен У айтаётган ҳар бир Сўз Ҳақиқат эканлигига ишонаман. Ва мен У билан, қанчалик тушунолсам, шунчалик яшаяпман, Худованд менга Ҳакам. Шунинг учун биродарларим олдида, опаларим олдида... мен-мен қасам ичмайман, мен лаънатламайман, мен бундай қилмайман, чунки мен Раббийни яхши кўраман, Раббий ҳам билади буни ва мен ҳақимда гувоҳлик беради. Шу сабабли, мен бу дунё билан маҳкум эмаслигимни билиш учун сизларнинг одингизда, мен Унинг Танасини бўлакчасини оламан» кўрсатади. Кўряпсизларми, мана шу тарзда, шунда бу дуодир.E-75 Now, the same thing is by our coming to take the Lord's supper, that we must come knowing what we are doing. Just like when you go into the water to be baptized in the Name of Jesus Christ, you know what you're doing; you're putting on to the church what God has put in you, Christ.
E-77 Ва ёдингизда бўлсин, мен бу тўғрисида кўплаб гувоҳликлар берсам бўлар эди, мен буни қаердан олдим, мен буни касаллар билан бўлган жойда тушунтирдим ва уларни қандай шифоланганликларини кўрдим.E-76 When we take this, it shows to the church that "I believe every Word of God. I believe that He is the Bread of Life that come from God out of heaven. I believe every Word that He says is the Truth. And I live by It to the best of my knowledge, God being my Judge. Therefore, before my brothers, before my sisters... I--I do not swear; I do not curse; I do not do these things, because I love the Lord, and the Lord knows it and bears me record. Therefore, before you, I take the parcel of His body, to know that I am not condemned with the world." See? There you are, then it's a blessing.
E-78 Эсланглар, Исроил бунинг рамзини қабул қилганларида, улар чўлда қирқ йил юрдилар, ва уларнинг кийимлари зиғирча ҳам эскирмади, икки миллионта одамга эга бўлиб туриб, ораларида бирорта ҳам касалманд киши бўлмай чўлдан чиқдилар. Мана, Тимсолни ўзи нима қилади энди? Агар қурбонлик қўзисининг танаси улар учун мана шуларни қилган бўлса, Исо Масиҳнинг, Эммануилнинг Танаси бизлар учун нималар қилар экан-а? Мана энди ҳозир яқинлашаётганимизда, келинглар, ўта ҳурматда келайлик. Келинглар, келаётганимизда иложимиз борича ҳурмат-эҳтиромда бўлайлик.E-77 And, remember, I could give many testimonies on this, where I've took that and explained it in a sickroom and seen them healed.

Нагору

Up